PERSONUPPGIFTER UTBILDNING Övriga vitsord Övrig utbildning FORSKNING Konferenspresentationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONUPPGIFTER UTBILDNING Övriga vitsord Övrig utbildning FORSKNING Konferenspresentationer"

Transkript

1 MERITFÖRTECKNING/AKADEMISK PERSONUPPGIFTER Namn Tua Herrgård Födelsetid 1961 Språk Svenska Modersmål Finska Goda kunskaper i tal och skrift Engelska Goda kunskaper i tal och skrift Tyska Tillfredställande kunskaper i tal och skrift Spanska Grundkunskaper UTBILDNING 2005 Ekonomie doktor med avhandlingen Hur höra tyst kunskap utveckling av en metod för studier av tyst kunnande 1995 Ekonomie magister vid Svenska handelshögskolan i Vasa Huvudämne : Företagsadministration 1982 Barnträdgårdslärarexamen vid Barnträdgårdslärarinstitutet i Jakobstad 1980 Studentexamen vid Vasa Övningskolas Gymnasium Övriga vitsord 1982 Approbatur i pedagogik (15sv), Åbo Akademi 1997 Approbatur i vuxenpedagogik (15sv + 7sv. till cum laude), Åbo Akademi 1998 Approbatur i högskolepedagogik (15sv), Åbo Akademi Övrig utbildning 2006 International Teachers Program, IMD 2005 Human Dynamics, Levon institutet 1998 Neuro Linguistic Programming (NLP), Vasa Sommaruniversitet FORSKNING Konferenspresentationer rd ICIT i Honkong, konferens i kvalitetssystem th ICIT i Singapore konferens i kvalitetssystem th World Congress on Management of Intellectual Capital :de Nordiska Företagsekonomiska Ämneskonferensen th World Congress on Management of Intellectual Capital 2002 European Academy of Management (EURAM) Association of Management HRMOB th World Congress on Management of Intellectual Capital 2003 Doctoral consortium at the 6 th World Congress on Management of Intellectual Capital 2003 European Academy of Management (EURAM) Organizational Knowledge, Learning and Capacity (OKLC) International conference on Organizational Knowledge and Learning (OKL) European Academy of Management (EURAM) Family Business Workshop :de Nordiska Företagsekonomiska Ämneskonferensen 2008 International conference on SME

2 2009 Organizational Knowledge, Learning and Capacity(OKLC) 2009 Inbjuden för att presentera: 2004 Forskningsworkshopen Knowledge Management, Intangible Resources and Performance vid Université de Marne Vallée Vetenskapliga publikationer 1998 Promoting Learning in Small and Medium Sized Enterprises by Intraorganizational Learning Networks 3 rd ICIT proceedings 1998 Promoting Learning in Enterprises by Intraorganizational Learning Networks Quality Innovation Prosperity 2/ Difficulties in Tacit Knowledge Management 5 th ICIT proceedings 2001 Difficulties of Tacit Knowledge Diffusion The Journal of Intellectual Capital Vol. 1 No Epitomes of Tacit Knowledge 4 th World Congress on Intellectual Capital proceedings 2001 Epitet för Tyst Kunskap - Ett Verktyg för Kartläggning av Tyst Kunskap i Organisationer 16 NFÄ proceedings 2002 Epitomes of Tacit Knowledge an instrument for mapping Tacit Knowledge in Organizations proceedings of 5 th World Congress on Intellectual Capital 2002 Turning Murders into Midwifes using cards in interviews proceedings of EURAM Epitomes of Tacit Knowledge a tools-box for mapping Tacit knowledge internet konferens HRMOB The Importance of Tacit Knowledge in a Financial Firm i proceedings of 6 th World Congress on Intellectual Capital 2003 To hear Tacit Knowledge, proceedings of Doctoral consortium of the 6 th World Congress on Intellectual Capital 2003 Tacit knowledge of tacit knowledge Artikeln publicerades i internet-konferensproceedings för EURAM Mapping Tacit Knowledge with Epitomes Systèmes d'information et Management No Diving under the surface of Tacit Knowledge proceedings of OKLC Hur Höra Tyst Kunskap? utveckling av en metod för studier av tyst kunnande, Doktorsavhandling vid Svenska handelshögskolan, No. 144, Helsingfors 2005 Development of a method to study tacit knowledge i proceedings för 6 th International conference on Organizational Knowledge and Learning (OKL conference) 2006 Epitomes of Tacit knowledge, Techniques and practices bokkapitel i Gestion de la connaissance, Capital Immatériel et Performance, eds. Bounfour A, Frankrike 2007 Tacit Knowledge Diffusion in Family Business Succession - setting the framework, Artikeln publicerades i internet-konferensproceedings för Family Business Workshop To study tacit knowledge development of a method Artikeln publicerades i internetkonferensproceedings för EURAM Tacit Knowledge Diffusion in Family Business Succession, Artikeln publicerades i internet-konferensproceedings för NFF Tacit Knowledge Diffusion in Family Business Succession, Artikel publicerad i internetproceedings för International conferensce on SME Äänettömästä tiedosta hiljaiseen osaamiseen hiljaisessa osaamisessa piilevien voimavarojen ilmaisemisesta, Aikuiskasvatuksen 47 Vuosikirja, författare: Tua Haldin- Herrgård; Petri Salo Övriga publikationer:

3 1999 Hjärnor i Rörelse- Kunskapslyft eller Kunskapsflykt Vasabladet 29. oktober 2001 Lyssna till den tysta kunskapen, Forum för ekonomi och teknik 2005 Ta tag i den tysta kunskapsresursen innan det är försent Forum för ekonomi och teknik 2005 "Ebbas tysta kunskap", Jakobstads Akademin , Jakobstad Tidning 2007 Tankar om en nations tysta kunskap, HANKEN nr Hiljaisen tiedon siirto mentoroinnin kautta Reino-projektin työpapereita nro Tyst kunskapsspridning genom mentorskap Reino-projektet arbetspublikationer nr Tacit Knowledge diffusion trough mentoring, Reino-project working papers nr En businesshjärna gästar Hanken Vasabladet ARBETSERFARENHET 2010 Egenföretagare inom Utbildning (specialområde kunskapsledning, tyst kunnande), Konsultation, Design och Hantverk Överassistent vid Svenska handelshögskolan i Vasa, institutionen för företagsledning och organisation Ansvarat för undervisningen i ämnet Företagsledning och Organisation i Vasa. (ca timmar undervisning i klass och handledning av prosemi, semi samt magistersavhandlingar) samt deltagit i utvecklingen av undersvisningen i Företagande och Företagsledning i Vasa Fungerat som kursansvarig vid SHH:s Öppna högskola i Vasa (ca. 200 h.) och vid Ålands högskola. Gästföreläsare vid Fortbildningscentralen vid SHH och Levoninstitutet i Vasa (ca. 10 kurser) Gästföreläsare vid Vasa yrkeshögskola och Chydenius institutet i Karleby Gästföreläsare åt Malax kommun Sakkunnig i Hankens mentorskapsprogram både i Vasa och Helsingfors Varit medlem i: The European Doctoral School on Knowledge Management (EUDOKMA) Ansvarig för Knowledge Network i Vasa Nuvarande medlemskap:intellectual Capital gruppen vid Hanken Tietofoorumi Ansvarig för Pedagogiskt café i Vasa Olika vikariat vid sidan om studierna Timlärare vid Vasa Yrkesutbildningscenter för Vuxna samt lärare för grupper vid Civiltjänstgörarcentralen Representations och informationsuppdrag för Håll Skärgården Ren rf. och projektet Solrutten vid mässor m.m Barnträdgårdslärare vid Storvikens daghem i Vasa Ledde den pedagogiska verksamheten i barngruppen samt fungerade som föreståndarvikarie vid behov Timlärare vid Yrkesutbildnings kurscentralen i Vasa Med ansvar för kurser för Barndagvårdare och Skolgångsbiträden Barnträdgårdslärare vid Marias Asyls barnträdgård i Helsingfors Ledde den pedagogiska verksamheten i barngruppen samt fungerade som företåndarvikarie vid behov Daghemsföreståndare vid B.E von Schantz barnkrubba i Helsingfors

4 Till arbetet hörde att leda och ansvara för den pedagogiska och den administrativa verksamheten vid daghemmet som helhet. De administrativa uppgifterna bestod av; ledning av daghemmets personal (arbetsledning, rekrytering, planering m.m), jag skötte daghemmets bokföring och bokslut samt in och utbetalningar, materialanskaffning, intagning av barn och kontakterna utåt Diverse olika sommarjobb inom servicebranschen Expertuppdrag Utveckling av kunskapsspridningen på arbetsplatsen inom äldreomsorgen i K5 (5 kommuner i Österbotten) Utvecklar en modell för kunskapsspridning inom arbetsplatsen genom mentorskapsförhållanden mellan generationer Föreläsare inom SIFKO (fort- och utbildning inom vård och sociala sektorn) Expertföreläsare för läroavtalshandledare med föreläsningen Att arbeta med olikheter och sprida tyst kunnande, Vasa kustregions läroavtalsbyrå (8 kurser/år på finska och svenska) KWH Mirka M-Stil projektet, TYKES projekt, expert i arbetsgruppen för kunskapsledningsstrategi Utvecklade KWH Mirkas kunskapskartläggningsarbete tillsammans HR chefen, 2006 Handledare för Lantbrukssällskapets (ProAgria) kunskapsspridningsprojekt BISK Fungerat som inspiratör och bollplank vid ett projekt för att öka spridningen av kunskap mellan ProAgria Österbottens olika enheter och avdelningar 2004 Inbjuden för presentation vid Forskningsworkshopen Knowledge Management, Intangible Resources and Performance vid Université de Marne Vallée Gästföreläsare i kunskaps och personalledningsfrågor vid Fortbildningscentralen vid SHH och Levoninstitutet i Vasa (ca. 20 kurser), Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Vasa yrkeshögskola, Borgå Yrkeshögskola och Chydenius institutet i Karleby, Sakkunnig presentationer gällande mentorskap och kunskapsledning vid: Hanken IFL, Conkordia i Jakobstad och Karleby (både finska och svenska), Biblioteksföreningen, Kvinnliga Akademiker i Vasa (engelska), Vasa Centralsjukhus och Företag t.ex. Hartwall Ab, OK indrivning ab Sakkunnig i Hankens mentorskapsprogram både i Vasa och Helsingfors FÖRTROENDEUPPDRAG Inom högskolan Medlem i Institutionsrådet för Företagsledning och Organisation Suppleant i Enhetsrådet Medlem i arbetsgruppen för utveckling av Öppna Högskolan Medlem i arbetsgruppen för utveckling av undervisningen vid Hanken Medlem i TYKY-gruppen i Vasa, Ordförande Suppleant i Undervisnings och Forskningsrådet vid Hanken Medlem i Hankens TYKY-strategi grupp Medlem i Undervisnings och Forskningsrådet vid Hanken Medlem i Hankens styrgrupp för student- och lärarmobilitet Medlem i Hankens styrgrupp för kandidatexamen

5 Medlem i Vasa högskolekonsortiums arbetsgrupp för Utveckling av utbildningssamarbete Medlem i styrgruppen för Equal II samarbetsprojekt Övrigt Medlem i direktionen för Vikinga Lågstadium Revisor för Hem och Skola vid Vikinga Lågstadium Kårchef för Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare rf Kårekonom för Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare rf Kårchef för Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare rf Suppleant i Affärsverksnämnden i Vasa stad UTNÄMNINGAR 2006 Årets bästa lärare vid Hanken

HUR HÖRA TYST KUNSKAP?

HUR HÖRA TYST KUNSKAP? EKONOMI OCH SAMHÄLLE Skrifter utgivna vid Svenska handelshögskolan Publications of the Swedish School of Economics and Business Administration Nr 144 TUA HALDIN-HERRGÅRD HUR HÖRA TYST KUNSKAP? UTVECKLING

Läs mer

Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2013 2014

Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2013 2014 Ledarskapsforum PRO en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2013 2014 På tre orter: Vasa, Jakobstad och Närpes och på www.facebook.com/ledarskapsforum VUXENUTBILDNINGSCENTER Ledarskapsforum PRO

Läs mer

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006 TRITONIA BILAGA 1 Direktionen 23.5.2007 TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006 Innehåll: 1 Allmän översikt 2 Bibliotekstjänster Kundservice Litteraturservice Utbildning i informationskompetens och informationssökning

Läs mer

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth. Curriculum vitae inklusive publikationslista per mars 2015 Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.se

Läs mer

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter CV Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Studentexamen på samhällsvetenskaplig linje, Högbergskolan, Ludvika 1969 Filosofie kandidatexamen med ämnena statskunskap, nationalekonomi, statistik, företagsekonomi,

Läs mer

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Tritonia Bilaga 1 Direktionen 3.5.2005 TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Innehåll: 1 Översikt 2 Bibliotekstjänster 2.1 Utvecklingen av samlingarna 2.2 Användningen av bibliotekets tjänster 2.3 Utbildning

Läs mer

BILAGA 3: RESULTATBERÄTTELSE FÖR REGIONCENTRUMPROGRAMMET ÅR 2009

BILAGA 3: RESULTATBERÄTTELSE FÖR REGIONCENTRUMPROGRAMMET ÅR 2009 BILAGA 3: RESULTATBERÄTTELSE FÖR REGIONCENTRUMPROGRAMMET ÅR 2009 Programregion: Vasaregionen Ansökarorganisation: Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 1. Resultat för den i verksamhetsplanen för regioncentrumprogrammet

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Handelshögskolan Åbo Akademis TOPPENHET inom utbildningen 2011-15 1 UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Den pedagogiska

Läs mer

1 Pedagogisk grundsyn

1 Pedagogisk grundsyn PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ för ANDERS AVDIC Senaste uppdatering 15 december 2014 Anställd vid: Högskolan Dalarna Röda vägen 3, Borlänge Postadress: 791 88 Falun Tel: 023 77 89 50 Epost: aav@du.se Webb: http://www.du.se/sv/om-

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

UMEÅ 8-10 OKTOBER. Abstracts

UMEÅ 8-10 OKTOBER. Abstracts UMEÅ 8-10 OKTOBER Abstracts Innehållsförteckning Keynote: Desire Lines: Creativity and Conformity in Higher Education... 10 Keynote: Promoting 21st century learning skills for higher education success...

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR STÖDPROJEKTET FÖR VERKSTÄLLANDET AV DEN NYA SPRÅKLAGEN FINANSMINISTERIET. 15b/2004 SERVICE PÅ EGET SPRÅK ARBETS- GRUPPSPRO- MEMORIOR

SLUTRAPPORT FÖR STÖDPROJEKTET FÖR VERKSTÄLLANDET AV DEN NYA SPRÅKLAGEN FINANSMINISTERIET. 15b/2004 SERVICE PÅ EGET SPRÅK ARBETS- GRUPPSPRO- MEMORIOR FINANSMINISTERIET SERVICE PÅ EGET SPRÅK SLUTRAPPORT FÖR STÖDPROJEKTET FÖR VERKSTÄLLANDET AV DEN NYA SPRÅKLAGEN 15b/2004 ARBETS- GRUPPSPRO- MEMORIOR SERVICE PÅ EGET SPRÅK Slutrapport för stödprojektet för

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Verksamhetsberättelse 2008 Inledning Bakgrund 4 Året i sammandrag Rektors översikt 4 Verksamhetens mål 6 Forskning 6 Kvalitetsutveckling

Läs mer

MARI BERGROTH Språkplanering vid en tvåspråkig yrkeshögskola

MARI BERGROTH Språkplanering vid en tvåspråkig yrkeshögskola MARI BERGROTH Språkplanering vid en tvåspråkig yrkeshögskola Exemplet fackspråkligt språkbad ACTA WASAENSIA Nr 182 Språkvetenskap 33 UNIVERSITAS WASAENSIS 2007 Förhandsgranskare Professor Ritva Kantelinen

Läs mer

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Dokumentet består av examinationsuppsats, personlig reflektion samt beskrivning av det individuella innehållet i ledarskaps-st Innehållsförteckning:

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Europa i Sverige och Sverige i Europa? Policyförmedling och lärande genom skolinspektion 1

Europa i Sverige och Sverige i Europa? Policyförmedling och lärande genom skolinspektion 1 Utbildning & Demokrati 2014, vol 23, nr 1, 21 38 Tema: Skolinspektion som styrning Europa i Sverige och Sverige i Europa? Policyförmedling och lärande genom skolinspektion 1 Christina Segerholm Europe

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING 1/2005 APRIL 1/2005 APRIL 3 Ordföranden har ordet 4 Notiser 6 Vasaflickan kom till Karis 7 Nya styrelsemedlemmar 8 Förslag till verksamhetsberättelse

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Anders Gustavsson. Konsultprofil för. Telefon: 08-87 50 08 Mobil: 076-808 50 08 E-post: anders.gustavsson@empyreal.se. Roller och erfarenhet

Anders Gustavsson. Konsultprofil för. Telefon: 08-87 50 08 Mobil: 076-808 50 08 E-post: anders.gustavsson@empyreal.se. Roller och erfarenhet Konsultprofil för Anders Gustavsson Telefon: 08-87 50 08 Mobil: 076-808 50 08 E-post: anders.gustavsson@empyreal.se Roller och erfarenhet Föreläsare; 38 år Mentor, coach, processledare; 25 år Forskare;

Läs mer

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare EN FRÅGA FÅR SVAR Nytt telefonsystem För att spara pengar har Åbo Akademi tagit i bruk ett nytt system som gör det billigare att ringa från akademins bordstelefoner till mobiltelefoner. Hur fungerar det

Läs mer

från Åbo Akademi Nr 12 21.9.2007 Första kvinnliga teologiprofessorn Bernice Sundkvist expert på praktisk teologi

från Åbo Akademi Nr 12 21.9.2007 Första kvinnliga teologiprofessorn Bernice Sundkvist expert på praktisk teologi från Åbo Akademi Nr 12 21.9.2007 Första kvinnliga teologiprofessorn Bernice Sundkvist expert på praktisk teologi EN FRÅGA FÅR SVAR Westermarck-centrum Sociobiologen och professor emeritius Stephen K. Sanderson

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer