Spam Manager. Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spam Manager. Användarhandbok"

Transkript

1 Spam Manager Användarhandbok

2 Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp, Checkmark-logotypen och är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Symantec Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Detta dokument eller delar av det får inte reproduceras i någon form för något ändamål utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Symantec Corporation och dess eventuella licensgivare. Symantec Corporation 350 Ellis Street, Mountain View, CA Kunder rekommenderas att konsultera specialister för att säkerställa att Symantecs tjänster överensstämmer med relevant lagstiftning och relevanta bestämmelser. Detta kan innefatta (men är inte begränsat till) dataskyddslagar, sekretesslagar, föreskrifter för telekommunikation och anställningslagar, beroende på jurisdiktion. I många jurisdiktioner är det ett krav att användare av tjänsterna får information om eller ombeds att godkänna åtkomst eller övervakning av e-post för att de ska kunna ta del av säkerhetstjänsterna som Symantec erbjuder En del av de funktioner som beskrivs i dokumentationen är inte tillgängliga i vissa länder, på grund av lokal lagstiftning. Konfigurationen av tjänsterna förblir ditt ansvar och är helt under din kontroll. I vissa länder kan det bli nödvändigt att få godkännande av enskild personal. Symantec rekommenderar att du alltid kontrollerar lokal lagstiftning innan en Symantec-tjänst distribueras. Du bör förstå vilka krav som gäller inom din organisation avseende policy för elektroniska meddelanden samt tillämpliga lagstadgade skyldigheter inom din bransch och jurisdiktion. Symantec kan inte ta ansvar för eventuellt civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar som kunden kan ådra sig som ett resultat av användning av tjänsten, eller implementeringen av eventuell rådgivning i samband härmed. Dokumentationen tillhandahålls "i befintligt skick", och Symantec friskriver sig från villkor, framställningar och garantier av alla slag, såväl uttryckliga som underförstådda, inklusive garantier för marknadsvärde, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje parts rättigheter, utom i fall då sådan friskrivning har förklarats ogiltig enligt gällande lagstiftning. Symantec Corporation skall inte hållas ansvarig för oförutsedda skador eller följdskador i samband med utrustningens prestanda eller användningen av denna dokumentation. Informationen i dokumentationen kan komma att ändras ändras utan föregående meddelande. Symantec kan efter eget gottfinnande ändra villkoren för användande genom att publicera sådana ändrade villkor på webbplatsen.

3 Teknisk support Om du behöver hjälp med någon del av säkerhetstjänsterna som inte tas upp i hjälp- eller administratörshandböckerna på nätet, kan du ta kontakt med din IT-administratör eller den tekniska supporten. Klicka på Support > Kontakta oss för att hitta kontaktuppgifterna till teknisk support.

4

5 Innehåll Teknisk support... 3 Kapitel 1 Introduktion... 7 Versioner av handboken... 7 Om Spam Manager... 8 Komma igång med Spam Manager... 9 Inloggning till Spam Manager Ändra språk för visning Kapitel 2 Hantera dina meddelanden Visa meddelanden i Spam Manager Söka efter ett meddelande Välja meddelanden Visa innehållet i ett e-postmeddelande: Frisläppa meddelanden Så här frisläpper du ett meddelande från en aktiv sammanfattning: Ta bort meddelanden Kapitel 3 Hantera kontot Hantera kontot Byta lösenord Ange meddelandeinställningar Hantera alias Begära att en avsändare ska godkännas Om kontogrupper Kapitel 4 Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare Visa godkända och blockerade avsändare Lägga till en godkänd eller blockerad avsändare Redigera en godkänd eller blockerad avsändare Ta bort godkända eller blockerade avsändare... 30

6 6 Innehåll Kapitel 5 Felsökning Jag har inte fått e-postmeddelandet om att registrera mig och logga in Systemet skickar inget lösenord till mig Jag har frisläppt ett meddelande men har inte mottagit det i min inkorg... 32

7 Kapitel 1 Introduktion Kapitlet innehåller följande avsnitt: Versioner av handboken Om Spam Manager Komma igång med Spam Manager Inloggning till Spam Manager Ändra språk för visning Versioner av handboken Denna handbok finns på följande språk: Kinesiska (förenklad) Kinesiska (traditionell) Danska Nederländska Engelska Franska Tyska Italienska Japanska Koreanska Portugisiska (Brasilien) Ryska

8 8 Introduktion Om Spam Manager Spanska Svenska Om Spam Manager Skräppost är oönskad e-post som ofta försöker sälja falska och/eller olagliga produkter och som skickas urskillningslöst till ett stort antal adresser. AntiSpam-tjänsten granskar alla e-postmeddelanden som skickas till organisationen. Meddelanden som misstänks vara skräppost omdirigeras till Spam Manager. De hamnar alltså inte i din inkorg. Din skräppost lagras i Spam Manager. Du kan logga in i Spam Manager och se information om alla skräppostmeddelanden du har fått. Du kan i vissa fall läsa texten i dessa e-postmeddelanden, beroende på din organisations säkerhetspolicy. Du kan i vissa fall även frisläppa e-postmeddelanden direkt via varningsmeddelanden om skräppost som kommer till inkorgen, utan att logga in i Spam Manager. Med Spam Manager kan du antingen: Ta bort oönskad e-post. Frisläppa önskad e-post till din vanliga inkorg. E-postmeddelanden sparas vanligtvis i 14 dagar om du inte väljer att ta bort dem tidigare. Därefter tas de bort automatiskt. Du loggar in i Spam Manager med ett lösenord. Det är endast du själv och karantänadministratören i din organisation som kan se din e-post. Övriga användare har inte åtkomst till ditt Spam Manager-konto. Du kan i vissa fall få regelbundna meddelanden om skräppost, beroende på vilka inställningar karantänadministratören har gjort i Spam Manager. Se "Ange meddelandeinställningar" på sidan 21. Om du får e-post till flera adresser inom organisationen kan du lägga till dem som alias i ditt Spam Manager-huvudkonto. Se "Hantera alias" på sidan 21. All skräppost omdirigeras då till ett enda Spam Manager-konto. Du kan i vissa fall definiera en egen lista över godkända och blockerade avsändare, beroende på konfigurationen av AntiSpam-tjänsten i din organisation. Använd listan över godkända avsändare för att se till att du får önskad e-post från avsändare som finns på en offentlig lista eller företagslista över blockerade adresser. Använd listan över blockerade avsändare för att blockera e-post från avsändare som inte finns med på en offentlig lista eller företagslista över blockerade adresser.

9 Introduktion Komma igång med Spam Manager 9 Se "Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare" på sidan 25. Komma igång med Spam Manager Det finns flera sätt att få åtkomst till e-postmeddelanden som klassificerats som skräppost. Alternativen är beroende av hur organisationens karantänadministratör har konfigurerat Spam Manager. Tabell 1-1 Inställningsalternativ för Spam Manager Inställningsalternativ för Spam Manager Ditt Spam Manager-konto konfigureras av karantänadministratören. Du får ett välkomstmeddelande med en inloggningslänk till Spam Manager. Du kan logga in i Spam Manager när du vill visa och frisläppa e-postmeddelanden som har klassificerats som skräppost. Du får ett meddelande när skräppost har skickats till dig. Obs! Karantänadministratören har eventuellt inaktiverat meddelanden. Då kan du logga in i Spam Manager för att granska och frisläppa e-postmeddelanden. Ditt Spam Manager-konto konfigureras automatiskt när du får det första e-postmeddelandet som klassificerats som skräppost. Du får ett välkomstmeddelande första gången du mottar skräppost. Det innehåller en inloggningslänk till Spam Manager. Du kan logga in i Spam Manager när du vill visa och frisläppa e-postmeddelanden som har klassificerats som skräppost. Du får ett meddelande när skräppost har skickats till dig. Obs! Karantänadministratören har eventuellt inaktiverat meddelanden. Då kan du logga in i Spam Manager för att granska och frisläppa e-postmeddelanden. Ditt Spam Manager-konto konfigureras av karantänadministratören. Du får ett välkomstmeddelande med en inloggningslänk till Spam Manager. Du får sammanfattningar av meddelanden när skräppost har skickats till dig. Sammanfattningen innehåller en länk som du kan använda för att logga in i Spam Manager för att granska och frisläppa e-postmeddelanden som har klassificerats som skräppost. Du kan logga in i Spam Manager när du vill visa och frisläppa e-postmeddelanden som har klassificerats som skräppost, om så önskas.

10 10 Introduktion Inloggning till Spam Manager Inställningsalternativ för Spam Manager Ditt Spam Manager-konto konfigureras automatiskt när du får det första e-postmeddelandet som klassificerats som skräppost. Du får aktiva sammanfattningar av meddelandena när du mottar ett e-postmeddelande som klassificerats som skräppost. Du kan frisläppa ett e-postmeddelande direkt från sammanfattningen. Du kan i vissa fall lägga till kuvertavsändarens e-postadress i en lista över godkända eller blockerade avsändare direkt från meddelandet. Meddelandet innehåller en länk så att du kan logga in i Spam Manager för att granska och frisläppa e-postmeddelanden som har klassificerats som skräppost. Du får inget separat välkomstmeddelande som innehåller en länk till Spam Manager. Inloggning till Spam Manager Du kan logga in till Spam Manager om du har en webbadress och ett lösenord. Om ditt Spam Manager-konto skapas automatiskt finns dessa uppgifter i välkomstmeddelandet. Så här loggar du in i Spam Manager: 1 Klicka på webbadressen i välkomstmeddelandet. Inloggningssidan för Spam Manager visas. 2 Ange din e-postadress och ditt lösenord. 3 Klicka på Inloggning. Obs! Du kan bli ombedd att byta lösenord med jämna mellanrum, beroende på säkerhetspolicyn i din organisation. Din organisation kan ha specificerat begränsningar för vilken typ av lösenord du får använda. 4 Sidan Sammanfattning visas i Spam Manager. Upp till fyra flikar visas: Sammanfattning En lista visas över all skräppost som omdirigerats från inkorgen till ditt Spam Manager-konto

11 Introduktion Ändra språk för visning 11 Godkända avsändare Visar en lista över dina egna godkända avsändare. Se "Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare" på sidan 25. Obs! Eventuellt kan du inte hantera en egen lista över godkända avsändare, beroende på konfigurationen av AntiSpam i organisationen. I så fall kan du inte visa fliken Godkända avsändare i Spam Manager. Blockera avsändare Visar en lista över dina egna blockerade avsändare. Se "Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare" på sidan 25. Obs! Eventuellt kan du inte hantera en egen lista över blockerade avsändare, beroende på konfigurationen av AntiSpam i organisationen. I så fall kan du inte visa fliken Blockerade avsändare i Spam Manager. Alternativ Här kan du ändra intervall för meddelanden om skräppost, lägga till alias och byta lösenord. Ändra språk för visning Du kan ändra visningsspråket i Spam Manager. När du ändrar språk i Spam Manager kommer även dina mottagna meddelanden att visas på samma språk. Du kan ändra språk när som helst. Så här ändrar du språk för visning: Välj språk i listrutan i det övre högra hörnet på Spam Manager-skärmen. Det valda språket används sedan i Spam Manager när du loggar in på nytt.

12 12 Introduktion Ändra språk för visning

13 Kapitel 2 Hantera dina meddelanden Kapitlet innehåller följande avsnitt: Visa meddelanden i Spam Manager Söka efter ett meddelande Välja meddelanden Visa innehållet i ett e-postmeddelande: Frisläppa meddelanden Så här frisläpper du ett meddelande från en aktiv sammanfattning: Ta bort meddelanden Visa meddelanden i Spam Manager När du har loggat in i Spam Manager visas all din skräppost i en lista. Information om avsändare och datum visas för varje meddelande. Du kan eventuellt även se ämnet för e-postmeddelandet, beroende på säkerhetspolicyn i organisationen. Obs! Om Spam Manager-kontot innehåller skräppost från flera e-postadresser från flera alias-konton visas mottagaradressen som varje meddelande har skickats till. Se "Hantera alias" på sidan 21. Så här sorterar du listan 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Klicka på rubriken för den kolumn du vill sortera efter. En pil som anger sorteringsordningen visas i kolumnrubriken.

14 14 Hantera dina meddelanden Söka efter ett meddelande Så här definierar du hur många poster som ska visas på sidan: 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Klicka på pilen intill listrutan Meddelanden per sida och välj det antal poster som du vill visa. Söka efter ett meddelande Du kan söka efter e-post från specifika avsändare eller med ett visst ämne i Spam Manager. Så här söker du efter ett meddelande 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Skriv ett nyckelord (eller delar av det) i sökrutan för att identifiera ämnesraden eller avsändaren av e-postmeddelandet. Det går inte att använda jokertecken i sökfältet. Om du exempelvis söker efter * så hittar du endast e-postmeddelanden som innehåller symbolen * i ämnesraden eller i avsändarens namn. 3 Klicka på Sök. Meddelanden som innehåller de angivna nyckelorden visas. Så här visar du alla meddelanden i listan 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Klicka på Rensa sökning. Välja meddelanden 3 Alla e-postmeddelanden visas i listan, enligt inställningarna för antalet meddelanden per sida. Se "Visa meddelanden i Spam Manager" på sidan 13. När du vill ta bort eller frisläppa meddelanden kan du antingen välja enskilda meddelanden eller en sida i taget. Så här väljer du ett enskilt meddelande 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Sök efter meddelandet och markera kryssrutan till vänster om det.

15 Hantera dina meddelanden Visa innehållet i ett e-postmeddelande: 15 Så här väljer du meddelanden på en sida i taget 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Markera kryssrutan högst upp i listan till vänster om kolumnen Avsändare. Alla e-postmeddelanden på sidan markeras. Visa innehållet i ett e-postmeddelande: Du kan eventuellt visa innehållet i de e-postmeddelanden som finns i Spam Manager, beroende på säkerhetspolicyn i din organisation. Om säkerhetspolicyn i din organisation förhindrar dig från att visa ämnet eller innehållet i meddelanden i Spam Manager, så måste du frisläppa dem till din inkorg för e-post för att kunna läsa dem. Vi rekommenderar att du är försiktig när du avgör om du ska frisläppa meddelanden med potentiellt olämpligt innehåll. När du har frisläppt ett e-postmeddelande och tagit emot det i inkorgen, så är meddelandet ditt ansvar. Så här visar du innehållet i ett e-postmeddelande 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Sök efter meddelandet och klicka på avsändarens namn. Frisläppa meddelanden Meddelandet visas. Du kan läsa innehållet i e-postmeddelandet och avgöra om det ska frisläppas eller tas bort eller ingetdera. När du frisläpper ett e-postmeddelande skickas det till din inkorg. Det fortsätter att visas i Spam Manager. I frisläppta meddelanden visas en liten pil intill ämnet. Meddelanden kan frisläppas individuellt eller en sida i taget. Om du äger ett konto med alias eller en kontogrupp och frisläpper ett e-postmeddelande för ett av dina alias eller medlemskonton, så frisläpps meddelandet till den ursprungliga mottagarens inkorg och inte till din inkorg. Så här frisläpper du ett meddelande från Spam Manager 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Du kan göra följande: Markera kryssrutan till vänster om e-postmeddelandet som du vill frisläppa och klicka på Frisläpp högst upp eller längst ned i listan.

16 16 Hantera dina meddelanden Så här frisläpper du ett meddelande från en aktiv sammanfattning: Öppna meddelandet som ska frisläppas genom att klicka på avsändaruppgifterna och klicka på Frisläpp högst upp eller längst ned i meddelandet. Bekräftelsemeddelandet Meddelandet har frisläppts visas. Du kan eventuellt begära att avsändaren läggs till i din eller organisationens lista över godkända avsändare. Se "Begära att en avsändare ska godkännas" på sidan 22. Se "Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare" på sidan 25. Så här frisläpper du flera meddelanden från Spam Manager 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Markera kryssrutan till vänster om e-postmeddelandet som ska frisläppas och klicka på Frisläpp högst upp eller längst ned i listan. Bekräftelsemeddelandet Meddelandet har frisläppts visas för det först markerade meddelandet. 3 Klicka på Fortsätt. Bekräftelsemeddelandet Meddelandet har frisläppts visas för nästa meddelande. Upprepa detta tills alla meddelanden har frisläppts. Obs! I varje bekräftelsemeddelande Meddelandet har frisläppts kan du eventuellt begära att avsändaren läggs till i din eller organisationens lista över godkända avsändare. Se "Begära att en avsändare ska godkännas" på sidan 22. Se "Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare" på sidan 25. Så här frisläpper du ett meddelande från en aktiv sammanfattning: Om organisationen har aktiverat aktiva sammanfattningsmeddelanden innehåller dessa meddelanden länkar för att frisläppa skräppost. Du behöver inte logga in till Spam Manager när du ska frisläppa ett e-postmeddelande. Av säkerhetsskäl kan du endast frisläppa ett e-postmeddelande en gång från en aktiv sammanfattning. Tanken är att förhindra illasinnade användare från att frisläppa e-postmeddelanden flera gånger och därigenom utföra en DOS-attack (Denial of Service) Om du behöver frisläppa meddelandet igen kan du göra det via Spam Manager. Du kan också be karantänadministratören att frisläppa det. E-post kan inte frisläppas under följande omständigheter:

17 Hantera dina meddelanden Ta bort meddelanden 17 Meddelandet har redan frisläppts via Spam Manager. Du eller karantänadministratören har redan tagit bort meddelandet från Spam Manager. E-postmeddelandet har slutat att gälla. Skräppostmeddelanden sparas i 14 dagar. Så här frisläpper du ett meddelande från en aktiv sammanfattning Klicka på länken intill e-postmeddelandet som du vill frisläppa. Länken finns i meddelandet om skräppost. Frisläppningen av meddelandet bekräftas. Ta bort meddelanden När du tar bort ett meddelande så tas det bort från Spam Manager. Markerade meddelanden kan tas bort individuellt, en sida i taget eller alla på en gång. Så här tar du bort ett meddelande 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Du kan göra följande: Markera kryssrutan till vänster om e-postmeddelandet som du vill ta bort och klicka på Ta bort högst upp eller längst ned i listan. Öppna meddelandet som ska tas bort genom att klicka på avsändaruppgifterna och klicka på Ta bort högst upp eller längst ned i meddelandet. Så här tar du bort en sida med e-postmeddelanden 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Markera kryssrutan till vänster om avsändarrubriken. Alla e-postmeddelanden på sidan markeras. 3 Klicka på Ta bort högst upp eller längst ned i listan. Så här tar du bort alla meddelanden 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Klicka på Ta bort alla högst upp eller längst ned i listan.

18 18 Hantera dina meddelanden Ta bort meddelanden

19 Kapitel 3 Hantera kontot Kapitlet innehåller följande avsnitt: Hantera kontot Byta lösenord Ange meddelandeinställningar Hantera alias Begära att en avsändare ska godkännas Om kontogrupper Hantera kontot I följande tabell beskrivs vilka uppgifter som behövs för att använda Spam Manager-kontot på önskvärt sätt: Tabell 3-1 Uppgift Byta lösenord Uppgifter för hantering av kontot Beskrivning Du bör byta lösenord med jämna mellanrum. Spam Manager kräver i vissa fall byte av lösenord med jämna mellanrum, beroende på organisationens säkerhetspolicy. Se "Byta lösenord" på sidan 20. Ange meddelandeinställningar Ange hur ofta du vill få meddelanden om skräppost. Se "Ange meddelandeinställningar" på sidan 21.

20 20 Hantera kontot Byta lösenord Uppgift Hantera alias Beskrivning Om du har flera e-postadresser inom organisationen kan de hanteras i Spam Manager-huvudkontot. Se "Hantera alias" på sidan 21. Obs! Spam Manager-karantänadministratören kan ha konfigurerat dina e-postkonton som alias åt dig. I så fall kan det innebära att din skräppost hanteras för dig. Detta innebär att du kan få ett e-postmeddelande med en begäran om bekräftelse. Begära att en avsändare ska godkännas Du kan begära att en avsändare ska läggas till i organisationens lista över godkända avsändare, så att e-postmeddelanden från avsändaren inte klassificeras som skräppost. Se "Begära att en avsändare ska godkännas" på sidan 22. Obs! Du kan i vissa fall hantera dina egna listor över godkända och blockerade avsändare. I så fall kan du själv lägga till avsändare i din egen lista över godkända avsändare. Se "Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare" på sidan 25. Byta lösenord Av säkerhetsskäl bör du byta lösenord med jämna mellanrum. Spam Manager kräver i vissa fall byte av lösenord med jämna mellanrum, beroende på organisationens säkerhetspolicy. Spam Manager kan ställa vissa krav på ditt nya lösenord, t.ex att numeriska tecken och specialtecken ska användas. Lösenordspolicyn kan också förhindra användning av uppslagsord från ordböcker eller vissa andra teckenföljder. Mer information finns i din organisations lösenords- och säkerhetspolicy. Så här byter du lösenord 1 Klicka på fliken Alternativ. 2 Klicka på länken Ändra lösenord. 3 Ange ditt gamla lösenord i fältet Gammalt lösenord. 4 Ange det nya lösenordet i fältet Nytt lösenord.

21 Hantera kontot Ange meddelandeinställningar 21 5 Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen i fältet Upprepa nytt lösenord. 6 Klicka på Ändra. Bekräftelse av ändringen visas. Ange meddelandeinställningar Om meddelanden är aktiverade för organisationen får du e-postmeddelanden om all skräppost som finns i Spam Manager. Varje meddelande innehåller en lista över all e-post som mottagits sedan förra meddelandet. Meddelandet är skrivet på det språk som IT-administratören har angett eller som du senast har valt i Spam Manager. Se "Ändra språk för visning" på sidan 11. Du kan eventuellt ändra intervallen för hur ofta du ska få meddelanden, beroende på konfigurationen i Spam Manager. Om länken Meddelanden visas på sidan Alternativ kan du ändra intervall som anger hur ofta du ska få dessa meddelanden. Obs! Du måste eventuellt registrera dig och begära ett lösenord för att aktivera sändningen av meddelanden. Se "Komma igång med Spam Manager" på sidan 9. Hantera alias Så här ändrar du intervall för meddelanden 1 Klicka på fliken Alternativ. 2 Klicka på länken Meddelanden. 3 Kontrollera att kryssrutan Skickameddelandennärnyskräppostharkommit är markerad. 4 Välj hur ofta meddelanden ska skickas i listrutan När ska meddelanden skickas?. 5 Klicka på Spara. Om du har flera e-postadresser inom organisationen kan du kombinera dem som alias i ett enda Spam Manager-konto. Du kan exempelvis ha två e-postadresser och Om du kombinerar dessa konton behöver du bara en enda uppsättning inloggningsuppgifter till Spam Manager. All din skräppost visas samtidigt.

22 22 Hantera kontot Begära att en avsändare ska godkännas Du kan endast använda e-postadresser som har registrerats som alias i din organisation. Om du har registrerat alias för ditt konto så visas både avsändare och mottagare av skräppostmeddelanden på sidan Sammanfattning i Spam Manager. Så här lägger du till ett alias 1 Logga in på det Spam Manager-konto där du vill lägga till ett alias. 2 Klicka på fliken Alternativ. 3 Klicka på länken Hantera alias. 4 I fältet Lägg till ett alias anger du ytterligare e-postadresser som ska tillhöra detta konto. 5 Klicka på Lägg till. Ett bekräftelsemeddelande visas. Ett meddelande skickas till din andra e-postadress med en begäran om att du bekräftar att denna e-postadress ska användas som alias. Klicka på webbadressen i meddelandet för att bekräfta att ett alias ska skapas. Innan du har bekräftat detta alias visas det som väntande i Spam Manager. Så här tar du bort ett alias 1 Logga in på det Spam Manager-konto där du vill ta bort ett alias. 2 Klicka på fliken Alternativ. 3 Klicka på länken Hantera alias. 4 Markera kryssrutan till vänster om det alias som ska tas bort. 5 Klicka på Ta bort. När ett alias har tagits bort kommer e-postadressens skräppost inte längre att omdirigeras till alias-ägaren. I stället dirigeras skräpposten till ett nytt Spam Manager-konto för den e-postadressen. Om Spam Manager har konfigurerats för att skicka välkomstmeddelanden när skräppost tas emot, skickas ett meddelande till tidigare aliasadress. Användaren inbjuds att registrera sig och skapa ett Spam Manager-konto. Användaren kan då begära ett lösenord och hantera sitt eget Spam Manager-konto. Begära att en avsändare ska godkännas Om e-post från en viss avsändare regelbundet klassificeras som skräppost kan du begära att denna avsändare läggs till i organisationens lista över godkända avsändare. E-post från godkända avsändare förbigås vid AntiSpam-sökningar.

23 Hantera kontot Om kontogrupper 23 Obs! I vissa fall beslutar administratören av AntiSpam-tjänsten att du inte kan begära att en avsändare läggs till i listan över godkända avsändare. Alternativt kan administratören av AntiSpam-tjänsten tillåta dig att hantera egna listor över godkända och blockerade avsändare. I så fall kan du själv lägga till avsändare i listan. Se "Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare" på sidan 25. Om kontogrupper Så här begär du att en avsändare ska godkännas 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Välj ett meddelande från den aktuella avsändaren och klicka på Frisläpp. 3 Klicka på Begär att avsändaren godkänns i bekräftelsen Meddelandet har frisläppts. Ett meddelande med begäran om att avsändaren ska läggas till i organisationens lista över godkända avsändare skickas till e-postadministratören. Avsändaren läggs till efter bedömning av administratören. Karantänadministratören för Spam Manager kan bestämma att skräppost för enskilda Spam Manager-konton ska skickas till ägaren av en kontogrupp. Med en kontogrupp kan du visa skräppost för flera e-postadresser via ett Spam Manager-konto. Inställningarna för enskilda konton gäller även för dessa individers e-post. Dessutom kan användarna i gruppen själva visa och hantera sin skräppost. Om du har konfigurerats som ägare av en kontogrupp kan du få ett e-postmeddelande om detta, samt en begäran om bekräftelse. Användarna för de enskilda e-postadresserna i en kontogrupp kan fortfarande hantera sin egen skräppost och sina kontoinställningar. Om någon annan i kontogruppen hanterar din skräppost kan du få ett e-postmeddelande med begäran om bekräftelse från dig. Du kan fortfarande visa och öppna ditt eget Spam Manager-konto och hantera din skräppost och dina kontoinställningar själv.

24 24 Hantera kontot Om kontogrupper

25 Kapitel 4 Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare Kapitlet innehåller följande avsnitt: Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare Visa godkända och blockerade avsändare Lägga till en godkänd eller blockerad avsändare Redigera en godkänd eller blockerad avsändare Ta bort godkända eller blockerade avsändare Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare Obs! I vissa fall kan du inte hantera egna listor över godkända och blockerade avsändare, beroende på konfigurationen av AntiSpam i din organisation. I så fall kan du inte se flikarna Godkända avsändare och Blockerade avsändare i Spam Manager. I vissa fall kan du skapa en egen lista över godkända och blockerade avsändare, beroende på konfigurationen av AntiSpam i din organisation. Med en egen lista över godkända avsändare kan du exempelvis ta emot e-postmeddelanden från en adress som finns på företagets lista över blockerade avsändare.

26 26 Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare Visa godkända och blockerade avsändare En lista över godkända avsändare är en lista med domännamn och e-postadresser vars e-postmeddelanden du vill ta emot. Du kan ta emot e-post från avsändare som finns på offentliga listor eller företagslistor över blockerade avsändare eller som blockerats enligt andra metoder för klassificering av skräppost. En lista över blockerade avsändare är en lista med domännamn och e-postadresser vars e-postmeddelanden du vill blockera. E-post från en avsändare på listan blockeras även om sådana e-postmeddelanden i de flesta fall inte betraktas som skräppost. Din organisation kan ha egna listor över avsändare som är godkända respektive blockerade av företaget. Om du har möjlighet att hantera dina egna listor så har administratören av AntiSpam-tjänsten angett huruvida företagets lista ska ersätta dina listor eller tvärtom. Om du har andra frågor om oönskad e-post som passerar kontrollen, eller önskad e-post som stoppas i kontrollen, så kontaktar du administratören av AntiSpam-tjänsten. Posterna i listan över godkända eller blockerade avsändare kan bestå av fullständiga e-postadresser eller domäner, exempelvis eller domain.com. Du kan skapa ett obegränsat antal poster i din egen lista över godkända och blockerade avsändare. Obs! Du bör inte lägga till ditt domännamn i din lista över godkända avsändare. Om ditt eget domännamn finns i listan över godkända avsändare kan det leda till att skräppost från förfalskade e-postadresser inte placeras i karantän. Visa godkända och blockerade avsändare Så här visar du godkända och blockerade avsändare: Klicka på fliken Godkända avsändare eller Blockerade avsändare. Alla poster som finns på din lista visas, inklusive följande information: Avsändare eller domännamn Om posten är en fullständig e-postadress eller en domän Beskrivning av posten Datum då posten lades till Du kan sortera listan genom att klicka på kolumnrubrikerna.

27 Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare Lägga till en godkänd eller blockerad avsändare 27 Du kan ändra antalet poster som ska visas på varje enskild sida med hjälp av listrutan Poster per sida. Du kan söka efter en post på följande sätt: Söka efter en specifik avsändare. Du kan använda delvis matchning du behöver inte ange den fullständiga e-postadressen eller domänen. Det går inte att använda jokertecken i det här sökfältet. Om du söker med * så hittar du endast e-post som innehåller symbolen * i avsändarfältet. Söka efter avsändare som har lagts till i listan över godkända eller blockerade avsändare mellan två datum. Bläddra mellan sidorna i listan. Så här visar du alla poster igen efter en sökning: Klicka på Rensa sökning på fliken Godkända avsändare eller Blockerade avsändare (allt efter behov). Lägga till en godkänd eller blockerad avsändare Poster i dina listor över godkända och blockerade avsändare kan läggas till på flera sätt: Du kan lägga till poster i listorna över godkända eller blockerade avsändare manuellt på flikarna Godkända avsändare och Blockerade avsändare. När du frisläpper ett skräppostmeddelande till din inkorg kan du samtidigt godkänna avsändaren av skräppostmeddelandet. Du kan också godkänna avsändarens domän, så att all e-post som skickas från den domänen förbigås av AntiSpam-tjänsten Om du får ett aktivt sammanfattningsmeddelande om skräppost är det eventuellt möjligt att klicka på länken i meddelandet. Om länken är tillgänglig kan du använda den för att lägga till e-postmeddelandets avsändare i listan över godkända eller blockerade avsändare. Avsändaradressen på kuvertet är avsändarens aktuella e-postadress och den kan avvika från Svar till-adressen som visas i vanliga fall. Karantänadministratören för Spam Manager kan lägga till, redigera och ta bort poster för din räkning. I följande tabell visas giltiga egenskaper för posterna i listan.

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer Spam Manager Handbok för karantänadministratörer Handbok för karantänadministratörer i Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med

Läs mer

Quarantine. Administratörshandbok

Quarantine. Administratörshandbok Email Quarantine Administratörshandbok Administratörshandbok för Email Quarantine Dokumentversion: fas 0 Juridisk information Upphovsrätt 2016 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Version

Version 2 Inloggning i Viltdata För att registrera eller administrera uppgifter i viltdata, navigera till webbplatsen www.viltdata.se På startsidan finns allmän information och nyheter samt kontaktuppgifter till

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 203-03-09 Innehållsförteckning. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress 3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Akzo Nobel AB Användarguide - FAQ Externa användare Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Innehållsförteckning Registrera sig som användare... 3 Söka jobb med en redan registrerad

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Lathund för webbmail (OWA) Innehåll:

Lathund för webbmail (OWA) Innehåll: Lathund för webbmail (OWA) Innehåll: 1 Komma igång 2 Mailsignatur 3 Vidarebefordra e-post 4 Skräppostfiltrering 5 Trådade och otrådade konversationer 6 Autosvar OWA 2010 (Outlook Web App) Kom igång med

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret

Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret Version 3.1.1 2017-03-03 Inledning Detta dokument ger praktisk information till användare om hur ett konto skapas för rapportering till vaccinationsregistret.

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Handbok Mäklare Direkt Innehåll

Handbok Mäklare Direkt Innehåll Handbok Mäklare Direkt Innehåll Inledning... 2 Registrering... 3 Köpa objekt... 5 Fakturaköp... 5 Kortköp... 5 Aktivera objekt... 6 Objekt... 7 Mitt konto... 7 Priser och villkor... 7 Kontaktinformation...

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Innehåll Äldreomsorgen Södertälje kommun i Mina vårdkontakter... 3 Skaffa användarkonto... 4 Skaffa konto med personnummer...

Läs mer

Adobes volymlicensiering

Adobes volymlicensiering Adobes volymlicensiering VIP Admin Console Användarhandbok för Value Incentive Plan (VIP) Version 2.5 4 November 203 Innehåll Vad är VIP Admin Console?... 4 Komma igång med VIP... 4 Godkänna användarvillkoren...

Läs mer

Kom-igång-guide Administratör

Kom-igång-guide Administratör Kom-igång-guide för Administratör 1 Rev 1.1 Kom-igång-guide Administratör Innehåll Introduktion 2 Ordförklaringar 2 Skapa ett konto på Mina Sidor på Arbetet 3 Aktivera Office 365 i Telia Business Apps

Läs mer

Skriv in Användarnamn, Lösenord och klicka därefter på knappen [Logga In]

Skriv in Användarnamn, Lösenord och klicka därefter på knappen [Logga In] Quickguide För att logga in... Skriv in Användarnamn, Lösenord och klicka därefter på knappen [Logga In] Har glömt av ditt lösenord, går det att få instruktioner för hur du skaffar ett nytt genom att du

Läs mer

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 2 Logga in första gången...3 2.2 Logga in med användarnamn och lösenord...3 2.3 Min profil...4

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Medioteket. Introduktion till sli.se/medioteket för elever

Medioteket. Introduktion till sli.se/medioteket för elever Medioteket Introduktion till sli.se/medioteket för elever Innehåll 4 Aktivera konto 5 Söka Sök Boxar Filter Samsök 6 Strömma media 6 Dela/Skapa klipp 7 Favoriter 7 Inställningar 7 Glömt lösenordet? 7

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

E-post i webbläsaren Edge

E-post i webbläsaren Edge E-post i webbläsaren Edge Logga in och ut Omedelbart efter att du har skapat ditt konto och fått det godkänt öppnas förmodligen en informationssida där du kan välja att gå till Inkorgen i e-postlådan.

Läs mer

2015-09-09, version 1. Användarmanual för

2015-09-09, version 1. Användarmanual för 2015-09-09, version 1 Användarmanual för Innehåll Skolverkets Mina sidor en introduktion... 2 Behörigheter i Mina sidor... 3 Lägg upp en behörighetsstruktur för Mina sidor... 4 Vem får ett användarkonto

Läs mer

GLOBAL SERVICEANSÖKAN. För återförsäljare

GLOBAL SERVICEANSÖKAN. För återförsäljare GLOBAL SERVICEANSÖKAN För återförsäljare Guide för att komma igång 25 september 2013 Besök www.plantronics.com OBS: Systemet är känsligt för dina webbläsarinställningar. T.ex.: om du har brittiska inställningar

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Aon Hewitt. Användarmanual. Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon Hewitt. Användarmanual. Risk. Reinsurance. Human Resources. Användarmanual Risk. Reinsurance. Human Resources. Innehåll Inloggning 3 Glömt lösenord 3 Bli kund 4 Registrering företag 6 Registrering anställda 6 Manualer 7 Allmän information om tjänsten 7 Rapport

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

För att erhålla en notifiering måste du skapa en prenumeration i funktionen

För att erhålla en notifiering måste du skapa en prenumeration i funktionen Generellt Nedan beskrivs funktionen Notifieringsservice i Business Online. I funktionen prenumererar du på olika notifieringar. Dokumentet innehåller följande: Information om var jag hittar Notifieringsservice

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar för användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas en översiktsvy med alla användare och externa

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

Dela, samarbeta, byt. Bruksanvisning för medlemmar

Dela, samarbeta, byt. Bruksanvisning för medlemmar Dela, samarbeta, byt Bruksanvisning för medlemmar Få inbjudan till samarbete Innan du kan börja arbeta i ett samarbete på Nordiska skolnätet måste du först få en inbjudan. Det är din lärare eller den ansvariga

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

INTROGUIDE TILL E-POST

INTROGUIDE TILL E-POST Sida 1 av 5 Version: 3 (EL) INTROGUIDE TILL E-POST Här har vi samlat lite allmänna instruktioner hur du installerar ett e-postkonto, jobbar med IMAP, aktiverar vidarebefodringar och out-of-office funktionen.

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38. Centralen för utredning av penningtvätt WEBBAPPLIKATION 4.1 REGISTERING GUIDE APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.0 Stödtelefon: tfn: 0295 486 833 (vardagar 8 16) e-post: goaml.krp@poliisi.fi Frågor

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen

Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen Som en del av NordLEI-webbportalen kan kunder ansöka om pre-lei för sina juridiska personer. Dessutom tillåter NordLEI även både så kallad

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

e-line automatisk e-post

e-line automatisk e-post e-line automatisk e-post Pyramid Business Studio från 3.40A (2011-01-03) e-line - automatisk e-post I Pyramid e-line finns flera funktioner för att skapa automatiska e-postmeddelande. Några tekniska förutsättningar

Läs mer

Kom igång med Mina sidor

Kom igång med Mina sidor Kom igång med Mina sidor Administrera dina digitala läromedel 1 Välkommen till Mina sidor! Här hittar du dina digitala läromedel och kan enkelt administrera dem. Har du redan ett konto kan du hoppa direkt

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE

INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE Det finns två sätt att gå till ansökningsformulärsidan: 1. http://kulturdatabasen.se/projektbidrag

Läs mer

Instruktion för registrering

Instruktion för registrering Instruktion för registrering Introduktion Den här instruktionen visar steg för steg hur registrering går till. Här hittar du också vanliga problem som kan uppstå, de visas i en blå ruta. Vi använder ett

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Ansök om Autogiro hos din golfklubb

Ansök om Autogiro hos din golfklubb Ansök om Autogiro hos din golfklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Skapa en användare... 3 Fyll i en ansökan... 5 Skriv ut, signera och lämna in din blankett till din golfklubb... 6 Vid

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Fullständigt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 Den programvara

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer