Bruksanvisning för Mac

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning för Mac"

Transkript

1 Bruksanvisning för Mac

2 Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering av enheter Uppdatera programmet Avläsa statusindikatorerna Använda säkerhetskopiering och återställning Registrering av Memeo LifeAgent Återställa filer Hjälp för Memeo Använda Internetenheten Registrera Memeo Hantera verktyg Aktivera/inaktivera enhetens lampor Köra diagnostiska tester på enheter Avinstallation av FreeAgent Index i

3 Komma igång FreeAgent Pro erbjuder följande funktioner: Säkerhetskopiering och återställning för att skydda dina data En Internetenhet för fjärråtkomst och fildelning Verktyg för att kontrollera enhetens lampor och enhetsdiagnostik Programvaran FreeAgent Pro finns på din enhet. Eftersom programvaran är konfigurerad för ett Windows-operativsystem, måste enheten och programvaran förberedas för att installeras på din Macintosh. Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac) Omformateringsverktyget för Mac förbereder automatiskt programvaran Drive Manager för installation på din Macintosh, Så här gör du för att använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac): Steg 1: Anslut enheten till datorn. En ikon för FreeAgent Drive visas på ditt skrivbord: Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac) 1

4 Steg 2: Dubbelklicka på ikonen FreeAgent Drive. Sökfönstret FreeAgent Drive öppnas: Figur 1: Sökfönstret FreeAgent Drive Sökfönstret FreeAgent Drive innehåller Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac). Steg 3: Dubbelklicka på ikonen MacInstall. Fönstret Mac Reformatter (Omformatering för Mac) öppnas: Figur 2: Mac Reformatter (Omformatering för Mac) Steg 4: Gör så här när du har läst beskrivningen för omformateringsverktyget: (a) Gör en kopia av den information som du vill spara och som finns lagrad på enheten. (b) Klicka på Reformat (Omformatera) för att omformatera enheten till Macintosh. Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac) 2

5 De resterande programvaruförberedelserna är automatiska. Det här är vad du ser: Enheten demonteras och omformateras: Figur 3: Omformatering pågår När omformateringen är klar, visas filen FreeAgentPro.dmg på ditt skrivbord: Välkomstfönstret FreeAgent Installer (Installerare för FreeAgent): Figur 4: Välkommen Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac) 3

6 Installation av FreeAgent Programmen FreeAgent Pro och Memeo LifeAgent som hanterar säkerhetskopiering och återställning finns redan lagrade på din FreeAgent-enhet och är klara att installeras på din dator. Så här gör du för att installera programvaran: Steg 1: Klicka på Continue (Fortsätt) i fönstret Welcome (Välkommen). Fönstret Read Me (Viktigt) öppnas: Figur 5: Read Me (Viktigt) Installation av FreeAgent 4

7 Steg 2: När du har läst informationen, klicka på Continue (Fortsätt). Fönstret License Agreement (Licensavtal) öppnas: Figur 6: Licensavtal Steg 3: Klicka på Continue (Fortsätt) om du godtar villkoren i avtalet. Ett blad kräver att du godkänner för att fortsätta med installationen: Figur 7: Godkännande av licensavtal Installation av FreeAgent 5

8 Steg 4: Klicka på Agree (Godkänn) på sidan. Fönstret Select a Destination (Välj målplats) öppnas: Figur 8: Målplats Steg 5: Välj Macintosh-hårddisk och klicka på Continue (Fortsätt). Obs! Programvaran kan endast installeras på startenheten. Fönstret Easy Install (Enkel installation) öppnas: Figur 9: Installationstyp Installation av FreeAgent 6

9 Steg 6: Klicka på Install (Installera). Ett blad varnar dig om att du måste starta om din dator: Figur 10: Varning Starta om Steg 7: Klicka på Continue Installation (Fortsätt installationen) i bladet. En förloppsindikator visar hur installationen fortskrider: Figur 11: Installerar Drive Manager Installation av FreeAgent 7

10 När installationen har slutförts visas fönstret Restart (Starta om): Figur 12: Starta om Steg 8: Klicka på Restart (Starta om) för att starta om din dator och slutföra installationen. När din dator har startats om visas en FreeAgent-ikon på ditt skrivbord: Steg 9: Dubbelklicka på FreeAgent-ikonen för att öppna programmet FreeAgent Tools: Figur 13: Drive Manager-program Installation av FreeAgent 8

11 Säker utmatning av enheter Det är viktigt att du följer anvisningarna för att mata ut enheterna från datorn, så att ingen information går förlorad eller förstörs under processen. Så här gör du för att mata ut en enhet: Steg 1: Klicka på skrivbordsikonen för enheten som ska kopplas bort och dra den till Papperskorgen. Steg 2: När Papperskorgen ändras till en Mata ut-ikon, släpper du enhetsikonen med musen: Steg 3: När enhetsikonen försvunnit från skrivbordet, drar du ur strömsladden och USBanslutningen till din enhet. Säker utmatning av enheter 9

12 Hantering av enheter Du kan hantera dina FreeAgent -enheter via vyn Your Drives (Dina enheter). Där visas alla FreeAgent-enheter som är anslutna till datorn: Figur 14: Dina enheter I flikarna ovanför vyn kan du hantera enheternas funktioner och verktyg. Obs! Externa enheter känns igen och visas automatiskt i listan Your Drives (Dina enheter). Det kan ta några sekunder innan programvaran Drive Manager känner igen din enhet. Om en enhet inte visas måste du kontrollera att den har kopplats in korrekt och att den är påslagen. 10

13 Uppdatera programmet Funktionen Software Update (Programuppdatering) informerar dig automatiskt varje månad om din programvara är aktuell eller ej. Du kan dock manuellt kontrollera om det finns en uppdatering tillgänglig, eller stänga av den automatiska programuppdateringsfunktionen. Obs! Du kan söka efter uppdateringar manuellt eller stänga av programuppdateringen från alla vyer. Så här gör du för att manuellt söka efter uppdateringar, eller stänga av programuppdateringen: Steg 1: I menyraden går du till FreeAgent > Check for Updates (Sök efter uppdateringar). Figur 15: Söka efter programuppdateringar Uppdatera programmet 11

14 Fönstret Software Update (Programuppdatering) öppnas: Om det finns en uppdatering visas fönstret Software Update (Programuppdatering) så att du kan hämta den: Figur 16: Programuppdatering finns tillgänglig Steg 2: Klicka på OK för att hämta programuppdateringen. En förloppsindikator visar hur hämtningen fortskrider: Figur 17: Nedladdning av programuppdatering pågår När programuppdateringen har hämtats, öppnas fönstret Install Wizard Welcome (Välkommen till installationsguiden). Steg 3: Följ anvisningarna i installationsguiden för att installera uppdateringen. Om programvaran är aktuell, informeras du om detta via fönstret Software Update (Programuppdatering): Figur 18: Programmet är aktuellt Uppdatera programmet 12

15 Avläsa statusindikatorerna Din FreeAgent-enhet har två statusindikatorer i form av lysdioder som informerar om dess status: Figur 19: Enhetslampor Tabell 1: Lampornas aktivitetsstatus Beskrivning Perimeter: Blinkar snabbt Aktivitet: Av Perimeter: Lyser med fast/starkt sken Aktivitet: Av Perimeter: Lyser med fast/starkt sken Aktivitet: Blinkar långsamt Perimeter: Lyser med fast/svagt sken Aktivitet: Av Status Enhetsfel Ström på, ingen dataaktivitet Dataaktivitet Viloläge Avläsa statusindikatorerna 13

16 Använda säkerhetskopiering och återställning Funktionen Backup & Restore (Säkerhetskopiering och återställning) finns i programmet Memeo LifeAgent och levereras med FreeAgent -enheten. Med denna funktion kan du säkerhetskopiera mappar på ditt nätverk, Flash-enheter och ipod-enheter. Du kan säkerhetskopiera via Internet och använda Shutterfly för att dela med dig av bilder över Internet. Registrering av Memeo LifeAgent Du måste registrera Memeo LifeAgent innan du kan använda det. För att slutföra registreringen behövs produktnyckeln som finns angiven i snabbguiden som levererades i kartongen tillsammans med FreeAgent-enheten. Obs! För att slutföra registreringen av Memeo LifeAgent krävs en Internetanslutning. Så här gör du för att registrera Memeo LifeAgent: Steg 1: Öppna FreeAgent. Steg 2: Klicka på fliken Backup & Restore (Säkerhetskopiering och återställning) Vyn Backup & Restore (Säkerhetskopiering och återställning) öppnas: Figur 20: Backup & Restore (Säkerhetskopiering och återställning) Steg 3: Klicka på Open Now (Öppna nu) för att öppna registreringsfönstret för Memeo LifeAgent. Steg 4: Följ anvisningarna för att registrera Memeo LifeAgent och använda det för säkerhetskopiering. Registrering av Memeo LifeAgent 14

17 Återställa filer Så här gör du för att återställa filer som säkerhetskopierats med Memeo LifeAgent, Steg 1: Klicka på fliken Backup & Restore (Säkerhetskopiering och återställning) Vyn Backup & Restore (Säkerhetskopiering och återställning) öppnas: Figur 21: Backup & Restore (Säkerhetskopiering och återställning) Steg 2: Klicka på Open Now (Öppna nu) för att öppna fönstret Memeo LifeAgent. Steg 3: Följ anvisningarna för hur du använder Memeo LifeAgent för att återställa säkerhetskopierade filer. Återställa filer 15

18 Hjälp för Memeo Funktionen FreeAgent Backup & Restore (Säkerhetskopiering och återställning) finns i Memeo. Teknisk hjälp för Memeos procedurer och funktioner finns i bruksanvisningen för Memeo LifeAgent. Så här gör du för att få åtkomst till bruksanvisningen för Memeo LifeAgent, Steg 1: Klicka på fliken Backup & Restore (Säkerhetskopiering och återställning) Vyn Backup & Restore (Säkerhetskopiering och återställning) öppnas: Figur 22: Backup & Restore (Säkerhetskopiering och återställning) Steg 2: Klicka på Open Now (Öppna nu) för att öppna fönstret Memeo LifeAgent. Steg 3: I menyraden går du till Help (Hjälp) > Memeo LifeAgent Help (Hjälp för Memeo LifeAgent): Figur 23: Hjälp för Memeo LifeAgent Bruksanvisningen till Memeo LifeAgent öppnas i webbläsaren. Hjälp för Memeo 16

19 Använda Internetenheten Seagate Internet Drive, från Memeo, ger dig ett lösenordsskyddat utrymme på Seagates servrar så att du kan nå dina filer från vilken dator som helst och dela dem med andra. Registrera Memeo Du måste registrera Seagate Internet Drive med produktnyckeln som finns angiven i snabbguiden som levererades i kartongen tillsammans med FreeAgent-enheten. Så här gör du för att registrera och använda Internetenheten: Steg 1: Klicka på fliken Internet Drive (Internetenhet). Vyn Internet Drive (Internetenhet) visas: Figur 24: Internetenheten Steg 2: Klicka på Open Now (Öppna nu) för att öppna fönstret Seagate Memeo Internet Drive. Steg 3: Följ anvisningarna för att registrera och använda Internetenheten. Registrera Memeo 17

20 Hantera verktyg I vyn Utilities (Verktyg) kan du justera lamporna på FreeAgent -enheten och utföra enhetsdiagnostik. Aktivera/inaktivera enhetens lampor Lamporna på FreeAgent-enheten blinkar för att indikera aktivitet och status. Lamporna kan inaktiveras. Steg 1: Klicka på fliken Utilities (Verktyg). Vyn Utilities (Verktyg) visas: Figur 25: Verktyg Steg 2: Använd kryssrutan Display Status & Activity Lights (Visa status- och aktivitetslampor) för att aktivera och inaktivera lamporna. Aktivera/inaktivera enhetens lampor 18

21 Köra diagnostiska tester på enheter Du bör köra diagnostiska tester på din FreeAgent-enhet regelbundet som en del av det allmänna underhållet av enheten. De diagnostiska testerna fastställer hårddiskens integritet och kan vara till hjälp vid lösning av potentiella problem med partitionering och igenkänning av hårddisken. De diagnostiska testerna utförs utan att påverka informationen på din enhet. Så här gör du för att köra ett diagnostiskt test: Steg 1: Stäng alla öppna filer på FreeAgent-enheten. Steg 2: Klicka på fliken Utilities (Verktyg). Vyn Utilities (Verktyg) visas: Figur 26: Verktyg Köra diagnostiska tester på enheter 19

22 Steg 3: Klicka på Test Now (Testa nu). En statuslist visar förloppet för det diagnostiska testet: Figur 27: Diagnostiska tester pågår När testet är slutfört visas resultatet i vyn Utilities (Verktyg): Figur 28: Resultat för diagnostiska tester Om problem uppstår under testet visas en felkod med instruktioner om att kontakta Seagate för service och support. Köra diagnostiska tester på enheter 20

23 Avinstallation av FreeAgent Så här gör du för att avinstallera FreeAgent: Steg 1: Gå till Applications (Program) > FreeAgent > FreeAgent Uninstaller (Avinstallerare för FreeAgent) och dubbelklicka på ikonen Uninstaller (Avinstallerare): Figur 29: Avinstallerare för FreeAgent Välkomstfönstret FreeAgent Uninstall (Avinstallera FreeAgent) visas: Figur 30: Välkomstfönstret Uninstall (Avinstallera) Avinstallation av FreeAgent 21

24 Steg 2: Klicka på Continue (Fortsätt). Ett fönster visas med frågan om du vill spara dina nuvarande säkerhetskopieringsplaner för Memeo LifeAgent: Figur 31: Spara säkerhetskopieringsplaner Steg 3: Bestäm dig för om du vill spara dina nuvarande säkerhetskopieringsplaner och klicka på lämplig knapp. Fönstret Uninstall Successful (Avinstallationen lyckades) visar dig när avinstallationen är slutförd: Figur 32: Avinstallationen är slutförd Avinstallation av FreeAgent 22

25 Index A Aktivera/inaktivera enhetens lampor 18 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac) 1 Avinstallation av FreeAgent 21 H Hantering av enheter 10 Hjälp för Memeo 16 I Installation av FreeAgent 4 Internetenheten 17 Registrera Memeo 17 K Komma igång 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac) 1 Installation av FreeAgent 4 Säker utmatning av enheter 9 Köra diagnostiska tester på enheter 19 M Memeo 14, 17 R Registrera Memeo 17 Registrering av Memeo LifeAgent 14 S Säker utmatning av enheter 9 Säkerhetskopiering och återställning 14 Hjälp för Memeo 16 Registrering av Memeo LifeAgent 14 Återställa filer 15 U Uppdatera programmet 11 V Verktyg 18 Aktivera/inaktivera enhetens lampor 18 Köra diagnostiska tester på enheter 19 Å Återställa filer 15 23

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning Bruksanvisning för FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wave-logotypen och FreeAgent är varumärken eller registrerade

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

My Passport Bärbar hårddisk

My Passport Bärbar hårddisk My Passport Bärbar hårddisk Användarhandbok Extern bärbar My Passport Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan

Läs mer

My Book Essential. Användarhandbok. Externt Skrivbord

My Book Essential. Användarhandbok. Externt Skrivbord My Book Essential Användarhandbok Externt Skrivbord WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

My Book. World Edition Användarhandbok. Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem

My Book. World Edition Användarhandbok. Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem My Book World Edition Användarhandbok Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem Viktiga Säkerhetsinstruktioner 1. Följ alla varningar och instruktioner som är utsatta på produkten. 2. Innan rengöring

Läs mer

Mjukvaran WD SmartWare

Mjukvaran WD SmartWare Mjukvaran WD SmartWare Användarhandbok Version 2.4.x Mjukvaran WD SmartWare Användarhandbok, Version 2.4.x Säkerhetskopiera programvara WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta

Läs mer

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

WD My Cloud Mirror. Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Mirror. Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Mirror Personlig molnlagring Användarhandbok WD:s service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Norton 360TM Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok My Passport Bärbar hårddisk Användarhandbok Wireless WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 2 Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 Innehåll Systemkontroll...4 Inledning...4 Funktionstest av dörrcentral...5 Nollställning av central...7 Anslutning kommunikationsbuss...8 Inställning av adress...9

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer