Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer information om snabbinstallation finns på baksidan."

Transkript

1 Norton 360TM Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

2 Användarhandbok för Norton 360 Den programvara som beskrivs här levereras under ett licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentversion 20.1 Copyright 2012 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantec-logotypen, LiveUpdate, Norton 360 och Norton är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Symantec Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Delar av den här produktens upphovsrätt Glyph & Cog, LLC. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Den produkt som beskrivs i detta dokument distribueras under licens som begränsar dess användning, kopiering, distribution och dekompilering/omvänd utveckling. Detta dokument eller delar av det får inte reproduceras i någon form för något ändamål utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Symantec Corporation och dess eventuella licensgivare. DOKUMENTATIONEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SYMANTEC FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR, UPPGIFTER OCH GARANTIER, INKLUSIVE EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KURANS OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET ELLER ATT INTRÅNG INTE SKETT I UTOMSTÅENDE PARTERS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA MEDGES AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING. SYMANTEC CORPORATION SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR I SAMBAND MED UTRUSTNINGENS PRESTANDA ELLER ANVÄNDNINGEN AV DENNA DOKUMENTATION. INFORMATIONEN I DENNA DOKUMENTATION KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell datorprogramvara i enlighet med FAR och är föremål för begränsade rättigheter i enlighet med FAR avsnitt Commercial Computer Software - Restricted Rights (begränsade rättigheter för kommersiell datorprogramvara) samt DFARS och de följande punkterna Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation" (Kommersiell programvara och dokumentation för kommersiell programvara) i DFARS samt i eventuella efterföljande regler. All användning, modifiering, reproduktion, publicering, framförande, visning eller yppande av den licensierade programvaran och dokumentationen av statliga myndigheter i USA måste ske i enlighet med villkoren i detta avtal. Symantec Corporation 350 Ellis Street, Mountain View, CA Tryckt i Tjeckien

3 Innehåll Kapitel 1 Översikt... 5 Om Norton Kapitel 2 Installation... 7 Installera Norton Kapitel 3 Komma igång... 9 Åtkomst till Norton Aktivera Norton Utforska huvudfönstret Om Norton 360-status Hantera meddelanden och varningar Ytterligare information Kapitel 4 Hantera virusangrepp Återställningsverktyget Norton Bootable Recovery Tool Service- och supportlösningar Register Snabbinstallation... 26

4 4 Innehåll

5 Översikt 1 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Om Norton 360 Om Norton 360 Norton 360 erbjuder erkänt höga prestanda och levererar en snabb och effektiv allt-i-ett-lösning som skyddar din dator och alla dina aktiviteter online. Det skyddar mot virus, maskar, hackare och botnät. Du kan skydda upp till tre datorer med en enda prenumeration. Det skyddar mot identitetsstöld online, skyddar viktiga filer och optimerar din dator så att den körs med högsta prestanda. Norton 360 är helt automatiskt och enkelt att använda. Programmet arbetar tyst i bakgrunden och upprätthåller din allmänna systemintegritet med minimal påverkan på datorns prestanda. Med sin oöverträffade kombination av prestanda och skydd hjälper Norton 360 dig att få ut det mesta av din dator och dina aktiviteter online.

6 6 Översikt Om Norton 360

7 Installation 2 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Installera Norton 360 Installera Norton 360 Du kan installera Norton 360 från en cd-skiva eller en fil som du laddar ner. Så här installerar du Norton Gör något av följande: Om startpanelen inte visas 1 Om du installerar från en cd-skiva sätter du i den i enheten. I Windows Vista eller Windows XP klickar du på Installera Norton 360. I Windows 7 och Windows 8 klickar du på Starta Norton Install och sedan på Installera Norton Om du har laddat ned en kopia av Norton 360 så dubbelklickar du på den nedladdade filen. 2 Ange produktnyckeln på installationssidan för Norton 360 om du uppmanas att göra det. 3 Klicka på Nortons licensavtal, läs igenom det och klicka sedan på Stäng. 4 När du har läst avtalet klickar du på Godkänn och installera. På vissa datorer startas inte cd-skivor automatiskt när de sätts in i den optiska enheten. Så här startar du installationsprogrammet från produkt-cd:n 1 Dubbelklicka på Den här datorn på skrivbordet. 2 Dubbelklicka på den optiska enhetens ikon i fönstret Den här datorn. 3 Dubbelklicka på Start.exe i fillistan och sedan klickar du på InstalleraNorton 360.

8 8 Installation Installera Norton 360

9 Komma igång 3 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Åtkomst till Norton Aktivera Norton Utforska huvudfönstret 1 Om Norton 360-status 1 Hantera meddelanden och varningar 1 Ytterligare information Åtkomst till Norton 360 Norton 360 skyddar den dator där programmet är installerat. Du behöver inte starta programmet för att skyddet ska aktiveras. Om Norton 360 upptäcker en situation som kräver en åtgärd, så reparerar Norton 360 den automatiskt. Du kan också ställa in Norton 360 så att du meddelas när en situation kräver din uppmärksamhet, för att på så sätt kunna bestämma vad som ska göras. Du kan när som helst öppna Norton 360 för att justera inställningar, granska din skyddsstatus eller utföra förebyggande underhåll. Du har åtkomst till alla programfunktioner från huvudfönstret. Så här öppnar du Norton Gör något av följande: 1 Dubbelklicka på ikonen för Norton 360 i meddelandefältet i Windows. 1 I Windows Vista, Windows XP och Windows 7 klickar du på Start > Alla program > Norton 360 > Norton I Windows 8 klickar du på Norton 360 på Start -skärmen.

10 10 Komma igång Aktivera Norton 360 Aktivera Norton 360 Aktivera Norton 360 om du vill använda alla dess funktioner. Om du aktiverar programmet minskar risken för piratkopiering av programvara, och du kan vara säker på att Symantec-programmet du använder är autentiskt. Du kan även förnya prenumerationen när prenumerationen gått ut. w Ett varningsmeddelande om att du inte har aktiverat Norton 360 visas vid varje start (om produkten inte aktiverades under installationen). Du får också ett aktiveringsmeddelande tills du aktiverar produkten. Du måste aktivera produkten inom den tidsperiod som meddelandet anger, annars slutar din produkt att fungera. Du kan aktivera produkten direkt när aktiveringsmeddelandet visas. Produkten kan även aktiveras från länken Status för testperiod i huvudfönstret eller från fönstret Mitt konto. I vissa fall måste du ange en produktnyckel när produkten aktiveras. Du kan också aktivera eller förnya prenumerationen på produkten från ett användarkonto som inte tillhör administratören. Aktiveringen tar bara några minuter. Datorn måste vara ansluten till Internet vid aktivering av Norton 360. Om du använder en proxyserver för att ansluta till Internet måste du konfigurera inställningarna för proxyservern. När du vill konfigurera proxyserverinställningarna går du till huvudfönstret i Norton 360 och klickar på Inställningar > Administrationsinställningar > Inställningar för nätverksproxy > Konfigurera. Så här aktiverar du Norton 360 från meddelandet 1 Klicka på Aktivera nu eller Förnya nu i påminnelsen. 2 Klicka på OK. 3 Följ instruktionerna på skärmen. 4 Klicka på Klar i fönstret som visas. Aktivera produkten från huvudfönstret 1 Gör något av följande i huvudfönstret i Norton 360: 1 Klicka på Aktivera nu om du har köpt en prenumerationsversion av produkten. 1 Klicka på Aktivera online nu om produkten var förinstallerad på datorn. 1 Klicka på Förnya nu om du vill förlänga prenumerationen på produkten. 2 Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera eller prenumerera på produkten. Om problem i samband med aktivering Anslutningen kan vara blockerad om du använder programvara för föräldrakontroll. Konfigurera föräldrakontrollen så att anslutningen eller aktiveringsprocessen inte blockeras. Om du vill ändra konfigurationen ska du logga in som administratör på föräldrakontrollprogrammet eller på Internet via din Internetleverantör.

11 Komma igång Utforska huvudfönstret 11 Om du använder en proxyserver för att ansluta till Internet måste du konfigurera inställningarna för proxyservern. När du vill konfigurera proxyserverinställningarna går du till huvudfönstret i Norton 360 och klickar på Inställningar > Administrationsinställningar > Inställningar för nätverksproxy > Konfigurera. Utforska huvudfönstret När du öppnar Norton 360 kommer du via huvudfönstret åt alla funktioner och alternativ samt hjälp och support för Norton 360. Du kan även visa status för dina skyddskategorier, dator- och webbskydd samt säkerhetskopiering av filer. Huvudfönstret innehåller följande områden som ger tillgång till uppgifter och tjänster. Följande länkar visas högst upp i huvudfönstret: Uppgifter Öppnar sidan Uppgifter från vilken du kan utföra sökningar, kontrollera uppdateringar, se säkerhetshistorik och kontrollera sårbarhetsskydd och Nortons karta över säkerhet. Här kan du även hantera säkerhetskopior, utföra säkerhetskopiering, återställa filer, skaffa mer lagringsutrymme på internet och återställa säkerhetskopior online från webbläsaren. Dessutom kan du köra en diagnostikrapport, köra starthanteraren, rensa registret, köra Norton Insight och kontrollera Norton-uppgifter. Inställningar Öppnar sidan Inställningar där du kan anpassa virusskyddet, konfigurera brandväggsinställningar, anpassa skräppostinställningar samt konfigurera verktyget Mitt nätverk och föräldrakontrollfunktionerna. Här kan du också konfigurera identitetsskyddet, schemalägga optimeringsuppgifter och göra administrationsinställningar samt inställningar för säkerhetskopiering. Med Snabbkontroller kan du aktivera eller avaktivera funktioner i Norton 360. Prestanda Öppnar fönstret Prestanda som visar alla installationer, nedladdningar, optimeringar, upptäckter, varningar och snabbsökningar som förekommit på datorn sedan du installerade Norton 360. Här finns även ett utförligt diagram över Norton-produktens processor- och minnesanvändning. Du kan också se information om Norton-uppgifter, Insight Protection, programbedömningar och Starthanteraren. Feedback Öppnar sidan Feedback där du kan ge dina synpunkter på Norton 360. Därifrån kan du också gå till sidan Hjälp och support.

12 12 Komma igång Utforska huvudfönstret Konto Öppnar sidan Mitt konto där du kan hantera ditt Norton Account, förnya prenumerationen och köpa mer lagringsutrymme. Du kan också aktivera produkten. Här kan du även köpa en produktlicens och kontrollera din månatliga produktrapport. Dessutom kan du se din prenumerationsinformation och hur mycket utrymme du har kvar för säkerhetskopiering på Internet. Support Öppnar Norton Help Center, sidan Norton Autofix och självstudierna för produkten. Här kan du se prenumerationsstatus, användarlicensavtal och produktinformation. Skyddskategorierna utgör det största området i huvudfönstret. Skyddskategorierna visar systemets allmänna status. Statusen kan vara Skyddad om datorn är säker, Varning om ett område måste uppmärksammas eller Hotad om datorn är utsatt för en risk. Området har också en Åtgärda -ikon i tillämpliga fall. Om ett område måste uppmärksammas visas detta i en eller flera skyddskategorier. Följande skyddskategorier finns: Säkerhet Här finns information om datorsäkerhet och du kan göra sökningar, söka efter uppdateringar, hantera brandväggen och köra Norton Insight. Identitet Här kan du hantera och se information om Identitetsskydd samt konfigurera och logga in på Identity Safe. Säkerhetskopiering Här kan du se information om och göra inställningar för säkerhetskopiering samt utföra säkerhetskopieringar, återställa säkerhetskopior och köpa mer lagringsutrymme. Optimering Här kan du se information om datoroptimering samt köra diskoptimering, diskrensning, en diagnostikrapport och starthanteraren. Följande ikoner visas på höger sida i huvudfönstret: Hantera Härifrån öppnar du och installerar Norton Management. Med Norton Management kan du administrera Norton-produkter på olika datorer från ett och samma ställe. Mobilt Härifrån kan du ladda ned och installera heltäckande skydd för smartphonemobiler och surfplattor med Android.

13 Komma igång Om Norton 360-status 13 Online Family Här får du tillgång till Norton Online Family så att du kan övervaka dina barns aktiviteter på internet. w Norton Online Family finns inte i alla versioner av Norton 360. Safe Web Kontrollerar om webbplatser är säkra och gör dina sökningar säkrare. w Safe Web finns inte i alla versioner av Norton 360. Längst ner i huvudfönstret ser du din aktiverings- och prenumerationsstatus. Du kan aktivera Norton-produkten eller påbörja en prenumeration genom att klicka på Aktivera nu eller Prenumerera nu. Om Norton 360-status Norton 360 visar datorns säkerhetsstatus i avsnittet Säkerhet i huvudfönstret. Beroende på vilken säkerhetsstatus datorn har visar Norton 360 något av följande: Skyddad, Varning eller Hotad. Systemstatusen kan stå som följande: Skyddad Visar att datorn är skyddad från hot, risker och skador. Varning Visar att det finns problem som bör åtgärdas. Klicka på Åtgärda i nedre delen av huvudfönstret i Norton 360 för att lösa säkerhetshoten på datorn. Hotad Visar att datorn är utsatt för risk. Klicka på Åtgärda i nedre delen av huvudfönstret i Norton 360 för att lösa säkerhetshoten på datorn. Norton 360 visar säkerhetsstatus för de enskilda skyddskategorierna som Säkerhet, Identitet, Säkerhetskopiering och Optimering. Beroende på vilken säkerhetsstatus datorns olika komponenter har markeras de fyra skyddskategorierna med Skyddad, Varning eller Hotad. Om systemets status eller skyddskategoriernas status markeras med Hotad eller Varning i nedre delen av huvudfönstret i Norton 360 så ska du klicka på Åtgärda för att lösa alla säkerhetshot på datorn.

14 14 Komma igång Hantera meddelanden och varningar Följa upp säkerhetsstatusindikatorer Om datorn påträffar ett hot eller en risk så visas säkerhetsstatus under avsnittet Säkerhet i huvudfönstret. När en statusindikator visar en status, kan du vidta åtgärder för att förbättra din skyddsstatus. Skyddet baseras på vilka program som finns installerade på datorn. Du kan förbättra skyddsstatusen genom att se till att alla installerade program är uppdaterade. Om systemets status eller skyddskategoriernas status markeras med Hotad eller Varning så kan du lösa säkerhetsproblemen direkt via huvudfönstret. Reagera på statusindikatorer 1 Klicka på Åtgärda i huvudfönstret i Norton Följ instruktionerna på skärmen. Hantera meddelanden och varningar I Norton 360 visas meddelanden på flera olika sätt på flera platser. Du kan se meddelanden på följande platser: Meddelandefältet på Windows skrivbord Flera typer av Norton 360-meddelanden visas i meddelandefältet, längst till höger på aktivitetsfältet. Till exempel om din dator har varit avstängd eller inte har anslutits till Internet på länge. I detta fall ser du ett meddelande om att ditt skydd inte är uppdaterat. En annan varningssignal visas om en säkerhetsinställning stängts av. Detta meddelande varnar att datorn kanske inte är säker och får hjälper dig att aktivera inställningen igen. I de flesta fall kan du klicka på varningen för att öppna Norton 360 och åtgärda problemen. Huvudfönstret i Norton 360, total status Varningar och andra meddelanden visas i mitten av huvudfönstret. Färgen anger hur angeläget meddelandet är. Om meddelandet är grönt är datorn skyddad. Om meddelandet är rött bör du vidta lämpliga åtgärder för att behålla skyddet.

15 Komma igång Ytterligare information 15 Norton 360 skyddskategorier och information Dessutom visar Norton 360 enskilda statusområden för de olika skyddsfunktionerna, t.ex. Säkerhet, Identitet, Säkerhetskopiering och Optimering. I statusområdena visas hur många problem som behöver åtgärdas för varje funktion. Med alternativet Visa detaljer under respektive statusområde kan du få mer information om dessa problem. Använd alternativet Åtgärda för att åtgärda alla problem som behöver lösas för att skydda din dator. Ytterligare information Öppna hjälpen Produktdokumentationen hjälper dig att använda Norton 360. Informationen finns på datorn och på Symantecs webbplats. Du når hjälpfunktionen från alla delar av Norton-produkten. I hjälpen finns länkar till information om de specifika uppgifter som du vill utföra. I hjälpen på Internet finns information om alla produktfunktioner. Öppna hjälpen 1 Klicka på Support högst upp i huvudfönstret. 2 Klicka på Hjälp i listrutan. Så här skriver du ut ett hjälpavsnitt 1 Klicka på skrivarikonen i Hjälp -fönstret. 2 Klicka på OK. Komma åt användarhandboken i PDF-format w Du hittar användarhandboken för Norton 360 i PDF-format på cd-skivan. Du måste ha Adobe Reader eller en kompatibel PDF-läsare installerad på datorn för att kunna öppna PDF-filen. Om du köper produkten genom att ladda ner den via Internet medföljer inte PDF-filen. Du måste ladda ned PDF:en från Symantecs webbplats. Installation av Adobe Reader Gör något av följande: 1 Sätt i cd-skivan i den optiska enheten. 1 Klicka på Bläddra CD i fönstret som visas. 2 Dubbelklicka på mappen Manuell. 3 Klicka på länken GetAdobeReader. 4 Följ instruktionerna på skärmen.

16 16 Komma igång Ytterligare information När du har installerat Adobe Reader kan du öppna PDF-dokumentet på cd-skivan. Så här öppnar du användarhandboken i PDF-format på cd-skivan Gör något av följande: 1 Sätt i cd-skivan i den optiska enheten. 1 Klicka på Bläddra CD i fönstret som visas. 2 Dubbelklicka på mappen Manuell. 3 Dubbelklicka på språkmappen. Om du till exempel använder den svenska versionen av produkten klickar du på mappen sv-se. 4 Dubbelklicka på PDF-filen. Du kan också kopiera över användarhandboken till datorn och öppna den där. Så här öppnar du användarhandboken när den kopierats över till datorn 1 Öppna den plats som du kopierade över PDF-filen till. 2 Dubbelklicka på PDF-filen. Öppna Symantecs webbplats Du kan öppna Symantecs webbplats i en webbläsare. Så här öppnar du Symantecs webbplats i webbläsaren 1 Öppna webbläsaren. 2 Gå till följande webbadress:

17 Hantera virusangrepp 4 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Återställningsverktyget Norton Bootable Recovery Tool Återställningsverktyget Norton Bootable Recovery Tool w Om installationen av Norton-produkterna misslyckas kan du söka och ta bort säkerhetshot som förhindrar en lyckad installation med hjälp av Norton Bootable Recovery Tool. Om datorn är smittad och du inte längre kan starta Windows-operativsystemet, kan du använda Norton Bootable Recovery Tool för att ta bort hot och återställa datorn. Norton Bootable Recovery Tool finns på produkt-cd:n som du köpte. Du kan återställa media med hjälp av produkt-cd:n. Om du har köpt den här produkten i elektronisk form går du till följande webbadress och laddar ned Norton Bootable Recovery Tool-guiden: Norton Bootable Recovery Tool laddar automatiskt ned de senaste virusdefinitionerna från Symantecs servrar och använder dem för att skydda din dator mot alla slags virus och de senaste säkerhetshoten. Om DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är aktiverat så uppdateras virusdefinitionerna automatiskt när datorn är ansluten till internet. Du måste därför använda en Ethernet-anslutning när du uppdaterar virusdefinitionerna i Norton Bootable Recovery Tool. Du kan inte uppdatera virusdefinitionerna i Norton Bootable Recovery Tool via en trådlös nätverksanslutning. Om virusdefinitionerna är inaktuella kan det hända att Norton Bootable Recovery Tool inte upptäcker och tar bort de senaste säkerhetshoten från datorn. Du måste ange produktnyckeln för den Norton-produkt du köpte för att kunna använda Norton Bootable Recovery Tool. Om du använder en demoversion av Norton 360 måste du skapa ett Norton Account för att få en produktnyckel så att du kan använda Norton Bootable Recovery Tool. Så här använder du Norton Bootable Recovery Tool 1 Sätt i återställningsmediet för Norton Bootable Recovery Tool.

18 18 Hantera virusangrepp Återställningsverktyget Norton Bootable Recovery Tool 2 Slå på eller starta om datorn och gå till BIOS-läge. Du kommer till BIO-läge genom att trycka på den tangent som visas omedelbart efter att systemet startas. 3 Välj det återställningsmedium där du har skapat Norton Bootable Recovery Tool och tryck sedan på Retur. Om du använder en UEFI-kompatibel dator väljer du återställningsmediet under alternativet Äldre start istället för alternativet UEFI-start. Återställningsmediet kan vara en cd-skiva, en dvd-skiva eller ett USB-minne med Norton Bootable Recovery Tool. 4 Läs igenom Nortons licensavtal, ange produktnyckeln och klicka sedan på Jag godkänner. Om du inte har ett QWERTY-tangentbord kan du ange produktnyckeln via alternativet Virtuellt tangentbord. 5 Klicka på Nortons avancerade återställningssökning i fönstret Norton Bootable Recovery Tool. 6 Klicka på Starta sökning i avsnittet Sök igenom. När sökningen är klar visas följande i fönstret med sökningsresultat: 1 Det totala antalet genomsökta filer 1 Det totala antalet upptäckta hot 1 Det totala antalet åtgärdade hot 1 Det totala antalet ej åtgärdade hot 1 Information om varje upptäckt hot 7 Gör något av följande i fönstret med sökningsresultat: 1 Om du vill åtgärda alla hot som hittats på datorn väljer du Åtgärda alla. 1 Välj Åtgärda eller Ignorera för att vidta lämpliga åtgärder mot vart och ett av hoten. 8 Klicka på Fortsätt. 9 Klicka på OK om en bekräftelsedialogrutan visas. 10 Granska sammanfattningen av sökningen i fönstret Sammanfattning av sökning och gör något av följande: 1 Klicka på Klar. 1 Om du vill köra en ny sökning klickar du på Sök igen. Ladda ned Norton Bootable Recovery Tool-guiden Om installationen av Norton-produkten misslyckas kan du ladda ned guiden Norton Bootable Recovery Tool. Den här enkla guiden hjälper dig att skapa Norton Bootable Recovery Tool på en cd, dvd eller USB-nyckel. Du kan söka igenom datorn och ta bort andra säkerhetshot som förhindrar en lyckad installation med Norton Bootable Recovery Tool. Vi rekommenderar att du laddar ned och installerar guiden Norton Bootable Recovery Tool på en dator som inte är utsatt för några säkerhetshot, och skapar Norton Bootable Recovery Tool. Om du skapar Norton Bootable Recovery Tool på en smittad dator finns det risk för att cd:n, dvd:n eller USB-nyckeln för återställning smittas.

19 Hantera virusangrepp Återställningsverktyget Norton Bootable Recovery Tool 19 w Du måste ange produktnyckeln för den Norton-produkt du köpte för att kunna använda Norton Bootable Recovery Tool. Om du använder en demoversion av Norton 360 måste du skapa ett Norton Account för att få en produktnyckel så att du kan använda Norton Bootable Recovery Tool. Du kan ladda ned Norton Bootable Recovery Tool-guiden till datorn på något av följande sätt: 1 från start menyn 1 från webbplatsen Norton Support. Så här laddar du ned guiden för Norton Bootable Recovery Tool från startmenyn 1 Gör något av följande i Aktivitetsfältet: 1 I Windows XP klickar du på Start > Program > Norton 360 > Norton Recovery Tools. 1 Har du Windows Vista eller Windows 7 klickar du på Start > Alla program > Norton 360 > Norton Recovery Tools. 1 Klicka på Norton Recovery Tools på Start -skärmen i Windows 8. 2 Följ anvisningarna på skärmen. Så här laddar du ned guiden för Norton Bootable Recovery Tool från Internet 1 Öppna webbläsaren och gå till följande webbadress: 2 Följ anvisningarna på skärmen. Så här laddar du ned guiden för Norton Bootable Recovery Tool från Norton Klicka på Sök nu i huvudfönstret i Norton Gör något av följande i fönstret Datorsökning : 1 Klicka på Snabbsökning. 1 Klicka på Fullständig systemsökning. 3 Klicka på klicka här nedtill i sökfönstret, bredvid Om du misstänker att det fortfarande finns risker. 4 Klicka på Ladda ned Norton Bootable Recovery Tool på webbsidan Norton Rescue Tools. 5 Följ anvisningarna på skärmen.

20 20 Hantera virusangrepp Återställningsverktyget Norton Bootable Recovery Tool

21 Service- och supportlösningar Om support w Om du har köpt Norton 360 får du tillgång till support via produkten. Supporterbjudanden kan variera beroende på språk och produkt. Få åtkomst till Norton Autofix Den här funktionen är tillgänglig för Norton 360, Norton Internet Security och Norton AntiVirus. w Norton Autofix innehåller verktyg som automatiskt diagnostiserar och löser vanliga problem. Du kan också leta efter lösningar eller få tillgång till support via telefonen, eller via chatt eller e-post. Supportens tillgänglighet varierar mellan olika regioner. Vanliga avgifter för telefonsamtal och Internetanslutning tillämpas i vissa länder. Fullständig supportinformation finns på: Så här får du åtkomst till Norton Autofix 1 Klicka på Support i programmet huvudfönster. 2 Klicka på Få support i listrutan. Om självhjälp Symantecs webbplats innehåller svar på de vanligaste kundfrågorna. På webbplatsen kan du: 1 få hjälp gällande din prenumeration, nedladdning, produktaktivering och andra icke-tekniska frågor 1 söka bland supportresurserna för hjälp med tekniska frågor som installation, konfigurering eller felsökning av din Norton-produkt 1 se information om de senaste virushoten och borttagningsverktygen. Du kan nå Symantecs supportwebbsida på:

22 22 Service- och supportlösningar Kontakta support Kontakta support w Om du är premiummedlem (Norton One Premium Member) kan du få information om detta ämne på följande supportwebbplats för Norton One: https://one.norton.com/support Utöver våra självhjälpsalternativ kan du även kontakta kundsupport via chatt, e-post eller telefon. Supportens tillgänglighet varierar mellan olika regioner. Vanliga avgifter för telefonsamtal och Internetanslutning tillämpas i vissa länder. Fullständig supportinformation finns här: Följande är en översikt över våra supporterbjudanden: Chatt Chatta i realtid med supportpersonalen. För mer komplicerade tekniska frågor kan du, när du chattar, också välja att låta en supportrepresentant fjärransluta till din dator för att lösa problemet åt dig. Chattsupport är gratis, med undantag av vår virus- och spionprogramsservice. E-post Skicka din fråga på vår webbsida och få ett svar via e-post. E-postsupport tar längre tid jämfört med chatt eller telefon. E-postsupport är gratis. Telefon Prata direkt med en supportrepresentant. Om du vill ta kontakt med supportavdelningen går du till Symantecs supportwebbplats på följande adress: Internetsupport visas först och sedan de olika kontaktalternativen där du kan välja vilken typ av support du vill ha.

23 Register A Adobe Reader använda för att visa PDF 15 installera 15 aktivering 10 användarhandbok i PDF-format öppna 15 på cd 15 C cd installera produkt från 7 F felmeddelanden 14 felsökning aktivering 10 H hjälp åtkomst 15 utskrift 15 huvudfönster alternativ 11 funktioner 11 statusfärger 14 statusmeddelanden 14 Support 11 I installation från cd-skiva 7 från nedladdad fil 7 problem 7, Inställningar 11 K Konto 12 M meddelanden 14 N Norton 360 huvudfönster 14 om 5 status 13 Norton Bootable Recovery Tool använda 17 Norton Bootable Recovery Tool-guiden ladda ned 18 P popup-meddelanden 14 Prestanda 11 problem aktivering 10 Produktfeedback 11 S säkerhetsstatus 14 Självhjälp 21 sökningar Norton Bootable Recovery Tool 17 status Support Norton Autofix 21

24 24 Register support kontakt 22 självhjälp 21 telefon 22 Symantecs support hitta 16 Symantecs webbplats öppna 16 U Uppgifter 11 V varningar 14

25

26 Snabbinstallation Norton 360 innehåller skyddsuppdateringar och nya produktfunktioner som blir tillgängliga under den förnyelsebara tjänsteperioden. Tjänsten ger dig rätt att använda denna produkt på en eller ett angivet antal datorer under tjänsteperioden som börjar vid den första installationen. Den förnyelsebara tjänsten innehåller nu skyddsuppdateringar och nya produktfunktioner som blir tillgängliga under tjänsteperioden, förutsatt att du godtar Symantecs licensavtal som medföljer produkten och finns tillgängligt för granskning på: Produktfunktioner kan läggas till, ändras eller tas bort under tjänsteperioden. Innan du börjar bör du stänga alla program som är öppna på datorn och se till att den är ansluten till Internet. Installera Norton 360 Du kan installera Norton 360 från en cd-skiva eller en fil som du laddar ner. Så här installerar du Norton Gör något av följande: Om du installerar från en cd-skiva sätter du i den i den optiska enheten. I Windows Vista eller Windows XP klickar du på Installera Norton 360. I Windows 7 och Windows 8 klickar du på Starta Norton Install och sedan på Installera Norton 360. Om du har laddat ned en kopia av Norton 360 så dubbelklickar du på den nedladdade filen. 2 Ange produktnyckeln på installationssidan för Norton 360 om du uppmanas att göra det. 3 Klicka på länken till Nortons licensavtal, läs igenom avtalet och klicka sedan på Stäng. 4 När du har läst avtalet klickar du på Godkänn och installera. Norton från Symantec skyddar kunden från traditionella hot med hjälp av antivirusprogram, skydd mot nätfiske (s k phishing) och skydd mot spionprogram. Produkterna skyddar även mot botprogram, obeställda programinstallationer och identitetsstöld, och belastar inte systemresurserna. Dessutom tillhandahåller Symantec tjänster som säkerhetskopiering på Internet och datoroptimering, och är en pålitlig källa för säkerhet på nätet för hela familjen. Klicka på någon av följande länkar om du vill ha mer information: Virusskydd Skydd mot nätfiske Skydd mot spionprogram Säkerhetskopiering via Internet 2012 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Norton och Norton-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Symantec Corporation och dess dotterbolag i USA och andra länder. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. PN:

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

FÖR MAC. Användarhandbok (avsedd för produktversion 6.0 och senare) Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Användarhandbok (avsedd för produktversion 6.0 och senare) Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Användarhandbok (avsedd för produktversion 6.0 och senare) Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET, spol. s r.o. ESET Cyber Security Pro utvecklades av ESET, spol.

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Förord. Jag hoppas att du får mycket nytta av den här e-boken! Trevlig läsning! Tommy k Johansson

Förord. Jag hoppas att du får mycket nytta av den här e-boken! Trevlig läsning! Tommy k Johansson 1 Förord Har du någon gång drabbats av virus, trojaner, spyware, falska säkerhetsprogram eller andra former av bedrägerier, stölder och dataförstörelse? Då är du inte ensam. Marknaden för datorvirus och

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer