Programvaruhandbok. HP SimpleSave. Säkerhetskopieringsprogram Användarhandbok. SimpleSave

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programvaruhandbok. HP SimpleSave. Säkerhetskopieringsprogram Användarhandbok. SimpleSave"

Transkript

1 HP SimpleSave Säkerhetskopieringsprogram Användarhandbok Programvaruhandbok SimpleSave

2 Få hjälp För ytterligare hjälp med din disk, dess installation och programvaran, kontakta en av följande: HP Kundtjänst webbsupport För senaste uppdateringar och information, gå till: Support via e-post Avgiftsfri telefonsupport Nordamerika Internationellt

3 Innehållsförteckning 1 Om säkerhetskoperingsprogrammet HP SimpleSave Funktioner i säkerhetskoperingsprogrammet HP SimpleSave Gällande operativsystem Komma igång Säkerhetskopiera dina filer Noteringar om säkerhetskopieringen Säkerhetskopiera flera datorer Om HP SimpleSave Monitor Återställa filer My Options (Mina alternativ) File Types & Locations (Filformat och platser) Språkinställningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING i

4 1 Om säkerhetskoperingsprogrammet HP SimpleSave Välkommen till säkerhetskopieringsprogrammet HP SimpleSave, ett verktyg som du kan använda med din HP SimpleSave för skrivbordsdator eller bärbar hårddisk som gör det enkelt att skydda den värdefulla informationen på datorn. Funktioner i säkerhetskoperingsprogrammet HP SimpleSave Säkerhetskopierar enkelt all din digitala musik, bilder, video, tv-inspelningar, spel och andra datafiler. Återställer enkelt en av eller alla dina säkerhetskopierade filer. Säkerhetskopierar automatiskt ändringar när datorn varit inaktiv i 5 minuter. Kan användas för säkerhetskopiering av flera datorer. Obs! HP SimpleSave säkerhetskopierar INTE ditt operativsystem och INTE dina program. Gällande operativsystem Windows 7 Windows Vista Windows XP Obs! Kompatibiliteten kan variera beroende på din maskinvarukonfiguration och ditt operativsystem. Viktigt! För bästa möjliga prestanda och pålitlighet rekommenderar vi att du installerar de senaste uppdateringarna och Service Pack (SP) för ditt operativsystem. Gå till Start-menyn och välj Windows Update. OM SÄKERHETSKOPERINGSPROGRAMMET HP SIMPLESAVE 1

5 2 Komma igång Säkerhetskopieringsprogrammet HP SimpleSave körs direkt från din HP SimpleSavedisk och behöver inte installeras på datorn. Du kanske måste vänta i en hel minut innan datorn har konfigurerat din HP SimpleSavedisk den första gången den ansluts till datorn. Du kan se flera konfigurationsmeddelanden på skärmen när datorn konfigurerar din HP SimpleSave-disk för första gången. Du kommer inte att se dessa konfigurationsmeddelanden nästa gång du ansluter HP SimpleSave-disken. Säkerhetskopieringsprogrammet HP SimpleSave startas automatiskt varje gång du ansluter din HP SimpleSave-disk. Stäng av den här funktionen genom att följa instruktionerna under Aktivera eller inaktivera Autostart på sidan 12. Om programvaran HP SimpleSave inte startas automatiskt: 1. Klicka på Computer (Dator) i Windows 7 eller Windows Vista eller My Computer (Den här datorn ) i Windows XP för att navigera till din HP SimpleSave-disk. 2. Dubbelklicka på mappen HP Launcher och dubbelklicka sedan på HP Launcher.exe. Ge ditt samtycke till licensavtalet för slutanvändare (EULA eller End User License Agreement) första gången du använder HP SimpleSave genom att klicka på knappen Accept (Godkänn). Varje gång du startar HP SimpleSave söker det automatiskt efter en uppdatering till programvaran. För information om hur du stänger av den här funktionen, gå till Stänga av automatiska uppdateringar på sidan 12. KOMMA IGÅNG 2

6 3 Säkerhetskopiera dina filer När du har öppnat HP SimpleSave påbörjar det automatiskt säkerhetskopieringen av de mest vanliga filformaten på datorns huvudsakliga hårddisk. För information om hur du ändrar säkerhetskopieringsalternativ, inklusive filformat och platser, gå till My Options (Mina alternativ) på sidan 9. Påbörja säkerhetskopieringsproceduren genom att klicka på Start (Start) eller vänta tills den automatiska tidtagaren avslutat nedräkningen. Tryck på valfri tangent för att stoppa nedräkningen. Noteringar om säkerhetskopieringen Det kan ta flera timmar (eller mer) att säkerhetskopiera din dator den första gången. Du bör överväga att utföra din första säkerhetskopiering när du inte använder datorn. Även om SimpleSave har en mekanism som försöker spara filer som används, rekommenderas det att du stänger alla andra program för att försäkra dig om att alla filer säkerhetskopieras vid första tillfälle. HP SimpleSave förbereder din säkerhetskopia genom att först skanna datorn. Detta kan ta ett par minuter beroende på mängden innehåll som finns på datorn. Du får en sammanfattning med de filer som hittats på datorn och de är grupperade i olika innehållskategorier. Standard är att de vanligaste filformaten på din primära disk säkerhetskopieras. Gå till My Options (Mina alternativ) på sidan 9 om du behöver lägga till ett anpassat filnamnstillägg som ska uteslutas. Namnet på säkerhetskopian skapas automatiskt baserat på datorns namn. Säkerhetskopians namn visas under sammanfattningen av de filer som hittades på datorn. SÄKERHETSKOPIERA DINA FILER 3

7 Om du vill göra ändringar i filformat, mappar eller platser som ska säkerhetskopieras, klicka på Change File Types and Locations (Ändra filformat och platser) längst ner på skärmen. Gå till My Options (Mina alternativ) på sidan 9 för mer information om hur du ändrar filformat och platser. Påbörja säkerhetskopieringen genom att klicka på Start (Start). Säkerhetskopieringsförloppet visas under säkerhetskopieringen. Du kan se hur många filer som är planerade för säkerhetskopiering och hur många som slutförts. Den första gången du säkerhetskopierar datorn kan det ta upp till flera timmar (eller mer). Klicka på Pause (Paus) för att tillfälligt stoppa säkerhetskopieringen om du behöver använda datorn för andra aktiviteter. Klicka på Resume (Fortsätt) för att återuppta säkerhetskopieringen. Klicka på Cancel (Avbryt) om du måste stoppa säkerhetskopieringen permanent. Följande skärm visas när säkerhetskopieringen är klar. SÄKERHETSKOPIERA DINA FILER 4

8 Ibland går det inte att säkerhetskopiera en fil. Om detta sker får du instruktionen att klicka på knappen View Report (Visa rapport). Rapporten talar om vilka filer som inte kunde säkerhetskopieras. Om du behöver hjälp, gå till supportwebbplatsen för HP SimpleSave på Du kan frånkoppla din HP SimpleSave-disk efter din första säkerhetskopiering. Det rekommenderas dock att du lämnar den ansluten så att du alltid har en säkerhetskopia av datorfilerna. Under förutsättning att din HP SimpleSave-disk förblir ansluten till datorn och HP SimpleSave Monitor körs, säkerhetskopieras datorn automatiskt varje gång datorn är utan aktivitet (inte används) under fem minuter. Om du frånkopplar din HP SimpleSave-disk, anslut den igen och kör HP SimpleSave genom att klicka på programikonen HP SimpleSave. Programvaran säkerhetskopierar automatiskt alla modifierade filer och alla nya filer sedan din senaste säkerhetskopiering från datorn till din HP SimpleSave-disk. Säkerhetskopiera flera datorer Om du vill säkerhetskopiera ytterligare en dator, frånkoppla din HP SimpleSave-disk och anslut den till den andra datorn. Följ samma instruktioner som detaljeras i Säkerhetskopiera dina filer på sidan 3. Om HP SimpleSave Monitor När den första säkerhetskopieringen utförts visas HP SimpleSave Monitor i systemfältet. HP SimpleSave Monitor bevakar kontinuerligt datorn för eventuella nya och/eller ändrade filer, och säkerhetskopierar automatiskt de filerna efter det att datorn är utan aktivitet (inte används) under fem minuter. Din HP SimpleSave-disk måste lämnas ansluten till datorn för att HP SimpleSave Monitor ska fungera. Innan du frånkopplar HP SimpleSave-disken, avsluta HP SimpleSave genom att högerklicka på HP SimpleSave Monitor och sedan klicka på Exit (Avsluta). Starta huvudprogrammet för HP SimpleSave genom att högerklicka på HP SimpleSave Monitor, välj sedan Launch HP SimpleSave (Starta HP SimpleSave) som visas i bilden nedan. Visa rapporten med säkerhetskopieringsloggen genom att högerklicka på HP SimpleSave Monitor och välj sedan View Report (Visa rapport) som visas i bilden nedan. Obs! Om du avslutar HP SimpleSave Monitor säkerhetskopieras INTE några nya eller ändrade filer. SÄKERHETSKOPIERA DINA FILER 5

9 4 Återställa filer Använd HP SimpleSave för att återställa filer som du har säkerhetskopierat på din HP SimpleSave-disk. Anslut HP SimpleSave-disken till datorn som du vill återställa filerna till. Dubbelklicka på ikonen HP SimpleSave i systemfältet för att starta programmet HP SimpleSave. När skärmen Welcome to HP SimpleSave (Välkommen till HP SimpleSave) visas, klicka på knappen Restore (Återställ) längst ner på skärmen. Restore (Återställ) visas endast om det finns en säkerhetskopieringsfil på disken. Markera den säkerhetskopieringsfil som du vill återställa filer från och klicka sedan på Open (Öppna). ÅTERSTÄLLA FILER 6

10 Välj sedan vad du vill återställa. Restore Everything (Återställ allting) är markerat som standard. Välj det här alternativet om du vill återställa allting som säkerhetskopierades. Klicka på Restore Only These Files (Återställ endast dessa filer) för att välja specifika filer eller mappar som du vill återställa. Gör markeringarna genom att klicka i kryssrutorna bredvid mapparna. Du kan markera enstaka filer genom att markera filerna till höger och klicka på kryssrutan överst till vänster på filen. Dubbelklicka på valfri fil om du vill förhandsgranska den innan du återställer den. Klicka på OK när du är klar med markeringarna. Obs! Filvyn är som standard inställd till miniatyrvy. Klicka på vyikonen och välj i listan för att ändra vyn till detaljer, ikon, lista eller liten ikon. Välj sedan var du vill spara dina återställda filer. När du klickar på Restore to original path (Återställ till ursprunglig sökväg) återställer det dina filer till den ursprungliga platsen på din huvudenhet. Om dina ursprungliga filer fortfarande finns på den ursprungliga platsen, instruerar HP SimpleSave dig att bestämma dig för om du vill använda Replace (Ersätt), Keep Both (Behåll båda) eller Skip (Hoppa över) för varje duplicerad fil som hittas. ÅTERSTÄLLA FILER 7

11 Det rekommenderas att du återställer dina filer till en ny mapp genom att klicka på Restore to one folder (Återställ till en mapp). Standard är att dina filer sparas till en ny mapp som finns på C:\Restore Files. Klicka på Change Folder (Byt mapp) för att ange en annan plats. Fortsätt genom att klicka på OK. Dina filer återställs till samma mappstruktur som när de ursprungligen säkerhetskopierades. Obs! Det kan ta flera minuter till flera timmar att återställa dina filer beroende på den mängd filer som du återställer. Följande skärm visas när återställningen är klar. Ibland går det inte att återställa en fil. Klicka på View Report (Visa rapport) om detta sker. Rapporten talar om vilka filer som inte kunde återställas. Om du behöver hjälp, gå till supportwebbplatsen för HP SimpleSave på ÅTERSTÄLLA FILER 8

12 5 My Options (Mina alternativ) HP SimpleSave har flera alternativ som du kan anpassa din säkerhetskopieringsplan med. Du kan nå alternativsidan genom att klicka på My Options (Mina alternativ) på välkomstskärmen för HP SimpleSave. File Types & Locations (Filformat och platser) Standard är att HP SimpleSave automatiskt säkerhetskopierar de vanligaste filformaten på datorns huvudsakliga hårddisk. Du kan använda alternativet File Types & Locations (Filformat och platser) för att modifiera dessa inställningar. Klicka på Search only these locations (Sök endast på dessa platser) under Select Search Location (Välj plats att söka) för att ange specifika diskar eller mappar som du vill att HP SimpleSave ska säkerhetskopiera. Om du bara skulle vilja säkerhetskopiera mappen Mina dokument kan du välja att bara säkerhetskopiera den mappen och ingen annan. MY OPTIONS (MINA ALTERNATIV) 9

13 Under Select File Types (Välj filformat) markeras alla filformat som ska säkerhetskopieras. Du kan avmarkera ett filformat att säkerhetskopiera genom att klicka på motsvarande blå ruta. Du kanske exempelvis vill säkerhetskopiera allt ditt innehåll förutom videoklipp. I det fallet skulle du avmarkera rutan Video Files (Videofiler). Obs! Dessa inställningar sparas även om du frånkopplar din HP SimpleSave-disk. Advanced Settings (Avancerade inställningar) Klicka på Advanced Settings (Avancerade inställningar) om du vill inkludera eller utesluta filer med vissa filnamnstillägg från säkerhetskopian. Det finns en uppsättning med filformat som utesluts som standard från säkerhetskopieringen. De filerna utesluts genom att inkludera deras filnamnstillägg i listan med uteslutna filnamnstillägg. Satsfiler (filnamnstillägget BAT ) och loggfiler (filnamnstillägget LOG ) utesluts som standard. Du kan inkludera ett filformat genom att avmarkera filnamnstillägget för filformatet. Som exemplet visar kan du t.ex. avmarkera *.BAT och *.LOG för att inkludera sats- och loggfiler i din säkerhetskopia. Du kan också gå tillbaka och utesluta sådana filformat genom att markera det filnamnstillägg som du tidigare avmarkerat. MY OPTIONS (MINA ALTERNATIV) 10

14 Om du har programvara som använder ett filformat som du inte vill ha säkerhetskopierat, kan du lägga till ett anpassat filnamnstillägg i listan med uteslutna filnamnstillägg genom att klicka på det gröna plustecknet ('+') som finns längst ner till höger på skärmen. När fönstret File Extension (Filnamnstillägg) visas, skriv filnamnstillägget för det filformat som du vill utesluta från säkerhetskopian och klicka sedan på Save (Spara). Spara dina inställningar genom att klicka på OK. När du har lagt till minst ett anpassat filnamnstillägg i listan Custom (Anpassat) kan du avmarkera (inte utesluta) eller markera (utesluta) filnamnstilläggen i den listan. Du kan också ta bort filnamnstillägg i listan Custom (Anpassat) genom att klicka på filnamnstillägget och sedan klicka på minustecknet ('-') längst ner till höger på skärmen. När du klickar på '-'-tecknet visas följande fönster: Klicka på Yes (Ja) för att ta bort det anpassade filnamnstillägget eller No (Nej) för att lämna kvar filnamnstillägget i listan. MY OPTIONS (MINA ALTERNATIV) 11

15 About this Software (Om den här programvaran) SÄKERHETSKOPERINGSPROGRAMMET HP SIMPLESAVE I fönstret About this Software (Om den här programvaran) kan du enkelt kontrollera versionsinformationen för HP SimpleSave, manuellt se efter om det finns en uppdatering till programvaran och läsa End User License Agreement (Licensavtal för slutanvändare). Stänga av automatiska uppdateringar Om du inte vill att HP SimpleSave ska söka efter uppdateringar varje gång programmet startar, klicka på Check for Update (Sök efter uppdatering) och klicka sedan på In the future do not check for software updates automatically (Sök inte efter uppdateringar i framtiden automatiskt). Klicka på OK. Aktivera eller inaktivera Autostart HP SimpleSave Autostart är som standard aktiverat. Inaktivera Autostart så att HP SimpleSave inte startas automatiskt när du ansluter HP SimpleSave-disken genom att avmarkera Enable Autostart (Aktivera Autostart). Språkinställningar HP SimpleSave matchar som standard språket för det operativsystem som du använder. Ändra språk genom att välja ett annat språk i listan och klicka på OK. Starta sedan om HP SimpleSave för att ändringen ska träda i kraft. MY OPTIONS (MINA ALTERNATIV) 12

16 Hewlett-Packard Company P.O. Box 4010 Cupertino, CA USA De enda garantier som finns för HP-märkta produkter och tjänster beskrivs i de uttalanden med uttrycklig garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting häri ska tolkas som att det utgör en ytterligare garanti. Varken HP eller tillverkaren skall vara ansvarigt för några tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden som finns häri. Varken HP eller tillverkaren antar något ansvar för användningen av eller tillförlitligheten hos dess programvara på utrustning som inte tillhandahålls av HP eller tillverkaren. Ingen del av detta dokument får fotokopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan tidigare skriftligt medgivande från tillverkaren Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP stöder laglig användning av teknologi och rekommenderar inte och uppmuntrar inte användningen av våra produkter för andra syften än dem som tillåtes enligt upphovsrättslagen. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan varning J02 maj 2010 MY OPTIONS (MINA ALTERNATIV) 13

HP Bärbar hårddisk. Extern hårddisk. med USB 3.0 och Säkerhetskoperingsprogrammet HP SimpleSave. Användarhandbok. HP Extern hårddisk

HP Bärbar hårddisk. Extern hårddisk. med USB 3.0 och Säkerhetskoperingsprogrammet HP SimpleSave. Användarhandbok. HP Extern hårddisk HP Bärbar hårddisk Extern hårddisk med USB 3.0 och Säkerhetskoperingsprogrammet HP SimpleSave Användarhandbok HP Bärbar hårddisk HP Extern hårddisk Få hjälp För ytterligare hjälp med din disk, dess installation

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyget)... 1 Installation av programvaran... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering av

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Så här byter du från Unifaun WebOrder (UWO) till Unifaun OnlineConnect (UOCT)

Så här byter du från Unifaun WebOrder (UWO) till Unifaun OnlineConnect (UOCT) Så här byter du från Unifaun WebOrder (UWO) till Unifaun OnlineConnect (UOCT) För att genomföra migrationen till UOCT bör ditt konto ha det nya utskriftssystemet Unifaun OnlinePrinter (UOP) aktiverat.

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Programmet gör det möjligt att skapa en räddningsskiva, DVD eller USB-minne. Detta räddningssystem är avsedd för två typer av situationer: 1. För att återställa en säkerhetskopia

Läs mer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide Xerox Device Agent, XDA-Lite Installationsguide Introduktion XDA-Lite XDA-Lite är ett program avsett för insamling av data från skrivare. Det används framför allt för att automatiskt skicka in mätaravläsningar

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK

BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK TACK för ditt köp av ClickFree Backup-enheten. Dessa instruktioner har sammanställts för att hjälpa dig använda produkten, men vi hoppas att den är intuitiv och du inte

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Backup Premium Snabbguide

Backup Premium Snabbguide Om Memeo Backup Premium är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt av Memeo Backup Premium för att skydda

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Komma igång.......................................................1 Installation av programvaran.....................................2 Använda Maxtor-ikonen i systemfältet..............................7

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden Message Broadcasting Message Broadcasting är ett plugin-program för EasyMP Monitor. Administratörer kan sända meddelanden till en eller flera projektorer eller alla projektorer i nätverket med plugin-programmet.

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Introduktionsguide för

Introduktionsguide för Introduktionsguide för Installation Installera programmet genom att öppna installationsfilen Setup.exe. Beroende på hur snabb din dator är så tar uppstarten lite olika lång tid. Följ de enkla instruktionerna

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Hur du installerar Open Broadcaster Software (OBS) fo r HD-sa ndning

Hur du installerar Open Broadcaster Software (OBS) fo r HD-sa ndning Hur du installerar Open Broadcaster Software (OBS) fo r HD-sa ndning Steg 1 Gå till https://obsproject.com/download och klicka på ikonen för ditt operativsystem Steg 2 Windows: klicka på Download Installer

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP PU007V2 Sweex 1 parallell port & 2 portar, seriellt pci-kort Inledning Utsätt inte PU007V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU007V2 i

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

! " OBS! Lämna inte datorn obevakad när QuickRestore körs, eftersom du vid flera. Service- och supportalternativ. QuickRestore

!  OBS! Lämna inte datorn obevakad när QuickRestore körs, eftersom du vid flera. Service- och supportalternativ. QuickRestore Service- och supportalternativ QuickRestore Med hjälp av QuickRestore kan du när som helst återställa systemet. QuickRestore innehåller fem alternativ för återställning, som framgår av tabellen nedan.

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Installationsguide för programvara

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Installationsguide för programvara LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Installationsguide för programvara HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Installationsguide för programvara Upphovsrätt och licens 2011 Hewlett-Packard Development

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 Innehållsförteckning 1 Systemverktyg... 3 1.1 Energialternativ... 3 1.2 Avinstallera program... 3 1.3 Skapa en återställningspunkt... 5

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Var smart läs handboken.

Var smart läs handboken. Var smart läs handboken. Innehållsförteckning Komma igång... 1 Säker start och avstängning av enheten... 1 Frånkoppling av esata- och 1394-enheter... 2 esata-enheter... 3 1394-enheter... 4 Installation

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar Inledning Utsätt inte PU006V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU006V2 i extremt dammiga

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Installationshandbok för Bluetooth Copyright-information Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgåva 1, 4/2017 Meddelanden från HP Informationen i detta dokument

Läs mer

Fullständig prestandahantering

Fullständig prestandahantering Fullständig prestandahantering Fungerar även med Windows XP och Windows Vista 2013 Öka takten och ta hand om datorns prestanda i ett kraftfullt och smidigt program. Hämta och installera Powersuite Powersuite

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Inställning av Nepomuk skrivbordssökning. Sebastian Trueg Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll

Inställning av Nepomuk skrivbordssökning. Sebastian Trueg Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll Inställning av Nepomuk skrivbordssökning Sebastian Trueg Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Grundinställningar..................................... 4 1.2 Indexerar...........................................

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Innehåll Information om hemkatalog och lagring av filer... 2 PC... 3 DAFGU-/GDA-dator, Windows

Innehåll Information om hemkatalog och lagring av filer... 2 PC... 3 DAFGU-/GDA-dator, Windows 2018-02-02 IT-ENHETEN Innehåll Information om hemkatalog och lagring av filer... 2 PC... 3 DAFGU-/GDA-dator, Windows 10... 3 Öppna hemkatalogen... 3 Kontrollera synkronisering av hemkatalog... 4 Återställning

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient.

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient. Visma Byråstöd Installationsanvisning Innehåll Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen... 1 Nya versioner... 1 Uppdatering från Visma Klient i samband med datorbyte... 1 Gör så här när du

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Uppstart Agda PS Hosting

Uppstart Agda PS Hosting Uppstart Agda PS Hosting Innehåll Sida 1. Installation och inloggning 1.1 Installation. 3 1.2 Inloggning Agda PS Hosting 4 1.3 Starta Agda PS... 5 2. Administration och rutiner för användning av Agda PS

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem 2012-11-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 4 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Seagate Manager. bruksanvisning. för användning med din FreeAgent TM -enhet. Seagate Manager-bruksanvisning för användning med din FreeAgent -enhet 1

Seagate Manager. bruksanvisning. för användning med din FreeAgent TM -enhet. Seagate Manager-bruksanvisning för användning med din FreeAgent -enhet 1 Seagate Manager bruksanvisning för användning med din FreeAgent TM -enhet Seagate Manager-bruksanvisning för användning med din FreeAgent -enhet 1 Seagate Manager-bruksanvisning för användning med din

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Din manual F-SECURE ONLINE BACKUP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859650

Din manual F-SECURE ONLINE BACKUP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859650 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE ONLINE BACKUP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

Innehåll Information om hemkatalog och lagring av filer... 2 PC... 2 GDA-dator, Windows

Innehåll Information om hemkatalog och lagring av filer... 2 PC... 2 GDA-dator, Windows 2019-02-21 IT-ENHETEN Innehåll Information om hemkatalog och lagring av filer... 2 PC... 2 GDA-dator, Windows 10... 2 Öppna hemkatalogen... 2 Kontrollera synkronisering av hemkatalog... 4 Återställning

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Hur patchar man Entré?

Hur patchar man Entré? Entré Hur patchar man Entré? OBS! Från version 5.3 går det ej att köra Entré-klienten på Windows XP eller Windows Server 2003. När det gäller Windows Server 2003 kan man använda den som filserver men det

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer