Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012"

Transkript

1 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% ,5% ,2% 91 86,7% ,1% ,4% ,6% B Deltid 11 11,5% 14 9,5% 19 9,8% 13 12,4% 22 15,2% 41 17,2% ,9% C Jag jobbar inte för tillfället (pga föräldraledighet, sjukskrivning etc) 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 1 0,7% 1 0,4% 4 0,4% D Jag jobbar inte (arbetslös) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Respondenter Fråga 2 - Vilken funktion har du? Ibland förekommer beteckningen arbetsmiljöombud istället för den formella beteckningen skyddsombud A Skyddsombud 50 52,1% 95 64,2% ,1% 62 59,0% 81 55,5% ,1% ,0% B Skyddsombud och arbetsplatsombud 23 24,0% 26 17,6% 51 26,0% 19 18,1% 30 20,5% 51 21,3% ,5% C Huvudskyddsombud 13 13,5% 15 10,1% 23 11,7% 15 14,3% 24 16,4% 33 13,8% ,2% D Annan funktion - ange vilken 10 10,4% 12 8,1% 14 7,1% 9 8,6% 11 7,5% 21 8,8% 77 8,3% Respondenter av :02

2 Fråga 3 - I din roll som arbetsplatsombud (AO)- vilka utbildningar har du genomgått? Flera svarsalternativ är möjliga A STs steg 1 utb 13 59,1% 15 65,2% 35 70,0% 9 56,3% 16 53,3% 31 63,3% ,6% B STs steg 2 utb 9 40,9% 10 43,5% 27 54,0% 7 43,8% 16 53,3% 20 40,8% 89 46,8% C STs steg 3 utb 4 18,2% 8 34,8% 17 34,0% 5 31,3% 12 40,0% 20 40,8% 66 34,7% D Har ingen AO-utbildning 3 13,6% 1 4,3% 4 8,0% 4 25,0% 5 16,7% 2 4,1% 19 10,0% E Vet inte/osäker 4 18,2% 5 21,7% 5 10,0% 1 6,3% 4 13,3% 8 16,3% 27 14,2% F Annan utbildning 0 0,0% 5 21,7% 7 14,0% 3 18,8% 4 13,3% 5 10,2% 24 12,6% Respondenter Fråga 4 - Hur länge har du varit skyddsombud/huvudskyddsombud? 2 av :02

3 A Mindre än ett år 14 16,1% 10 7,4% 20 11,1% 10 10,5% 6 4,6% 37 17,1% 97 11,5% B Mellan 1 till 5 år 43 49,4% 55 40,4% 93 51,7% 41 43,2% 81 61,8% ,9% ,1% C Längre än 5 år 30 34,5% 71 52,2% 66 36,7% 42 44,2% 43 32,8% 66 30,6% ,6% D Vet inte/osäker 0 0,0% 0 0,0% 1 0,6% 2 2,1% 1 0,8% 3 1,4% 7 0,8% Respondenter Fråga 5 - Vad har du för utbildning? 3 av :02

4 Välj den du genomgått senast! A Grundskola 5 5,4% 13 9,0% 21 10,9% 10 9,8% 9 6,2% 23 9,8% 81 8,9% B Gymnasium 36 38,7% 55 37,9% 77 39,9% 53 52,0% 56 38,4% 97 41,3% ,9% C Högskola/Universitet (mindre än 120 poäng) 23 24,7% 41 28,3% 54 28,0% 24 23,5% 47 32,2% 56 23,8% ,8% D Högskola/Universitet (120 poäng eller mer?) 29 31,2% 36 24,8% 41 21,2% 15 14,7% 34 23,3% 59 25,1% ,4% Respondenter Fråga 6 - Hur många anställda finns det på din arbetsplats? Med arbetsplats menas det område du som skyddsombud alternativt huvudskyddsombud svarar för A 1-9 anställda 9 9,7% 13 8,9% 12 6,2% 10 9,8% 9 6,2% 18 7,6% 71 7,7% B anställda 18 19,4% 30 20,5% 27 13,9% 17 16,7% 22 15,1% 41 17,4% ,9% C anställda 25 26,9% 47 32,2% 40 20,6% 29 28,4% 44 30,1% 78 33,1% ,7% D anställda 20 21,5% 31 21,2% 35 18,0% 19 18,6% 31 21,2% 38 16,1% ,0% E 100 eller fler anställda 21 22,6% 25 17,1% 80 41,2% 27 26,5% 40 27,4% 61 25,8% ,7% Respondenter av :02

5 Fråga 7 - Hur gammal är du? A år 7 7,5% 13 9,0% 5 2,6% 1 1,0% 12 8,2% 16 6,9% 54 5,9% B år 31 33,3% 45 31,3% 67 34,5% 41 40,6% 39 26,7% 75 32,2% ,7% C år 55 59,1% 86 59,7% ,9% 59 58,4% 95 65,1% ,9% ,4% Respondenter Fråga 8 - Var arbetar du? A Arbetsförmedlingen 13 14,1% 17 11,7% 12 6,2% 17 16,5% 31 21,2% 39 16,7% ,1% B CSN 1 1,1% 7 4,8% 2 1,0% 2 1,9% 0 0,0% 2 0,9% 14 1,5% C Domstolsväsendet 4 4,3% 3 2,1% 9 4,6% 7 6,8% 6 4,1% 4 1,7% 33 3,6% 5 av :02

6 D Flygledning - LFV 0 0,0% 1 0,7% 2 1,0% 2 1,9% 3 2,1% 1 0,4% 9 1,0% E Försäkringskassan 9 9,8% 10 6,9% 16 8,2% 17 16,5% 12 8,2% 15 6,4% 79 8,6% F Kriminalvårdsverket 0 0,0% 1 0,7% 1 0,5% 2 1,9% 1 0,7% 6 2,6% 11 1,2% G Kronofogdemyndigheten 1 1,1% 2 1,4% 1 0,5% 0 0,0% 2 1,4% 1 0,4% 7 0,8% H Länsstyrelserna 3 3,3% 2 1,4% 4 2,1% 3 2,9% 4 2,7% 13 5,6% 29 3,2% I Migrationsverket 2 2,2% 1 0,7% 1 0,5% 9 8,7% 6 4,1% 5 2,1% 24 2,6% J Polisväsendet 4 4,3% 5 3,4% 8 4,1% 5 4,9% 2 1,4% 10 4,3% 34 3,7% K Posten - bolag inom området 0 0,0% 1 0,7% 15 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 17 1,9% L Regeringskansliet 0 0,0% 0 0,0% 5 2,6% 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 0,7% M SIS, Statens institutionsstyrelse 1 1,1% 1 0,7% 1 0,5% 2 1,9% 0 0,0% 6 2,6% 11 1,2% N Sjöfartsverket 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% O Skatteverket 4 4,3% 8 5,5% 22 11,3% 8 7,8% 14 9,6% 26 11,1% 82 9,0% P Spårtrafik - bolag inom området 1 1,1% 0 0,0% 5 2,6% 0 0,0% 6 4,1% 7 3,0% 19 2,1% Q Swedavia 1 1,1% 1 0,7% 3 1,5% 1 1,0% 3 2,1% 2 0,9% 11 1,2% R Svevia 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% S Trafikverket 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 1 0,1% T Transportstyrelsen 1 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 3,4% 9 1,0% U Universitet/Högskola 33 35,9% 45 31,0% 37 19,0% 7 6,8% 36 24,7% 38 16,2% ,4% V Åklagarväsendet 3 3,3% 2 1,4% 5 2,6% 3 2,9% 7 4,8% 5 2,1% 25 2,7% W Annat bolag/annan myndighet 11 12,0% 37 25,5% 46 23,6% 16 15,5% 13 8,9% 44 18,8% ,3% Respondenter Fråga 9 - Bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats? A Ja 52 56,5% 89 61,8% ,2% 72 71,3% 82 56,6% ,5% ,0% B Ja, delvis 29 31,5% 48 33,3% 78 40,6% 25 24,8% 50 34,5% 82 35,2% ,4% C Nej 7 7,6% 5 3,5% 5 2,6% 4 4,0% 8 5,5% 11 4,7% 40 4,4% D Vet inte 4 4,3% 2 1,4% 3 1,6% 0 0,0% 5 3,4% 6 2,6% 20 2,2% Respondenter av :02

7 Fråga 10 - Markera det eller de alternativ som som överensstämmer med hur systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på din arbetsplats Flera svarsalternativ är möjliga A Arbetsförhållandena undersöks regelbundet 62 78,5% 92 68,7% ,2% 68 70,1% 88 66,7% ,7% ,9% B Riskbedömningar görs 50 63,3% 82 61,2% ,2% 69 71,1% 80 60,6% ,3% ,2% C Handlingsplaner upprättas 59 74,7% 98 73,1% ,9% 69 71,1% 82 62,1% ,7% ,3% D Handlingsplaner och åtgärder följs upp 50 63,3% 75 56,0% 85 47,8% 56 57,7% 68 51,5% ,3% ,7% E Arbetsmiljöpolicy finns 65 82,3% ,9% ,7% 83 85,6% ,5% ,2% ,3% F En tydlig uppgiftsfördelning finns för arbetsmiljöarbetet 36 45,6% 50 37,3% 60 33,7% 39 40,2% 49 37,1% 85 39,9% ,3% G Arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 63 79,7% ,6% ,9% 77 79,4% 94 71,2% ,0% ,6% H Vet inte 3 3,8% 7 5,2% 7 3,9% 3 3,1% 8 6,1% 7 3,3% 35 4,2% Respondenter Fråga 11 - Genomförs det riskbedömningar ur ett arbetsmiljöperspektiv inför planerade förändringar på din arbetsplats? 7 av :02

8 A Ja 21 23,9% 37 26,4% 39 21,2% 26 25,7% 41 28,9% 54 23,7% ,7% B Ja, delvis 44 50,0% 66 47,1% 99 53,8% 46 45,5% 64 45,1% ,9% ,3% C Nej 10 11,4% 20 14,3% 23 12,5% 11 10,9% 18 12,7% 38 16,7% ,6% D Vet inte 13 14,8% 17 12,1% 23 12,5% 18 17,8% 19 13,4% 20 8,8% ,5% Respondenter Fråga 12 - Har genomförda riskbedömningar tagit hänsyn till olika psykosociala riskkällor? T ex: stora arbetsmängder/högt arbetstempo, bristande inflytande över den egna arbetssituationen, otydligt ledarskap, dåliga relationer. A Ja 21 32,3% 24 24,0% 25 18,5% 15 20,8% 22 21,0% 34 20,1% ,8% B Ja, delvis 25 38,5% 49 49,0% 69 51,1% 39 54,2% 49 46,7% ,4% ,5% C Nej 12 18,5% 19 19,0% 24 17,8% 13 18,1% 24 22,9% 20 11,8% ,3% D Vet inte 7 10,8% 8 8,0% 17 12,6% 5 6,9% 10 9,5% 13 7,7% 60 9,3% Respondenter av :02

9 Fråga 13 - Har du som skyddsombud/huvudskyddsombud varit delaktig i dessa bedömningar? A Ja 21 32,3% 30 30,0% 23 17,2% 20 28,6% 36 35,0% 48 29,1% ,9% B Ja, delvis 30 46,2% 42 42,0% 61 45,5% 36 51,4% 45 43,7% 77 46,7% ,7% C Nej 12 18,5% 28 28,0% 48 35,8% 13 18,6% 22 21,4% 40 24,2% ,6% D Vet inte 2 3,1% 0 0,0% 2 1,5% 1 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 5 0,8% Respondenter Fråga 14 - Undersöker ni om det förekommer konflikter, mobbing, diskriminering (inkl. sexuella trakassarier) och kränkande särbehandling på arbetsplatsen? Om ja hur ofta? A Ja, det senaste året 48 54,5% 58 43,3% 96 53,3% 43 43,0% 71 50,4% ,2% ,1% B Ja, tidigare 8 9,1% 28 20,9% 37 20,6% 25 25,0% 23 16,3% 40 18,1% ,6% 9 av :02

10 C Nej, det har inte gjorts 19 21,6% 29 21,6% 31 17,2% 15 15,0% 30 21,3% 52 23,5% ,4% D Vet inte 13 14,8% 19 14,2% 16 8,9% 17 17,0% 17 12,1% 29 13,1% ,8% Respondenter Fråga 15 - Har de anställda på din arbetsplats tillgång till företagshälsovård eller motsvarande? A Ja 86 97,7% ,1% ,0% 99 98,0% ,5% ,4% ,3% B Nej 1 1,1% 4 2,9% 4 2,2% 1 1,0% 9 6,3% 3 1,3% 22 2,5% C Vet inte 1 1,1% 4 2,9% 5 2,8% 1 1,0% 3 2,1% 5 2,2% 19 2,2% Respondenter Fråga 16 - Markera det eller de alternativ som överensstämmer med hur företagshälsovården eller motsvarande används på din arbetsplats Fler svarsalternativ är möjliga 10 av :02

11 A Resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet 48 56,5% 55 43,3% 66 39,1% 48 49,5% 62 48,4% ,5% ,0% B Resurs inom rehabiliteringsområdet 65 76,5% ,7% ,8% 69 71,1% 85 66,4% ,2% ,3% C Resurs för sjukvårdstjänster 30 35,3% 47 37,0% 64 37,9% 24 24,7% 37 28,9% 58 27,1% ,7% D Resurs inom friskvård och/eller hälsofrämjande tjänster 43 50,6% 68 53,5% 85 50,3% 39 40,2% 59 46,1% 93 43,5% ,2% E Annat 6 7,1% 10 7,9% 15 8,9% 3 3,1% 6 4,7% 19 8,9% 59 7,2% F Vet inte 8 9,4% 8 6,3% 15 8,9% 13 13,4% 12 9,4% 25 11,7% 81 9,9% Respondenter Fråga 17 - Arbetas det aktivt med arbetsanpassning och rehabilitering för att underlätta återgång i arbetet efter sjukskrivning på din arbetsplats? A Ja 39 44,3% 40 30,1% 51 28,8% 38 38,8% 50 36,2% 79 35,6% ,7% B Ja, delvis 27 30,7% 50 37,6% 70 39,5% 30 30,6% 47 34,1% 80 36,0% ,5% C Har inte varit aktuellt 11 12,5% 22 16,5% 16 9,0% 13 13,3% 18 13,0% 33 14,9% ,2% D Nej 2 2,3% 4 3,0% 8 4,5% 5 5,1% 4 2,9% 10 4,5% 33 3,9% E Vet inte 9 10,2% 17 12,8% 32 18,1% 12 12,2% 19 13,8% 20 9,0% ,7% Respondenter av :02

12 Fråga 18 - Arbetsanpassning och rehabiliteringsarbetet fungerar väl på vår arbetsplats? A Instämmer helt 12 13,8% 11 8,3% 14 8,0% 8 8,3% 14 10,4% 17 7,7% 76 9,0% B Instämmer i huvudsak 50 57,5% 70 53,0% 81 46,6% 45 46,9% 71 52,6% ,8% ,6% C Instämmer i huvudsak inte 6 6,9% 8 6,1% 14 8,0% 9 9,4% 12 8,9% 18 8,1% 67 7,9% D Instämmer inte alls 1 1,1% 3 2,3% 9 5,2% 3 3,1% 4 3,0% 9 4,1% 29 3,4% E Vet inte 18 20,7% 40 30,3% 56 32,2% 31 32,3% 34 25,2% 58 26,2% ,0% Respondenter Fråga 19 - Görs det på din arbetsplats anmälan till Försäkringskassan vid en misstänkt arbetsskada? Med arbetsskada menas olycka till och från arbetet, arbetsolycka eller annan skadlig inverkan i arbetet (arbetssjukdom ex. på grund av stress, mobbing) 12 av :02

13 A Ja 52 59,1% 99 74,4% ,2% 69 70,4% 97 70,3% ,2% ,8% B Nej 1 1,1% 2 1,5% 4 2,3% 1 1,0% 0 0,0% 7 3,2% 15 1,8% C Inte varit aktuellt 17 19,3% 13 9,8% 24 13,6% 13 13,3% 20 14,5% 27 12,3% ,4% D Vet inte 18 20,5% 19 14,3% 28 15,9% 15 15,3% 21 15,2% 36 16,4% ,1% Respondenter Fråga 20 - Hur bedömer du den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats A Mycket dålig 2 2,3% 1 0,8% 5 2,8% 1 1,0% 1 0,7% 2 0,9% 12 1,4% B Dålig 2 2,3% 7 5,3% 18 10,2% 4 4,0% 7 5,1% 24 10,9% 62 7,3% C Varken bra eller dålig 16 18,4% 29 21,8% 30 17,0% 14 14,1% 29 21,3% 46 20,8% ,2% D Bra 34 39,1% 62 46,6% 90 51,1% 54 54,5% 76 55,9% ,2% ,1% E Mycket bra 33 37,9% 34 25,6% 32 18,2% 26 26,3% 23 16,9% 38 17,2% ,8% F Vet inte 0 0,0% 0 0,0% 1 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% Respondenter av :02

14 Fråga 21 - Hur bedömer du den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats? A Mycket bra 12 13,8% 9 7,0% 9 5,1% 3 3,0% 8 5,9% 10 4,5% 51 6,0% B Bra 34 39,1% 59 45,7% 77 44,0% 50 50,5% 54 39,7% 97 43,7% ,8% C Varken bra eller dålig 26 29,9% 39 30,2% 56 32,0% 27 27,3% 45 33,1% 71 32,0% ,1% D Dålig 13 14,9% 18 14,0% 21 12,0% 11 11,1% 20 14,7% 32 14,4% ,6% E Mycket dålig 1 1,1% 4 3,1% 10 5,7% 5 5,1% 8 5,9% 8 3,6% 36 4,2% F Vet inte 1 1,1% 0 0,0% 2 1,1% 3 3,0% 1 0,7% 4 1,8% 11 1,3% Respondenter Fråga 22 - Välj de tre områden som du upplever vara de mest angelägna att arbeta med på din arbetsplats? OBS! Välj max tre områden som du prioriterar! A Alkohol- och drogmissbruk 3 3,3% 1 0,7% 2 1,1% 3 3,0% 4 2,9% 4 1,8% 17 2,0% B Arbetsskador, arbetsanpassning och rehabilitering 10 11,1% 12 8,8% 18 10,2% 10 9,9% 9 6,6% 25 11,1% 84 9,7% C Arbetstid 11 12,2% 20 14,7% 23 13,1% 6 5,9% 15 11,0% 28 12,4% ,9% D Chefs- och ledarskapsfrågor 27 30,0% 60 44,1% 85 48,3% 48 47,5% 52 38,2% 87 38,7% ,6% E Diskriminering 1 1,1% 1 0,7% 9 5,1% 0 0,0% 1 0,7% 1 0,4% 13 1,5% F Friskvård 11 12,2% 27 19,9% 23 13,1% 18 17,8% 17 12,5% 32 14,2% ,8% G Fysisk arbetsmiljö, lokaler och möbler 22 24,4% 36 26,5% 41 23,3% 15 14,9% 27 19,9% 61 27,1% ,4% H Hot och våld 4 4,4% 12 8,8% 10 5,7% 11 10,9% 24 17,6% 33 14,7% 94 10,9% I Jämställdhet 2 2,2% 2 1,5% 14 8,0% 4 4,0% 2 1,5% 10 4,4% 34 3,9% J Kompetensutveckling 26 28,9% 24 17,6% 39 22,2% 19 18,8% 29 21,3% 43 19,1% ,8% K Kränkande särbehandling/mobbing 8 8,9% 9 6,6% 17 9,7% 5 5,0% 7 5,1% 14 6,2% 60 6,9% L Mångfald 2 2,2% 2 1,5% 4 2,3% 3 3,0% 3 2,2% 4 1,8% 18 2,1% M Risk- och konsekvensbedömningar 13 14,4% 24 17,6% 31 17,6% 12 11,9% 22 16,2% 33 14,7% ,6% N Sjukfrånvaro 3 3,3% 0 0,0% 2 1,1% 4 4,0% 5 3,7% 3 1,3% 17 2,0% O Sjuknärvaro 3 3,3% 5 3,7% 9 5,1% 4 4,0% 3 2,2% 3 1,3% 27 3,1% 14 av :02

15 P Stress och arbetsbelastning 65 72,2% 84 61,8% 94 53,4% 73 72,3% 89 65,4% ,1% ,4% Q Systematiskt arbetsmiljöarbete 9 10,0% 20 14,7% 29 16,5% 14 13,9% 26 19,1% 29 12,9% ,7% R Teknisk utrustning, IT-miljön 7 7,8% 10 7,4% 14 8,0% 12 11,9% 11 8,1% 19 8,4% 73 8,4% S Trivsel/socialt klimat 17 18,9% 30 22,1% 38 21,6% 28 27,7% 37 27,2% 38 16,9% ,8% T Annat 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Respondenter Fråga 23 - När gick du senast någon arbetsmiljöutbildning i ditt uppdrag som skyddsombud/huvudskyddsombud? A Under det senaste året 21 24,1% 34 25,6% 40 22,9% 25 25,5% 32 23,7% 67 30,0% ,7% B För 1-3 år sedan 33 37,9% 57 42,9% 61 34,9% 31 31,6% 58 43,0% 75 33,6% ,0% C För mer än 3 år sedan 18 20,7% 35 26,3% 50 28,6% 28 28,6% 34 25,2% 52 23,3% ,5% D Har inte genomgått någon arbetsmiljöutbildning 9 10,3% 6 4,5% 20 11,4% 7 7,1% 8 5,9% 21 9,4% 71 8,3% E Vet inte/osäker 6 6,9% 1 0,8% 4 2,3% 7 7,1% 3 2,2% 8 3,6% 29 3,4% Respondenter av :02

16 Fråga 24 - Vem/Vilka ansvarade för att den senaste utbildningen genomfördes? A Arbetsgivaren 33 45,8% 54 42,9% 67 44,4% 26 31,0% 60 48,4% 91 48,1% ,4% B ST 23 31,9% 41 32,5% 37 24,5% 31 36,9% 41 33,1% 55 29,1% ,6% C Annat fackförbund än ST 0 0,0% 2 1,6% 1 0,7% 5 6,0% 1 0,8% 2 1,1% 11 1,5% D Arbetsgivaren och ST gemensamt 5 6,9% 13 10,3% 17 11,3% 9 10,7% 9 7,3% 17 9,0% 70 9,4% E Arbetsgivaren och annat fackförbund gemensamt 1 1,4% 1 0,8% 0 0,0% 1 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,4% F Arbetsgivare, ST och annat fackförbund gemensamt 1 1,4% 1 0,8% 12 7,9% 3 3,6% 2 1,6% 5 2,6% 24 3,2% G Vet inte/osäker 2 2,8% 10 7,9% 11 7,3% 8 9,5% 8 6,5% 12 6,3% 51 6,8% H Annan ansvarade 7 9,7% 4 3,2% 6 4,0% 1 1,2% 3 2,4% 7 3,7% 28 3,8% Respondenter Fråga 25 - Jag bedömer att jag har tillräcklig kompetens för mitt uppdrag som skyddsombud/huvudskyddsombud A Instämmer helt 4 4,6% 12 9,1% 11 6,3% 8 8,2% 12 9,0% 12 5,4% 59 7,0% B Instämmer i huvudsak 50 57,5% 87 65,9% ,7% 58 59,8% 88 66,2% ,1% ,1% C Instämmer i huvudsak inte 18 20,7% 20 15,2% 26 14,9% 17 17,5% 23 17,3% 47 21,3% ,9% D Instämmer inte alls 10 11,5% 6 4,5% 13 7,4% 9 9,3% 3 2,3% 19 8,6% 60 7,1% E Vet inte 5 5,7% 7 5,3% 10 5,7% 5 5,2% 7 5,3% 8 3,6% 42 5,0% Respondenter av :02

17 Fråga 26 - Vilken arbetsmiljöutbildning har du behov av? A Grundläggande utbildning i arbetsmiljö 12 13,8% 13 9,8% 28 16,0% 15 15,5% 16 11,9% 32 14,3% ,6% B Fördjupad utbildning i arbetsmiljö 55 63,2% 83 62,4% 97 55,4% 58 59,8% 84 62,2% ,1% ,1% C Har inget behov av utbildning 5 5,7% 19 14,3% 26 14,9% 9 9,3% 15 11,1% 21 9,4% 95 11,2% D Vet inte/osäker 15 17,2% 18 13,5% 24 13,7% 15 15,5% 20 14,8% 36 16,1% ,1% Respondenter Fråga 27 - Om du har behov av fördjupad utbildning inom arbetsmiljö - inom vilket/vilka områden? OBS! Välj max tre områden A Alkohol- och drogmissbruk 4 7,3% 4 4,9% 1 1,0% 3 5,3% 9 11,0% 8 6,1% 29 5,8% 17 av :02

18 B Arbetsskador, arbetsanpassning och rehabilitering 11 20,0% 25 30,9% 22 22,9% 15 26,3% 13 15,9% 27 20,6% ,5% C Arbetstid 3 5,5% 4 4,9% 4 4,2% 3 5,3% 5 6,1% 14 10,7% 33 6,6% D Chefs- och ledarskapsfrågor 14 25,5% 24 29,6% 33 34,4% 21 36,8% 25 30,5% 34 26,0% ,1% E Diskriminering 0 0,0% 3 3,7% 6 6,3% 1 1,8% 5 6,1% 4 3,1% 19 3,8% F Friskvård 1 1,8% 5 6,2% 1 1,0% 2 3,5% 6 7,3% 8 6,1% 23 4,6% G Fysisk arbetsmiljö, lokaler och möbler 13 23,6% 16 19,8% 25 26,0% 10 17,5% 20 24,4% 21 16,0% ,9% H Hot och våld 6 10,9% 5 6,2% 9 9,4% 9 15,8% 15 18,3% 20 15,3% 64 12,7% I Jämställdhet 1 1,8% 0 0,0% 3 3,1% 0 0,0% 3 3,7% 2 1,5% 9 1,8% J Kompetensutveckling 10 18,2% 9 11,1% 16 16,7% 3 5,3% 13 15,9% 14 10,7% 65 12,9% K Kränkande särbehandling/mobbing 11 20,0% 14 17,3% 18 18,8% 7 12,3% 15 18,3% 14 10,7% 79 15,7% L Mångfald 1 1,8% 1 1,2% 2 2,1% 0 0,0% 3 3,7% 0 0,0% 7 1,4% M Risk- och konsekvensbedömningar 20 36,4% 26 32,1% 40 41,7% 16 28,1% 17 20,7% 57 43,5% ,1% N Sjukfrånvaro 3 5,5% 1 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,2% 5 3,8% 10 2,0% O Sjuknärvaro 2 3,6% 5 6,2% 3 3,1% 2 3,5% 3 3,7% 5 3,8% 20 4,0% P Stress och arbetsbelastning 36 65,5% 48 59,3% 40 41,7% 35 61,4% 46 56,1% 80 61,1% ,8% Q Systematiskt arbetsmiljöarbete 16 29,1% 23 28,4% 31 32,3% 21 36,8% 17 20,7% 30 22,9% ,5% R Teknisk utrustning, IT-miljön 3 5,5% 2 2,5% 3 3,1% 1 1,8% 5 6,1% 8 6,1% 22 4,4% S Trivsel/socialt klimat 5 9,1% 14 17,3% 10 10,4% 12 21,1% 16 19,5% 20 15,3% 77 15,3% T Annat 1 1,8% 2 2,5% 1 1,0% 1 1,8% 0 0,0% 2 1,5% 7 1,4% Respondenter Fråga 28 - Hur upplever de anställda sitt inflytande - hur litet/stort inflytande har de? A För lite inflytande, instämmer helt 7 8,0% 12 9,2% 24 14,0% 14 14,4% 18 13,5% 27 12,4% ,2% B För lite inflytande, instämmer delvis 24 27,6% 44 33,8% 74 43,0% 29 29,9% 49 36,8% 66 30,3% ,2% C Varken eller 42 48,3% 64 49,2% 60 34,9% 43 44,3% 52 39,1% ,1% ,0% D För stort inflytande, instämmer delvis 5 5,7% 2 1,5% 4 2,3% 2 2,1% 5 3,8% 4 1,8% 22 2,6% E För stort inflytande, instämmer helt 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 2 0,2% F Vet/inte 9 10,3% 7 5,4% 10 5,8% 9 9,3% 8 6,0% 14 6,4% 57 6,8% Respondenter av :02

19 Fråga 29 - Har de anställda på din arbetsplats varit utsatta för trakasserier, hot eller våld i sitt arbete de senaste 12 månaderna? Här avses trakasserier, hot eller våld från medborgare, kunder, klienter etc A Ja 24 27,6% 45 34,1% 60 34,9% 38 39,2% 67 49,6% ,5% ,7% B Nej 45 51,7% 64 48,5% 74 43,0% 41 42,3% 43 31,9% 79 35,6% ,9% C Vet inte 18 20,7% 23 17,4% 38 22,1% 18 18,6% 25 18,5% 33 14,9% ,3% Respondenter Fråga 30 - Påverkar trakasserier, hot eller våld de anställdas arbetsresultat/tjänsteutövning? Om ditt svar är "Ja" - lämna en kort kommentar om hur det påverkar! 19 av :02

20 A Ja 13 54,2% 19 42,2% 26 43,3% 14 36,8% 32 48,5% 42 38,5% ,7% B Nej 5 20,8% 10 22,2% 9 15,0% 10 26,3% 14 21,2% 21 19,3% 69 20,2% C Vet inte 6 25,0% 16 35,6% 25 41,7% 14 36,8% 20 30,3% 46 42,2% ,1% Respondenter Fråga 31 - Bedömer du att de som drabbas eller kan drabbas av trakasserier, hot eller våld får tillräckligt stöd av arbetsgivaren? Din bedömning avser även om hot eller våld inte förekommit de senaste 12 månaderna - har arbetsgivaren en planering för ett bra stöd. A Ja 41 48,8% 61 46,9% 72 43,1% 50 52,1% 74 56,1% ,8% ,2% B Nej 8 9,5% 12 9,2% 25 15,0% 9 9,4% 18 13,6% 30 13,7% ,3% C Vet inte 35 41,7% 57 43,8% 70 41,9% 37 38,5% 40 30,3% 80 36,5% ,5% Respondenter Fråga 32 - Förekommer det på er arbetsplats trakasserier eller annan kränkande särbehandling från chefer eller arbetskamrater? 20 av :02

21 För att kallas för kränkande särbehandling ska sådana handlingar vara återkommande och inte ingå i tillfälliga motsättningar i arbetet. A Ja 19 21,8% 28 21,2% 43 25,3% 24 25,0% 36 27,3% 38 17,2% ,4% B Nej 47 54,0% 63 47,7% 57 33,5% 45 46,9% 58 43,9% ,0% ,9% C Vet inte/osäker 21 24,1% 41 31,1% 70 41,2% 27 28,1% 38 28,8% 77 34,8% ,7% Respondenter Fråga 33 - De anställda kan framföra kritiska uppfattningar internt på arbetsplatsen om hur verksamheten fungerar A Instämmer helt 15 17,2% 27 20,6% 21 12,3% 16 16,5% 18 13,6% 34 15,4% ,6% B Instämmer i huvudsak 49 56,3% 71 54,2% 87 50,9% 54 55,7% 77 58,3% ,2% ,8% C Instämmer i huvudsak inte 11 12,6% 20 15,3% 39 22,8% 12 12,4% 20 15,2% 38 17,2% ,7% D Instämmer inte alls 6 6,9% 3 2,3% 13 7,6% 9 9,3% 10 7,6% 18 8,1% 59 7,0% E Vet inte 6 6,9% 10 7,6% 11 6,4% 6 6,2% 7 5,3% 9 4,1% 49 5,8% Respondenter av :02

22 Fråga 34 - De anställda kan framföra kritiska uppfattningar offentligt om hur verksamheten fungerar A Instämmer helt 7 8,0% 14 10,8% 9 5,3% 9 9,3% 11 8,5% 15 6,8% 65 7,8% B Instämmer i huvudsak 28 32,2% 46 35,4% 62 36,7% 42 43,3% 45 34,6% 70 31,7% ,1% C Instämmer i huvudsak inte 19 21,8% 28 21,5% 42 24,9% 16 16,5% 29 22,3% 58 26,2% ,0% D Instämmer inte alls 16 18,4% 10 7,7% 26 15,4% 16 16,5% 21 16,2% 35 15,8% ,9% E Vet inte 17 19,5% 32 24,6% 30 17,8% 14 14,4% 24 18,5% 43 19,5% ,2% Respondenter Fråga 35 - Har det enligt din bedömning under de tre senaste åren blivit högre eller lägre i tak eller är det oförändrat? A Högre 11 12,8% 13 10,1% 25 14,7% 11 11,3% 14 10,8% 26 11,8% ,0% 22 av :02

23 B Oförändrat 52 60,5% 86 66,7% ,4% 57 58,8% 76 58,5% ,5% ,5% C Lägre 23 26,7% 30 23,3% 44 25,9% 29 29,9% 40 30,8% 63 28,6% ,5% Respondenter Fråga 36 - Som skyddsombud/huvudskyddsombud kan jag, i tillräcklig utsträckning, påverka arbetsmiljön på min arbetsplats A Instämmer helt 15 17,2% 22 17,1% 10 5,9% 6 6,3% 17 13,1% 13 5,9% 83 10,0% B Instämmer i huvudsak 54 62,1% 74 57,4% ,1% 63 65,6% 81 62,3% ,0% ,5% C Instämmer i huvudsak inte 11 12,6% 26 20,2% 38 22,4% 13 13,5% 20 15,4% 47 21,5% ,7% D Instämmer inte alls 3 3,4% 4 3,1% 5 2,9% 1 1,0% 3 2,3% 1 0,5% 17 2,0% E Vet inte 4 4,6% 3 2,3% 8 4,7% 13 13,5% 9 6,9% 20 9,1% 57 6,9% Respondenter Fråga 37 - Som skyddsombud/huvudskyddsombud har jag möjlighet att få stöd när jag behöver det? 23 av :02

24 Kommentera gärna här - oavsett om du känner att du kan få stöd eller inte! Kan avse stöd från arbetsgivaren, facklig organisation eller annat stöd. A Instämmer helt 21 24,1% 38 29,9% 36 21,2% 21 22,6% 27 20,8% 47 21,4% ,0% B Instämmer i huvudsak 52 59,8% 70 55,1% ,8% 53 57,0% 81 62,3% ,5% ,7% C Instämmer i huvudsak inte 8 9,2% 12 9,4% 13 7,6% 11 11,8% 8 6,2% 19 8,6% 71 8,6% D Instämmer inte alls 1 1,1% 1 0,8% 5 2,9% 0 0,0% 3 2,3% 2 0,9% 12 1,5% E Vet inte 5 5,7% 6 4,7% 11 6,5% 8 8,6% 11 8,5% 19 8,6% 60 7,3% Respondenter Fråga 38 - I övrigt vad du vill tillägga! Det finns ingen reell koppling till facken på arbetsplatsen. Verkligheten är sådan att det sällan är ett fack på arbetsplatsen. Hur ska facken på bästa sätt samverka i arbetsmiljöfrågor för att tillsammans vara en part gentemot arbetsgivaren? Diskussioner pågår ständigt med arbetsgivaren ang arbetsmiljöarbetet både fysiskt och psykosocialt. Jag upplever att de psykosociala frågorna är svårare och tar längre tid. Gamla lokaler som ej är underhållna. Dålig städning, dålig ventilation högt ljud. Intresset för arbetsmiljöfrågor har blivit större hos cheferna. Klimatet har allmänt försämrats på arbetsförmedlingen de senaste åren. Möjlighet till delaktighet har minskat och arbetsgivaren hänvisar ofta till ledningsbeslut. Många handläggare känner sig splittrad att måsta sträcka sig över för stora områden och in istället för utlovad förenkling. Bra med en sådan här enkät för att få en samlad kunskap om läget på arbetsplatserna. Jag vill att facket ska driva frågan om varför skatteverket satsar på kontorslandskap när det i underökning efter undersökning visas att det inte är en bra lösning utifrån arbetsmiljön. Väldigt få trivs i ett kontorslandskap. Och varför kör Skatteverket s Inget Förändringarna har gått så långt att AG nu helt kan strunta i AM-lagens föreskrifter och den fackliga och arbetsmiljöombudens uppgift är nu att lagliggöra att samverkan har gjorts i dåliga arbetsmiljöbeslut. Skulle vara bra med praktiska exempel på när skyddsombuden varit till hjälp för anställda och vad resultatet blev. Man lägger in att en kurs medföljer alla nyvalda ombud. Oftast blir folk valda och ett namn finns på papperet men kunskapen vad man har för uppgift saknas. Blir mycket vet inte eftersom vi bara har varit på lst i några veckor och vill inte blanda in det som var rådande på den gamla arbetsplatsen. Jag vill gärna tro att jag arbetar på en bra arbetsplats med duktiga chefer. Tyvärr är det så att de som skulle behöva hjälp, ofta inte hörs eller märks i mängden. Det är viktigt att veta att tystnad kan vara en signal om trubbel. 20 Att ha återkommande fortutbildningar för skyddsombuden är viktigt. Det är minst lika viktigt att alla chefer har som krav på sig att åtminstone gå grundläggande skyddsombudsutbildningar eftersom de är ansvariga för arbetsmiljön. Att jobba med utagerande ungdomar är väldigt speciellt JAG önskar att ST tillsätter en skyddsorganisation av något slag som kan bli bollplank för huvudskyddsombud/skyddsombud både vad avser utbildning och akuta frågor. Märkligt att det inte finns Förslag: att ST har gemensamma utbildningar för arbetsplatsombud o skyddsombud så vi stödjer varann i våra roller. Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete i ST tidningen. Mer av bra exempel där skyddsombuds arbete bidragit till en bättre arbetsmiljö. 24 av :02

25 Det är ju inte alltid man blir involverad i arbetsmiljöfrågor. Det är upp till varje medarbetare att själv ta kontakt, vid problem. Vi kan bara medverka till att vi synliggör oss och talar om att vi finns där för alla medarbetare, oavsett om man är person Under den tid jag haft funktionen huvudskyddsombud tycker jag att arbetsgivaren tar ett stort ansvar inom ramen för arbetsmiljöfrågor. Arbetet med handlingsplaner mm har gått framåt. Arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på APT samt i CESAM, mot Jag har sedan jag anställdes 2004 på Fiskeriverket Öregrund upplevt att vi har en öppen och positiv inställning till arbetsmiljöfrågor. Nu är vi sedan en institution på SLU och jag hoppas att det inte ska förändra den fina stämning vi har på ar Önskar att staten tog mer ansvar på arbetsmarknaden med att bland annat se till att ha rätt mängd personal på sina företag (Anslag efter verkligt arbete). Hjälper även arbetslösheten i landet. "På jobbet mår folk dåligt för de har för mycket att göra, hem Jag trivs uppenbarligen med mitt uppdrag (eftersom jag haft det så länge) Viktigt att tänka på hur vi ska hantera att medarbetarna numera i samband med ny telefoni alltid är tillgängliga med anledning mail i telefon mm. Balansen mellan arbetet och privat måste kanske arbetsgivaren vara tydliga hur det ska vara. Här kan det ST är ett otroligt bra fack!! Ombuden gör ett bra jobb, och det känns att ST verkligen bryr sig om medlemmarna! tack! Bra frågor! Har surrat så mycket så det får nog räcka! Det behövs mer utbildning inom området och både chefer och amo/samo behöver även få gå på vissa gemensamma utbildningar. Det är berikande, lärorikt och nyttigt. Mär det gäller den arbetspsykosociala delen i arbetet känns den som nästan obefintli inte om en människa mår dåligt på grund av andra faktorer. Det är givande och roligt att jobba som AMO. Själv sitter jag också med i AMK. Jag upplever det dock som om de frågor som vi lyfter från AMO till AMK som regel inte får gehör. Jag jobbar på ett verk med ca 650 st anställda. Då jag idag arberar halvtid p.g.a. pension är det väldigt svårt att få någon annan att bli skyddsombud detta gäller även arbetsplatsombud. En positiv anda hos alla och högt till tak i diskussionerna trots en hög arbetsbelastning. Alla månar om trivseln på arbetsplatsen och en chef som tar till sig vid eventuella klagomål Tycker arbetsmiljöfrågor är viktiga men upplever att när handlingsplaner etc är färdigskrivna tar arbetet slut från arbetsgivarens sida. Det är lite som händer i verkligheten av det som står där. Staten kommer få enorma problem med generationsväxlingar de kommande tio åren eftersom arbetsplatser som min får svårt att locka till sig nya medarbetare och sedan behålla dem kvar i verksamheten. Jag befarar att många andra arbetsgivare komm sig. Skulle önska att chefer mer ska veta sin roll o vad de har ansvar, när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tror ändå att de inte prioriteras som de borde göra. Svårt att verka som skyddombud när chefen inte ser sina anställda och bidrar till särbehandling Trots vissa svårigheter med uppdraget är det ett lärorikt och roligt uppdrag. Då jag började som skyddsombud i höstas 2011 så har jag mycket att lära. Har precis varit på grundutbildning för skyddsombud i Stockholm, och känner att jag har en spännande tid framför mig när det gäller min roll som skyddsombud. Jag skulle välkomna möjligheten till lite mer kompetensutveckling i min roll som skyddsombud. Rent allmänt känner jag att det har blivit ett kärvare klimat på arbetsplatsen. Mer stress och fokus på produktion/statistik. Jag upplever det som att ledningen vill använda personalen som schackpjäser och flytta runt utan att tänka på konsekvenserna. U Att det är svårt att komma åt verkligheten på jobbet via sådana enkänter. Men bra att de görs ändå! de stora frågorna för oss de sista åren, där arbetsgivaren har en anna åsikt eller en önskan om förändringar har berör schemafrågor, arbetstid och liknande, det finns ingen erfarenhet av detta eller någon större hjälp att få inom ST då jag efterfrågat det Jag är i valet och kvalet om jag ska fortsätta som skyddsombud. Det är en viktig uppgift, men jag känner inte att jag har någon makt i min roll. Man har ingen bakom sig, absolut ingen. Det är ett otroligt otacksamt uppdrag. Men jag tycker att det är vik Bra initiativ med denna enkät. Mer information om vad vi skyddsombud kan vara till hjälp. Vilken otroligt bra undersökning!!! Dessa frågeformulär äter upp min tid och borde minskas ner i mindre delavsnitt t ex att denna hade varit i 4 delar under Har varit skyddsombud i många år men man vet ju inte allt. Det är ofta först när en situation uppstår som man ser hur det fungerar med arbetsgivaren m.fl. Tror att det behövs en uppdatering för skyddsombuden med jämna mellanrum så att man håller 30 Att arbetsmiljön är ganska god på våran arbetsplats och vi kan påverka den i det stora hela. Handlingsplaner följs sällan upp och genomförs på rätt sätt. Viktigt att alla arbetsplatser har kompetenta skyddsombud. Bra om ST satsar på utbildning, gärna tillsammans med andra förtroendevalda. Allt vanligare att skyddskommittén är integrerad i samverkansarbetet och då kommer alla fackliga representante Planering med arbetsgivaren pågår för att anordna utbildningar i arbetsmiljö för skyddsombuden, arbetsplatsombud med flera som är intresserade BRA att facket tänker på arbetsmiljön!! det ska alltid vara ett prioriterat område eftersom påverkar människor och organisationer i allra största grad Efterlyser en modernare syn på "kostnader" i statsförvaltning. Vi avkrävs besparingar och vi ser inte att personal får del av de s.k. rationaliserings"vinsterna". Vi måste få bätre instrument och kompetens, fackligt såväl hos personalansvariga, att bevis Även om man som skyddsombud ofta "ropar i öknen" i förhållandet till arbetsgivaren så arbetsmiljöarbetet otroligt viktigt. Skyddsombudsrollen är likaledes otroligt viktig och här har personalorganisationer ett stort ansvar att bevaka att skyddsombudsro Jag tycker att viljan finns från arbetsgivaren men kunskap hur man skall gå tillväga saknas Önskar hjälp från facket, och olika utbildningar för SO/HSO I stort fungerar det bra på avdelningen. Bra med en sådan här undersökning! nej Lycka till med er sammanställning och bedömning. Finns i första frågorna inte tillräckligt med hurval. jag är ao, skyddsombud samt HSO. Skolor: det finns andra skolor än grundskola m.m.- Alla på en arbetsplats är arbetsmiljö! Arbetsmiljö består av fysisk och psykosociala samt av inre och yttre miljö. Kunde alla inse att de är en bricka i denna helhet så kanske det skulle se lite bättre ut på alla arbetsplatser. Var possitiv och uppmuntrande mot dina arbetskamrater, det smittar av sig. 25 av :02

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

TCO GRANSKAR: SKYDDSOMBUDENS CHANS ATT SKYDDA #7/12

TCO GRANSKAR: SKYDDSOMBUDENS CHANS ATT SKYDDA #7/12 TCO GRANSKAR: SKYDDSOMBUDENS CHANS ATT SKYDDA #7/12 Förutsättningarna för TCO-förbundens 30 000 skyddsombud 2012. En undersökning om lokalt arbetsmiljöarbete. 2012-10-20 Författare Jana Fromm Avdelningen

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern

Arbetsmiljöbarometern Arbetsmiljöbarometern November 2014 1 2 Förord Arbetsmiljöbarometern är en årlig undersökning där Unionens arbetsmiljöombud tillfrågas om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor Umeå universitet ska vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2013-03-08 1 SAMBAND MELLAN ARBETE, ARBETSUPPLEVELSE OCH

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer