Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012"

Transkript

1 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% ,5% ,2% 91 86,7% ,1% ,4% ,6% B Deltid 11 11,5% 14 9,5% 19 9,8% 13 12,4% 22 15,2% 41 17,2% ,9% C Jag jobbar inte för tillfället (pga föräldraledighet, sjukskrivning etc) 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 1 0,7% 1 0,4% 4 0,4% D Jag jobbar inte (arbetslös) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Respondenter Fråga 2 - Vilken funktion har du? Ibland förekommer beteckningen arbetsmiljöombud istället för den formella beteckningen skyddsombud A Skyddsombud 50 52,1% 95 64,2% ,1% 62 59,0% 81 55,5% ,1% ,0% B Skyddsombud och arbetsplatsombud 23 24,0% 26 17,6% 51 26,0% 19 18,1% 30 20,5% 51 21,3% ,5% C Huvudskyddsombud 13 13,5% 15 10,1% 23 11,7% 15 14,3% 24 16,4% 33 13,8% ,2% D Annan funktion - ange vilken 10 10,4% 12 8,1% 14 7,1% 9 8,6% 11 7,5% 21 8,8% 77 8,3% Respondenter av :02

2 Fråga 3 - I din roll som arbetsplatsombud (AO)- vilka utbildningar har du genomgått? Flera svarsalternativ är möjliga A STs steg 1 utb 13 59,1% 15 65,2% 35 70,0% 9 56,3% 16 53,3% 31 63,3% ,6% B STs steg 2 utb 9 40,9% 10 43,5% 27 54,0% 7 43,8% 16 53,3% 20 40,8% 89 46,8% C STs steg 3 utb 4 18,2% 8 34,8% 17 34,0% 5 31,3% 12 40,0% 20 40,8% 66 34,7% D Har ingen AO-utbildning 3 13,6% 1 4,3% 4 8,0% 4 25,0% 5 16,7% 2 4,1% 19 10,0% E Vet inte/osäker 4 18,2% 5 21,7% 5 10,0% 1 6,3% 4 13,3% 8 16,3% 27 14,2% F Annan utbildning 0 0,0% 5 21,7% 7 14,0% 3 18,8% 4 13,3% 5 10,2% 24 12,6% Respondenter Fråga 4 - Hur länge har du varit skyddsombud/huvudskyddsombud? 2 av :02

3 A Mindre än ett år 14 16,1% 10 7,4% 20 11,1% 10 10,5% 6 4,6% 37 17,1% 97 11,5% B Mellan 1 till 5 år 43 49,4% 55 40,4% 93 51,7% 41 43,2% 81 61,8% ,9% ,1% C Längre än 5 år 30 34,5% 71 52,2% 66 36,7% 42 44,2% 43 32,8% 66 30,6% ,6% D Vet inte/osäker 0 0,0% 0 0,0% 1 0,6% 2 2,1% 1 0,8% 3 1,4% 7 0,8% Respondenter Fråga 5 - Vad har du för utbildning? 3 av :02

4 Välj den du genomgått senast! A Grundskola 5 5,4% 13 9,0% 21 10,9% 10 9,8% 9 6,2% 23 9,8% 81 8,9% B Gymnasium 36 38,7% 55 37,9% 77 39,9% 53 52,0% 56 38,4% 97 41,3% ,9% C Högskola/Universitet (mindre än 120 poäng) 23 24,7% 41 28,3% 54 28,0% 24 23,5% 47 32,2% 56 23,8% ,8% D Högskola/Universitet (120 poäng eller mer?) 29 31,2% 36 24,8% 41 21,2% 15 14,7% 34 23,3% 59 25,1% ,4% Respondenter Fråga 6 - Hur många anställda finns det på din arbetsplats? Med arbetsplats menas det område du som skyddsombud alternativt huvudskyddsombud svarar för A 1-9 anställda 9 9,7% 13 8,9% 12 6,2% 10 9,8% 9 6,2% 18 7,6% 71 7,7% B anställda 18 19,4% 30 20,5% 27 13,9% 17 16,7% 22 15,1% 41 17,4% ,9% C anställda 25 26,9% 47 32,2% 40 20,6% 29 28,4% 44 30,1% 78 33,1% ,7% D anställda 20 21,5% 31 21,2% 35 18,0% 19 18,6% 31 21,2% 38 16,1% ,0% E 100 eller fler anställda 21 22,6% 25 17,1% 80 41,2% 27 26,5% 40 27,4% 61 25,8% ,7% Respondenter av :02

5 Fråga 7 - Hur gammal är du? A år 7 7,5% 13 9,0% 5 2,6% 1 1,0% 12 8,2% 16 6,9% 54 5,9% B år 31 33,3% 45 31,3% 67 34,5% 41 40,6% 39 26,7% 75 32,2% ,7% C år 55 59,1% 86 59,7% ,9% 59 58,4% 95 65,1% ,9% ,4% Respondenter Fråga 8 - Var arbetar du? A Arbetsförmedlingen 13 14,1% 17 11,7% 12 6,2% 17 16,5% 31 21,2% 39 16,7% ,1% B CSN 1 1,1% 7 4,8% 2 1,0% 2 1,9% 0 0,0% 2 0,9% 14 1,5% C Domstolsväsendet 4 4,3% 3 2,1% 9 4,6% 7 6,8% 6 4,1% 4 1,7% 33 3,6% 5 av :02

6 D Flygledning - LFV 0 0,0% 1 0,7% 2 1,0% 2 1,9% 3 2,1% 1 0,4% 9 1,0% E Försäkringskassan 9 9,8% 10 6,9% 16 8,2% 17 16,5% 12 8,2% 15 6,4% 79 8,6% F Kriminalvårdsverket 0 0,0% 1 0,7% 1 0,5% 2 1,9% 1 0,7% 6 2,6% 11 1,2% G Kronofogdemyndigheten 1 1,1% 2 1,4% 1 0,5% 0 0,0% 2 1,4% 1 0,4% 7 0,8% H Länsstyrelserna 3 3,3% 2 1,4% 4 2,1% 3 2,9% 4 2,7% 13 5,6% 29 3,2% I Migrationsverket 2 2,2% 1 0,7% 1 0,5% 9 8,7% 6 4,1% 5 2,1% 24 2,6% J Polisväsendet 4 4,3% 5 3,4% 8 4,1% 5 4,9% 2 1,4% 10 4,3% 34 3,7% K Posten - bolag inom området 0 0,0% 1 0,7% 15 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 17 1,9% L Regeringskansliet 0 0,0% 0 0,0% 5 2,6% 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 0,7% M SIS, Statens institutionsstyrelse 1 1,1% 1 0,7% 1 0,5% 2 1,9% 0 0,0% 6 2,6% 11 1,2% N Sjöfartsverket 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% O Skatteverket 4 4,3% 8 5,5% 22 11,3% 8 7,8% 14 9,6% 26 11,1% 82 9,0% P Spårtrafik - bolag inom området 1 1,1% 0 0,0% 5 2,6% 0 0,0% 6 4,1% 7 3,0% 19 2,1% Q Swedavia 1 1,1% 1 0,7% 3 1,5% 1 1,0% 3 2,1% 2 0,9% 11 1,2% R Svevia 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% S Trafikverket 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 1 0,1% T Transportstyrelsen 1 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 3,4% 9 1,0% U Universitet/Högskola 33 35,9% 45 31,0% 37 19,0% 7 6,8% 36 24,7% 38 16,2% ,4% V Åklagarväsendet 3 3,3% 2 1,4% 5 2,6% 3 2,9% 7 4,8% 5 2,1% 25 2,7% W Annat bolag/annan myndighet 11 12,0% 37 25,5% 46 23,6% 16 15,5% 13 8,9% 44 18,8% ,3% Respondenter Fråga 9 - Bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats? A Ja 52 56,5% 89 61,8% ,2% 72 71,3% 82 56,6% ,5% ,0% B Ja, delvis 29 31,5% 48 33,3% 78 40,6% 25 24,8% 50 34,5% 82 35,2% ,4% C Nej 7 7,6% 5 3,5% 5 2,6% 4 4,0% 8 5,5% 11 4,7% 40 4,4% D Vet inte 4 4,3% 2 1,4% 3 1,6% 0 0,0% 5 3,4% 6 2,6% 20 2,2% Respondenter av :02

7 Fråga 10 - Markera det eller de alternativ som som överensstämmer med hur systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på din arbetsplats Flera svarsalternativ är möjliga A Arbetsförhållandena undersöks regelbundet 62 78,5% 92 68,7% ,2% 68 70,1% 88 66,7% ,7% ,9% B Riskbedömningar görs 50 63,3% 82 61,2% ,2% 69 71,1% 80 60,6% ,3% ,2% C Handlingsplaner upprättas 59 74,7% 98 73,1% ,9% 69 71,1% 82 62,1% ,7% ,3% D Handlingsplaner och åtgärder följs upp 50 63,3% 75 56,0% 85 47,8% 56 57,7% 68 51,5% ,3% ,7% E Arbetsmiljöpolicy finns 65 82,3% ,9% ,7% 83 85,6% ,5% ,2% ,3% F En tydlig uppgiftsfördelning finns för arbetsmiljöarbetet 36 45,6% 50 37,3% 60 33,7% 39 40,2% 49 37,1% 85 39,9% ,3% G Arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 63 79,7% ,6% ,9% 77 79,4% 94 71,2% ,0% ,6% H Vet inte 3 3,8% 7 5,2% 7 3,9% 3 3,1% 8 6,1% 7 3,3% 35 4,2% Respondenter Fråga 11 - Genomförs det riskbedömningar ur ett arbetsmiljöperspektiv inför planerade förändringar på din arbetsplats? 7 av :02

8 A Ja 21 23,9% 37 26,4% 39 21,2% 26 25,7% 41 28,9% 54 23,7% ,7% B Ja, delvis 44 50,0% 66 47,1% 99 53,8% 46 45,5% 64 45,1% ,9% ,3% C Nej 10 11,4% 20 14,3% 23 12,5% 11 10,9% 18 12,7% 38 16,7% ,6% D Vet inte 13 14,8% 17 12,1% 23 12,5% 18 17,8% 19 13,4% 20 8,8% ,5% Respondenter Fråga 12 - Har genomförda riskbedömningar tagit hänsyn till olika psykosociala riskkällor? T ex: stora arbetsmängder/högt arbetstempo, bristande inflytande över den egna arbetssituationen, otydligt ledarskap, dåliga relationer. A Ja 21 32,3% 24 24,0% 25 18,5% 15 20,8% 22 21,0% 34 20,1% ,8% B Ja, delvis 25 38,5% 49 49,0% 69 51,1% 39 54,2% 49 46,7% ,4% ,5% C Nej 12 18,5% 19 19,0% 24 17,8% 13 18,1% 24 22,9% 20 11,8% ,3% D Vet inte 7 10,8% 8 8,0% 17 12,6% 5 6,9% 10 9,5% 13 7,7% 60 9,3% Respondenter av :02

9 Fråga 13 - Har du som skyddsombud/huvudskyddsombud varit delaktig i dessa bedömningar? A Ja 21 32,3% 30 30,0% 23 17,2% 20 28,6% 36 35,0% 48 29,1% ,9% B Ja, delvis 30 46,2% 42 42,0% 61 45,5% 36 51,4% 45 43,7% 77 46,7% ,7% C Nej 12 18,5% 28 28,0% 48 35,8% 13 18,6% 22 21,4% 40 24,2% ,6% D Vet inte 2 3,1% 0 0,0% 2 1,5% 1 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 5 0,8% Respondenter Fråga 14 - Undersöker ni om det förekommer konflikter, mobbing, diskriminering (inkl. sexuella trakassarier) och kränkande särbehandling på arbetsplatsen? Om ja hur ofta? A Ja, det senaste året 48 54,5% 58 43,3% 96 53,3% 43 43,0% 71 50,4% ,2% ,1% B Ja, tidigare 8 9,1% 28 20,9% 37 20,6% 25 25,0% 23 16,3% 40 18,1% ,6% 9 av :02

10 C Nej, det har inte gjorts 19 21,6% 29 21,6% 31 17,2% 15 15,0% 30 21,3% 52 23,5% ,4% D Vet inte 13 14,8% 19 14,2% 16 8,9% 17 17,0% 17 12,1% 29 13,1% ,8% Respondenter Fråga 15 - Har de anställda på din arbetsplats tillgång till företagshälsovård eller motsvarande? A Ja 86 97,7% ,1% ,0% 99 98,0% ,5% ,4% ,3% B Nej 1 1,1% 4 2,9% 4 2,2% 1 1,0% 9 6,3% 3 1,3% 22 2,5% C Vet inte 1 1,1% 4 2,9% 5 2,8% 1 1,0% 3 2,1% 5 2,2% 19 2,2% Respondenter Fråga 16 - Markera det eller de alternativ som överensstämmer med hur företagshälsovården eller motsvarande används på din arbetsplats Fler svarsalternativ är möjliga 10 av :02

11 A Resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet 48 56,5% 55 43,3% 66 39,1% 48 49,5% 62 48,4% ,5% ,0% B Resurs inom rehabiliteringsområdet 65 76,5% ,7% ,8% 69 71,1% 85 66,4% ,2% ,3% C Resurs för sjukvårdstjänster 30 35,3% 47 37,0% 64 37,9% 24 24,7% 37 28,9% 58 27,1% ,7% D Resurs inom friskvård och/eller hälsofrämjande tjänster 43 50,6% 68 53,5% 85 50,3% 39 40,2% 59 46,1% 93 43,5% ,2% E Annat 6 7,1% 10 7,9% 15 8,9% 3 3,1% 6 4,7% 19 8,9% 59 7,2% F Vet inte 8 9,4% 8 6,3% 15 8,9% 13 13,4% 12 9,4% 25 11,7% 81 9,9% Respondenter Fråga 17 - Arbetas det aktivt med arbetsanpassning och rehabilitering för att underlätta återgång i arbetet efter sjukskrivning på din arbetsplats? A Ja 39 44,3% 40 30,1% 51 28,8% 38 38,8% 50 36,2% 79 35,6% ,7% B Ja, delvis 27 30,7% 50 37,6% 70 39,5% 30 30,6% 47 34,1% 80 36,0% ,5% C Har inte varit aktuellt 11 12,5% 22 16,5% 16 9,0% 13 13,3% 18 13,0% 33 14,9% ,2% D Nej 2 2,3% 4 3,0% 8 4,5% 5 5,1% 4 2,9% 10 4,5% 33 3,9% E Vet inte 9 10,2% 17 12,8% 32 18,1% 12 12,2% 19 13,8% 20 9,0% ,7% Respondenter av :02

12 Fråga 18 - Arbetsanpassning och rehabiliteringsarbetet fungerar väl på vår arbetsplats? A Instämmer helt 12 13,8% 11 8,3% 14 8,0% 8 8,3% 14 10,4% 17 7,7% 76 9,0% B Instämmer i huvudsak 50 57,5% 70 53,0% 81 46,6% 45 46,9% 71 52,6% ,8% ,6% C Instämmer i huvudsak inte 6 6,9% 8 6,1% 14 8,0% 9 9,4% 12 8,9% 18 8,1% 67 7,9% D Instämmer inte alls 1 1,1% 3 2,3% 9 5,2% 3 3,1% 4 3,0% 9 4,1% 29 3,4% E Vet inte 18 20,7% 40 30,3% 56 32,2% 31 32,3% 34 25,2% 58 26,2% ,0% Respondenter Fråga 19 - Görs det på din arbetsplats anmälan till Försäkringskassan vid en misstänkt arbetsskada? Med arbetsskada menas olycka till och från arbetet, arbetsolycka eller annan skadlig inverkan i arbetet (arbetssjukdom ex. på grund av stress, mobbing) 12 av :02

13 A Ja 52 59,1% 99 74,4% ,2% 69 70,4% 97 70,3% ,2% ,8% B Nej 1 1,1% 2 1,5% 4 2,3% 1 1,0% 0 0,0% 7 3,2% 15 1,8% C Inte varit aktuellt 17 19,3% 13 9,8% 24 13,6% 13 13,3% 20 14,5% 27 12,3% ,4% D Vet inte 18 20,5% 19 14,3% 28 15,9% 15 15,3% 21 15,2% 36 16,4% ,1% Respondenter Fråga 20 - Hur bedömer du den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats A Mycket dålig 2 2,3% 1 0,8% 5 2,8% 1 1,0% 1 0,7% 2 0,9% 12 1,4% B Dålig 2 2,3% 7 5,3% 18 10,2% 4 4,0% 7 5,1% 24 10,9% 62 7,3% C Varken bra eller dålig 16 18,4% 29 21,8% 30 17,0% 14 14,1% 29 21,3% 46 20,8% ,2% D Bra 34 39,1% 62 46,6% 90 51,1% 54 54,5% 76 55,9% ,2% ,1% E Mycket bra 33 37,9% 34 25,6% 32 18,2% 26 26,3% 23 16,9% 38 17,2% ,8% F Vet inte 0 0,0% 0 0,0% 1 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% Respondenter av :02

14 Fråga 21 - Hur bedömer du den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats? A Mycket bra 12 13,8% 9 7,0% 9 5,1% 3 3,0% 8 5,9% 10 4,5% 51 6,0% B Bra 34 39,1% 59 45,7% 77 44,0% 50 50,5% 54 39,7% 97 43,7% ,8% C Varken bra eller dålig 26 29,9% 39 30,2% 56 32,0% 27 27,3% 45 33,1% 71 32,0% ,1% D Dålig 13 14,9% 18 14,0% 21 12,0% 11 11,1% 20 14,7% 32 14,4% ,6% E Mycket dålig 1 1,1% 4 3,1% 10 5,7% 5 5,1% 8 5,9% 8 3,6% 36 4,2% F Vet inte 1 1,1% 0 0,0% 2 1,1% 3 3,0% 1 0,7% 4 1,8% 11 1,3% Respondenter Fråga 22 - Välj de tre områden som du upplever vara de mest angelägna att arbeta med på din arbetsplats? OBS! Välj max tre områden som du prioriterar! A Alkohol- och drogmissbruk 3 3,3% 1 0,7% 2 1,1% 3 3,0% 4 2,9% 4 1,8% 17 2,0% B Arbetsskador, arbetsanpassning och rehabilitering 10 11,1% 12 8,8% 18 10,2% 10 9,9% 9 6,6% 25 11,1% 84 9,7% C Arbetstid 11 12,2% 20 14,7% 23 13,1% 6 5,9% 15 11,0% 28 12,4% ,9% D Chefs- och ledarskapsfrågor 27 30,0% 60 44,1% 85 48,3% 48 47,5% 52 38,2% 87 38,7% ,6% E Diskriminering 1 1,1% 1 0,7% 9 5,1% 0 0,0% 1 0,7% 1 0,4% 13 1,5% F Friskvård 11 12,2% 27 19,9% 23 13,1% 18 17,8% 17 12,5% 32 14,2% ,8% G Fysisk arbetsmiljö, lokaler och möbler 22 24,4% 36 26,5% 41 23,3% 15 14,9% 27 19,9% 61 27,1% ,4% H Hot och våld 4 4,4% 12 8,8% 10 5,7% 11 10,9% 24 17,6% 33 14,7% 94 10,9% I Jämställdhet 2 2,2% 2 1,5% 14 8,0% 4 4,0% 2 1,5% 10 4,4% 34 3,9% J Kompetensutveckling 26 28,9% 24 17,6% 39 22,2% 19 18,8% 29 21,3% 43 19,1% ,8% K Kränkande särbehandling/mobbing 8 8,9% 9 6,6% 17 9,7% 5 5,0% 7 5,1% 14 6,2% 60 6,9% L Mångfald 2 2,2% 2 1,5% 4 2,3% 3 3,0% 3 2,2% 4 1,8% 18 2,1% M Risk- och konsekvensbedömningar 13 14,4% 24 17,6% 31 17,6% 12 11,9% 22 16,2% 33 14,7% ,6% N Sjukfrånvaro 3 3,3% 0 0,0% 2 1,1% 4 4,0% 5 3,7% 3 1,3% 17 2,0% O Sjuknärvaro 3 3,3% 5 3,7% 9 5,1% 4 4,0% 3 2,2% 3 1,3% 27 3,1% 14 av :02

15 P Stress och arbetsbelastning 65 72,2% 84 61,8% 94 53,4% 73 72,3% 89 65,4% ,1% ,4% Q Systematiskt arbetsmiljöarbete 9 10,0% 20 14,7% 29 16,5% 14 13,9% 26 19,1% 29 12,9% ,7% R Teknisk utrustning, IT-miljön 7 7,8% 10 7,4% 14 8,0% 12 11,9% 11 8,1% 19 8,4% 73 8,4% S Trivsel/socialt klimat 17 18,9% 30 22,1% 38 21,6% 28 27,7% 37 27,2% 38 16,9% ,8% T Annat 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Respondenter Fråga 23 - När gick du senast någon arbetsmiljöutbildning i ditt uppdrag som skyddsombud/huvudskyddsombud? A Under det senaste året 21 24,1% 34 25,6% 40 22,9% 25 25,5% 32 23,7% 67 30,0% ,7% B För 1-3 år sedan 33 37,9% 57 42,9% 61 34,9% 31 31,6% 58 43,0% 75 33,6% ,0% C För mer än 3 år sedan 18 20,7% 35 26,3% 50 28,6% 28 28,6% 34 25,2% 52 23,3% ,5% D Har inte genomgått någon arbetsmiljöutbildning 9 10,3% 6 4,5% 20 11,4% 7 7,1% 8 5,9% 21 9,4% 71 8,3% E Vet inte/osäker 6 6,9% 1 0,8% 4 2,3% 7 7,1% 3 2,2% 8 3,6% 29 3,4% Respondenter av :02

16 Fråga 24 - Vem/Vilka ansvarade för att den senaste utbildningen genomfördes? A Arbetsgivaren 33 45,8% 54 42,9% 67 44,4% 26 31,0% 60 48,4% 91 48,1% ,4% B ST 23 31,9% 41 32,5% 37 24,5% 31 36,9% 41 33,1% 55 29,1% ,6% C Annat fackförbund än ST 0 0,0% 2 1,6% 1 0,7% 5 6,0% 1 0,8% 2 1,1% 11 1,5% D Arbetsgivaren och ST gemensamt 5 6,9% 13 10,3% 17 11,3% 9 10,7% 9 7,3% 17 9,0% 70 9,4% E Arbetsgivaren och annat fackförbund gemensamt 1 1,4% 1 0,8% 0 0,0% 1 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,4% F Arbetsgivare, ST och annat fackförbund gemensamt 1 1,4% 1 0,8% 12 7,9% 3 3,6% 2 1,6% 5 2,6% 24 3,2% G Vet inte/osäker 2 2,8% 10 7,9% 11 7,3% 8 9,5% 8 6,5% 12 6,3% 51 6,8% H Annan ansvarade 7 9,7% 4 3,2% 6 4,0% 1 1,2% 3 2,4% 7 3,7% 28 3,8% Respondenter Fråga 25 - Jag bedömer att jag har tillräcklig kompetens för mitt uppdrag som skyddsombud/huvudskyddsombud A Instämmer helt 4 4,6% 12 9,1% 11 6,3% 8 8,2% 12 9,0% 12 5,4% 59 7,0% B Instämmer i huvudsak 50 57,5% 87 65,9% ,7% 58 59,8% 88 66,2% ,1% ,1% C Instämmer i huvudsak inte 18 20,7% 20 15,2% 26 14,9% 17 17,5% 23 17,3% 47 21,3% ,9% D Instämmer inte alls 10 11,5% 6 4,5% 13 7,4% 9 9,3% 3 2,3% 19 8,6% 60 7,1% E Vet inte 5 5,7% 7 5,3% 10 5,7% 5 5,2% 7 5,3% 8 3,6% 42 5,0% Respondenter av :02

17 Fråga 26 - Vilken arbetsmiljöutbildning har du behov av? A Grundläggande utbildning i arbetsmiljö 12 13,8% 13 9,8% 28 16,0% 15 15,5% 16 11,9% 32 14,3% ,6% B Fördjupad utbildning i arbetsmiljö 55 63,2% 83 62,4% 97 55,4% 58 59,8% 84 62,2% ,1% ,1% C Har inget behov av utbildning 5 5,7% 19 14,3% 26 14,9% 9 9,3% 15 11,1% 21 9,4% 95 11,2% D Vet inte/osäker 15 17,2% 18 13,5% 24 13,7% 15 15,5% 20 14,8% 36 16,1% ,1% Respondenter Fråga 27 - Om du har behov av fördjupad utbildning inom arbetsmiljö - inom vilket/vilka områden? OBS! Välj max tre områden A Alkohol- och drogmissbruk 4 7,3% 4 4,9% 1 1,0% 3 5,3% 9 11,0% 8 6,1% 29 5,8% 17 av :02

18 B Arbetsskador, arbetsanpassning och rehabilitering 11 20,0% 25 30,9% 22 22,9% 15 26,3% 13 15,9% 27 20,6% ,5% C Arbetstid 3 5,5% 4 4,9% 4 4,2% 3 5,3% 5 6,1% 14 10,7% 33 6,6% D Chefs- och ledarskapsfrågor 14 25,5% 24 29,6% 33 34,4% 21 36,8% 25 30,5% 34 26,0% ,1% E Diskriminering 0 0,0% 3 3,7% 6 6,3% 1 1,8% 5 6,1% 4 3,1% 19 3,8% F Friskvård 1 1,8% 5 6,2% 1 1,0% 2 3,5% 6 7,3% 8 6,1% 23 4,6% G Fysisk arbetsmiljö, lokaler och möbler 13 23,6% 16 19,8% 25 26,0% 10 17,5% 20 24,4% 21 16,0% ,9% H Hot och våld 6 10,9% 5 6,2% 9 9,4% 9 15,8% 15 18,3% 20 15,3% 64 12,7% I Jämställdhet 1 1,8% 0 0,0% 3 3,1% 0 0,0% 3 3,7% 2 1,5% 9 1,8% J Kompetensutveckling 10 18,2% 9 11,1% 16 16,7% 3 5,3% 13 15,9% 14 10,7% 65 12,9% K Kränkande särbehandling/mobbing 11 20,0% 14 17,3% 18 18,8% 7 12,3% 15 18,3% 14 10,7% 79 15,7% L Mångfald 1 1,8% 1 1,2% 2 2,1% 0 0,0% 3 3,7% 0 0,0% 7 1,4% M Risk- och konsekvensbedömningar 20 36,4% 26 32,1% 40 41,7% 16 28,1% 17 20,7% 57 43,5% ,1% N Sjukfrånvaro 3 5,5% 1 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,2% 5 3,8% 10 2,0% O Sjuknärvaro 2 3,6% 5 6,2% 3 3,1% 2 3,5% 3 3,7% 5 3,8% 20 4,0% P Stress och arbetsbelastning 36 65,5% 48 59,3% 40 41,7% 35 61,4% 46 56,1% 80 61,1% ,8% Q Systematiskt arbetsmiljöarbete 16 29,1% 23 28,4% 31 32,3% 21 36,8% 17 20,7% 30 22,9% ,5% R Teknisk utrustning, IT-miljön 3 5,5% 2 2,5% 3 3,1% 1 1,8% 5 6,1% 8 6,1% 22 4,4% S Trivsel/socialt klimat 5 9,1% 14 17,3% 10 10,4% 12 21,1% 16 19,5% 20 15,3% 77 15,3% T Annat 1 1,8% 2 2,5% 1 1,0% 1 1,8% 0 0,0% 2 1,5% 7 1,4% Respondenter Fråga 28 - Hur upplever de anställda sitt inflytande - hur litet/stort inflytande har de? A För lite inflytande, instämmer helt 7 8,0% 12 9,2% 24 14,0% 14 14,4% 18 13,5% 27 12,4% ,2% B För lite inflytande, instämmer delvis 24 27,6% 44 33,8% 74 43,0% 29 29,9% 49 36,8% 66 30,3% ,2% C Varken eller 42 48,3% 64 49,2% 60 34,9% 43 44,3% 52 39,1% ,1% ,0% D För stort inflytande, instämmer delvis 5 5,7% 2 1,5% 4 2,3% 2 2,1% 5 3,8% 4 1,8% 22 2,6% E För stort inflytande, instämmer helt 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 2 0,2% F Vet/inte 9 10,3% 7 5,4% 10 5,8% 9 9,3% 8 6,0% 14 6,4% 57 6,8% Respondenter av :02

19 Fråga 29 - Har de anställda på din arbetsplats varit utsatta för trakasserier, hot eller våld i sitt arbete de senaste 12 månaderna? Här avses trakasserier, hot eller våld från medborgare, kunder, klienter etc A Ja 24 27,6% 45 34,1% 60 34,9% 38 39,2% 67 49,6% ,5% ,7% B Nej 45 51,7% 64 48,5% 74 43,0% 41 42,3% 43 31,9% 79 35,6% ,9% C Vet inte 18 20,7% 23 17,4% 38 22,1% 18 18,6% 25 18,5% 33 14,9% ,3% Respondenter Fråga 30 - Påverkar trakasserier, hot eller våld de anställdas arbetsresultat/tjänsteutövning? Om ditt svar är "Ja" - lämna en kort kommentar om hur det påverkar! 19 av :02

20 A Ja 13 54,2% 19 42,2% 26 43,3% 14 36,8% 32 48,5% 42 38,5% ,7% B Nej 5 20,8% 10 22,2% 9 15,0% 10 26,3% 14 21,2% 21 19,3% 69 20,2% C Vet inte 6 25,0% 16 35,6% 25 41,7% 14 36,8% 20 30,3% 46 42,2% ,1% Respondenter Fråga 31 - Bedömer du att de som drabbas eller kan drabbas av trakasserier, hot eller våld får tillräckligt stöd av arbetsgivaren? Din bedömning avser även om hot eller våld inte förekommit de senaste 12 månaderna - har arbetsgivaren en planering för ett bra stöd. A Ja 41 48,8% 61 46,9% 72 43,1% 50 52,1% 74 56,1% ,8% ,2% B Nej 8 9,5% 12 9,2% 25 15,0% 9 9,4% 18 13,6% 30 13,7% ,3% C Vet inte 35 41,7% 57 43,8% 70 41,9% 37 38,5% 40 30,3% 80 36,5% ,5% Respondenter Fråga 32 - Förekommer det på er arbetsplats trakasserier eller annan kränkande särbehandling från chefer eller arbetskamrater? 20 av :02

21 För att kallas för kränkande särbehandling ska sådana handlingar vara återkommande och inte ingå i tillfälliga motsättningar i arbetet. A Ja 19 21,8% 28 21,2% 43 25,3% 24 25,0% 36 27,3% 38 17,2% ,4% B Nej 47 54,0% 63 47,7% 57 33,5% 45 46,9% 58 43,9% ,0% ,9% C Vet inte/osäker 21 24,1% 41 31,1% 70 41,2% 27 28,1% 38 28,8% 77 34,8% ,7% Respondenter Fråga 33 - De anställda kan framföra kritiska uppfattningar internt på arbetsplatsen om hur verksamheten fungerar A Instämmer helt 15 17,2% 27 20,6% 21 12,3% 16 16,5% 18 13,6% 34 15,4% ,6% B Instämmer i huvudsak 49 56,3% 71 54,2% 87 50,9% 54 55,7% 77 58,3% ,2% ,8% C Instämmer i huvudsak inte 11 12,6% 20 15,3% 39 22,8% 12 12,4% 20 15,2% 38 17,2% ,7% D Instämmer inte alls 6 6,9% 3 2,3% 13 7,6% 9 9,3% 10 7,6% 18 8,1% 59 7,0% E Vet inte 6 6,9% 10 7,6% 11 6,4% 6 6,2% 7 5,3% 9 4,1% 49 5,8% Respondenter av :02

22 Fråga 34 - De anställda kan framföra kritiska uppfattningar offentligt om hur verksamheten fungerar A Instämmer helt 7 8,0% 14 10,8% 9 5,3% 9 9,3% 11 8,5% 15 6,8% 65 7,8% B Instämmer i huvudsak 28 32,2% 46 35,4% 62 36,7% 42 43,3% 45 34,6% 70 31,7% ,1% C Instämmer i huvudsak inte 19 21,8% 28 21,5% 42 24,9% 16 16,5% 29 22,3% 58 26,2% ,0% D Instämmer inte alls 16 18,4% 10 7,7% 26 15,4% 16 16,5% 21 16,2% 35 15,8% ,9% E Vet inte 17 19,5% 32 24,6% 30 17,8% 14 14,4% 24 18,5% 43 19,5% ,2% Respondenter Fråga 35 - Har det enligt din bedömning under de tre senaste åren blivit högre eller lägre i tak eller är det oförändrat? A Högre 11 12,8% 13 10,1% 25 14,7% 11 11,3% 14 10,8% 26 11,8% ,0% 22 av :02

23 B Oförändrat 52 60,5% 86 66,7% ,4% 57 58,8% 76 58,5% ,5% ,5% C Lägre 23 26,7% 30 23,3% 44 25,9% 29 29,9% 40 30,8% 63 28,6% ,5% Respondenter Fråga 36 - Som skyddsombud/huvudskyddsombud kan jag, i tillräcklig utsträckning, påverka arbetsmiljön på min arbetsplats A Instämmer helt 15 17,2% 22 17,1% 10 5,9% 6 6,3% 17 13,1% 13 5,9% 83 10,0% B Instämmer i huvudsak 54 62,1% 74 57,4% ,1% 63 65,6% 81 62,3% ,0% ,5% C Instämmer i huvudsak inte 11 12,6% 26 20,2% 38 22,4% 13 13,5% 20 15,4% 47 21,5% ,7% D Instämmer inte alls 3 3,4% 4 3,1% 5 2,9% 1 1,0% 3 2,3% 1 0,5% 17 2,0% E Vet inte 4 4,6% 3 2,3% 8 4,7% 13 13,5% 9 6,9% 20 9,1% 57 6,9% Respondenter Fråga 37 - Som skyddsombud/huvudskyddsombud har jag möjlighet att få stöd när jag behöver det? 23 av :02

24 Kommentera gärna här - oavsett om du känner att du kan få stöd eller inte! Kan avse stöd från arbetsgivaren, facklig organisation eller annat stöd. A Instämmer helt 21 24,1% 38 29,9% 36 21,2% 21 22,6% 27 20,8% 47 21,4% ,0% B Instämmer i huvudsak 52 59,8% 70 55,1% ,8% 53 57,0% 81 62,3% ,5% ,7% C Instämmer i huvudsak inte 8 9,2% 12 9,4% 13 7,6% 11 11,8% 8 6,2% 19 8,6% 71 8,6% D Instämmer inte alls 1 1,1% 1 0,8% 5 2,9% 0 0,0% 3 2,3% 2 0,9% 12 1,5% E Vet inte 5 5,7% 6 4,7% 11 6,5% 8 8,6% 11 8,5% 19 8,6% 60 7,3% Respondenter Fråga 38 - I övrigt vad du vill tillägga! Det finns ingen reell koppling till facken på arbetsplatsen. Verkligheten är sådan att det sällan är ett fack på arbetsplatsen. Hur ska facken på bästa sätt samverka i arbetsmiljöfrågor för att tillsammans vara en part gentemot arbetsgivaren? Diskussioner pågår ständigt med arbetsgivaren ang arbetsmiljöarbetet både fysiskt och psykosocialt. Jag upplever att de psykosociala frågorna är svårare och tar längre tid. Gamla lokaler som ej är underhållna. Dålig städning, dålig ventilation högt ljud. Intresset för arbetsmiljöfrågor har blivit större hos cheferna. Klimatet har allmänt försämrats på arbetsförmedlingen de senaste åren. Möjlighet till delaktighet har minskat och arbetsgivaren hänvisar ofta till ledningsbeslut. Många handläggare känner sig splittrad att måsta sträcka sig över för stora områden och in istället för utlovad förenkling. Bra med en sådan här enkät för att få en samlad kunskap om läget på arbetsplatserna. Jag vill att facket ska driva frågan om varför skatteverket satsar på kontorslandskap när det i underökning efter undersökning visas att det inte är en bra lösning utifrån arbetsmiljön. Väldigt få trivs i ett kontorslandskap. Och varför kör Skatteverket s Inget Förändringarna har gått så långt att AG nu helt kan strunta i AM-lagens föreskrifter och den fackliga och arbetsmiljöombudens uppgift är nu att lagliggöra att samverkan har gjorts i dåliga arbetsmiljöbeslut. Skulle vara bra med praktiska exempel på när skyddsombuden varit till hjälp för anställda och vad resultatet blev. Man lägger in att en kurs medföljer alla nyvalda ombud. Oftast blir folk valda och ett namn finns på papperet men kunskapen vad man har för uppgift saknas. Blir mycket vet inte eftersom vi bara har varit på lst i några veckor och vill inte blanda in det som var rådande på den gamla arbetsplatsen. Jag vill gärna tro att jag arbetar på en bra arbetsplats med duktiga chefer. Tyvärr är det så att de som skulle behöva hjälp, ofta inte hörs eller märks i mängden. Det är viktigt att veta att tystnad kan vara en signal om trubbel. 20 Att ha återkommande fortutbildningar för skyddsombuden är viktigt. Det är minst lika viktigt att alla chefer har som krav på sig att åtminstone gå grundläggande skyddsombudsutbildningar eftersom de är ansvariga för arbetsmiljön. Att jobba med utagerande ungdomar är väldigt speciellt JAG önskar att ST tillsätter en skyddsorganisation av något slag som kan bli bollplank för huvudskyddsombud/skyddsombud både vad avser utbildning och akuta frågor. Märkligt att det inte finns Förslag: att ST har gemensamma utbildningar för arbetsplatsombud o skyddsombud så vi stödjer varann i våra roller. Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete i ST tidningen. Mer av bra exempel där skyddsombuds arbete bidragit till en bättre arbetsmiljö. 24 av :02

25 Det är ju inte alltid man blir involverad i arbetsmiljöfrågor. Det är upp till varje medarbetare att själv ta kontakt, vid problem. Vi kan bara medverka till att vi synliggör oss och talar om att vi finns där för alla medarbetare, oavsett om man är person Under den tid jag haft funktionen huvudskyddsombud tycker jag att arbetsgivaren tar ett stort ansvar inom ramen för arbetsmiljöfrågor. Arbetet med handlingsplaner mm har gått framåt. Arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på APT samt i CESAM, mot Jag har sedan jag anställdes 2004 på Fiskeriverket Öregrund upplevt att vi har en öppen och positiv inställning till arbetsmiljöfrågor. Nu är vi sedan en institution på SLU och jag hoppas att det inte ska förändra den fina stämning vi har på ar Önskar att staten tog mer ansvar på arbetsmarknaden med att bland annat se till att ha rätt mängd personal på sina företag (Anslag efter verkligt arbete). Hjälper även arbetslösheten i landet. "På jobbet mår folk dåligt för de har för mycket att göra, hem Jag trivs uppenbarligen med mitt uppdrag (eftersom jag haft det så länge) Viktigt att tänka på hur vi ska hantera att medarbetarna numera i samband med ny telefoni alltid är tillgängliga med anledning mail i telefon mm. Balansen mellan arbetet och privat måste kanske arbetsgivaren vara tydliga hur det ska vara. Här kan det ST är ett otroligt bra fack!! Ombuden gör ett bra jobb, och det känns att ST verkligen bryr sig om medlemmarna! tack! Bra frågor! Har surrat så mycket så det får nog räcka! Det behövs mer utbildning inom området och både chefer och amo/samo behöver även få gå på vissa gemensamma utbildningar. Det är berikande, lärorikt och nyttigt. Mär det gäller den arbetspsykosociala delen i arbetet känns den som nästan obefintli inte om en människa mår dåligt på grund av andra faktorer. Det är givande och roligt att jobba som AMO. Själv sitter jag också med i AMK. Jag upplever det dock som om de frågor som vi lyfter från AMO till AMK som regel inte får gehör. Jag jobbar på ett verk med ca 650 st anställda. Då jag idag arberar halvtid p.g.a. pension är det väldigt svårt att få någon annan att bli skyddsombud detta gäller även arbetsplatsombud. En positiv anda hos alla och högt till tak i diskussionerna trots en hög arbetsbelastning. Alla månar om trivseln på arbetsplatsen och en chef som tar till sig vid eventuella klagomål Tycker arbetsmiljöfrågor är viktiga men upplever att när handlingsplaner etc är färdigskrivna tar arbetet slut från arbetsgivarens sida. Det är lite som händer i verkligheten av det som står där. Staten kommer få enorma problem med generationsväxlingar de kommande tio åren eftersom arbetsplatser som min får svårt att locka till sig nya medarbetare och sedan behålla dem kvar i verksamheten. Jag befarar att många andra arbetsgivare komm sig. Skulle önska att chefer mer ska veta sin roll o vad de har ansvar, när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tror ändå att de inte prioriteras som de borde göra. Svårt att verka som skyddombud när chefen inte ser sina anställda och bidrar till särbehandling Trots vissa svårigheter med uppdraget är det ett lärorikt och roligt uppdrag. Då jag började som skyddsombud i höstas 2011 så har jag mycket att lära. Har precis varit på grundutbildning för skyddsombud i Stockholm, och känner att jag har en spännande tid framför mig när det gäller min roll som skyddsombud. Jag skulle välkomna möjligheten till lite mer kompetensutveckling i min roll som skyddsombud. Rent allmänt känner jag att det har blivit ett kärvare klimat på arbetsplatsen. Mer stress och fokus på produktion/statistik. Jag upplever det som att ledningen vill använda personalen som schackpjäser och flytta runt utan att tänka på konsekvenserna. U Att det är svårt att komma åt verkligheten på jobbet via sådana enkänter. Men bra att de görs ändå! de stora frågorna för oss de sista åren, där arbetsgivaren har en anna åsikt eller en önskan om förändringar har berör schemafrågor, arbetstid och liknande, det finns ingen erfarenhet av detta eller någon större hjälp att få inom ST då jag efterfrågat det Jag är i valet och kvalet om jag ska fortsätta som skyddsombud. Det är en viktig uppgift, men jag känner inte att jag har någon makt i min roll. Man har ingen bakom sig, absolut ingen. Det är ett otroligt otacksamt uppdrag. Men jag tycker att det är vik Bra initiativ med denna enkät. Mer information om vad vi skyddsombud kan vara till hjälp. Vilken otroligt bra undersökning!!! Dessa frågeformulär äter upp min tid och borde minskas ner i mindre delavsnitt t ex att denna hade varit i 4 delar under Har varit skyddsombud i många år men man vet ju inte allt. Det är ofta först när en situation uppstår som man ser hur det fungerar med arbetsgivaren m.fl. Tror att det behövs en uppdatering för skyddsombuden med jämna mellanrum så att man håller 30 Att arbetsmiljön är ganska god på våran arbetsplats och vi kan påverka den i det stora hela. Handlingsplaner följs sällan upp och genomförs på rätt sätt. Viktigt att alla arbetsplatser har kompetenta skyddsombud. Bra om ST satsar på utbildning, gärna tillsammans med andra förtroendevalda. Allt vanligare att skyddskommittén är integrerad i samverkansarbetet och då kommer alla fackliga representante Planering med arbetsgivaren pågår för att anordna utbildningar i arbetsmiljö för skyddsombuden, arbetsplatsombud med flera som är intresserade BRA att facket tänker på arbetsmiljön!! det ska alltid vara ett prioriterat område eftersom påverkar människor och organisationer i allra största grad Efterlyser en modernare syn på "kostnader" i statsförvaltning. Vi avkrävs besparingar och vi ser inte att personal får del av de s.k. rationaliserings"vinsterna". Vi måste få bätre instrument och kompetens, fackligt såväl hos personalansvariga, att bevis Även om man som skyddsombud ofta "ropar i öknen" i förhållandet till arbetsgivaren så arbetsmiljöarbetet otroligt viktigt. Skyddsombudsrollen är likaledes otroligt viktig och här har personalorganisationer ett stort ansvar att bevaka att skyddsombudsro Jag tycker att viljan finns från arbetsgivaren men kunskap hur man skall gå tillväga saknas Önskar hjälp från facket, och olika utbildningar för SO/HSO I stort fungerar det bra på avdelningen. Bra med en sådan här undersökning! nej Lycka till med er sammanställning och bedömning. Finns i första frågorna inte tillräckligt med hurval. jag är ao, skyddsombud samt HSO. Skolor: det finns andra skolor än grundskola m.m.- Alla på en arbetsplats är arbetsmiljö! Arbetsmiljö består av fysisk och psykosociala samt av inre och yttre miljö. Kunde alla inse att de är en bricka i denna helhet så kanske det skulle se lite bättre ut på alla arbetsplatser. Var possitiv och uppmuntrande mot dina arbetskamrater, det smittar av sig. 25 av :02

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum 2015-02-10 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Sinisa Vukovac Kommunledningskontoret Kommunhälsan

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Hur är det på min arbetsplats? Ett arbetsmaterial med följande innehåll: 1. Förslag till undersökning av den psykosociala arbetsmiljö 2. LIUs handlingsplan för arbetsmiljö 3. IKEs

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart [Dubbelklicka här för att infoga en bild] Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2016-06-14 239 Giltighetstid: Tills vidare Linköpings

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

TCO GRANSKAR: SKYDDSOMBUDENS CHANS ATT SKYDDA #7/12

TCO GRANSKAR: SKYDDSOMBUDENS CHANS ATT SKYDDA #7/12 TCO GRANSKAR: SKYDDSOMBUDENS CHANS ATT SKYDDA #7/12 Förutsättningarna för TCO-förbundens 30 000 skyddsombud 2012. En undersökning om lokalt arbetsmiljöarbete. 2012-10-20 Författare Jana Fromm Avdelningen

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 008-10-10 vsnitt 1(5) Lagar och förordningar rbetsmiljöarbetet styrs av bland annat lagar och förordningar. Grunden för allt arbetsmiljöarbete finns i rbetsmiljölagen (ML).

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av 1 av 8 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande särbehandling... 3 2. Mobbning... 3 3. Allvarlig mobbning... 4 Diskriminering,

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Innehållsförteckning Välkommen! Mitt jobb & min karriär Utbildning för Vision-ombud Skyddsombudsutbildning Att anmäla sig till en utbildning Visions center i Stockholms

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

STs Temperaturmätare 2015

STs Temperaturmätare 2015 STs Temperaturmätare 2015 Hur står det till med arbetsmiljön i staten? STs Temperaturmätare Hur står det till med arbetsmiljön i staten? Arbetsmiljön 2015 Fackförbundet ST 2015 03 04 STs Temperaturmätare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Motverka ohälsosam arbetsbelastning (9 )

Motverka ohälsosam arbetsbelastning (9 ) Motverka ohälsosam arbetsbelastning (9 ) 9 Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ).

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Kraven i koncentrat Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Arbetsgivarna ska se till att (1): chefer och arbetsledare har

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Viktiga förutsättningar för chef. Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Returnera skriftligt

Viktiga förutsättningar för chef. Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Returnera skriftligt SAM - forts 1 Övning 2 Viktiga förutsättningar för chef Uppgiftsfördelning Kunskaper Vilka arbetsuppgifter har delegerats till chefen? Vilka är lätta att klara? Vilka är svåra? Berätta för varandra hur

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer