Norton Internet Security

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norton Internet Security"

Transkript

1 TM Norton Internet Security Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

2 Användarhandbok för Norton Internet Security Den programvara som beskrivs här levereras under ett licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 20.1 Copyright 2012 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantec-logotypen, LiveUpdate, Norton 360 och Norton är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Symantec Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Delar av den här produktens upphovsrätt Glyph & Cog, LLC. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Den produkt som beskrivs i detta dokument distribueras under licens som begränsar dess användning, kopiering, distribution och dekompilering/omvänd utveckling. Detta dokument eller delar av det får inte reproduceras i någon form för något ändamål utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Symantec Corporation och dess eventuella licensgivare. DOKUMENTATIONEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SYMANTEC FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR, UPPGIFTER OCH GARANTIER, INKLUSIVE EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KURANS OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET ELLER ATT INTRÅNG INTE SKETT I UTOMSTÅENDE PARTERS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA MEDGES AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING. SYMANTEC CORPORATION SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR I SAMBAND MED UTRUSTNINGENS PRESTANDA ELLER ANVÄNDNINGEN AV DENNA DOKUMENTATION. INFORMATIONEN I DENNA DOKUMENTATION KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell datorprogramvara i enlighet med FAR och är föremål för begränsade rättigheter i enlighet med FAR avsnitt Commercial Computer Software - Restricted Rights (begränsade rättigheter för kommersiell datorprogramvara) samt DFARS och de följande punkterna Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation" (Kommersiell programvara och dokumentation för kommersiell programvara) i DFARS samt i eventuella efterföljande regler. All användning, modifiering, reproduktion, publicering, framförande, visning eller yppande av den licensierade programvaran och dokumentationen av statliga myndigheter i USA måste ske i enlighet med villkoren i detta avtal. Symantec Corporation 350 Ellis Street, Mountain View, CA Tryckt i Tjeckien

3 Innehåll Kapitel 1 Översikt... 5 Om Norton Internet Security... 5 Kapitel 2 Installation... 7 Innan du börjar... 7 Installera Norton Internet Security... 7 Installera Norton Internet Security på en netbook eller surfplatta eller på en dator utan optisk enhet... 8 Om startpanelen inte visas... 8 Kapitel 3 Komma igång... 9 Åtkomst till Norton Internet Security... 9 Aktivera produkten Utforska huvudfönstret Följa upp säkerhetsstatusindikatorer Övervaka skyddsstatus för en funktion Ytterligare information Kapitel 4 Hantera virusangrepp Återställningsverktyget Norton Bootable Recovery Tool Ladda ned Norton Bootable Recovery Tool-guiden Service- och supportlösningar Register Snabbinstallation... 26

4 4 Innehåll

5 Översikt 1 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Om Norton Internet Security Om Norton Internet Security Med Norton Internet Security får du ett snabbt och säkert skydd mot hot på webben. Din dator, ditt nätverk, dina aktiviteter på Internet och dina personuppgifter skyddas med nyskapande teknik som stävjar dagens mest avancerade angrepp. Med Norton Internet Security kan du e-handla, uträtta bankärenden och surfa på nätet utan att behöva oroa dig. Säkerhetsfunktionerna i Norton Protection System har förbättrats och är nu indelade i flera lager. Dessa arbetar i samklang med varandra för att hot ska avvärjas i ett tidigt skede innan de skadar datorn. Norton Protection System sätter stopp för identitetsstölder på nätet, virus, hackerangrepp, bot-program, spionprogram och trojanska hästar utan att datorns hastighet påverkas nämnvärt.

6 6 Översikt Om Norton Internet Security

7 Installation 2 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Innan du börjar 1 Installera Norton Internet Security 1 Installera Norton Internet Security på en netbook eller surfplatta eller på en dator utan optisk enhet 1 Om startpanelen inte visas Innan du börjar w Innan du börjar bör du stänga alla öppna program och se till att datorn är ansluten till Internet. Norton Internet Security innehåller ett antivirusprogram. Om du har andra antivirusprogram installerade pšdatorn kan det hända att en avinstalleringspanel visas. Du kan då enkelt avinstallera dessa. Symantec rekommenderar att du tar bort alla andra antivirusprogram. Följ anvisningarna på panelen. Norton Internet Security innehåller ett brandväggsprogram. Om du har andra brandväggsprogram installerade på datorn rekommenderar vi att du avinstallerar dem för att undvika installationsfel. Mer information finns i dokumentationen som levererades med brandväggen. Om ett brandväggsmeddelande visas under installationen, klicka på Ja för att använda Norton Internet Securitys brandvägg. Installera Norton Internet Security Du kan installera Norton Internet Security från en cd-skiva eller en fil som du laddar ner.

8 8 Installation Installera Norton Internet Security på en netbook eller surfplatta eller på en dator utan optisk enhet Så här installerar du Norton Internet Security 1 Gör något av följande: 1 Om du installerar från en cd-skiva sätter du i den i enheten. I Windows Vista eller Windows XP klickar du på InstalleraNortonInternet Security. I Windows 7 och Windows 8 klickar du på Starta Norton Install och sedan på Installera Norton Internet Security. 1 Om du har laddat ned en kopia av Norton Internet Security så dubbelklickar du på den nedladdade filen. 2 Ange produktnyckeln på installationssidan för Norton Internet Security om du uppmanas att göra det. 3 Klicka på Nortons licensavtal, läs igenom det och klicka sedan på Stäng. 4 När du har läst avtalet klickar du på Godkänn och installera. Installera Norton Internet Security på en netbook eller surfplatta eller på en dator utan optisk enhet Du kan installera Norton Internet Security på en netbook, en surfplatta eller någon annan mobil enhet som uppfyller systemkraven för Norton Internet Security. Installera Norton Internet Security på en netbook, en surfplatta eller en dator utan optisk enhet 1 Gå till följande webbadress: 2 Följ anvisningarna på skärmen. Om startpanelen inte visas På vissa datorer startas inte cd-skivor automatiskt när de sätts in i den optiska enheten. Så här startar du installationsprogrammet från produkt-cd:n 1 Dubbelklicka på Den här datorn på skrivbordet. 2 Dubbelklicka på den optiska enhetens ikon i fönstret Den här datorn. 3 Dubbelklicka på Start.exe i fillistan och sedan klickar du på InstalleraNorton Internet Security.

9 Komma igång 3 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Åtkomst till Norton Internet Security 1 Aktivera produkten 1 Utforska huvudfönstret 1 Följa upp säkerhetsstatusindikatorer 1 Övervaka skyddsstatus för en funktion 1 Ytterligare information Åtkomst till Norton Internet Security Norton Internet Security skyddar alla datorer där programmet är installerat. Du behöver inte öppna programmet för att skyddet ska aktiveras. Du kan när som helst starta Norton Internet Security för att justera inställningar eller utföra förebyggande underhåll. Alla programfunktioner går att komma åt från huvudfönstret. Så här öppnar du Norton Internet Security 4 Gör något av följande: 1 Dubbelklicka på ikonen för Norton Internet Security i meddelandefältet i Windows. 1 I Windows Vista, Windows XP och Windows 7 klickar du på Start > Alla program > Norton Internet Security > Norton Internet Security. 1 I Windows 8 klickar du på Norton Internet Security på Start -skärmen.

10 10 Komma igång Aktivera produkten Aktivera produkten Om du inte aktiverade produkten under installationen visas ett varningsmeddelande med en uppmaning om aktivering med jämna mellanrum tills du aktiverar produkten. w Om du aktiverar programmet minskar risken för piratkopiering av programvara och du kan vara säker på att du använder äkta programvara från Symantec. När du aktiverar Norton-produkten tilldelas du en viss prenumerationsperiod. Du kan även förnya din prenumeration om du vill fortsätta använda Norton Internet Security. Du måste aktivera produkten inom den tidsperiod som meddelandet anger, annars slutar din produkt att fungera. Du kan aktivera produkten direkt från meddelandet som innehåller aktiveringsuppmaningen eller från huvudfönstret. Aktiveringen tar bara några minuter. Aktivera din produkt från varningsfönstret 1 Gör något av följande i varningsmeddelandet: 1 Om du har köpt en prenumerationsversion av programmet hos en återförsäljare, eller om det redan var installerat på datorn, klickar du på Aktivera nu (Rekommenderas). 1 Välj alternativet Förnya nu om du vill förlänga prenumerationen på produkten. Du kan också aktivera eller förnya prenumerationen av produkten från ett användarkonto som inte tillhör administratören. 2 Klicka på OK. 3 Förnya prenumerationen för att aktivera eller förnya produkten. 4 Klicka på Klar i fönstret som visas. Aktivera produkten från huvudfönstret 1 Gör något av följande i Norton Internet Security:s huvudfönster: 1 Klicka på Aktivera nu om du har köpt en prenumerationsversion av produkten. 1 Klicka på Aktivera online nu om produkten var förinstallerad på datorn. 1 Klicka på Förnya nu om du vill förlänga prenumerationen på produkten. Du kan också aktivera eller förnya prenumerationen av produkten från ett användarkonto som inte tillhör administratören. 2 Förnya prenumerationen för att aktivera eller prenumerera på produkten. 3 Klicka på Klar i fönstret som visas. Om problem i samband med aktivering Kontrollera Internetanslutningen om det inte går att ansluta till Symantecs servrar i samband med aktiveringsprocessen. Kontrollera sedan att det inte finns någon föräldrakontroll som blockerar anslutningen. Vissa skydd kan vara installerade på datorn medan andra tillhandahålls via Internetleverantören.

11 Komma igång Utforska huvudfönstret 11 Anslutningen kan vara blockerad om du använder programvara för föräldrakontroll. Konfigurera föräldrakontrollen så att anslutningen eller aktiveringsprocessen inte blockeras. Om du vill ändra konfigurationen ska du logga in som administratör på föräldrakontrollprogrammet eller på Internet via din Internetleverantör. Om du använder en proxyserver för att ansluta till Internet måste du konfigurera inställningarna för proxyservern. Om du vill använda alternativet Proxyserver går du till huvudfönstret i Norton Internet Security och väljer Inställningar > Nätverk > Inställningar för nätverksäkerhet > Proxyserver > Konfigurera. Utforska huvudfönstret När du öppnar Norton Internet Security kommer du via huvudfönstret åt alla funktioner och alternativ samt hjälp och support för Norton Internet Security. Så här utforskar du huvudfönstret Se "Åtkomst till Norton Internet Security" på sidan 9. 1 Öppna Norton Internet Security. 2 Överst i huvudfönstret klickar du på den länk som du vill utforska. De tillgängliga alternativen är: Inställningar Här visas datorinställningar, nätverksinställningar, webbinställningar och allmänna inställningar. Prestanda Här kan du övervaka systemaktiviteterna. Feedback Här kan du ge feedback om Norton-produkten och hur den fungerar. Konto Här hanterar du all information om Norton-produkten från ett och samma ställe. Support Här kan du välja att visa Norton Help Center, få support, självstudier, söka efter ny version, användarlicensavtal, prenumerationsstatus och Om Norton Internet Security-information

12 12 Komma igång Utforska huvudfönstret 3 Mitt i fönstret klickar du på det alternativ som du vill utforska. Följande alternativ finns: Virussök nu Här kan du välja Datorsökning, Säkerhetsomdömessökning eller Sök igenom Facebook-loggen. LiveUpdate Härifrån kan du uppdatera de senaste virusdefinitionerna och produktuppdateringarna. Avancerat Här kan du se alla funktioner i Norton Internet Security. 4 Klicka på det alternativ som du vill utforska till höger i huvudfönstret: Hantera Härifrån kan du hantera Norton-produkterna på alla dina enheter från ett och samma ställe. w Det här alternativet finns inte i alla versioner av Norton Internet Security. Mobilt Härifrån kan du ladda ned och installera heltäckande skydd för smartphonemobiler och surfplattor med Android. w Det här alternativet finns inte i alla versioner av Norton Internet Security. Online Family Här kan du konfigurera Norton Online Family så att du kan övervaka dina barns aktiviteter på Internet. w Det här alternativet finns inte i alla versioner av Norton Internet Security. Safe Web Här kan du kontrollera hur säker en webbplats är och utföra en säker webbsökning. w Det här alternativet finns inte i alla versioner av Norton Internet Security. Säkerhetskopiering Här kan du öppna ett Norton Online Backup-konto eller visa status för din säkerhetskopiering på internet. w Det här alternativet finns inte i alla versioner av Norton Internet Security.

13 Komma igång Följa upp säkerhetsstatusindikatorer 13 Följa upp säkerhetsstatusindikatorer Norton Internet Security visar datorns övergripande skyddsstatus i avsnittet Säkerhet i huvudfönstret. När systemets status behöver åtgärdas eller är utsatt för risk bör du vidta åtgärder så att systemstatusen förbättras. Datorskyddet beror på programmen som finns installerade på datorn. Du kan förbättra skyddsnivån genom att se till att alla installerade program är uppdaterade. Indikatorn för Säkerhetsstatus visar följande status: Säker Anger att din dator och dina aktiviteter skyddas. Varning Anger att datorn eller aktiviteterna kan behöva åtgärdas. Vidtag lämpliga åtgärder för att förbättra din skyddsstatus. Hotad Innebär att datorns och aktiviteternas säkerhet äventyras. Vidtag omedelbara åtgärder för att förbättra din skyddsstatus. Du kan åtgärda problemen som Säkerhetsstatus påvisar direkt från huvudfönstret. Så här åtgärdar du problem som visas av statusindikatorerna från huvudfönstret 1 Klicka på Åtgärda längst ned i huvudfönstret i Norton Internet Security. 2 Följ anvisningarna på skärmen. Övervaka skyddsstatus för en funktion Huvudfönstret i Norton Internet Security fungerar som gränssnitt för säkerhetshanteringen. Du kan komma åt datorns huvudfunktioner och övervaka datorns prestanda från huvudfönstret. Du kanske vill inaktivera ett alternativ vid något tillfälle. När du gör det så ändras statusen för datorn till Varning eller Utsatt för risk. I dessa fall kan du ignorera skyddsstatusen för en viss funktion för att underhålla en felfri generell status för datorn. Om du till exempel vill inaktivera Webbläsarskyddet under en begränsad period och fortfarande vill att status för datorn ska vara Säker. I detta fall ignorerar du skyddsstatusen för Webbläsarskydd och inaktiverar sedan alternativet. När du ignorerar skyddsstatus för en funktion, påverkar det inte Säkerhetsstatus generellt. Du kan även när som helst övervaka skyddsstatus för funktionen som har ignorerats. Du kan endast ignorera eller övervaka skyddsstatus för valda funktioner som är tillgängliga i fönstret Avancerat. Alternativen är: 1 Virusskydd 1 Skydd mot spionprogram

14 14 Komma igång Ytterligare information 1 SONAR-skydd 1 Smart brandvägg 1 Intrångsskydd 1 E-postskydd 1 Webbläsarskydd 1 Safe Surfing Så här övervakar du skyddsstatus för en funktion 1 Klicka på Avancerat i huvudfönstret i Norton Internet Security. 2 Placera markören över den aktuella funktionen i fönstret som visas. 3 Gör något av följande i popup-rutan som visas: 1 Klicka på Ignorera om du vill ignorera skyddsstatusen för ett objekt som påverkar datorns totalskick. 1 Klicka på Övervaka för att övervaka skyddsstatus för funktionen som har ignorerats. Ytterligare information Öppna hjälpen Produktdokumentationen hjälper dig att använda Norton Internet Security. Informationen finns på datorn och på Symantecs webbplats. Du når hjälpfunktionen från alla delar av Norton-produkten. I hjälpen finns länkar till information om de specifika uppgifter som du vill utföra. I hjälpen på Internet finns information om alla produktfunktioner. Öppna hjälpen 1 Klicka på Support högst upp i huvudfönstret. 2 Klicka på Hjälp i listrutan. Så här skriver du ut ett hjälpavsnitt 1 Klicka på skrivarikonen i Hjälp -fönstret. 2 Klicka på OK. Gå till Symantecs webbplats Du kan öppna Symantecs webbplats antingen från produkten eller via en webbläsare. Så här öppnar du Symantecs webbplats i webbläsaren 1 Öppna webbläsaren. 2 Gå till följande webbadress:

15 Hantera virusangrepp 4 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Återställningsverktyget Norton Bootable Recovery Tool 1 Ladda ned Norton Bootable Recovery Tool-guiden Återställningsverktyget Norton Bootable Recovery Tool w Om installationen av Norton-produkterna misslyckas kan du söka och ta bort säkerhetshot som förhindrar en lyckad installation med hjälp av Norton Bootable Recovery Tool. Om datorn är smittad och du inte längre kan starta Windows-operativsystemet, kan du använda Norton Bootable Recovery Tool för att ta bort hot och återställa datorn. Norton Bootable Recovery Tool finns på produkt-cd:n som du köpte. Du kan återställa media med hjälp av produkt-cd:n. Om du har köpt den här produkten i elektronisk form går du till följande webbadress och laddar ned Norton Bootable Recovery Tool-guiden: Norton Bootable Recovery Tool laddar automatiskt ned de senaste virusdefinitionerna från Symantecs servrar och använder dem för att skydda din dator mot alla slags virus och de senaste säkerhetshoten. Om DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är aktiverat så uppdateras virusdefinitionerna automatiskt när datorn är ansluten till internet. Du måste därför använda en Ethernet-anslutning när du uppdaterar virusdefinitionerna i Norton Bootable Recovery Tool. Du kan inte uppdatera virusdefinitionerna i Norton Bootable Recovery Tool via en trådlös nätverksanslutning. Om virusdefinitionerna är inaktuella kan det hända att Norton Bootable Recovery Tool inte upptäcker och tar bort de senaste säkerhetshoten från datorn. Du måste ange produktnyckeln för den Norton-produkt du köpte för att kunna använda Norton Bootable Recovery Tool. Om du använder en demoversion av Norton Internet Security måste du skapa ett Norton Account för att få en produktnyckel så att du kan använda Norton Bootable Recovery Tool.

16 16 Hantera virusangrepp Ladda ned Norton Bootable Recovery Tool-guiden Så här använder du Norton Bootable Recovery Tool 1 Sätt i återställningsmediet för Norton Bootable Recovery Tool. 2 Slå på eller starta om datorn och gå till BIOS-läge. Du kommer till BIO-läge genom att trycka på den tangent som visas omedelbart efter att systemet startas. 3 Välj det återställningsmedium där du har skapat Norton Bootable Recovery Tool och tryck sedan på Retur. Om du använder en UEFI-kompatibel dator väljer du återställningsmediet under alternativet Äldre start istället för alternativet UEFI-start. Återställningsmediet kan vara en cd-skiva, en dvd-skiva eller ett USB-minne med Norton Bootable Recovery Tool. 4 Läs igenom Nortons licensavtal, ange produktnyckeln och klicka sedan på Jag godkänner. Om du inte har ett QWERTY-tangentbord kan du ange produktnyckeln via alternativet Virtuellt tangentbord. 5 Klicka på Nortons avancerade återställningssökning i fönstret Norton Bootable Recovery Tool. 6 Klicka på Starta sökning i avsnittet Sök igenom. När sökningen är klar visas följande i fönstret med sökningsresultat: 1 Det totala antalet genomsökta filer 1 Det totala antalet upptäckta hot 1 Det totala antalet åtgärdade hot 1 Det totala antalet ej åtgärdade hot 1 Information om varje upptäckt hot 7 Gör något av följande i fönstret med sökningsresultat: 1 Om du vill åtgärda alla hot som hittats på datorn väljer du Åtgärda alla. 1 Välj Åtgärda eller Ignorera för att vidta lämpliga åtgärder mot vart och ett av hoten. 8 Klicka på Fortsätt. 9 Klicka på OK om en bekräftelsedialogrutan visas. 10 Granska sammanfattningen av sökningen i fönstret Sammanfattning av sökning och gör något av följande: 1 Klicka på Klar. 1 Om du vill köra en ny sökning klickar du på Sök igen. Ladda ned Norton Bootable Recovery Tool-guiden Om installationen av Norton-produkten misslyckas kan du ladda ned guiden Norton Bootable Recovery Tool. Den här enkla guiden hjälper dig att skapa Norton Bootable Recovery Tool på en cd, dvd eller USB-nyckel. Du kan söka igenom datorn och ta bort andra säkerhetshot som förhindrar en lyckad installation med Norton Bootable Recovery Tool.

17 Hantera virusangrepp Ladda ned Norton Bootable Recovery Tool-guiden 17 w Vi rekommenderar att du laddar ned och installerar guiden Norton Bootable Recovery Tool på en dator som inte är utsatt för några säkerhetshot, och skapar Norton Bootable Recovery Tool. Om du skapar Norton Bootable Recovery Tool på en smittad dator finns det risk för att cd:n, dvd:n eller USB-nyckeln för återställning smittas. Du måste ange produktnyckeln för den Norton-produkt du köpte för att kunna använda Norton Bootable Recovery Tool. Om du använder en demoversion av Norton Internet Security måste du skapa ett Norton Account för att få en produktnyckel så att du kan använda Norton Bootable Recovery Tool. Du kan ladda ned Norton Bootable Recovery Tool-guiden till datorn på något av följande sätt: 1 från start menyn 1 från webbplatsen Norton Support. Så här laddar du ned guiden för Norton Bootable Recovery Tool från startmenyn 1 Gör något av följande i Aktivitetsfältet: 1 I Windows XP klickar du på Start > Program > Norton Internet Security > Norton Recovery Tools. 1 Har du Windows Vista eller Windows 7 klickar du på Start > Alla program > Norton Internet Security > Norton Recovery Tools. 1 Klicka på Norton Recovery Tools på Start -skärmen i Windows 8. 2 Följ anvisningarna på skärmen. Så här laddar du ned guiden för Norton Bootable Recovery Tool från Internet 1 Öppna webbläsaren och gå till följande webbadress: 2 Följ anvisningarna på skärmen. Så här laddar du ned guiden för Norton Bootable Recovery Tool från Norton Internet Security 1 Klicka på Sök nu i huvudfönstret i Norton Internet Security. 2 Gör något av följande i fönstret Datorsökning : 1 Klicka på Snabbsökning. 1 Klicka på Fullständig systemsökning. 3 Klicka på klicka här nedtill i sökfönstret, bredvid Om du misstänker att det fortfarande finns risker. 4 Klicka på Ladda ned Norton Bootable Recovery Tool på webbsidan Norton Rescue Tools. 5 Följ anvisningarna på skärmen.

18 18 Hantera virusangrepp Ladda ned Norton Bootable Recovery Tool-guiden

19 Service- och supportlösningar Om support w Om du har köpt Norton Internet Security får du tillgång till support via produkten. Supporterbjudanden kan variera beroende på språk och produkt. Få åtkomst till Norton Autofix Den här funktionen är tillgänglig för Norton 360, Norton Internet Security och Norton AntiVirus. w Norton Autofix innehåller verktyg som automatiskt diagnostiserar och löser vanliga problem. Du kan också leta efter lösningar eller få tillgång till support via telefonen, eller via chatt eller e-post. Supportens tillgänglighet varierar mellan olika regioner. Vanliga avgifter för telefonsamtal och Internetanslutning tillämpas i vissa länder. Fullständig supportinformation finns på: Så här får du åtkomst till Norton Autofix 1 Klicka på Support i programmet huvudfönster. 2 Klicka på Få support i listrutan. Om självhjälp Symantecs webbplats innehåller svar på de vanligaste kundfrågorna. På webbplatsen kan du: 1 få hjälp gällande din prenumeration, nedladdning, produktaktivering och andra icke-tekniska frågor 1 söka bland supportresurserna för hjälp med tekniska frågor som installation, konfigurering eller felsökning av din Norton-produkt 1 se information om de senaste virushoten och borttagningsverktygen. Du kan nå Symantecs supportwebbsida på:

20 20 Service- och supportlösningar Kontakta support Kontakta support w Om du är premiummedlem (Norton One Premium Member) kan du få information om detta ämne på följande supportwebbplats för Norton One: https://one.norton.com/support Utöver våra självhjälpsalternativ kan du även kontakta kundsupport via chatt, e-post eller telefon. Supportens tillgänglighet varierar mellan olika regioner. Vanliga avgifter för telefonsamtal och Internetanslutning tillämpas i vissa länder. Fullständig supportinformation finns här: Följande är en översikt över våra supporterbjudanden: Chatt Chatta i realtid med supportpersonalen. För mer komplicerade tekniska frågor kan du, när du chattar, också välja att låta en supportrepresentant fjärransluta till din dator för att lösa problemet åt dig. Chattsupport är gratis, med undantag av vår virus- och spionprogramsservice. E-post Skicka din fråga på vår webbsida och få ett svar via e-post. E-postsupport tar längre tid jämfört med chatt eller telefon. E-postsupport är gratis. Telefon Prata direkt med en supportrepresentant. Supportpolicy Om du vill ta kontakt med supportavdelningen går du till Symantecs supportwebbplats på följande adress: Internetsupport visas först och sedan de olika kontaktalternativen där du kan välja vilken typ av support du vill ha. Nya versioner innehåller produktförbättringar som ger bättre skydd, varför du alltid bör uppgradera om det finns en ny version tillgänglig. Aktuell hjälp och support för din Norton-produkt finns på följande webbplats: Symantec förbehåller sig rätten att ändra sin supportpolicy när som helst utan förvarning. Du kan se den senaste versionen av supportpolicyn på följande webbadress:

21 Service- och supportlösningar Om att förnya prenumerationen 21 Om att förnya prenumerationen Olika Symantec-produkter har olika prenumerationsperioder. För att få oavbrutet skydd måste du hålla din prenumeration uppdaterad. Om du inte förnyar prenumerationen kan du inte hämta uppdateringar och programvaran slutar fungera. När du kör LiveUpdate i slutet av prenumerationstiden får du en fråga om du vill förnya prenumerationen mot en avgift. Följ anvisningarna på skärmen för att förnya prenumerationen. När du förnyar prenumerationen är definitionsuppdateringarna och nya produktfunktioner tillgängliga under hela prenumerationsperioden. Observera att produktfunktioner kan läggas till, ändras eller tas bort under den här perioden. Internationell service och support De internationella service- och supportlösningarna kan variera mellan länder. Om du vill kontakta något av våra supportkontor går du till följande webbplats och väljer språk. Om du är premiummedlem (Norton One Premium Member) kan du få information om detta ämne på följande supportwebbplats för Norton One: https://one.norton.com/support

22 22 Service- och supportlösningar Internationell service och support

23 Register A aktivering procedur 10 varningar 10 C cd installera produkt från 8 D dator skyddsstatus 13 F felsökning aktivering 10 H hjälp åtkomst 14 utskrift 14 huvudfönster alternativ 11 Avancerat 12 dator 12 funktioner 11 Ge feedback 11 Hjälp & Support 11 Internet 12 Norton Account 11 Support 11 I installation anvisningar 7 från cd-skiva 7 från nedladdad fil 7 problem 8, N Norton Bootable Recovery Tool använda 15 Norton Bootable Recovery Tool-guiden ladda ned 16 Norton Internet Security aktivera 10 huvudfönster 11 ikon 9 starta 9 O om Norton Internet Security 5 P prenumeration förnya 21 problem aktivering 10 S säkerhetsstatusindikator följa upp 13 visa 13 Självhjälp 19

24 24 Register sökningar Norton Bootable Recovery Tool 15 Support Norton Autofix 19 support internationell service 21 kontakt 20 självhjälp 19 telefon 20 supportpolicy 20 Symantecs webbplats 14 Symantecs webbsida som kan nås från din webbläsare 14 T Teknisk support för Norton Internet Security 14 från Symantec 14

25

26 Snabbinstallation Norton Internet Security innehåller skyddsuppdateringar och nya produktfunktioner som blir tillgängliga under den förnyelsebara tjänsteperioden. Tjänsten ger dig rätt att använda denna produkt på en eller ett angivet antal datorer under tjänsteperioden som börjar vid den första installationen. Den förnyelsebara tjänsten innehåller nu skyddsuppdateringar och nya produktfunktioner som blir tillgängliga under tjänsteperioden, förutsatt att du godtar Symantecs licensavtal som medföljer produkten och finns tillgängligt för granskning på: Produktfunktioner kan läggas till, ändras eller tas bort under tjänsteperioden. Innan du börjar bör du stänga alla program som är öppna på datorn och se till att den är ansluten till Internet. Installera Norton Internet Security Du kan installera Norton Internet Security från en cd-skiva eller en fil som du laddar ner. Så här installerar du Norton Internet Security 1 Gör något av följande: Om du installerar från en cd-skiva sätter du i den i den optiska enheten. I Windows Vista eller Windows XP klickar du på Installera Norton Internet Security. I Windows 7 och Windows 8 klickar du på Starta Norton Install och sedan på Installera Norton Internet Security. Om du har laddat ned en kopia av Norton Internet Security så dubbelklickar du på den nedladdade filen. 2 Ange produktnyckeln på installationssidan för Norton Internet Security om du uppmanas att göra det. 3 Klicka på länken till Nortons licensavtal, läs igenom avtalet och klicka sedan på Stäng. 4 När du har läst avtalet klickar du på Godkänn och installera. Symantecs Norton-produkter kan med hjälp av skydd mot virus, skräppost och spionprogram skydda konsumenter från de traditionella hoten. De skyddar även mot botprogram, obeställd programinstallation och identitetsstöld och belastar inte systemresurserna. Symantec har också tjänster som säkerhetskopiering via Internet och datoroptimering och är en tillförlitlig källa till Internetsäkerhet för hela familjen. Om du vill ha mer information väljer du någon av följande länkar: Virusskydd Skräppostskydd Skydd mot spionprogram Säkerhetskopiering via Internet 2012 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Norton och Norton-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Symantec Corporation och dess dotterbolag i USA och andra länder. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. PN:

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Norton 360TM Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

Läs mer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Norton 360TM. Produkthandbok

Norton 360TM. Produkthandbok Norton 360TM Produkthandbok Produkthandbok för Norton 360 Den programvara som beskrivs här levereras under ett licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentversion 22.5

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

Norton Ghost Användarhandbok

Norton Ghost Användarhandbok Norton Ghost Användarhandbok PN: 12098885 Norton Ghost Användarhandbok Den programvara som beskrivs i denna bok tillhandahålls enligt ett licensavtal och kan endast användas i enlighet med villkoren i

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras tillsammans med ett licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation, version

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Snabb Startguide Internet Security 2009 Viktigt! Läs produktaktiveringsdelen i den här guiden noggrant. Informationen i den delen är nödvändig för att hålla din dator skyddad. För att kunna använda produkten

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken

Norman Security Suite för arbetsstationer. Version 7. Användarhandboken Norman Security Suite för arbetsstationer Version 7 Användarhandboken ii Norman Security Suite användarhandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen inte har

Läs mer

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Innan du installerar för första gången...6 Installera produkten för första gången...6

Läs mer

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Innehåll Internet Security 2015 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 1.1 Innan du installerar för första gången...6 1.2 Installera produkten för första gången...6 1.3 Installera

Läs mer

Användarhandbok version 8.00

Användarhandbok version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd- eller dvd-skivan och dokumentationen inte har

Läs mer

Kapitel 1: Installation...5

Kapitel 1: Installation...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Innehållsförteckning 2 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 1.1 Innan du installerar för första gången...6 1.2 Installera produkten för första

Läs mer

Innehåll. McAfee Internet Security 3

Innehåll. McAfee Internet Security 3 Användarhandbok i Innehåll McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter... 5 Funktioner i SecurityCenter... 6 Använda SecurityCenter... 7 Uppdatera SecurityCenter... 13 Åtgärda eller ignorera skyddsproblem...

Läs mer

Kapitel 1: Installation...4

Kapitel 1: Installation...4 F-Secure Anti-Virus 2014 F-Secure Anti-Virus 2014 Innehållsförteckning 2 Innehåll Kapitel 1: Installation...4 1.1 Innan du installerar för första gången...5 1.2 Installera produkten för första gången...6

Läs mer

Innehåll. McAfee Wireless Protection 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45

Innehåll. McAfee Wireless Protection 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45 Användarhandbok i Innehåll McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Funktioner... 8 Använda SecurityCenter... 9 Huvud... 9 Vänster kolumn... 9 Huvudpanel... 10 Introduktion till SecurityCenter-ikoner...

Läs mer

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45 Användarhandbok i Innehåll McAfee Internet Security 5 McAfee SecurityCenter 7 Funktioner... 8 Använda SecurityCenter... 9 Huvud... 9 Vänster kolumn... 9 Huvudpanel... 10 Introduktion till SecurityCenter-ikoner...

Läs mer

Internet Security 2013. Snabbstartguide

Internet Security 2013. Snabbstartguide Panda Internet Security 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har

Läs mer

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0,

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer