RAPPORT. - Testresenärer mellan Vännäs och Umeå. Rapporten skriven av Emma Ödling Hållbart Resande i Umeåregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. - Testresenärer mellan Vännäs och Umeå. Rapporten skriven av Emma Ödling Hållbart Resande i Umeåregionen"

Transkript

1 RAPPORT - Testresenärer mellan Vännäs och Umeå Rapporten skriven av Emma Ödling Hållbart Resande i Umeåregionen

2 Sammanfattning Hållbart Resande i Umeåregionen är en del av Umeå Kommuns åtgärdsprogram för att förbättra luftkvalitén i Umeå. Vi verkar för att öka människors kunskap och vilja att välja hållbara resealternativ, dvs. gå, cykla, åka kollektivt eller samåka i bil. Hållbart Resande i Umeåregionen är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Umeå-, Vännäs-, Nordmalings-, Robertsfors-, Vindelns- och Bjurholms kommun, Västerbottens Läns Landsting, Region Västerbotten och Trafikverket. Testresenär Vännäs-Umeå 2009 är en aktivitet i samarbete mellan Hållbart Resande i Umeåregionen, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting och Länstrafiken i Västerbotten AB. Mellan 1 oktober och 30 oktober 2009 erbjöds kommuninvånarna i Vännäs kommun och Umeå kommun som arbetspendlar mellan orterna och har gjort så en längre tid ett kostnadsfritt månadskort på bussen. Syftet med aktivitet Testresenär var att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet. Testresenärerna, som de kallades, gick med på att lämna bilen hemma och istället ta bussen till och från arbetet minst 12 dagar under oktober månad samt fylla i enkäter. Det visades sig att testresenärerna åkte fler än 12 dagar till och från arbetet samt en hel del fritidsresor, i genomsnitt 29 resor. De rekryteringssätt som användes var: tidningsannonser och affischering på stora arbetsplatser i Vännäs kommun samt Landstingshuset i Umeå kommun. De rekryteringssätt som genererade flest anmälningar var tidningsannonserna men av de som anmält sig efter att ha sett någon av affischerna så blev 10 av 11 slutligen antagna som testresenärer. Aktivitet testresenär har fått ett mycket bra genomslag och god respons. Majoriteten av testresenärerna var nöjda efter avslutad testperiod, med både aktiviteten och busstrafiken, vilket resulterade i att en stor andel fortsatt att åka buss till och från arbetet ett halvår efter genomförd testperiod. Vi fick in många anmälningar vilket visar på en stor vilja bland bilister att ändra sitt resbeteende men för att testa bussen behövde de lite hjälp på vägen. En framgångsfaktor var den personliga kontakten med testresenärerna både före, under och efter perioden som har lett till att nästan samtliga deltagare har svarat på alla fyra enkäterna. Dessutom har majoriteten deltagit på de möten som hållits i anslutning till testperioden. Tydliga instruktioner och informationen på inför- och avslutningsmötet har varit grundläggande för aktivitetens succé. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 4 SYFTE & MÅL 4 MÅLGRUPP 5 TIDSPLAN 5 GENOMFÖRANDE 6 BAKGRUND TILL REKRYTERING 7 REKRYTERING 7 ERBJUDANDE 9 INFORMATIONSMATERIAL 9 UTVÄRDERING 9 RESULTAT 10 Deltagande och spridning 10 Fördelar och nackdelar 10 Förväntningar inför testperioden 11 Ett lysande resultat 12 Långtidseffekter, 6 månader efter genomför testperiod 14 KOLDIOXIDBESPARINGAR 17 AVSLUTNINGSMÖTE 18 BUDGET 19 CITAT FRÅN TESTRESENÄRER BILAGOR: BILAGA 1 AFFISCH BILAGA 2 - MEDIA BILAGA 3 RESULTAT FRÅN STARTENKÄT BILAGA 4 RESULTAT FRÅN ENKÄT 2 BILAGA 5 RESULTAT FRÅN SLUTENKÄT BILAGA 6 RESULTAT FRÅN UPPFÖLJNINGSENKÄT BILAGA 7 SUMO 3

4 Bakgrund I Umeå tätort är framkomlighets- och luftmiljösituationen idag otillfredsställande och ett åtgärdsprogram har tagits fram av kommunen i samverkan med flera statliga myndigheter för att minska fordonstrafiken och dess utsläpp och att omfördela trafiken. Hållbart Resande i Umeåregionen är en del av Umeå Kommuns åtgärdsprogram för att förbättra luftkvalitén i Umeå. Hållbart Resande i Umeåregionens verksamhet startade i september 2008 och pågår till och med maj Projektet verkar för att öka människors engagemang och kunskap kring hållbart resande samt att påverka dem att handla därefter. Hållbart Resande i Umeåregionen är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Umeå-, Vännäs-, Nordmalings-, Robertsfors-, Vindelns- och Bjurholms kommun, Västerbottens Läns Landsting, Region Västerbotten och Trafikverket Länstrafiken i Västerbotten AB (trafikhuvudman), Landstinget (trafikbeställare), Bussföretagen (trafikutförare) ingår i en trepartssamverkan vars syfte är att utveckla och förbättra busstrafiken i Umeåregionen. Avståndet mellan Vännäs och Umeå utgör ett bra pendlings avstånd som lämpar sig för busspendling. Många skulle kunna byta ut bilen mot bussen utan att påverkas av någon större tidsskillnad. Under hösten 2009 genomförde Hållbart Resande i Umeåregionen aktiviteten Testresenärer* mellan Vännäs och Umeå tillsammans med Vännäs Kommun och Västerbottens Läns Landsting. Aktiviteten startades för att stimulera bilister till att mer frekvent använda bussen som färdmedel till och från jobbet. * Testresenärer är personer som under en månads tid avstår från bilen till jobbet, för att i stället åka buss. Syfte och mål Testresenärer Vännäs-Umeå är en aktivitet riktad mot vanebilister som arbetspendlar mellan Vännäs kommun och Umeå kommun. Syftet är att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället börja pendla till och från arbetet med buss genom att erbjuda dem att bli testresenär under en månad. Testperioden lades till oktober, en tid där det blir mörkare och mörkare och lite besvärligare väderlek, med is och därefter snö. Vår förhoppning var att de som provar buss skulle upptäcka fördelarna som bussen har och att man direkt efter avslutad period skulle tycka att det var så bekvämt och fungerade så bra att åka buss att man direkt fyllde på sitt busskort. Det var därför ett medvetet val av oss att inte lägga testperioden i november eftersom då kanske många skulle tveka att direkt efter perioden fylla på sitt busskort pga jul ledighet mm. Målet med aktiviteten var att minst 50 personer skulle anmäla sig som testresenär. Personen skulle i vanliga fall köra bil till och från jobbet minst 3 dagar 4

5 och ha gjort så en längre period. Efter periodens slut var målsättningen att minst 50 procent av testresenärerna skulle fortsätta åka buss till och från jobbet minst 3 dagar i veckan. Målgrupp Målgrupperna för aktiviteten kan delas in i två huvudgrupper, primära och sekundära. Den primära målgruppen är de som förväntas ändra sitt resbeteende och åka mer kollektivt, dvs. direkt bidra till målsättningen om ökat kollektivtrafikresande och minskad miljöbelastning i kommunerna. Den sekundära målgruppen består av personer som bör ha kännedom och kunskap om aktiviteten efter att den genomförts. Till den primära målgruppen kan boende i Vännäs och Umeå som arbetspendlar med bil städerna emellan och som har tillgång till det alternativa färdmedlet buss räknas. Till den sekundära målgruppen kan övriga bilister och övriga medborgare i Umeåregionen som har tillgång till buss som färdmedel räknas. Tidsplan Augusti - september 2009 planering 4 september - Hemsida klar för registrering, enkäter klara 7 september Affischer sätts upp i Vännäs, på kommunkontoret, Lilja skolan och konsum samt på landstingshuset i Umeå 7-17 september Rekrytering av testresenärer 8 september Annons i VK och VF 12 september Annons i VK och VF 15 september Annons i VK och VF 17 september - Deadline för anmälan 21 september - Utskick till antagna testresenärer (information om möte och kontrakt) september Informationsmöten (kontrakt och busskort delas ut efter mötet) i Vännäs och Umeå 29 september - Första enkäten skickas ut i förstudiesyfte 1 oktober Testresenärsperioden startar 15 oktober Andra enkäten skickas ut 30 oktober Tredje enkäten skickas ut 30 oktober - Testresenärsperioden avslutas 2-3 november Avslutningsmöte i Vännäs och Umeå 28 april - Uppföljningsenkäten skickas ut 5

6 Genomförande Idén om att hålla testresenärsaktiviteter är kända på många platser i Sverige, i Umeå har testresenärs aktiviteter genomförts 1 gång tidigare, den gången på Umeå stadstrafik. Testresenär är personer som under en månas tid avstår från bilen till jobbet, för att istället åka buss. Testresenären får ett 30 dagars periodkort på bussen. Motprestationen består i att verkligen använda periodkortet minst tre arbetsdagar i veckan under testmånaden, samt att svara på fyra enkäter och delta på två möten. Den första testresenärsaktiviteten som vi på Hållbart Resande i Umeåregionen anordnade blev väldigt lyckad, dvs. personer som inte åkt buss tidigare eller åkt väldigt sällan började åka regelbundet. Detta låg till grund för att vi beslutade att genomföra en ny testresenärsaktivitet. Men denna gång valde vi att göra testresenärsaktiviteten på sträckan Vännäs-Umeå vilket även innebar Umeå stadstrafik så att de som pendlade ifrån Vännäs skulle kunna ta sig vidare när det kommit in till Umeå. Vännäs är en Umeåregions kommun, ungefär 30 km ifrån Umeå med ca invånare. Idén bakom att anordna en testresenärs aktivitet på den sträckan är att väldigt många arbetspendlar mellan kommunerna och observationer som gjorts efter vägsträckan är att väldigt många åker ensam i bil fram och tillbaka varje dag. Detta trotts att Vännäs har goda bussförbindelser med en restid som är relativt jämförbar med restiden för bil. I samarbete med Vännäs kommun, landstinget och länstrafiken beslutade vi att genomföra en testresenärsaktivitet på sträckan. Efter att ha tittat på synpunkterna från första testresenärsaktiviteten fanns förhoppningar om att få fram åsikter från ovana bussåkare som sedan skulle kunna ligga till underlag för att göra förbättringar i busstrafiken. Aktiviteten beslutades att genomföras i oktober 2009 och starta med annonsering för att få in ansökningar, därefter inleddes perioden med ett informationsmöte i Vännäs respektive Umeå kommun, på mötet gavs allmän information om hur man åker buss och hur man läser en tidtabellista. Innan mötet var slut fick samtliga skriva under ett kontrakt och därmed kvittera ut sitt busskort tillsammans med en påse med bussrelaterade produkter. 16 personer kom till mötet i Umeå och 22 personer till mötet i Vännäs. Vilket sammanlagt innebär att 38 personer deltog vid informationsmötena. Testperioden avslutades sedan med ett avslutningsmöte (läs mer sidan 19) 6

7 Bakgrund till rekryteringen Under tidigare testresenärsaktiviteter har dessa metoder använts till rekrytering av testresenärer: Personligt erbjudande/ registreringsnummer ägare till bilar som stått parkerade i parkeringshus i centrala Umeå har fått ett personligt erbjudande. Vykort ( En spark i baken ) har delats ut vänner och bekanta har tipsat om bilförare som skulle passa som testresenärer Annonsering genom att annonsera i de lokala tidningarna har Umeås invånare haft chansen att anmäla sig till aktiviteten genom att gå in på Hållbart Resande i Umeåregionens hemsida och fylla i ett formulär. De personliga erbjudanden som skickades till bilägare gav inte det resultat som vi hade hoppats på, kanske på grund av att denna målgrupp är svår att påverka (de har ännu inte börjat fundera på ett mer hållbart ressätt). 380 personliga erbjudanden skickades ut till målgruppen och gav 19 anmälningar. En spark i baken var ett vykort som vi delade ut till 50 personer, där någon kunde namnge en person som de tyckte skulle fundera lite mer kring sitt sätt att resa. Därefter har Hållbart Resande i Umeåregionen kontaktat dessa bilförare och gett dem erbjudandet att bli testresenär. Detta fungerade inte så bra som rekryteringssätt. Försöket genererade 7 tips, men ingen av de personer som de angetts gick vidare till en anmälan Annonseringen i tidningarna har varit det mest effektiva sättet att rekrytera personer till aktiviteten men kan även locka till sig personer som redan är bussresenärer och som är ute efter ett gratis busskort. Rekrytering Annonsering i tidningar Affischering på stora arbetsplaster i Vännäs och Umeå kommun Annonsering En printannons infördes i Umeåregionens största tidningar, VK och VF under två veckor. Vecka 37, tisdag och lördag och vecka 38 tisdag. Annonsen riktade sig till personer som pendlar med bil mellan Vännäs och Umeå med en hänvisning att det skulle gå in på Hållbart Resande i Umeåregionens hemsida och anmäla sig. Morgontidningarna når ut vid frukostbordet när man planerar sin dag, på arbetet under fika eller lunch samt på kvällen. Annonsering i dagstidningen har vi tidigare använt oss av när vi genomfört testresenärsaktiviteter och det har visat sig vara det 7

8 mest effektiva sättet. Även under denna rekryteringsprocess anmälde sig flest personer efter att ha sett annonsen i tidningen. Hela 54,8 % av anmälningarna kommer från personer som sett någon av annonsen i någon av tidningarna. Affischer på arbetsplatser Utöver tidningsannonser, tryckte vi upp affischer (se bilaga 1) och satte upp på stora arbetsplatser i Vännäs Kommun, Liljaskolan och Vännäs kommun kontor. Förutom där affischerades det på Landstingshuset i Umeå kommun. Detta var ett nytt rekryteringssätt för att hitta bilister som pendlar med bil och det visade sig vara ett relativt bra sätt att rekrytera testresenärer, 10 av 11 som anmälde sig efter att de sett affischen blev antagna. Övrigt Övriga anmälda 30,1 % fick informationen från Hållbart Resande i Umeåregionens hemsida ( familj/vänner/kollegor. Summering rekryteringssätt Alternativ Procent Värden 1 Annons i VK eller VF 54,8 % ,2 % 6 3 Affisch 15,1 % 11 4 Vänner eller bekanta 21,9 % 16 Totalt 73 8

9 Erbjudande Kommuninvånare i Vännäs kommun och Umeå kommun som har tillgång till buss och som arbetspendlar mellan orterna och har gjort så en längre tid fick ett erbjudande om att testa bussen kostnadsfritt under en månad. De 40 personer som blev antagna som testresenär fick ett 30 dagars periodkort kostnadsfritt under oktober månad. Inför testperioden fick de komma på ett informationsmöte om kollektivtrafiken och fick med sig en tidtabell och reflex för att synas i mörkret vid busshållplatserna. Efter periodens slut bjöds alla testresenärer på fika och fick i och med det träffa övriga testresenärer och utbyta tankar och åsikter med varandra och med representanter från Landstinget och länstrafiken. Informationsmaterial Till aktiviteten togs följande informationsmaterial fram: - Tidningsannons - Webbannons - Informationsbrev - Kontrakt/avtal - Anmälningsformulär - Affisch till Vännäs kommun och Landstinget - Busstidtabeller - Powerpoint-presentationer till möten - Enkäter (4 stycken) - Artikel till kommuninfo Utvärdering De som anmälde sig till testresenär Vännäs - Umeå har följts upp med tre enkäter + en ansökningsenkät. Ansökningsenkäten dokumenterar resbeteende innan perioden började. Den första uppföljningsenkäten besvaras i mitten av perioden för att se hur och om resbeteendet börjat ändras. Den tredje enkäten besvarades vid slutet av perioden och är en ren utvärdering av testperioden, samt nöjdhet med erbjudandet att åka buss till och från arbetet. Ett halvår efter testperiodens slut gjordes en slutlig utvärdering, enkät 4 av testperiodens långsiktiga effekter på det permanenta resbeteendet. Svarsfrekvensen i testperiodens enkäter har varit mycket bra, de tre första enkäterna hade en 100 procentig svarsfrekvens. Enkät 4/ slutgiltig utvärdering hade en något lägre svarsfrekvens på ca 90 procent. (samtliga enkäter finns som bilagor till denna rapport) 9

10 Resultat Deltagande och spridning Intresset för att bli testresenär var stort vilket visade på att det finns en vilja bland vanebilister att ändra sitt resbeteende. Men för att testa bussen behövde de lite hjälp på vägen. Testresenärerna gick med på att lämna bilen hemma och istället ta bussen till och från arbetet minst 12 dagar under perioden 1 oktober 30 oktober samt fylla i enkäter. Sammanlagt deltog 38 bilister under hela aktiviteten, 22 kvinnor och 16 män. De åkte fler än 12 dagar till och från arbetet samt en hel del fritidsresor. I genomsnitt blev det 29 resor per person. 28 deltagare bodde i Vännäs och arbetspendlade till Umeå kommun. 10 deltagare bodde i Umeå och arbetspendlade till Vännäs Kommun Fördelar och nackdelar Både före och efter perioden uppgav testresenärerna att det är miljövänligt och ekonomiskt att åka buss. Dessutom upptäckte man att tiden kunde användas till annat. Några andra fördelar var att man hinner varva ner på bussen, slippa stressen, att det är bekvämt och man får träffa folk på resan till och från arbetet. Nackdelar som framkom var att det tog för lång tid, det var inte lika flexibelt som bilen och att det var jobbigt om man hade mycket att bära på. Samtidigt fanns det testresenärer som upptäckte att bussen var snabbare än de först hade trott och en stor del var nöjda med busstrafiken (se diagrammet nedan). Alternativ Procent Värden 1 Mycket nöjd 13,5 % 5 2 Ganska nöjd 73,0 % 27 3 Varken nöjd eller missnöjd 5,4 % 2 4 Ganska missnöjd 8,1 % 3 5 Mycket missnöjd 0,0 % 0 Totalt 37 10

11 Förväntningar inför testperioden Under hela testperioden hade kontaktpersonen regelbunden kontakt med testresenärerna via och telefon för att se hur det gick för dem. Det kom även in flera frågor om lokaltrafiken som antingen besvarades eller vidarebefordrades till Länstrafiken. Nästintill alla testresenärer svarade att deras förväntningar hade uppfyllts eller delvis uppfyllts efter testperiodens slut. Det skulle kunna tolkas som att den personliga kontakten med testresenärerna har bidragit till det goda resultatet, men även det faktum att flera var nöjda med busstrafiken och glatt överraskade att det faktiskt gick bättre att pendla med buss än vad de först hade trott. Alternativ Procent Värden 1 Ja 78,4 % 29 2 Nej 2,7 % 1 3 Delvis 18,9 % 7 Totalt 37 11

12 Ett lysande resultat Huvuddelen av deltagarna, 86,5 procent, svarade i den avslutande enkäten att de tänker fortsätta åka buss efter periodens slut vilket visar att testperioden blev en succé. Enligt diagrammet nedan är det 33 procent som tänker fortsätta åka mer än 18 arbetsdagar i månaden. Hela 64,8 procent avser att åka mer än 12 dagar i månaden. Detta visar på en stor förändring med tanke på att detta var personer som åkte bil till och från arbetet dagligen. 21,6 procent svarade att de tänker fortsätta åka enstaka tillfällen men även detta är en förbättring, som kanske kommer att bidra till att dessa personer stegvis kommer att öka sitt bussåkande. Alternativ Procent Värden 1 Ja, samtliga arbetsdagar i månaden? 10,8 % 4 2 Ja, dagar i månaden 21,6 % 8 3 Ja, dagar i månaden 27,0 % 10 4 Ja, dagar i månaden 5,4 % 2 5 Ja, men färre än 12 dagar i månaden 21,6 % 8 6 Nej, jag kommer inte att fortsätta åka kollektivt 13,5 % 5 Totalt 37 12

13 Hela 86,5 procent uppger att de tänkt köpa ett färdbevis på bussen efter det att testperioden var slut. 19,6 procent svarade att de har köpt ett nytt färdbevis på bussen efter avslutad testperiod vilket är ett lysande resultat, 9 av 10 är så nöjda att det köper ett nytt busskort. Detta skulle kunna tolkas som att testresenärerna har fått ett helt nytt tänk tack vare testperioden, och även om inte alla fortsätter åka buss dagligen till och från jobbet har de ersatt några av sina bilresor och upptäckt att det kan vara både enklare och bekvämare att ta bussen. Alternativ Procent Värden 1 Ja 86,5 % 32 2 Nej 13,5 % 5 Totalt 37 13

14 Långtidseffekter, 6 månader efter genomför testperiod I April, sex månader efter genomförd testperiod följde vi upp testresenärerna för att utvärdera aktivitetens långtidseffekter och för att se om resultatet höll i sig. Uppföljningen fick ett mycket bra resultat, det visade sig att fler personer åker mer buss än vad de trodde att de skulle göra efter testperiodens slut. 10,8 procent trodde direkt efter avslutad testperiod att de skulle fortsätta åka buss dagligen till och från jobbet, men efter 6 månader så åker 27, 8 procent buss dagligen till och från arbetet vilket är mer än dubbelt så många. Överlag så åker testresenärerna mer buss än vad de trodde att de skulle göra direkt efter avslutad testperiod. Se diagrammet nedan. Det visar sig även att 33,3 procent av testresenärerna åker mer buss på fritiden tack vara testresenärsaktiviteten och 16, 1 procent uppger att andra familjemedlemmar gar blivit inspirerade till att använda bilen mindre och istället börja åka buss. Alternativ Procent Värden 1 Dagligen till och från arbetet 27,8 % 10 2 Fyra dagar per vecka 13,9 % 5 3 Tre dagar per vecka 11,1 % 4 4 En till två dagar per vecka 5,6 % 2 5 Någon gång per månad 38,9 % 14 6 Aldrig 2,8 % 1 Totalt 36 14

15 En intressantfaktor att undersöka när så många säger sig fortsätta åka buss till och från arbetet är vilken typ av färdbevis de köper, beroende på vilket färdbevis de köper kan man se om det åker mycket eller lite och enligt diagrammet nedan så ser vi att en övervägande majoritet, 70,4 procent köper periodkort. Personer som köper periodkort är i regler personer som åker väldigt mycket annars så lönar det sig inte att köpa den formen av färdbevis, samma sak fast tvärt om gäller de som köper enkelbiljetter, de är personer som åker mer sällan. Alternativ Procent Värden 1 Enkelbiljett 14,8 % 4 2 Rabattkort 33,3 % 9 3 Periodkort 70,4 % 19 Totalt 27 15

16 Vid tillfället då utvärderingsenkäten fylldes i uppgav över hälften, 61,1 procent att de hade ett färdbevis på bussen just då vilket visar att resultatet håller i sig, testresenärs aktiviteten har gett ett mycket bra resultat, personer som tidigare inte åkt buss på länge/ aldrig åkt buss började åka regelbundet och fortsätter att åka regelbundet trotts att testperioden är slut och att det gått 6 månader sedan genomförd aktivitet. Alternativ Procent Värden 1 Ja 61,1 % 22 2 Nej 38,9 % 14 Totalt 36 16

17 Koldioxidbesparingar Enligt anmälningsenkäten var det en stor del av testresenärerna som hade anmält sig till aktiviteten för att skona miljön och spara pengar. Med stöd av de uträkningar som gjorts lyckades testresenärerna med både och. Förutom att de sparade pengar på att byta ut bilen mot bussen, skonade de tillsammans miljön från mer än 6 ton CO2 under testperioden. Volymen motsvarar vad en genomsnittssvensk släpper ut varje år. Vid beräkning av koldioxidbesparingar används emissionsfaktorer för de viktade genomsnittsvärden för personbilstrafik 2008 som rekommenderas av Vägverket 1 och bygger på ARTEMIS-modellen och är beräknade som medeltal för den svenska vägtrafiken. Att använda de viktade genomsnittsvärdena kan innebära att den verkliga effekten undervärderas något, med tanke på att emissionsfaktorerna för personbil i stadstrafik är 20 procent högre än det viktade medlet. Siffrorna på emission av partiklar bygger på data hämtat från EMV-modellen. Beräkningarna har skett enligt mha Vägverkets riktlinjer för koldioxidrapportering och rekommendationen att använda emissionsfaktorer som inkluderar effekten av produktion och distribution s.k. well-to-wheel. Omräkningsfaktorer CO 2 wtw : 0,20 kg/km PM 10 : 0,0058 g/km Uträkningen bygger på genomsnittet resor (29 stycken) som testresenärerna gjorde mellan 1 oktober och 30 oktober på en genomsnitts sträcka av 60km per dag. Då sparade en testresenär cirka 171 kilo CO2 under enbart testperioden. För varje testresenär som fortsätter åka buss till och från jobbet 200 dagar under ett år sker en CO2-besparing på nästan 2500 kg (2,5 ton) per person (se bilden nedan). 1 Handbok för vägtrafikens luftföroreningar, 17

18 Avslutningsmötet Den 2 november hölls ett avslutningsmöte för testresenärerna i medborgarhuset Vännäs kommun av 38 inbjudna deltog 32. Med på mötet fanns även Tor Björkstrand från Länstrafiken, Gunnel Granath från Vännäs kommun och Sonja Renman från Landstinget för att svara på frågor och ta emot synpunkter. Under mötet presenterade Hållbart Resande i Umeåregionen resultatet från enkäterna, både de positiva och negativa svaren. Detta satte igång diskussioner om både de fördelar och nackdelar som hade upplevts under perioden. Många sa att det hade fungerat mycket bättre att åka buss än vad de hade trott, mycket tack vare att de inte behövde stå i långa bilköer och söka parkeringsplats. Några upplevde dock att bussen krävde mer planering i vardagen. På mötet ställdes många frågor och representanterna från Länstrafiken och Landstinget gjorde sitt bästa för att besvara dessa. var frågor om bland annat priser, bussarnas avgångar och önskemål om fler snabbturer mellan Vännäs och Umeå. Bättre informationen vid busshållplatserna och platsbrist på bussar i rusningstrafik. Mötet hade en positiv stämning och representanterna uppskattade alla åsikter som kom in från testresenärerna och var tacksamma att de fick tillgång till en stor fokusgrupp som genom sina iakttagelser och synpunkter bidragit med värdefull information till deras förbättrings- och kvalitetsarbete. 18

19 Budget Busskort (832kr/st) Tidningsannons st á kr/st Informationsmöten Hyra: 700 Affischer 200 Biobiljetter 190 Avslutningsmöte Hyra + fika: 2790 TOTALT: Per deltagare: kr 2073 kr 19

20 Citat från testresenärer 2009 Jag tycker att chaufförerna måste ta hänsyn till att vi resenärer har vinter/höstkläder på oss. Alltså att inte försöka ha "bastu" i bussen. Vissa bussar har dåligt/ej fungerande bälten Direktbuss från Vännäs(ev via Vännäsby) till universitetsområdet/nus utan att passera Vasaplan. Samma önskan gäller förstås även den motsatta vägen Ytterligare en direktbuss med avgång från Vännäs busstation ca Jag är imponerad över snabbheten Känner mig otrygg när chaufförerna pratar i mobiltelefon, detta tycker jag inte borde vara tillåtet. Händer dock ofta. Det är väldigt många som åker buss Det är så härligt att slippa köra i dåligt väder... Att åka buss med varierande arbetstider fungerar riktigt bra Jag har alltid varit avundsjuk på folk som kan sova i bilar och bussar, nu har jag blivit en sådan, bussen är ju rena sömnmedlet! Vissa bussar har dåligt/ej fungerande bälten Jag har valt att försöka åka på olika sträckor för att få uppleva lite mer av den natur som finns. Att bara åka efter E 12 gör resan lite trist tycker jag. Det här med bussåkandet verkar vara en vanesak som jag hoppas kunna vänja mig med. Dåliga bussar ur en handikapp synvinkel Kanske se Tv på de bussar som har det ex. nyhetsmorgon Så otroligt skönt att slippa oroa sig för halkan hela vägen in till Umeå 20

21 21

22 Övriga personer som varit delaktiga i aktiviteten Gunnel Granat, Vännäs kommun Sonja Renman, Västerbottens Läns Landsting Tor Björkstrand, Länstrafiken Västerbotten /

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström MAXSUMO Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011 Av: Ida Lundström Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet.

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet?

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? Enkät 2 Testresenär Namn: Vad har du för sysselsättningsgrad? 100 % 75 % 50 % 25 % Annat Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? 20-22 dagar/månad 16-19 dagar/månad 12-15 dagar/månad

Läs mer

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling Övergripande syfte Att arbetspendlare som normalt tar bilen till arbetet börjar cykla mer. Stimulera de som redan cyklar att cykla mer. Få de som cyklar till jobbet

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

Enkät 2 Testresenärer Marieområdena

Enkät 2 Testresenärer Marieområdena Enkät 2 Testresenärer Marieområdena Bäste Testresenär! Du har nu åkt buss till och från arbetet hela testperioden och vi är intresserade av att höra hur det har gått. Vänligen besvara frågorna senast den

Läs mer

SUMO: MM- testresenär buss 2010-2011. Av: Emma Ödling

SUMO: MM- testresenär buss 2010-2011. Av: Emma Ödling SUMO: MM- testresenär buss 2010- Av: Emma Ödling Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet. Det övergripande

Läs mer

Testresenär Startmöte höst 2013. Page 1

Testresenär Startmöte höst 2013. Page 1 Testresenär Startmöte höst 2013 Page 1 Testresenär höst 2013 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Avslutningsmöte för testresenärer på Marieområdena

Avslutningsmöte för testresenärer på Marieområdena Avslutningsmöte för testresenärer på Marieområdena Kvällens upplägg 18.30 Presentation av kvällens gäster 18.40 Presentation av delar av resultatet från enkäterna 19.10 Frågestund Summering av testperioden

Läs mer

Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se

Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se SUMO: Pedal for medal 2012 Övergripande syfte Att arbetspendlare som normalt tar bilen till arbetet börjar cykla

Läs mer

Testresenärsprojektet i Riksten 2017

Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Bakgrund Under maj månad 2017 genomfördes ett testresenärsprojekt i Riksten. Testresenärsprojektet är en aktivitet inom utvecklingsprogrammet för Tullinge. Ett av målen

Läs mer

Vilka är Be Green Umeå?

Vilka är Be Green Umeå? Vilka är Be Green Umeå? 1 oktober - 2010-31 mars -2015 Trafikverket, Umeåregionen, Region Västerbotten, Umeå Airport, Umeå Energi, UPAB, Umeva, Bostaden AB, UBC Bakgrund Umeå har dålig luft, många kör

Läs mer

Anmälan till testresenär - Vännäs

Anmälan till testresenär - Vännäs Anmälan till testresenär - Vännäs 8. Arbetsplats: (namn och ort) Vännäs kommun/vård och omsorgsförvaltningen. Vännäs Electrum Automation AB Umeå Umeå Energi, Umeå Umeå universiteet Barnavd.2 NUS Umeå Tandläkarhögskolan

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar

Läs mer

... 21... 22... 26... 32... 40... 50

... 21... 22... 26... 32... 40... 50 ......... 7... 13... 17... 17... 19... 1...... 3... 6... 7... 3... 3... 3... 3... 3... 37...... 1... 3...... 3 3 19 1 1 Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet Kvinnokliniken Uminova Siencepark

Läs mer

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande.

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande. Rapport Sammanfattning What s your löjligaste bilresa kampanjen är en utveckling och anpassning av kampanjen Inga Löjliga bilresor. Inga löjliga bilresor är en masskommunikativ kampanj med syfte att minska

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Startmöte för Testresenärer på Marieområdena

Startmöte för Testresenärer på Marieområdena Startmöte för Testresenärer på Marieområdena Vilka är Be Green Umeå? = Sep 2008 maj 2011 Okt 2011 april 2015 E4 Ringled Miljöbilspool Öka det lokala kollektivtrafikresandet med 25 % Mobilitetskontor Finansiärer

Läs mer

Resultat av enkät nr 1 Testresenären

Resultat av enkät nr 1 Testresenären Resultat av enkät nr Testresenären April --9 Innehållsförteckning Bakgrund.... Kön och ålder.... Hur ofta åkte du buss den första månaden?.... Hur tar du dig från hemmet till bussen och vidare till jobbet?....

Läs mer

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet DinKoll Hållbara resor till och från jobbet MM-Öresund 2012-02-09 Karin Edenius, UL Bakgrund Uppsala kommun sökte bidrag via KLIMP 2008 Projektidé: Dialog- och informationssatsning för ökat kollektivtrafikresande

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan Växjö - Kalmar och Kalmar - Oskarshamn

Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan Växjö - Kalmar och Kalmar - Oskarshamn Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan - och - Oskarshamn Fokusområde nr 1: Pendlingsresor med tåg mellan och Fokusområde nr 5: Kommun med stor utpendling Projektledare: Hannele Johansson Energikontor

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Intervjuer med användare, Företagskort 365

Intervjuer med användare, Företagskort 365 Intervjuer med användare, 2015 Företagskort 365 Undersökning bland användare av Företagskort 365 Författare: Markus Lagerqvist, Michaela Andersson Intermetra Business & Market Research Group AB Datum:

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från ITT Flygt i Emmaboda September 2006 oktober 2007 ITT Water& Wastewater Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning

Läs mer

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Borås-Göteborg Företag Avtalsnummer: TRV 213/4576 Datum: 216-12-2 Markör Sammanfattning Kännedom Kännedomen har ökat sedan förra mätningen (214). Drygt åtta av tio (82%) känner till projektet vilket är

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från IKEA Kalmar April 2007 och maj 2008 Växjö juni 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning. Anställdas resor till och

Läs mer

Testresenärer till och från Scania

Testresenärer till och från Scania Testresenärer till och från Scania Fokusområde nr1: Kommun med stor inpendling Projektledare: Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra Sjögatan 17 392 32 Kalmar Tel 0470-76 55 60 Email:

Läs mer

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet?

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Bra (15) Mycket bra (5) Jag hann inte ta del av veckan i någon stor utsträckning Mycket bra initiativ, kanske kunde informationen

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Rapport Pedal for Medal 2009

Rapport Pedal for Medal 2009 Rapport Pedal for Medal 2009 Sammanfattning Projektet Hållbart Resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen ska bli mer hållbara. Det är delvis EU-finansierat och ett samarbete mellan

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Testresenärer i kollektivtrafiken mellan Kalmar och Oskarshamn

Testresenärer i kollektivtrafiken mellan Kalmar och Oskarshamn Testresenärer i kollektivtrafiken mellan Kalmar och Oskarshamn Fokusområde nr 5: Kommun med stor utpendling Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 2014-03-03 03-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress:

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

Resvaneundersökning Anderstorp

Resvaneundersökning Anderstorp Resvaneundersökning Anderstorp Skellefteå kommun, Västerbottens län 2011-02-01 Yta för bild eller mönster 1 Dokumenttitel: Resvaneundersökning Anderstorp Skapat av: Tyréns AB Dokumentdatum: 2011-02-01

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Länssjukhuset i Kalmar Oktober 2006 och november 2007 Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2.

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02 Arbetspendling-scann Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: 18-5-29 9:23:2 1 Är du man eller kvinna? Sid 1 25 28 2 15 142 5 Man Kvinna 1 Är du man eller kvinna? Absoluta tal % Man

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Kundundersökning mars 2012 Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014 Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 14 Om undersökningen Bakgrund och teknisk beskrivning På uppdrag av Regionförbundet Örebro har Markör Marknad och Kommunikation AB genomfört en undersökning

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Att arbeta hemifrån som vårdadministratör. Karlstads Teknikcenter Tel

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Att arbeta hemifrån som vårdadministratör. Karlstads Teknikcenter Tel Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-05-04

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Simrishamnsbanan 213 Trafikverket Attitydundersökning Simrishamnsbanan 213 Projektnummer: TRV 21/21715 Bakgrund Syfte Det primära syftet med undersökningen är att ta reda på vilken inställning

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Volvo i Braås Maj 2007 maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor till

Läs mer

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Bilaga pressinformation 2011-02-02 Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Kollektivtrafikbarometern är en nationell undersökning som drivs och utvecklas av branschorganisationen Svensk

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30.

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30. Information från Länstrafiken i Västerbotten. #3.2014 Sid 1 (December 2014) Ny tidtabell Från och med den 14 december byter vi som bekant tidtabell. Nedan följer ett urval av de viktigaste förändringarna

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Rapportförfattare: Grön Trafik Fotograf: Jonas Kullman Sammanfattning Testresenärskampanjen omgång 4 ingår som en del av den överenskommelse som

Läs mer

Samåkning Södra Öland!

Samåkning Södra Öland! Samåkning Södra Öland! Var med och påverka Ett varv runt jorden är 40 000 km. För 2 år och 9 månader sedan lanserade Tolg, utanför Växjö, sin unika Mobilsamåkning. Sedan dess har Tolgborna samåkt 57 631

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Testresenärer i Halmstads kommun 2009 och 2010

Testresenärer i Halmstads kommun 2009 och 2010 Testresenärer i Halmstads kommun 2009 och 2010 Testresenärer 2009 Enkätsammanställning, Projektplan Testresenärer 2010 samt SUMO för 2009 och 2010 års projekt Innehållsförteckning Testresenärer 2009...

Läs mer

Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort!

Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort! 1 PM 2017:58 Jonas Åström Nina Hvitlock Christer Ljungberg 2017-10-03 Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort! Foto av Oskar Elfving Söderström Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund

Läs mer

Testresenärskampanjen

Testresenärskampanjen Projektrapport av Grön Trafik: Testresenärskampanjen Hos Länssjukhuset i Östersund, 2010 Fotograf: Jonas Kullman Sammanfattning Testresenärskampanjen omgång 4 ingår som en del av den överenskommelse som

Läs mer

RVU - Umeå Airport Var påbörjade du resan till Umeå Airport

RVU - Umeå Airport Var påbörjade du resan till Umeå Airport RVU - Umeå Airport Var påbörjade du resan till Umeå Airport City Rådhuset Rådhuset Skidspåret Hörnefors Stengärdets väg Mariehemsv. Berghem Berghem Storgatan 96 Nygatan 71 Skolgatan 17 Umeå tingsrätt Uman

Läs mer

TRAFFIC AB RAPPORT 2012:38 VERSION 1.0. DinKoll. utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort för nyinflyttade

TRAFFIC AB RAPPORT 2012:38 VERSION 1.0. DinKoll. utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort för nyinflyttade TRAFFIC AB RAPPORT 2012:38 VERSION 1.0 DinKoll utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort för nyinflyttade Dokumentinformation Titel: DinKoll - utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort

Läs mer