Antivirala medel. Registrering av antivirala preparat. Development of antiviral drugs - problems

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antivirala medel. Registrering av antivirala preparat. Development of antiviral drugs - problems"

Transkript

1 Registrerig av ativirala preparat år IFN Marbora Ritoavir Saquiavir IDU Zovirax AZT d4t Idiavir Ara-A PFA ddi 3TC Nelfiavir Amatadi ddc Famvir Nevirapie Cidofovir GCV Valtrex Zaamavir Ribaviri Ampreavir Lopiavir Oseltamivir Teofovir Efuvirtid Adefovir Ativirala medel Behadligsbara ifektioer: - Herpes (HSV,VZV,CMV), - HIV, - Ifluesa A/B, - RSV, - HBV, HCV, - Eterovirus Målet är att hämma virusförökige Syftet är att mildra symtome, förkorta sjukdomstide, bromsa eller förebygga sjukdomsutvecklige. Developmet of ativiral drugs - problems Toxicity Developmet of resistace Oly acute ad ot latet ifectios Combiatio therapy ofte eeded Maximal/high levels of viral load whe symptoms appear 1

2 Viral titers peak early after ifectio Viral titre ad symptom severity Viral titre Symptom severity Peak of viral replicatio Rapid oset of symptoms Time (days) 2

3 Herpes virus morfologi Humapatogea herpesvirus Herpes simplexvirus typ 1 (HSV-1) Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2) Varicella-Zoster virus (VZV) Cytomegalovirus (CMV) Epstei-Barr virus (EBV) Humat herpesvirus 6 (HHV-6) Humat herpesvirus 7 (HHV-7) Humat herpesvirus 8 (HHV-8) 3

4 Herpes ativiral drugs 1. Nucleoside aalogues (guaosie aalogues) -acyclovir, valacyclovir -peciclovir, famciclovir -gaciclovir, valgaciclovir 2. Pyrophosphate aalogues -Foscaret 3. Acyclic ucleoside-phosphoate aalogues -Cidofovir -Adefovir Nucleoside aalogues Gacilovir Acyclovir Deoxyguaosie Acyclovir mechaism of actio HSV coded Tk Host cell ezymes ACV ACV-MP ACV-TP datp dgtp dctp dttp HSV DNA-pol ACV 4

5 Foscaret - mechaism of actio pp PFA TTP CTP ATP GTP Herpes DNA-polymerase Ativiral therapy for herpes ifectios Guaosie aalogues Acyclovir Valaciclovir (prodrug) Peciclovir Famciclovir (prodrug) Gaciclovir Valgaciclovir (prodrug) Foscaret Cidofovir HSV-1, HSV-2, VZV HSV-1, HSV-2, VZV HSV-1, HSV-2, VZV HSV-1, HSV-2, VZV CMV CMV CMV CMV Ativiral drugs for HSV-ifectios Acyclovir (Zovirax, Geavir) - 200mgx5po suppressio - 400mgx2po Valacyclovir (Valtrex) - 500mgx2po Famciclovir (Famvir) - 250mgx2po (Vectavir) cream (Foscavir) ACV resist. if i.v 5

6 Kliiska effekter av acyclovirbehadlig vid HSV-ifektio Primärifektio - halverig av tid till utläkig (11 5,5 dagar) Rekurret ifektio - ca 2 dagar förkortad tid till utläkig (7 5 dagar) Suppressiosterapi - estaka recidiv uder behadlig (12 < 1 rec./år) HSV-1 ecefalit - Säkt mort. (80 21%) Ativiral drugs for VZV-ifectios Acyclovir (Zovirax, Geavir) - 800mgx5po Valacyklovir (Valtrex) Famciclovir (Famvir) -1000mgx3po -250mgx3po Ativiral drugs for CMV-ifectio Gaciklovir Valgaciclovir Foscaret Cidofovir Fomivirse IV PO PO IV IV itravitreal 6

7 Resistes herpesvirus ukleosidaaloger Ige/mkt låg frekves resistesutvecklig hos immuokompeteta (0,1 0,6%) Rel. hög frekves resisteta ifektioer hos immudefekta: Cacer, AIDS, hjärt-, lug-traspl. BMT(4,3-29%) Resistet virus är tymidikiasegativt och rel. avirulet - sprids sämre Resistes är iget permaet tillståd Resisteta ifektioer ka behadlas med Foscavir eller Cidofovir CMV-resistes mot ativirala preparat Korttidsbehadlig (14 21dagar) ige/mkt låg frekves Lågtidsbehadlig (3-12 må) med GCV vid CMV retiit: ca 5-30% utvecklade resistet CMV Lågtidsbehadlig (3-9 måader) CDV/PFA vid CMV retiit: ca 30% utvecklade resistes Sammafattig HSV, VZV, CMV : Faktorer av betydelse för resistesutvecklig Grad av immuosuppressio Behadligstid Biotillgäglighet vid po admiistrerig hög viral load uder pågåede terapi 7

8 HIV som koppar av frå cellyta på e CD4+ T-cell Adults ad childre estimated to be livig with HIV, 2007 North America 1.3 millio [ millio] Caribbea [ ] Lati America 1.6 millio [ millio] Wester & Easter Europe Cetral Europe& Cetral Asia millio [ millio] [ millio] East Asia Middle East & North [ ] Africa [ ] Sub-Sahara Africa 22.5 millio [ millio] South & South-East Asia 4.0 millio [ millio] Oceaia [ ] Total: 33.2 ( ) millio 8

9 Progressio of HIV ifectio 1000 Viral load (HIV RNA) CD4+ cells 500 Behadligsstart <250 CD4+/mm 3 Early stage Itermediate stage Advaced stage HIV droger CCR5 hämmare, y Itegrashä mmare, y Moge virio 6 klasser av HIV-läkemedel Etry ihibitors I. Fusio (FI) II. Co-receptor Itegrerig III. Itegras I. Efuvirtid (T20) Zidovudi (AZT) Nucleoside aalogues No-ucleoside IV. (NRTI) aalogues V. (NNRTI) Lamuvidi (3TC) Nevirapi (NVP) Efavirez (EFV) Protease ihibitors VI. (PI) Daruavir (DRV) Tipraavir (TPR) Idiavir (IDV) II. Maraviroc (CCR5) Didaosi (ddi) Etraviri (ETV) Saquiavir(SQV) Stavudi (d4t) Nelfiavir (NFV) III. Raltegravir Teofovir (TDF) Fosampreavir (FPV) Abacavir (ABC) Lopiavir (LPV) Emtricitabie (FTC) Atazaavir (ATV) 9

10 HIV reverst traskriptas -NRTI, NNRTI preparat Verkigsmekaism proteashämmare RNA-virus brukar reglera proteisytese geom att koda för ett jätteprotei som bryts ed till midre fuktioella proteieheter. Detta sker med ytterst specifika virala proteaser. Dessa proteaser har blivit mål för ytterst verksamma ativirusmedel, proteashämmare. Verkigsmekaism -itegrashämmare Raltegravir 10

11 2,6d per ge. Adel patieter med detekterbart HIV (>400 kop/ml) uder HAART behadlig (PI el NNRTI + 2NRTI) Rebouded % Moths after virolgical suppressio EuroSIDA, Mocroft et al. AIDS,2003 Icides ARV resisteta HIV-ifektioer (=7363) i Kaada Lima et al 11

12 SPREAD (trasmitted resistace) - Swede Year Resistace Total % % % % % % % J Albert, SMI to be published Faktorer av betydelse för resistesutvecklig Behadligsföljsamhet Virusdyamik/virusivåer grad av suppressio med admiistrerade preparat Kombiatio av preparat Farmakokietiska förhållade Atal mutatioer som ger upphov till resistes Kvalitativa egeskaper hos virus i sambad med primärifektio överförd resistes Resistesmarkörer/tester Viral load - HIV RNA q CD4 celler θ p24 atige ν Geotypisk resistes - PCR + Sekveserig av RT, proteasgee resp itegreasgee 12

13 Vilka effekter uppås med terapi-viral load (HIV-RNA) Mooterapi ca ggr, sabb resistesutvecklig spec. vid 3TC, Icke-ukleosidaaloger Dubbelterapi ca ggr, lågsammare resistesutvecklig Trippelterapi (tex 2 NRTI + 1 NNRTI/alt. 1 PI) 3-5 log, mkt lågsam resistesutvecklig Structure of iflueza A virus Orthomyxovirus Neuramiidase (9 subtypes) Viral RNA (segmeted geome) Haemagglutii (15 subtypes) 13

14 Replicatio cycle of iflueza virus Attachmet Release Assembly & Buddig Ucoatig Iflueza euramiidase Surface of iflueza virus highly variable, but: Active site of iflueza euramiidase is always highly coserved Essetial for viral replicatio A ideal target for ativiral itervetio Iflueza drugs Oseltamivir Tamiflu (A+B) - per oral Zaamivir Releza (A+B) - ihalatio 14

15 Neuroamiidase ihibitors Iflueza A, B Releza Tamiflu Media time to aleviate (days) of symptoms (Releza) Study Placebo Zaamivir 10 mgx2 Diff. days P-value NAIB 3001 = = NAIA 3002 = = NAIB =151 = <0.001 Combied =558 = <0.001 Impact o health outcome measures Oseltamivir (Tamiflu) Placebo (=129) Oseltamivir 75mg bid Differece P value (=124) Days to ormal activity <0.02 Days to ormal health <0.001 Treaor et al., JAMA

16 Iflueza Resistace to ativiral drugs Neuroamiidase treated adult patiets slow developmet - cliical studies approx. 1% (limited iformatio). Childre 20-30% Behadlig av kroisk hepatit B, ativirala preparat och resistes Ca ett 100-tal patieter uder behadlig i Sverige Utdrage iflammatio leverfibros cirros/ca Lamuvidi (3TC) 4-5log reduktio HBV-DNA, >50% resisteta if. e 3- års behadlig Adefovir 3-4 log reduktio HBV-DNA, <5% resisteta ifektioer e 3-års behadlig Etecavir >5log reduktio HBV-DNA, frekves resisteta if. = låg Telbivudi >5log reduktio HBV-DNA, frekves resisteta if. = låg ALAT och HBV-DNA 3-4 ggr/år (>1 log) PCR/sekveserig (serum el plasmaprov) av HBV RT/pol aa , > HBV-DNA kopior krävs (utförs v Huddige och Sahlgreska) Ativiral drugs for hepatitis C Iterfero alpha Peg-iterfero Ribaviri 16

17 Iterfero (U/mL) Stadard iterfero give tiw First week of Dosig Mo Tues Wed Thurs Fri Sat Su Time (hours) over oe week Covalet attachmet of brached 40 kda PEG to IFN α- 2a produces a compoud that has sustaied absorptio, reduced clearace ad a loger half-life tha umodified IFN. PEG-IFN 180 mcg subcutaeously give oce weekly (multiple dosig) 25 Mo Tues Wed Thurs Fri Sat Su PEG-IFN (g/ml) Time (hours) over oe week 8 Effect of pegifn Vs IFN therapy o Hep. C ifectio Mootherapy IFN Vs pegifn 12mo -IFN alpha-2b 12% sustaied v respose (SVR) -pegifn 25% (SVR) Combied therapy -peginf+rbv 42% SVR geotype 1 -IFN+RBV 33% SVR geotype 1 -All treatmet gr. 80% SVR geotypes 2&3 Etero/picora ifectios Plecoaril (ot FDA approved) compassioate use i eteromeigitis Broad spectrum agaist all eteroviruses icludig rhioviruses Iteracts with virus receptor bidig to host cells ad ucoatig 17

18 The Swedish Referece Group for Ativiral Therapy (RAV) RAV is a idepedet expert group whose members are appoited by the Swedish Society of Medicie (Sveska Läkaresällskapet) ad the Swedish Istitute for Ifectious Disease Cotrol (Smittskyddsistitutet). RAV was fouded i September

Besöks- & Evenemangsguide Visiting & activities guide. Stadskartor City maps

Besöks- & Evenemangsguide Visiting & activities guide. Stadskartor City maps Årgåg 5 dec-feb 2009/10 what s o U p p s a l a Besöks- & Eveemagsguide Visitig & activities guide Stadskartor City maps Eveemag Logi Upplevelser Aktiviteter Restaurager & Nöjesliv Shoppig Caféer Gallerier

Läs mer

Version IV 2013. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister

Version IV 2013. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister Version IV 2013 Riktlinjer för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister Förord Det kan finnas många orsaker till att en person drabbas av återkommande infektioner. En förklaring kan vara att

Läs mer

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT!

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! 2015-2016 Hamburgsud Norra Bohuslä Välkomme hit - Välkomme hem! DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! SALTSTÄNKTA MÖTEN Ska Ni köpa eller sälja e bit av Bohuslä är vi ett bra

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige?

Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige? Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige? Soo Aleman Bitr överläkare, docent Smitta 25% spontanläker 75% får

Läs mer

Tidig eller sen hivdiagnos. En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands.

Tidig eller sen hivdiagnos. En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands. Tidig eller sen hivdiagnos En studie om personer smittade i Sverige och personer födda i Sverige och smittade utomlands. En trendanalys över tidsperioden 2003 till 2010 Tidig eller sen hivdiagnos En studie

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV)

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) Smittsamhet vid behandlad hivinfektion Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) Smittsamhet vid behandlad hivinfektion Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

Framställning av M1-protein med hjälp av E. coli-bakterier

Framställning av M1-protein med hjälp av E. coli-bakterier Framställning av M1-protein med hjälp av E. coli-bakterier Serhat Aktay SerhatAktay@gmail.com Sebastian Valenzuela Sebastian.Valenzuela@live.se Forskningsmentor Robert Daniels, Forskarassistent Institutionen

Läs mer

Nya rön om atopiskt eksem

Nya rön om atopiskt eksem Nya rön om atopiskt eksem Anita Remitz och Sakari Reitamo Atopiskt eksem är den vanligaste hudsjukdomen i Finland. Hudens barriärfunktion är försämrad och det leder till eksem och möjligen till sensibilisering

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik EXAMENSARBETE Lyftkraftsberäkig för vigprofiler Virvelpaeletode Tobias Roos Tekologie kadidateae Rydtekik Luleå tekiska uiversitet Istitutioe för tekikveteskap och ateatik Abstract The proble preseted

Läs mer

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet?

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? 2 MSB:s kontaktpersoner: Maria Wahlberg, 010-240 4222 Oscar Jonsson, 010-240

Läs mer

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige PM 16/12 Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö

Läs mer

100 % förnybar el i Sverige (och en del annat)

100 % förnybar el i Sverige (och en del annat) 1 % förnybar el i Sverige (och en del annat) Avdelningen för energisystem, Linköpings Universitet Seminarium den 17 januari 214 av Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Möjliga punkter Studier

Läs mer

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Per Woxler Specialist i Psykiatri Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Per Woxler,Specialist i psykiatri, per.woxler@lio.se 1 Disclosure

Läs mer

Fördjupning (länkar)

Fördjupning (länkar) Fördjupning (länkar) Länk 1: Användningsområden för prognoser samt genomgång av ett urval av tillgängliga prognosmodeller Källa: Utdrag från Collentine, D. (2004), Implementation of the WFD in Sweden:

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt

Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt Dan Andersson Anna Fransson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

VELKOMMEN til Kick-off konference

VELKOMMEN til Kick-off konference VELKOMMEN til Kick-off konference Maria Olofsdotter, ØFN Unlimited health is co-financed by INTERREG IIIA, European Union, European Regional Development Fund Livsstil paradoks Vi har Tilgang til verdens

Läs mer

www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv

www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Första svenska utgåva 2010 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Maria Dalby för översättning

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.)

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol avskaffades? Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets

Läs mer

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet 2014-11-12 Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hiv- Humant Immunbrist Virus Isolerades 1983 i Frankrike. Namn HIV-1 1985.

Läs mer

Alla stora långtidsstudier: ADHD-preparat ger inga positiva effekter, bara skador

Alla stora långtidsstudier: ADHD-preparat ger inga positiva effekter, bara skador Alla stora långtidsstudier: ADHD-preparat ger inga positiva effekter, bara skador De största och längsta studierna har bevisat: De narkotiska preparat (Ritalin, Concerta) som skrivs ut till barn ger inga

Läs mer

Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken. Cancerfondsrapporten 2007. Kongressreferat EHA och EAPC. Från spets till bredd i Malmö.

Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken. Cancerfondsrapporten 2007. Kongressreferat EHA och EAPC. Från spets till bredd i Malmö. Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken Cancerfondsrapporten 2007 Kongressreferat EHA och EAPC Kliniken i fokus Från spets till bredd i Malmö nr 5-07 Riktlinjer från EORTC för behandling med erytropoesstimulerande

Läs mer