rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36."

Transkript

1 2012

2

3 INNEHÅLL Viktiga händelser VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering 28 Miljöansvar för framtiden 30 Sundbybergs Stadsnät 44 Jobba på Förvaltaren 46 Så styrs Förvaltaren 48 Förvaltningsberättelse 53 Resultaträkning 54 Kommentarer till resultaträkning 55 Balansräkning 56 Kommentarer till balansräkning 58 nyckeltal 59 Kassaflödesanalys 60 Kommentarer till kassaflödesanalys 61 Tilläggsupplysningar 62 förslag till vinstdisposition 66 Styrelsens underskrifter 66 Revisionsberättelse 67 Granskningsrapport 68 Företagsledning 69 Styrelse 70 Flerårsöversikt koncern 71 Fastighetsfakta 72 definitioner 79 centrala sundbyberg Centrala Sundbyberg genomgår just nu en betydande utveckling. Läs mer på sidan 32. rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. hallonbergen/ör Renoveringar, nya bostäder och ungdomslägenheter. Läs mer på sidan 40. Christer Carlson 32 Christer Carlson 36 Christer Carlson 40

4 Christer Carlson Johanna Hanno Christer Carlson Johanna Hanno 4

5 De är så viktiga, de där första sekunderna när du öppnar dörren och stiger in. Sekunderna som avgör om känslan är den rätta, om energin finns där, om lusten vaknar till liv. Att du får inspiration och ork att göra det bästa av din dag. Värdet av en bra och funktionell lokal eller ett trivsamt hem kan inte överskattas. Det är det här vi på Förvaltaren jobbar och brinner för. Att våra hyresgäster ska längta tillbaka till sin lokal eller sitt hem. Följ med oss genom årsredovisningen så ska vi berätta mer om vad vi gjort under Christer Carlson Christer Carlson Johanna Hanno Johanna Hanno 5

6 Viktiga händelser 2012 viktiga händelser blev ännu ett år då vi jobbade hårt med vår stora fastighetsutvecklingsplan. Vi är också stolta över att kunna notera att Nöjd-Kund- Index ökade från 60 till 64 och att vi behöll vårt höga kreditbetyg. Intäkterna uppgick till 747 (758) mkr, en minskning med 11 mkr främst beroende på fastighetsförsäljningar under året. Rörelseresultatet uppgick till 302 (240) mkr, en ökning med 62 mkr, vilket förklaras av de fastighetsförsäljningar som skett under året. Årets resultat efter skatt uppgick till 215 (141) mkr. Förvaltaren behöll det höga kreditbetyget AA-/Stable/A-1+. Bostadshyrorna höjdes med i genomsnitt 2,3 procent Inflyttning påbörjades i Förvaltarens 268 nya yt- och klimatsmarta hyreslägenheter i Ursvik. Projektstart för Vasagatan 9 mitt i centrala Sundbyberg. Här skapas ett modernt och energisnålt hus med över 200 lägenheter, trygghetsboende och vårdboende samt nya butiker. Energianvändningen minskade 3 procent, vilket är en del i målet att vara klimatneutral år Under sommaren hyrde Förvaltaren ut flera stora lokaler till bland annat norska gymkedjan Elixia och Kötthallen med Sveriges längsta charkdisk. Under året färdigställdes 211 lägenheter i ett omfattande renoverings- och energiprojekt på Spelmanshöjden i Ör. Årets Nöjd-Kund-enkät bland de boende visade att betyget ökat från 60 till 64. Förvaltaren avyttrade fastigheterna Kapellet 11 och Kompassen 1 vid ombildning till bostadsrätter, till en total köpeskilling om 311 mkr. händelser efter årets utgång Hyreshöjningen för bostäder uppgick till 1,75 procent för Fastigheten Hästhoven 2 avyttrades den 6 mars 2013 till en köpeskilling om 192 mkr. fastighets ab förvaltaren i sammandrag mkr där inget annat anges Utfall 2012 Koncern Moderbolag Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2011 Intäkter Driftnetto Rörelseresultat Resultat efter skatt Operativt resultat Investeringar Bokfört värde fastigheter inkl. pågående projekt Marknadsvärde fastigheter Eget kapital Vakansgrad, % 4,2 3,3 4,2 2,8 Överskottsgrad, % 40,4 44,6 40,4 44,3 Direktavkastning, % 3,3 3,7 3,1 3,5 Avkastning på eget kapital, % 11,0 7,9 12,4 9,3 Räntetäckningsgrad, % 400,4 257,6 238,8 164,9 Belåningsgrad, % 21,7 22,2 23,4 23,4 Soliditet (synlig), % 46,8 44,2 47,5 44,8 Soliditet (justerad), % 62,8 61,1 62,2 61,4 6

7 Christer Carlson 7

8 VD har ordet Vi utvecklar en av Sveriges snabbast växande städer Christer Carlson totalavkastningen i våra fastigheter har varit mycket god, i snitt 7,7 procent per år sedan Sundbyberg är en av Sveriges snabbast växande städer. Med grannar som Kista, Bromma flygplats och Arenastaden finns staden mitt i händelsernas centrum. Här har också Förvaltaren sin marknadsplats. Att äga och förvalta lägenheter och kvadratmeter lokaler på denna marknad är händelserikt, spännande och fascinerande. Efterfrågan på våra lägenheter är rekordstor. Alla kategorier av kunder har fått ett ökat intresse för hyresrätten som boendeform. Att hyra sig fri från räntesvängningar, amorteringar och ansvar är ett attraktivt och modernt sätt att förhålla sig till sin bostad. Det starka besittningsskyddet i kombination med bytesrätt och fullservice ger ett tryggt, flexibelt och enkelt sätt att bo och trivas. Mycket gynnsam marknad Som ett kvitto på den stora efterfrågan har vi cirka i vår intressebank. Sett i ett bredare perspektiv har Storstockholms bostadsförmedling hushåll i kö för en hyresrätt. Mot bakgrund av inflyttning och befolkningsprognoser ser vi framför oss ett ännu större tryck på marknaden för hyresrätter. Förvaltaren är ett medelstort bolag. Trots det har vi en liten andel (cirka 3 procent) av marknadens hyresrätter i norra Storstockholm. Det innebär bland annat att vi måste vara nyfikna och uppdaterade på vad som händer i andra bolag och på andra platser. Vi måste kontinuerligt ta del av och bidra till utvecklingen av bostäder och stadsdelar i vid mening. Fastighetsportfölj med hållbar utveckling Fastighetsmarknaden har uppmärksammat Sundbybergs utveckling och ökade attraktionskraft. Detta har bidragit till en mycket god totalavkastning i våra fastigheter, ett snitt på 7,7 procent per år sedan Under de senaste fyra åren har Förvaltaren gjort stora förändringar i fastighetsportföljen för att nå en mer långsiktigt hållbar sammansättning. Målet är att få en bättre fördelning mellan värdeåren så att underhåll och renoveringsinsatser får en jämnare spridning över tid. Sammanlagt har vi sålt 18 fastigheter, innehållande lägenheter sedan Fastigheterna har sålts till bostadsrättsföreningar. Försäljningarna har skapat finansiella möjligheter samtidigt som det bidragit till blandade upplåtelseformer i Rissne, Hallonbergen och Ör. En viktig aspekt för att motverka segregation och skapa dynamik i alla stadsdelar. Vi har också påbörjat nyproduktion i Ursvik och totalrenovering av fastigheter i Ör. Starka finanser Förvaltaren har idag finansiella nyckeltal som visar att vi kan och bör investera och det ska vi göra! Framför oss har vi en spännande utvecklingsplan som innehåller både totalrenoveringar av befintliga hus och nyproduktion. Vi har samtidigt, genom effektiviseringar i den dagliga verksamheten, kunnat öka underhållsinsatserna från 60 mkr 2008 till 147 mkr Utvecklingen under de senaste åren har gjort att vi 2011 fick höjd rating av Standard & Poors från A+ till AA-. Betyget för kort upplåning höjdes från A-1 till A-1+, vilket är det högsta möjliga betyget för kort upplåning. Vi är mycket stolta och glada för att vi 2012 har fått behålla detta sammantaget fina betyg. Vi genomförde många goda projekt Förvaltaren färdigställde 87 lägenheter i Ursvik under De övriga 181 blir inflyttningsklara i augusti Vi har också färdigställt 211 lägenheter i ett omfattande 8

9 VD har ordet renoveringsprojekt i Ljungen 3 på Spelmanshöjen i Ör. I dessa båda stora projekt har vi utvecklat fastighetsportföljen och fått med oss värdefulla kunskaper inför framtiden. Vi har samlat på oss viktiga erfarenheter kring ombyggnadsprojekt med evakuering av hyresgäster. En systematisk uppföljning av hyresgästernas upplevelser kommer att ge oss nya insikter och förbättrade verktyg inför nästa renoveringsprojekt. Nyproduktionen har visat oss att vi kan bygga nytt och den har gett oss värdefull information om hur vi kan göra det ännu bättre. Under året projekterade och planerade vi även en ombyggnad av det välkända huset Banken 8 mitt i Centrala Sundbyberg. Här ska skapas ett modernt energisnålt hus innehållande lägenheter av olika storlekar, inklusive trygghetsboende och vårdboende. I gatuplanet skapas spännande och fräscha kommersiella lokaler som bidrar till omdaningen och förnyelsen i Centrala Sundbyberg. Här ska också den välkända verksamheten Träffpunkten för pensionärer. Den fysiska ombyggnaden startar under våren Planeringen för kringliggande fastigheterna Basaren 1 och Bageriet 23 fortgår också. Tillsammans med Banken 8 kommer fastigheterna att bilda en ny och spännande entré till Centrala Sundbyberg för alla dem som bor och verkar i Annedal och Bromma. Ett bra år för miljön 2012 var, i god tradition, ett bra miljöår för Förvaltaren. Vi minskade energiförbrukningen med 3 procent och koldioxidutsläppen med 3 procent. Vi skapade också möjligheter för våra hyresgäster i hela Centrala Sundbyberg, Storskogen och Lilla Alby att källsortera matavfallet. Rissne, Hallonbergen och Ör kommer att få samma möjligheter under de närmsta åren. Ett bra år för kunderna Året var också ett bra år för alla oss på Förvaltaren som så gärna vill ge bra och tillförlitlig service till våra kunder, varje dag. Indexet för Nöjd-Kund ökade hela fyra enheter, från 60 till 64. Det är fantastiskt glädjande och inspirerande. Med förnyade krafter fortsätter vi nu våra ansträngningar att öka kundnyttan. Vi djupdyker i enkätsvaren, analyserar resultaten kvarter för kvarter och vidtar förbättringar utifrån dem. En sak som jag kan lova redan nu är att vi under 2013 kommer att genomföra en förändring av hur vi sköter våra trädgårdar. Vi har anställt sex trädgårdsmästare som ska ansvara för buskar, planteringar och mindre träd i våra områden. Därigenom kan vi, med hjälp av en närmare dialog med de boende, göra långsiktiga planer för varje gårds utveckling. ett Bra år för medarbetarna Våra ambitioner om ökad service till våra kunder och utvecklingsplaner för fastighetsportföljen blir verkningslösa om vi inte kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Därför är det mycket viktigt för oss att kontinuerligt jobba med våra HR-frågor. För att mäta resultatet av HR-arbetet genomför vi en Nöjd-Medarbetar-mätning varje år. Jag känner både glädje och optimism för framtiden när jag kan konstatera att resultaten av enkäten visar på ökad nöjdhet bland våra medarbetare för tredje året i rad! Vi ligger klart över snittet i Sverige. Jag ser fram emot 2013 Med fantastiskt fina finansiella nyckeltal, två bra fastighetsförsäljningar, väl genomförda investeringsprojekt, goda miljövinster, höjd Nöjd-Kund-Index och höjd Nöjd- Medarbetar-Index känner jag en uppriktig stolthet och glädje över det gångna året. Det finns saker vi kunde gjort bättre och de erfarenheter vi fått ska vi lära av. Det finns mycket som återstår och det ska vi planera noga och se till att göra blir ännu ett spännande och innehållsrikt år. Bland annat ska vi påbörja ombyggnaden av fastigheten Banken 8 i Centrala Sundbyberg. Nu ser vi alla på Förvaltaren fram mot 2013 med allt vad det innebär. Anette Sand, VD Förvaltaren har idag nyckeltal som visar att vi kan och bör investera och det ska vi göra! Christer Carlson 9

10 vision, strategi och mål Vision, strategi och mål Förvaltaren ägs av Sundbybergs stad. Sedan starten 1947 har vi byggt och utvecklat det moderna Sundbyberg med attraktiva bostäder och fräscha lokaler för företag och andra verksamheter. Bolaget byggde Storskogen på 1950-talet, Ör på 60-talet, Hallonbergen på 70-talet och Rissne på 80-talet. Nu finns vi med när Sundbybergs nya stadsdel Ursvik växer fram. Sedan starten 1947 har vi byggt och utvecklat det moderna Sundbyberg. Vår vision Stolta hyresgäster i skönare lägenheter och fräschare lokaler. Värdegrund Bolaget har ett gemensamt synsätt som vägleder alla våra handlingar såväl internt som externt. Vårt agerande styrs av en väl förankrad värdegrund: Vi gillar och intresserar oss för människor särskilt kunder. Vi lyssnar aktivt för att förbättra oss. Vi är nyfikna och vågar utmana. Vi säger och gör saker som vi kan stå för. Vi är rädda om pengar. Värdegrunden talar i sin tur om hur vi ska agera för att Förvaltaren ska vara ett fräscht, spännande, kompetent och lönsamt bolag. Strategi För att nå uppsatta mål arbetar Förvaltaren med ägande, utveckling och förvaltning. Ägande Förvaltaren äger bostäder och lokaler inom Sundbyberg stad. De fastigheter som inte ingår i den långsiktiga ägarstrategin har avyttrats. Detta för att få jämnare värdeår i fastighetsportföljen och för att kunna investera i nyproduktion. Förvaltaren äger även mark som kan avyttras för byggande av bostäder. Genom att frigöra kapital kan Förvaltaren fortsätta utveckla ett långsiktigt fastighetsinnehav. Utveckling Förvaltarens strategi är att utveckla befintliga samt bygga nya bostadsfastigheter. Förvaltaren arbetar med en fastighetsutvecklingsplan för att nå en långsiktigt hållbar utveckling för bolaget. Bolaget eftersträvar att få ett fastighetsbestånd med en jämn fördelning av värdeår utifrån antal kvadratmeter. Genom detta nås en jämnare fördelning av både underhåll och resultat över tiden. Detta kan hanteras dels genom att bygga nytt alternativt förvärva nybyggda fastigheter, dels genom omfattande underhållsåtgärder och investeringar i befintliga fastigheter. Förvaltning Strategin är att genom rätt kompetens och genom att vara lyhörda skapa trygga och trivsamma bostäder, bostadsområden och lokaler för hyresgästens behov. Genom effektiv drift skapar vi utrymme för långsiktigt underhåll. På så sätt ska Förvaltaren få de nöjdaste hyresgästerna i norra Storstockholm. Ägardirektiv Förvaltaren får sina ägardirektiv av Sundbyberg stadshus AB som i sin tur får sina ägardirektiv från Sundbybergs stad. Ägardirektiven är i korthet följande; Valfrihet i boendet och en god hyresvärd Bolaget ska bidra till att skapa ett varierat utbud för ett attraktivt boende och en sund bostadsmarknad som ger nuvarande och nya Sundbybergare valfrihet bland olika upplåtelseformer i Sundbybergs stads alla stadsdelar. Förvaltaren har hittills sålt lägenheter till bostadsrättsföreningar och förvaltar nu cirka hyreslägenheter, vilket ger en god valfrihet i boendeform. Varje år mäter vi även hur Nöjd-Kund-Index har utvecklats för att säkerställa att vi är en bra värd, se mer under avsnittet Våra kunder sidorna

11 vision, strategi och mål Utveckling av stadskärnan i centrala Sundbyberg och andra centra Bolaget ska med sitt fastighetsbestånd kunna bidra till den av kommunen beslutade utvecklingen av Sundbybergs stadskärna och övriga stadsdelscentra. Förvaltaren arbetar med en fastighetsutvecklingsplan för att utveckla Sundbybergs stad, läs mer under avsnittet Fastighetsutveckling sidorna maximalt värde för underhållskostnaderna. De senaste fem åren har underhållssatsningarna ökat från 60 mkr till 147 mkr. Målstyrning 2012 Vi använder målstyrning för att effektivisera verksamheten, vilket leder till ökad nytta för våra kunder. Bolaget styr mot uppsatta mål och arbetet innefattar analys, planering och kontinuerlig uppföljning av resultaten. SUPERBRUTTORESULTAT kr/kvm Moderbolag Miljö och estetiska värden Bolaget ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bli klimatneutralt till år Det innebär bland annat ett kontinuerligt arbete med åtgärder som bidrar till energieffektivisering. Förvaltaren arbetar aktivt med att vara klimatneutralt 2030, läs mer under avsnittet Miljöansvar på sidorna Trygghet och säkerhet Bolaget ska aktivt medverka till en tryggare miljö och ett säkert boende. Förvaltaren arbetar aktivt för att nå en tryggare och säkrare miljö, bland annat tillsammans med kommunen, socialförvaltingen och polisen. Förvaltaren har även en gratistjänst, Tryggve, där våra hyresgäster bland annat kan få sällskap hem till dörren av väktare. Under 2012 fyllde Tryggve tio år. Socialt ansvar Bolaget ska säkerställa att det finns lägenheter för äldreboende samt utveckla trygghetsboenden. Förvaltaren bygger nya och förvaltar trygghets- och äldreboenden. Vid årsskiftet hade Förvaltaren 95 lägenheter som avser dessa typer av boenden. I fastighetsutvecklingsplanen planeras det för cirka 80 äldreboenden och cirka 20 trygghetsboenden. Underhåll Bolaget ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt med att underhålla fastighetsbeståndet. I fastighetsutvecklingsplanen planeras underhåll som ska göras med lång framförhållning och prioritering för att uppnå Förvaltarens ekonomiska målstyrning Under 2011 fattade Fastighets AB Förvaltarens styrelse beslut om att införa målstyrning istället för budgetstyrning. Bolaget ska styra mot två mål, dels ett effektiviseringsmål som ska ställa krav på bolagets ledning att visa bättre nyckeltal i kronor per kvadratmeter jämfört med SABO-företag i Storstockholm, dels ett operativt resultatmål som tar hänsyn till ägarens krav om utdelning. Resultat 2012 Superbruttoresultat Moderbolagets effektiviseringsmål är superbruttoresultat i kronor per kvadratmeter, vilket motsvaras av bruttoresultatet i kronor per kvadratmeter, exklusive underhållskostnader och fastighetsskatt. Superbruttoresultatet uppgick till 507 (501) kronor per kvadratmeter. Operativt resultat Koncernens resultatmål är ett operativt resultat överstigande 25 mkr, vilket motsvaras av resultat före skatt och bokslutsdispositioner, exklusive kostnader av engångskaraktär, omställningskostnader, vinst vid avyttringar av fastigheter och andra jämförelsestörande poster. Det operativa resultatet uppgick till 37 (43) mkr. Operativ målstyrning Ägarmål målstyrning Superbruttoresultat, kr/kvm OPERATIVT RESULTAT mkr Koncern Operativt resultat, mkr Fastighets AB Förvaltaren Utfall 2012 Utfall 2011 Superbruttoresultat, kr/kvm moder Operativt resultat, mkr koncern NKI CO 2 (jämfört med år 2010) -6% -3% Direktavkastning (%) mål 3,5 +/- 1% 3,3 3,7 Synlig soliditet (%) mål 25-33% 46,8 44,2 11

12 omvärld och trender omvärld och trender Stockholmsregionen är inne i ett expansivt skede och är nu en av de snabbast växande marknaderna i Europa. Allra snabbast växer, relativt sett, Sundbyberg som förväntas öka sin folkmängd från dagens till drygt invånare fram till FÖRSÄLJNINGSPRIS Försäljning från Förvaltaren till BRF mkr kr/kvm Försäljningspris, mkr Försäljningspris, kr/kvm sundbybergs centrala läge gör att staden befinner sig mitt i landets högsta koncentration av arbetsplatser och service. 0 Förutsättningarna för att Sundbyberg ska växa är mycket goda. Det centrala läget gör att staden befinner sig mitt i landets högsta koncentration av arbetsplatser och service. Ett faktum som gör kommunen intressant som etableringsort för såväl näringsliv som privatpersoner. Under 2000-talet har länets befolkning ökat med en kvarts miljon invånare, men bostadsbyggandet har inte ökat i motsvarande grad. Ett tecken på det är att närmare personer köar för en hyresrätt inom ramen för Stockholm stads bostadsförmedling. Brist på bostadsmarknaden För Stockholm som län gäller det nu också att förbereda sig för en befolkningsökning på ytterligare en halv miljon nya invånare fram till Enligt prognoserna kommer fler än nya bostäder behöva byggas. Folkmängden i länets norra kommuner uppgår idag till drygt 1,2 miljoner invånare. Befolkningsutvecklingen har också varit starkt positiv i samtliga kommuner under de senaste tio åren. Stark befolkningstillväxt Under 2012 ökade befolkningen i Sundbyberg med 3,1 procent. Man bor också allt fler på samma yta än tidigare, i stadsdelar som Hallonbergen, Duvbo och Storskogen. Totalt ökade befolkningen med personer. En av anledningarna till den stora befolkningsökningen är tillskottet av bostäder i Ursvik, Brotorp och i centrala delarna av Sundbyberg. Staden lockar med konkurrensfördelar som goda kommunikationer, närheten till centrala Stockholm, rekreation i fina naturområden och en väl definierad stadskärna med bevarad charm. Tvärbanan Norr med projektstart 2014, utvecklingen av Mälarbanan, nya E18 och Stora Ursvik är aktuella projekt som kommer att påverka tillväxten i kommunen. Dessa utbyggnader möter den allt större efterfrågan på effektiva transportmedel och kvalitetsboende som uppstår i takt med att storstadsregionen växer. Trender En trend på bostadsmarknaden är att andelen en-personers hushåll stadigt ökar. Samtidigt ökar också behovet av större lägenheter. Vi ser dessutom hur befolkningen blir allt äldre och ställer krav på olika boendetyper på ålderns höst. Några andra bedömningar för den framtida bostadsmarknaden är att behovet av billiga bostäder fortsätter att öka. Samtidigt ser vi framför oss differentierade hyror beroende på standard, läge och skick. Det är också troligt att kostnaden för att bygga bostäder kommer att öka. Hyresmarknaden Hyressättning Allbolagen trädde i kraft 1 januari 2011 och det innebar bland annat att de allmännyttiga bolagens hyresnormerande roll slopades. Mellan år 2011 och 2012 höjdes hyrorna i Storstockholm i genomsnitt med 2,9 procent. Förvaltaren förhandlade upp sin hyra enligt en differentierande modell med i genomsnitt 2,3 procent för För 2013 uppgår hyresökningen till 1,75 procent plus en höjning av fasta tillval. Fastighetsmarknaden Stort intresse för bostadsfastigheter Efterfrågan på bostadsfastigheter i hela Storstockholmsområdet kommer även fortsättningsvis att vara mycket hög. Sundbyberg har nu direktavkastningsnivåer runt 4 procent och fastighetspriserna fortsätter att öka i takt med intresset för staden. Prisbilden för Sundbyberg har länge legat över snittet för Storstockholm. Sedan 2011 har bostadsrättspriserna ökat med 12

13 omvärld och trender 8,5 procent och prognosen pekar mot en prisökning. Detta har gjort allt fler investerare intresserade av att bygga bostäder i Sundbyberg. Förutom storsatsningen i Ursvik har ett flertal andra intressanta projekt kommit igång. Bland dessa finns nya Signalfabriken i centrala Sundbyberg, som efter om- och tillbyggnad omfattar kvadratmeter bostadsrätter, hotell och lokaler samt området Sundbybergs strandpark invid Bällstaviken. Även närliggande Annedal och Mariehäll på stockholmssidan av Bällstaån har en positiv påverkan på den centrala stadsdelen. Förvaltaren möter marknadens behov Förvaltaren arbetar långsiktigt med att möta marknadens efterfrågan genom nyproduktion, renovering och ombyggnad. Plusboende Under 2013 färdigställer vi 18 nya lägenheter i Ursvik för 65+. Det blir seniorlägenheter som ger utrymme för ett lugnt, och bekvämt liv i eget trapphus med möjlighet till gemenskap. Trygghetsboende Vi har påbörjat projekteringen av efterfrågat Trygghetsboende för 70+ i den centralt belägna fastigheten Banken 8 på Vasagatan 9. Inflyttning under Äldreboende I samarbete med Sundbybergs stad kommer vi också att skapa ett 70-tal boenden för äldre med vårdbehov i Banken 8 på Vasagatan 9 i centrala Sundbyberg. Inflyttning kommer att ske Ungdomsboende Med konceptet Bo i Kubik vill vi ge ungdomar år möjlighet till ett eget boende som passar både behov och plånbok. Detta sker genom att vi i Hallonbergen omvandlar uthyrningsrum med separat entré till fristående minilägenheter. Cirka 20 lägenheter tillkommer varje år under de närmsta åren. Ytsmarta hyresrätter Vi har även investerat i Sundbybergs enskilt största bostadssatsning någonsin, Ursvik. Till att börja med bidrar vi med 268 nya klimatmedvetna hyresrätter till de omkring nya bostäder som planeras i området. Inflyttning pågår Förvaltaren möter marknadens efterfrågan genom nya projekt inom nyproduktion, renovering och ombyggnad. hyresbostäder i Sundbyberg, bostadsyta Fastighetsägare Andel, % kvm Fastighets AB Förvaltaren 90 1) 547 Wåhlin Fastigheter 5 28 Wallenstam 2 12 Vega Fastigheter 2 11 J&E Reibo Fastighets AB 1 5 Övriga fastighetsägare 1 5 Summa ) Förvaltaren har en mindre andel (cirka 3 procent) av marknadens hyresrätter i norra Storstockholm. Lokaler i Sundbyberg, lokalyta Källa: Newsec Fastighetsägare Andel, % kvm Fastighets AB Förvaltaren Diligentia Nordisk Renting AMF Fastigheter Vasakronan Skanska Fastigheter 9 45 Förvaltaren Lokalfastigheter SBG AB 5 24 Profi Fastigheter 4 21 Summa Källa: Newsec 13

14 omvärld och trender Expansiv lokalmarknad Lokalmarknaden i Sundbyberg/Solna är inne i ett expansivt skede. Flera stora satsningar har under åren gjorts genom att bygga om före detta industriområden till profilerade kontorsområden. Framför allt pågår en ökad expansion i centrala Sundbyberg. Bygget av Arenastaden i Solna tillsammans med efterfrågan på kostnadseffektiva, moderna kontor med bra kommunikationsnära lägen har också gynnat Sundbybergs lokalhyresmarknad. Swedbank är ett exempel på företag som lämnar dyra lägen i centrala Stockholm och etablerar huvudkontor i Sundbyberg. Delmarknaden Sundbyberg/Solna är i stor utsträckning under byggnation, men när vägar, spårområden och nyproducerade fastigheter är färdigställda kommer området få en kvalitetshöjning som ytterligare kommer att öka efterfrågan på lokaler. Största volymerna i Solna/ Sundbyberg Efterfrågan på kontorslokaler i stockholmsregionen har under året legat på en relativt konstant nivå. Aktiviteten på hyresmarknaden har i år skiftat fokus från CBD-lägen ut till förstaden där uthyrningsvolymen i Sundbyberg/Solna ligger i topp. Förvaltaren är fortsatt den största aktören på lokalmarknaden i Sundbyberg. Under året har vi märkt av en ökad efterfrågan på lokaler i centrala lägen. Några av våra nya lokalkunder är matkedjan Kötthallen och norska gymkedjan Elixia. I samband med de stora ombyggnaderna av våra fastigheter vid Landsvägen i Centrala Sundbyberg kommer vi att skapa helt nya och mycket attraktiva affärslägen vid tvärbanans hållplats. Avkastning och hyror Direktavkastningskraven för lokalfastigheter förväntas sjunka. En kommande högkonjunktur kan medföra en allmän genomsnittlig hyresökning på kronor per kvadratmeter på tre till fem års sikt. Bedömningen förutsätter en vakansgrad på 6 7 procent eller lägre. I dagsläget ligger vakansgraderna på omkring 10 procent för Sundbyberg som helhet. Högsta hyresnivån är kronor per kvadratmeter och år och den lägsta direktavkastningen ligger på 6 procent för kontorslokaler. nyckeltal för sundbybergs stad lokaler Läge Direktavkastning genomsnitt Medelhyra/år, kvm Vakans normalnivå Centrum 6 7% % Löfströms allé 6 7% % Rissne/Hallonbergen 6 7% % Övriga kommunen 6 7% % butiker Läge Direktavkastning genomsnitt Medelhyra/år, kvm Källa: Datscha Vakans normalnivå Centrum 6 7% % Rissne Torg 6 7% % Hallonbergen 6 7% % bostäder Läge Direktavkastning genomsnitt Medelhyra/år, kvm Källa: Datscha Centrum 3,00 4,25% Duvbo 3,00 4,25% Lilla Alby 3,00 4,25% Rissne 3,75 5,00% Ursvik 3,75 5,00% Hallonbergen 4,25 5,25% 966 Källa: Datscha 14

15 Christer Carlson 15

16 Jag har många vänner här och tycker mycket om gatulivet och småbutikerna Malin Blomberg och spanska vattenhunden Bono, Centrala Sundbyberg Johanna Hanno 16

17 här är det trevligt och lite gulligt med låga hus och små gårdar Susanne Widén, Rissne Fredrik Hjerling 17

18 våra kunder Våra kunder Förvaltaren har en lång och nära relation till sina kunder. Många har varit trogna hyresgäster under många år och blivit en del av sitt hus och sitt kvarter. Det är inte ovanligt att hyresgäster flyttade in i ett helt nybyggt hus och efter 40 år fortfarande bor kvar. Över tid ger det ett högt betyg till bolaget som hyresvärd och till boendet eller arbetsplatsen som helhet. NKI BOSTÄDER Nöjd-Kund-Index 64 Förvaltarens NKI (Nöjd-Kund-Index): 64 Förvaltarens resultat jämfört med andra bostadsföretag (32 företag, 2012). I undersökningen har en 9-gradig skala använts som sedan omräknats till en 100-gradig betygsskala. Lägst resultat Medelresultat Högst resultat kundkontakter per år Antal Telefonsamtal Besök i kundtjänst Felanmälningar Besök forvaltaren.se Generellt är hyresgästerna mycket nöjda med sin lägenhet och sin stadsdel. Samtidigt börjar renoveringsbehoven i många hus att göra sig påminda, vilket visat sig i de senaste årens kundmätningar. Men 2012 ökade glädjande nog Nöjd-Kund-Index med hela fyra enheter! Och vi fortsätter med vår uppgift att få nöjdare hyresgäster. Förvaltaren väger alltid hyresgästernas behov och önskemål i samband med renoveringar, så att de ska tåla att granskas av kommande generationer. Hyresgästerna representerar ett brett samhällsspektrum. Här finns det plats för alla. Förvaltaren gör ingen skillnad. Det märks också i företagets värdegrund som börjar med Vi gillar alla människor särskilt kunder. Nära dialog För att lyckas behövs en nära dialog med hyresgästerna, örat mot marken och årliga uppföljningar av kundnöjdheten. Sammantaget ger flera hundratusen årliga kontakter en bra vägledning i hur hyresgästerna vill ha det och vad bolaget förväntas prestera. Kunderna tydligt nöjdare Under 2012 ökade bostadshyresgästernas nöjdhet högst märkbart. I den årliga kundmätningen gavs sammantaget kundbetyget 64 enheter. Särskilt glädjande i kundmätningen är att betyget för Förvaltarens service ökade från 60 (2011) till 64 enheter. Det finns flera bra förklaringar till det. Under 2012 satsade bolaget hårt på att förbättra rutinerna vid felanmälan och kundklagomål. Kunderna gav ett klart högre betyg för kvaliteten på reparationerna inne i lägenheten och uppskattade den snabbare hanteringen med tydlig återkoppling. Kunderna gav också ett klart högre betyg för bemötandet från bolagets personal och möjligheterna att få kontakt. En ytterligare förklaring till det högre betyget var den förbättrade trädgårdsskötseln under året. Riktade trädgårdsinsatser under sommaren uppskattades av hyresgästerna. Viktiga kundmöten Utöver kundmätningen är felanmälan med åtgärd, kontakter med kundtjänst och spontana kontakter Förvaltarens viktigaste kundmöten. Vid sidan av den direkta frågan kan bolagets medarbetare där fånga upp behov och önskemål som på sikt påverkar boendekvaliteterna. När det gäller uthyrning av lediga lägenheter och lokaler sker det i huvudsak via forvaltaren.se som hade ungefär en kvarts miljon unika besökare under Normalt krävs det flera års kötid för att få en lägenhet hos Förvaltaren. Idag köar cirka personer för en bostad hos Förvaltaren. Bums-enkät Under 2012 genomförde bolaget också en så kallad Bums-enkät bland bostadshyresgästerna. Ambitionen var att fånga upp mindre saker som snabbt kan fixas till. Kanske en ny sandlåda för de minsta, en parkbänk i solen eller en extra trapphusstädning i veckan? Totalt genomfördes ett 20-tal Bums-åtgärder. Under 2013 gör Förvaltaren ingen Bums-enkät. Bolaget fokuserar istället på att utveckla idéerna från 2012 års mätning. 18

19 våra kunder Christer Carlson Jag trivs här, med Förvaltarens goda service och trevliga bemötande. De har också en funktionell hemsida där man kan sköta sina ärenden. Christer Carlson Kambiz Farshidi, Ursvik Förvaltaren ger alltid ett mycket professionellt bemötande och snabb återkoppling på mina frågor. Monika Janvari, platsansvarig/bibliotekarie Hallonbergens Bibliotek Christer Carlson Johanna Hanno Jag och min fru känner oss trygga med Förvaltaren som hyresvärd. Bemötandet är gott och vi får snabb hjälp om något behöver fixas. Halvar Normark, Rissne Man ringer, dom kommer och dom fixar! Dessutom är alla på Förvaltaren så gulliga! Fia Blomqvist, Nybergs Bar & Deli 19

20 våra kunder 5 STÖRSTA LOKALHYRESGÄSTERNA 57% Sundbybergs stad, 34% Övriga, 57% 1% 34% 4% 2% 2% SATS Sports Club Sweden AB, 4% Coop Sverige Fastigheter AB, 2% Nya kötthallen i Töcksfors AB, 2% PROFOTO AB, 1% Förvaltarens lokalhyresgäster När det gäller lokalhyresgästerna arbetar Förvaltaren med många löpande kontakter. Ofta i samband med felanmälan, planerat kundbesök eller förändringar i verksamheten som kräver hyresvärdens medverkan. Under 2012 genomförde Förvaltaren inte någon kundmätning. Tidigare mätningar har visat att fler än 8 lokalkunder av 10 är nöjda med att hyra lokal av Förvaltaren. förfallostruktur på lokalhyreskontrakten Förfalloår Antal avtal Objektsarea, kvm Årshyra, mkr Andel av årshyra, % , , , , , , ,7 9 Totalt ) 126, ) Avser ej vakanta lokaler Kundåret 2013 Inför varje år gör Förvaltaren en verksamhetsplan som beskriver hur bolaget vill förbättra prestationen. Syftet är att kunderna ska bli nöjdare och koldioxidutsläppen lägre, samtidigt som ekonomin mår bra. fler än 8 lokalkunder av 10 är nöjda med att hyra lokal av Förvaltaren. Här följer några utvalda exempel på vad bolaget kommer förbättra under 2013 för att göra kunderna nöjdare. Ny kundtjänst. Vi strävar mot att kunderna under 2013 få svar direkt på de vanligaste frågorna. Egna trädgårdsmästare. Tillsammans med vår landskapsingenjör, ska de ansvara för den löpande skötseln av trädgårdar. Hyresgästnära information. Snabbare och tydligare information vid förändringar i boendet. Avfallshantering. Vi utvecklar och förbättrar avfallshanteringen. Fastighetsunderhåll. Vi fortsätter att utöka vårt fastighetsunderhåll utifrån kundens synpunkter. 20

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL)

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) 2013 Christer Carlsson 313 584 Under 2013 drev Förvaltaren projekt innehållande nyproduktion av 313 hyresrätter. Under 2013 drev Förvaltaren renoveringsprojekt

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 3 2012 Bokslutsrapport Kvartal 3 2012 Nettoomsättningen uppgick till 944 Mkr (426) och driftnettot uppgick till 523 Mkr (225) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008 Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september 2008 Stockholm 4 november 2008 Marknadens frågeställningar Genomsnittsräntan Refinansieringsrisken Utsikterna för oförändrat (eller

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium. 24 november 2016

Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium. 24 november 2016 Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium 24 november 2016 Rikshem AB Rikshem Rikshem bildades 2010 genom ett förvärv av Vasakronans bostadsfastigheter. Ägarbild Affärsidé Att på utvalda tillväxtmarknader

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege SPLITTRAD BILD AV MARKNADEN Vad vi läser och hör i media Avmattning

Läs mer

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM 12 februari 2014 Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM Totalt finns cirka 1 000 000 lägenheter i StorStockholm 50% är hyresrätter 50% är bostadsrätter Hyresrätterna ägs av privata eller kommunala aktiebolag

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017

Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017 Välkommen till analytikermöte 16 februari 2017 Året i korthet Positivt i Stockholm och Göteborg Koncernens nettoomsättning 1 790 mnkr (1 689), +6 % Omförhandlingar +10 % (+6) Hyresvakans 3,9 % (4,5) Fortsatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-09-25 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag. 31 augusti 2016

Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag. 31 augusti 2016 Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag 31 augusti 2016 Rikshem AB Rikshem Rikshem bildades 2010 genom ett förvärv av Vasakronans bostadsfastigheter. Ägarbild Affärsidé Att på utvalda tillväxtmarknader i

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-jun Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-jun Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-jun 2017 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG MKR jan jun 2017 Jan-jun 2016

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2010

Delårsrapport januari augusti 2010 Delårsrapport januari augusti 2010 Förvaltnings AB Framtiden Delårsrapport 2010 1 Perioden i sammandrag Hyresförhandlingarna ledde till hyreshöjningar för bostäder på i genomsnitt 0,90-1,17 procent för

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem 2012

Bokslutsrapport. Rikshem 2012 Bokslutsrapport Rikshem 2012 Bokslutsrapport 2012 Hyresintäkterna uppgick till 1 277 Mkr (643) och driftnettot uppgick till 672 Mkr (333) för perioden. Överskottsgraden ökade med 1 % jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport. Kvartal Fiskljusen 1 och Havsörnen 2, Sigtuna

Delårsrapport. Kvartal Fiskljusen 1 och Havsörnen 2, Sigtuna Delårsrapport Kvartal 3 2013 Fiskljusen 1 och Havsörnen 2, Sigtuna Delårsrapport Kvartal 3 2013 Hyresintäkterna uppgick till 1 087 Mkr (944) och driftnettot uppgick till 585 Mkr (523) för perioden. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Välkommen till en bättre värd. Kapitalmarknadspresentation Q2 2016

Välkommen till en bättre värd. Kapitalmarknadspresentation Q2 2016 Välkommen till en bättre värd Kapitalmarknadspresentation Q2 2016 2012 50 procent upp sedan 2009 Kr/kvm 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2008 2010 2012 2014 2016 Kontorshyror Stockholm CBD

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Sundbybergs stadshus AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Sundbybergs stadshus AB ÅRSREDOVISNING 2013 Sundbybergs stadshus AB Innehåll Sida Detta är Sundbybergs stadshus AB 1 VD har ordet 2 Koncernöversikt 3 Året som gått 4 Koncernen i sammandrag inkl kommentarer 5 Resultat per bolag

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Intäkterna ökade till 337 Mkr (307), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet, inklusive parkering

Läs mer