Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012"

Transkript

1 Styrelse 2012

2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse (ordförande) Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten (ordförande) Stiftelsen för utbildningsfastigheter i kustregionen (ordförande) Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Stiftelsen Forum Marinum Utbildningsstiftelsen Sydväst Anders Dahlbäck F. 1967, hemort Vasa Folkhälsan Botnia Ab, ekonomichef (vice ordförande) Veritas Pensionsförsäkrings revisionsutskott Delegationen för Aktiastiftelsen i Vasa Fullmäktigemedlem i Keskipohjanmaan Osuuskauppa KPO Kaj-Gustaf Bergh F. 1955, hemort Kyrkslätt Jur.kand, dipl. ekon Föreningen Konstsamfundet, verkställande direktör Finaref Ab:s styrelse (ordförande) Fiskars Oyj Abp:s styrelse (ordförande) Forum Capita Ab Oy:s styrelse (ordförande) Julius Tallberg Oy Ab:s styrelse KSF Media Holding Ab:s styrelse (ordförande) KSF Media Oy Ab:s styrelse (ordförande) Mercator Ab Oy:s styrelse (ordförande) Oy Insulanova Ab:s styrelse (ordförande) Oy Kamppiparkki Ab:s styrelse (ordförande) Söderström & Förlags Ab:s styrelse, (ordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse Ab Kelonia Placering Oy:s styrelse Ramirent Oyj:s styrelse Stockmann Oyj Abp:s styrelse Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse

3 Stig-Erik Herrgård F. 1948, hemort St Karins Diplomekonom Pukkila Oy Ab, verkställande direktör Rakennusteollisuus RT r.f. (delegationsmedlem) Oy Parlok Ab:s styrelse Pukkila Oy Ab och dess dotterbolag Kiinteistö Oy Pitkämäkis styrelse Kiinteistö Oy Sandön Kiltalas styrelse (ordförande) Turun Konsulttitoimisto Oy (revisor) Eivor Huldén F. 1950, hemort Åbo Ekonomielicentiat Yrkeshögskolan sydväst (Ab Utbildning Sydväst), rektor Yrkseshögskolan Novia (Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi), enhetschef Liedon Säästöpankki (kontrollant) Medlem av Åbo kyrkliga samfällighets kyrkofullmäktige Stiftelsen för Candolinska Servicehemmet r.s. (delegationsordförande) Åbo Svenska diakoniförening r.f. (vice ordförande) Markus Jussila F. 1969, hemort Vasa Österbottens Företagarförening r.f., verkställande direktör Kust-Österbottens Företagare rf, verkställande direktör Andelslaget Viexpos styrelse Awec Enterprise Services Oy Ab:s styrelse Vasa Yrkeshögskola, interna styrelsen (suppleant) Österbottens landskapsförbunds samarbetsgrupp (suppleant)

4 Hannu Louhi F. 1953, hemort Kaskö Student Oy Närkö Group Ab, koncernchef Stadsstyrelsen i Kaskö (vice ordförande) Oy Kaskisten Energia Kaskö Energi Ab:s styrelse Ab Närpes Fjärrvärme Närpiön Kaukolämpö Oy:s styrelse (vice ordförande) Oy Hortilab Ab:s styrelse Egill Gullstöms stiftelse för företagande i Syd-Österbottens styrelse (ordförande) Anders Nordman F. 1955, hemort Esbo Aktia Skadeförsäkring, vd Aktia Företagsfinans Ab:s styrelse (ordförande) Kulturfonden för Finland och Norge (styrelsesuppleant) Finansbranschens Centralförbund (direktionsmedlem i skadeförsäkringssektionen) WWF Finland (förvaltningsråd) Anita Spring F. 1952, hemort Borgå Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, organisationssekreterare Arbetarnas Bildningsförbunds styrelse Östra Nylands Tingsrätt, nämndeman Borgå stad, ordförande i valnämnden Oy Porvoon Vesi-Borgå Vatten Ab:s direktion Pohjola-Norden (medlem i fullmäktige) Ralf Sund F. 1955, hemort Helsingfors Tjänstemmannacentralorganisationen FTFC, ombudsman Tietopalvelu Käyttötieto Oy:s styrelse (ordförande)

5 Peter Wetterstein F. 1947, hemort Åbo Juris doktor, VH Åbo Akademi, professor Sakkunnigmedlem av Sjöfartsdelegationens lagstiftningssektion Föreståndare för Institutet för sjö- och handelsrätt vid Åbo Akademi Medlem i CMI-Finlands Sjörättsförenings styrelse Medlem i Professorsförbundets lokalavdelnings vid Åbo Akademi styrelse (suppleant) Av Finland utnämnd till Special Arbitrator under UNCLOS (UN Convention on the Law of the Sea) Medlem av IMCAM (International Maritime Conciliation and Mediation) Panel Ordinarie ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten Medlem av redaktionsnämnden för ett antal juridiska tidskrifter Johan Åström F. 1949, hemort Helsingfors Jur.kand. Finlands Näringsliv EK, expert Arbetslöshetsförsäkringsfondens styrelse Medlem i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden Medlem i besvärsnämnden för social trygghet Pensionsskyddscentralens styrelse (suppleant) Piia Alvesalo F. 1969, hemort Åbo Finlands Näringsliv EK, regionchef (ersättare) Olli Koski F. 1979, hemort Helsingfors Politices magister Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, ekonom ( ), chefsekonom (2009-) (ersättare) Helsingfors stads affärsverket Palmias direktion (ordförande) Jan Nybom F. 1950, hemort Ekenäs Forstmästare Ab Utbildning Sydväst/Ab Västra Finlands Yrkesinstitut, vd (ersättare)

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Styrning En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014. Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Styrning 2 STYRNING Bolagsstyrningsrapport 03 Bolagsstämman

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅRSREDOVISNING 2012

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅRSREDOVISNING 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅRSREDOVISNING 2012 BOLAGSSTYRNING Detta dokument innehåller texter ur Wärtsiläs årsredovisning. Läs hela rapporten på www.wartsilareports.com/sv-se/2012/ar/ WÄRTSILÄ OYJ ABP / ÅRSREDOVISNING

Läs mer

OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2014

OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2014 OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2014 1 (43) OP Gruppens bolagsstyrningsrapport Rapporten beskriver OP Gruppens bolagsstyrning. Kreditinstitut och värdepappersemittenter ska enligt lagen lämna en bolagsstyrningsrapport.

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och

Läs mer

PERSONUPPGIFTER UTBILDNING Övriga vitsord Övrig utbildning FORSKNING Konferenspresentationer

PERSONUPPGIFTER UTBILDNING Övriga vitsord Övrig utbildning FORSKNING Konferenspresentationer MERITFÖRTECKNING/AKADEMISK PERSONUPPGIFTER Namn Tua Herrgård Födelsetid 1961 Språk Svenska Modersmål Finska Goda kunskaper i tal och skrift Engelska Goda kunskaper i tal och skrift Tyska Tillfredställande

Läs mer

folkhalsan.fi vår verksamhet 2010 kompetens engagemang omsorg Folkhälsans förbund Folkhälsan Syd Ab Folkhälsan Botnia Ab

folkhalsan.fi vår verksamhet 2010 kompetens engagemang omsorg Folkhälsans förbund Folkhälsan Syd Ab Folkhälsan Botnia Ab Samfundet Folkhälsan Topeliusgatan 20 00250 Helsingfors Tfn (09) 315 000 Fax (09) 315 5101 info@folkhalsan.fi www.folkhalsan.fi Ordförande: Mats Brommels Vd: Stefan Mutanen Forskning: Folkhälsans Forskningscentrum

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 26 mars 2015 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e,

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2012

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2012 LARS IDERMARK omval Född 1957 Invald i styrelsen: 2010 Föreslagen som ordförande Styrelseutskott sedan föregående årsstämma: Ersättningsutskottet, ordförande Risk- och kapitalutskottet, ordförande Andra

Läs mer

FINNVERA ABP-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2007

FINNVERA ABP-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2007 FINNVERA ABP-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2007 2 Innehåll 1. Affärsverksamhet 2. Bokslut 3. Riskhantering 4. Ändringar i koncernstrukturen 5. Administration och personal 6. Ändringar i verksamhetsmiljön

Läs mer

Antal styrelseledamöter: Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås till oförändrat tio ledamöter och inga suppleanter.

Antal styrelseledamöter: Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås till oförändrat tio ledamöter och inga suppleanter. 1 Valberedningen i Skanska AB Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete Valberedningens sammansättning I enlighet med årsstämmans mandat 2013 begärde styrelsens ordförande, Stuart Graham,

Läs mer

Aktia Sparbank Abp Masskuldebrevsprogram

Aktia Sparbank Abp Masskuldebrevsprogram Börsprospekt Basdel 29.4.2004 Aktia Sparbank Abp Masskuldebrevsprogram 200.000.000 euro Prospektet för lån som emitteras på basen av detta masskuldebrevsprogram består av detta prospekt som basdel samt

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2014

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2014 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2014 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Punkt 15. Information om föreslagna styrelseledamöter vid Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) årsstämma den 25 mars 2015

Punkt 15. Information om föreslagna styrelseledamöter vid Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) årsstämma den 25 mars 2015 Punkt 15 Information om föreslagna styrelseledamöter vid Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) årsstämma den 25 mars 2015 Omval av: Johan H. Andresen Född 1961. B.A. (Government and Policy Studies) och

Läs mer

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014.

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. Styrelse 1 STYRELSE Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. ANDERS BÖRJESSON Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools,

Läs mer

25.4.2007. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET

25.4.2007. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET 1 Godkänd av förbundets styrelse 14.3.2007 och av förbundets vårmöte 25.4.2007. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET r.f. Berättelse över verksamheten 1.1 31.12.2006 1. Allmänt Svenska pensionärsförbundet r.f:s

Läs mer

Högskolestiftelsen i Österbotten VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010

Högskolestiftelsen i Österbotten VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 Högskolestiftelsen i Österbotten VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 - Högskolestiftelsen firade under året sitt 20-årsjubileum. Genom en donation på 50.000 euroför planering togs initiativ till en DI-utbildning

Läs mer

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören.

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören. 1 ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 Högskolestiftelsens ändamål Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten och att i anslutning härtill

Läs mer

Curriculum Vitae (meritförteckning)

Curriculum Vitae (meritförteckning) Curriculum Vitae (meritförteckning) Namn Kristina Svels Hem adress Vöråvägen 50, 66600 Vörå Jobb adress Åbo Akademi, Enheten för landsbygdsforskning Strandgatan 2, 65100 Vasa Tfn +358-50-5650029 Tfn jobb

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolaget Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (Skandias livbolag) är ett svenskt livförsäkringsbolag med säte i Stockholm, Sverige. Skandias livbolag bildades den 28 juni 2013 och förvärvade vid årsskiftet

Läs mer

Kooperationen och dess organisationer i Finland

Kooperationen och dess organisationer i Finland Kooperationen och dess organisationer i Finland 2011 Andelslag Personal Omsättning, milj. Personmedlemmar Marknadsandel, % Andelsslakterier 5 9 800 13 450 3 900 78 Andelsmejerier 21 9 850 4 700 3 250 97

Läs mer

Rapport om den svenskspråkiga yrkesutbildningen med förslag till förändringar

Rapport om den svenskspråkiga yrkesutbildningen med förslag till förändringar Rapport om den svenskspråkiga yrkesutbildningen med förslag till förändringar Lärarens motto: Man lär så länge man har elever Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2015

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2015 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2015 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 22 maj 2014

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 22 maj 2014 1 (4) Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 22 maj 2014 Inför årsstämman 2014 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Opus Group AB:s årsstämma 2013, av Martin Jonasson

Läs mer

Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola

Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola 1. Basuppgifter om huvudmannen och den yrkeshögskola för vilken tillstånd söks 1.1. Huvudmannens namn organisationens officiella namn Ab Yrkeshögskolan

Läs mer

Förbundsmötet sammanträder årligen till vår- och höstmöte samt vid behov till extra möten.

Förbundsmötet sammanträder årligen till vår- och höstmöte samt vid behov till extra möten. 1 Godkänd av arbetsutskottet 3.3.2008 Godkänd av styrelsen 17.3.2008 Godkänd av vårmötet 23.4.2008 SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET rf Årsberättelse 1.1 31.12.2007 1. Allmänt Verksamheten vid Svenska pensionärsförbundet

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

AKTIA BANK ABP Bokslutskommuniké 1-12/2013

AKTIA BANK ABP Bokslutskommuniké 1-12/2013 AKTIA BANK ABP Bokslutskommuniké 1-12/2013 Ökade provisionsintäkter i ett fortsätt besvärligt marknadsläge 1-12/2013 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter förbättrades till 65,4 (56,0) mn euro.

Läs mer

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören.

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören. ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 1 Högskolestiftelsens ändamål Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten och att i anslutning härtill

Läs mer