Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Stockholm får härmed avge följande rapport för verksamheten Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Övriga ledamöter: Suppleanter: Revisorer: Valberedning: Cecilia Ekstrand Kerstin Nordenbrand Roterande Ingrid Lundberg/Maria Sandwall Gunnel Boman Ingrid Holm Mical Heruy Rebecka Koziomtzis Matilda Regnér Bahman Tofighian Birgit Jessen Maria Sandwall Lollo Lindahl, ordinarie Linda Swartz, ordinarie Filip Goldmann, ersättare Björn Östman, ersättare Eva Wiklund, omval Britt Olofsson, omval Maliha Ezdani Khan, nyval 1

2 VÅR LOKALFÖRENING Geografiskt område Föreningens verksamhetsområde omfattar numera samtliga stadsdelar i Stockholms kommun utom Farsta. Styrelsen Styrelsen har bestått av nio ordinarie ledamöter och två suppleanter. Tio kvinnor och en män. Ledamöterna representerar olika geografiska områden inom föreningen. Arbetsgrupper Stockholm har ett växande behov av insatser för barn på flykt från krigs- och konfliktområden. Under år 2013 började vår förening därför att arbeta mer aktivt med flykting- och integrationsfrågor. En flyktinggrupp har bildats bestående av medlemmar med särskilt intresse för flyktingfrågor. Ett första steg i gruppens arbete har varit att kartlägga behoven av stödinsatser på flera olika boenden för ensamkommande flyktingungdomar i Stockholms stad. Järvagruppen har haft 8 sammanträden med ca 7 deltagare i genomsnitt. De har haft fyra övriga informations- och planeringsträffar med mellan 4-10 deltagare. Medverkan i Kulturkvarteret Husby för planering av aktiviteter för barn och unga i december på Kulturskolan Husby. Initiativtagare var Kulturnämnden och deltagarna var förutom Rädda Barnen representanter från Stadsdelsförvaltningen, Husby bibliotek, Husby gårds konst och hantverk, Kulturskolan i Husby med flera. Många barn och föräldrar kom till Kulturskolan denna dag. Växtplatsen Husby var temat för en konferens i Husby anordnad av Kulturförvaltningen med mellan deltagare. När det var tid för workshop deltog Rädda Barnens representant i Husbyworkshopen med nio deltagare. En ny arbetsgrupp är på gång. De kommer att arbeta med projektledarutbildning för Ellen/ Allan, barnkonventionen samt mentorsgrupp för nyanlända gymnasieungdomar. Möten under året Årsmötet 2013 Årsmötet 2013 hölls den 19 februari i ABF:s lokaler på Sveavägen i Stockholm. Mötesledare var Rädda Barnens ordförande Inger Ashing. Efter mötesförhandlingarna informerade Inger Ashing om aktuella frågor nationellt och internationellt inom Rädda Barnen. Det var ett 30-tal medlemmar närvarande vid mötet. Cecilia Ekstrand omvaldes som ordförande för ännu ett år. Till nya ordinarie ledamöter valdes Bahman Tofighian (2 år), Mical Heruy (1 år), Ingrid Lundberg (2 år) och Matilda Regnér (1 år). Omvaldes gjorde Kerstin Nordenbrand (2 år), Gunnel Boman (2 år) och Rebecka Koziomtzis (2 år). Till nya suppleanter valdes Maria Sandwall och Birgit Jessen på 1 år vardera. 2

3 Till revisorer på 1 år valdes: Lollo Lindahl, ordinarie, Linda Swartz, ordinarie, Filip Goldmann, ersättare och Björn Östman, ersättare. Till valberedning på 1 år valdes; Eva Wiklund, sammankallande, omval, Britt Olofsson, omval och Maliha Ezdani Khan, nyval Styrelsemöten Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten under året. Allmänna möten Vi i har haft ett medlemsmöte under året. En nätverksträff för aktiva på Järva har ägt rum. Våra medlemmar Rädda Barnens lokalförening i Stockholm är Sveriges största lokalförening med medlemmar. År 2012 hade lokalföreningen i Stockholm medlemmar. Vår förening består av många medlemmar, men det är ett fåtal som är aktiva. Vi har haft ca 35 aktiva medlemmar förutom vår styrelse, det vill säga personer som har deltagit i någon aktivitet. Vi önskar fler aktiva medlemmar och vi välkomnar alla förslag på aktiviteter och projekt. Vi får en hel del förfrågningar till vår förening och de flesta vill göra en konkret insats. Vi har haft ett antal ickemedlemmar som har gjort en insats i lokalföreningen. Medlemsvärvning och medlemsvård Vi har en medlemsansvarig i föreningen. Vi bevakar vår mejl och slussar intresserade personer vidare till aktiviteter. Deltagande i medlemsutbildningar Medlemmar har deltagit i utbildningsdagar anordnade av Region Öst. Bland annat kurskalas med kassörsutbildning. Deltagande i andra konferenser och evenemang Vid distriktets årsmöte deltog Kerstin Nordenbrand, Ingrid Holm, Maria Sandwall, Kerstin Fransson, Filip Goldmann, Mical Heruy, Barbro Johansson, Ilse Hultan, Bahman Tofighian, Eva Wiklund, Solbritt Öijermark och Matilda Regnér. Vid Rädda Barnens verksamhetskonferens deltog tre personer från vår förening. 3

4 VÅR VERKSAMHET Rädda Barnens lokalförening i Stockholms innerstad bildades den 25 februari Det var en sammanslagning av lokalföreningarna på Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Under 2012 lades ett antal vilande lokalföreningar inom stockholmsdistriktet ner. Medlemmar och kapital fördes till lokalföreningen i Stockholms innerstad. Lokalföreningens namn ändrades därefter till Rädda Barnens lokalförening i Stockholm. Vår verksamhet bygger på den verksamhetsinriktning för år , som beslutades vid riksmötet år Barn vi mött Vi har mött ett 100-tal barn i de olika verksamheter föreningen har varit engagerade i. De aktiviteter vi bedriver i föreningens regi och de aktiviteter vi stödjer ekonomiskt bidrar till bättre livsvillkor för barn och unga i Stockholm. Genom att stödja barn och unga direkt och genom stöd till föräldrar anser vi att situationen för barn och unga påverkas i positiv riktning. Vi har inga mått på förändringar som vi har sett, men våra aktiviteter bidrar till integrering i samhället och till att stärka föräldrar i deras föräldraroll. Barns rätt i samhället allmänt Ung röst 2014 Vi har deltagit i Ung röst 2014 med utskickande av enkäter till 17 skolor (14 grundskolor och 3 gymnasieskolor), vilket resulterat i 636 enkätsvar. I samband med kravaller i Husby gjorde TV4 en intervju med en arbetsgruppsmedlem, vilket gav ett inslag i TV4:s sändning. Efter några månader gjorde Sveriges Radio P1 också en intervju, men resultatet är okänt. Tre träffar har genomförts med Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltningen för att diskutera samarbeten mellan föreningen och stadsdelen. De kommer att fortsätta för att konkretisera samarbetet. Vi har tillsammans med stockholmsdistriktet besvarat en remiss från Miljöpartiet om lokal barnombudsman och ett handlingsprogram för att stärka barnets rättigheter. Vi har besvarat Rädda Barnens remiss om ett nytt Barnrättspolitiskt program. Här är det främst påverkansarbete vi har bedrivit. Barns rätt till trygghet och skydd Vi fortsätter vårt stöd till Elexa, som bedriver fritids och läxläsning på ett genomgångsboende i Vårberg för familjer med en ekonomiskt och socialt utsatt situation. Elexa erbjuder en plats där barnen leker med varandra, tillsammans bygger man upp en tillit och en gemenskap där alla lär av varandra. Syftet är att 4

5 bidra till en positiv syn på lärande samt en god syn på likabehandling mellan barnen och ungdomarna. Genom aktiviteterna får barnen en möjlighet att vara en del av samhället. Under året har Elexa erbjudit fritids en kväll i veckan. Under loven har besök gjorts till Tekniska museet, Cino4 och Heron City. Därutöver har vi haft påsk-pyssel, alla hjärtans dag-pyssel, sommaravslutning. Under sommaren har två heldagsutflykter till Gröna Lund och Cirkus Scott genomförts. I likhet med tidigare år har vi bidragit till att ett antal ensamkommande flyktingungdomar vid transitboendet i Vårberg fått lära sig simma. Många ungdomar är inte simkunniga när de kommer till Sverige. Att inte kunna simma kan vara förenat med stor fara för ungdomarna samt kan även ha en negativ påverkan på deras betyg i skolans idrottsundervisning. Vårt bidrag till inträdeskort till den närliggande simhallen har därför varit mycket uppskattat. Vi har även bidragit till inträdesavgift vid idrottsaktiviteter som fotboll. Bredängsskolans årskurser 4-6 har erhållit bidrag för en skidresa till Flottsbro den 20 februari. Eleverna fick låna utrustning och prova på att åka i skidbacken. För några var det första gången de stod på ett par skidor. Gamla elever berättar om att tidigare skiddagar har bidragit till att de vågar följa med på skidresor på högstadiet och gymnasiet. Eftersom eleverna i skolan uteslutande kommer från andra kulturer blir vinterdagen en del av integrationen in i det svenska samhället. Vi har bidragit med ekonomiskt stöd och volontärer vid en segeltur med segelfartyget Constancia under en helg i september för ett antal ensamkommande ungdomar, som bor på kommunens boenden i centrala Stockholm. Seglingen var mycket lyckad och ungdomarna som var på båten uppskattade aktiviteten. Det var 17 ungdomar som deltog på seglingen, 4 flickor och 13 pojkar. Förutom att i olika arbetslag utföra olika sysslor ombord på båten fanns det även tid till sällskapsspel. När de klev i land spelade de fotboll och badminton. Rädda Barnens arbetsgrupp i Järva har under året startat ett samarbete med en koloniförening i Husby och har skaffat en kolonilott för att engagera barn i en praktisk aktivitet, lärande och medvetenhet om miljön. Ett antal aktiviteter har ägt rum. Under sommaren har barn regelbundet deltagit i skötseln av lotten och fått information om odling. Ovanstående aktiviteter bidrar till ökad integrering i samhället. Aktiviteterna har riktats direkt till barn även om föreningen inte utfört alla dessa. Sommaren 2013 gick vår förening, tillsammans med andra frivilligorganisationer, in med stöd till "Asylstafetten från Malmö till Stockholm för en human flyktingpolitik". Initiativet till projektet kom från en ungdom, som själv kommit som ensamkommande asylsökande till Sverige. En kärntrupp bestående av 20 ungdomar, som alla kommit som ensamkommande till Sverige, deltog i en månadslång vandring mellan Malmö och Stockholm för att skapa en dialog med människor på vägen och samtidigt göra sina röster hörda om vad de själva tyckte 5

6 behöver förbättras i flyktingmottagandet. Medlemmar i vår förening deltog i förberedelsearbetet inför ankomsten till Stockholm och såg till att kärntruppen fick sovplatser och mat vid målgången Stockholm augusti. Under Asylstafettens vistelse i Stockholm deltog vi även i ett seminarium på ABF med en föreläsning under ledning av Rädda Barnens ordförande Inger Ashing. Tema: "Human flyktingpolitik ur ett barnrättsperspektiv". Barns rätt till utbildning Två medlemmar i vår förening har under flera år bedrivit läxläsning för elever på mellanstadiet i Bredängsskolan. Många barn i skolan har av olika skäl svårigheter i skolarbetet. I Bredängsskolan har t ex ett mycket stort antal barn ett annat modersmål än svenska. Många elever tycker att läxorna är svåra. Inte alla har någonstans att arbeta ostört eller någon att be om hjälp med läxorna hemma. Vi har bedrivit påverkansarbete gentemot skolan att ta fram tillräckligt många resurser för att, inom skolans regi, kunna erbjuda eleverna två timmars lärarledd läxhjälp i veckan i anslutning till skoldagen. Skolor i Stockholms ytterstadsområden har i stadens budget blivit lovade ökade anslag under år Anslagsökningen ska bland annat gå till obligatorisk läxhjälp för alla elever som behöver. Detta bör innebära att Rädda Barnen på sikt kan avveckla stödet till läxhjälp i Bredängsskolan, vilket är i linje med hur Rädda Barnen arbetar. Läxhjälp har kontinuerligt bedrivits under året för elever i årskurs 3 i Husbygårdsskolan och i Husby bibliotek med cirka 15 till 20 elever per tillfälle. Vår förening har under 2013 bidragit med inköp av mellanmål till läxhjälp vid S:t Eriks gymnasium. Läxhjälpen har riktat sig till invandrarelever som går Språkintroduktion särskilt stöd. Målsättning med utbildningen är att eleven ska nå den kunskapsnivå som krävs för att gå vidare till andra utbildningar eller arbete samt att stärka elevens självkänsla och självförtroende. Läxhjälpen syftar till mötet mellan människor där språk och kännedom om kultur och samhälle utvecklas. Gunnel Boman är skolansvarig i lokalföreningen i Stockholm. Hon är även en av tre skolsamordnare i Stockholmsdistriktet. Gruppen har anordnat en studiedag per termin, som vände sig till länets alla skolor. Den första studiedagen hade temat Du vet väl att Du är värdefull?. Den handlade om hur skolan kan motverka våld, mobbning och främlingsfientlighet. Den andra studiedagen hade temat Mamma jag har blivit knäpp!. Det var en studiedag om OCD och Tourettes syndrom. Skolsamordnarna har anordnat två träffar för skolansvariga från lokalföreningarna. Den första träffen handlade bl. a om samarbetet mellan Rädda Barnen och SL om skolelevers trygghet vid resor. Den andra träffen handlade bl. a om Ung Röst och skolkampanjen mot hedersrelaterat våld. Nationell skolkonferens hölls i november. Den första dagen tog vi upp Rädda Barnens verksamhetsinriktning. Den andra dagen handlade bl. a om romska och samiska barn. Inom detta tema har arbetat varit direkt riktat till barn. Skolträffarna innebär kunskapsspridning. 6

7 Aktörer för barns rättigheter Föräldrar och andra nära vuxna i barnets vardag Norrmalm Vårt samarbete med Norrmalms stadsdel startade Under året har vi bidragit till tre föräldrakaféer med föreläsningar. Polisen berättade om Vodkabilarna, en storföreläsning om ungdomar och stress med Alexander Perski och diskussion om Förhållningssätt med fallbeskrivningar. Vid föräldrakaféerna har kontakt skapats med flera föräldraföreningar i skolorna, vilket innebär att arbetet med kaféerna kommer att utökas. Rädda Barnens medlemmar har deltagit vid några av mötena. Ett ungdomsråd har startat, vilket vi ser positivt på då vi tidigare har påpekat för Stadsdelsnämnden att det har saknats. Föräldravandrarna Östermalm Vi har bidragit ekonomiskt till en föreläsning i februari med Aleksander Perski från Karolinska institutets stressmottagning. Ett 85-tal deltagare. Rädda Barnens namn fanns med i programmet för kvällen. Dessutom deltog företrädare från Rädda Barnen. Föräldravandrarna bidrar till en tryggare utemiljö för unga på Östermalm. Kungsholmen Vi har anordnat fyra föreläsningar under året tillsammans med Nattvandrarna på Kungsholmen, fältassistenterna på Kungsholmen, församlingarna i Kungsholmen, Essingeöarna och St Göran. Teman för föreläsningarna har varit Uppkopplad eller avkopplad med Anna Nygren, (130 deltagare), Om ungdomars digitala vardag med Johnny Lindquist (60-tal deltagare) Maskrosbarn, (50-tal deltagare) och Om hur man tar sig igenom tonårstiden med Christina Stieli (80-tal deltagare), Vi har bidragit ekonomiskt till att Nattvandrarna har kunnat köpa in utrustning till sina nattvandrande föräldrar samt till föreläsning och uppstart inför terminens nattvandring. Nattvandrarna är en viktig aktör, som bidrar till en tryggare utemiljö för unga på Kungsholmen. Järvagruppen har anordnat: En föräldraträff tillsammans med Studiefrämjandet i november med 52 deltagare, varav 23 barn och 29 vuxna. Föräldrarna hade föreläsning med Sonia Sherifay och barnen hade information om barnkonventionen. I augusti genomfördes en två dagars utflykt till Gotland med 25 deltagare varav 13 barn och 12 vuxna. På båten hade föräldrar och barn aktiviteter. En cirkel bestående av sju personer kallad för Föräldragruppen har träffats regelbunden och diskuterat barnuppfostringsfrågor. Avsikten är att ta reda på vilka egenskaper man önskar att ett barn ska ha när det blir vuxen. Samtalen kretsar kring de goda egenskaper, som borde väckas hos barn. Denna föräldragrupp kom till genom samarbete med Föräldraforum och Region Öst. Ekonomiskt stöd kommer från Projektet Oss Föräldrar Emellan (OFE). 7

8 Samarbete med andra aktörer Röda korset, Nattvandrarna, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Kungsholmens församling, ST Görans församling, Söderandan, Fält och fritid på Kungsholmen, Norrmalms stadsdelsnämnd, Palatset (boende för ensamkommande flyktingungdomar) på Södermalm, Föräldravandringar på Östermalm och Studiefrämjandet. Insamling till Världens barn Flera av våra medlemmar deltog i höstens bössinsamling till Världens barn. Oförutsedda händelser Vi bidrar ekonomiskt till Rädda Barnens internationella katastrofarbete. Under året har vi bidragit med kronor till Filippinerna. VÅRT ARBETE ATT SYNAS LOKALT Information om vår verksamhet Föreningen har en hemsida och en face-book-grupp. Under året har vi haft kontakt med en person som är villig att bli föreningens informatör/kommunikatör och vi ser fram emot mer aktivitet på våra sociala medier. VÅR EKONOMI Likviditet och resultat Rädda Barnens lokalförening i Stockholm har en stabil och god ekonomi. Verksamhetsårets resultat uppgår till ,18 kr. Ett negativ resultat som är kopplad till att vi har haft många verksamheter och igång under Likvida tillgångar vid utgången av 2013 uppgår till ,65 kr. Beloppet är fördelat på ett företagskonto med ,68 kr och två fasträntekonton med kr och ,82 kr. Utöver det finns en handkassa på 393,15 kr. Vi har en fordran på kommande år på kr. Avseende fakturor ställda till Studiefrämjandet och Riksorganisationen. Intäkter Föreningens medlemsandelar uppgick till kr. Kvarvarande kapital i de nedlagda föreningarna, Vällingby/Hässelby och Johanneshov/Enskede, har fört in ,28 kr som intäkt i vår lokalförening. Genom bössinsamling har vi totalt samlat in kr. Insamling av medel sker genom att vi har ett antal bössor i olika butiker. Utöver de bössor som står i butiker har vi medlemmar som går ut med bössor och gör en insamlingsansats. Alla medel från bössinsamlingen går till riksorganisationen utifrån det som finns angett med en banderoll på bössan. 8

9 Två mindre intäkter om kr och kr har kommit in genom deltagaravgift för de vuxna vid utflykten till Gotland respektive som faktura till Studiefrämjandet i samband med föräldraträff i Järva. Ränteintäkterna under året uppgick till ,65 kr. Kostnader Bredängsskolans årskurser 4-6 har erhållit bidrag kr för en skidresa till Flottsbro Vi har bidragit med ,38 kr till att betala mellanmål i samband med läxhjälp vid S:t Eriks gymnasium, Bredängsskolan och Husbygårdsskolan. Till verksamheten Vårljus har vi bidragit med kr som har gått till att ensamkommande flyktingungdomar fått möjlighet att lära sig att simma samt andra aktiviteter vid transitboendet.. Vi har bidragit till verksamheten för barn på Elexa med kr. Av bidraget finns 4879,41 kr kvar i deras kassa. Vi har också fått tillbaka kr som inte använts i tidigare verksamhet. Vår förening har gått in med stöd, 2 963,65 kr, till "Asylstafetten från Malmö till Stockholm för en human flyktingpolitik". Bidraget gick till mat för de medverkande i stafetten. Till föräldravandring på Östermalm har vi bidragit med kr som avser föreläsning. Till föräldravandringen på Kungsholmen har vi bidragit med kr. Belastar testamente. Vi har medverkat till att anordna föräldracafé i Norrmalm. Till verksamheten har vi bidragit kr. I samarbete med Nattvandrarna, Fält och fritid, församlingarna på Kungsholmen och Essingeöarna har vi anordnat föreläsningar för föräldrar. Kostnaden för föreläsningarna uppgick till kr under året. Belastar testamente. Arbetsgruppen i Järva anordnade en familjeutflykt till Gotland och en förälder- och barnträff i Husby. Föreningen bidrog med kr till utflykten och kr till träffen. Till aktiviteten Odla med barnen i Järva har vi bidragit med kr. 9

10 Till projektet Palatset har vi bidragit med kr och som har gått till seglingsutflykt för ensamkommande flyktingbarn. Styrelsen har beviljat att stå för kostnaden, kr, för 3 personer att medverka vid Rädda Barnens verksamhetskonferens. Medlemsandel som utbetalades till distriktet uppgick till kr. Kostnader för administration ,90 kr är kostnader för porto, bokföringsprogram, bankkostnader, kontorsmaterial samt förtäring och hyra av lokal i samband med styrelsemöten, medlemsmöten och projektgruppsmöten. Kostnader såsom: lokalhyra, porto, trycksaker och förtäring i samband med årsmötet uppgår till kr. Vårt bidrag till riksförbundets verksamhet Vi har under året bidragit löpande till Riksorganisationens katastroffond. Utbetalt bidrag uppgår till ,18 kr. Eget kapital Vid utgången 2013 uppgick föreningens egna kapital till ,65 kr i bokslutet. Lokalföreningen disponerar sedan tidigare ett arv som är ändamålsbestämt. Ändamålet är verksamhet Rädda Barnens lokalförening i Stockholm bedriver i stadsdelen Kungsholmen. Arvet har belastats med kr under 2013 och avser föreläsningar, nattvandringsverksamhet och läxhjälp på Kungsholmen. Fördelningen återfinns redovisat under ändamålsbestämda medel ,82 kr återstår av arvet vid årets slut. 10

11 SLUTORD Vi vill passa på att tacka er alla som stöder Rädda Barnens arbete på olika sätt. Det kan vara genom ditt medlemskap, ett förtroendeuppdrag eller en aktiv insats för barn och unga i Stockholm. Ni är alla mycket viktiga för vår förening och för Rädda Barnens arbete lokalt. Vi i Rädda Barnens lokalförening i Stockholms ser fram emot ett nytt aktivt år och hoppas att ni kommer att fortsätta att medverka till en bättre tillvaro för barn och unga i Stockholm och i andra delar av världen. Styrelsen för Rädda Barnens lokalförening i Stockholm Stockholm i februari 2014 Cecilia Ekstrand, ordförande Kerstin Nordenbrand, vice ordförande Ingrid Lundberg, kassör Gunnel Boman, ordinarie ledamot Mical Heruy, ordinarie ledamot Ingrid Holm, ordinarie ledamot Matilda Regnér, ordinarie ledamot Rebecka Sjögren, ordinarie ledamot Bahman Tofighian, ordinarie ledamot Birgit Jessen, ersättare Maria Sandwall, ersättare 11

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Värmdö får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I UDDEVALLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I UDDEVALLA 1. Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Rädda Barnens lokalförening i Uddevalla avger härmed följande rapport för verksamheten 2014.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnens lokalförening i Växjö Distrikt Kronoberg Bild från Rädda Barnens hemsida (Internationellt engagemang: Filippinerna) 1. Styrelsen har under året bestått av Ordförande

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I TRELLEBORG 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I TRELLEBORG 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I TRELLEBORG 2015 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2015

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för Rädda Barnens lokalförening i Trosa-Vagnhärad

Verksamhetsberättelse 2015 för Rädda Barnens lokalförening i Trosa-Vagnhärad Verksamhetsberättelse 2015 för Rädda Barnens lokalförening i Trosa-Vagnhärad LOKALFÖRENINGEN Geografiskt område Lokalföreningen omfattar Trosa och Gnesta kommuner. Styrelsens ledamöter Kerstin Arman, ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Kristianstads lokalförening 1. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Marianne Lundquist Öhrn Vice ordförande: Linda Edvardsson (t.o.m. 2015-08-18) Sekreterare: Monica

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Trollhättan

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Trollhättan Sida 1 av 5 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Trollhättan VÅR VERKSAMHET Barns rätt i samhället-allmänt. Lokalföreningen startade hösten 2009 ett treårigt pilotprojekt Inflytande

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2015. 2. Styrelsen har under året bestått av. 3. Möten under 2015. Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg

1. Verksamhetsberättelse 2015. 2. Styrelsen har under året bestått av. 3. Möten under 2015. Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg 1. Verksamhetsberättelse 2015 Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Susanne Thörnqvist Vice ordförande vakant Sekreterare Birgitta Jonsson Kassör

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2015. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Distrikt Skåne. Verksamhetsplan 2013-2014

Distrikt Skåne. Verksamhetsplan 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan för Rädda Barnen Distrikt

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Röda Korsets Ungdomsförbund

Verksamhetsplan med budget Röda Korsets Ungdomsförbund Verksamhetsplan med budget 2017 Sollefteå ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet sätts i främsta rummet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 för Rädda Barnens lokalförening i Trosa- Vagnhärad Lokalförening

Verksamhetsberättelse 2016 för Rädda Barnens lokalförening i Trosa- Vagnhärad Lokalförening Verksamhetsberättelse 2016 för Rädda Barnens lokalförening i Trosa- Vagnhärad Lokalförening Geografiskt område Lokalföreningen omfattar Trosa och Gnesta kommuner. Styrelsens ledamöter Kerstin Arman, ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015.

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015. Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015. Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Kristina Stålhandske-Robertsson, insamlingsansvarig Margret Skog, vice ordföranden

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 för Rädda Barnens lokalförening i Trollhättan

Verksamhetsberättelse 2009 för Rädda Barnens lokalförening i Trollhättan Sidan 1 av 6 Verksamhetsberättelse 2009 för Rädda Barnens lokalförening i Trollhättan VÅR VERKSAMHET Barns inflytande och delaktighet Alla förskolor och grundskolor inbjöds att under barnrättsveckorna

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 /! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I GÖTEBORG Styrelse Vald till år Ordförande Katarina Wendsjö 2014 Kassaförvaltare Hanna Waddington 2015 Tao Hemberg 2015 Ledamöter Åsa Ekman 2014

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 för Rädda Barnens lokalförening i Trollhättan

Verksamhetsberättelse 2010 för Rädda Barnens lokalförening i Trollhättan Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse 2010 för Rädda Barnens lokalförening i Trollhättan VÅR VERKSAMHET Barns inflytande och delaktighet. - Lokalföreningen startade hösten 2009 ett treårigt pilotprojekt Inflytande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015, Rädda Barnen i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnen i Skellefteå

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Margareta Elensky Sekreterare Gunilla Holfve

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING Interna möten Vi har styrelsemöte ca en gång per månad. Till styrelsemötena inbjuds andra aktiva medlemmar för att delta i diskussionerna

Läs mer

Styrelsens sammansättning Alla ordinarie styrelseledamöter förutom en är kvinnor över 68 år, den manlige ledamoten är 28 år.

Styrelsens sammansättning Alla ordinarie styrelseledamöter förutom en är kvinnor över 68 år, den manlige ledamoten är 28 år. Verksamhetsberättelse 2016 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Daniel Hjärpe Sekreterare Gunilla Holfve Kassör

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Verksamhetsberättelse år 2014 RKUF Sollefteå 1 Inledning Sollefteå är en liten stad med en stor tillgång av olika kulturer och bakgrunder. Det finns ett stort behov av integration och förståelse vilket

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse Styrelsen har under året bestått av. Ange namn på lokalförening/distrikt Malmö Innerstadens lokalförening

1. Verksamhetsberättelse Styrelsen har under året bestått av. Ange namn på lokalförening/distrikt Malmö Innerstadens lokalförening 1. Verksamhetsberättelse 2015 Ange namn på lokalförening/distrikt Malmö Innerstadens lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Kari Stenlund Vice ordförande Carolina Sewell Spångberg

Läs mer

Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2013

Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2013 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening Inför verksamhetsåret 2017 har lokalföreningen i Ulricehamn antagit följande verksamhetsplan vid årsmötet den 8 / 2 2017 VÅR LOKALFÖRENING Interna möten

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Styrelsen för Seniornet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2009. Styrelsen valdes vid årsmötet den 2 april 2009. 1. STYRELSE

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg Styrelsesammansättning 2015: Ordförande Cornelia Olsson Vice ordförande Charlotte Ågren Kassör Therese Ludvigsson Övriga ledamöter Anders Ekdahl-Ohlsson

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen Årsmötet 2016 I år anordnar vi vårt årsmöte i Kristianstad på Mötesplatsen. Vi börjar med vårt årsmöte där vi har bjudit in politiker till mötesfunktionärer. Efter årsmötet har vi lite fika och sen ska

Läs mer

Föreningsbidrag 2012 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND. Handläggare: Ida Malmborg Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Föreningsbidrag 2012 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND. Handläggare: Ida Malmborg Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5-72/2012 SID 1 (2) 2012-04-25 Handläggare: Ida Malmborg Telefon: 508 03 083 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening i Täby Inför verksamhetsåret 2014 har lokalföreningen i Täby antagit följande verksamhetsplan vid årsmötet den 17/2 2014 VÅR LOKALFÖRENING Interna möten

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Lund

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Lund ! Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Lund 2016 drog igång med en nästintill ny styrelse. De första månaderna gick åt till att strukturera och värva några fler ledamöter till styrelsen.

Läs mer