Herpes. Efterutbildningskurs Ögonläkarföreningens årsmöte 30 augusti 2006 Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Herpes. Efterutbildningskurs Ögonläkarföreningens årsmöte 30 augusti 2006 Uppsala"

Transkript

1 Herpes Efterutbildningskurs Ögonläkarföreningens årsmöte 30 augusti 2006 Uppsala

2 Herpes simplex virus Anne-Sophie Strömbeck, ögonkliniken Anders Strand, hudkliniken Akademiska sjukhuset Uppsala

3 Herpes simplex virus Anders Strand Akademiska sjukhuset Uppsala

4 Epidemiologi - HSV-1 - HSV-2

5 HSV-1 prevalence Finland F: 70% UK F: 78% Norway F: 79% USA M: 64% F: 71% Canada F: 57% Denmark F: 76% Germany M: 72% F: 73% Spain F: 79% Italy M+F: 90% Switzerland M: 59% F: 69% Australia F: 79% Helen Weiss, 2003

6 HSV-2 prevalence: Low-risk groups UK M: 3% F: 5% Norway F: 27% Sweden F: 21% Finland F: 16% USA M: 18% F: 26% Denmark F: 31% Canada F: 13% France M: 18% F: 45% Germany M: 9% F: 10% Estonia M: 11% F: 24% Spain M: 4% F: 4% Italy M: 5% F: 7% Switzerland M: 18% F: 21% Australia F: 11% Helen Weiss, 2003

7 HSV-2 prevalence: High-risk groups in Europe UK M: 17% F: 25% Sweden M: 11% F: 32% Netherlands M: 15% F: 27% France M+F: 45% Germany M: 40% F: 66% Spain M: 12% F: 30% Italy M: 25% F: 25% Helen Weiss, 2003

8 Hur många av Dina patienter är HSV-1 seropositiva? vet ej mindre än 30% mellan 30 och 60% mer än 60%

9 Förstagångsinfektion med genital herpes i Sverige ( ) Culture positive n=97 Recurrent infection n=45 Primary infection n=52 HSV-1 positive 44% HSV-2 positive 56% HSV-1 positive 64% (Female: 84%) HSV-2 positive 36% Lowhagen et al. 2000

10

11 Herpesgruppens virus HSV-1 HSV-2 VZV EBV CMV HHV-6 HHV-7 KSHV (HHV-8)

12 Herpesvirus Ikosaeder = regelbunden polyeder som begränsas av tjugo liksidiga trianglar

13 HSV-infektioner Hud/slemhinnor Primärherpetisk gingivostomatit - labial herpes Genital Herpes Herpetic withlow Konjunktivit/Keratit CNS-infektioner Encephalit Myelit Meningit

14 HSV-infektioner Övriga manifestationer Erythema multiforme Neonatala infektioner Skin, eye and mouth infections (SEM) Encephalit (CNS-infektion) med eller utan SEM Disseminerad infektion med eller utan SEM Immunsupprimerade patienter Oesophagit Pneumonit

15 Var finns och förökar sig virus?

16 Virus Virus Reaktiverat Virus Latent Virus Primärinfektion Recidiverande sjukdom Illustration by FH Netter Icon Learning Systems.

17 Missuppfattningar Det smittar bara när man har blåsor Munherpes smittar inte till underlivet, det är olika virus Det finns ändå ingen medicin Men min kille har ju aldrig haft symptom

18 Information

19 HSV-1

20 HSV-1? HSV-2?

21 HSV-1

22 Primär HSV-1 (man f.-85) Feber & HV Smärtande sår i munnen Debut 5 d sedan Tillfälliga sexkont. Ios Misstanke på HIV & HSV

23 Hur ofta träffar Du patienter med herpes på Din mottagning? 1. Vet ej 2. <1 patient i veckan 3. <1 patient i månaden 4. Träffar ej patienter med herpes

24 Herpes Simplex Virus Vanlig orsak till genitala sår i hela världen Riskfaktor för HIV-smitta 1 Majoriteten av dem som har en HSV-1 eller en HSV- 2 infektion är omedvetna om detta 2 Herpes är en vanlig infektion som ofta är odiagnostiserad och obehandlad. Såväl oro-facial herpes som genital herpes kan medföra en försämrad livskvalité och behandling bör erbjudas patienter med besvärlig sjukdom 3 1. Wald A et al. J Infect Dis 2002 Jan 1; 185(1): Wald A et al. N Engl J Med 2000 Mar 23;342(12): Lorette G. Et al. J Am Acad Dermatol 2006;55:

25 Herpesdiagnostik Hur diagnostiserar Du herpes? Med hjälp av kliniska symtom Virusisolering Antigendetektion PCR Typspecifik serologi

26 Herpesdiagnostik Direktprov: Virusisolering Antigendetektion PCR Serologi Typspecifik herpesserologi (HSV 1+2)

27 Varför skall man sträva efter att påvisa virus? Direkt bevis för diagnosen Ökande andel HSV-1 infektion genitalt gör den tyspecifika serologin oanvändbar Löwhagen GB, Tunbäck P, Bergström T. Proportion of herpes simplex virus (HSV) type 1 and type 2 among genital and extragenital HSV isolates. Acta Derm Venereol 2002;82(2):118-20

28 Varför skall man sträva efter att påvisa virus? Atypiska besvär vanligt vid recurrent herpes 1 Klinisk diagnos otillförlitlig 2 men... Falskt negativa prover förekommer, teknikberoende mm 1. Wald A, et al. Reactivation of genital herpes simplex virus type 2 infection in asymptomatic seropositive persons. N Engl J Med Mar 23;342(12): Koutsky LA, et al. Underdiagnosis of genital herpes by current clinical and viral-isolation procedures. N Engl J Med 1992 Jun 4;326(23):1533-9

29 PCR-diagnostik av HSV-infektion Gold standard för CNS infektion 1, 2 Snabb Hög sensitivitet PCR-analys mindre känslig metod vad gäller transport jmf med virusisolering. 1. Read SJ, Kurtz JB. Laboratory diagnosis of common viral infections of the central nervous system by using a single multiplex PCR screening assay. J Clin Microbiol 1999 May;37(5): Kessler HH et al. Detection of Herpes simplex virus DNA by real-time PCR. J Clin Microbiol Jul;38(7):

30 Quantitative analysis of HSV genome in tears from patients with herpetic keratit N =56 N:o HSV Epithelial keratitis Persistant epithelial defect 6 6 Active disciform stromal keratitis Fukuda M et al. Cornea 2003 Oct;22(7 suppl.):s55-60

31 Konklusions Herpes är en kronisk infektion som är underdiagnostiserad och underbehandlad. Herpes misstolkas inte sällan och diagnos genom enbart klinisk bild är inte tillförlitlig. Diagnosen skall konfirmeras med virusdetektion. Typning av virus är också betydelsefull och av prognostiskt värde.

32 Herpes simplex virus Anne-Sophie Strömbeck Akademiska sjukhuset Uppsala

33 Herpes simplex Hur många virus ligger latenta? Ökar risken för reaktivering i förhållande till mängden virus? Minskar risken för reaktivering om man behandlar aggressivt?

34 Herpes simplex Kan man ha både HSV-1 och HSV-2 latent i samma ganglion? Kan man ha en aktiv infektion med två olika virus samtidigt?

35 När skall man ta prov?

36 Hur länge skall man behandla?

37 Herpes simplex keratit Minskar risken för recidiv om man gör abrasio? Var förökar sig virus? I ganglion semilunare eller i kornea? Var och hur verkar T. Aciklovir?

38 Aciklovir

39 Fall 1. Man född 1981 Herpes vänster öga 20 mars 2001 SV 0,4 Atropin Zoviraxsalva x 5 T. Valtrex 500 mg 2x3 30 mars kärlinväxt upptill

40 Fall 1. Man född 1981, forts. 27 april kärlinväxt kl. 9 och kl. 12 samt infiltrat 11 maj tillägg av Ultracortenol x 2 Atropin x 1 T. Valtrex 500 mg 2x3

41 Man född 1981 ( oktober 2002 ) SV 0,1 (-3,5)

42 Fall 1. Hade man kunnat förhindra kärlinväxten? Abrasio primärt? Kortison tidigare och högre dos? Inläggning av patienten för behandling ( bättre följsamhet till behandlingen )?

43 Skall man göra abrasio?

44 Kan man förhindra kärlinväxt?

45 Behandling, dendritika Aciklovirsalva 5 ggr dagligen i dagar T. Valtrex 500 mg x 2 x 5 (?) 10% får punktatakeratit

46 Fall 2. Kvinna född 1967 Recidiverande herpeskeratiter vänster öga sedan 1983,ungefär vartannat år, ofta i februari-mars SH 1,0 SV Fr ½m Terapi T. Aciklovir 400 mg 1x2 i perioder sedan 1998

47 2. Kvinna född 1967 (mars 2006)

48 Fall 2. Hur skulle du göra? T. Aciklovir 400 mg 1x2 i perioder PRK ( excimerlaser, LASIK ) PTK ( lamellär?, genomgripande?) Ingen terapi eller åtgärd

49 Fall 2. Så här gjorde jag (A) T. Aciklovir 400 mg 1x2 vid behov

50 När skall man transplantera?

Tidig eller sen hivdiagnos. En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands.

Tidig eller sen hivdiagnos. En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands. Tidig eller sen hivdiagnos En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands. En trendanalys över tidsperioden 2003 till 2010 Tidig eller sen hivdiagnos En studie

Läs mer

Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda

Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda Rekommendationer för riskbaserad profylax baserade på underlag från experter Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Borrelia något att fästa sig vid? Johan Berglund Professor, MD, PhD

Borrelia något att fästa sig vid? Johan Berglund Professor, MD, PhD Borrelia något att fästa sig vid? Johan Berglund Professor, MD, PhD Vilket spektrum av symtom kan man se vid borrelios? Differentialdiagnoser? Köns- och åldersskillnader? Hur tolkar man serologisvaret?

Läs mer

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV)

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) Smittsamhet vid behandlad hivinfektion Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) Smittsamhet vid behandlad hivinfektion Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling

Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling En systematisk litteraturöversikt Oktober 2008 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment

Läs mer

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika klinisk översikt läs mer på sidorna 3160 och 3133 Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika SIGVARD MÖLSTAD, distriktsläkare, professor, primärvårdens FoU-enhet, sigvard.molstad@lj.se MALIN

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Hud och mjukdelar Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2015 Gäller: t.o.m. 31 december 2017 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Infektioner med Respiratory Syncytial

Infektioner med Respiratory Syncytial Svår RSV-bronkiolit som och symtom efter 18 års u SAMMANFATTNING För att kartlägga utvecklingen av efterföljande obstruktiva symtom, allergisk sensibilisering och allergi efter en tidig svår RSV-bronkiolit

Läs mer

Behandling av vulvovaginit

Behandling av vulvovaginit Bakgrundsdokumentation Behandling av vulvovaginit Vulvo-vaginitt Babill Stray-Pedersen og P-G Larsson Innledning De fleste kvinner vil en eller flere ganger i livet oppleve ubehag fra vulva-regionen. Økt

Läs mer

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki?

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? Under de senaste årtiondena har celiaki gått från att vara en ovanlig sjukdom hos barn till ett utbrett folkhälso problem i Sverige och resten av västvärlden.

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom?

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom? Bild: Agnes Moström Kör du med eller utan kondom? Fakta om klamydia Klamydia är en bakterie som smittar vid samlag i både slida och ändtarmsöppning. Petting (smeksex) och munsex kan också sprida smittan.

Läs mer

Urinvägskatetrar på två vårdcentraler i Jönköping. Prevalens, dokumentation, komplikationer

Urinvägskatetrar på två vårdcentraler i Jönköping. Prevalens, dokumentation, komplikationer Urinvägskatetrar på två vårdcentraler i Jönköping Prevalens, dokumentation, komplikationer Författare: Handledare: Monica Petersson Anders Tengblad Årtal: 2013 Författare: Monica Petersson Handledare:

Läs mer

Bakgrundsdokument till nationellt 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom slutenvård

Bakgrundsdokument till nationellt 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom slutenvård Bakgrundsdokument till nationellt 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom slutenvård Bakgrund Antimicrobial stewardship har den senaste tiden blivit ett allt mer etablerat begrepp i takt

Läs mer

Allergierna ökar i västvärlden var dröjer preventionen?

Allergierna ökar i västvärlden var dröjer preventionen? Allergierna ökar i västvärlden var dröjer preventionen? Mikael Kuitunen Orsakerna till den markanta ökningen av de allergiska sjukdomarna är fortfarande på det hela taget inte kända. Den mest omfattade

Läs mer

Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation

Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Strama ett expertmöte om akut mediaotit den 21 22 april 2010. Syftet var att

Läs mer

Version IV 2013. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister

Version IV 2013. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister Version IV 2013 Riktlinjer för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister Förord Det kan finnas många orsaker till att en person drabbas av återkommande infektioner. En förklaring kan vara att

Läs mer

Antal doser vid HPV-vaccination. Beslutsunderlag avseende 2-dosschema

Antal doser vid HPV-vaccination. Beslutsunderlag avseende 2-dosschema Antal doser vid HPV-vaccination Beslutsunderlag avseende 2-dosschema Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Vilken hjälp ger Centorkriterierna vid handläggning av akuta halsinfektioner?

Vilken hjälp ger Centorkriterierna vid handläggning av akuta halsinfektioner? Qulturum Rapport Vilken hjälp ger Centorkriterierna vid handläggning av akuta halsinfektioner? Louise Tranmo 2011:5 Författare: Louise Tranmo, ST-läkare allmänmedicin Rosenlunds vårdcentral Hermansvägen

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31 Behandling av Akut lymfatisk leukemi... 5 Vad är akut lymfatisk leukemi?... 5 Hur uppkommer akut lymfatisk leukemi?... 6 Vilka riskgrupper finns i ALL2008?... 7 Den första riskindelningen... 7 Preliminär

Läs mer

En kort sammanställning av orsaker, symtom och förlopp, behandling och prognos.

En kort sammanställning av orsaker, symtom och förlopp, behandling och prognos. Multipel Skleros (MS) En kort sammanställning av orsaker, symtom och förlopp, behandling och prognos. Förr om åren brukade både patienter och personer i sjukvården säga att en person, som fått diagnosen

Läs mer

Biobanken resurs för livet

Biobanken resurs för livet En lag om biobanker Världens viktigaste banker rymmer inga pengar. Till biobankernas skåp och frysar med blod, födelsemärken och andra vävnadsprover går läkaren för att ge dig säker diagnos och rätt behandling.

Läs mer

Operation vid brytningsfel i ögat

Operation vid brytningsfel i ögat sbu alert utvärdering av nya metoder inom hälso- och sjukvården Operation vid brytningsfel i ögat sbu alert-rapport nr 2007-04 2007-12-04 www.sbu.se/alert Sammanfattning och slutsatser metod och målgrupp

Läs mer