Johan Lindman. Testproof AB Lugnets Allé Stockholm. Tel: Mail: Web:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johan Lindman. Testproof AB Lugnets Allé 56 12068 Stockholm. Tel: 0730-740744 Mail: johan.lindman@testproof.se Web: www.testproof."

Transkript

1 Testproof AB Lugnets Allé Stockholm Tel: Mail: Web: Johan Lindman Jag är en driven, samarbetsfokuserad och lösningsorienterad testledare. Jag gillar att ha helhetsansvar, förstå affären och brinner för test och att få andra människor att växa i sina testroller. Min övertygelse är att det bästa resultatet nås när alla är inblandade i, förstår och tar ansvar för sin del av kvalitetsarbetet.

2 Om mig Jag har arbetat i test- och kvalitetsrelaterade roller i snart 10 år. Min främsta styrka är förmågan att koppla kvalitetsarbetet till affären och därmed bidra till såväl framgångsrika projekt som uppnådd affärsnytta och mervärde åt verksamheten. Jag har i flera uppdrag arbetat med att sätta upp distribuerade test team. Jag brinner för att visualisera test- och kvalitetsarbetet för att få gemensam uppslutning kring arbetet och dess mål, detta har varit en framgångsfaktor i lokala team såväl som i geografisk spridda team. Sedan 2003 har jag verkat inom IT-branschen. Den röda tråden i mina tidigare uppdrag har varit test- och kvalitetsansvar med stort fokus på affärsnytta. I grund och botten är jag utbildad systemvetare och företagsekonom. Jag brukar därför ha lätt att både förstå och kommunicera med beställarsidan och förstå kundens affärer. Bakgrundsfakta Född 1980 Anställd hos Testproof I IT-branschen sedan 2003 Testledning, Testprocesser, Beställarfokus, Testning, Teststrategi, Outsourcing, Testorganisation, Test som service Jag har bra bredd med branscherfarenhet från retail, spelindustrin, försvarsindustrin, fordonsindustrin såväl som utbildningsbranschen. Som person är jag problemlösande, inspirerande, diplomatisk och handlingsfokuserad. Utmärkande personliga egenskaper

3 Urval av tidigare konsultuppdrag Scania Roll Testledare för utrullnings- och implementationsprogram av affärssystem Uppdrag Mitt uppdrag består i att stödja Scanias verksamhet vid utrullningen av Dynamics AX med fokus på logistik och lager (Parts) för ett antal asiatiska marknader. Det självklara målet är att allt fungerar vid go-live och för att nå dit koordinerar jag ett antal inleveranser och testaktiviteter som så småningom leder fram till en acceptanstest för respektive marknad. Kundnytta Koordinering av arbetet mellan leverantörer och Scania. Målet är en hållbar och framförallt kostnadseffektiv leverans. Metod Scrum Typer av test Acceptanstest, Integrationstest, Systemtest Testverktyg JIRA, Teknik/Miljö MS Dynamics, Parts, Finance, Warehouse Management Scania Roll Testledare för proof of concept för master data management verktygsinköp Uppdrag Mitt uppdrag är att koordinera testarbetet från Scanias sida såväl som från tredjepartsleverantörer. Kundnytta Svara på huruvida verktygen uppfyller affärsregler och Scanias övriga behov Typer av test Acceptanstest Testverktyg JIRA, Teknik/Miljö Konfidentiellt Scania Roll Testledare för uppgradering av affärssystem Uppdrag Mitt uppdrag består i att stödja en av Scanias produktionsenheter med att uppgradera deras Infor M3 affärssystem Kundnytta Jag koordinerar arbetet mellan Scania och leverantörer för att få till en så snabb men riskfri leverans som möjligt. Metod N/A Typer av test Acceptanstest, Systemtest Testverktyg JIRA, Teknik/Miljö M3 Infor Lawson Movex

4 H&M Roll Testledare för H&M gruppens intranät Uppdrag Mitt uppdrag bestod, förutom det dagliga testledningsarbetet, i att bygga upp, förvalta och driva den testorganisation som krävdes för att säkerställa kvaliteten för intranätet. Detta innebar ansvar för ett korrekt bemannat testteam och planering av dess arbete, både onsite och offshore. Kundnytta Den huvudsakliga nyttan var att projektet kunde få ut mer och bättre testning både tidsmässigt och kvalitetsmässigt. Johan drev ett generellt förändringsarbete mot en mer strukturerad typ av utforskande testning (sessionsbaserad testning) samtidigt som beställarnas behov klargjordes med hjälp av effektkartor. Metod Scrum och senare Kanban Typer av test System-, integration-, regressions- och acceptanstest. Sessionsbaserad test. Riskbaserad testning. Positiv & Negativ testning. Icke funktionella tester. Testverktyg JIRA, ALM/QC Teknik/Miljö IBM Websphere, Java, SQL Server H&M 2011 Roll Testledare för H&M gruppens ordersystem Uppdrag Mitt uppdrag som testledare var, förutom det dagliga testledningsarbetet, att få gruppen på 7 testare att jobba enligt en tydlig struktur och process där eget ansvarstagande var det centrala. Mitt ansvar var framförallt att få gruppen och individerna mer självgående, kreativa, drivande och ta mer individuellt ansvar. Utanpå detta låg även ansvaret för att initiera arbetet med automatiserade tester. Jag ansvarade också för att driva arbetet med offshoring av viss testverksamhet samt att därmed också se över befintliga processer och arbetssätt så att de lämpade sig för att arbeta distribuerat. Kundnytta Jag lyckades få de tre utvecklingsteamen med två-tre testare i varje team att ta ansvar för teamets testning på ett självgående sätt. Vidare introducerade jag en ny process för acceptanstestning som minskade underlättade både samarbetet och leveranserna till vår beställare. Slutligen introducerades även ett nytt sätt att arbeta med automatiserade tester där hela projektet (krav, utvecklare och test) var involverade. Metod Kanban/Lean Typer av test System-, integration-, regressions- och acceptanstest. Sessionsbaserad test. Riskbaserad testning. Positiv & Negativ testning. Icke funktionella tester. Testverktyg JIRA, ReqTest Teknik/Miljö Oracle, TFS, Jenkins, Specflow, White, Gherkin

5 H&M 2010 Roll Testledare grafiskt planeringsverktyg för H&M gruppens designers Uppdrag I mitt uppdrag ingick att definiera teststrategi, testflöde och testprocesser samt att sköta testledningen i detta projekt som utvecklade och förvaltade ett grafiskt planeringsverktyg för H&M gruppens designers. Jag planerade även upp en skräddarsydd modell för regressionstest med mätetalsmål som mötte budget och tidsramar. Jag förhandlade även med H&Ms testcenter om resurser för vissa delar av testning och automatisering. Kundnytta Jag tog ett helhetsgrepp om testsituationen för projektet från att det startade och satte upp och förankrade en generell teststrategi som låg till grund för projektets framtida testarbete. Jag byggde också processerna för hur det agila testarbetet skulle bedrivas och nyttan genom dem var att projektet har lyckats hålla gott tempo i sina leveranser. Metod Scrum Typer av test System-, integrations-, och regressionstestning. Riskbaserad testning. Positiv & Negativ testning. Icke funktionella tester. Testverktyg JIRA Teknik/Miljö SQL Server 2005, WPF,.NET, Gherkin H&M Roll Testledare och testare Loss Prevention BI Uppdrag Uppdraget gick ut på att långsiktigt planera och utföra kvalitetssäkringen i loss prevention-projektet. Uppdraget innebar även testplanering av acceptanstester för ett inköpt verktyg samt testansvar för det dagliga arbetet. Jag författade även teststrategin för projektet. Uppdraget innefattade även förhandlingar kring SLA med tredjepartsleverantör. Förutom att planera och utföra den kontinuerliga kvalitetssäkringen så hjälpte jag projektet att analysera och definiera ramarna för vad som var rimligt att hantera inom projektet och vad som borde ligga hos den löpande verksamheten framförallt med fokus på testprocesser. Kundnytta Mitt arbete resulterade i att projektet kunde fokusera mer på kärnuppgifterna och därmed blev mer effektivt och kan erbjuda ett mer kvalitativt system då projektet arbetar mer långsiktigt istället för att dagligen släcka bränder. Metod PPS Typer av test System- och accepotanstestning. Riskbaserad testning. Positiv & Negativ testning Testverktyg JIRA Teknik/Miljö Tornardo, Orcale, PCI, Service Center, XML Spy, Citrix, Source safe

6 ACE Interactive Roll Testansvarig/Kursledare mot kund/testare Uppdrag Uppdragen på ACE var mångfacetterade och med många olika arbetsuppgifter. Det första halvåret arbetade jag med planering och genomförande av tester för backofficelösningen till spelautomaterna. Jag blev specialiserad inom detta område och blev därmed ansvarig för att på olika platser i Europa träffa och utbilda ACEs kunder i backofficesystemet. Det avslutande knappa året skulle ACEs spellösning integreras med ett befintligt kundsystem hos ett kasino. Jag var i detta läge testansvarig för backofficesystemet och ansvarade för planeringen av alla olika testfaser. Vid uppdragets start var backofficesystemet eftersatt när det gällde kvalitetssäkring. Tack vare välplanerat testarbete lyckades dock en mycket god testtäckning nås inom utsatt tid. Kundnytta Kunderna var mycket nöjda med utbildningarna och med min insats som föreläsare/utbildare (4.6 i betyg av 5.0 enligt kursutvärderingarna). Jag var även noga med att samla in och analysera kundernas idéer och frågor kring systemet. Denna information var ACE till stor nytta i det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet. Jag arbetade för att väva samman testansvaret med den tidigare insamlade informationen och kunde därför skapa mer kundfokuserad testprocess där det även skapades input till vidareutvecklingsmöjligheter för ACEs produkter. Metod Scrum Typer av test System-, integration-, regressions- och acceptanstest. Sessionsbaserad test. Riskbaserad testning. Positiv & Negativ testning Testverktyg Testmanager, Clearquest, Toad, SQL Developer, Perforce

7 Tidigare anställningar Testproof Quality management-konsult pågående Mitt egna bolag genom vilket jag på konsultbasis hjälper företag med alla olika sorters uppdrag inom test och kvalitetsrelaterat IT-arbete. One Agency - Affärsområdeschef Jag startade upp verksamhetsområdet inom test och krav kallat Quality Management. Under min tid på One Agency växte området från 0 till 7 personer. Under dessa 3 år hade affärsområdet inte vid ett tillfälle en konsult utan uppdrag. Dagliga arbetet bestod av: Konsultchef Pre-sale resurs dvs. möte kunder och tillsammans med säljare träffa kunder Rekrytering Budgetansvar Kompetensutveckling av mitt affärsområde Knowit Testledarkonsult Arbetade som testkonsult i 5 års tid, främst uppdrag som testledare. JGK Projektledare inom utbildning Ansvarig för att utveckla utbildningar och konferenser inom ledarskap, IT, försäljning och kommunikation. Arbetet bestod av: Omvärldsbevakning och marknadsanalys Intervjua beställare och kunder Anlita och förhandla med lärare och föreläsare

8 Förtroendeuppdrag Teknikhögskolan Medlem av Content Advisory board Var inbjuden som medlem i Content Advisory Board för att ge min syn på inriktning och innehåll för den tvååriga utbildningen Kvalitetssäkrare och testare inom IT. Föreläsare olika forum och konferenser Emellanåt blir jag inbjuden att hålla utbildningar eller föreläsningar hos olika kunder eller i andra sammanhang. Senast var jag nerbjuden till Lund för att inför Qlik och Axis alla testare att föreläsa om Helping stakeholders making active decisions. Examen Tidpunkt Företagsekonomi, 120p, Fil. Kand. Stockholms Universitet Data- och Systemvetenskap, 160p Fil. Mag. Södertörns Högskola Utbildning Tidpunkt 2007 Utbildad testledare 2007 Utbildad testledare i agila miljöer Certifieringar Tidpunkt 2008 ITIL Foundation V3 certifierad Scrum Master certifierad ISTQB certifierad

Konsultprofil. Bild. Lindström IT. Testledare. Patric Lindström Född: 1968. Lindström IT. Sammanfattning. Nationalitet: Svensk. Kontaktinformation

Konsultprofil. Bild. Lindström IT. Testledare. Patric Lindström Född: 1968. Lindström IT. Sammanfattning. Nationalitet: Svensk. Kontaktinformation Testledare Patric Lindström Född: 1968 Nationalitet: Svensk Kontaktinformation Mobil: 072 732 732 5 Bild Porsvägen 3A 146 37 Tullinge patric@lindstromit.se Sammanfattning Jag är en mycket erfaren testledare

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Andreas Fernlund Arkitekt & webbutvecklare Andreas är en skicklig och engagerad IT-arkitekt och webbutvecklare med över 10 års erfarenhet av projekt från bland annat offentlig sektor, energi,

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2013 2013 i korthet 2 VD har ordet 7 The Avega Way 8 Förändrat fokus för IT-marknaden 10 Trendspaning 2014 11 Om våra kunder 13 Business Transformation 14 Standardplattformar 15 Kundunika

Läs mer

Jag blev utnämnd som årets ledare i Spånga hockey för säsongen 2012/2013.

Jag blev utnämnd som årets ledare i Spånga hockey för säsongen 2012/2013. Namn: Jonas Hansson Födelseår: 1967 Region: Stockholm, Sverige Introduktion Jag är en ansvarsfull, självgående och utåtriktad person med lång erfarenhet av olika typer av testarbete. Jag har jobbat som

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

ACCIGO KONSULTPROGRAM

ACCIGO KONSULTPROGRAM ACCIGO KONSULTPROGRAM Accigos konsultprogram förvandlar spirande talanger till framgångsrika konsulter Talanger växer inte på träd och att hitta dem är en sport i sig. Sedan starten av vårt eftertraktade

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 CV Uppdaterad: 2011-10-11 Tobias Wallter Projektledare och Deployment Manager Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 Språkfärdigheter Utbildning Kontaktuppgifter Svenska modersmål Engelska

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

Testarbete inom utveckling och förändring av integrationsplattformar

Testarbete inom utveckling och förändring av integrationsplattformar Testarbete inom utveckling och förändring av integrationsplattformar Testing activities at the stages of development and change regarding integration brokers Andreij Abréu Erik Öhman Kandidatuppsats i

Läs mer

Curriculum Vitae Maria Sognefors

Curriculum Vitae Maria Sognefors Curriculum Vitae Maria Sognefors Kompetensområde/Roller Beställarstöd/Rådgivning EPiServerexpert Kravställning av redaktörsgränssnitt Produktägare Redaktionell organisation Kursledare Seniorkonsult och

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

MOTIVERAT. REDOVISNING OCH UTVÄRDERING AV ITMera - UTBILDNINGSPROJEKT FÖR SMÅ FÖRETAG I SKÅNE

MOTIVERAT. REDOVISNING OCH UTVÄRDERING AV ITMera - UTBILDNINGSPROJEKT FÖR SMÅ FÖRETAG I SKÅNE MOTIVERAT. REDOVISNING OCH UTVÄRDERING AV ITMera - UTBILDNINGSPROJEKT FÖR SMÅ FÖRETAG I SKÅNE ITmera har nu genomförts för tredje gången, och har denna omgång hjälpt 34 företag med bland annat ledarskap,

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram

Resan till framgång Utbildningprogram Resan till framgång Utbildningprogram Training Brochure rev D E.indd 1 2010-08-23 13:22:04 Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Kunskap föder framgång Genom att utbilda

Läs mer