Norton 360 Online Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norton 360 Online Användarhandbok"

Transkript

1 Användarhandbok

2 Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara i enlighet med punkt i FAR och är underkastad de tillämpliga inskränkningar i rättigheterna som definieras i punkt , "Commercial Computer Software - Restricted Rights" (Kommersiell programvara rättighetsinskränkningar) i FAR och punkt , "Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation" (Rättigheter i kommersiell programvara eller dokumentation för kommersiell programvara) i DFARS samt i eventuella efterföljande regler. All användning, modifiering, reproduktion, publicering, framförande, visning eller yppande av den licensierade programvaran och dokumentationen av statliga myndigheter i USA måste ske i enlighet med villkoren i detta avtal. Symantec, Symantec-logotypen, Norton Ghost, GoBack, LiveUpdate, Norton AntiSpam, Norton AntiVirus, Norton Internet Security, Norton 360 och Norton SystemWorks är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Symantec Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Windows är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Den produkt som beskrivs i detta dokument distribueras under licens som begränsar dess användning, kopiering, distribution och dekompilering/baklängeskonstruktion. Detta dokument eller delar av det får inte reproduceras i någon form för något ändamål utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Symantec Corporation och dess eventuella licensgivare. DOKUMENTATIONEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SYMANTEC CORPORATION AVSÄGER SIG ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR, UTFÄSTELSER OCH GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KURANS, ÄNDAMÅLSENLIGHET OCH GARANTIER FÖR ATT INGA INTRÅNG GJORTS I UTOMSTÅENDE PARTERS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING. SYMANTEC CORPORATION KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED TILLHANDAHÅLLANDET ELLER ANVÄNDNINGEN AV DENNA DOKUMENTATION. INFORMATIONEN I DENNA DOKUMENTATION KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. Symantec Corporation Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA 95014, USA

3 Innehåll Kapitel 1 Översikt... 5 Om Norton Vad är nytt i Norton Kapitel 2 Installation... 9 Innan du börjar... 9 Installera och aktivera Norton Installera Norton Tilläggspaket Kapitel 3 Komma igång Starta Norton Aktivera tjänsten Utforska huvudfönstret Förstå status för Norton Hantera meddelanden och varningar Ytterligare information Register... 17

4 4 Innehåll

5 Översikt 1 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Om Norton Vad är nytt i Norton 360 Om Norton 360 Norton 360 ger marknadsledande skydd och prestanda i en enkel, användarvänlig allt-i-ett-lösning. Med en enda prenumeration skyddas upp till tre datorer. Du och din familj kan surfa, handla eller utföra bankärenden på Internet på ett säkert sätt, eftersom legitima webbplatser kontrolleras, illegitima blockeras och användarnamn och lösenord hanteras säkert. Norton 360 bidrar också till att datorn körs med högsta möjliga prestanda och skyddar dina data genom att förenkla automatisk säkerhetskopiering och återställning av filer. Vad är nytt i Norton 360 Norton 360 är en helhetslösning för datorskydd som gör att du kan känna dig säker när du använder datorn.

6 6 Översikt Vad är nytt i Norton 360 Den här versionen av Norton 360 innehåller följande nya funktioner: Datorsäkerhet Identitetsskydd Säkerhetskopiering Datoroptimering 1 Kör säkerhetskontroller i bakgrunden när datorn är inaktiv. 1 Blockerar automatiskt alla försök att utnyttja kända sårbarheter i Internet Explorer 1 Möjlighet att köra virus- och spionprogramssökningar i en fil eller mapp genom att högerklicka på den. w Alternativet att högerklicka är inte tillgänglig i 64-bitarsversionen av Windows Vista. 1 Kan stänga av datorn automatiskt när vissa uppgifter slutförts. 1 Söker igenom datorn snabbare. 1 Möjlighet att återställa brandväggen till standardinställningarna. 1 Ger ett omfattande skydd när du surfar på Internet. 1 Skyddar mot nätfiske i Firefox och Internet Explorer 1 Hanterar lösenord 1 Mindre och smidigare Norton-verktygsfält 1 Snabbare funktion för nätfiskeskydd 1 Skyddar mot tangentloggnings- och skärmdumpningsprogram. 1 Säkerhetskopierar till olika medier, som ipod-spelare, Blu-ray-skivor och HD dvd-skivor. 1 Säkerhetskopierar data från flera datorer till en gemensam nätverksenhet 1 Analyserar nya statusikoner så att du lättare förstår statusen för de säkerhetskopierade filerna på datorn. 1 Möjlighet att ange vilka filer och mappar som ska tas med vid säkerhetskopiering genom att högerklicka på dem. w Alternativet att högerklicka är inte tillgänglig i 64-bitarsversionen av Windows Vista. 1 Använd jokertecken när du söker efter filer eller mappar som ska återställas 1 Funktionen för förhandsgranskning underlättar sökningen efter de filer du vill återställa 1 Optimerar datorns prestanda genom att rensa bort oönskade registerobjekt 1 Skapar diagnostikrapporter där du får kortfattad systeminformation som du kan använda för att hitta och åtgärda fel och problem. 1 Tar bort tillfälliga Internetfiler i Firefox och Internet Explorer 1 Analyserar defragmenteringsnivån i datorn och skapar en rapport.

7 Översikt Vad är nytt i Norton Nätverksövervakning 1 Möjliggör fjärrövervakning av datorerna i ditt hemnätverk. 1 Visar statusen för nätverket som datorn är ansluten till. 1 Ger dig möjlighet att ge eller neka enheter i nätverket tillgång till din dator 1 Visar och ger dig möjlighet att ändra detaljer om en dator eller enhet som är ansluten till hemnätverket. Förbättrad användarvänlighet 1 Enkel problemlösning med One Click Support 1 Snabba uppgifter kan köras genom att föra muspekaren över objekten på Norton 360:s huvudsida. 1 Aktiviteter kan schemaläggas och köras i bakgrunden på datorn 1 Enkel tillgång till Avancerade inställningar 1 Du kan delge Symantec dina synpunkter på produkten med hjälp av feedbacklänken som visas på flera ställen i produkten.

8 8 Översikt Vad är nytt i Norton 360

9 Installation 2 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Innan du börjar 1 Installera och aktivera Norton Installera Norton Tilläggspaket Innan du börjar w Innan du börjar bör du stänga alla program som är öppna på datorn. Under aktiveringen kan det visas Microsoft-meddelanden. Följ Microsofts anvisningar på skärmen innan du fortsätter att aktivera Norton 360. Installera och aktivera Norton 360 w Du installerar och aktiverar Norton 360 med hjälp av den fil som du laddade ner från din Internetleverantör. Om det visas en panel där du ombeds uppgradera Windows installationsprogram följer du anvisningarna på panelen. Norton 360 kan inte installeras om installationsprogrammet inte har uppgraderats. Så här installerar och aktiverar du Norton Dubbelklicka på den fil som du har laddat ner från Internetleverantören. 2 Klicka på Installera Norton 360 i den första panelen. 3 Läs igenom licensavtalet och klicka på Jag accepterar. Om du inte accepterar licensavtalet går det inte att fortsätta installationen. 4 Kontrollera om du har andra säkerhetsprodukter installerade och klicka sedan på Nästa. 5 Klicka på Nästa för att bekräfta installationen. 6 I panelen Programtjänst väljer du ett alternativ och följer anvisningarna på skärmen.

10 10 Installation Installera Norton Tilläggspaket Om du inte kan aktivera produkten Om du inte kan ansluta till Symantecs servrar för att aktivera produkten, kontrollerar du först om det finns programvara för barnsäkerhet, antingen installerad på datorn eller via Internetleverantören, som kan blockera anslutningen. Anslutningen kan vara blockerad om du använder programvara för barnsäkerhet. Du kan konfigurera barnsäkerhetsfunktionerna så att de inte blockerar aktiveringen om du tror att det är det som gör att du inte kan ansluta. Om du vill ändra konfigurationen måste du logga in i barnsäkerhetsprogrammet som administratör eller logga in på Internet via Internetleverantören som administratör. Installera Norton Tilläggspaket Med Norton Tilläggspaket och Norton 360 får du ännu bättre säkerhetsfunktioner. De här funktionerna skyddar mot skäppost och ser till att ingen kommer åt värdefulla personuppgifter. Dessutom skyddar du dina barn från olämpligt webbinnehåll. Så här installerar du Norton Tilläggspaket 1 Gå till webbplatsen Norton Tilläggspaket via följande webbadress: 2 Klicka på Ladda ner i fönstret Norton Tilläggspaket. 3 Följ instruktionerna på skärmen.

11 Komma igång 3 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Starta Norton Aktivera tjänsten 1 Utforska huvudfönstret 1 Förstå status för Norton Hantera meddelanden och varningar 1 Ytterligare information Starta Norton 360 Norton 360 skyddar den dator som programmet är installerat på. Du behöver inte starta programmet för att skyddet ska aktiveras. Om Norton 360 upptäcker en situation som kräver din uppmärksamhet försöker Norton 360 reparera den automatiskt. Du kan också ställa in Norton 360 så att det meddelar dig när en situation kräver din uppmärksamhet för att du sedan ska kunna bestämma vad som ska göras. Du kan när som helst starta Norton 360 för att justera inställningar, granska skyddsnivån eller göra förebyggande underhåll. Du har åtkomst till alla programfunktioner från huvudfönstret. Så här startar du Norton Gör något av följande: 1 Dubbelklicka på Norton 360 Online-ikonen i Windows meddelandefält. 1 Öppna Start-menyn > Program > Norton 360 Online> Norton 360 Online i aktivitetsfältet i Windows. 1 Dubbelklicka på Norton 360 Online-ikonen på skrivbordet.

12 12 Komma igång Aktivera tjänsten Aktivera tjänsten Om du inte aktiverar tjänsten när du uppmanas att göra det kan du göra det från fönstret Programtjänst. Vid tjänsteaktiveringen initieras den fortlöpande tjänsten. Aktiveringen tar inte mer än några få minuter. Så här aktiverar du tjänsten från fönstret Programtjänst 1 Välj ett alternativ i fönstret Programtjänst och klicka sedan på Nästa. 2 Följ anvisningarna på webbplatsen. 3 När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på Slutför. Utforska huvudfönstret När du startar Norton 360 öppnas huvudfönstret. Huvudfönstret ger åtkomst till alla funktioner, alternativ, hjälp och support för Norton 360. Du kan också se total status för alla dina skyddskategorier, inklusive dator- och webbskydd, säkerhetskopiering av filer och temporära filer som finns kvar på datorn när du har använt Internet. Huvudfönstret innehåller tre områden som ger tillgång till uppgifter och tjänster. Områdena är följande: Länkar Följande länkar visas högst upp i huvudfönstret: 1 uppgifter Öppnar sidan Uppgifter och inställningar där du kan göra manuella sökningar, produktuppdateringar, visa statistik och köra en diagnostikrapport. 1 inställningar Öppnar inställningssidan, där du kan hantera säkerhetskopieringar, Identity Safe, Avlyssningsskydd och Norton Tilläggspaket. Du kan också anpassa inställningarna för Skydd mot virus och spionprogram samt brandväggsskyddet. Området ger även möjlighet att schemalägga uppgifter med hanteringsverktyget Mitt nätverk. 1 hjälp och support Öppnar den elektroniska hjälpen för Norton 360. Du kan också öppna supportwebblatsen där du kan lösa problem med produkten. Sammanfattningsrad Sammanfattningsraden för status finns mitt i huvudfönstret och för status anger total status för skyddskategorierna. Status kan vara Skyddad om datorn är säker, eller Hotad om det finns något område som kräver din uppmärksamhet. Området har också en Åtgärda-knapp. Om ett område kräver din uppmärksamhet visas detta även i en eller flera skyddskategorier.

13 Komma igång Förstå status för Norton Skyddskategorier Skyddskategorierna utgör det största området i huvudfönstret och innehåller följande: 1 Datorsäkerhet Ger information om total skyddsstatus och tillgång till sidan om datorns säkerhet där du kan visa status för skydd som associeras med dina Internetinställningar. Du kan även visa detaljer, köra sökningar, hitta uppdateringar, hantera brandväggen och köra Security Inspector. 1 Identitetsskydd Ger allmän översikt över webbplatsens säkerhetsstatus, där Norton 360 är inställd för att upptäcka bedrägliga webbplatser och bestyrka genuina webbplatser. Du kan också säkra din personliga information, skydda din Internetidentitet, visa detaljer och hantera Identity Safe. 1 Säkerhetskopiering Ger information om total status för säkerhetskopiering och tillgång till sidan för säkerhetskopiering, där du kan visa säkerhetskopieringens konfiguration. Du kan också visa information och återställa eller säkerhetskopiera filer manuellt. 1 Datoroptimering Ger information om total status och åtkomst till sidan Datoroptimering, där du kan visa status för rensning av Internetfiler och diskoptimering. Du kan också visa detaljer, rensa filer, rensa registret, köra en diagnostikrapport och optimera din hårddisk. Förstå status för Norton 360 Se Om statusfärg och säker beräkning på sidan 14. När du startar Norton 360 presenterar huvudfönstret dess status med det samma. Färgen på sammanfattningsraden för status nästan högst upp i fönstret anger aktuellt tillstånd för din dator. Om något problem kräver din uppmärksamhet beskriver sammanfattningsraden för status problemet. Om fler än ett problem kräver din uppmärksamhet visar sammanfattningsraden för status antalet problem. När Norton 360 upptäcker problem visar den också en knapp som du kan trycka på för att lösa dessa problem. Nedanför sammanfattningsraden för status visar Norton 360 enskilda statusområden för varje skyddad funktion. Statusområdet visar många problem som behöver lösas för varje funktion. Statusområdena för skyddsfunktioner erbjuder också Detalj-länkar som du kan klicka på för ytterligare information om dessa problem.

14 14 Komma igång Hantera meddelanden och varningar Om statusfärg och säker beräkning Norton 360 använder tre färger för att indikera statusen för dess skyddsfunktioner. Röd Indikerar närvaron av ett eller flera problem som utgör en risk för din dator Gul Indikerar närvaron av ett eller flera problem som kräver din uppmärksamhet Grön Indikerar att funktionen skyddar din dator Hantera meddelanden och varningar Norton 360 visar meddelanden på flera olika sätt på flera platser. Du kan se meddelanden på följande platser: Meddelandefältet på Windows skrivbord Flera typer av Norton 360-meddelanden visas i nedre högra hörnet på Windows skrivbord. T.ex. om din dator har varit avstängd eller om du inte har varit ansluten till Internet på ett tag kommer du att se ett meddelande om att ditt skydd kanske inte är uppdaterat. En annan larmsignal visas om en säkerhetsinställning stängts av. Detta meddelande varnar dig om att datorn kanske inte är säker och hjälper dig att aktivera inställningen igen. I de flesta fall kan du klicka på varningen för att öppna Norton 360 och åtgärda problemen. Sammanlagd status i Norton 360:s huvudfönster Larm och andra meddelanden visas överst i mitten av huvudfönstret. Färgen på ett meddelande indikerar hur angeläget det är. Om meddelandets färg är grön är allt som det ska. Om meddelandets färg är röd betyder det att du bör följa instruktionerna i meddelandet för att se till att du förblir skyddad.

15 Komma igång Ytterligare information 15 Norton 360 kategorier och detaljer Varje kategori ändrar färg om statusen ändras. En grön cirkel med ett kontrollmärke indikerar att alla poster i en kategori är i bra skick. Gul eller röd cirkel indikerar möjliga problem som du bör kontrollera. När du klickar på någon kategori kommer dess detaljlista att lista allting som behöver uppmärksammas. I de flesta fall inkluderar beskrivningen om vad som är fel en länk som hjälper dig att reparera problemet. Om du varnas för något som du inte vill ändra kan du justera inställningarna så att Norton 360 inte stör dig med det problemet igen. Ytterligare information Produktdokumentationen hjälper dig att använda Norton 360. Informationen finns på datorn och på Symantecs webbplats. Gå till Symantecs webbplats Öppna hjälpen Du kan få tillgång till Symantecs webbplats i en webbläsare. Du kan också få tillgång till Symantecs supportwebbplats i ett fönster eller en dialogruta i Norton 360. Så här öppnar du Symantecs webbplats i webbläsaren 1 Öppna webbläsaren. 2 Gå till följande webbadress: Du når hjälpfunktionen överallt i Symantec-produkten. Hjälpen innehåller länkar till information som hjälper dig att utföra specifika uppgifter. Den elektroniska hjälpen innehåller en guide till alla produktfunktioner och uppgifter som du kan utföra. Öppna hjälpen 1 Klicka på Hjälp och support i huvudfönstret. 2 Klicka på Hjälp.

16 16 Komma igång Ytterligare information 3 Klicka på en flik i vänster ruta i Hjälp-fönstret. Dina alternativ är: Innehåll Visar hjälpavsnitt efter ämne Index Visar alla nyckelord för hjälpavsnitten i alfabetisk ordning Sök Öppnar en sökruta där du kan skriva ett ord eller en fras Du kan skriva ut hjälpavsnitten. Så här skriver du ut ett hjälpavsnitt 1 Klicka på fliken Innehåll i hjälpfönstret. 2 Markera avsnittet som ska skrivas ut i innehållsförteckningen och klicka på Skriv ut. 3 Ange om du bara vill skriva ut det markerade avsnittet eller om du vill skriva ut avsnittet samt alla underavsnitt. 4 Klicka på OK. Öppna fönster- eller dialogrutehjälpen Fönster- och dialogrutehjälpen är avsnitt som är specifika för ett visst fönster eller en viss dialogruta. Så här visar du fönster- eller dialogrutehjälpen 4 Klick på Hjälp för att öppna fönster- eller dialogrutehjälpen i fönster och dialogrutor.

17 Register A aktivering 12 aktiveringsproblem 10 F färger i Norton felmeddelanden 14 felsökning aktivering 10 H Hjälp öppna 15 skriva ut 15 huvudfönster detaljer 12 länkar 12 skydd 12 statusfärger 14 statusmeddelanden 14 statussammanfattning 12 I inställningar 12 M meddelanden 14 N Norton Tilläggspaket 10 Norton 360 färger 14 huvudfönster 14 ikon på skrivbordet 11 om 5 status 13 Vad är nytt i 5 O om Norton P popup-meddelanden 14 S Sammanfattningsrad för status 12 Skyddskategorier 12 status 13 T tjänsteaktivering 12 U uppgifter 12 V varningar 14 visa Symantec Support 15 Symantecs webbplats 15

18 foo

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Norton 360 Användarhandbok

Norton 360 Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Användarhandbok Dokumentation version 2.0 2008 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara i

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Norton 360 Användarhandbok

Norton 360 Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Användarhandbok Dokumentation version 2.0 2008 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara i

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Norton 360TM. Användarhandbok

Norton 360TM. Användarhandbok Norton 360TM Användarhandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter. Användarhandbok

Läs mer

Norton Internet Security Användarhandbok

Norton Internet Security Användarhandbok Användarhandbok Norton Internet Security Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0

Läs mer

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen.

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Användarhandbok Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för

Läs mer

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen.

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Användarhandbok Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för

Läs mer

Norton 360 Användarhandbok

Norton 360 Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara i

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Norton 360TM Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska

Läs mer

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen

Läs mer

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Norton TM AntiVirus Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen.

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Användarhandbok Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för

Läs mer

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen.

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Användarhandbok Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska

Läs mer

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen.

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Användarhandbok Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för

Läs mer

Norton Internet Security Användarhandbok

Norton Internet Security Användarhandbok Användarhandbok Norton Internet Security Användarhandbok Dokumentation version 10.1 2006 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell

Läs mer

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor

Läs mer

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus Nödvändigt datorskydd McAfee VirusScan innehåller anti-virus- och anti-spywareskydd för din dator. McAfee Total Protection innehåller även dator- och nätverksverktyg samt McAfee SiteAdvisor för säker surfning.

Läs mer

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security ger ett avancerat skydd för

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen.

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Användarhandbok Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Snabb Startguide Internet Security 2009 Viktigt! Läs produktaktiveringsdelen i den här guiden noggrant. Informationen i den delen är nödvändig för att hålla din dator skyddad. För att kunna använda produkten

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Användarhandbok PN: SW

Användarhandbok PN: SW Användarhandbok PN: 10470689-SW Användarhandbok till Norton Internet Security 2006 Dokumentation version 9.0 Copyright 2005 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantec-logotypen, Norton Ghost,

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Internet Security 2013. Snabbstartguide

Internet Security 2013. Snabbstartguide Panda Internet Security 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Fullständigt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 Den programvara

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security Pro ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat

Läs mer

FÖR macos. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR macos. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR macos Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security Pro ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Norton AntiVirus Produkthandbok Den programvara som beskrivs här levereras under ett licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentversion

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Innehåll. McAfee Internet Security 3

Innehåll. McAfee Internet Security 3 Användarhandbok i Innehåll McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter...5 Funktioner i SecurityCenter...6 Använda SecurityCenter...7 Åtgärda eller ignorera skyddsproblem...17 Arbeta med varningar...21

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Den här cd-skivan innehåller programvaran Norton Internet Security. Programmet är utformat för att skydda ditt privatliv och din säkerhet när du är uppkopplad

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

Norton Security. Produkthandbok

Norton Security. Produkthandbok Norton Security Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter. Produkthandbok

Läs mer

Norton 360TM. Produkthandbok

Norton 360TM. Produkthandbok Norton 360TM Produkthandbok Produkthandbok för Norton 360 Den programvara som beskrivs här levereras under ett licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentversion 22.5

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Skötselråd för datoransvarig Windows XP, Vista, 7

Skötselråd för datoransvarig Windows XP, Vista, 7 Sidan 1 av 8 En gång per vecka:... 2 Uppdatera antivirusprogrammet... 2 Efter ett långt uppehåll... 2 Varannan vecka:... 2 Microsoft Windows Update... 2 En gång per månad:... 2 Defragmentera hårddisken...

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Enkelt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010/2013 Den programvara som

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Viktiga inställningar för Isolda webshop

Viktiga inställningar för Isolda webshop Viktiga inställningar för Isolda webshop Denna webshop är optimerad för Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 2, Safari 2 och senare versioner. Vi använder både vanliga cookies (en fi l som sparas på din

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer