Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer information om snabbinstallation finns på baksidan."

Transkript

1 Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

2 Användarhandbok för Norton AntiVirus Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 18.0 Copyright 2010 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantec-logotypen, Norton, SONAR, LiveUpdate, Norton AntiSpam, Norton AntiVirus, Norton Internet Security, Norton 360 och Norton SystemWorks är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Symantec Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Windows är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation Delar av den här produktens upphovsrätt [ ] Glyph & Cog, LLC. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Den produkt som beskrivs i detta dokument distribueras under licens som begränsar dess användning, kopiering, distribution och dekompilering/omvänd utveckling. Detta dokument eller delar av det får inte reproduceras i någon form för något ändamål utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Symantec Corporation och dess eventuella licensgivare. DOKUMENTATIONEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SYMANTEC FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR, UPPGIFTER OCH GARANTIER, INKLUSIVE EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KOMMERSIELL GÅNGBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, UTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM SÅDAN FRISKRIVNING ANSES VARA JURIDISKT OGILTIG. SYMANTEC CORPORATION SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR I SAMBAND MED UTRUSTNINGENS PRESTANDA ELLER ANVÄNDNINGEN AV DENNA DOKUMENTATION. INFORMATIONEN I DENNA DOKUMENTATION KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. Symantec Corporation 350 Ellis Street, Mountain View, CA Tryckt i Tjeckien

3 Innehåll Kapitel 1 Översikt... 5 Om Norton AntiVirus... 5 Kapitel 2 Installation... 7 Innan du börjar... 7 Installera Norton AntiVirus... 7 Om startpanelen inte visas... 8 Kapitel 3 Komma igång... 9 Starta Norton AntiVirus... 9 Aktivera produkten Skapa ett Norton Account Utforska huvudfönstret Följa upp säkerhetsstatusindikatorer Övervaka skyddsstatus för en funktion Ytterligare information Kapitel 4 Hantera virusangrepp Använda Norton Bootable Recovery Tool om du inte kan installera produkten Ladda ned Norton Bootable Recovery Tool Service- och supportlösningar Register Snabbinstallation... 26

4 4 Innehåll

5 Översikt 1 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Om Norton AntiVirus Om Norton AntiVirus Norton AntiVirus skyddar datorn mot virus, botprogram, maskar och andra hot utan att hastigheten påverkas nämnvärt. Filer som befinner sig i riskzonen upptäcks snabbt via effektiva sökalgoritmer. Sårbarhetsskyddet hindrar skadliga program från att utnyttja säkerhetsluckor i programmen på datorn. Pulsuppdateringar sker mellan var 5:e och 15:e minut, och tack vare realtidskontrollen förblir datorn skyddad även mot nya och framväxande hot. Till skillnad från många andra antivirusprogram ger dig Norton AntiVirus lättfattliga förklaringar om hoten och information om processor- och minnesanvändning Programmet skyddar mot framtidens virus utan att datorns hastighet påverkas.

6 6 Översikt Om Norton AntiVirus

7 Installation 2 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Innan du börjar 1 Installera Norton AntiVirus 1 Om startpanelen inte visas Innan du börjar Innan du börjar bör du stänga alla program som är öppna på datorn och se till att den är ansluten till Internet. Norton AntiVirus innehåller ett antivirusprogram. Om du har andra antivirusprogram installerade på datorn kan det hända att en avinstalleringspanel visas. Du kan då enkelt avinstallera dessa. Symantec rekommenderar att du tar bort alla andra antivirusprogram. Följ anvisningarna på panelen. Installera Norton AntiVirus Du kan installera Norton AntiVirus från en cd-skiva, från en USB-enhet eller från en fil som du laddar ned.

8 8 Installation Om startpanelen inte visas Så här installerar du Norton AntiVirus 1 Gör något av följande: 1 Om du installerar från en cd-skiva sätter du i den i den optiska enheten. I Windows Vista eller Windows XP klickar du på Installera Norton AntiVirus. I Windows 7 klickar du på Starta Norton Install och sedan på Installera Norton AntiVirus. 1 Om du installerar från en USB-enhet ansluter du den till USB-porten. I Windows Vista eller Windows XP klickar du på Starta Norton Install och sedan på Installera Norton AntiVirus. I Windows 7 klickar du på Öppna mappen för att visa filer, dubbelklickar på Start.exe. och klickar sedan på Installera Norton AntiVirus. 1 Om du har laddat ned en kopia av Norton AntiVirus så dubbelklickar du på den nedladdade filen. 2 Ange produktnyckeln på installationssidan för Norton AntiVirus om du uppmanas att göra det. 3 Klicka på länken Installationsalternativ, granska alternativen och klicka sedan på OK. 4 Klicka på Användarlicensavtal, läs igenom det och klicka sedan på Stäng. 5 När du har läst avtalet klickar du på GODKÄNN OCH INSTALLERA. Om startpanelen inte visas På vissa datorer startas inte cd-skivor automatiskt när de sätts in i den optiska enheten. Så här startar du installationsprogrammet från produkt-cd:n 1 Dubbelklicka på Den här datorn på skrivbordet. 2 Dubbelklicka på den optiska enhetens ikon i fönstret Den här datorn. 3 Dubbelklicka på Start.exe i fillistan och sedan klickar du på InstalleraNorton AntiVirus.

9 Komma igång 3 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Starta Norton AntiVirus 1 Aktivera produkten 1 Skapa ett Norton Account 1 Utforska huvudfönstret 1 Följa upp säkerhetsstatusindikatorer 1 Övervaka skyddsstatus för en funktion 1 Ytterligare information Starta Norton AntiVirus Se Följa upp säkerhetsstatusindikatorer på sidan 13. Norton AntiVirus skyddar alla datorer där programmet är installerat. Du behöver inte öppna programmet för att skyddet ska aktiveras. Du kan när som helst starta Norton AntiVirus för att justera inställningar eller utföra förebyggande underhåll. Alla programfunktioner går att komma åt från huvudfönstret. Så här startar du Norton AntiVirus 4 Gör något av följande: 1 Dubbelklicka på ikonen för Norton AntiVirus i meddelandefältet i Windows. 1 Klicka på Start > Alla program > Norton AntiVirus > Norton AntiVirus i Windows Aktivitetsfält.

10 10 Komma igång Aktivera produkten Aktivera produkten Om du inte aktiverade produkten under installationen visas ett varningsmeddelande med en uppmaning om aktivering med jämna mellanrum tills du aktiverar produkten. w Om du aktiverar programmet minskar risken för piratkopiering av programvara och du kan vara säker på att du använder äkta programvara från Symantec. När du aktiverar Norton-produkten tilldelas du en viss prenumerationsperiod. Du kan även förnya din prenumeration om du vill fortsätta använda Norton AntiVirus. Du måste aktivera produkten inom den tidsperiod som meddelandet anger, annars slutar din produkt att fungera. Du kan aktivera produkten direkt från meddelandet som innehåller aktiveringsuppmaningen eller från huvudfönstret. Aktiveringen tar bara några minuter. Under aktiveringen visas fönstret Norton Account. Om du vill kan du skapa ett Norton Account och registrera din produkt. Du kan också se mer information, t.ex. din produktnyckel, registreringsdatum och senaste uppdateringar för produkten. Om du hoppar över fönstret Norton Account aktiveras produkten, men produktnyckeln sparas inte i Norton Account. Du kan skriva ut produktnyckeln för att kunna ominstallera produkten längre fram. För att aktivera din produkt från varningsfönstret 1 Gör något av följande i varningsfönstret: 1 Om du köpte en prenumerationsversion av programmet hos en återförsäljare, eller om det redan var installerat på datorn, klickar du på Aktivera nu. 1 Välj alternativet Förnya nu om du vill förlänga prenumerationen på produkten. Du kan också aktivera eller förnya prenumerationen av produkten från ett användarkonto som inte tillhör administratören. 2 Klicka på OK. 3 Förnya prenumerationen för att aktivera eller förnya produkten. 4 Klicka på Klar i fönstret som visas. Aktivera produkten från huvudfönstret 1 Gör något av följande i Norton AntiVirus:s huvudfönster: 1 Klicka på Aktiveranu om du köpt en prenumerationsversion av produkten. 1 Klicka på Aktivera online nu om produkten var förinstallerad på datorn. 1 Klicka på Förnya nu om du vill förlänga prenumerationen på produkten. Du kan också aktivera eller förnya prenumerationen av produkten från ett användarkonto som inte tillhör administratören. 2 Förnya prenumerationen för att aktivera eller prenumerera på produkten. 3 Klicka på Klar i fönstret som visas.

11 Komma igång Skapa ett Norton Account 11 Om problem i samband med aktivering Kontrollera Internetanslutningen om det inte går att ansluta till Symantecs servrar i samband med aktiveringsprocessen. Kontrollera sedan att det inte finns någon föräldrakontroll som blockerar anslutningen. Vissa skydd kan vara installerade på datorn medan andra tillhandahålls via Internetleverantören. Anslutningen kan vara blockerad om du använder programvara för föräldrakontroll. Konfigurera föräldrakontrollen så att anslutningen eller aktiveringsprocessen inte blockeras. Om du vill konfigurera inställningarna loggar du in som administratör i föräldrakontrollsprogrammet eller på Internet via Internetleverantören. Om du använder en proxyserver för att ansluta till Internet måste du konfigurera inställningarna för proxyservern. Du kan konfigurera inställningar för nätverksproxy i avsnittet Diverse inställningar. Skapa ett Norton Account På ditt Norton Account lagras produktnyckeln och betalningsinformationen för produkten. Det går även att registrera produkten med Norton Account. Dessutom kan du göra följande med hjälp av Norton Account: 1 Åtkomst till produktnyckeln och annan produktinformation när du behöver. 1 Installera om Norton-produkten. 1 Köpa fler produktnycklar till hemmet eller kontoret. 1 Kontrollera och ladda ned den senaste versionen av produkten via Norton Update Center. 1 Spara beställningar på Internet och uppdatera faktureringsinformation. Du måste vara ansluten till Internet för att kunna skapa ett Norton Account. Om du använder en proxyserver för att ansluta till Internet måste du konfigurera inställningarna för proxyservern. Du kan konfigurera inställningar för nätverksproxy i avsnittet Diverse inställningar. w Du kan också skapa ett Norton Account när du aktiverar din produkt. Om du skapar ett Norton Account från produkten, registreras den på kontot. Om du redan har ett Norton Account, anger du samma e-postadress i fönstret Norton Account i produkten. På så vis kan du registrera den aktuella produkten och lägga till den i listan över Norton-produkter i ditt befintliga Norton Account. Om du uppgraderar din registrerade produkt till den senaste versionen förblir produkten registrerad på samma Norton Account. Det innebär att du kan fortsätta att använda samma inloggningsuppgifter till Norton Account. Symantec-produkter äldre än produktåret 2006 visas inte i ditt Norton Account. Så här skapar du ett Norton Account från Norton Accounts webbsida 1 I fönstret Norton AntiVirus klickar du på Account. 2 Klicka på Registrera dig nupå webbsidan för Norton Account. 3 Ange kontoinformationen på webbsidan RegistreraNortonAccountoch klicka sedan på Registrera.

12 12 Komma igång Utforska huvudfönstret Så här skapar du ett Norton Account och registrerar produkten 1 I fönstret Norton AntiVirus klickar du på Account. 2 Ange e-postadress i fönstretnorton Account-aktivering. 3 Ange kontouppgifter i fönstret Skapa ett Norton Account och klicka sedan på Nästa. Produktinformationen sparas först på Norton Account när du loggat in. 4 Gör något av följande: 1 Klicka på Klar för att bekräfta ditt Norton Account. 1 Gå till för att logga in på ditt Norton Account och få tillgång till produktinformationen.. Utforska huvudfönstret När du startar Norton AntiVirus, öppnas huvudfönstret. Via huvudfönstret kommer du åt alla funktioner, alternativ, hjälp och support för Norton AntiVirus. Så här utforskar du huvudfönstret Se Starta Norton AntiVirus på sidan 9. 1 Starta Norton AntiVirus. 2 Överst i huvudfönstret klickar du på den länk som du vill utforska. De tillgängliga alternativen är: Inställningar Här visas datorinställningar, nätverksinställningar och övriga inställningar Prestanda Här kan du övervaka systemaktiviteterna Feedback Här kan du ge feedback om Norton-produkten och hur den fungerar. Konto Här hanterar du all information om Norton-produkten från ett och samma ställe. Support Här visas Norton Help Center, Norton snabbsupport, självstudier och Om Norton AntiVirus-information 3 Mitt i fönstret klickar du på alternativet i det kategorifält som du vill undersöka. Följande alternativ finns: Datorskydd Hjälper dig att skydda data på datorn från virus och andra hot. Nätverksskydd Hjälper dig att skydda systemet från nätverkshot.

13 Komma igång Följa upp säkerhetsstatusindikatorer 13 4 Klicka på de alternativ du vill utforska i Norton AntiVirus-kontrollpanelen längst ned i huvudfönstret. Följande alternativ finns: Aktivitetskartan Öppnar världskartan över oroshärdar med mycket nätbedrägerier och de senaste hoten. Säkerhetskopiering via Internet Här kan du öppna ett Norton Online Backup-konto eller visa information om din säkerhetskopiering på Internet. w De här alternativen finns inte i alla versioner av Norton AntiVirus. Det kan innebära att alternativet inte är tillgängligt. Följa upp säkerhetsstatusindikatorer Du ser datorns övergripande skydd högst upp i huvudfönstret som Säkerhetsstatus. När Säkerhetsstatusen visar att något behöver åtgärdas eller att datorn är utsatt för risk bör du vidta åtgärder så att Säkerhetsstatusen istället visar att allt är som det ska. Datorskyddet beror på programmen som finns installerade på datorn. Du kan förbättra skyddsnivån genom att se till att alla installerade program är uppdaterade. Indikatorn för Säkerhetsstatus visar följande status: Säker Anger att din dator och dina aktiviteter skyddas. Varning Anger att datorn eller aktiviteterna kan behöva åtgärdas. Vidtag lämpliga åtgärder för att förbättra din skyddsstatus. Hotad Innebär att datorns och aktiviteternas säkerhet äventyras. Vidtag omedelbara åtgärder för att förbättra din skyddsstatus. Du kan åtgärda problemen som Säkerhetsstatus påvisar direkt från huvudfönstret. Så här åtgärdar du problem som påvisas av statusindikatorerna direkt från huvudfönstret 1 Klicka på Åtgärda i kontrollpanelen. 2 Följ anvisningarna på skärmen.

14 14 Komma igång Övervaka skyddsstatus för en funktion Övervaka skyddsstatus för en funktion Huvudfönstret i Norton AntiVirus fungerar som gränssnitt för säkerhetshanteringen. Du kan komma åt datorns huvudfunktioner och övervaka datorns prestanda från huvudfönstret. Du kanske vill inaktivera ett alternativ vid något tillfälle. När du gör det så ändras statusen för datorn till Varning eller Utsatt för risk. I dessa fall kan du ignorera skyddsstatusen för en viss funktion för att underhålla en felfri generell status för datorn. Om du till exempel vill inaktivera Webbläsarskyddet under en begränsad period och fortfarande vill att status för datorn ska vara Säker. I detta fall ignorerar du skyddsstatusen för Webbläsarskydd och inaktiverar sedan alternativet. När du ignorerar skyddsstatus för en funktion, påverkar det inte Säkerhetsstatus generellt. Du kan även när som helst övervaka skyddsstatus för funktionen som har ignorerats. Du kan ignorerar eller övervaka skyddsstatus för endast valda funktioner som är tillgängliga i huvudfönstret. Alternativen är: 1 Virusskydd 1 Skydd mot spionprogram 1 SONAR-skydd 1 Intrångsskydd 1 E-postskydd 1 Webbläsarskydd Så här övervakar du skyddsstatus för en funktion 1 Peka på den funktion som du vill ignorera eller övervaka i huvudfönstret i Norton AntiVirus. 2 Gör något av följande: 1 Klicka på Ignorera om du vill ignorera skyddsstatusen för ett objekt som påverkar datorns totalskick. 1 Klicka på Övervaka för att övervaka skyddsstatus för funktionen som har ignorerats. Ytterligare information Öppna hjälpen Produktdokumentationen hjälper dig att använda Norton AntiVirus. Informationen finns på datorn och på Symantecs webbplats. Du når hjälpfunktionen från alla delar av Norton-produkten. I Hjälp finns länkar till information som hjälper dig med de specifika uppgifter som du vill utföra. I hjälpen på Internet finns information om alla produktfunktioner.

15 Komma igång Ytterligare information 15 Öppna hjälpen 1 Klicka på Support högst upp i huvudfönstret. 2 Klicka på Hjälp i listrutan. 3 Klicka på en flik i vänster ruta i Hjälp-fönstret. De tillgängliga alternativen är: Innehåll Visar hjälpavsnitt efter ämne Index Visar alla nyckelord för hjälpavsnitten i alfabetisk ordning Sök Öppnar en sökruta där du kan skriva ett ord eller en fras Så här skriver du ut ett hjälpavsnitt 1 Klicka på fliken Innehåll i Hjälp-fönstret. 2 Markera avsnittet som ska skrivas ut i innehållsförteckningen och klicka sedan på Skriv ut. 3 Ange om du bara vill skriva ut det markerade avsnittet eller om du vill skriva ut avsnittet samt alla underavsnitt. 4 Klicka på OK. Gå till Symantecs webbplats Du kan öppna Symantecs webbplats antingen från produkten eller via en webbläsare. Så här öppnar du Symantecs webbplats i webbläsaren 1 Öppna webbläsaren. 2 Gå till följande webbadress:

16 16 Komma igång Ytterligare information

17 Hantera virusangrepp 4 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Använda Norton Bootable Recovery Tool om du inte kan installera produkten 1 Ladda ned Norton Bootable Recovery Tool Använda Norton Bootable Recovery Tool om du inte kan installera produkten w Om det inte går att att installera produkten kan du använda dig av verktyget Norton Bootable Recovery Tool som finns på produktskivan. Norton Bootable Recovery Tool hjälper dig identifiera risker som kan ställa till med problem vid en installation. Du måste kunna starta din dator från en USB-enhet för att kunna använda en USB-version av Norton Bootable Recovery Tool. Använda Norton Bootable Recovery Tool om du inte kan installera produkten 1 Sätt i den lagringsenhet som du har programmet på. 2 Stäng alla program och starta om datorn. 3 När meddelandet Tryck på valfri tangent för att starta datorn från en cdeller dvd-skiva eller USB-minne visas trycker du på Retur. 4 Välj språk i fönstret Norton Bootable Recovery Tool och klicka sedan på OK. 5 Ange din Norton-produktnyckel och klicka sedan på Jag accepterar för att godkänna licensavtalet. 6 Klicka på Starta sökning. 7 När sökningen är klar tar du ut lagringsenheten och startar om datorn. Ladda ned Norton Bootable Recovery Tool Om installationen av produkten misslyckas kan du ladda ned Norton Bootable Recovery Tool. Norton Bootable Recovery Tool hjälper dig att söka efter risker som kan ställa till problem vid en installation. I nedladdningspaketet ingår en

18 18 Hantera virusangrepp Ladda ned Norton Bootable Recovery Tool w w lättanvänd guide med vilken du kan skapa en startbar cd- eller dvd-skiva eller ett startbart USB-minne. Du måste kunna starta din dator från en USB-enhet för att kunna använda en USB-version av Norton Bootable Recovery Tool. Innan du börjar bör du stänga alla öppna program och se till att datorn är ansluten till Internet. Du måste ha en produktnyckel för att kunna använda Norton Bootable Recovery Tool. Användare av testversioner måste skapa ett Norton Account och få en produktnyckel för att kunna använda Norton Bootable Recovery Tool. Så här laddar du ned guiden för Norton Bootable Recovery Tool från Internet 1 Gå till följande webbadress: 2 Följ anvisningarna på skärmen. Så här laddar du ned guiden för Norton Bootable Recovery Tool från Norton AntiVirus 1 Klicka på Sök igenom nu i panelen Datorskydd i huvudfönstret i Norton AntiVirus. 2 Gör något av följande i fönstret Datorsökning: 1 Klicka på Snabbsökning. 1 Klicka på Fullständig systemsökning. 3 Klicka på klicka här nedtill i sökfönstret, bredvid Om du misstänker att det fortfarande finns risker. 4 Klicka på LaddanedNortonBootableRecoveryTool i fönstret NortonRescue Tools. 5 Följ anvisningarna på skärmen.

19 Service- och supportlösningar Om support Om du har köpt Norton 360, Norton Internet Security, Norton AntiVirus eller Norton AntiVirus Classic kan du komma åt support via produkten när den har installerats. Se avsnittet Snabbsupport för mer information. För alla andra produkter har vi två supportalternativ. Information om varje alternativ förklaras i aktuellt avsnitt: 1 Självhjälp w 1 Kontakta support Supporterbjudanden kan variera beroende på språk och produkt. Komma åt snabbsupport Den här funktionen finns för Norton 360, Norton Internet Security, Norton AntiVirus och Norton AntiVirus Classic. Via snabbsupport får du support för din produkt och tillgång till verktyg som automatiskt diagnostiserar och löser vanliga problem. Du kan också leta efter lösningar eller få tillgång till support via telefon, eller få kostnadsfri support via chatt eller e-post. Så här kommer du åt snabbsupport w 1 Klicka på Support i huvudfönstret i Norton AntiVirus. 2 Klicka på Få support i listrutan. Supportens tillgänglighet varierar mellan olika regioner. Avgifter för telefonsamtal och Internetanslutning tillkommer i vissa länder. Fullständig supportinformation finns här:

20 20 Service- och supportlösningar Om självhjälp Om självhjälp Symantecs webbplats innehåller svar på de vanligaste kundfrågorna. På webbplatsen kan du: 1 Hitta hjälp gällande din prenumeration, nedladdning, produktaktivering och andra icke-tekniska frågor. 1 Sök bland supportresurserna för hjälp med tekniska frågor som installation, konfigurering eller felsökning av din Norton-produkt. 1 Hitta information om de senaste virushoten och borttagningsverktygen. Du kan nå Symantecs supportwebbsida på: Välj land för att få åtkomst till kundtjänst, teknisk support och hjälp med spionprogram och virussökning. Kontakta support w Utöver våra självhjälpsalternativ kan du även kontakta kundsupport via chatt, e-post eller telefon. Supportens tillgänglighet varierar mellan olika regioner. Avgifter för telefonsamtal och Internetanslutning tillkommer i vissa länder. Fullständig supportinformation finns här: Följande är en översikt över våra supporterbjudanden: Chatt Chatta i realtid med supportpersonalen. För mer komplexa tekniska frågor kan du också välja att chatta samt låta en supportrepresentant fjärransluta till din dator för att lösa problemet åt dig. Chattsupport är gratis, med undantag av vår virus- och spionprogramsservice. E-post Skicka din fråga på vår webbsida och få ett svar via e-post. E-postsupport tar längre tid jämfört med chatt eller telefon. E-postsupport är gratis. Telefon Prata med en supportrepresentant i realtid. Om du vill ta kontakt med supportavdelningen går du till Symantecs supportwebbplats på följande adress: Internetsupport visas först och sedan de olika kontaktalternativen där du kan välja vilken typ av support du vill ha.

21 Service- och supportlösningar Supportpolicy 21 Supportpolicy När Symantec drar tillbaka en produkt från marknaden upphör telefonsupporten sex månader efter tillkännagivandet. Teknisk information om de här produkterna kan fortfarande vara tillgänglig via supportwebbplatser på följande adress: Symantec förbehåller sig rätten att ändra sin supportpolicy när som helst utan förvarning. Du kan se den senaste versionen av supportpolicyn på följande webbadress: Om att uppdatera prenumerationen Olika Symantec-produkter har olika prenumerationsperioder. För att få oavbrutet skydd måste du hålla din prenumeration uppdaterad. Om du inte förnyar prenumerationen kan du inte hämta uppdateringar och programvaran slutar fungera. När du kör LiveUpdate mot slutet av prenumerationen får du frågan om du vill förnya prenumerationen mot en avgift. Följ anvisningarna på skärmen. När du förnyar prenumerationen är definitionsuppdateringarna och nya produktfunktioner tillgängliga under hela prenumerationsperioden. Observera att produktfunktioner kan läggas till, ändras eller tas bort under den här perioden. Global service och support Global service och supportlösningar kan variera mellan länder. Information och adresser till Symantecs lokala kontor finns i listan nedan. Om du vill kontakta något av våra supportkontor går du till följande webbplats för att välja språk. Region Kontaktinformation Nordamerika 1 Symantec Corporation 555 International Way Springfield, OR U.S.A.

22 22 Service- och supportlösningar ClubNorton Region Kontaktinformation Australien och Nya Zeeland Europa, Mellanöstern och Afrika Latinamerika 1 Symantec Australia Level 2, 1 Julius Avenue North Ryde, NSW 2113 Sydney Australien 1 Symantec Ltd PO Box 5689 Blanchardstown Dublin 15 Ireland 1 Symantec Brasil Sevico e Suporte Symantec Av. Dr. Chucri Zaidan, 920, 14º andar CEP São Paulo - SP Brasilien 1 Support på portugisiska: 1 Support på spanska: ClubNorton ClubNorton är ett resurscenter där du kan hitta allt du behöver för Internetsäkerhet. Vi vill att du som Norton-kund ska känna dig både säker och effektiv när du använder din dator. Vare sig du använder datorn för att sköta din privata ekonomi, handla på nätet eller dela dina senaste digitala foton med vänner och familj så finns ClubNorton här för att det ska fungera bekymmersfritt. Vårt mål är att alltid tillhandahålla de rätta verktygen och den rätta informationen för att våra kunder ska hållas uppdaterade. Du kan få mer information om du går till följande webbadress och anger önskat land i listrutan:

23 Register A aktivering procedur 10 varningar 10 C cd installera produkt från 8 ClubSymantec säkerhetstips 22 D dator skyddsstatus 14 F felsökning aktivering 11 H hjälp åtkomst 14 utskrift 14 huvudfönster alternativ 12 dator 12 funktioner 12 Ge feedback 12 Hjälp & Support 12 Internet 12 Norton Account 12 Support 12 I installation anvisningar 7 från cd-skiva 7 från nedladdad fil 7 från USB 7 problem 8, 17 N Norton Account skapa 11 Norton AntiVirus aktivera 10 huvudfönster 12 ikon 9 registrering 11 starta 9 Norton Bootable Recovery Tool använda 17 Norton Bootable Recovery Tool-guiden ladda ned 17 nyhetsbrev 22 O om Norton AntiVirus 5 P prenumeration förnya 21 problem aktivering 11

24 24 Register S Säkerhetsstatusindikator följa upp 13 säkerhetsstatusindikator visa 14 Självhjälp 20 sökningar Norton Bootable Recovery Tool 17 Support Självhjälp 19 support global service 21 kontakt 20 snabbsupport 19 telefon 20 Supportpolicy 21 Symantecs webbplats 15 Symantecs webbsida som kan nås från din webbläsare 15 T Teknisk support för Norton AntiVirus 15 från Symantec 15

25

26 Snabbinstallation Norton AntiVirus innehåller skyddsuppdateringar och nya produktfunktioner som blir tillgängliga under den förnyelsebara tjänsteperioden. Tjänsten ger dig rätt att använda denna produkt på en eller ett angivet antal datorer under tjänsteperioden som börjar vid den första installationen. Den förnyelsebara tjänsten innehåller nu skyddsuppdateringar och nya produktfunktioner som blir tillgängliga under tjänsteperioden, förutsatt att du godtar Symantecs licensavtal som medföljer produkten och finns tillgängligt för granskning på: Produktfunktioner kan läggas till, ändras eller tas bort under tjänsteperioden. Innan du börjar bör du stänga alla program som är öppna på datorn och se till att den är ansluten till Internet. Installera Norton AntiVirus Du kan installera Norton AntiVirus från en cd-skiva, från en USB-enhet eller från en fil som du laddat ned. Så här installerar du Norton AntiVirus 1 Gör något av följande: Om du installerar från en cd-skiva sätter du i den i den optiska enheten. I Windows Vista eller Windows XP klickar du på Installera Norton AntiVirus. I Windows 7 klickar du på Starta Norton Install och sedan på Installera Norton AntiVirus. Om du installerar från en USB-enhet ansluter du den till USB-porten. I Windows Vista eller Windows XP klickar du på Starta Norton Install och sedan på Installera Norton AntiVirus. I Windows 7 klickar du på Öppna mappen för att visa filer, dubbelklickar på Start.exe. och klickar sedan på Installera Norton AntiVirus. Om du har laddat ned en kopia av Norton AntiVirus så dubbelklickar du på den nedladdade filen. 2 Ange produktnyckeln på installationssidan för Norton AntiVirus. 3 Klicka på länken Installationsalternativ, granska alternativen och klicka sedan på OK. 4 Klicka på länken Användarlicensavtal och läs igenom avtalet. 5 När du har läst avtalet klickar du på GODKÄNN OCH INSTALLERA. Symantecs Norton-produkter kan med hjälp av skydd mot virus, skräppost och spionprogram skydda konsumenter från de traditionella hoten. De skyddar även mot botprogram, obeställd programinstallation och identitetsstöld och belastar inte systemresurserna. Symantec har också tjänster som säkerhetskopiering via Internet och datoroptimering och är en tillförlitlig källa till Internetsäkerhet för hela familjen. Om du vill ha mer information väljer du någon av följande länkar: Virusskydd Skräppostskydd Skydd mot spionprogram Säkerhetskopiering via Internet 2010 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Norton och Norton-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Symantec Corporation och dess dotterbolag i USA och andra länder. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. PN:

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

Använd Nokia N9. Utgåva 1

Använd Nokia N9. Utgåva 1 Använd Nokia N9 Utgåva 1 2 Nokia Musik Nokia Musik Om Nokia Musik Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-007 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-007 RCG41GW/RCL21CW Innehåll Välkommen till BlackBerry!...5 Om att sätta i ett SIM-kort...6 Grunder för telefonen...7

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok My Passport for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok Extern bärbar My Passport för Mac Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology_QIG_DS213_20120515 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer