Fem framgångsfaktorer för acceptanstest. Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fem framgångsfaktorer för acceptanstest. Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson"

Transkript

1 Fem framgångsfaktorer för acceptanstest Jesper Högberg Magnus C. Ohlsson

2 JESPER HÖGBERG Teststrateg och utbildare hos System Verification Testledning, teststrategier, partnerutveckling och kurser Civilingenjör och nationalekonom ISTQB Full Advanced Level Certified REQB FL, ITIL FL, TOGAF FL Certified Arbetat sedan 2001 inom kravställning, systemintegration och test Erfarenhet av olika roller från bank, finans, spel, telekom, myndighet, handel etc. Små/stora projekt och IT program Har utbildat 150+ testspecialister för ISTQB Foundation och Advanced Har sett hur det fungerar bakom kulisserna!

3 MAGNUS C. OHLSSON Teststrateg och kvalitetsspecialist hos System Verification Processförbättring, teststrategier, kurser, mentorskap osv. Teknologie doktor i programvaruteknik LTH Controlling Fault-Prone Components for Software Evolution ISTQB Foundation och Advanced Test Manager Arbetat inom både stora och små organisationer Domänerna spänner från telekom och medicinteknik till militärt och finans Har innehaft diverse olika roller som testare, testledare och avdelningschef Allt mellan himmel och test

4 AGENDA Mål och syfte med acceptanstest Förutsättningar Olika typer av acceptanstest Exempel från verkligheten User Acceptance Test Contractual Acceptance Test Operational Acceptance Test Alpha/Beta Test De fem framgångsfaktorerna

5 MÅL OCH SYFTE Kvittens att systemen passar för sitt ändamål Ta fram ett beslutsunderlag för produktionssättning eller ej Uppnå kvalitetsmål Att veta när leverantören ska få betalt Produktionssätta på utsatt tid Lansera en produkt inom ett kritisk tidsfönster Sälja in produkten eller systemet till användare

6 FRÅGOR SOM BEHÖVER SVAR Byggde vi rätt system? Är systemet snabbt, snyggt, enkelt, säkert osv? Ger det en hög produktivitet för användaren? Är serverparken dimensionerad för att hantera den stora volymen användare? Vad är den kalkylerade risken vid produktionssättning? Kan vi acceptera systemet och ersätta leverantören enligt det affärsmässiga kontraktet?

7 FÖRUTSÄTTNINGAR... vi behöver testmiljö, testdata, testfall, testare, testledning, strategi, planer, defektprocess osv. Framgångsfaktor 1: Säkerställ att det finns en teststrategi för helheten... om arbetet och ta tar reda en vecka på tidigare eller sex resultaten månader beror innan av kvalitén acceptanstest Test nivå / Typ Funktionalitet Användar vänlighet Prestanda Teknisk Säkerhet Portabilitet Tillförlitlighet Acceptans x x x x x x System Integration System Integration Unit Vad är redan gjort? Av vem och När? Finns bevis? Dagens exempel

8 TYPER AV ACCEPTANSTEST User Acceptance Rätt system för sitt ändamål utifrån användarens perspektiv Operational Acceptance Systemets hantering i drift SLA uppfyllnad Säkerhetstest, prestanda, stabilitet osv. Contract and regulation Legala krav, myndighetskrav och säkerhetsstandarder Alpha and Beta Konsumentprodukter som testas av användare innan officiell lansering

9 USER ACCEPTANCE TEST ÖVERGRIPANDE Exempel på egenskaper från business intelligence och rapportering Användarna som ska genomföra testerna har inte test som huvudsyssla Lång framförhållning krävs Allokeringen oftast deltid under en begränsad tid Syfte, mål, prioritering, testprocess, defekthantering bör vara snabbt och enkelt att förstå Kan det förklaras på 10 minuter är det ännu bättre Förväntningarna måste hanteras Berätta att det är viktigt att få med användare men att fel kan uppstå som de inte vill se

10 USER ACCEPTANCE TEST PLANERING Uppstart Med beställaren. Allmän information, syfte, mål, resursförfrågan Omfattning Typer av tester, detaljnivå på testfall, ska användarna skriva testfallen själva? Kick-off Målet, syftet, vem testar vad? Hur rapporterar vi utfall och defekter? Vilken är prioriteringen av testfallen? Nu kör vi! Exekvering Beslut Testresultat presenteras, kvarvarande defekter, vad som testats och inte, kända problem. Rekommendation Framgångsfaktor 2: Testledaren är testspecialisten som sköter strukturen och testarna är användare som involveras tidigt månader Testmiljö och data Finns testmiljö på plats? Vilken datavolym krävs? Behövs avidentifiering av data? Planerings möte Med resurser som identifierats Testfall och testdata Testfall förbereds, testdata, användarkonton etc Lagom detaljnivå på testfall

11 USER ACCEPTANCE TEST KICK-OFF EXEMPEL Syftet Säkerställ att det dagliga arbetet kan göras effektivt i systemet Målet Exekvera planerade testfall och nå accepterad nivå av kända defekter senast 2013-xx-xx Roll Namn Ansvar Mail Telefon Testledare Jesper Högberg Att nå målet Testare Kalle Use case X Rapport Z Testare Anna Rapport Y, Use case Y Testare Pelle Funktion Z, Regel X

12 USER ACCEPTANCE TEST KICK-OFF (forts.) Prioritering av testfall (mest verksamhetskritiskt först!) Use case X prio 1 Use case Y prio 1 Funktion Z prio 2 Regel X prio 2 Rapport Y prio 3 Rapport Z prio 3 Prioritering Förväntningar Rättningar tar tid. Dessa tider måste vara förankrade! De ska göras, checkas in, kompileras, ny version installeras, omtestas etc. Severity Critical High Medium Low System obrukbart Funktionen obrukbar Ej stoppande för produktion Utseende Priority 1 dag 2 dagar 3 dagar 5 dagar Exit criteria

13 USER ACCEPTANCE TEST EXEKVERING Möte dagligen för defekter - Är det en defekt? Severity? Priority? Assign! - Kan några stängas? Hur optimerar vi ledtiden? Framgångsfaktor 3: Tydligt mål och syfte samt enkla instruktioner tillsammans med prioriteringar och förväntningar Prio 1 Prio 2 Prio 3 Omtest av defekter Säketställ måluppfyllnad Omtest och regressions test, riskbaserat i prioriteringsordning dagar Tester

14 CONTRACTUAL ACCEPTANCE TEST EXEMPEL Beställaren anlitar konsult för att kvalitetssäkra leverans Beslutsstödsystem med ca. en miljon urvalskriterier Hög komplexitet i logiken och många informationskällor Korrekta beräkningar med hög precision viktigaste egenskapen En testspecialist och ont om tid Läge att höja den teoretiska nivån! Att jobba fler timmar är inte lösningen! En effektiv metod krävs

15 CONTRACTUAL ACCEPTANCE TEST TEST DESIGN Equivalence All-pairs Partitioning Algorithm: Reducera arbetsmängden och öka testtäckningen Boundary Values

16 OPERATIONAL ACCEPTANCE TEST EXEMPEL Prestanda och stabilitet måste säkerställas Webbsite med samtidiga användare vid peaklast Det finns inga dokumenterade krav Webbsite finns och ska ersättas med det som är under utveckling HUR GÖR MAN?

17 OPERATIONAL ACCEPTANCE TEST ANGREPPSSÄTT Analys och design Trafikstatistik över sidor, antal visningar, prioriterat topp 20 sidor i fokus Testfall skapas som besöker utvalda sidor enligt trafikstatistik Testscript och testdata skapas baseline last URL Hits per hour peaklast stress stabilitet tid

18 OPERATIONAL ACCEPTANCE TEST ANGREPPSSÄTT Referenstest av befintlig website Baseline, last, stress och stabilitetstest Genomförs med befintlig webbsite i en storskalig testmiljö Referens för vad den nya siten behöver klara av Acceptanstest av ny website Baseline, last, stress och stabilitetstest körs på den nya siten Svarstider jämförs mellan gamla och nya webbsiten, serverparken dimensioneras, algoritmer trimmas, parametrar konfigureras och optimeras Lastgenerering - Transaktioner per sekund (samtidiga användare) - Svarstid per sida Framgångsfaktor 4: Gör rätt typer av tester och säkerställ rätt egenskaper samt var kreativ vid genomförandet Verktygs UI Monitorer Lastgenerator Systemet - Minne, CPU, disk, lastbalans - Flaskhalsar? API Server - Databaser

19 ALPHA/BETA TEST ÖVERGRIPANDE Alpha/Beta test används ofta för konsumentprodukter eller tjänster där den enskilda konsumenten är målgruppen Vanligt förekommande inom spelindustrin Bjuder in en liten skara trogna användare för alphatest Går ut till en större mängd användare (betatestare) som får rapportera in problem Ställer stora krav på felhanteringen samt hur man sorterar och prioriterar Använder ibland Tissue testers för att prova spelidéer Inom mobiltelefonindustrin genomförs acceptanstester på ett antal olika sätt och nivåer Olika angreppssätt baserat på om det är plattformar, applikationer eller färdiga mobiltelefoner Ofta ligger fokus på samspelet mellan olika enheter som t.ex. mobiltelefon och basstation alternativt utbyte av data mellan applikationer

20 ALPHA/BETA TEST EXEMPEL Plattformar En salig röra av olika typer av acceptanstester men ingen riktig alpha/beta test Mobiltelefoner och appar Många infallsvinklar på hur saker skall fungera Fokusgrupper specifika urvalsgrupper med specifika förutsättningar Testfester kunder och konkurrenter testar tillsammans Småskalig spridning inom företaget några få utvalda på testavdelningarna får börja köra Storskalig spridning inom företaget anställda får anmäla sitt intresse Insamling av data i form av dumpar och felrapporter (både automatiskt och manuellt) Alla som tankar ner en app blir en testare

21 ÄR VI FÄRDIGA? Affärsmässigt mycket viktigt med framgångsrik acceptanstest Betalningspunkt, möjlighet att börja tjäna pengar, göra affärer samt förenkla arbetet En testrapport är ett beslutsunderlag inför driftsättning/lansering Framgångsfaktor 5: En rapport från ett lyckat acceptanstest ger bra beslutsstöd och möjliggör en affärsmässig framgång Testresultat, defektstatistik, kända problem, kvarvarande risker och en rekommendation Rekommendationen från test är en av många underlag inför beslut om driftsättning

22 DE FEM FRAMGÅNGSFAKTORERNA 2. Testledaren är testspecialisten som sköter strukturen och testarna är användare som involveras tidigt 3. Tydligt mål och syfte samt enkla instruktioner tillsammans med prioriteringar och förväntningar 4. Gör rätt typer av tester och säkerställ rätt egenskaper samt var kreativ vid genomförandet 1. Säkerställ att det finns en teststrategi för helheten och ta reda på tidigare resultaten innan acceptanstest 5. En rapport från ett lyckat acceptanstest ger bra beslutsstöd och möjliggör en affärsmässig framgång

23 KONTAKTINFORMATION Jesper Högberg Birger Jarlsgatan Stockholm Magnus C. Ohlsson Hyllie Stationstorg Malmö

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Rapport Mobile Keyring

Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring - Rapport Mobile Keyring Utskriven/PDF Export: 2012-03-04 Copyright 2012 Sidan 1 av 17 Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring är en system som syftar till att tillhandahålla en standard för

Läs mer

DEN LILLA SVARTA OM TESTSTRATEGI

DEN LILLA SVARTA OM TESTSTRATEGI DEN LILLA SVARTA OM TESTSTRATEGI RIKARD EDGREN MED STÖD AV HENRIK EMILSSON Introduktion Testningens essens: ta reda på vad som är viktigt, och testa det Testning handlar om att ta fram kvalitetsrelaterad

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Introduktion TILL TEST

Introduktion TILL TEST Introduktion TILL TEST Innehåll Allmänt om test Definitioner Test principer Myter om test Test process 2 Standards FDD IEEE ISO ISTQB RUP SSTB TDD Agile V 3 Varför är test nödvändigt?! Programvarusystem

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten KUNDVÅRD ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten 1 SÄTT 2 MÄT KUNDEN I CENTRUM Hur vill dina kunder att du ska kommunicera med dem?

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

English term Svensk term Förklaring och beskrivning

English term Svensk term Förklaring och beskrivning English term Svensk term Förklaring och beskrivning Acceptance Acceptans Formell överenskommelse att en IT-tjänst, process, plan eller annan leverans är komplett, noggrann, pålitlig och uppfyller specificerade

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE!

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE! 2012 NUMMER 17 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAG I ONE FÖRÄNDRINGAR ÄR BRA Reagera på din verksamhets behov LIGG STEGET FÖRE Få konkurrensfördelar ATT LEVA MED FÖRÄNDRINGAR Gör dem till en del av vardagen BLI EN MÄSTARE

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

Hitta och jämför hjälpmedel

Hitta och jämför hjälpmedel Hitta och jämför hjälpmedel Avrapportering från utredningsfas, 4 april 2013 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och beskrivning av uppdraget... 3 1.2 Om rapporten... 4 1.3 Angreppssätt för kravarbetet... 4

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Customer Relationship Management på den svenska marknaden

Customer Relationship Management på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 CRM på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 Innehåll Sammanfattning 4 Vad är CRM? 8 Dimensioner

Läs mer

Systemintegration på Vägverket

Systemintegration på Vägverket UPTEC STS07 020 Examensarbete 20 p Maj 2007 Systemintegration på Vägverket En studie från ett MDI-perspektiv Petter Midtsian Abstract Systemintegration på Vägverket Integration of information systems at

Läs mer