ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL)"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) 2013

2 Christer Carlsson Under 2013 drev Förvaltaren projekt innehållande nyproduktion av 313 hyresrätter. Under 2013 drev Förvaltaren renoveringsprojekt innehållande 584 hyresrätter.

3 INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER VD HAR ORDET 8 VISION, MÅL OCH ÄGARDIREKTIV 10 OMVÄRLD OCH TRENDER 12 FASTIGHETSUTVECKLING 14 DISTRIKT CENTRALA SUNDBYBERG 22 DISTRIKT RISSNE/URSVIK 24 DISTRIKT HALLONBERGEN/ÖR 26 SUNDBYBERGS STADSNÄT 28 FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE 30 FINANSIERING 32 HÅLLBARHETSREDOVISNING 34 KUNDERNA 38 MILJÖN 42 MEDARBETARNA 46 EKONOMIN 48 SAMHÄLLET 50 RISKHANTERING 54 SÅ STYRS FÖRVALTAREN 56 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 61 RESULTATRÄKNING 62 BALANSRÄKNING 64 NYCKELTAL 67 KASSAFLÖDESANALYS 68 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 70 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 74 REVISIONSBERÄTTELSE 75 GRANSKNINGSRAPPORT 76 FÖRETAGSLEDNING 77 STYRELSE 78 FLERÅRSÖVERSIKT KONCERN 79 FASTIGHETSFAKTA 80 DEFINITIONER 87

4 Beatrice Graalheim Christer Carlsson Beatrice Graalheim 4

5 Äntligen. Uppvaknandet, de första värmande strålarna. Löftet om en ny tid. Leenden överallt, en annan färg. Nymornade kisar vi mot himlen och undrar var solglasögonen är. Vill bara ta en fika och njuta. Iaktta naturen som ler i kapp med oss. Sprirande knoppar, musöron. Lökar som sattes i fjol, länge glömda, målar nu i lila, rosa, rött och gult. Välkommen att slå dig ner i något av våra gröna rum. Trädgårdarna tycker vi på Förvaltaren är extra viktiga. Christer Carlsson Beatrice Graalheim Christer Carlsson 5

6 VIKTIGA HÄNDELSER 2013 VIKTIGA HÄNDELSER 2013 Under 2013 fokuserade Förvaltaren på arbetet med fastighetsutvecklingen och på att ge en ännu bättre service. Flera stora projekt startades och företagets Nöjd-Kund-Index bland de boende ökade från 64 till 65, samtidigt som det höga kreditbetyget behölls. Nettoomsättningen uppgick till 745 (747) mkr, en minskning med 2 mkr främst beroende på fastighetsförsäljning under året. Rörelseresultatet uppgick till 306 (302) mkr, en ökning med 4 mkr. Årets resultat efter skatt uppgick till 230 (215) mkr. Förvaltaren behöll det höga kreditbetyget AA-/Stable/A-1+. Bostadshyrorna höjdes med 1,75 procent. Årets Nöjd-Kund-enkät bland de boende visade att betyget ökat från 64 till 65. Energianvändningen minskade med 2 procent, vilket är del i målet att bli klimatneutral år Förvaltaren hyrde ut flera stora lokaler till bland annat Svensk Personlig Assistans (1 661 kvm), Sundbybergs Köksbryggeri (675 kvm) och Elixia (2 140 kvm). Start för ombyggnationen av Banken 8 i centrala Sundbyberg. Från 317 ettor och tvåor till 213 energisnåla lägenheter av blandade storlekar. Garage- och gårdsrenoveringen på Vandraren 8 i Hallonbergen med över 400 garageplatser påbörjades. 268 nya lägenheter färdigställdes i Ursvik. Inflyttat och klart i december Fastigheten Hästhoven 2 i Ör avyttrades till en köpeskilling om 192 mkr. Marknadsvärdet för fastigheterna per sista december uppgick till mkr, en ökning med 879 mkr sedan föregående år. HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG Hyreshöjningen för bostäder uppgick till 1,44 procent Sedan periodens utgång har Förvaltaren genomfört två obligationsemissioner om totalt 350 mkr. FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN I SAMMANDRAG mkr där inget annat anges Utfall 2013 Koncern Moderbolag Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2012 Nettoomsättning Driftnetto Rörelseresultat Årets resultat Investeringar Marknadsvärde fastigheter Eget kapital Vakansgrad, % 5,5 4,2 5,3 4,2 Belåningsgrad, % 19,7 21,7 20,1 23,4 Soliditet (synlig), % 49,5 46,8 49,6 47,5 Soliditet (justerad), % 66,3 62, ,2 NKI NMI

7 Fotograf... Christer Carlsson 7

8 VD HAR ORDET Beatrice Graalheim HÅLLBARHET ÄR EN STRATEGISK FRÅGA FÖR FÖRVALTAREN. HÅLLBAR UTVECKLING AV SUNDBYBERG Sundbyberg är en av Sveriges snabbast växande städer. Allt fler företag etablerar sina huvudkontor i Sundbyberg, nya butiker fyller på och det byggs bostäder i stadens alla hörn. Befolkningsökningen är relativt den största i landet och kultur- och föreningslivet blomstrar. Mitt i händelsernas centrum har Förvaltaren sin verksamhet. Att äga och förvalta cirka lägenheter och cirka kvadratmeter lokaler på denna marknad är både spännande och fascinerande. Hos oss märks det också tydligt att alla kategorier av människor har fått ett ökat intresse för hyresrätten som boendeform. Att hyra sig fri från räntesvängningar, amorteringar och ansvar är ett attraktivt och modernt sätt att förhålla sig till sin bostad. Det starka besittningsskyddet i kombination med bytesrätt och fullservice ger ett tryggt, flexibelt och enkelt sätt att bo och trivas. MYCKET GYNNSAM MARKNAD Efterfrågan på hyresrätter i Storstockholm bara växer. Vi på Förvaltaren har cirka hushåll i vår intressebank och för Storstockholms Bostadsförmedling är siffran nästan tio gånger så stor. Mot bakgrund av inflyttning och befolkningsprognoser för regionen ser vi inte att efterfrågan kommer att sjunka under överskådlig framtid. Förvaltaren är ett medelstort bolag. Trots det har vi en mindre andel (cirka 3 procent) av de cirka hyresrätter som finns i norra Storstockholm. Som en relativt liten spelare på marknaden måste vi ständigt vara nyfikna, uppdaterade och effektiva i vårt sätt att arbeta. Vi måste kontinuerligt ta del av och bidra till utvecklingen av bostäder och stadsdelar i vid mening. Därför arbetar vi bland annat med en tydlig styrning mot ständiga förbättringar. Läs mer om det på sidan 56. FASTIGHETSPORTFÖLJ MED HÅLLBAR UTVECKLING Förvaltaren fortsätter sitt långsiktiga arbete med att få en bättre spridning av värdeåren i fastighetsportföljen. Syftet är dels att få en jämnare fördelning av renoverings- och underhållsbehov mellan åren och dels att kunna erbjuda våra hyresgäster ett brett utbud av lägenheter med olika standard och hyresnivå. En viktig aspekt för att motverka segregation och öka dynamiken i stadsdelarna. Som ett led i detta har vi under 2013 avyttrat fastigheten Hästhoven 2 i Ör till bostadsrätter, färdigställt vår nyproduktion av 268 lägenheter i Ursvik och haft byggstart på vår totalrenovering av fastigheten Banken 8 i centrala Sundbyberg. Totalt har Förvaltaren sedan 2008 sålt 19 fastigheter med drygt lägenheter till bostadsrättsföreningar. Detta bidrar till målet att ha blandade upplåtelseformer i alla stadsdelar samtidigt som det skapat finansiella möjligheter för vår stora satsning på nyproduktion och renoveringar av befintligt bestånd. Förvaltarens mål är att bygga hyresrätter och att bidra med mark för byggandet av ytterligare hyresrätter i Sundbyberg. Läs mer om våra pågående projekt på sidorna STARKA FINANSER Förvaltaren har idag finansiella nyckeltal som visar att vi kan och bör investera och det ska vi göra! Vi har precis påbörjat genomförandet av vår omfattande fastighetsutvecklingsplan som innehåller både renoveringar av befintliga hus och nyproduktion. Den tydliga inriktningen i planen tillsammans med våra starka nyckeltal bland annat en belåningsgrad på 19,7 procent, en soliditet på 66,3 procent och ett marknadsvärde på 10,5 Mdr stärker vår position på den finansiella marknaden. Dessutom fortsätter marknaden att se Sundbyberg som en allt mer attraktiv plats i regionen, vilket medför lägre direktavkastningskrav som i sin tur ökar marknadsvärdet på våra fastigheter. Vi har samtidigt, genom effektiviseringar i den dagliga verksamheten, kunnat öka underhållsinsatserna från 60 mkr 2008 till 177 mkr

9 VD HAR ORDET 2011 fick Förvaltaren höjd rating av Standard & Poor`s från A+ till AA-. Betyget för kort upplåning höjdes från A-1 till A-1+, vilket är det högsta möjliga betyget för kort upplåning. Vi är mycket stolta och glada över att vi 2012 och 2013 har fått behålla detta fina betyg. ETT BOLAG MED LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING Hållbarhet för Förvaltaren handlar om en långsiktigt stabil ekonomi, ett gediget miljöarbete och ett ständigt engagemang för kunder, medarbetare och samhället. Våra verksamhetsmål på lång och kort sikt (se sidorna 10 11) handlar alla om att ta ansvar för vår ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Därför kan jag med gott samvete säga att hållbarhet är en strategisk fråga för Förvaltaren. Nu och i framtiden. Det känns verkligen roligt att i denna årsredovisning kunna presentera en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer G4. Läs den på sidorna VÅRA HYRESGÄSTER ÄR SJÄLVA NERVEN I FÖRETAGET Att ge allt för att hjälpa en hyresgäst eller att klura ut lösningar på kniviga frågor, det är något som driver oss på Förvaltaren. Men det räcker inte vi har bestämt oss för att arbeta systematiskt med att bli lite bättre varje år. Därför analyserar vi svaren på vår Nöjd-Kund-enkät kvarter för kvarter och verkställer de förbättringar som efterfrågas. Under 2013 har vi till exempel anställt egna trädgårdsmästare eftersom våra hyresgäster tycker att gårdarna är en mycket viktig trivselfaktor. Vi har också satt in extra resurser för att få bättre ordning på trappstädningen, vilket märktes tydligt i årets kundmätning. Resultatet för 2013 gav ett index på 65 vilket betyder att vi höjt oss ett steg sedan förra året och hela fem steg sedan Det betyder i sin tur att vi är på rätt väg för att nå vårt långsiktiga mål att ha norra Storstockholms nöjdaste hyresgäster. Vi ger oss inte förrän vi är där! Butiker, kontor, förskolor, äldreboenden och mycket mer ryms i de cirka kvadratmeter lokaler som Förvaltaren äger och förvaltar. Behov och krav skiljer sig förstås mycket mellan ett företag som hyr en liten butik och Sundbybergs stad som hyr ett helt äldreboende. Men känslan måste vara densamma. Vi ska finnas där för att lyssna, diskutera, lösa problem och hjälpa företaget eller organisationen att kunna ägna sig åt sin affärsverksamhet istället för att hantera lokalfrågor. Eftersom Förvaltaren är en stor spelare på lokalmarknaden i Sundbyberg betyder det mycket för staden som helhet hur vi lyckas. För att förstärka den delen av vår verksamhet har vi vid årsskiftet 2013/2014 bildat en särskild enhet med en ansvarig chef som ska arbeta ännu tydligare med dessa frågor. VÅRA MEDARBETARE ÄR MEDLET ATT NÅ MÅLEN Högt satta mål och tydliga planer är bra för att nå framgång men man når naturligtvis ingenstans utan goda medarbetare. Förvaltaren satsar målmedvetet på rekrytering och utveckling av ambitiösa, kompetenta och hängivna medarbetare. Med allt från studiebesök och utbildning till chefsutveckling och internrekrytering försöker vi skapa ett klimat som stödjer ett resultatorienterat och kundfokuserat arbetssätt. Självklart mäter vi varje år hur nöjda våra anställda är. Läs mer om våra härliga medarbetare på sidorna Våra dotterbolag Sundbybergs Stadsnät AB och Sundbybergs Bredband AB har under året utvecklats ytterligare. Fler fastigheter har blivit anslutna till Sundbybergs stadsnät och många nya kunder har tillkommit. Under året har också förberedelser för nya samarbeten med staden och Förvaltaren gjorts. Utvecklingen av detta sätt att se på möjligheterna med ett eget stadsnät är väldigt intressant och ligger helt rätt i tiden. Läs mer om dotterbolagen på sidorna JAG SER FRAM MOT 2014 Med ett fortsatt fokus på nöjda kunder, en långsiktig fastighetsutvecklingsplan och styrning mot ständiga förbättringar, i kombination med fantastiskt fina finansiella nyckeltal, är det lätt att känna glädje och positiv förväntan inför Hittills har vi med fastlagda planer och hårt arbete nått våra uppsatta mål och då är det lätt att tro att det går av sig själv. Men att fortsätta nå dit vi vill är inget som går av bara farten. Jag ser verkligen fram mot att få fortsätta möta alla utmaningar, vända och vrida på problem, hitta nya lösningar och ta i lite till. Det är med stor tillförsikt och envis entusiasm som jag möter det nya året tillsammans med fantastiska medarbetare och alla våra kunder. Anette Sand VD NYCKELTALEN STÄRKER VÅR POSITION PÅ DEN FINANSIELLA MARKNADEN. Beatrice Graalheim 9

10 VISION, MÅL OCH ÄGARDIREKTIV VISION, MÅL OCH ÄGARDIREKTIV Förvaltaren ägs av Sundbybergs stad. Sedan starten 1947 har företaget byggt och utvecklat det moderna Sundbyberg med attraktiva bostäder och fräscha lokaler för företag och andra verksamheter. Bolaget byggde Storskogen på 1950-talet, Ör på 60-talet, Hallonbergen på 70-talet och Rissne på 80-talet. Nu finns Förvaltaren med och utformar Sundbybergs nya stadsdel Ursvik. VI GILLAR OCH INTRESSERAR OSS FÖR MÄNNISKOR - SÄRSKILT KUNDER. VÅR VISION Stolta hyresgäster i skönare lägenheter och fräschare lokaler. VÄRDEGRUND Bolagets agerande styrs utifrån en väl förankrad värdegrund: Vi gillar och intresserar oss för människor särskilt kunder. Vi lyssnar aktivt för att förbättra oss. Vi är nyfikna och vågar utmana. Vi säger och gör saker som vi kan stå för. Vi är rädda om pengar. Värdegrunden talar i sin tur om hur cheferna och medarbetarna ska agera för att Förvaltaren ska uppfattas som ett fräscht, spännande, kompetent och lönsamt bolag. LÅNGSIKTIGA MÅL Verksamheten styrs mot fyra långsiktiga mål: Förvaltaren ska ha de nöjdaste hyresgästerna i norra Storstockholm. Förvaltaren ska bli ett ekologiskt hållbart företag och vara klimatneutralt år Förvaltaren ska utveckla fastighets portföljen i enlighet med Fastighetsutvecklingsplanen. Förvaltaren ska bidra till trygga och trivsamma bostäder och bostadsområden, blandade upplåtelseformer i alla stadsdelar och en långsiktigt hållbar utveckling för Sundbybergs stad. För att nå uppsatta mål arbetar Förvaltaren med ägande, utveckling och förvaltning. Ägande. Förvaltaren äger bostäder och lokaler inom Sundbyberg stad. De fastig heter som inte ingår i den långsiktiga fastighetsstrategin har avyttrats. Detta har bidragit till blandade upplåtelseformer i alla stadsdelar. Med avyttringarna skapas också en jämnare fördelning av värdeåren i fastighetsport följen, vilket ger utrymme för investeringar i nyproduktion. Förvaltaren äger även mark som kan avyttras för byggande av bostäder. Genom att frigöra kapital kan Förvaltaren fortsätta att utveckla ett långsiktigt hållbart fastighetsinnehav. Utveckling. Förvaltaren arbetar mycket aktivt med en fastighetsutvecklingsplan för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Planen är ett strategiskt dokument som beslutas av styrelsen. Bolaget eftersträvar ett fastighets bestånd med en jämn fördelning av värdeår utifrån antal kvadratmeter. Genom detta nås en jämnare fördelning av såväl underhåll som resultat över tiden. Detta kan uppnås dels genom att bygga nytt alternativt förvärva nybyggda fastigheter och dels genom omfattande underhållsåtgärder och investeringar i befintliga fastigheter. Förvaltning. Genom att ha rätt kompetens och genom att vara lyhörd skapar För valtaren trygga och trivsamma bostäder, kvarter, stadsdelar samt lokaler för hyresgästens behov. Effektiv drift skapar utrymme för långsiktigt underhåll, nöjdare kunder och lägre energiförbrukning. ÄGARDIREKTIV Förvaltaren får sitt ägardirektiv från Sundbyberg stadshus AB som i sin tur får sitt ägardirektiv från Sundbybergs stad. Nedan redovisas direktivet i kortform tillsammans med utvalda exempel på måluppfyllelse av direktivet under Valfrihet i boendet och en god hyresvärd Bolaget ska bidra till att skapa ett varierat utbud för ett attraktivt boende och en sund bostadsmarknad som ger nuvarande och nya Sundbybergare valfrihet bland olika upplåtelseformer i Sundbybergs stads alla stadsdelar. 10

11 VISION, MÅL OCH ÄGARDIREKTIV Förvaltaren har hittills sålt lägen heter till bostadsrättsföreningar, varav 128 lägenheter under Bolaget förvaltar nu hyreslägenheter. Försäljningarna har bidragit till en god valfrihet i upplåtelseform. Varje år mäts även hur Nöjd-Kund-Index har utvecklats för att säkerställa att Förvaltaren är en attraktiv hyresvärd, se mer under avsnittet Kunderna sidorna Utveckling av stadskärnan i centrala Sundbyberg och andra centra Bolaget ska med sitt fastighetsbestånd kunna bidra till den av kommunen beslutade utvecklingen av Sundbybergs stadskärna och övriga stadsdelscentra. Förvaltaren arbetar med en fastighetsutvecklingsplan för att utveckla Sundbybergs stad. Under 2013 har företaget bland annat fokuserat på bolagets fastigheter i centrala lägen som Sundbybergs Torg och Hallonbergen centrum. Läs mer under avsnittet Fastighetsutveckling sidorna Miljö och estetiska värden Bolaget ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bli klimatneutralt till år Det innebär bland annat ett kontinuerligt arbete med åtgärder som bidrar till energieffektivisering. Förvaltarens mål är att vara klimatneutrala Under 2013 färdigställdes flera fastigheter med energieffektiviseringar i storleksordningen procent. Bolaget använder bara grön el och byter till miljöbilar. Läs mer under avsnittet Miljön på sidorna Förvaltaren arbetar aktivt för att nå en tryggare och säkrare miljö. Därför satsar bolaget på hela, rena och snygga miljöer. Genom egen personal dygnet runt, kvartersvärdarna dagtid och jouren på kvällen och natten har Förvaltaren en hög tillgänglighet och service för sina hyresgäster. Förvaltaren har även en störningsjour nattetid och en gratistjänst, Tryggve, där hyresgästerna bland annat kan få sällskap hem till dörren av väktare. Därutöver har merparten av fastigheterna elektroniska lås- och passersystem, vilket utökas varje år. Företaget samverkar också med kommunen, socialförvaltningen och polisen. Socialt ansvar Bolaget ska säkerställa att det finns lägenheter för äldreboende samt utveckla trygghetsboenden. Därutöver ska koncernen bidra till att andra kommunala verksamheter såsom särskilda boenden, gruppboenden, dagligverksamheten, förskolor och skolor kan bedrivas inom koncernens fastighetsbestånd. Förvaltaren bygger och förvaltar trygghetsoch seniorboenden. Vid årsskiftet hade Förvaltaren 34 lägenheter för trygghetsboende och 125 lägenheter för seniorboende, så kallat plusboende. Därutöver har bolaget 110 lägenheter som hyrs av kommunen för äldreboende samt 83 ungdomslägenheter. I fastighetsutvecklingsplanen planeras det för ett hundratal nya äldreboenden. Förvaltaren har ett tjugotal så kallade kommunlokaler för förskolor och särskilda boenden. Under 2013 färdigställdes ett gruppboende med 11 lägenheter för LSS-boende i Hallonbergen. I Storskogen öppnade förskolan en nattöppen verksamhet. FÖRVALTARENS MÅL ÄR ATT VARA KLIMATNEUTRALT REDAN Lokaler och infrastruktur för elektronisk kommunikation Koncernen ska ta fram en strategisk plan kring lokaler samt en strategisk plan kring infrastruktur för elektronisk kommunikation. Som en stor lokal aktör har bolaget ett särskilt ansvar att tillhandahålla attraktiva lokaler till marknadsmässiga hyror för olika intressenter. Via Stadsnätsbolagen skapar Förvaltaren stora möjligheter till en högeffektiv infrastruktur. Idag har Sundbyberg Sveriges bästa bredbandstäckning med 92 procent. Läs mer under avsnittet Stadsnät på sidorna Trygghet och säkerhet Bolaget ska aktivt medverka till en tryggare miljö och ett säkert boende. Underhåll Bolaget ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt med att underhålla fastighetsbeståndet. I fastighetsutvecklingsplanen planeras underhåll som ska göras med lång framförhållning och prioritering för att uppnå maximalt värde för underhållskostnaderna. De senaste fem åren har underhållssatsningarna ökat från 60 mkr till över 150 mkr per år. MÅLSTYRNING Operativ målstyrning Ägarmål Fastighets AB Förvaltaren Mål 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Superbruttoresultat, kr/kvm moder Operativt resultat, mkr koncern NKI CO 2 (jämfört med år 2010) -10% -37%* -77% Direktavkastning (%) 3,5 +/- 1 2,3 3,1 Synlig soliditet (%) ,5 46,8 * Ökningen i CO 2 -utsläpp mellan 2012 och 2013 beror på läckage av klimatpåverkande köldmedium hos fjärrvärmeleverantören. 11

12 OMVÄRLD OCH TRENDER OMVÄRLD OCH TRENDER Stockholmsregionen är inne i ett expansivt skede och är nu en av de snabbast växande marknaderna i Europa. Allra snabbast växer, relativt sett, Sundbyberg som förväntas öka sin folkmängd från dagens cirka till drygt invånare fram till FÖRSÄLJNINGSPRIS Försäljning från Förvaltaren till BRF mkr kr/kvm Försäljningspris, mkr Försäljningspris, kr/kvm Ingen fastighetsförsäljning 0 LOKALMARKNADEN I SUNDBYBERG/ SOLNA ÄR INNE I ETT EXPANSIVT SKEDE. Sundbyberg befinner sig mitt i landets högsta koncentration av arbetsplatser och service. Detta faktum gör kommunen högintressant som etableringsort för såväl näringsliv som privatpersoner. Järnvägen genom Sundbyberg ska utökas från två till fyra spår samt överdäckas, vilket framgår av ett avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket. Detta kommer att resultera i en mer sammanhållen och attraktiv stadskärna. STARK BEFOLKNINGSTILLVÄXT Under 2000-talet har länets befolkning ökat med en kvarts miljon invånare, utan att bostadsbyggandet ökat i motsvarande grad. För Stockholms län gäller det nu att förbereda sig för en befolkningsökning på ytterligare en halv miljon nya invånare fram till Enligt prognoserna kommer fler än nya bostäder att behöva byggas. Under 2013 ökade befolkningen i Sundby berg med 4,5 procent. En av an ledningarna till den stora befolkningsökningen är tillskottet av bostäder i Ursvik och i de centrala delarna. Tvärbanan Norr med projektstart 2014, utvecklingen av Mälarbanan, nya E18 och Stora Ursvik är aktuella projekt som kommer att påverka tillväxten i kommunen. Dessa utbyggnader möter den allt större efterfrågan på effektiva transport medel och kvalitetsboende som uppstår i takt med att storstadsregionen växer. BOSTADSMARKNADEN Under byggdes det cirka bostäder i Sundbyberg. Sundbybergs stad har ett mål att bygga nya bostäder fram till Förvaltarens mål är att bidra med cirka lägenheter. Förvaltaren förmedlar vakanta lägenheter i egen regi. Dessa publiceras på hemsidan. Bolaget har en intresse bank där cirka personer står i kö. Av dessa är cirka 20 procent aktivt bostadssökande. Kötiderna varierar från 3 30 år beroende på stadsdel, våningsplan, balkong och storlek. Det är kortare kötider till ungdoms lägenheter och generellt längre kötider till stora lägenheter. Äldreboende. I samarbete med Sundbybergs stad planeras det för att skapa ett 50-tal boenden för äldre med vård behov i Banken 8 på Vasagatan 9 i centrala Sundbyberg. Inflyttning bedöms ske under Företaget deltar också i detaljplanearbetet för ett nytt äldreboende i Bävern 2 i Storskogen. Ungdomsboende. Med konceptet Bo i kubik ger bolaget ungdomar i åldern år möjligheten till ett eget första boende som passar behov och plånbok. I Hallonbergen omvandlas därför ut hyrningsrum med separat entré till fri stående mini lägenheter. Det planeras för lägen heter årligen under de närmsta åren. Projektering har även påbörjats i Rissne där samma koncept ska införas i vissa lägenheter med uthyrningsrum. I Hallonbergen planeras för att upplåta mark för tillfälliga studentbostäder. Hyresmarknaden hyressättning. I Storstockholm höjdes hyrorna i genomsnitt med 2,9 procent 2012 och med 1,6 procent Förvaltaren höjde sin hyra enligt en differentierande modell med i genomsnitt 2,3 procent för För 2013 uppgick hyresökningen till 1,75 procent. LOKALMARKNADEN Lokalmarknaden i Sundbyberg/Solna är inne i ett expansivt skede. Flera stora satsningar har under åren gjorts för att bygga om före detta industriområden till profilerade kontorsområden. Framför allt pågår en ökad expansion i centrala Sundbyberg. Det är inte bara Sundbyberg som är attraktivt. Även närliggande områden som Solna Strand och Solna Business Park har stora expansionsplaner. Bygget av Arenastaden i Solna tillsammans med efterfrågan på kostnadseffektiva, moderna kontor med kommunikationsnära lägen har också gynnat Sundbybergs lokalmarknad. Aktiviteten på hyresmarknaden har på sistone skiftat fokus 12

13 OMVÄRLD OCH TRENDER från Stockholms innerstad till förstaden där uthyrningsvolymen i Sundbyberg/Solna ligger i topp. Swedbank är ett exempel på företag som lämnar dyra lägen i centrala Stockholm och etablerar huvudkontor i Sundbyberg. Avkastning och hyror. Direktavkastningskraven för lokalfastigheter förväntas sjunka. I dagsläget ligger vakansgraderna på omkring 8,4 procent för Sundbyberg som helhet. Högsta hyresnivån är kronor per kvadratmeter och år och den lägsta direktavkastningen ligger på 6,0 procent för kontorslokaler. FÖRVALTAREN STADENS STÖRSTA AKTÖR Förvaltaren är den största aktören på lokalmarknaden i Sundbyberg. Under året har bolaget märkt av en ökad efterfrågan på lokaler i centrala lägen. Några av de nya lokalkunderna är Svensk Personlig Assistans, Sundbybergs Köksbryggeri och Elixia. I samband med de stora ombyggnaderna av Banken 8, Bageriet 23 och Basaren 1 vid Landsvägen i Centrala Sundbyberg kommer bolaget att skapa helt nya och mycket attraktiva affärslägen vid Tvärbanans hållplats. FASTIGHETSMARKNADEN Efterfrågan på bostadsfastigheter i hela Storstockholms området bedöms även fortsättningsvis att vara mycket hög. Sundbyberg har nu direktavkastningsnivåer 3,0 5,25 procent och fastighetspriserna bedöms fortsatt öka i takt med intresset för staden. Detta har gjort allt fler investerare intresserade av att bygga bostäder i Sundbyberg. Förutom storsatsningen i Ursvik har ett flertal andra intressanta projekt kommit igång. Bland dessa finns nya Signalfabriken i centrala Sundbyberg, som efter om- och tillbyggnad omfattar kvadratmeter bostadsrätter, hotell och lokaler samt området Sundbybergs strandpark invid Bällstaviken. Även närliggande Annedal och Mariehäll på stockholmssidan av Bällstaån har en positiv påverkan på Sundbyberg. HYRESBOSTÄDER I SUNDBYBERG, BOSTADSYTA Fastighetsägare LOKALER I SUNDBYBERG, LOKALYTA Fastighetsägare Fastighets AB Förvaltaren The Royal Bank of Scotland Andel, % kvm Diligentia 9 70 Vasakronan 8 60 AMF Pensionsförsäkring AB 7 54 Skanska Fastigheter 6 45 Övriga fastighetsägare kvm Fastighets AB Förvaltaren 535 Wåhlin Fastigheter AB 29 Vega Fastigheter 11 Wallenstam 9 J&E Reibo Fastighets AB 5 Källa: Newsec Summa 1) ) Summa taxerad lokalarea hos de 200 största fastighetsägare i Sundbyberg Källa: Newsec LOKALER I SUNDBYBERG Läge Direktavkastning genomsnitt Medelhyra /år, kvm Vakans normalnivå Centrum 6,00 7,00% % Löfströms allé 6,50 7,25% % Rissne/Hallonbergen 6,75 7,50% % Övriga kommunen 7,00 7,50% % HYRESBOSTÄDER I SUNDBYBERG Läge Direktavkastning genomsnitt Medelhyra /år, kvm Källa: Datscha BUTIKER I SUNDBYBERG Läge Direktavkastning genomsnitt Medelhyra /år, kvm Vakans normalnivå Centrum 5,75 6,75% % Rissne 6,50 7,25% % Hallonbergen 6,50 7,25% % Källa: Datscha Centrum 3,00 4,25% Duvbo 3,00 4,25% Lilla Alby 3,00 4,25% Rissne 3,75 5,00% Ursvik 4,00 4,25% Hallonbergen 4,25 5,25% Källa: Datscha 13

14 FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSUTVECKLING Förvaltaren står nu inför en av de mest spännande epokerna i företagets historia. De kommande tio åren kommer att domineras av förädling av befintligt fastighetsbestånd samtidigt som bolaget kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av hela staden Sundbyberg. De samlade kraven på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet innebär en stor utmaning. FÖRVALTAREN DELTAR I STADSDELS- UTVECKLINGEN MED UPPDRAGET ATT SKAPA EKONOMISK, EKOLOGISK OCH SOCIAL HÅLLBARHET. Förvaltarens fastighetsportfölj innehåller fastigheter från 1900-talets början fram till 2013, då företaget färdigställde 268 nya lägenheter i Ursvik. Spridningen på byggår är stor, med tonvikt på och 80-talen. Sammanfattningsvis kan sägas att renoveringsbehoven över lag är stora i flertalet av Förvaltarens fastigheter. Samtidigt finns också förväntningar på att företaget ska medverka i den totala stadsutvecklingen. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FASTIGHETSUTVECKLING När det gäller företagets egna fastigheter har Förvaltaren att ta hänsyn till bland annat olika grader och typer av renoveringsbehov, ekologisk hållbarhet samt ägar direktivet som beskriver hur Förvaltaren aktivt skall bidra till att utveckla sina egna fastigheter till nytta för stadens utveckling. Social hållbarhet är en annan faktor som Förvaltaren måste förhålla sig till. Genomgripande renoveringar är resurskrävande samtidigt som varje fastighet ska bära sina egna kostnader. Bolaget försöker därför alltid hitta en bra fördelning på olika hyresnivåer inom varje bostadsområde. Lägg därtill det ekonomiska målet som säger att bolaget skall generera resultat på minst 25 mkr om året och även bidra till utvecklingen av Sundbyberg så framträder bilden av en mycket tuff utmaning. Fastighetsutveckling är därför det område där Förvaltaren kommer att fokusera mycket av sina resurser framöver. FASTIGHETSUTVECKLINGSPLANEN ETT STRATEGISKT DOKUMENT För att Förvaltaren ska kunna lyckas med att leva upp till de långsiktiga målen och samtidigt klara hållbarhetskraven krävs långsiktig och noggrann planering. Förvaltarens fastighetsutvecklingsplan är ett viktigt strategiskt dokument i det arbetet. Den ambitiösa planen sträcker sig 12 år framåt och innehåller såväl nyproduktion som renoveringar på olika nivåer. Vidare har företaget en 5-årig underhållsplan som koordineras med fastighetsutvecklingsplanen och sedan bryts ner i en årlig plan för planerat underhåll. Fastighetsutvecklingsplanen revideras årligen utifrån nya tekniska fakta om fastigheterna, ändrade lagar och regler, politiska beslut eller nya ägardirektiv. STADSDELSUTVECKLING Förvaltaren har ända sedan starten 1947 varit en central aktör när det gällt skapandet av Sundbybergs stadsbild. Nu står staden inför den troligen mest expansiva fasen i dess historia och även denna gång kommer Förvaltaren att spela en av huvudrollerna. Arbetet med stadsdelsutvecklingen sker i huvudsak på två sätt. Dels genom att Förvaltaren i samarbete med sina intressenter tar initiativ till viktiga förnyelseprojekt, dels genom att Förvaltaren engagerar sig i intressenternas förnyelseprojekt. Även om projekten har olika karaktär deltar Förvaltaren alltid med uppdraget att skapa ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. FÖRNYELSEPROJEKT Under 2013 drev och deltog Förvaltaren i flera viktiga stadsdelsförnyelser. Företaget deltar också aktivt i stadens utvecklingsplaner för tiden framöver. Förvaltaren för en ständig dialog med kommunen om nuvarande och framtida satsningar på utveckling av staden Sundbyberg. AKTUELLA STADSDELSFÖRNYELSER Centrala Sundbyberg. Centrala Sundbyberg utvecklas just nu mycket snabbt och kommer inom en tioårsperiod att ändra karaktär och betydelse när Stockholmsregionens hela utveckling skapar nya cityliknande centra. Sveriges bästa kommunikationer och en nedgrävd järnväg i kombination med 14

15 FASTIGHETSUTVECKLING spektakulära fastighetsförnyelser skapar särskilt goda möjligheter. Via egna initiativ och inom ramen för stadens och Stadskärneföreningens arbete är Förvaltaren med och driver stora delar av förnyelsen. Detta märktes under året särskilt i kvarteren runt Sundbybergs Torg där företaget äger tre stora fastigheter, däribland Banken 8, vilken byggstartades Här har företaget lyssnat in omgivande intressenter i form av andra fastighetsägare, boende, arbetande i området för att fånga in behov av utbud och information under byggtiden. Läs mer på sidorna Förvaltaren planerar även förtätningar med hundratals nya hyresrätter på egen mark. Under året lämnades bygglov in för 24 hyresrätter i Enen 8 och 9 i Centrala Sundbyberg. Under året påbörjades även planarbetet för nya hyresrätter och ett äldreboende i Storskogen. Här sker utvecklingen i nära samarbete med stadens äldreomsorg. Hallonbergen-Ör. Stadsdelen har ett mycket intressant läge ett stenkast från nya nationalarenan och granne med nya stadsdelen Stora Ursvik. I Hallonbergen-Ör planerar staden för omfattande förtätningar med upp till nya bostäder. Som markägare och blivande byggherre deltar Förvaltaren i stadens projekt Parklek Parlament. Arbetet sker i nyskapande dialogform med boende, verksamhetsutövare och fastighetsägare. Under året deltog Förvaltaren i ett halvdussin olika dialoggrupper med fokus på frågor som ungdomars fritid, skola, service, äldres behov och nyproduktion av bostäder. Under 2013 på började Förvaltaren planeringen av en större förnyelse av centrumet i linje med arbetet inom Parklek Parlament. Parklek Parlament har också satt fokus på betydelsen av fler informella mötesplatser i området. Som en följd av det kommer Förvaltaren i samarbete med staden att utveckla det så kallade toppstugeområdet med fler mötesytor och en ny toppstuga. Under året avlutades etapp två i arbetet med att erbjuda olika boendeformer i Förvaltarens stadsdelar. Detta genom att fastigheten Hästhoven 2, med 128 lägenheter, av yttrades för ombildning till bostadsrätter. Rissne-Ursvik. Under de kommande fem åren kommer stadsdelen att förtätas med nya bostäder i Rissne, Tvärbanans förlängning till Kista samt nya bostäder i Västra Ursvik. Förvaltaren är som markägare mycket engagerad i Ursvik. Arbetet sker i nära samarbete med staden, boende i området, Stora Ursviks KB och övriga byggherrar. Under året har planarbetet för Västra Ursvik fortsatt. På Försvarsmaktens gamla område i Ursvik har redan 987 bostäder uppförts, varav Förvaltaren bidragit med 268 hyresrätter. Nu fortsätter kommunen med den västra delen av området. Totalt kommer det Förvaltarägda området i Ursvik att innehålla drygt nya bostäder bostadsrätter blandat med hyresrätter och egnahem. När området är färdigställt skall 25 procent av bostäderna bestå av hyresrätter (inklusive de redan byggda 268). RENOVERING OCH UNDERHÅLL Återkommande bedömningar av fastigheternas status i kombination med intressenternas behov ligger till grund för företagets fastighetsutvecklingsplan. Förvaltaren har också att ta hänsyn till ett antal lagar och riktlinjer, inte minst på energi- och miljöområdet. Generellt har Förvaltaren en mycket god kontroll på standarden i alla fastigheter. Avdelningen Fastighetsutveckling för en tät och nära dialog med företagets distriktschefer och arbetsledare och får därför snabbt ny information som kan påverka prioriteringarna. Intressentpåverkan. Varje år genomför Förvaltaren en hyresgästenkät där de boende får svara på frågor om hur de upplever inomhusklimat, standard på kök och badrum, hissar, trappuppgångar och gårdar. I regel brukar svaren bekräfta Förvaltarens uppfattning, men är ändå ett viktigt verktyg i helhetsbedömningen av hur man ska prioritera fastighetsutveckling kostnadsmässigt och i tid. Renovering. Underhåll och renovering görs i olika omfattning, utifrån fastigheternas tekniska status och intressenternas behov. Underhåll. Detta innebär mindre löpande renoveringar och förbättringar. Här är flertalet fastigheter i Rissne bra exempel med byte av stammar och renovering av hissar. Ombyggnad. Här är renoveringarna genomgripande och omfattar stambyten, nya värme/ventilationssystem, renovering av kök och badrum samt uppfräschning av fasad, trapphus och gård. Spelmanshöjden VI LYSSNAR IN INTRESSENTERNAS BEHOV AV INFORMATION UNDER BYGGTIDEN. KISTA RISSNE URSVIK BROMMA FLYG HALLONBERGEN DUVBO CENTRALA SUNDBYBERG ÖR STORSKOGEN LILLA ALBY ARENASTADEN SOLNA 15

16 FASTIGHETSUTVECKLING INVESTERINGAR mkr i Ör genomgick en sådan ombyggnad under Totalombyggnad. Denna högsta nivå av renovering innebär att fastigheten ges en helt ny struktur vad gäller utformning och storlek på lägenheter. Banken 8 vid Sundbybergs Torg är ett exempel på denna typ av renovering. Stadsdelarnas med olika behov. Förvaltarens olika stadsdelar har vuxit fram under olika tidsåldrar och därför är renoveringsbehoven väldigt olika. I stort kan de beslutade strategierna för de olika stadsdelarna sammanfattas enligt följande: Centrala Sundbyberg. Här ser renoveringsbehoven väldigt olika ut på grund av stor spridning i byggår och värdeår. Renoveringsplanerna utformas individuellt per fastighet. Rissne. Området byggdes på 80-talet och håller energimässig god standard. Renoveringarna kommer att genomföras långsammare här, med stort fokus på hissar, stammar och badrum. Hallonbergen. Hela området byggdes mellan och har stora behov av genomgripande renoveringar. Fasader, garage, gårdar, stammar, trapphus och även kök/ badrum berörs. Dessutom behöver fastigheterna energimässigt förbättras för att Förvaltaren ska kunna uppnå sina energimål. Ör. Även här behövs genomgripande renoveringar. Stammar, gårdar, fasader, gårdar samt energi- och ventilationssystem. PÅGÅENDE DETALJPLANER Stadsdel Fastighet Omfattning BTA* Ursvik Västra Ursviks planprogram Nyproduktion bostäder och handel Ör Rissne/Hallonbergen/Ör Förtätningar Parklek Parlament Storskogen Pollux 2 Nyproduktion bostäder Storskogen Bävern 2 Nyproduktion särskilt boende Centrala Sundbyberg Basaren 1 Nyproduktion bostäder Centrala Sundbyberg Hamnen 8 Nyproduktion och ombyggnad *BTA = Bruttoarea UTHYRNINGSBAR YTA Uthyrningsbar yta (kvm) Antal Distrikt Bostäder Lokaler Totalt Fastigheter Lägenheter Lokaler P-platser Garageplatser Hallonbergen/Ör Rissne/Ursvik Centrala Sundbyberg Totalt koncernen Varav moderbolaget Fastighets AB Förvaltaren

17 FASTIGHETSUTVECKLING LOKALER Lokalanvändning Antal Yta, kvm Kontor Kommunlokal Butik Lager Restaurang Verkstad Övrigt Totalt BOENDE Boendeform Antal Yta, kvm Ungdomsboende Plusboende Trygghetsboende Övriga Totalt VÄRDEÅR FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN Värdeår Antal lgh, % ) 4 Summa 100 PÅGÅENDE PROJEKT Stadsdel Fastighet Adress Projektbeskrivning Planerat färdigdatum Projektstatus Centrala Sundbyberg Banken 8 Vasagatan 9 Totalombyggnation där fastigheten får ett delvis nytt utseende och 213 nya hyresrätter, varav 56 med vårdboende, samt nya kommersiella lokaler Centrala Sundbyberg Östern 5 Tulegatan Ombyggnad och verksamhetsanpassning av kvadratmeter för gymmet Elixia 2015 Pågående 2013 Färdigställt Hallonbergen Terränglöparen 11 Hallonbergen Centrum Förbättring av ventilation och energiförbrukning 2013 Färdigställt Hallonbergen Vandraren 8 Rissneleden Ombyggnad av garage, ytskikt, ventilation, belysning och gård 2015 Pågående Hallonbergen Vandraren 8 Rissneleden 85 A Ombyggnad till särskilt boende, 11 lägenheter 2014 Färdigställt Hallonbergen Samtliga fastigheter i Hallonbergen Uthyrningsrum blir ungdomslägenheter per år Storskogen Ekorren 2 Ateljévägen 2 28 Ny dränering, ny ventilation, nya förråd, nya uteplatser och nya tak Ursvik Skörden 1/Höladan 1 Stallgatan 26, 29 Ursviks allé Ladugårdsgatan Mönstringsvägen 7 9 Oxenstiernas allé Nybyggnation av 268 ytsmarta och klimatmedvetna lägenheter Ör Ljungen 3 Spelmanshöjden 1 26 Ombyggnad av fasader, gårdar, stammar, kök badrum och energilösningar i 211 lägenheter Löpande Pågående 2015 Pågående 2013 Färdigställt 2013 Färdigställt PLANERADE PROJEKT Stadsdel Fastighet Adress Projektbeskrivning Projektstatus Centrala Sundbyberg Bageriet 23 Landsvägen Ombyggnad inklusive energieffektivisering, stambyten samt modernisering av 175 lägenheter Centrala Sundbyberg Basaren 1 Franstorpsvägen Ombyggnad av befintliga 95 lägenheter inkl stambyten och energieffektiviseringar. Planerat Planerat Centrala Sundbyberg Enen 8 9 Björkhagsvägen 2, Järnvägsgatan 80 Nybyggnation av 24 lägenheter Byggstart 2014 Ör Hundlokan 3 Majeldsvägen 1 23 Ombyggnad av 166 lägenheter med inriktning på kök, badrum, stammar och nya energilösningar Byggstart

18 FASTIGHETSUTVECKLING FOKUS PÅ PROJEKT: BANKEN 8 Sundbybergs Torg är stadens naturliga medelpunkt. Nu ges torget all den omvårdnad det behöver. Gamla hus fräschas upp, nya kommer till, gröna rum skapas och genom området löper den nya Tvärbanan. Mest fart är det just nu på Vasagatan 9, där Förvaltaren ger landmärket bananhuset en total förnyelse. I början av 2015 kommer de första hyresgästerna att kunna sätta nyckeln i låset. Här ligger Banken 8. Sundbyberg växer så det knakar. Allra mest knakar det kring Sundbybergs Torg vid Landsvägen, där nya bostäder, gångvägar, Tvärbanan och en ny galleria Signalfabriken skapar en helt ny stadsbild. NYDANING AV KLASSISK FASTIGHET Förvaltaren kommer att vara starkt delaktig i förnyelsen under flera år framöver. Under sommaren 2013 tog man ett rejält avstamp i och med att rivningsarbetet i det klassiska bananhuset på Vasagatan 9 påbörjades. När projektet är färdigt kommer de kvadratmeterna i Banken 8 att ha omvandlats till 213 lägenheter i varierande storlekar. Fastigheten kommer även att innehålla butiker, restauranger och en träffpunkt för stadens pensionärer. Här ska man kunna bo hela livet. NYTT SOM KÄNNS IGEN Banken 8 byggdes 1969 för att fungera som personalbostäder åt Marabou. Sedan dess har Banken varit något av ett landmärke i Sundbyberg. Men åren sätter sina spår och renovering har funnits på dagordningen länge. Tanken är att huset ska få ett modernt utseende och samtidigt ge området en mer stadslik karaktär genom fler butikslokaler i gatuplanet. Eftersom Banken 8 besitter kulturhistoriska värden sker utformningen av fastighetens nya fasad i samråd med byggantikvarisk expertis. De karaktär istiska bandverken ska efterliknas och skiffret bevaras. FÖRSTA LÄGENHETEN SNART KLAR Från ord till handling. I början av 2013 flyttade hyresgästerna ut, till ett nytt boende hos Förvaltaren i Sundbyberg. Strax därefter påbörjades rivningsarbetet. Detta avslutades i slutet av 2013 och det var nu dags att bygga de första lägenheterna. Förvaltaren räknar med att visningslägenheten är klar i april Första inflyttning är planerad till början av Uthyrningen startar sommaren 2014 via Förvaltarens bostadskö. FAKTA Stadsdel: Centrala Sundbyberg Adress: Vasagatan 9 Fastighet: Banken 8 Lägenheter: 213 varav 56 med vårdboende Lokaler: Cirka 20 Byggtid: Våren 2013 till sommaren 2015 Uthyrning: Startar sommaren

19 FASTIGHETSUTVECKLING I BÖRJAN AV 2015 KOMMER DE FÖRSTA HYRESGÄSTERNA ATT KUNNA FLYTTA IN. 19

20 Hallonbergen är en bra plats att bo på och Förvaltaren är en helt okej värd. Men jag önskar att de kunde skruva upp värmen mer på vintern. Janeth Rivera Mosquiter, Hallonbergen Beatrice Graalheim Beatrice Graalheim Vi bor i en fin lägenhet med bra hyra, stor takterrass och bra trappstädning. Men det är väldigt lyhört i huset, skulle behövas 3-glasfönster. Hissen borde också fixas och ingången målas upp. Emma Edman och Jens Aue, Centrala Sundbyberg Beatrice Graalheim 20 Vi har en fin gård och servicen är bra. Det är bara att ringa så åtgärdar de eventuella problem direkt. Förr hade man en fond för invändig renovering, som tyvärr togs bort. Idag får man stå för renoveringen själv, men jag har tur som är händig och bra på att fixa. Åsa Blom, Centrala Sundbyberg Beatrice Graalheim Jag trivs jättebra i Rissne och har absolut inget att klaga på. Förvaltaren sköter sig utmärkt, de planterar, fixar och gör det fint. Har man något problem är det bara att ringa kvartersvärden så kommer de direkt. Pernilla Ekstrand, Rissne

INNEHÅLL HÅLLBARHETSREDOVISNING 34 KUNDERNA 38 MILJÖN 42 MEDARBETARNA 46 EKONOMIN 48 SAMHÄLLET 50 RISKHANTERING 54 SÅ STYRS FÖRVALTAREN 56

INNEHÅLL HÅLLBARHETSREDOVISNING 34 KUNDERNA 38 MILJÖN 42 MEDARBETARNA 46 EKONOMIN 48 SAMHÄLLET 50 RISKHANTERING 54 SÅ STYRS FÖRVALTAREN 56 INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER 2013 6 VD HAR ORDET 8 VISION, MÅL OCH ÄGARDIREKTIV 10 OMVÄRLD OCH TRENDER 12 FASTIGHETSUTVECKLING 14 DISTRIKT CENTRALA SUNDBYBERG 22 DISTRIKT RISSNE/URSVIK 24 DISTRIKT HALLONBERGEN/ÖR

Läs mer

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM 12 februari 2014 Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM Totalt finns cirka 1 000 000 lägenheter i StorStockholm 50% är hyresrätter 50% är bostadsrätter Hyresrätterna ägs av privata eller kommunala aktiebolag

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Sundbybergs stadshus AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Sundbybergs stadshus AB ÅRSREDOVISNING 2013 Sundbybergs stadshus AB Innehåll Sida Detta är Sundbybergs stadshus AB 1 VD har ordet 2 Koncernöversikt 3 Året som gått 4 Koncernen i sammandrag inkl kommentarer 5 Resultat per bolag

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 810 kvm kontor/lager

Löfströms allé 6A Sundbyberg 810 kvm kontor/lager Löfströms allé 6A Sundbyberg 810 kvm kontor/lager Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 810 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg

Esplanaden 3C. Sundbyberg Esplanaden 3C Sundbyberg 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Löfströms allé 6A. Kontor, Sundbyberg. 669 kvm

Löfströms allé 6A. Kontor, Sundbyberg. 669 kvm Löfströms allé 6A Kontor, Sundbyberg 669 kvm Välkommen till Löfströms allé 6A Lokalens utformning Ruminsdelad lokal högst upp i fastigheten med fint ljusinsläpp. Stor välkomnande lounge/pentry i anslutning

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Hej! Det är vi som stökar till i centrum.

Hej! Det är vi som stökar till i centrum. Hej! Det är vi som stökar till i centrum. Gabrielle Linnsén Projektledare Huvudansvarig för renoveringsprojektet i Samantha Bonnevier Biträdande projektledare Ekonomi- och kommunikationsansvarig för renoveringsprojektet

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV INFLYTTNING 2018 2019 KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV I KVARTERET FORSBACKEN BOR DU I VÄLPLANERADE LÄGENHETER I ETT ATTRAKTIVT BOSTADSOMRÅDE PÅ GÅNGAVSTÅND FRÅN GÄLLIVARE CENTRUM.

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer