VERKSAMHETSPLAN LEKA Barnens Förskola AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 LEKA Barnens Förskola AB"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN LEKA Barnens Förskola AB Reviderad

2 KONTAKTUPPGIFTER ORGANISATIONEN VERKSAMHETSOMRÅDE OCH IDÉ TEMA-ARBETE LEKA s MÅL MÅL FÖR VÅRA TEMAN HUR GÖR VI METODER DOKUMENTATION PEDAGOGERNA

3 KONTAKTUPPGIFTER LEKA Barnens Förskola AB Besöksadress Byhuset Byhusvägen 8, Sättra Bergshamra Tel E-post Hemsida Förskolan startade i mars 2007 i Sättra, Norrtälje och hyr lokaler av Sättra Byhusförening. ORGANISATIONEN LEKA Barnens Förskola är ett aktiebolag och ägs av Elisabeth Hellentin och Frida Winthersén. Elisabeth Hellentin, VD, är olik-bildad barnpedagog, inrednings- material- och lokalansvarig. Frida Winthersén, styrelseordförande, är förskolechef, personalchef, informationschef, ansvarig för barnkön och IT-ansvarig. Tillsammans arbetar vi i verksamheten med våra anställda. Christine Rosbäck ansvarar för individuell- och grupp-planering, barnschema, inköp och städ. Hon är för tillfället föräldraledig tom våren Ann Olsson är vikarie för Christine Rosbäck och ansvara för individuell- och grupp-planering, städ, inköp och menyer. Vi arbetar 3 pedagoger kring barnen varje dag. Förskolan tar emot barn, ca 15 st., från 1-års ålder till det året barnet börjar i förskoleklass. VERKSAMHETSOMRÅDE OCH IDÉ Vi arbetar mot målen i Läroplanen för förskolan och Norrtälje kommuns riktlinjer för förskolan. Barns olika lärförmågor Idén om att varje barn är kompetent och har sitt eget sätt att lära, utgör grunden för vårt arbete att stötta barnen, i sin lek och olika aktiviteter, till att förstå sitt eget lärande och utveckling. Vårt pedagogiska program med barnen, utgår med lekens hjälp, från Howard Gardners tankar om att vi alla har olika

4 lärförmågor (Multipla intelligenser) och att vi kan lära oss att göra egna val för att nå våra egna mål (NLP). TEMA-arbete Vi erbjuder barnen att på olika sätt få möjlighet att ta till sig erfarenheter och kompetenser. Därför innehåller varje dag i veckan ett temapass. Dessa är planerade och ledda av ansvarig pedagog. Temapassen är anpassade efter varje barns ålder och individuella förmåga. Pedagogen visar, lär och väcker, genom leken, barnens nyfikenhet. Genom sin nyfikenhet stimuleras barnen att hitta egna frågeställningar och lösningar. Det ska vara roligt att lära. För att barnen och deras föräldrar ska få möjlighet att känna sig trygga med vår verksamhet, har vi varje veckodag ett bestämt tema: Måndag Språklek Tisdag Engelska Onsdag Omvärldskunskap/utelek Torsdag Matematiklek Fredag Musik- och rörelselek Barnen får också möjlighet att utveckla sina förmågor kring våra vardagliga aktiviteter, så som på- och avklädning, toalettbesök, matsituationen mm. Alla dagar innehåller samling, temapass, lunch, vilopaus, lugn aktivitet, mellanmål och utelek. Vi delar upp barnen i mindre grupper på förmiddagen, med en ansvarig pedagog på sitt temapass. Resten av dagen ansvarar pedagogerna för alla barn. Vi använder Portofolioverktyg, för att barnen ska få möjlighet att se och upptäcka sitt eget lärsätt och sin egen utveckling. Vi följer skolåret och har jul- och sommaravslutning i samband med skolornas avslutningar, sport-, påsk- och höstlov. Då avslutar vi det strukturerade arbetet och har lovaktiviteter.

5 Lek Energi Ansvar Kunskap LEKA s MÅL Vårt främsta mål är att varje barn ska få en möjlighet, att utvecklas till en individuell människa, med egna tankar och frågeställningar. Med ett samarbete mellan föräldrar och oss pedagoger i dialog, få möjlighet att vara delaktiga i det kompetenta barnets egen utveckling, i en positiv miljö med många vuxna kring en mindre barngrupp. Varje barn hos oss ska utifrån sin egen förmåga och nivå ha möjlighet att: - få utveckla sina emotionella kompetenser och känna trygghet bland barn och vuxna - interpersonellt få utveckla sina sociala kompetenser till barn och vuxna - intrapersonellt få utveckla sin självbild och bygga upp början till jag kan och vågar själv - få möjlighet att utveckla sin lingvistiska förmåga med språket, olika uttrycksmetoder mm - få utveckla sina kroppslig-kinestetiska förmågor både inne och ute. - Få utveckla sin logisk-matematiska förmåga genom hjälp av bl a siffror, former mm - Få vara barn och leka! Varje förälder hos oss, ska när barnet slutar hos oss, ha haft möjligheten: - få känna på samarbete och viss stöttning tillsammans med pedagogerna - få utveckla sitt föräldraskap med andra föräldrar - få känna trygghet att ställa frågor - få samarbeta till trevlig samvaro - och att samarbeta till trevliga minnen tillsammans med oss alla! MÅL FÖR VÅRA TEMAN - Skapande- Att få möjlighet att vidröra, kladda, klippa, bygga och känna på olika material och att få använda alla sina sinnen, stöttar barnet att få utveckla sina kinestetiska, grov- och finmotorska förmågor Barnet får möjlighet att lära känna till och arbeta med olika material. T ex vatten, lera, tyg, olika sorters papper, deg, gips och naturmaterial mm.

6 - Rörelselek- I samspelet med naturen, andra människor och att få lära känna sig själv, utvecklas barnets sociala förmågor. I sin grovmotoriska utveckling får barnen med sina sinnen känna på de olika grundrörelserna. - Kroppen - Jag/Du - socialt samspel - Naturens resurser - Lära känna sin närmiljö - Olika yrkesroller - Barnet får genom leken träna de olika grundrörelserna. - Vi använder skogen som lekrum -Språklek- I de många samtalen i bland annat leken, samlingen och temapassen, mellan barn-barn, barn-vuxen, får barnet möjlighet att utveckla sin lingvistiska förmåga, logisk-matematiska och interpersonella förmåga - Sagor - Samtal, frågor/svar, återberätta - Begreppsbildning - Ordbilder - Rim & ramsor - Utveckla rollekar -Matematiklek- Barnen får bland annat genom färg, form och siffror utveckla sin logiskmatematiska, intrapersonella och natur-existentiella förmåga - Förstå olika begrepp - en, många flera - Förstå former - Siffrors utseende och innebörd - Sorteringslek -Engelska- Barnen får möjlighet att lära känna till kulturer och andra språk och utvecklar sin interpersonella och lingvistiska förmåga - Rim & ramsor - Sånger - Räkna

7 - Olika fraser -Musiklek- Barnen får möjlighet att utveckla sin interpersonella, kroppslig-kinestetiska, logiska-matematiska och musikaliska förmåga med hjälp av olika musikupplevelser - Sjunga - Lära känna olika musikarter - Musikinstrument - Känna på olika takt -Vilopaus- Alla barn ska få en möjlighet till återhämtning och avslappning varje dag Erfarenheten har lärt oss vikten av att få möjlighet till vila och avkoppling varje dag. För att bygga upp ny energi. Därför vilar alla barn hos oss. Barnen får känna trygghet med att sova/vila i sin egen vagn ute. Eller på en egen madrass inomhus. -Frukost/Lunch- Äta bör man, annars dör man. Vid varje måltid ska barnen, förutom att bli mätta och glada, också få möjlighet att utveckla sina sociala, kinestetiska och spatiala förmågor. Äta nyttig, näringsriktig sammansatt mat. Att få prova att lägga upp själv, se, känna dofter och inspireras till en trevlig stund. Vårt mål är att i möjligaste mån, äta mindre socker. Varannan vecka erbjuder vi möjligheten till Önskelunch. Då får ett barn vara med och bestämma dagens lunch utifrån sina egna önskemål. Detta är väldigt uppskattat av så väl barn- och pedagog-grupp. Vi erbjuder också familjerna till att 2 ggr/månad komma på Familjefrukost och, tillsammans med oss och barnen, börja dagen kring en god frukost runt tända ljus.

8 HUR VI GÖR - METODER Vi skapar tillsammans en miljö, där barnen själva får tillgång och möjligheter till att prova på olika lärsätt. Innemiljön Vi tydliggör miljön genom att bland annat ha hyllor och bord i barnens höjd, sortera materialet, skriva lappar med materialets namn mm. Vi har temabord, där barnen ska få inspireras till att prova olika material. Dessa bord delas in i 4 grupper; - Skapande - Språk Matematik Omvärldskunskap Engelska Språkbordet - består av bl a böcker, ord-pussel, bilder. Skapande - har ritmaterial, färger, lera, byggklossar Engelska - har böcker på eng. sånger, ordburkar mm Matematik - former, olika räknematerial, mattepussel mm Omvärldskunskap bondgård med svenska djur, utländska djur, bilder och förklaringar om djur och växtlighet. Vi vill skapa ett lugn inne och har därför skapat rum i rummet med hjälp av möbler. Vi erbjuder möjlighet till att sitta enskilt eller skapa härliga bil- /tågbanor över golvyta. Utemiljön Utomhus får barnen möjlighet att utveckla och stimulera alla sina lärsätt En stor fin gård, med staket, inbjuder till mycket motorisk träning. Gungorna är bl a rolig balansträning, sandlådan inbjuder till bygg. Lekstugan kan användas som gömställe och även som klätterställning. En fin träbåt blir bra att klättra och sitta i. Fotbollsplanen är perfekt för grupplekar och matcher. Dit får barnen gå med västar på tillsammans med ansvarig pedagog. Vi använder också skogen som vårt extra lärorum ett flertal gånger varje vecka. Där kan man klättra, bygga kojor och gå härliga promenader.

9 DOKUMENTATION Består av - Individuell utvecklingsplan m handlingsplan - Observationsplan - SOS-dokument - Handlingsplaner Utrymning Utflykts Om barn råkar ut för ngt annorlunda Skyddsrond mm - Fotografering Observationsplan Vi har tre tillfällen under varje termin, när pedagogerna gör en observation kring varje barn. Utifrån Observationsplanen vår sol dokumenterar och sammanställs sedan utvecklingsplanen (se nedan). Individuell utvecklingsplan med handlingsplan Varje pedagog ansvarar för dokumentationen för varje barn i sin grupp. Detta dokument är ett viktigt verktyg i vårt samarbete och för information med föräldrarna. Utvecklingsplanen är ett strukturerat material med olika frågeställningar kring barnets utveckling, där vi utgår från vår sol. Vi tar upp barnets utveckling i de olika lärförmågorna; Språkklok Logikklok Kroppsklok Bildklok Naturklok Musik-klok Människoklok JAGklok Vi tar även upp: - Vila - Lämning/Hämtning - Matsituationen - Övriga frågor

10 SOS-dokument Där finns personliga uppgifter kring varje barn. - Namn, personnummer, adressuppgifter - Närmsta anhöriga telefonnummer, och kontaktuppgifter - Allergier - Förälders godkännande och underskrift för om barnet får åka i bil med godkänd barnstol, bildhantering osv. Dessa finns att hämta på vår hemsida: Handlingsplaner * Brand * Olycksfall (barn) * Olycksfall (pedagog/vuxen) * Sjukdom (barn) * Sjukdom (pedagog/vuxen) * Om ett barn kommer bort * Dödsfall inom nära familjen * Strömavbrott * Hantering av vassa/varma föremål * Hantering av handverktyg * Barnsäkerhet * Uteverksamhet * Utelåsning * Inbrott * Misshandel inom familjen * Kränkande behandling * Åsikter/Bristande i hantering * Vikarier * Farliga ämnen * Anmälan till socialtjänsten Dessa finns i vår SOS-pärm och i vår pärm för handlingsplaner.

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten.

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Förskolor som kunskapar som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Foto: Omslagsbild: Svetlana Sturesson Emma Hervén och och Annika Tanja Lenander Svensson Innehålllsförteckning Förord...4 Förskollärare,

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?............................ 3 2. SAMLINGARNA.......................................................

Läs mer

Ska jag vara har? Om adopterade barn i förskolan

Ska jag vara har? Om adopterade barn i förskolan Ska jag vara har? Om adopterade barn i förskolan.. ISBN 978-91-637-2172-4 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA Box 308, 101 26 Stockholm Telefon: 08-54 55 56 80 E-post: info@mia.eu Publikationen

Läs mer

Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan?

Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan? SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan? Om hur surfplattor kan möjliggöra arbetet med förskolans läroplan Författare Ursula Aglassinger,

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Pedagogers definition och syn på lek

Pedagogers definition och syn på lek Pedagogers definition och syn på lek En enkätstudie mellan pedagoger inom två pedagogiker Maria Svensson & Linda Torstenson Kurs. LAU370 Handledare: Staffan Stukát Examinator: Pia Williams Rapportnummer:

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

- Erfarenheter av en särskild undervisningsgrupp

- Erfarenheter av en särskild undervisningsgrupp ATT UTVECKLA AKK OCH SJÄLVBESTÄMMANDE HOS ELEVER MED FLERFUNKTIONSHINDER - Erfarenheter av en särskild undervisningsgrupp Maja Sigund Pilesjö Gudrun Einarsdottir Liselotte Lindbladh Team Munkhättan, Malmö,

Läs mer