Norton Internet Security Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norton Internet Security Användarhandbok"

Transkript

1 Användarhandbok

2 Norton Internet Security Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantec-logotypen, Norton Ghost, GoBack, LiveUpdate, Norton AntiSpam, Norton AntiVirus, Norton Internet Security, Norton 360 och Norton SystemWorks är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Symantec Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Windows är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Den produkt som beskrivs i detta dokument distribueras under licens som begränsar dess användning, kopiering, distribution och dekompilering/baklängeskonstruktion. Detta dokument eller delar av det får inte reproduceras i någon form för något ändamål utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Symantec Corporation och dess eventuella licensgivare. DOKUMENTATIONEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SYMANTEC CORPORATION AVSÄGER SIG ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR, UTFÄSTELSER OCH GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KURANS, ÄNDAMÅLSENLIGHET OCH GARANTIER FÖR ATT INGA INTRÅNG GJORTS I UTOMSTÅENDE PARTERS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING. SYMANTEC CORPORATION KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED TILLHANDAHÅLLANDET ELLER ANVÄNDNINGEN AV DENNA DOKUMENTATION. INFORMATIONEN I DENNA DOKUMENTATION KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara i enlighet med FAR och med begränsade rättigheter i enlighet med punkt FAR om begränsade rättigheter för kommersiell programvara och DFARS om rättigheter för kommersiell programvara eller dokumentationen till kommersiell programvara oavsett sammanhang och eventuella senare regler. Användning, ändringar, reproduktion, visning eller offentliggörande av den licenserade programvaran eller dokumentationen av U.S. Government får endast ske i överensstämmelse med villkoren i detta avtal. Symantec Corporation Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA 95014, USA Tryckt i Irland

3 Innehåll Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Installation Innan du börjar... 5 Installera och aktivera Norton Internet Security... 5 Om startpanelen inte visas... 6 Komma igång Starta Norton Internet Security... 7 Aktivera produkten... 8 Utforska huvudfönstret... 8 Visa status för skyddskategorier Om säkerhetsstatusindikatorn Mer information Hantera virusangrepp Om det inte går att installera produkten Om du misstänker att datorn är smittad av ett virus Supportlösningar för EMEA Register

4 4 Innehåll

5 Installation 1 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Innan du börjar 1 Installera och aktivera Norton Internet Security 1 Om startpanelen inte visas Innan du börjar w Innan du börjar bör du stänga alla program som är öppna på datorn och se till att du är ansluten till Internet. Norton Internet Security innehåller ett antivirusprogram. Om du har andra antivirusprogram installerade på datorn kan det hända att en avinstalleringspanel visas för att hjälpa dig att ta bort dem. Symantec rekommenderar starkt att du avlägsnar alla andra antivirusprogram. Följ anvisningarna på avinstalleringspanelen. Norton Internet Security innehåller ett brandväggsprogram. Om du har andra brandväggsprogram installerade på datorn rekommenderar Symantec starkt att du avinstallerar dem för att undvika installationsfel. Mer information finns i dokumentationen som levererades med brandväggsprogrammet. Om ett brandväggsmeddelande visas under installationen klickar du på Ja för att använda Norton Internet Securitys brandvägg. Installera och aktivera Norton Internet Security Du kan installera Norton Internet Security från en cd-skiva eller en fil som du ladda ner.

6 6 Installation Om startpanelen inte visas Så här installerar och aktiverar du Norton Internet Security Se Om startpanelen inte visas på sidan 6. 1 Gör något av följande: 2 1 Sätt i cd-skivan i cd-enheten. 1 Om du har laddat ner ett exemplar av Norton Internet Security dubbelklickar du på den hämtade filen. Klicka på Installera Norton Internet Security i den första panelen. 3 Läs igenom licensavtalet, ange produktnyckeln (om du ombeds göra det) och klicka på Jag accepterar licensavtalet. Om du inte accepterar licensavtalet går det inte att fortsätta installationen. 4 Kontrollera panelen "Om du har fler säkerhetsprodukter installerade" och klicka sedan på Nästa. 5 Kontrollera alternativen i panelen Norton Internet Security och klicka på Nästa. 6 Gör något av följande om panelen Norton Account-konto öppnas: 1 Om du har ett Norton Account-konto loggar du in på det. 1 Om du vill skapa ett nytt Norton Account-konto fyller du i avsnittet Skapa ett Norton Account-konto. 7 Klicka på Nästa. 8 I panelen Norton Internet Security kontrollerar du prenumerationsuppgifterna och klickar på Slutför. Om startpanelen inte visas På vissa datorer startas inte cd-skivor automatiskt när de sätts in i cd-enheten. Så här startar du installationsprogrammet från produkt-cd:n 1 Dubbelklicka på Den här datorn på skrivbordet. 2 Dubbelklicka på ikonen för cd-enheten i fönstret Den här datorn. 3 Dubbelklicka på CDstart.exe i fillistan.

7 Komma igång 2 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Starta Norton Internet Security 1 Aktivera produkten 1 Utforska huvudfönstret 1 Visa status för skyddskategorier 1 Om säkerhetsstatusindikatorn 1 Mer information Starta Norton Internet Security Se Svara på indikatorer om säkerhetsstatus på sidan 11. Norton Internet Security är avsett att skydda den dator som programmet är installerat på. Du behöver inte öppna programmet för att skyddet ska aktiveras. Om Norton Internet Security upptäcker en situation som kräver din uppmärksamhet visas ett fönster där du får hjälp att åtgärda situationen. Du kan när som helst starta Norton Internet Security för att justera inställningar, granska skyddsnivån eller göra förebyggande underhåll. Alla programfunktioner går att komma åt från huvudfönstret. Så här startar du Norton Internet Security 4 Gör något av följande: 1 Dubbelklicka på Norton Internet Security-ikonen i Windows meddelandefält. 1 Öppna Start-menyn > Program > Norton Internet Security > Norton Internet Security.

8 8 Komma igång Aktivera produkten Aktivera produkten Om du inte aktiverade produkten under installationen visas varningsmeddelandet Aktivering krävs med jämna mellanrum tills du aktiverar produkten. w Om du aktiverar programmet minskar risken för piratkopiering av programvara och du kan vara säker på att du använder äkta programvara från Symantec. Du måste aktivera produkten inom den tidsperiod som anges i varningsmeddelandet, annars slutar din produkt att fungera. Du kan aktivera produkten direkt när påminnelsen visas Du kan också använda dig av länken Hjälp & support i huvudfönstret. Aktiveringen tar bara några minuter. Så här aktiverar du produkten när påminnelsen visas 1 Klicka på Aktivera nu i påminnelsen. 2 Klicka på OK. 3 i fönstret Aktivering klickar du på Nästa. 4 I fönstret Aktivering lyckades klickar du på Slutför. Så här aktiverar du produkten från huvudfönstret 1 Klicka på Hjälp & support överst i huvudfönstret. 2 I huvudfönstret för Hjälp & support klickar du på Aktivering. 3 i fönstret Aktivering klickar du på Nästa. 4 I fönstret Aktivering lyckades klickar du på Slutför. Om du inte kan aktivera produkten Om du inte kan ansluta till Symantecs servrar för att aktivera produkten kontrollerar du först om det finns programvara för barnsäkerhet, antingen installerad på datorn eller via Internetleverantören, som kan blockera anslutningen. Anslutningen kan vara blockerad om du använder programvara för barnsäkerhet. Konfigurera barnsäkerhetsfunktionerna så att de inte blockerar aktiveringen om du tror att det är det som gör att du inte kan ansluta. Om du vill ändra konfigurationen måste du logga in i barnsäkerhetsprogrammet som administratör eller logga in på Internet via Internetleverantören som administratör. Utforska huvudfönstret När du startar Norton Internet Security öppnas huvudfönstret. Huvudfönstret ger åtkomst till alla funktioner, alternativ, hjälp och support för Norton Internet Security.

9 Komma igång Utforska huvudfönstret 9 Så här utforskar du huvudfönstret Se Starta Norton Internet Security på sidan 7. 1 Starta Norton Internet Security. 2 Överst i huvudfönstret klickar du på den länk som du vill titta närmare på. Dina alternativ är: Ge feedback Här kan du ge feedback om Norton-produkten och hur den fungerar. Norton Account Här hanterar du all information om Norton-produkten från ett och samma ställe. Hjälp och support Härifrån har du tillgång till Nortons supportwebbplats, Symantec Help Center och informationen i rutan Om Norton Internet Security.

10 10 Komma igång Visa status för skyddskategorier 3 Klicka på önskat alternativ till vänster i huvudfönstret. Dina alternativ är: Säkerhetsstatus Här visas datorns säkerhetsstatus. Nätverkskarta Här konfigurerar och visar du funktionerna för kartan över nätverkssäkerhet. Kör LiveUpdate Med hjälp av det här alternativet söker du efter de senaste produktuppdateringarna. Virussök nu Med hjälp av denna funktion kan du omedelbart söka igenom datorn efter hot. Visa historik Här kan du detaljgranska de senaste produktaktiviteterna. Alternativ Här ställer du in alternativen för Norton Protection Center och Norton Internet Security. Prenumeration Här kan du förnya eller återställa prenumerationen på Norton Internet Security. 4 Mitt i fönstret klickar du på det alternativfält som du vill utforska. Dina alternativ är: Uppgifter och virussökningar Här kör du produktspecifika uppgifter. Inställningar Här visar och anpassar du produktspecifika alternativ. Rapporter och statistik Här kan du se information om skyddsaktiviteter som utförts av produkten. Visa status för skyddskategorier Se Starta Norton Internet Security på sidan 7. Norton Protection Center ingår i Norton Internet Security När du använder datorn övervakar Norton Protection Center hur väl datorn och aktiviteterna skyddas mot hot, risker och skada. Innan du startar en aktivitet kan du använda Norton Protection Center och kontrollera att det är riskfritt att fortsätta. Så här visar du skyddskategoriernas status 1 Klicka på fliken Hem i huvudfönstret.

11 Komma igång Om säkerhetsstatusindikatorn 11 Om skyddskategorierna 2 I fönstret Norton Protection Center kontrollerar du status för respektive post i var och en av skyddskategorierna.. 3 Du kan välja att göra något av följande: 1 Visa mer information om säkerhetsstatus genom att klicka på objektet. 1 Du reparerar statusen för ett objekt som påverkar systemets totalskick genom att klicka på objektet och sedan på Reparera. 1 Du ignorerar statusen för ett objekt som påverkar systemets totalskick genom att klicka på objektet och sedan på Ignorera. 1 Om du vill övervaka ett säkerhetsobjekt som har ignorerats klickar du på objektet och sedan på Övervaka. Beroende på vilka program som finns installerade i Norton Protection Center kan skyddskategorierna omfatta följande: Datorn Här visas produktspecifik status för skyddskategorierna. Internet Visar skyddsstatusen för virussökning av utgående och inkommande e-post. Identitet Visar skyddsstatus för eventuella Internettransaktioner. Om säkerhetsstatusindikatorn På fliken Norton Protection Center sammanfattas det aktuella skyddet för olika aktiviteter, till exempel e-post och webbanvändning. En allmän skyddsnivå beräknas utifrån de säkerhetsprogram som finns installerade på datorn. En säkerhetsstatusindikator visas till vänster i huvudfönster. Statusnivåerna är följande: Säker Ingen åtgärd krävs från din sida. OBS! Vissa frågor kräver din uppmärksamhet, men datorn är inte utsatt för någon risk. Hotad Några problem hotar informationen på datorn eller datorns förmåga att fungera som den ska. Svara på indikatorer om säkerhetsstatus När en statusindikator visar en status som kräver din uppmärksamhet kan du vidta åtgärder för att förbättra din skyddsstatus.

12 12 Komma igång Mer information Att bemöta statusindikatorer 4 Klicka på Reparera nu i huvudfönstret. Om du använder Windows Media Center Edition kan du se ett meddelande som kräver att du bemöter det eller utför en annan åtgärd. Det rekommenderas att du stänger meddelandet och använder din bordsdator för att utföra några uppgifter. Att bemöta en Media Center-varning 4 När en varning visas gör du något av det följande: 1 Om du läser ett meddelande på din Media Center-dator klickar du på Nästa och följer sedan anvisningarna på skärmen. 1 Om du använder en utökningsenhet läser du meddelandet och klickar sedan på OK. Du kan behöva använda din mus och ditt tangentbord för att slutföra en uppföljningsaktivitet. Mer information Visa hjälpen Produktdokumentationen hjälper dig att använda Norton Internet Security. Informationen finns på datorn och på Symantecs webbplats. Du når hjälpfunktionen från alla platser i Symantec-produkten. Hjälpen innehåller länkar till information som hjälper dig att utföra specifika uppgifter. Den elektroniska hjälpen innehåller en guide till alla produktfunktioner och uppgifter som du kan utföra. Så här öppnar du hjälpen 1 Klicka på Hjälp & support överst i huvudfönstret. 2 Klicka på Hjälp i fönstret Hjälp och support. 3 Klicka på en flik i vänster ruta i Hjälp-fönstret. Dina alternativ är: Innehåll Visar hjälpavsnitt efter ämne Index Visar alla nyckelord för hjälpavsnitten i alfabetisk ordning Sök Öppnar en sökruta där du kan skriva ett ord eller en fras Du kan skriva ut hjälpavsnitten. Så här skriver du ut ett hjälpavsnitt 1 Klicka på fliken Innehåll i hjälpfönstret. 2 Markera avsnittet som ska skrivas ut i innehållsförteckningen och klicka på Skriv ut.

13 Komma igång Mer information 13 3 Ange om du bara vill skriva ut det markerade avsnittet eller om du vill skriva ut avsnittet samt alla underavsnitt. 4 Klicka på OK. Öppna användarhandboken i PDF-format w Du hittar Norton Internet Security Användarhandbok i PDF-format på cd-skivan. Du måste ha Adobe Reader installerat på datorn för att kunna öppna PDF-filen. Om du köper produkten genom att ladda ner den via Internet medföljer inte PDF-filen och Adobe Reader. Du måste ladda ner PDF-filen från Symantecs webbplats och Adobe Reader från Adobes webbplats. Så här installerar du Adobe Reader från cd-skivan 1 Sätt i cd-skivan i cd-enheten. 2 Klicka på Bläddra CD i fönstret som visas. 3 Dubbelklicka på mappen Handbok i cd-fönstret. 4 Dubbelklicka eventuellt på mappen Adobe. 5 Dubbelklicka på programfilen. 6 Följ anvisningarna på skärmen och välj en mapp för Adobe Reader och slutför sedan installationen. När du har installerat Adobe Reader kan du öppna PDF-dokumentet på cd-skivan. Så här öppnar du användarhandboken i PDF-format på cd-skivan 1 Sätt i cd-skivan i cd-enheten. 2 Klicka på Bläddra CD i fönstret som visas. 3 Dubbelklicka på mappen Handbok i cd-fönstret. 4 Dubbelklicka på PDF-filen. Du kan också kopiera över användarhandboken till datorn och öppna den där. Så här öppnar du användarhandboken när den kopierats över till datorn 1 Öppna den plats som du kopierade över PDF-filen till. 2 Dubbelklicka på PDF-filen. Gå till Symantecs webbplats Du kan öppna Symantecs webbplats antingen från produkten eller via en webbläsare. Så här öppnar du Symantecs webbplats från sidan Rapporter och statistik 1 Klicka på fliken NortonInternetSecurity i huvudfönstret och sedan på fältet Rapporter och statistik. 2 Klicka på Visa virusencyklopedi online. Så här öppnar du Symantecs webbplats i webbläsaren 1 Öppna webbläsaren. 2 Gå till följande webbadress: \

14 14 Komma igång Mer information

15 Hantera virusangrepp 3 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Om det inte går att installera produkten 1 Om du misstänker att datorn är smittad av ett virus Om det inte går att installera produkten Sökningen före installation kontrollerar datorn med avseende på risker som kan förhindra installationen. Om du inte kör Kontroll före installation kan installationen misslyckas. Om detta händer måste du börja om installationen och köra Kontroll före installation enligt anvisningarna. När du har tagit bort alla tillfälliga filer bör du börja om med installationen. Kör Symantec Kontroll före installation för att se till att problemet är löst. När att ha kört Kontroll före installation bör du ta bort eventuellt kvarlämnade installationsfiler efter det första installationsförsöket. Så här tar du bort kvarvarande installationsfiler w 1 Klicka på Start > Kör i aktivitetsfältet i Windows. 2 Skriv %TEMP% i dialogrutan Kör. 3 Klicka på OK. 4 Välj Markera alla på Redigera-menyn när mappen Temp är öppen. 5 Tryck på Delete. Om du är osäker på vilka filer som ska tas bort kan du flytta dem till en annan mapp. 6 Stäng fönstret med Temp-mappen. Om du misstänker att datorn är smittad av ett virus Om du inte kan köra kontrollen före installation, men kan ansluta till Internet, kan du köra virussökningen (Virus Detection) från webbplatsen Symantec Security Response.

16 16 Hantera virusangrepp Om du misstänker att datorn är smittad av ett virus Söka efter virus med Symantec Security Check Vid den webbaserade virussökningen med hjälp av Symantec Security Check används de senaste skyddsuppdateringarna, inklusive de uppdateringar som har släppts sedan du köpte produkten. Så här söker du efter virus med Symantec Security Check 1 Gå till webbplatsen Symantec Security Response via följande webbadress: 2 I fönstret för Symantec Security Check klickar du på Go. 3 Klicka på Start under Virus Detection. 4 Läs igenom licensavtalet och klicka på alternativet Jag accepterar licensavtalet. Om du inte accepterar licensavtalet går det inte att fortsätta virussökningen. 5 Klicka på Nästa. 6 Läs igenom sekretesspolicyn och klicka på alternativet Jag accepterar licensavtalet. Om du inte accepterar policyn går det inte att fortsätta virussökningen. 7 Klicka på Nästa.

17 Supportlösningar för EMEA Om support Snabbsupport Om du har Norton 360, Norton Internet Security eller Norton AntiVirus kan du få support från produkten när du har installerat den. Gå till avsnittet "Snabbsupport" om du vill ha mer information. För alla andra produkter har vi två supportalternativ för att hjälpa dig att hitta ett svar på frågan eller problemet. Information om varje alternativ finns i respektive avsnitt. 1 Självhjälp 1 Kontakta support En kommentar om andra versioner av Symantec-programvara: Förinstallerad (OEM) programvara Om du har en giltig prenumeration av en Norton-produkt som var förinstallerad på datorn kanske datortillverkaren kan bistå med supportrelaterade frågor. I de flesta fall kan datortillverkaren hjälpa dig att ominstallera Norton-produkten. Kontakta Symantec-supporten om du har frågor angående din prenumeration eller produktaktivering. Programvara som har laddats ner från en Internetleverantör (ISP) Om du har laddat ner din Norton-produkt från Internetleverantören (ISP) vänder du dig till Internetleverantören med frågor om produktaktivering, prenumeration och betalning. Symantec-supporten kanske inte kan hjälpa dig med frågor som gäller prenumeration, betalning och produktaktivering. Den här funktionen finns för Norton 360, Norton Internet Security och Norton AntiVirus. Du kan använda alternativen Självhjälp och Kontakta support om produkten inte är installerad. Med snabbsupport kan du få support från produkten och verktyg som automatiskt diagnostiserar och löser vanliga frågor. Du kan även söka efter lösningar eller enkelt få tillgång till support via telefon, samt avgiftsfri support via chatt eller e-post. Klicka på "Support" i produktens gränssnitt om du vill få snabbsupport.

18 18 Supportlösningar för EMEA Om support Självhjälp Kontakta support Supportpolicy Symantecs webbplats innehåller svar på de flesta kundfrågorna. På vår webbplats kan du göra följande: 1 Få hjälp med din prenumeration, nedladdning och produktaktivering eller andra frågor som inte är av teknisk art. 1 Sök i vår kunskapsbas för att få hjälp med tekniska frågor, t ex installations-, konfigurations- eller felsökningsfel för Symantec-produkten. Få information om de senaste virushoten och borttagningsverktygen Symantecs webbplats för support finns på: Utöver självhjälpsalternativen kan du även kontakta en supportrepresentant via chatt, e-post eller telefon. En översikt över tre olika supporterbjudanden visas nedan. Chatt chatt i realtid med en supportrepresentant. För mer komplicerade tekniska frågor kan chattalternativet erbjuda möjligheten att, om du går med på det, låta supportrepresentanten fjärransluta till din dator och lösa problemet åt dig. Chattsupporten är gratis, med undantag för virus- och spionprogramtjänsten. E-post skicka din fråga på vår webbplats och få svar via e-post. E-postsupporten har en långsammare svarstid i förhållande till chatten eller telefonen. E-postsupporten är gratis. Telefon tala med en supportrepresentant i realtid. Det kostar ingenting för frågor som gäller installation eller vanliga tekniska problem med en aktuell version av en Norton-produkt. För andra problem, eller om du använder en äldre version, är telefonsupporten avgiftsbelagd. Support för frågor som inte gäller tekniska problem är gratis. Observera att supporterbjudandena kan variera beroende på språk eller produkt. Du kontaktar en supportrepresentant genom att besöka Symantecs webbplats för support: 1 Gå till: 1 Alternativet för Internetsupport visas först, åtföljt av kontaktalternativen där du kan välja vilken typ av support du vill ha. När Symantec meddelar att en produkt inte längre kommer att marknadsföras eller säljas upphör all telefonsupport sex månader efter meddelandet om upphörande. Teknisk information om dessa produkter kan fortfarande finnas tillgänglig på supportwebbplatsen på följande adress: Symantec förbehåller sig rätten att ändra supportpolicyer när som helst utan föregående meddelande. Du kan läsa den senaste versionen av supportpolicyn på:

19 Register A Adobe Reader använda för att visa PDF-filer 13 installera 13 aktivera aktivera 5 aktivering procedur 8 telefon 8 varningar 8 aktiveringsproblem 8 alternativ 10 användarhandbok i PDF-format öppna 13 på cd 13 C cd-rom läsa användarhandboken i pdf-format från 6 starta installationen 6 startbilden 6 D datorn 11 F felsökning aktivering 8 installation 15 H hjälp skriva ut 12 hjälpen öppna 12 huvudfönster alternativ 8 funktioner 8 ge feedback 9 hjälp 8 hjälp och support 9 inställningar 10 kör LiveUpdate 10 nätverkskarta 10 Norton Account 9 prenumeration 10 rapporter och statistik 10 säkerhetsstatus 10 support 8 uppgifter och virussökningar 10 virussök nu 10 visa historik 10 I identitet 11 installation från cd-skiva 5 från nedladdad kopia 5 problem 15 installationsproblem 6 installera 5 Internet 11 K kontroll före installation problem vid körning 15

20 20 Register N Norton Internet Security huvudfönster 9 ikon på skrivbordet 7 starta 7 Norton Protection Center säkerhetsstatusindikator 11 skyddskategorier 10 statusnivåer 11 O OBS! 11 P prenumerations- och kontoinformation 13 S statusindikatorer bemöta 11 Media Center 11 Symantec Security Check 16 Symantecs webbplats öppna från Rapporter och statistik 13 öppna i webbläsaren 13 virusencyklopedin 13 T teknisk support för Norton Internet Security 13 från Symantec 13 telefonaktivering 8 V virusskydd kontroll före installation 15 Symantec Security Check 15 virussökning Symantec Security Check 16

21

22 foo PN:

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Norton 360 Användarhandbok

Norton 360 Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Användarhandbok Dokumentation version 2.0 2008 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara i

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Norton 360 Användarhandbok

Norton 360 Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Användarhandbok Dokumentation version 2.0 2008 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara i

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 2.0 2008 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen.

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Användarhandbok Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Norton 360TM. Användarhandbok

Norton 360TM. Användarhandbok Norton 360TM Användarhandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter. Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen.

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Användarhandbok Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för

Läs mer

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen

Läs mer

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen.

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Användarhandbok Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Norton TM AntiVirus Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Norton 360TM Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen.

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Användarhandbok Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för

Läs mer

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen.

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Användarhandbok Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för

Läs mer

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen.

Användarhandbok. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Användarhandbok Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för

Läs mer

Norton Internet Security Användarhandbok

Norton Internet Security Användarhandbok Användarhandbok Norton Internet Security Användarhandbok Dokumentation version 10.1 2006 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Norton Internet Security Användarhandbok

Norton Internet Security Användarhandbok Användarhandbok Norton Internet Security Användarhandbok Dokumentation version 10.0 2006 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska

Läs mer

Användarhandbok PN: SW

Användarhandbok PN: SW Användarhandbok PN: 10470689-SW Användarhandbok till Norton Internet Security 2006 Dokumentation version 9.0 Copyright 2005 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantec-logotypen, Norton Ghost,

Läs mer

Norton 360 Användarhandbok

Norton 360 Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara i

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Användarhandbok för Norton AntiVirus

Användarhandbok för Norton AntiVirus Användarhandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter. Användarhandbok för

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Användarhandbok för Norton AntiVirus

Användarhandbok för Norton AntiVirus Användarhandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter. Användarhandbok för

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Användarhandbok för Norton Internet Security

Användarhandbok för Norton Internet Security Användarhandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter. Användarhandbok för

Läs mer

Snabb Startguide Internet Security 2009 Viktigt! Läs produktaktiveringsdelen i den här guiden noggrant. Informationen i den delen är nödvändig för att hålla din dator skyddad. För att kunna använda produkten

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Norton AntiVirus Produkthandbok Den programvara som beskrivs här levereras under ett licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentversion

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Den här cd-skivan innehåller programvaran Norton Internet Security. Programmet är utformat för att skydda ditt privatliv och din säkerhet när du är uppkopplad

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

FÖR macos. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR macos. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR macos Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security Pro ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security ger ett avancerat skydd för

Läs mer

Sätt igång med QuarkXPress

Sätt igång med QuarkXPress Sätt igång med QuarkXPress 10.0.1 INNEHÅLL Innehåll Sammanhörande dokumentation...3 Systemkrav...4 Systemkrav: Mac OS X...4 Systemkrav: Windows...4 Installation: Mac OS...5 Lägga till filer efter installationen:

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Internet Security 2013. Snabbstartguide

Internet Security 2013. Snabbstartguide Panda Internet Security 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security

Läs mer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide Xerox Device Agent, XDA-Lite Installationsguide Introduktion XDA-Lite XDA-Lite är ett program avsett för insamling av data från skrivare. Det används framför allt för att automatiskt skicka in mätaravläsningar

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security Pro ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Snabbstartguide PC, Mac och Android

Snabbstartguide PC, Mac och Android Snabbstartguide PC, Mac och Android Installation på PC Se filen Viktigt på installationsskivan eller Trend Micros webbplats för utförliga systemkrav. Du kan också ladda ner installationsprogrammet på www.trendmicroupdate.com.

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Norton Security. Produkthandbok

Norton Security. Produkthandbok Norton Security Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter. Produkthandbok

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

F-Secure Anti-Virus 2003

F-Secure Anti-Virus 2003 F-Secure Anti-Virus 2003 Win 95/98/ME/NT4.0/2000/XP Användarhandbok Alla produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. F-Secure Corporation

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Din manual MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816879

Din manual MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816879 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008. Du hittar svar på alla dina frågor i MCAFEE VIRUSSCAN PLUS

Läs mer