V!cto. Att tjäna pengar genom bättre testning med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V!cto. Att tjäna pengar genom bättre testning med"

Transkript

1 Att tjäna pengar genom testning med Att tjäna pengar genom testning med 1 (50)

2 Det finns tre vägar till test: 1: Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Inledning 2: 3: Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Att tjäna pengar genom testning med 2 (50)

3 Men först, inledning 1: Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Inledning 2: 3: Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Att tjäna pengar genom testning med 3 (50)

4 Att tjäna pengar genom test Det finns två sätt att tjäna pengar med hjälp av test genom: 1. Att bygga billigare ( och billigare testning) 2. Att bygga (effektivare testning för samma pengar) Att tjäna pengar genom testning med 4 (50)

5 Hur ökar man vinsten? 1(3) Projektkostnader Underhållskostnader Vinsten Snabbare (billigare) test Projektkostnader Underhållskostnader Vinsten Idag Projektkostnader Underhållskostnader Vinsten Bättre test Att tjäna pengar genom testning med 5 (50)

6 s roll Projektkostnader Underhållskostnader Vinsten Snabbare (billigare) test Projektkostnader Underhållskostnader Vinsten Idag Projektkostnader Underhållskostnader Vinsten Bättre test Att tjäna pengar genom testning med 6 (50)

7 Hur ökar vinsten? 2(3) Snabbare testning Snabbare testning med bibehållen kvalitet leder till minskade projektkostnader och högre vinst Även intäkterna kan öka tack vare kortare ledtider och flexibilitet, som medför ytterligare vinstökningar Att tjäna pengar genom testning med 7 (50)

8 Hur ökar vinsten? 3(3) Bättre testning Bättre testning medför högre kvalitet med oförändrade projektkostnader och leder till minskade underhållskostnader och högre vinst Även intäkterna kan öka genom nöjdare kunder, som medför ytterligare vinstökningar Att tjäna pengar genom testning med 8 (50)

9 Effektivare testning Billigare () testning med bibehållen kvalitet testning som innebär högre felupptäckt och produktkvalitet för samma pengar ( lika lång tid)... båda kräver effektivare testning Att tjäna pengar genom testning med 9 (50)

10 Men det är en investering Förbättringsresultat kommer inte omedelbart: resultat ROI investeringskonstnad tid Att tjäna pengar genom testning med 10 (50)

11 s agerande: En bra investering resultat ROI investeringskonstnad tid Att tjäna pengar genom testning med 11 (50)

12 Hur kan testning effektiviseras? 1(2) Som vi sade innan, på tre olika sätt: 1. Testfall görs = testautomatisering 2. Testfall får högre förmåga att upptäcka fel = testdesign 3. Fler fel upptäcks tidigare, när de är mycket billigare att fixa = tidigare testning Att tjäna pengar genom testning med 12 (50)

13 Hur kan testning effektiviseras? 2(2) Alla tre sätt kan användas parallellt, till exempel: 1. Man granskar kraven och även utför enhetstester (tidigare testning) 2. Man väljer testfall utifrån risker för att testa det viktigaste ( testdesign) 3. Man kör funktionella regressionstester automatiskt (testautomatisering) Att tjäna pengar genom testning med 13 (50)

14 Väg 1: testautomatisering 1: Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Inledning 2: 3: Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Att tjäna pengar genom testning med 14 (50)

15 Snabbare testdesign Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Snabbare testdesign Snabbare testutförande (testexekvering) Att välja rätt testverktyg Att använda verktyget rätt Snabbare uppbyggnad av testmiljö och testorganisation Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Att tjäna pengar genom testning med 15 (50)

16 hjälper med: Ta fram testfall direkt från krav: modellbaserasd testning Ta fram testfall (speciellt enhetstester) direkt från källkoden Ta fram testfall från GUI Ta fram effektivare beskrivningssätt för testfall (nyckelordsbaserad testning) Snabbare testdesign Att tjäna pengar genom testning med 16 (50)

17 Snabbare testexekvering Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Snabbare testdesign Snabbare testutförande (testexekvering) Att välja rätt testverktyg Att använda verktyget rätt Snabbare uppbyggnad av testmiljö och testorganisation Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Att tjäna pengar genom testning med 17 (50)

18 Val av vad som kan och bör automatiseras Införande av testautomatisering för första gången Effektiv underhåll av automattester Planera och bygga organisation för automatisering Snabbare testexekvering hjälper hjälper med: med: Att tjäna pengar genom testning med 18 (50)

19 Att välja rätt testverktyg Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Snabbare testdesign Snabbare testutförande (testexekvering) Att välja rätt testverktyg Att använda verktyget rätt Snabbare uppbyggnad av testmiljö och testorganisation Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Att tjäna pengar genom testning med 19 (50)

20 Historik av vår erfarenhet Helen Hedlund Characterising Test Tools (Stockholms Universitet, 1998) Sveriges Verkstadsindustrier, 2000: Automated Testing in Daily Build EuroSTAR 2001, Stockholm: tutorial ICSTEST 2006, Düsseldorf: tutorial IFIP 2006, Warszawa: tutorial CzechTest 2011, Prag: tutorial SAST presentation: spetemebr 2011 Att välja rätt testverktyg Att tjäna pengar genom testning med 20 (50)

21 Verktyg är robotar Ögon Hjärna Händer Att välja rätt testverktyg Fötter Att tjäna pengar genom testning med 21 (50)

22 hjälper med:... men inte med oss! Att välja rätt testverktyg TEST TOOLS: SCARY AS SHIT Att tjäna pengar genom testning med 22 (50)

23 Att använda verktyget rätt Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Snabbare testdesign Snabbare testutförande (testexekvering) Att välja rätt testverktyg Att använda verktyget rätt Snabbare uppbyggnad av testmiljö och testorganisation Att tjäna pengar genom testning med 23 (50)

24 Rätt metod att skapa testskripts: programmering, datadriven, capturereplay, nyckelordsdriven? Att integrera olika verktyg Att integrera verktyg med befintlig testprocess Att förbättra verktygsanvändning Att använda verktyget rätt hjälper hjälper med: med: Att tjäna pengar genom testning med 24 (50)

25 Snabbare uppbyggnad av testmiljö Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Snabbare testdesign Snabbare testutförande (testexekvering) Att välja rätt testverktyg Att använda verktyget rätt Snabbare uppbyggnad av testmiljö och testorganisation Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Att tjäna pengar genom testning med 25 (50)

26 hjälper hjälper med: med: Identifiera mindre glamorösa automatiserinsområden (framtagning av testdata, statisk analys av källkod och mod, granskningsstöd mm) Automatisk tillgångskontroll för samt bokning av testmiljö Automatisk kalibrering av testmiljö Snabbare uppbyggnad av testmiljö Att tjäna pengar genom testning med 26 (50)

27 Väg 2: testdesign 1: Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Inledning 2: 3: Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Att tjäna pengar genom testning med 27 (50)

28 Konsten att välja rätt testfall Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Konsten att välja rätt testfall Test där risken är störst: riskbaserad testning Hur använder man erfarenhet och intuition? Glöm inget viktigt: kravbaserad testning Magisk vägvisare: formella metoder Att tjäna pengar genom testning med 28 (50)

29 Vad är rätt testfall? De rätta testfallen: Att inte testa det som inte behöver testas Att testa det som verkligen behöver testas och inte glömma något viktigt Prioriterade testfall Testfall som hittar buggar Konsten att välja rätt testfall Att tjäna pengar genom testning med 29 (50)

30 hjälper hjälper med: med: Anpassa testdesignmetoder till behov och möjligheter Tala om vilka testdesigmetoder somn finns (se följande kapitel) Anpassa testdesign till befintlig testprocess (t.ex. vattenfall agil?) Konsten att välja rätt testfall Att tjäna pengar genom testning med 30 (50)

31 Riskbaserad testning Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Vinsten att välja rätt testfall Test där risken är störst: riskbaserad testning Hur använder man erfarenhet och intuition? Glöm inget viktigt: kravbaserad testning Magisk vägvisare: formella metoder Att tjäna pengar genom testning med 31 (50)

32 Att förklara / lära principer för riskabserad testning Att hjälpa analysera möjligheter för effektiv införande Att hjälpa implementera riskhantering och riskbaserad testning Att genomföra riskbaserad testning Riskbaserad testning hjälper hjälper med: med: Att tjäna pengar genom testning med 32 (50)

33 Erfarenhet och intuition Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Vinsten att välja rätt testfall Test där risken är störst: riskbaserad testning Hur använder man erfarenhet och intuition? Glöm inget viktigt: kravbaserad testning Magisk vägvisare: formella metoder Att tjäna pengar genom testning med 33 (50)

34 Att förklara / lära principer för erfarenhetsbaserad test Att förbättra, hjälpa införa samt uföra erfarenhetsbaserad test i agila metoder Att hjälpa uttnytja felstatistiken Utforskande testning? Erfarenhet och intuition hjälper hjälper med: med: Att tjäna pengar genom testning med 34 (50)

35 Kravbaserad testning Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Vinsten att välja rätt testfall Test där risken är störst: riskbaserad testning Hur använder man erfarenhet och intuition? Glöm inget viktigt: kravbaserad testning Magisk vägvisare: formella metoder Att tjäna pengar genom testning med 35 (50)

36 hjälper hjälper med: med: Förbättra kravprocessen och kravspecifikationer för effektivare kravbaserad testning Att hjälpa integrera kravbaserad med andra testdesignmetoder Kravbaserad testning inom utforskande och agil testning Kravbaserad testning Att tjäna pengar genom testning med 36 (50)

37 Magisk vägvisare: formella metoder Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Vinsten att välja rätt testfall Test där risken är störst: riskbaserad testning Hur använder man erfarenhet och intuition? Glöm inget viktigt: kravbaserad testning Magisk vägvisare: formella metoder Att tjäna pengar genom testning med 37 (50)

38 Formella metoder hjälper de verkligen? Kostar de inte för mycket? Hur kan de praktiskt hjälpa oss nu? Vilken formell metod ska vi välja? Att lära, bygga upp, gradvis införa samt uföra i praktiken tester designde med en formell teknik Magisk vägvisare: formella metoder hjälper hjälper med: med: Att tjäna pengar genom testning med 38 (50)

39 Väg 3: Tidigare testning 1: Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Att bygga Inledning 2: 3: Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Att tjäna pengar genom testning med 39 (50)

40 Att förebygga feltsunami Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Att förebygga feltsunami på slutet av projekt Bra krav vägen till framgång Hur testar man krav? Statisk analys robocop mot vanliga fel i programmering Enhetstestning hur kan man få det gjort enkelt och billigt? Att tjäna pengar genom testning med 40 (50)

41 hjälper hjälper med: med: Att uppskatta kundens verkliga kostnader med att testa för sent ( kvalitet är gratis ) Att beräkna vinsten med att testa tidigare Att planera och hjälpa genomföra praktiskt införande av tidigare testning Att förebygga feltsunami Att tjäna pengar genom testning med 41 (50)

42 Bra krav vägen till framgång Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Att förebygga feltsunami på slutet av projekt Bra krav vägen till framgång Hur testar man krav? Statisk analys robocop mot vanliga fel i programmering Enhetstestning hur kan man få det gjort enkelt och billigt? Att tjäna pengar genom testning med 42 (50)

43 Korekta, testade krav sparar massor med tid och pengar Hur jobbar man med krav? Kravmoding Kravspårbarhet IREB certifiering Kravändringar och kravprocess Bra krav vägen till framgång hjälper hjälper med: med: Att tjäna pengar genom testning med 43 (50)

44 Hur testar man krav? Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Att förebygga feltsunami på slutet av projekt Bra krav vägen till framgång Hur testar man krav? Statisk analys robocop mot vanliga fel i programmering Enhetstestning hur kan man få det gjort enkelt och billigt? Att tjäna pengar genom testning med 44 (50)

45 Identifera kravrelaterade problem Hur validerar man och verifierar krav? Olika kravinsamligngstekniker I olika utveckligsprocesser Beskrivna med formella informella metoder ROI för kravbaserad testning Hur testar man krav? hjälper hjälper med: med: Att tjäna pengar genom testning med 45 (50)

46 Statisk analys robocop mot fel Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Att förebygga feltsunami på slutet av projekt Bra krav vägen till framgång Hur testar man krav? Statisk analys robocop mot vanliga fel i programmering Enhetstestning hur kan man få det gjort enkelt och billigt? Att tjäna pengar genom testning med 46 (50)

47 hjälper hjälper med: med: Vaddå statisk analys? Vi förklarar Vi bevisar att det är billigare att förebygga än att fixa fel Hur kan man praktiskt, smidigt och billigt införa fungerande statisk analys och lösa en hel del eviga problem på köpet? Statisk analys robocop mot fel Att tjäna pengar genom testning med 47 (50)

48 Enhetstestning enkelt och billigt Testautomati- Att bygga sering Att bygga Att bygga Bättre Att bygga testdesign Att bygga Att bygga Tidigare Att bygga testning Att bygga Att bygga Att förebygga feltsunami på slutet av projekt Bra krav vägen till framgång Hur testar man krav? Statisk analys robocop mot vanliga fel i programmering Enhetstestning hur kan man få det gjort enkelt och billigt? Att tjäna pengar genom testning med 48 (50)

49 hjälper hjälper med: med: Uppskatta kostnader av otillräcklig enhetstestning Varför görs inte enhetstestning och hur kan man ändra det? Metoder och verktyg för effektiv enhetstestning: från TDD via extremprogrammering till teststubbar Enhetstestning enkelt och billigt Att tjäna pengar genom testning med 49 (50)

50 Kontakta för att tjäna pengar genom testning! Att tjäna pengar genom testning med 50 (50)

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Några grundläggande begrepp

Några grundläggande begrepp Några grundläggande begrepp Validering bygger vi rätt system? Uppfyller kravspecifikationen de verkliga behoven? Verifiering bygger vi systemet rätt? Uppfyller det färdiga systemet kravspecifikationen?

Läs mer

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013 Teststrategier och Testcertifiering Per Strandberg, Maj 2013 1 Lite om Test i Allmänhet och ISTQB Certifiering Mål med testning? Förebygga fel Hitta fel eller risk Underlätta och ge stöd vid utveckling

Läs mer

Agil testning i SCRUM

Agil testning i SCRUM Agil testning i SCRUM Petter Salomonsson Petter.salomonsson@addq.se Tel: 0708-398435 Kort presentation AddQ Consulting AB tydlig fokus på test och kvalitetssäkringstjänster erbjuder mycket erfarna konsulter

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Övningstenta (Kursplan 2011) Ver 2015, 2015-12-19

Övningstenta (Kursplan 2011) Ver 2015, 2015-12-19 Swedish Software Testing Board (SSTB) International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Foundation Certificate in Software Testing Övningstenta (Kursplan 2011) Ver 2015, 2015-12-19 Tillåten tid:

Läs mer

på ett stort spelföretag Andreas Ström

på ett stort spelföretag Andreas Ström på ett stort spelföretag Andreas Ström - Spelföretag som är B2C och B2B orienterat. Bygger en pokerplattform som säljs och driftas som en tjänst till andra företag. - Grundades 1999 i Uppsala - Scrum sedan

Läs mer

SAST Q1. Som att börja arbeta på ett nytt jobb. Testautomatisera med Modell-baserad testning

SAST Q1. Som att börja arbeta på ett nytt jobb. Testautomatisera med Modell-baserad testning SAST Q1 Som att börja arbeta på ett nytt jobb Testautomatisera med Modell-baserad testning Christina Nordström Kristian Karl Christina Nordström Test sedan 1996 Aldrig testautomatiserat Enhetschef Testenheten

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Enhetstester på.netplattformen

Enhetstester på.netplattformen Enhetstester på.netplattformen Praktikfall ur verkligheten Copyright Prolore 2007. All Rights Reserved. Viktor Laszlo Vem är jag 11 år inom test Prolore: specialiserat på Testautomatisering, Prestandatest

Läs mer

Version 1.0. 2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck

Version 1.0. 2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck Version 1.0-2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck 0 Sammanfattning Testplanen är utarbetad som ett svar på Konsumentverkets förfrågningsunderlag avseende upphandling av ett nytt budget- och skuldsaneringssystem,

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven?

men borde vi inte också testa kraven? men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST, 24 februari 2011 SQS Software Quality Systems Sweden AB Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning av

Läs mer

Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se

Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se Jonas Hermansson jonas.hermansson@prolore.se Midlanda motorpark! Vem är Jonas Hermansson? Arbetar som konsult på Prolore Testspecialist med inriktning mot: Utveckling och införande av testprocesser Utveckling

Läs mer

Automatiska GUI-test

Automatiska GUI-test F11009 Examensarbete 20 p December 2010 en teoretisk och praktisk studie för hållbarare test Abstract - en teoretisk och praktisk studie för hållbarare test Automatic GUI testing - a theoretical and practical

Läs mer

Utforskande testning

Utforskande testning Utforskande testning SAST Stockholm, 2012-02-23 Rikard Edgren Qamcom Karlstad rikard.edgren@qamcom.se Utforskande testning är en stil för programvarutestning som betonar varje testares frihet och ansvar

Läs mer

Användning av testautomation inom Extendas utvecklingsorganisation

Användning av testautomation inom Extendas utvecklingsorganisation Testautomation Användning av testautomation inom Extendas utvecklingsorganisation Agenda Presentation av Extenda Vad är en POS? Test av POS Automatiska tester Sammanfattning 2 Kort historik 1982 Extenda

Läs mer

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System Magnus Juvas Qwise Om oss: Qwise Vi hjälper systemutvecklingsteam att bli bättre. Vi är experter på ALM och Team System. Vi

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST 15 års jubileum 14 oktober 2010 SQS Software Quality Systems Nordic Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Swedish Software Testing Board (SSTB) International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Agile Tester Certificate in Software Testing Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Tillåten tid:

Läs mer

Testautomatisering. Intro

Testautomatisering. Intro Testautomatisering FM: Presentation Genomgång av Kursplan / Kursupplägg Varför testautomatisering? Video + diskussion Idag David Gullmarsvik david.g@jetas.se Software Developer Tidigare Lärare KYH, TI

Läs mer

Etablering av en Test och QA organisation

Etablering av en Test och QA organisation Etablering av en Test och QA organisation Etablering av en Test och QA organisation praktikfall Skanska ITN Johan Bryvall Agenda Johan Bryvall Skanska Mål, testorganisation Kartläggning av befintliga testprocesser

Läs mer

Testning. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer

Testning. 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer Testning 1DV404, HT14 Jesper Andersson Kap 21 + Testing Primer UP Faser Elaboration ü Syfte: Fastställa och validera en basarkitektur för systemet vilket ger en stabil grund för den största delen av utvecklingsarbetet

Läs mer

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt (Utvecklare av digitala tjänster) Den 1 juni 2011 ABSTRAKT Rapporten tar upp positiva och negativa erfarenheter som jag erhållit

Läs mer

Erfarenheter av automatiserad testning

Erfarenheter av automatiserad testning Tobias Bohn IT Architect IBM Application Innovation Services Erfarenheter av automatiserad testning Agenda Bakgrund Automatiserade funktionella tester Vad krävs för att det skall fungera Exempel Hur vi

Läs mer

DevOps i Verkligheten

DevOps i Verkligheten DevOps i Verkligheten Mattias Sköld DevOps coach / Solution Manager 10+ år ALM/DevOps, 20+ år i IT branchen Sogeti har vunnit Microsoft ALM Awards 2009,10,11,12,13,14 @mattiasskold Mattias.skold@Sogeti.com

Läs mer

Teststrategier och användning av testautomation

Teststrategier och användning av testautomation UPTEC IT 10 018 Examensarbete 30 hp Juni 2010 Teststrategier och användning av testautomation En studie utförd på företaget Extenda AB Anna-Karin Gustafsson Henrik Lindholm Abstract Test strategies and

Läs mer

TDDI02. Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDI02. Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDI02 Programmeringsprojekt. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Verifikation, Validering och Testning XP Extreme Programming Vad är ett fel? I engelskan

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds Skapa kreativa och innovativa testorganisationer Staffan Iverstam, QualityMinds Kort om mig Staffan Iverstam, QualityMinds Civilekonom som arbetat med affärsutveckling och e-butiker. IT-konsult sedan 2001

Läs mer

Automatiserade testsystem

Automatiserade testsystem Automatiserade testsystem Fredrik Edling, Tekn. Dr. Enea Services Stockholm fredrik.edling@enea.com Min bakgrund 2000: Civilingenjör teknisk fysik, inriktning mot tillämpad fysik 2004: Teknisk doktor,

Läs mer

Vår resa till bra Acceptanstestning. Ingela Hagman Thomas Cook Northern Europe

Vår resa till bra Acceptanstestning. Ingela Hagman Thomas Cook Northern Europe Vår resa till bra Acceptanstestning Ingela Hagman Thomas Cook Northern Europe Testledare Ingela Hagman Profil: - Verksamhetsnära - Ej tekniktung Egenskaper: - Noggrann - Struktur - Envishet - Positiv -

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Projektstart 1. Hantera kraven En bra process är grunden för att hantera kraven i ett säkerhetsprojekt. Det krävs att du har en tydlig spårbarhet mellan krav och

Läs mer

Processinformation. Förvaltningsmöte Elvis och SURF Kerstin Lyngfelt Processledare VGR IT

Processinformation. Förvaltningsmöte Elvis och SURF Kerstin Lyngfelt Processledare VGR IT Processinformation Förvaltningsmöte Elvis och SURF 2013-09-19 Kerstin Lyngfelt Processledare VGR IT Vad är en process? Ur Wikipedia: Process, ett repetitivt använt nätverk av länkade aktiviteter som använder

Läs mer

Introduktion TILL TEST

Introduktion TILL TEST Introduktion TILL TEST Innehåll Allmänt om test Definitioner Test principer Myter om test Test process 2 Standards FDD IEEE ISO ISTQB RUP SSTB TDD Agile V 3 Varför är test nödvändigt?! Programvarusystem

Läs mer

Acceptanstest - är mer än du tror

Acceptanstest - är mer än du tror Acceptanstest - är mer än du tror SAST 14 oktober 2010 Henrik Rylander henrik.rylander@skatteverket.se kristina.snis@skatteverket Om skatteverket Skatteverket 10.800 personer är anställda vid Skatteverket.

Läs mer

Testplan Cykelgarage

Testplan Cykelgarage Testplan Cykelgarage Stefan Johansson D08 (dt08sj7@student.lth.se) Johan Anderholm D08 (dt08ja5@student.lth.se) Angelica Gabasio D08 (dt08ag8@student.lth.se) Marcus Carlberg D08 (dt08mc4@student.lth.se)

Läs mer

Testverktyg för programvara skriven i Ada. Hanna Lindh

Testverktyg för programvara skriven i Ada. Hanna Lindh Examensarbete Testverktyg för programvara skriven i Ada av Hanna Lindh LITH-IDA-E--05/045--SE 2005-05-12 Testverktyg för programvara skriven i Ada Hanna Lindh Linköpings universitet Linköping 2005-05-12

Läs mer

Testautomatisering i projekt med kontinuerliga leveranser Hur går det till och vad finns det för hinder?

Testautomatisering i projekt med kontinuerliga leveranser Hur går det till och vad finns det för hinder? Institutionen för informatik Examensarbete i Informatik Kandidatnivå, Systemvetenskap Testautomatisering i projekt med kontinuerliga leveranser Hur går det till och vad finns det för hinder? Författare:

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

Test av livsuppehållande system på Maquet Critical Care

Test av livsuppehållande system på Maquet Critical Care Test av livsuppehållande system på Maquet Critical Care Fredrik Rydberg fredrik.rydberg@sigma.se 1 Produktbeskrivning Ventilator Maquet Critical Care AB utvecklar och tillverkar medicintekniska system

Läs mer

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Magnus Jonsson & Therese Hansson Flerårig erfarenhet från ett globalt utvecklingsprojekt där vi införde Agile & Scrum metodik i hela organisationen

Läs mer

Mer om kodkvalitet. Mer om kodkvalitet. Hur kan man jobba med kodkvalité? Hur kan man jobba med kodkvalité? Hur kan man jobba med kodkvalité?

Mer om kodkvalitet. Mer om kodkvalitet. Hur kan man jobba med kodkvalité? Hur kan man jobba med kodkvalité? Hur kan man jobba med kodkvalité? Mer om kodkvalitet Hur kan man jobba med kodkvalité 1. Jobba strukturerat genom hela processen Skulle ni köpa/köra en bil som inte har besiktas de senaste åren, speciellt efter lagningen efter krocken

Läs mer

Jörgen Damberg, Claremont, SAST Örebro 2014-06-03. Testautomation. När, var, hur?

Jörgen Damberg, Claremont, SAST Örebro 2014-06-03. Testautomation. När, var, hur? Hello world Jörgen Damberg, Claremont, SAST Örebro 2014-06-03 Testautomation När, var, hur? Vad vill ni prata/höra om? 10 CLS 20 Print Testing, boring routine work? 30 REM Short 40 PRINT Test automation

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

2015-05-14. Agenda. Kursinformation. Manual för systemstart. Föreläsning 6: Summering och om tentamen. Målgrupp:

2015-05-14. Agenda. Kursinformation. Manual för systemstart. Föreläsning 6: Summering och om tentamen. Målgrupp: Föreläsning 6: Summering och om tentamen ETSA01 Ingenjörsprocessen 1 - Metodik VT15 Markus Borg Agenda Kursinformation Sammanfattning av kursen och operativ utvärdering Schemalagda kursaktiviteter Cykelgarageprojektet

Läs mer

Utforskande testning Så gör jag. Torbjörn Ryber Fearless Consulting

Utforskande testning Så gör jag. Torbjörn Ryber Fearless Consulting Utforskande testning Så gör jag Torbjörn Ryber Fearless Consulting Torbjörn Ryber Korrekt men ändå så fel! Weinberg: Exploring Requrements Först effekter sedan funktioner Vilka är kraven? Uttalade krav

Läs mer

REGELVERK & HANDBÖCKER

REGELVERK & HANDBÖCKER 1 (5) REGELVERK & HANDBÖCKER Innehåll sid. Uppdateringar/kompletteringar 2 Nyskrivning av rutiner 4 Gränsytan mellan systemsäkerhet och programvarusäkerhet 5 2 (5) Uppdateringar/kompletteringar Software

Läs mer

Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er Testmetodik

Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er Testmetodik Vägledning Testmetodik Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er Testmetodik Vägledning för arbetet med förvaltningsgemensamma specifikationer RAFGS1D2A20171025 Kontakta oss Information om arbetet med

Läs mer

TDDI02. På denna föreläsning: Programmeringsprojekt, Föreläsning 3. Verifikation, validering och testning

TDDI02. På denna föreläsning: Programmeringsprojekt, Föreläsning 3. Verifikation, validering och testning TDDI02 Programmeringsprojekt, Föreläsning 3 Anton Sundblad Filip Strömbäck Med utgångspunkt i tidigare slides av Jonas Lindgren På denna föreläsning: Verifikation, validering och testning Begreppsdistinktioner

Läs mer

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Presentation Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Om AddQ Mission Vi skapar affärsnytta för kunden genom specialisttjänster inom test, kvalitetssäkring och effektivisering Tjänsteområden

Läs mer

STUM. Övergripande Testplan. Sammanfattning. Redaktör: Thomas Janowski Version: Syntetiskt tal utan modulering

STUM. Övergripande Testplan. Sammanfattning. Redaktör: Thomas Janowski Version: Syntetiskt tal utan modulering STUM Syntetiskt tal utan modulering Övergripande Testplan Redaktör: Version: 1.1 Sammanfattning Detta är en övergripande testplan som i stora drag beskriver planerade testfaser och testaktiviteter under

Läs mer

Beskrivning och jämförelse av testverktyg Ett underlag för val av testverktyg

Beskrivning och jämförelse av testverktyg Ett underlag för val av testverktyg --- Beskrivning och jämförelse av testverktyg Ett underlag för val av testverktyg Description and comparison of testing tools A basis for choice of test tools Firas Hindi 2013-05-01 Akademin industri och

Läs mer

Automatisering av tester som utförs genom ett grafiskt användargränssnitt (HS-IDA-EA )

Automatisering av tester som utförs genom ett grafiskt användargränssnitt (HS-IDA-EA ) Automatisering av tester som utförs genom ett grafiskt användargränssnitt (HS-IDA-EA-99-203) Daniel Farrington (farrington@home.se) Herman Martinsson (herman_m@home.se) Institutionen för datavetenskap

Läs mer

Tekniskt system för Lean Startup

Tekniskt system för Lean Startup Tekniskt system för Lean Startup Målet med kursen är att ni ska lära er om att bygga ett sådant system Detta gör vi i tillämpat format ny bygger en app för att lära er om den processen System (som CI,

Läs mer

Automatiserad testning av GUI

Automatiserad testning av GUI Automatiserad testning av GUI Mehmet Fatih Cicek (ada10mci@student.lu.se) Farhad Johari (ada10fjo@student.lu.se) 4/3 2014 Abstrakt Den här rapporten är en del av kursen Coaching av programvaruteam (EDA270)

Läs mer

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) Europa-projektet Testplan för Europa version 2 Dokumenthistorik Utgåva Datum Författare Kommentar 1 2008-12-16 Ulf Eriksson Ursprunglig version, utkast 2 2008-12-18

Läs mer

Laboration: Whitebox- och blackboxtesting

Laboration: Whitebox- och blackboxtesting Tilda11 höstterminen 2011 Laboration: Whitebox- och blackboxtesting Mål med laborationen Du ska lära dig begreppen white-box testing och black-box testing Du ska öva dig på att konstruera testfall Du ska

Läs mer

Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration

Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration Mathias Olausson http://olausson.net/blog Om oss: QWise Vi hjälper systemutvecklingsteam att bli bättre. Vi är experter på ALM och Team System.

Läs mer

En utvärderingsmodell för testverktyg

En utvärderingsmodell för testverktyg En utvärderingsmodell för testverktyg Med inriktning på automatiserade högnivåtester Jonas Jansson Sofie Linnér Institutionen för informatik Systemvetenskapliga programmet Examensarbete på kandidatnivå,

Läs mer

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING Med fokus på AVANCERAD SVETSNING VI VILL HA KRÄVANDE KUNDER Med högt ställda krav på sina produkter Det är också på det sättet vi utvecklats och tillhör nu de främsta leverantörerna på marknaden. Vår framtidstilltro

Läs mer

Presentation av projektstatus samt design av automatiska tester

Presentation av projektstatus samt design av automatiska tester Avdelningen för Datavetenskap och Informatik Anton Danielsson och Niklas Kling Presentation av projektstatus samt design av automatiska tester Presentation of Project status and design of automated tests

Läs mer

I detta nyhetsbrev. Stockholm Q1 Prestanda och automation Värmland Q1 Verktyg. Årsmöte och konstituerande möte. Ordförande har ordet

I detta nyhetsbrev. Stockholm Q1 Prestanda och automation Värmland Q1 Verktyg. Årsmöte och konstituerande möte. Ordförande har ordet Kalender SAST Stockholm -02-20 Q1: Prestandatest och testautomation -04-02 - Test i förvaltning -09-11 Bädda för test SAST Örebro -03-26 - Visuell problemlösning SAST Värmland -01-23 - Verktyg Nyhetsbrev

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare YH-utbildningar 2016 Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare Sida 10-11 Webbutvecklare CMS 2

Läs mer

Från vaga testuppdrag till förankrad teststrategi

Från vaga testuppdrag till förankrad teststrategi Från vaga testuppdrag till förankrad teststrategi Dataföreningen Stockholm, 18-okt-2012 Rikard Edgren Qamcom Karlstad rikard.edgren@qamcom.se Agenda 1. Testuppdrag 2. Projektomgivning 3. Produktelement

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Certifierad Testare. Avancerad Nivå

Certifierad Testare. Avancerad Nivå Avancerad Nivå Version 2007 2010-02-01 International Software Testing Qualifications Board Swedish Software Testing Board Copyright Detta dokument får kopieras i delar eller i sin helhet om källan anges

Läs mer

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin AGILA METODER (för oss som inte kodar) Nina Berlin Agila värderingar 1. Individer och interaktioner framför processer och verktyg 2. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 3. Kundsamarbete

Läs mer

PH Bicycle Storage 8000 Testplan

PH Bicycle Storage 8000 Testplan PH Bicycle Storage 8000 Testplan Projektdeltagare: Mattias Nordahl (dt07mn0@student.lth.se) Hannes Nevalainen (dt07hn2@student.lth.se) Daniel Olofsson (dt07do1@student.lth.se) Fredrik Andersson (dt07fa5@student.lth.se)

Läs mer

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Magnus Timner Transcendent Group Olov Mattsson Know IT Krav Testning Microsoft Team System Arkitektur Bygga Kodning Vinn en XBOX 360 Elite Alla

Läs mer

Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant

Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant Föreläsning 3: Test och efterläsning om kodning Programvaruutveckling - Metodik 2016 Jonas Wisbrant 1 Kursinformation Detta har hänt: Pratat och skapat krav (och plan) Övning 2 Riskhantering, intressenter

Läs mer

ANVÄNDNING AV AUTOMATISKA TESTER ERFARENHETER FRÅN SAAB EDS I GÖTEBORG

ANVÄNDNING AV AUTOMATISKA TESTER ERFARENHETER FRÅN SAAB EDS I GÖTEBORG ANVÄNDNING AV AUTOMATISKA TESTER ERFARENHETER FRÅN SAAB EDS I GÖTEBORG Kristofer Olsson, Saab AB, Electronic Defence Systems 2011-11-17 Föredrag vid SESAM-seminariet Automatiserad programvarutestning INNEHÅLLSDEKLARATION

Läs mer

EXAMENSARBETE. Peter Lundbäck HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå

EXAMENSARBETE. Peter Lundbäck HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå 2002:034 HIP EXAMENSARBETE Automatiserad Testning HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK Institutionen i Skellefteå 2002: 034 HIP ISSN: 1404-5494 ISRN:LTU - HIP - EX -- 02/034 --SE Förord Denna rapport

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

3 frågor att besvara

3 frågor att besvara TEST I EN VÄRLD AV INTEGRERADE SYSTEM FRÅN OLIKA LEVERANTÖRER Johan Östman 3 frågor att besvara Vilka krav är rimliga att ställa på leverantörens tester? Vad bör kommunen själv testa? Hur genomförs dessa

Läs mer

Configuration testing Why? Vad det är tänkt att koden ska göra. Performance testing Kommentarer Skriva om koden som kommentar

Configuration testing Why? Vad det är tänkt att koden ska göra. Performance testing Kommentarer Skriva om koden som kommentar Skapa testfall Testing Köra testen Hitta fel Inspections and reviews Verifiera resultatet Formal methods Static analysis Completeness Verifiering Kvalitet Maintainability Validering Traceability Fault

Läs mer

Praktikanter i lyckat testuppdrag för LearningWell

Praktikanter i lyckat testuppdrag för LearningWell Praktikanter i lyckat testuppdrag för LearningWell 2013-03-12 Tre praktikanter - Patrik Johansson, Anton Danielsson och Patrik Eriksson (bilden) - har på uppdrag av LearningWell utvecklat en automatiserad

Läs mer

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

Målet för de testförfaranden som anges i detta dokument är att erhålla ett system som är färdigt för demonstartion och kundacceptans.

Målet för de testförfaranden som anges i detta dokument är att erhålla ett system som är färdigt för demonstartion och kundacceptans. 1. Introduktion Detta är en testplan för det kombinerade schack- och chatprogrammet, Schatck. Utgångspunken för detta dokument är den funktionalitet som beskrivs i dokumentet Kravspecifikation. 1.1 Mål

Läs mer

AddQs vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag

AddQs vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag WE ADD QUALITY AddQs vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag Mission Vi skapar affärsnytta för kunden genom specialisttjänster inom test,

Läs mer

DNSSEC implementation & test

DNSSEC implementation & test DNSSEC implementation & test Internetdagarna 2006 Uppdrag till Netlight från PTS Testa följande Implementation av DNSSEC Zonsignering och lokal aktivering (i master) Förtroendekedja från.se Aktivering

Läs mer

2014-10-06. Reijo Soréus. NyA. Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg

2014-10-06. Reijo Soréus. NyA. Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg NyA Presentation för Ladok-Inkubator Göteborg 2014-10-06 Reijo Soréus NyA nu Vad är på gång och vad händer närmaste tiden De stora dragen Övergång till agil utveckling sedan 2013 Spår och team fungerar

Läs mer

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: INFO: Datum: 6/3, 13/3, 20/3 Tid: Coaching: 1 timme

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: INFO: Datum: 6/3, 13/3, 20/3 Tid: Coaching: 1 timme Strategy & Culture Strategy & Culture ger dig praktiska kunskaper om hur du på ett effektivt sätt kan leda och driva ett förändringsarbete inom ditt företag. Lär dig att förbättra företagets förmåga till

Läs mer

Konsultprofil. Bild. Lindström IT. Testledare. Patric Lindström Född: 1968. Lindström IT. Sammanfattning. Nationalitet: Svensk. Kontaktinformation

Konsultprofil. Bild. Lindström IT. Testledare. Patric Lindström Född: 1968. Lindström IT. Sammanfattning. Nationalitet: Svensk. Kontaktinformation Testledare Patric Lindström Född: 1968 Nationalitet: Svensk Kontaktinformation Mobil: 072 732 732 5 Bild Porsvägen 3A 146 37 Tullinge patric@lindstromit.se Sammanfattning Jag är en mycket erfaren testledare

Läs mer

Syfte : Lära sig objektorienterad programmering Syfte : Lära sig programmering i ett OO-språk vilket?

Syfte : Lära sig objektorienterad programmering Syfte : Lära sig programmering i ett OO-språk vilket? Jonas Kvarnström jonkv@ida.liu.se 2013 Syfte : Lära sig objektorienterad programmering Syfte : Lära sig programmering i ett OO-språk vilket? Rena OO-språk (allt är objekt) Scala, Smalltalk, Eiffel, Ruby,

Läs mer

IBM Software Group. Agil Acceptans Test. Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com. SAST 15-års jubileum 2010. 2010 IBM Corporation

IBM Software Group. Agil Acceptans Test. Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com. SAST 15-års jubileum 2010. 2010 IBM Corporation IBM Software Group Agil Acceptans Test Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com SAST 15-års jubileum 2010 2010 IBM Corporation IBM Grundades 1911, i Sverige sedan 1928 400 000 anställda i 170 länder; forskare,

Läs mer

Inlämning 2 - Tentamensfrågor

Inlämning 2 - Tentamensfrågor Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola, LTH Inlämning 2 - Tentamensfrågor Projektgrupp B Sofie Eliasson, ic08se8@student.lth.se Maja Håkansson, dt08mh9@student.lth.se Olle Klang, ic09ok5@student.lth.se

Läs mer

Programsystemkonstruktion med C++: Övning 1. Karl Palmskog september 2010

Programsystemkonstruktion med C++: Övning 1. Karl Palmskog september 2010 Programsystemkonstruktion med C++: Övning 1 Karl Palmskog palmskog@kth.se september 2010 Programuppbyggnad Klassens uppbyggnad en C++-klass består av en deklaration och en definition deklaration vanligtvis

Läs mer

Microsoft Visual Studio Team System 2008 Test Edition

Microsoft Visual Studio Team System 2008 Test Edition Dagens agenda Inledning Test och testverktyg MSVSTS2008TE Omvärlden Belastningstester Hur går det till Faror Tips och trix Genomgång av gränssnittet för VSTEST Webtest genomgång Databaser Bygga lasttestscenarion

Läs mer

Hemtentamen: ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling metodik Jonas Wisbrant

Hemtentamen: ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling metodik Jonas Wisbrant Hemtentamen: ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling metodik Jonas Wisbrant 2014-06-02 1 Inledning 1.1 Mål Tentamensformen, dvs hemtentamen, har valts eftersom den möjliggör att ni både kan

Läs mer

Examensarbete. Kandidatuppsats Testverktyg för test av mobila applikationer. En jämförande fallstudie

Examensarbete. Kandidatuppsats Testverktyg för test av mobila applikationer. En jämförande fallstudie Examensarbete Kandidatuppsats Testverktyg för test av mobila applikationer En jämförande fallstudie Testing tools for test of mobile applications A comparative case study Författare: Mirjami Olsson & Erik

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

3 steg för att förbättra bokslutsprocessen

3 steg för att förbättra bokslutsprocessen 3 steg för att förbättra bokslutsprocessen Automatisering av manuella bokningar Christer Mäkelä 2 3 steg för att förbättra boksluts-processen Contents 3 steg för att förbättra bokslutsprocessen... 3 Om

Läs mer

Några principer för effektiv enhetstestning

Några principer för effektiv enhetstestning Peter Lindberg Computer Programmer, Oops AB mailto:peter@oops.se http://oops.se/ Några principer för effektiv enhetstestning Enhetstester ( unit tests ) är en central del av extremprogrammering (XP). Man

Läs mer

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: Kursdatum: 15/11, 21/11, 28/11, 5/12, 6/12 Lektionstimmar: 9 Coaching: 30 min

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: Kursdatum: 15/11, 21/11, 28/11, 5/12, 6/12 Lektionstimmar: 9 Coaching: 30 min Strategy & Culture Strategy & Culture ger dig praktiska kunskaper om hur du på ett effektivt sätt kan leda och driva ett förändringsarbete inom ditt företag. Lär dig att förbättra företagets förmåga till

Läs mer

Import av utlandsresultat

Import av utlandsresultat Import av utlandsresultat Att importera utlandsresultat till Eventor kräver en del arbete av löparen men kan automatiseras till stor del. Här beskrivs dels hur utlandsresultat hanteras och hur man kan

Läs mer

Automatiska tester Vilka är faktorerna till framgång vid införandet och användandet?

Automatiska tester Vilka är faktorerna till framgång vid införandet och användandet? Informatik Avdelningen för Data- och systemvetenskap Automatiska tester Vilka är faktorerna till framgång vid införandet och användandet? Examensarbete C-nivå, HT 2015 Författare: Elin Marsell Klaminder

Läs mer

Continuous Integration med Jenkins. Linus Tolke Enea Experts

Continuous Integration med Jenkins. Linus Tolke Enea Experts Continuous Integration med Jenkins Linus Tolke Enea Experts Föredraget Grunderna i mjukvaru-cm Trender inom mjukvaruutveckling Continuous Integration Vad är Jenkins Demo Jenkins i ArgoUML-projektet Problem

Läs mer