Jonas Hermansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se"

Transkript

1 Jonas Hermansson

2 Midlanda motorpark!

3 Vem är Jonas Hermansson? Arbetar som konsult på Prolore Testspecialist med inriktning mot: Utveckling och införande av testprocesser Utveckling och införande av testorganisationer Process stödjande verktyg Testautomatisering Testledning Styrelseledamot i Svenska DSDM konsortiet Styrelseledamot i SAST Certified Scrum master Certified Agile Manager

4 Vad är Verksamhetsstöd? 1200 pers IT budget SEK Projektportfölj ca 170 st Testsektion om ca 80 personer

5 TestCentrer ITG Mätetal Funktionell test Systemtest Systemsambandstest Integrationstest Testautomatisering Prestandatest Acceptanstest Metod och Utbildning Test- och utvecklingsmiljöer

6 Testfabriken A B A C B A B A C v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 Skalbart Timeboxing Dynamiskt

7 TestCentrer Funktionell test ITG Mätetal Systemtest Funktionell test Systemsambandstest Systemtest Systemsambandstest Integrationstest Acceptanstest ITG Funktionell test Systemtest Mätetal Systemsambandstest Integrationstest Acceptanstest Metod och Utbildning Test- och utvecklingsmiljöer Testautomatisering Prestandatest Testautomatisering Prestandatest Metod och Utbildning Test- och utvecklingsmiljöer

8 SUCCÉ! Rekordmånga e-deklarerade! Över 2,6 miljoner svenskar valde att e-deklarera och vi nådde målet med råge! Det är jättebra! En ökning med 25 procent och måluppfyllelse. Det har varit ett stort, härligt engagemang i hela Skatteverket för att vi ska nå målet, säger GD Mats Sjöstrand.

9

10 Fabriken växer! Till 35 personer Från 3 personer

11 Problem För långt från projekten Dåligt informations flöde Ojämn arbetsbelastning Agila projekt

12 Inte Testfabrik, utan Testcenter Tjänstelevererande testcenter för funktionella tester

13 Systemtest som ett testcenter Ett Testcenter är en permanent testorganisation, en linjeorganisation, som erbjuder testtjänster Säkrar kvaliteten på testarbetet Säkrar resurs- och kompetensförsörjningen Kontroll över nödvändig infrastruktur Mäter kontinuerligt nyttan av testtjänsterna Signalerar i tid ökar leveransprecision Vision Planering Styrning Uppföljning Personal Process Infrastruktur Kompetens Process Infrastruktur

14 Tjänstebaserat Testcenter Indrivningen av bla bla bla och folkbokföringen av bla bla bla... och fastighetstaxeringen bla bla bla... för att inte tala om skatterna! Funktionell test Projekt Tjänst er En tjänst är en ansvarsfull åtgärd av en utförare där resultatet fyller ett behov hos en eller flera mottagare och tas emot frivilligt av dessa

15 Produkt och tjänsteblad Tjänst Tjänstetyp En övergripande beskrivning av tjänsten Hur beställer jag tjänsten? Mer information och kontaktpersoner Process Leverantörens åtaganden Processen Kundens åtaganden Indata och startkriterier Utdata och slutkriterier

16 Prestandatest Testautomatisering Tjänster Systemtestare Systemsambandstestare Integrationstestare Testledare ITG Mätetal Funktionell test Systemtest Systemsambandstest Integrationstest Helhetsåtagande Acceptanstest Metod och Utbildning Test- och utvecklingsmiljöer

17 Systemtest som ett testcenter Initiala utmaningar Ta bort personberoende Marknadsföra tjänster Etablera konsult kultur hos personal Bibehålla sammanhållning Skaffa rätt bemanning Standardisera och återvinna

18 Bemanningsflöde Beställning Tjänst Nivå Special kunskaper Tidsperiod Ledig resurs i gruppen? Någon som skall flytas om? Någon ledig i övriga organisationen? Strategisk leverantör? Extern konsultförfrågan!

19 Kvalitetssäkra konsulter Målet är att återanvända konsulter Minst 2 personer som träffar konsulten Oftast 3-4 personer Checklista med frågor Obligatoriska kurser

20 Resurser - Nivåer Nivå 1 Nivå 2 Kunskap nyss genomförd utbildning. Erfarenhet kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult. Ledning kräver arbetsledning. Självständighet kan självständigt utföra enklare uppgifter Kunskap utbildning inom området, viss svårighetsgrad. Erfarenhet 1-3 år som konsult inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag. Ledning kräver arbetsledning. Självständighet kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter. Nivå 3 Kunskap hög kompetens inom sitt område. Erfarenhet 4-8 år som konsult inom området, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år. Ledning kan ansvara för delområde och leda en mindre grupp. Självständighet kan arbeta självständigt Nivå 4 Ledasskpsutbildning Kunskap generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom ett område. Erfarenhet har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomför uppdrag med mycket hög kvalitet, nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom området. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år. Ledning tar huvudansvar för ledning av större grupp. Självständighet mycket stor Nivå 5 Fortsättningskurs Testledar Kurs QC - Fortsättning Grundkurs QC-Grund Kunskap kompetens av högsta rang, uppfattas som expert/guru på marknaden. Erfarenhet (samma som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år. Ledning har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning. Självständighet mycket stor

21 Intern utbildningar 16 Intern utbildningar ca 50 kurs tillfällen per år Obligatoriska utbildningar för konsulter

22 Kompetensnätverk Test Sträcker sig över organisationsgränserna Kompetensöverföring Frukostmöten 12 ggr/år Inbjudan till ca 300 personer Omvärldsbevakning

23 Tillhörighet Målstyrning Kunskapsöverföring inom gruppen (FT-dag, Wiki, MS office communicator) Statusmöten Gemensam lagring (Sharepoint, Filsystem) Erfarenhetsutbyte m företag

24 Resrursväxlingar Obligatorisk (nästan) varje år Främjar kompetensspridningen Minskar nyckelperson beroendet Bidrar till gemensamt arbetssätt

25 Gemensamt arbetssätt RUP -> TMap Scrumisch Mallar Riktlinjer Instruktioner

26 Gemensamt arbetssätt

27 Gemensamt arbetssätt

28 Gemensamma verktyg Kraven kopplas till en release Kraven kopplas till en eller flera iterationer i releasen Nya felrapporter i releasen/iterationen Öppna felrapporter i releasen/iterationen

29 Utvärderingar Oanmälda utvärderingar Mini TPI Slumpmässigt Eller på kunds begäran Magkänsla Aldrig hänga någon! Förbättringsförslag lämnas Skala Nyckelområden Kontrollerad Effektiv Optimerad 1 Teststrategi A B C D 2 Livscykel A B 3 Tidpunkt för deltagande A B C D 4 Estimering och planering A B 5 Testspecificeringstekniker A B 6 Statiska testtekniker A B 7 Mätetal A B C D 8 Testautomation A B C 9 Testmiljö A B C 10 Kontorsmiljö A 11 Engagemang och motivation A B C 12 Testfunktioner och utbildning A B C 13 Metodikens tillämpningsgrad A B C 14 Samråd/Kommunikation A B C 15 Rapportering A B C D 16 Avvikelsehantering A B C 17 Hantering av testprodukter A B C D 18 Hantering av testprocessen A B C 19 Utvärdering A B 20 Lågnivåtester A B C

30 Gemensamma Mätetal G1. Progress G2. Kvalitet 57% 65%

31 Testfall Timmar AF Gemensamma Mätetal 1200 Planerat Exekverat G1-Q1 Planerat Rapporterat 3000 G1-Q2 Planerat Levererat 20 G1-Q Vecka Vecka Vecka

32 Gemensamma Mätetal G1. Visa projektets progress och tydliggöra eventuella avvikelser gentemot plan G2 Visa systemets kvalitet

33 Gemensamma Mätetal G1. Visa projektets progress och tydliggöra eventuella avvikelser gentemot plan G1-Q1. Finns det någon allvarlig avvikelse mellan planerade och faktiskt antal exekverade testfall? G1-Q2. Finns det någon allvarlig avvikelse mellan planerad och nerlagd tid för testexekveringen? G1-Q3. Finns det någon allvarlig avvikelse mellan planerad och faktiskt levererad funktionalitet?

34 Presentation - mätetal G1. Progress G2. Kvalitet 57% 65%

35 Sälj Marknadsföringsplan Intranät Föredrag Telefon Mail Återkommande kunder

36 Utmaningar Agile övriga organisationen Enhetstester Projekt vill fortfarande själva En grupp, fem orter grupperingar Resursväxlingar

37 Fler har gjort samma resa

38 Nyttan med ett testcenter En kontrollerad nivå av testexpertkompetens Testexpertens kompetens och arbetsförmåga tillkommer alla projekt Testtjänster med en överenskommen kvalité Testtjänster utförs på enhetligt sätt inom test organisationen Den avtalade tjänsten utförs, varken mer eller mindre Korta ledtider vid uppsättning av tests infrastruktur Testcentret förfogar över en permanent infrastruktur Standardiserade verktyg används Slippa beroendet av nyckelpersoner Partestning och arbetsrotation minskar beroendet av nyckelpersoner En tjänsteportfölj som ständigt anpassas till kundens behov Med en samlad testkompetensen så finns ett klimat som utvecklar och effektiviserar testtjänster för hela företaget Kan tjänsten mätas kan tjänsten effektiviseras

39 VE TestCentrer 1 person 40 personer + 8 personer ITG Mätetal Funktionell test 12 personer Systemtest Systemsambandstest Integrationstest Testautomatisering Prestandatest 2-5 personer Acceptanstest Metod och Utbildning Test- och utvecklingsmiljöer 2-20 personer

40 Slutsats Den centraliserade tanken är den rätta vägen! Det krävs kraft och långsiktighet att hålla och utveckla ett TC

41 Frågor Maila gärna: eller ring: Presentationen finns att hämta på

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Strategisk tidrapportering

Strategisk tidrapportering Strategisk tidrapportering Håll koll på tiden och gå om konkurrenterna! När tid är pengar Eliminera gissningar och skapa bättre resultat Denna vitbok handlar om hur du kan få ut mesta möjliga av ditt företag

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Fem framgångsfaktorer för acceptanstest. Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson

Fem framgångsfaktorer för acceptanstest. Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson Fem framgångsfaktorer för acceptanstest Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson JESPER HÖGBERG Teststrateg och utbildare hos System Verification Testledning, teststrategier, partnerutveckling och kurser Civilingenjör

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer