Norton Security with Backup

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norton Security with Backup"

Transkript

1 TM Norton Security with Backup Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

2 Produkthandbok för Norton Security with Backup Den programvara som beskrivs här levereras under ett licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentversion 22.0 Copyright 2014 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantec-logotypen, LiveUpdate, Norton 360 och Norton är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Symantec Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Delar av den här produktens upphovsrätt Glyph & Cog, LLC. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Den produkt som beskrivs i detta dokument distribueras under licens som begränsar dess användning, kopiering, distribution och dekompilering/omvänd utveckling. Detta dokument eller delar av det får inte reproduceras i någon form för något ändamål utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Symantec Corporation och dess eventuella licensgivare. DOKUMENTATIONEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SYMANTEC FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR, UPPGIFTER OCH GARANTIER, INKLUSIVE EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KURANS OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET ELLER ATT INTRÅNG INTE SKETT I UTOMSTÅENDE PARTERS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA MEDGES AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING. SYMANTEC CORPORATION SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR I SAMBAND MED UTRUSTNINGENS PRESTANDA ELLER ANVÄNDNINGEN AV DENNA DOKUMENTATION. INFORMATIONEN I DENNA DOKUMENTATION KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell datorprogramvara i enlighet med FAR och är föremål för begränsade rättigheter i enlighet med FAR avsnitt Commercial Computer Software - Restricted Rights (begränsade rättigheter för kommersiell datorprogramvara) samt DFARS och de följande punkterna Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation" (Kommersiell programvara och dokumentation för kommersiell programvara) i DFARS samt i eventuella efterföljande regler. All användning, modifiering, reproduktion, publicering, framförande, visning eller yppande av den licensierade programvaran och dokumentationen av statliga myndigheter i USA måste ske i enlighet med villkoren i detta avtal. Symantec Corporation 350 Ellis Street, Mountain View, CA

3 Innehåll Kapitel 1 Komma igång... 8 Om Norton Security with Backup... 8 Logga in på ditt Norton-konto Aktivering skyddar dig Inaktivera eller aktivera Norton Community Watch Om Norton Bootable Recovery Tool Om Norton LiveUpdate Konfigurera Inställningar för nätverksproxy Följa upp säkerhetsstatusindikatorer Kapitel 2 Övervaka systemprestanda Om System Insight dagarsrapport Kapitel 3 Bibehålla ett fullständigt skydd Om fullständigt skydd Om att hålla datorn säker Om att lösa anslutningsproblem Om hantering av virusangrepp Om övervakning av skyddsfunktioner Kapitel 4 Söka igenom datorn Om sökning i Norton Security with Backup Om Datorsökning Söka igenom datorn med Norton Power Eraser

4 Innehåll 4 Söka igenom Facebooks-loggen Inaktivera och aktivera SONAR-skydd Undanta säkerhetshot från genomsökning Lägga till objekt i Undantagna signaturer Rensa fil-id:n som undantas under genomsökningar Information om Tyst läge som du aktiverar manuellt Information om tyst läge (manuellt) som aktiveras automatiskt Om tyst läge (automatiskt) Konfigurera Skydd vid start Aktivera eller inaktivera Tidig start av skyddet Anti-Malware Köra en sökning vid kommandotolken Kapitel 5 Åtgärda säkerhetsproblem Åtgärder om en säkerhetsrisk hittas Kapitel 6 Förstå varningar och meddelanden Hantera meddelanden och varningar Typer av risker Typer av hot Typer av virus Kapitel 7 Genomföra rutinuppgifter Aktivera och avaktivera automatiska uppgifter Köra anpassade uppgifter Schemaläggning av säkerhets- och prestandasökningar Ange Tidsgräns för inaktivitet

5 Innehåll 5 Kapitel 8 Surfa säkert på Internet Om den smarta brandväggen Ta bort alla enheter från undantagslistan för intrångsskydd Om undantagslista för intrångsskydd Aktivera och inaktivera webbläsarskydd Inaktivera eller aktivera AutoBlock Inkludera eller undanta angreppssignaturer vid övervakning Aktivera och inaktivera meddelanden från Intrångsskydd Så här lägger du till en enhet i Enhetspålitlighet Ändra pålitlighetsnivån för nätverket och enheterna Konfigurera alternativet Visa rapport när fil öppnas Konfigurera alternativet Download Insight meddelanden Inaktivera och aktivera Download Intelligence Om Norton AntiSpam Ta bort en e-postport från Skyddade portar Lägga till POP3- och SMTP-portarna i Skyddade portar Definiera Internetanvändningen för Norton Security with Backup Aktivera eller inaktivera Information om nätverkskostnader Kapitel 9 Säkra dina känsliga data Om Norton Safe Web Om skydd mot nätfiske Om Identity Safe Om Nortons verktygsfält Norton Identity Safe

6 Innehåll 6 Kapitel 10 Håller datorn i trim Om hårddisks- och filfragmentering Optimera dina hårddiskar manuellt Om att göra optimeringen mer effektiv Om rensning av onödiga filer på hårddisken Utföra genomsökning för att rensa upp på hårddisken Köra diagnostikrapport Organisera autostartobjekt Inaktivera eller aktivera Autostart-objekt Kapitel 11 Skydda dina filer och data Om säkerhetskopieringar Om förberedelse för säkerhetskopiering Ta bort en säkerhetskopiering Ändra eller byta namn på en säkerhetskopia Skapa en ny säkerhetskopia Säkerhetskopiera filer Återställa filer Om Nortons diskenhet för säkerhetskopiering Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering Att tänka på vid säkerhetskopiering på internet Aktivera eller inaktivera säkerhetskopiering Aktivera eller inaktivera alternativ för säkerhetskopiering

7 Innehåll 7 Kapitel 12 Anpassa inställningar Göra egna inställningar i Norton Security with Backup Aktivera eller inaktivera snabbkontrolltjänster Om inställningar för Automatiskt skydd Om inställningar för Sökningar och risker Om inställningar för spionprogram och uppdateringar Om inställningar för intrångsskydd och webbläsarskydd Aktivera eller inaktivera fjärrhantering Nollställa lösenordet för inställningar i Norton-produkten Inaktivera lösenordsinställningar i Norton-produkten Skydda inställningarna i Norton-produkten med ett lösenord Om Manipuleringsskydd för Norton-produkter Om Norton Family Kapitel 13 Hitta ytterligare lösningar Hitta produktens versionsnummer Här hittar du licensavtalet för slutanvändare Om att uppgradera produkten Lösa problem med Norton Autofix Orsaker till att funktionen Åtgärda misslyckas Om support Avinstallera Norton-produkten Register

8 Komma igång 1 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Om Norton Security with Backup 1 Logga in på ditt Norton-konto 1 Aktivering skyddar dig 1 Inaktivera eller aktivera Norton Community Watch 1 Om Norton Bootable Recovery Tool 1 Om Norton LiveUpdate 1 Konfigurera Inställningar för nätverksproxy 1 Följa upp säkerhetsstatusindikatorer Om Norton Security with Backup Norton Security with Backup erbjuder erkänt höga prestanda och levererar en snabb och effektiv allt-i-ett-lösning som skyddar din dator och alla dina aktiviteter online. Det skyddar mot virus, maskar, hackare och botnät. Du kan skydda upp till tre datorer med en enda prenumeration. Det skyddar mot identitetsstöld online, skyddar viktiga filer och optimerar din dator så att den körs med högsta prestanda. Norton Security with Backup är helt automatiskt och enkelt att använda. Programmet arbetar tyst i bakgrunden och upprätthåller din allmänna

9 Komma igång Om Norton Security with Backup 9 systemintegritet med minimal påverkan på datorns prestanda. Med sin oöverträffade kombination av prestanda och skydd hjälper Norton-produkten dig att få ut det mesta av din dator och dina aktiviteter online. Om huvudfönstret i Norton Security with Backup Huvudfönstret för Norton-produkten fungerar som gränssnitt för säkerhetshanteringen. Du får åtkomst till datorns huvudfunktioner och kan övervaka datorns prestanda från huvudfönstret. När du använder datorn övervakar Norton-produkten hur väl datorn och aktiviteterna skyddas mot hot, risker och skada. Norton-produkten visar datorns skyddsstatus i huvudfönstret. Beroende på vilken säkerhetsstatus datorn har visar Norton-produkten systemstatusen som Säker, Varning eller Hotad. Om systemets status markeras med Varning eller Hotad i nedre delen av huvudfönstret ska du klicka på Åtgärda för att lösa alla säkerhetshot på datorn. Alternativen som är tillgängliga i huvudfönstret sammanfattar de väsentligaste säkerhets- och produktivitetsproblemen som användare ställs inför. Se nedan: Säkerhet Här ingår alla virus, spionprogram och andra säkerhetsfunktioner. Identitet Inkluderar skydd mot nätfiske och vilseledande webbplatser. Säkerhetskopiering Här ingår automatiska och anpassade säkerhetskopierings- och återställningsfunktioner.

10 Komma igång Om Norton Security with Backup 10 Prestanda Innehåller funktioner som optimerar datorns prestanda, t.ex. borttagning av oönskade filer. Via länken 30-dagarsrapport högst upp i huvudfönstret får du en sammanfattning av alla aktiviteter som Norton-produkten har utfört för att skydda dig under de senaste 30 dagarna. Du kan använda länken Inställningar högst upp i huvudfönstret för att komma till fönstret Inställningar och konfigurera de olika funktionerna för Norton-produkten. När du klickar på alternativet Support i listrutan Hjälp, genomför Norton Autofix en genomsökning och löser problem automatiskt. Klicka på Öppna supportwebbplatsen i fönstret Norton Autofix för att öppna sidan om du behöver mer information. När systemstatusen är Utsatt för risk eller Varning visas alternativet Åtgärda automatiskt. Med detta alternativ kan du lösa alla problem på en gång.

11 Komma igång Om Norton Security with Backup 11 Med de tillgängliga alternativen som visas när du dubbelklickar på Mer Norton kan du göra följande: Lägg till enheter Låter dig installera den senaste versionen av Norton-produkten på andra enheter. Detta säkerställer att datorn och andra enheter skyddas av Norton-produkten. Du kan använda alternativet Öppna Norton för att få åtkomst till ditt Norton-konto. Du kan logga in med inloggningsuppgifterna till ditt Norton-konto. Du kan använda följande alternativ när du har loggat in: 1 Ladda ner Norton : du kan ladda ner Norton-produkten till din aktuella enhet eller en annan enhet. w Åtkomst till ett Norton-konto är inte tillgängligt i vissa versioner av Norton Security with Backup.

12 Komma igång Om Norton Security with Backup 12 Family Här kan du följa dina barns aktiviteter på nätet. Norton Family ger dig avancerade möjligheter att se vad barnen gör på internet. w Norton Family finns inte i alla versioner av Norton Security with Backup. Finns den inte i din version kan du inte komma åt alternativen för Norton Family. När du klickar på Family -ikonen visas en sammanställning över de funktionerna som du kan använda för att skydda familjen när de surfar på internet i huvudfönstret i Norton Security with Backup. Klicka på alternativet Registrera dig nu KOSTNADSFRITT för att gå till webbplatsen för Norton Family. Du kan använda inloggningsuppgifterna för ditt Norton-konto när du loggar in på Norton Family. Om du registrerar din produkt på Norton-kontot så loggas du direkt in på Norton Family-webbplatsen.

13 Komma igång Logga in på ditt Norton-konto 13 Studio Härifrån öppnar du Norton Studio. Norton Studio är en app för Windows 8 med vilken du kan hantera dina Norton-produkter och Norton-produktnycklar från ett och samma ställe. Du kan visa enheternas säkerhetsstatus och lösa säkerhetsproblem via Norton Studio, var du än befinner dig i världen. Du kan gå till Windows 8 App Store och ladda ned och installera Norton Studio. w Det här alternativet finns endast i Windows 8. Det här alternativet finns inte i alla versioner av Norton Security with Backup. Längst ned i huvudfönstret ser du din aktiverings- och prenumerationsstatus. Du kan aktivera Norton-produkten eller påbörja en prenumeration genom att klicka på Aktivera nu. Logga in på ditt Norton-konto Med ett Norton-konto får du åtkomst till ett stort antal Norton-erbjudanden, t.ex. Norton Security with Backup, Norton Family m.m. Du måste logga in i ditt Norton-konto för att utföra följande aktiviteter i Norton-produkten: 1 Aktivera produkten 1 Förnya prenumerationen 1 Kontrollera din prenumerationsstatus 1 Få åtkomst till säkerhetskopiering 1 Få åtkomst till eller skapa ditt molnvalv

14 Komma igång Logga in på ditt Norton-konto 14 Ett Norton-konto ger dig en mängd förmåner. Några exempel: 1 Hantera alla Norton-produkter på ett och samma ställe 1 Installera om dina Norton-produkter vid behov med hjälp av produktnycklarna som lagras i ditt konto 1 Köp lagring för att öka utrymmet för säkerhetskopiering på internet w Hur gör jag för att logga in på Norton-kontot? Du loggar in med e-postadressen och lösenordet som du använde när du registrerade ditt Norton-konto. Skriv in e-postadressen och lösenordet i de obligatoriska fälten och klicka på Logga in. Om du väljer att förbli inloggad på ditt Norton-konto behöver du inte ange inloggningsuppgifterna till Norton-kontot varje gång du vill få åtkomst till några av dess funktioner. Om du har valt alternativet Tvåstegsverifiering för att få åtkomst till ditt Norton-konto måste du använda verifieringskoden tillsammans med lösenordet. Mer information finns på Tvåstegsverifiering för Norton-konto. Jag har glömt lösenordet till mitt Norton-konto Kontrollera att du är ansluten till internet. Du måste vara ansluten till internet för att logga in i ditt Norton-konto. Kontrollera e-postadressen och lösenordet som du angav. Om du fortfarande inte kan logga in, gör du följande: 1 Klicka på länken Har du glömt lösenordet? 2 Skriv den e-postadress som du använde när du registrerade ditt Norton Account. Norton skickar ett e-postmeddelande till dig så att du kan återställa lösenordet.

15 Komma igång Aktivering skyddar dig 15 3 Du kan skapa ett nytt lösenord via länken Återställ lösenord i e-postmeddelandet. Jag vet inte om jag har något Norton-konto Om du har installerat eller aktiverat Norton Security with Backup har du troligtvis ett Norton-konto. Ett Norton-konto krävs för att installera eller aktivera Norton Security with Backup. Om du har köpt Norton Security with Backup från Norton Store, skapas ett Norton-konto automatiskt för dig. Om du har registrerat andra Norton-produkter, så kanske du redan har ett Norton-konto. Se bara till att du använder det konto som är kopplat till licensen för Norton Security with Backup. Jag vill skapa ett Norton-konto Om du inte är säker på om du har ett Norton-konto kan du skapa ett konto helt kostnadsfritt. Du behöver bara en giltig e-postadress. Symantec skicka produktuppdateringar och annan information, som är relaterad till ditt konto, till denna e-postadress. Så här skapar du ett Norton-konto 1 Klicka på länken Registrera dig nu! 2 Ange en giltig e-postadress och skapa ett nytt lösenord för ditt konto. Du behöver inloggningsuppgifterna till ditt Norton-konto i framtiden. 3 Välj region. 4 Läs sekretesspolicyn och godkänn den. 5 Klicka på Registrera dig. Aktivering skyddar dig Produktaktivering verifierar att du är en auktoriserad användare av programvaran och initierar din prenumeration. Den säkerställer att den installerade

16 Komma igång Aktivering skyddar dig 16 Norton-produkten på din dator är äkta. Endast äkta Norton-produkter kan erhålla uppdateringar från Symantec och skydda dig mot hot. Aktiveringen är enkel process som skyddar dig från piratkopierad och förfalskad programvara. Piratkopierad programvara är något som har kopierats eller distribuerats olagligt och som inte har licensierats på ett legitimt sätt. Om du använder piratkopierad programvara riskerar du att drabbas av virus, säkerhetsluckor, systemkraschar och mycket mer. Detta behöver du för att aktivera produkten: 1 en licens eller en produktnyckel 1 ett Norton-konto 1 en internetanslutning. När du aktiverar Norton Security with Backup uppmanas du att logga in på Norton-kontot. Om du vill skapa ett konto eller har problem med åtkomsten till kontot, Se "Logga in på ditt Norton-konto" på sidan 13. Norton-kontot lagrar alla registrerade licenser som du använder med Norton-produkter. När du har loggat in kan du göra något av följande för att aktivera produkten: w 1 Ange en produktnyckel. Hjälp med att hitta produktnyckeln, Se "Var hittar jag produktnyckeln eller PIN-koden?" på sidan Använd en befintlig licens för den här produkten. Din licens registreras automatiskt med Norton-kontot om du har köpt produkten från Norton Store eller redan har aktiverat produkten. Du kan också enkelt överföra en licens från en enhet till en annan. Om du överför en licens skyddas inte längre enheten där licensen har tagits bort. 1 Köpa en ny prenumeration. Ett par dagar före produktens utgångsdatum visas aktiveringsvarningar. Om du inte aktiverar produkten inom tidsperioden varningsmeddelandet anger, slutar produkten att fungera. Du kan aktivera den när

17 Komma igång Aktivering skyddar dig 17 tidsperioden har utgått men du är inte skyddad förrän du aktiverar produkten. Så här aktiverar du Norton Security with Backup 1 Klicka på Aktivera nu i huvudfönstret i Norton Security with Backup. Du kan även klicka på Aktivera nu i aktiveringsvarningen. 2 Logga in med autentiseringsuppgifterna för ditt Norton-konto om du uppmanas till det. 3 Gör något av följande: 1 Om du har en produktnyckel klickar du på Ange en nyckel skriver in produktnyckeln och följer instruktionerna på skärmen. 1 Om du har några licenser tillgängliga markerar du prenumerationen och följer instruktionerna på skärmen. 1 Om du vill köpa en licens klickar du på Köp en prenumeration. Du omdirigeras till webbplatsen Norton Store där du kan slutföra ditt köp. Var hittar jag produktnyckeln eller PIN-koden? Platsen för din produktnyckel varierar beroende på hur du införskaffade produkten. Produktnyckeln är en unik nyckel som du använder för att aktivera Norton-produkten på datorn. Produktnyckeln består av 25 alfanumeriska tecken uppdelade i fem grupper med fem tecken i varje, och med bindestreck mellan grupperna. Om du införskaffade produkten genom en tjänsteleverantör krävs en PIN-kod för aktivering. PIN-koden är alfanumerisk kod på 13 tecken som du får av tjänsteleverantören. Så här hittar du PIN-koden: Se Hitta PIN-koden på sidan 18.

18 Komma igång Aktivering skyddar dig 18 Hitta produktnyckeln till Norton Security with Backup 1 Om du köpt Norton-produkten via Norton Store eller om produkten har registrerats i ditt Norton-konto kan du logga in på Norton för att få produktnyckeln. 1 Om Norton Security with Backup har köpts via webbplatser från tredje part eller återförsäljningbutiker: Se Andra sätt att hitta produktnyckeln på sidan 18. Hämta produktnyckeln från Norton 1 Logga in på Norton. 2 Klicka på Tjänster på sidan som visas. 3 Klicka på den Norton-produkt vars produktnyckeln du vill visa. 4 Anteckna eller kopiera produktnyckeln. Andra sätt att hitta produktnyckeln 1 Om du köpt Norton Security with Backup via en webbplats från tredje part är produktnyckel angiven i orderbekräftelsen som skickats till dig via e-post. Sök i skräppostmappen om du inte hittar e-postmeddelandet i inkorgen. 1 Om du köpt Norton Security with Backup som en förpackad produkt är produktnyckeln angiven antingen på en etikett på baksidan av förpackningen eller utskriven på ett kort inuti. 1 Om produkten var förinstallerad på din enhet hittar du produktnyckeln i en textfil i Program > Symantec. Om du inte hittar textfilen kontaktar du enhetstillverkaren för att få produktnyckeln. Vissa tillverkare ger dig produktnyckeln på ett aktiveringskort. Hitta PIN-koden 1 PIN-koden har troligtvis skickats till dig av tjänsteleverantören via e-post till den e-postadress som du angett. Kolla i skräppostmappen om du inte

19 Komma igång Inaktivera eller aktivera Norton Community Watch 19 hittar e-postmeddelandet. Kontakta din tjänsteleverantör om du inte hittar PIN-koden. 1 PIN-koden ska även finnas i mappen Symantec som finns i Mina dokument. Om problem i samband med aktivering Kontrollera Internetanslutningen om det inte går att ansluta till Symantecs servrar i samband med aktiveringsprocessen. Kontrollera sedan att det inte finns någon föräldrakontroll som blockerar anslutningen. Vissa skydd kan vara installerade på datorn medan andra tillhandahålls via Internetleverantören. Anslutningen kan vara blockerad om du använder programvara för föräldrakontroll. Konfigurera föräldrakontrollen så att anslutningen eller aktiveringsprocessen inte blockeras. Om du vill ändra konfigurationen ska du logga in som administratör på föräldrakontrollprogrammet eller på Internet via din Internetleverantör. Om du använder en proxyserver för att ansluta till Internet måste du konfigurera inställningarna för proxyservern. När du vill konfigurera proxyserverinställningarna går du till huvudfönstret i Norton Security with Backup och klickar på Inställningar > Administrationsinställningar > Inställningar för nätverksproxy > Konfigurera. Inaktivera eller aktivera Norton Community Watch Norton Community Watch identifierar nya säkerhetsrisker genom att sända utvald säkerhets- och programinformation till Symantec för analys. Denna analys hjälper Symantec att utveckla lösningar som identifierar nya hot och risker mer effektivt. Symantec bedömer informationen för att upptäcka nya hot och avgöra deras ursprung. Genom att användarna av Nortons säkerhetsprodukter hjälps åt på detta sätt,

20 Komma igång Om Norton Bootable Recovery Tool 20 underlättas utvecklingen av lösningar som skyddar mot dessa hot och risker. w Med funktionen Norton Community Watch kan du skicka uppgifter om en misstänkt fil till Symantec för analys. Symantec bedömer informationen för att upptäcka nya hot och avgöra deras ursprung. Norton Insight använder Symantec-bedömd information för att upptäcka säkerhetshot. Norton Community Watch samlar endast in och skickar iväg information om Norton-relaterade komponenter och fel. Inga personuppgifter samlas in eller sparas. I fönstret Säkerhetshistorik kan du granska informationen som har skickats till Symantec. Så här inaktiverar eller aktiverar du Norton Community Watch 1 Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton Security with Backup. 2 Klicka på Administrationsinställningar i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar. 3 Gör något av följande på raden Norton Community Watch i fönstret Administrationsinställningar : 1 Om du vill inaktivera Norton Community Watch flyttar du reglaget På/Av åt höger till läget Av. 1 Om du vill aktivera Norton Community Watch flyttar du reglaget På/Av åt vänster till läget På. 4 Klicka på Verkställ och därefter på Stäng. Om Norton Bootable Recovery Tool Norton Bootable Recovery Tool söker efter och tar bort virus, spionprogram och andra säkerhetsrisker från datorn. Om du upplever något av följande symtom kan det innebära att din dator har smittats av ett virus: 1 Du kan inte installera Norton Security with Backup. 1 Du kan inte starta datorn. 1 Datorn är mycket långsam.

21 Komma igång Om Norton Bootable Recovery Tool 21 w Verktyget Norton Bootable Recovery Tool är integrerat i WinPE (Windows Preinstallation Environment). Därför kan du endast köra Norton Bootable Recovery Tool från en cd-skiva, dvd-skiva eller ett USB-minne. Du måste använda Norton Bootable Recovery Tool-guiden för att generera DVD-skivan eller USB-enheten för Norton Bootable Recovery Tool. Du kan inte köra Norton Bootable Recovery Tool i WinPE i mer än 72 timmar. Om du kör Norton Bootable Recovery Tool i mer än 72 timmar startas datorn om utan förvarning. Du kan använda dvd-skivan eller USB-minnet med Norton Bootable Recovery Tool för att reparera en datorn som har blivit smittad av virus eller andra säkerhetshot. Det här säkerhetsprogrammet ersätter inte ett kontinuerligt realtidsskydd mot virus och de senaste säkerhetsriskerna. Om du vill skydda datorn från framtida smittor måste du installera eller fortsätta att använda Norton Security with Backup som du redan har köpt. Med Norton Bootable Recovery Tool upptäcks och åtgärdas följande säkerhetshot: Virus Program som smittar andra program, startsektorn, partitionssektorn eller dokument genom att infoga eller bifoga sig själva till det mediet. De flesta virus mångfaldigas; många gör också skada. Trojanska hästar Program som innehåller skadlig kod och som är förklätt till eller döljs i ett ofarligt program, exempelvis ett spel eller ett verktyg.

22 Komma igång Om Norton Bootable Recovery Tool 22 Hackarverktyg Verktyg som hackare använder för att få tillgång till filer på din dator. En typ av hackarverktyg är tangentloggningsprogram som spårar och registrerar dina tangenttryckningar och sedan skickar informationen till hackaren. Spionprogram Program som kan genomsöka system eller övervaka aktiviteter och skicka denna information till andra datorer eller platser på internet. Reklamprogram Program som möjliggör visning av reklam antingen i egna fönster eller via något annat programs gränssnitt. Spårningsprogram Program som loggar systemaktiviteter, samlar in systeminformation eller registrerar användarens vanor och skickar informationen vidare till tredje parts organisationer. Information som samlas in av sådana program kan inte anknytas till en viss person och är inte hemlig. Spårningsprogram installeras med användarens godkännande och kan också ingå som en del av annan programvara som installeras av användaren.

23 Komma igång Om Norton Bootable Recovery Tool 23 Ladda ned Norton Bootable Recovery Tool-guiden Om installationen av Norton-produkten misslyckas kan du ladda ned guiden Norton Bootable Recovery Tool. Den här enkla guiden hjälper dig att skapa Norton Bootable Recovery Tool på en dvd- eller USB-enhet. Du kan söka igenom datorn och ta bort andra säkerhetshot som förhindrar en lyckad installation med Norton Bootable Recovery Tool. Vi rekommenderar att du laddar ned och installerar guiden Norton Bootable Recovery Tool på en dator som inte är utsatt för några säkerhetshot, och skapar Norton Bootable Recovery Tool. Om du skapar Norton Bootable Recovery Tool på en smittad dator finns det risk för att dvd- eller USB-enheten för återställning smittas. Du kan ladda ned Norton Bootable Recovery Tool-guiden till datorn på något av följande sätt: 1 från start menyn 1 Från Norton Support-webbplatsen Så här laddar du ner guiden för Norton Bootable Recovery Tool från startmenyn 1 Gör något av följande: 1 I Windows XP klickar du på Start > Program > Norton Security with Backup > Norton Recovery Tools. 1 Har du Windows Vista eller Windows 7 klickar du på Start > Alla program > Norton Security with Backup > Norton Recovery Tools. 1 I Windows 8 kan du ladda ner Norton Bootable Recovery Tool-guiden från Nortons supportwebbplats. 2 Följ anvisningarna på skärmen. Så här laddar du ned guiden för Norton Bootable Recovery Tool från Internet 1 Öppna webbläsaren och gå till följande webbadress: 2 Följ anvisningarna på skärmen.

24 Komma igång Om Norton Bootable Recovery Tool 24 Skapa Norton Bootable Recovery Tool på en dvd-skiva w Verktyget Norton Bootable Recovery Tool är integrerat i WinPE (Windows Preinstallation Environment). Därför kan du endast köra Norton Bootable Recovery Tool från en cd-skiva, dvd-skiva eller ett USB-minne. Innan du kan använda produkten måste du bränna den på en dvd-skiva. Om du väljer att skapa Norton Bootable Recovery Tool på en skrivbar dvd-skiva kommer alla data som finns lagrade på dvd-skivan att tas bort permanent. Se till att du säkerhetskopierar alla data innan du skapar Norton Bootable Recovery Tool på en skrivbar dvd-skiva. Så här skapar du en dvd-skiva av Norton Bootable Recovery Tool 1 Öppna dvd-enheten och sätt i en tom dvd-skiva. 2 Klicka på DVD i huvudfönstret i Norton Bootable Recovery Tool. 3 I fönstret Skapa på dvd-skiva gör du följande: 1 Markera dvd-enheten i listrutan Ange enhet. 1 Om du vill lägga till drivrutiner klickar du på Lägg till bredvid Lägg till drivrutiner. 1 Om du vill ändra förvalt språk klickar du på Ändra bredvid Ange språk. Du kan ändra språk i fönstret Välj språk. Standardspråket för Norton Bootable Recovery Tool är engelska. 4 Klicka på Nästa. 5 Om du vill skapa Norton Bootable Recovery Tool på en återskrivbar dvd-skiva klickar du på Ja för att bekräfta. 6 Granska resultaten och gör något av följande: 1 Klicka på Klar för att stänga Norton Bootable Recovery Tool. 1 Klicka på Tillbaka till huvudsidan om du vill skapa eller uppdatera Norton Bootable Recovery Tool på en annan mediaenhet.

25 Komma igång Om Norton Bootable Recovery Tool 25 Skapa en ISO-fil av Norton Bootable Recovery Tool Du kan skapa en ISO-fil av Norton Bootable Recovery Tool på datorn. Du kan bränna den här ISO-filen på en dvd-skiva och använda den som återställnings-dvd på vilken dator som helst. Du kan även använda den här ISO-filen för att hänvisa till valfri virtuell dator som en virtuell dvd-rom-skiva. Så här skapar du en ISO-fil av Norton Bootable Recovery Tool 1 Klicka på ISO-filen i huvudfönstret av Norton Bootable Recovery Tool-guiden. 2 Gör följande i fönstret Skapa ISO-fil : 1 Klicka på Ändra bredvid Välj plats om du vill spara ISO-filen på en särskild plats. Du kan bläddra och välja plats för mappen. 1 Om du vill lägga till drivrutiner klickar du på Lägg till bredvid Lägg till drivrutiner. 1 Om du vill ändra förvalt språk klickar du på Ändra bredvid Ange språk. Du kan ändra språk i fönstret Välj språk. Standardspråket för Norton Bootable Recovery Tool är engelska. 3 Klicka på Nästa. 4 Granska resultaten och gör något av följande: 1 Klicka på Klar för att stänga Norton Bootable Recovery Tool. 1 Klicka på Tillbaka till huvudsidan om du vill skapa eller uppdatera Norton Bootable Recovery Tool på en annan mediaenhet. Skapa Norton Bootable Recovery Tool på ett USB-minne Du skapar Norton Bootable Recovery Tool på ett USB-minne och kör sedan Norton Bootable Recovery Tool på datorn via minnet.

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Norton 360TM Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45 Användarhandbok i Innehåll McAfee Internet Security 5 McAfee SecurityCenter 7 Funktioner... 8 Använda SecurityCenter... 9 Huvud... 9 Vänster kolumn... 9 Huvudpanel... 10 Introduktion till SecurityCenter-ikoner...

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

FÖR MAC. Användarhandbok (avsedd för produktversion 6.0 och senare) Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Användarhandbok (avsedd för produktversion 6.0 och senare) Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Användarhandbok (avsedd för produktversion 6.0 och senare) Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET, spol. s r.o. ESET Cyber Security Pro utvecklades av ESET, spol.

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Snabbstart- och felsökningsguide

Snabbstart- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 4 Grundläggande information om datorn 5 Säkerhet och komfort... 5 Säkerhetsåtgärder... 5 Datormiljö... 5 Kablar... 5 Rengöra datorn... 5 Ergonomi... 5 Lär känna datorn... 6

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0,

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Användarhandbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNEHÅLL Starta datorn 4 Trådlös anslutning... 4 Registrering... 5 Programinstallation... 6 Återställning... 6 Har du problem?... 6 Grundläggande om datorer

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide // Mamut Business Software Uppdateringsguide Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server

Läs mer

NetSupport School 11.41 NetSupport School

NetSupport School 11.41 NetSupport School NetSupport School Handbok Version 11.41 1 COPYRIGHT (C) för handbok 2014 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer