Spam Manager. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spam Manager. Användarhandbok"

Transkript

1 Spam Manager Användarhandbok

2 Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp, Checkmark-logotypen och är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Symantec Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Detta dokument eller delar av det får inte reproduceras i någon form för något ändamål utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Symantec Corporation och dess eventuella licensgivare. Symantec Corporation 350 Ellis Street, Mountain View, CA Kunder rekommenderas att konsultera specialister för att säkerställa att Symantecs tjänster överensstämmer med relevant lagstiftning och relevanta bestämmelser. Detta kan innefatta (men är inte begränsat till) dataskyddslagar, sekretesslagar, föreskrifter för telekommunikation och anställningslagar, beroende på jurisdiktion. I många jurisdiktioner är det ett krav att användare av tjänsterna får information om eller ombeds att godkänna åtkomst eller övervakning av e-post för att de ska kunna ta del av säkerhetstjänsterna som Symantec erbjuder En del av de funktioner som beskrivs i dokumentationen är inte tillgängliga i vissa länder, på grund av lokal lagstiftning. Konfigurationen av tjänsterna förblir ditt ansvar och är helt under din kontroll. I vissa länder kan det bli nödvändigt att få godkännande av enskild personal. Symantec rekommenderar att du alltid kontrollerar lokal lagstiftning innan en Symantec-tjänst distribueras. Du bör förstå vilka krav som gäller inom din organisation avseende policy för elektroniska meddelanden samt tillämpliga lagstadgade skyldigheter inom din bransch och jurisdiktion. Symantec kan inte ta ansvar för eventuellt civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar som kunden kan ådra sig som ett resultat av användning av tjänsten, eller implementeringen av eventuell rådgivning i samband härmed. Dokumentationen tillhandahålls "i befintligt skick", och Symantec friskriver sig från villkor, framställningar och garantier av alla slag, såväl uttryckliga som underförstådda, inklusive garantier för marknadsvärde, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje parts rättigheter, utom i fall då sådan friskrivning har förklarats ogiltig enligt gällande lagstiftning. Symantec Corporation skall inte hållas ansvarig för oförutsedda skador eller följdskador i samband med utrustningens prestanda eller användningen av denna dokumentation. Informationen i dokumentationen kan komma att ändras ändras utan föregående meddelande. Symantec kan efter eget gottfinnande ändra villkoren för användande genom att publicera sådana ändrade villkor på webbplatsen.

3 Teknisk support Om du behöver hjälp med någon del av säkerhetstjänsterna som inte tas upp i hjälp- eller administratörshandböckerna på nätet, kan du ta kontakt med din IT-administratör eller den tekniska supporten. Klicka på Support > Kontakta oss för att hitta kontaktuppgifterna till teknisk support.

4

5 Innehåll Teknisk support... 3 Kapitel 1 Introduktion... 7 Versioner av handboken... 7 Om Spam Manager... 8 Komma igång med Spam Manager... 9 Inloggning till Spam Manager Ändra språk för visning Kapitel 2 Hantera dina meddelanden Visa meddelanden i Spam Manager Söka efter ett meddelande Välja meddelanden Visa innehållet i ett e-postmeddelande: Frisläppa meddelanden Så här frisläpper du ett meddelande från en aktiv sammanfattning: Ta bort meddelanden Kapitel 3 Hantera kontot Hantera kontot Byta lösenord Ange meddelandeinställningar Hantera alias Begära att en avsändare ska godkännas Om kontogrupper Kapitel 4 Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare Visa godkända och blockerade avsändare Lägga till en godkänd eller blockerad avsändare Redigera en godkänd eller blockerad avsändare Ta bort godkända eller blockerade avsändare... 30

6 6 Innehåll Kapitel 5 Felsökning Jag har inte fått e-postmeddelandet om att registrera mig och logga in Systemet skickar inget lösenord till mig Jag har frisläppt ett meddelande men har inte mottagit det i min inkorg... 32

7 Kapitel 1 Introduktion Kapitlet innehåller följande avsnitt: Versioner av handboken Om Spam Manager Komma igång med Spam Manager Inloggning till Spam Manager Ändra språk för visning Versioner av handboken Denna handbok finns på följande språk: Kinesiska (förenklad) Kinesiska (traditionell) Danska Nederländska Engelska Franska Tyska Italienska Japanska Koreanska Portugisiska (Brasilien) Ryska

8 8 Introduktion Om Spam Manager Spanska Svenska Om Spam Manager Skräppost är oönskad e-post som ofta försöker sälja falska och/eller olagliga produkter och som skickas urskillningslöst till ett stort antal adresser. AntiSpam-tjänsten granskar alla e-postmeddelanden som skickas till organisationen. Meddelanden som misstänks vara skräppost omdirigeras till Spam Manager. De hamnar alltså inte i din inkorg. Din skräppost lagras i Spam Manager. Du kan logga in i Spam Manager och se information om alla skräppostmeddelanden du har fått. Du kan i vissa fall läsa texten i dessa e-postmeddelanden, beroende på din organisations säkerhetspolicy. Du kan i vissa fall även frisläppa e-postmeddelanden direkt via varningsmeddelanden om skräppost som kommer till inkorgen, utan att logga in i Spam Manager. Med Spam Manager kan du antingen: Ta bort oönskad e-post. Frisläppa önskad e-post till din vanliga inkorg. E-postmeddelanden sparas vanligtvis i 14 dagar om du inte väljer att ta bort dem tidigare. Därefter tas de bort automatiskt. Du loggar in i Spam Manager med ett lösenord. Det är endast du själv och karantänadministratören i din organisation som kan se din e-post. Övriga användare har inte åtkomst till ditt Spam Manager-konto. Du kan i vissa fall få regelbundna meddelanden om skräppost, beroende på vilka inställningar karantänadministratören har gjort i Spam Manager. Se "Ange meddelandeinställningar" på sidan 21. Om du får e-post till flera adresser inom organisationen kan du lägga till dem som alias i ditt Spam Manager-huvudkonto. Se "Hantera alias" på sidan 21. All skräppost omdirigeras då till ett enda Spam Manager-konto. Du kan i vissa fall definiera en egen lista över godkända och blockerade avsändare, beroende på konfigurationen av AntiSpam-tjänsten i din organisation. Använd listan över godkända avsändare för att se till att du får önskad e-post från avsändare som finns på en offentlig lista eller företagslista över blockerade adresser. Använd listan över blockerade avsändare för att blockera e-post från avsändare som inte finns med på en offentlig lista eller företagslista över blockerade adresser.

9 Introduktion Komma igång med Spam Manager 9 Se "Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare" på sidan 25. Komma igång med Spam Manager Det finns flera sätt att få åtkomst till e-postmeddelanden som klassificerats som skräppost. Alternativen är beroende av hur organisationens karantänadministratör har konfigurerat Spam Manager. Tabell 1-1 Inställningsalternativ för Spam Manager Inställningsalternativ för Spam Manager Ditt Spam Manager-konto konfigureras av karantänadministratören. Du får ett välkomstmeddelande med en inloggningslänk till Spam Manager. Du kan logga in i Spam Manager när du vill visa och frisläppa e-postmeddelanden som har klassificerats som skräppost. Du får ett meddelande när skräppost har skickats till dig. Obs! Karantänadministratören har eventuellt inaktiverat meddelanden. Då kan du logga in i Spam Manager för att granska och frisläppa e-postmeddelanden. Ditt Spam Manager-konto konfigureras automatiskt när du får det första e-postmeddelandet som klassificerats som skräppost. Du får ett välkomstmeddelande första gången du mottar skräppost. Det innehåller en inloggningslänk till Spam Manager. Du kan logga in i Spam Manager när du vill visa och frisläppa e-postmeddelanden som har klassificerats som skräppost. Du får ett meddelande när skräppost har skickats till dig. Obs! Karantänadministratören har eventuellt inaktiverat meddelanden. Då kan du logga in i Spam Manager för att granska och frisläppa e-postmeddelanden. Ditt Spam Manager-konto konfigureras av karantänadministratören. Du får ett välkomstmeddelande med en inloggningslänk till Spam Manager. Du får sammanfattningar av meddelanden när skräppost har skickats till dig. Sammanfattningen innehåller en länk som du kan använda för att logga in i Spam Manager för att granska och frisläppa e-postmeddelanden som har klassificerats som skräppost. Du kan logga in i Spam Manager när du vill visa och frisläppa e-postmeddelanden som har klassificerats som skräppost, om så önskas.

10 10 Introduktion Inloggning till Spam Manager Inställningsalternativ för Spam Manager Ditt Spam Manager-konto konfigureras automatiskt när du får det första e-postmeddelandet som klassificerats som skräppost. Du får aktiva sammanfattningar av meddelandena när du mottar ett e-postmeddelande som klassificerats som skräppost. Du kan frisläppa ett e-postmeddelande direkt från sammanfattningen. Du kan i vissa fall lägga till kuvertavsändarens e-postadress i en lista över godkända eller blockerade avsändare direkt från meddelandet. Meddelandet innehåller en länk så att du kan logga in i Spam Manager för att granska och frisläppa e-postmeddelanden som har klassificerats som skräppost. Du får inget separat välkomstmeddelande som innehåller en länk till Spam Manager. Inloggning till Spam Manager Du kan logga in till Spam Manager om du har en webbadress och ett lösenord. Om ditt Spam Manager-konto skapas automatiskt finns dessa uppgifter i välkomstmeddelandet. Så här loggar du in i Spam Manager: 1 Klicka på webbadressen i välkomstmeddelandet. Inloggningssidan för Spam Manager visas. 2 Ange din e-postadress och ditt lösenord. 3 Klicka på Inloggning. Obs! Du kan bli ombedd att byta lösenord med jämna mellanrum, beroende på säkerhetspolicyn i din organisation. Din organisation kan ha specificerat begränsningar för vilken typ av lösenord du får använda. 4 Sidan Sammanfattning visas i Spam Manager. Upp till fyra flikar visas: Sammanfattning En lista visas över all skräppost som omdirigerats från inkorgen till ditt Spam Manager-konto

11 Introduktion Ändra språk för visning 11 Godkända avsändare Visar en lista över dina egna godkända avsändare. Se "Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare" på sidan 25. Obs! Eventuellt kan du inte hantera en egen lista över godkända avsändare, beroende på konfigurationen av AntiSpam i organisationen. I så fall kan du inte visa fliken Godkända avsändare i Spam Manager. Blockera avsändare Visar en lista över dina egna blockerade avsändare. Se "Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare" på sidan 25. Obs! Eventuellt kan du inte hantera en egen lista över blockerade avsändare, beroende på konfigurationen av AntiSpam i organisationen. I så fall kan du inte visa fliken Blockerade avsändare i Spam Manager. Alternativ Här kan du ändra intervall för meddelanden om skräppost, lägga till alias och byta lösenord. Ändra språk för visning Du kan ändra visningsspråket i Spam Manager. När du ändrar språk i Spam Manager kommer även dina mottagna meddelanden att visas på samma språk. Du kan ändra språk när som helst. Så här ändrar du språk för visning: Välj språk i listrutan i det övre högra hörnet på Spam Manager-skärmen. Det valda språket används sedan i Spam Manager när du loggar in på nytt.

12 12 Introduktion Ändra språk för visning

13 Kapitel 2 Hantera dina meddelanden Kapitlet innehåller följande avsnitt: Visa meddelanden i Spam Manager Söka efter ett meddelande Välja meddelanden Visa innehållet i ett e-postmeddelande: Frisläppa meddelanden Så här frisläpper du ett meddelande från en aktiv sammanfattning: Ta bort meddelanden Visa meddelanden i Spam Manager När du har loggat in i Spam Manager visas all din skräppost i en lista. Information om avsändare och datum visas för varje meddelande. Du kan eventuellt även se ämnet för e-postmeddelandet, beroende på säkerhetspolicyn i organisationen. Obs! Om Spam Manager-kontot innehåller skräppost från flera e-postadresser från flera alias-konton visas mottagaradressen som varje meddelande har skickats till. Se "Hantera alias" på sidan 21. Så här sorterar du listan 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Klicka på rubriken för den kolumn du vill sortera efter. En pil som anger sorteringsordningen visas i kolumnrubriken.

14 14 Hantera dina meddelanden Söka efter ett meddelande Så här definierar du hur många poster som ska visas på sidan: 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Klicka på pilen intill listrutan Meddelanden per sida och välj det antal poster som du vill visa. Söka efter ett meddelande Du kan söka efter e-post från specifika avsändare eller med ett visst ämne i Spam Manager. Så här söker du efter ett meddelande 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Skriv ett nyckelord (eller delar av det) i sökrutan för att identifiera ämnesraden eller avsändaren av e-postmeddelandet. Det går inte att använda jokertecken i sökfältet. Om du exempelvis söker efter * så hittar du endast e-postmeddelanden som innehåller symbolen * i ämnesraden eller i avsändarens namn. 3 Klicka på Sök. Meddelanden som innehåller de angivna nyckelorden visas. Så här visar du alla meddelanden i listan 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Klicka på Rensa sökning. Välja meddelanden 3 Alla e-postmeddelanden visas i listan, enligt inställningarna för antalet meddelanden per sida. Se "Visa meddelanden i Spam Manager" på sidan 13. När du vill ta bort eller frisläppa meddelanden kan du antingen välja enskilda meddelanden eller en sida i taget. Så här väljer du ett enskilt meddelande 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Sök efter meddelandet och markera kryssrutan till vänster om det.

15 Hantera dina meddelanden Visa innehållet i ett e-postmeddelande: 15 Så här väljer du meddelanden på en sida i taget 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Markera kryssrutan högst upp i listan till vänster om kolumnen Avsändare. Alla e-postmeddelanden på sidan markeras. Visa innehållet i ett e-postmeddelande: Du kan eventuellt visa innehållet i de e-postmeddelanden som finns i Spam Manager, beroende på säkerhetspolicyn i din organisation. Om säkerhetspolicyn i din organisation förhindrar dig från att visa ämnet eller innehållet i meddelanden i Spam Manager, så måste du frisläppa dem till din inkorg för e-post för att kunna läsa dem. Vi rekommenderar att du är försiktig när du avgör om du ska frisläppa meddelanden med potentiellt olämpligt innehåll. När du har frisläppt ett e-postmeddelande och tagit emot det i inkorgen, så är meddelandet ditt ansvar. Så här visar du innehållet i ett e-postmeddelande 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Sök efter meddelandet och klicka på avsändarens namn. Frisläppa meddelanden Meddelandet visas. Du kan läsa innehållet i e-postmeddelandet och avgöra om det ska frisläppas eller tas bort eller ingetdera. När du frisläpper ett e-postmeddelande skickas det till din inkorg. Det fortsätter att visas i Spam Manager. I frisläppta meddelanden visas en liten pil intill ämnet. Meddelanden kan frisläppas individuellt eller en sida i taget. Om du äger ett konto med alias eller en kontogrupp och frisläpper ett e-postmeddelande för ett av dina alias eller medlemskonton, så frisläpps meddelandet till den ursprungliga mottagarens inkorg och inte till din inkorg. Så här frisläpper du ett meddelande från Spam Manager 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Du kan göra följande: Markera kryssrutan till vänster om e-postmeddelandet som du vill frisläppa och klicka på Frisläpp högst upp eller längst ned i listan.

16 16 Hantera dina meddelanden Så här frisläpper du ett meddelande från en aktiv sammanfattning: Öppna meddelandet som ska frisläppas genom att klicka på avsändaruppgifterna och klicka på Frisläpp högst upp eller längst ned i meddelandet. Bekräftelsemeddelandet Meddelandet har frisläppts visas. Du kan eventuellt begära att avsändaren läggs till i din eller organisationens lista över godkända avsändare. Se "Begära att en avsändare ska godkännas" på sidan 22. Se "Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare" på sidan 25. Så här frisläpper du flera meddelanden från Spam Manager 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Markera kryssrutan till vänster om e-postmeddelandet som ska frisläppas och klicka på Frisläpp högst upp eller längst ned i listan. Bekräftelsemeddelandet Meddelandet har frisläppts visas för det först markerade meddelandet. 3 Klicka på Fortsätt. Bekräftelsemeddelandet Meddelandet har frisläppts visas för nästa meddelande. Upprepa detta tills alla meddelanden har frisläppts. Obs! I varje bekräftelsemeddelande Meddelandet har frisläppts kan du eventuellt begära att avsändaren läggs till i din eller organisationens lista över godkända avsändare. Se "Begära att en avsändare ska godkännas" på sidan 22. Se "Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare" på sidan 25. Så här frisläpper du ett meddelande från en aktiv sammanfattning: Om organisationen har aktiverat aktiva sammanfattningsmeddelanden innehåller dessa meddelanden länkar för att frisläppa skräppost. Du behöver inte logga in till Spam Manager när du ska frisläppa ett e-postmeddelande. Av säkerhetsskäl kan du endast frisläppa ett e-postmeddelande en gång från en aktiv sammanfattning. Tanken är att förhindra illasinnade användare från att frisläppa e-postmeddelanden flera gånger och därigenom utföra en DOS-attack (Denial of Service) Om du behöver frisläppa meddelandet igen kan du göra det via Spam Manager. Du kan också be karantänadministratören att frisläppa det. E-post kan inte frisläppas under följande omständigheter:

17 Hantera dina meddelanden Ta bort meddelanden 17 Meddelandet har redan frisläppts via Spam Manager. Du eller karantänadministratören har redan tagit bort meddelandet från Spam Manager. E-postmeddelandet har slutat att gälla. Skräppostmeddelanden sparas i 14 dagar. Så här frisläpper du ett meddelande från en aktiv sammanfattning Klicka på länken intill e-postmeddelandet som du vill frisläppa. Länken finns i meddelandet om skräppost. Frisläppningen av meddelandet bekräftas. Ta bort meddelanden När du tar bort ett meddelande så tas det bort från Spam Manager. Markerade meddelanden kan tas bort individuellt, en sida i taget eller alla på en gång. Så här tar du bort ett meddelande 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Du kan göra följande: Markera kryssrutan till vänster om e-postmeddelandet som du vill ta bort och klicka på Ta bort högst upp eller längst ned i listan. Öppna meddelandet som ska tas bort genom att klicka på avsändaruppgifterna och klicka på Ta bort högst upp eller längst ned i meddelandet. Så här tar du bort en sida med e-postmeddelanden 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Markera kryssrutan till vänster om avsändarrubriken. Alla e-postmeddelanden på sidan markeras. 3 Klicka på Ta bort högst upp eller längst ned i listan. Så här tar du bort alla meddelanden 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Klicka på Ta bort alla högst upp eller längst ned i listan.

18 18 Hantera dina meddelanden Ta bort meddelanden

19 Kapitel 3 Hantera kontot Kapitlet innehåller följande avsnitt: Hantera kontot Byta lösenord Ange meddelandeinställningar Hantera alias Begära att en avsändare ska godkännas Om kontogrupper Hantera kontot I följande tabell beskrivs vilka uppgifter som behövs för att använda Spam Manager-kontot på önskvärt sätt: Tabell 3-1 Uppgift Byta lösenord Uppgifter för hantering av kontot Beskrivning Du bör byta lösenord med jämna mellanrum. Spam Manager kräver i vissa fall byte av lösenord med jämna mellanrum, beroende på organisationens säkerhetspolicy. Se "Byta lösenord" på sidan 20. Ange meddelandeinställningar Ange hur ofta du vill få meddelanden om skräppost. Se "Ange meddelandeinställningar" på sidan 21.

20 20 Hantera kontot Byta lösenord Uppgift Hantera alias Beskrivning Om du har flera e-postadresser inom organisationen kan de hanteras i Spam Manager-huvudkontot. Se "Hantera alias" på sidan 21. Obs! Spam Manager-karantänadministratören kan ha konfigurerat dina e-postkonton som alias åt dig. I så fall kan det innebära att din skräppost hanteras för dig. Detta innebär att du kan få ett e-postmeddelande med en begäran om bekräftelse. Begära att en avsändare ska godkännas Du kan begära att en avsändare ska läggas till i organisationens lista över godkända avsändare, så att e-postmeddelanden från avsändaren inte klassificeras som skräppost. Se "Begära att en avsändare ska godkännas" på sidan 22. Obs! Du kan i vissa fall hantera dina egna listor över godkända och blockerade avsändare. I så fall kan du själv lägga till avsändare i din egen lista över godkända avsändare. Se "Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare" på sidan 25. Byta lösenord Av säkerhetsskäl bör du byta lösenord med jämna mellanrum. Spam Manager kräver i vissa fall byte av lösenord med jämna mellanrum, beroende på organisationens säkerhetspolicy. Spam Manager kan ställa vissa krav på ditt nya lösenord, t.ex att numeriska tecken och specialtecken ska användas. Lösenordspolicyn kan också förhindra användning av uppslagsord från ordböcker eller vissa andra teckenföljder. Mer information finns i din organisations lösenords- och säkerhetspolicy. Så här byter du lösenord 1 Klicka på fliken Alternativ. 2 Klicka på länken Ändra lösenord. 3 Ange ditt gamla lösenord i fältet Gammalt lösenord. 4 Ange det nya lösenordet i fältet Nytt lösenord.

21 Hantera kontot Ange meddelandeinställningar 21 5 Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen i fältet Upprepa nytt lösenord. 6 Klicka på Ändra. Bekräftelse av ändringen visas. Ange meddelandeinställningar Om meddelanden är aktiverade för organisationen får du e-postmeddelanden om all skräppost som finns i Spam Manager. Varje meddelande innehåller en lista över all e-post som mottagits sedan förra meddelandet. Meddelandet är skrivet på det språk som IT-administratören har angett eller som du senast har valt i Spam Manager. Se "Ändra språk för visning" på sidan 11. Du kan eventuellt ändra intervallen för hur ofta du ska få meddelanden, beroende på konfigurationen i Spam Manager. Om länken Meddelanden visas på sidan Alternativ kan du ändra intervall som anger hur ofta du ska få dessa meddelanden. Obs! Du måste eventuellt registrera dig och begära ett lösenord för att aktivera sändningen av meddelanden. Se "Komma igång med Spam Manager" på sidan 9. Hantera alias Så här ändrar du intervall för meddelanden 1 Klicka på fliken Alternativ. 2 Klicka på länken Meddelanden. 3 Kontrollera att kryssrutan Skickameddelandennärnyskräppostharkommit är markerad. 4 Välj hur ofta meddelanden ska skickas i listrutan När ska meddelanden skickas?. 5 Klicka på Spara. Om du har flera e-postadresser inom organisationen kan du kombinera dem som alias i ett enda Spam Manager-konto. Du kan exempelvis ha två e-postadresser och Om du kombinerar dessa konton behöver du bara en enda uppsättning inloggningsuppgifter till Spam Manager. All din skräppost visas samtidigt.

22 22 Hantera kontot Begära att en avsändare ska godkännas Du kan endast använda e-postadresser som har registrerats som alias i din organisation. Om du har registrerat alias för ditt konto så visas både avsändare och mottagare av skräppostmeddelanden på sidan Sammanfattning i Spam Manager. Så här lägger du till ett alias 1 Logga in på det Spam Manager-konto där du vill lägga till ett alias. 2 Klicka på fliken Alternativ. 3 Klicka på länken Hantera alias. 4 I fältet Lägg till ett alias anger du ytterligare e-postadresser som ska tillhöra detta konto. 5 Klicka på Lägg till. Ett bekräftelsemeddelande visas. Ett meddelande skickas till din andra e-postadress med en begäran om att du bekräftar att denna e-postadress ska användas som alias. Klicka på webbadressen i meddelandet för att bekräfta att ett alias ska skapas. Innan du har bekräftat detta alias visas det som väntande i Spam Manager. Så här tar du bort ett alias 1 Logga in på det Spam Manager-konto där du vill ta bort ett alias. 2 Klicka på fliken Alternativ. 3 Klicka på länken Hantera alias. 4 Markera kryssrutan till vänster om det alias som ska tas bort. 5 Klicka på Ta bort. När ett alias har tagits bort kommer e-postadressens skräppost inte längre att omdirigeras till alias-ägaren. I stället dirigeras skräpposten till ett nytt Spam Manager-konto för den e-postadressen. Om Spam Manager har konfigurerats för att skicka välkomstmeddelanden när skräppost tas emot, skickas ett meddelande till tidigare aliasadress. Användaren inbjuds att registrera sig och skapa ett Spam Manager-konto. Användaren kan då begära ett lösenord och hantera sitt eget Spam Manager-konto. Begära att en avsändare ska godkännas Om e-post från en viss avsändare regelbundet klassificeras som skräppost kan du begära att denna avsändare läggs till i organisationens lista över godkända avsändare. E-post från godkända avsändare förbigås vid AntiSpam-sökningar.

23 Hantera kontot Om kontogrupper 23 Obs! I vissa fall beslutar administratören av AntiSpam-tjänsten att du inte kan begära att en avsändare läggs till i listan över godkända avsändare. Alternativt kan administratören av AntiSpam-tjänsten tillåta dig att hantera egna listor över godkända och blockerade avsändare. I så fall kan du själv lägga till avsändare i listan. Se "Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare" på sidan 25. Om kontogrupper Så här begär du att en avsändare ska godkännas 1 Klicka på fliken Sammanfattning. 2 Välj ett meddelande från den aktuella avsändaren och klicka på Frisläpp. 3 Klicka på Begär att avsändaren godkänns i bekräftelsen Meddelandet har frisläppts. Ett meddelande med begäran om att avsändaren ska läggas till i organisationens lista över godkända avsändare skickas till e-postadministratören. Avsändaren läggs till efter bedömning av administratören. Karantänadministratören för Spam Manager kan bestämma att skräppost för enskilda Spam Manager-konton ska skickas till ägaren av en kontogrupp. Med en kontogrupp kan du visa skräppost för flera e-postadresser via ett Spam Manager-konto. Inställningarna för enskilda konton gäller även för dessa individers e-post. Dessutom kan användarna i gruppen själva visa och hantera sin skräppost. Om du har konfigurerats som ägare av en kontogrupp kan du få ett e-postmeddelande om detta, samt en begäran om bekräftelse. Användarna för de enskilda e-postadresserna i en kontogrupp kan fortfarande hantera sin egen skräppost och sina kontoinställningar. Om någon annan i kontogruppen hanterar din skräppost kan du få ett e-postmeddelande med begäran om bekräftelse från dig. Du kan fortfarande visa och öppna ditt eget Spam Manager-konto och hantera din skräppost och dina kontoinställningar själv.

24 24 Hantera kontot Om kontogrupper

25 Kapitel 4 Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare Kapitlet innehåller följande avsnitt: Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare Visa godkända och blockerade avsändare Lägga till en godkänd eller blockerad avsändare Redigera en godkänd eller blockerad avsändare Ta bort godkända eller blockerade avsändare Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare Obs! I vissa fall kan du inte hantera egna listor över godkända och blockerade avsändare, beroende på konfigurationen av AntiSpam i din organisation. I så fall kan du inte se flikarna Godkända avsändare och Blockerade avsändare i Spam Manager. I vissa fall kan du skapa en egen lista över godkända och blockerade avsändare, beroende på konfigurationen av AntiSpam i din organisation. Med en egen lista över godkända avsändare kan du exempelvis ta emot e-postmeddelanden från en adress som finns på företagets lista över blockerade avsändare.

26 26 Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare Visa godkända och blockerade avsändare En lista över godkända avsändare är en lista med domännamn och e-postadresser vars e-postmeddelanden du vill ta emot. Du kan ta emot e-post från avsändare som finns på offentliga listor eller företagslistor över blockerade avsändare eller som blockerats enligt andra metoder för klassificering av skräppost. En lista över blockerade avsändare är en lista med domännamn och e-postadresser vars e-postmeddelanden du vill blockera. E-post från en avsändare på listan blockeras även om sådana e-postmeddelanden i de flesta fall inte betraktas som skräppost. Din organisation kan ha egna listor över avsändare som är godkända respektive blockerade av företaget. Om du har möjlighet att hantera dina egna listor så har administratören av AntiSpam-tjänsten angett huruvida företagets lista ska ersätta dina listor eller tvärtom. Om du har andra frågor om oönskad e-post som passerar kontrollen, eller önskad e-post som stoppas i kontrollen, så kontaktar du administratören av AntiSpam-tjänsten. Posterna i listan över godkända eller blockerade avsändare kan bestå av fullständiga e-postadresser eller domäner, exempelvis eller domain.com. Du kan skapa ett obegränsat antal poster i din egen lista över godkända och blockerade avsändare. Obs! Du bör inte lägga till ditt domännamn i din lista över godkända avsändare. Om ditt eget domännamn finns i listan över godkända avsändare kan det leda till att skräppost från förfalskade e-postadresser inte placeras i karantän. Visa godkända och blockerade avsändare Så här visar du godkända och blockerade avsändare: Klicka på fliken Godkända avsändare eller Blockerade avsändare. Alla poster som finns på din lista visas, inklusive följande information: Avsändare eller domännamn Om posten är en fullständig e-postadress eller en domän Beskrivning av posten Datum då posten lades till Du kan sortera listan genom att klicka på kolumnrubrikerna.

27 Hantera listorna över godkända och blockerade avsändare Lägga till en godkänd eller blockerad avsändare 27 Du kan ändra antalet poster som ska visas på varje enskild sida med hjälp av listrutan Poster per sida. Du kan söka efter en post på följande sätt: Söka efter en specifik avsändare. Du kan använda delvis matchning du behöver inte ange den fullständiga e-postadressen eller domänen. Det går inte att använda jokertecken i det här sökfältet. Om du söker med * så hittar du endast e-post som innehåller symbolen * i avsändarfältet. Söka efter avsändare som har lagts till i listan över godkända eller blockerade avsändare mellan två datum. Bläddra mellan sidorna i listan. Så här visar du alla poster igen efter en sökning: Klicka på Rensa sökning på fliken Godkända avsändare eller Blockerade avsändare (allt efter behov). Lägga till en godkänd eller blockerad avsändare Poster i dina listor över godkända och blockerade avsändare kan läggas till på flera sätt: Du kan lägga till poster i listorna över godkända eller blockerade avsändare manuellt på flikarna Godkända avsändare och Blockerade avsändare. När du frisläpper ett skräppostmeddelande till din inkorg kan du samtidigt godkänna avsändaren av skräppostmeddelandet. Du kan också godkänna avsändarens domän, så att all e-post som skickas från den domänen förbigås av AntiSpam-tjänsten Om du får ett aktivt sammanfattningsmeddelande om skräppost är det eventuellt möjligt att klicka på länken i meddelandet. Om länken är tillgänglig kan du använda den för att lägga till e-postmeddelandets avsändare i listan över godkända eller blockerade avsändare. Avsändaradressen på kuvertet är avsändarens aktuella e-postadress och den kan avvika från Svar till-adressen som visas i vanliga fall. Karantänadministratören för Spam Manager kan lägga till, redigera och ta bort poster för din räkning. I följande tabell visas giltiga egenskaper för posterna i listan.

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Användarhandbok till Web Quarantine Version 4.3

Användarhandbok till Web Quarantine Version 4.3 Användarhandbok till Web Quarantine Version 4.3 Web Quarantine Användarhandbok Version 4.3 Innehållet i denna handbok är endast informativ och kan ändras utan föregående avisering. Norman och andra som

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Norton 360TM Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska

Läs mer

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Rev 20020305 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 3 Läsanvisningar 4 Programvara 4 1. Produktadministration

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Inloggnings- och registreringsfrågor

Inloggnings- och registreringsfrågor Inloggnings- och registreringsfrågor» Varför kan jag inte logga in? Det finns flera möjliga förklaringar till detta. Först och främst, försäkra dig om att ditt användarnamn och lösenord stämmer. Om du

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1 1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1 1.1 EXEMPELFÖRETAG...1 1.2 STARTSIDA/HEM...1 1.3 OM FÖRETAGET...2 1.4 KONTAKTA OSS...2 1.5 KÖPVILLKOR...3 1.6 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR...4 1.7 LOGGA IN...4 1.8 SKAPA KONTO...5

Läs mer

PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning

PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning Copyright & garanti Copyright 2013 tillhör Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Information. .SE Registry. FAQ för Registrarer 2009-06-05

Information. .SE Registry. FAQ för Registrarer 2009-06-05 .SE Registry FAQ för Registrarer 2009-06-05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...6 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, SE REGISTRY OCH SE DIREKT?...6 1.2 VAD INNEBÄR

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer