Strategisk försäljning mot offentlig sektor. SMS:a frågor till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk försäljning mot offentlig sektor. SMS:a frågor till 0736-589 489"

Transkript

1 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

2 Från A(nbud) till A(vtal) - om affärsmässighet och överprövning - Leverantörsdagen Advokat Carl Bokwall I samarbete med Upphandling 24

3 REALTID.se Statistik? Hur kan det vara att de här juristerna som tar så hutlöst betalt endast vinner en bråkdel av överprövningarna? Den upphandlande enheten vinner upp emot 90% av alla fall. Ändå lyckas Nio stycken jurister/advokater rankas som de bästa i Sverige på offentlig upphandling: Carl Bokwall, Cederquist Olof Hallberg, Lindahl Joakim Lavér, Linklaters Fredrik Linder, Hamilton Kristian Pedersen, Delphi Catharina Piper, Lindahl Henrik Seeliger, Lindahl Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi Louise Widén, Mannheimer Swartling Who s Who Legal Public Procurement 2009 juristerna övertala företagen att överpröva. Det är tur att våra domstolar oftast är utrustade med sunt förnuft. Juristerna borde lägga krutet på att hjälpa företagen att lämna bra anbud istället, då skulle vi få ett mycket bättre utnyttjande av de allmänna medlen. Nisse på manpower Nja, UM klarar sig i ca % av fallen Fast Nisse har rätt juristerna borde lägga krut på att hjälpa leverantörer lämna bra anbud (som tål prövning) 3

4 Affärsmässighet och överprövning 1. Den offentliga arenans spelregler myter & tyckande om överprövningar vikten av private enforcement en kort orientering om LOU:s/LUF:s regler om överprövning 2. Från A till A en Arbetslinje för anbud i offentlig upphandling 3. Direktupphandlingar vad bör man som leverantör tänka på? 4

5 1. Den offentliga arenans spelregler Myter & tyckande Några påståenden om leverantörer och överprövningar: Leverantörer som överprövar förstör sina kundrelationer Överprövningar leder till ökade kostnader och effektivitetsförluster för det allmänna och skadar skattebetalarna, brukare, patienter m.fl. Överprövningar har blivit ett problem och har ökat lavinartat de senaste åren Det borde kosta leverantörerna att överpröva risken måste öka 5

6 Mer på REALTID.se Lättförtjänta pengar Det finns inte en enda upphandling som inte går att kritisera och hitta fel i. Jag vill påstå att NN och hennes kollegor har ett av de lättaste jobben som finns - att hitta fel i offentliga upphandlingar. Företagen som anlitar dessa jurister borde gå en tvådagars utbildning i LOU och sedan sköta överprövningarna själva. Det behövs inga jurister till det. jur kand på andra sidan... Huvudet på spiken angående utbildning i LOU! Kan det vara så att med rätt rådgivning minskar antalet (onödiga) överprövningar? 6

7 och ännu mer på REALTID.se Tveksam Jag är tveksam till den utveckling vi ser överprövningar av offentliga upphandlingar. Tendensen är att fler och fler upphandlingar överprövas, inte för att den upphandlande enheten gjort några grova fel utan för att jurister, som NN mfl, letar efter små fel i underlag och utvärderingar. Har en leverantör blivit orättvist behandlad skall han naturligtvis ha rätt att överpröva men att göra det för att man är en dålig förlorare kostar bara samhället en massa pengar. Klaga gärna på underlagen men gör det innan anbudstiden gått ut. Kom inte efteråt och leta fel! Upphandlare av rang Nja igen, överprövningarna ökar måhända med det gör även antalet upphandlingar och komplexiteten. Vad är grova respektive små fel och var går gränsen för att bli orättvist behandlad? Är ni dåliga förlorare? 7

8 1. Den offentliga arenans spelregler Vikten av private enforcement Syftet med upphandlingsdirektiven är marknadsintegration (effektiva skattekronor är ett nationellt syfte) EU-rätten och upphandlingsdirektiven ger leverantörerna verktygen att säkra leverantörens rättigheter i syfte att främja marknadsintegrationen Enligt LOU/LUF kan KKV bara ingripa skarpt i 3 fall och ansöka hos FR om marknadsskadeavgift (sedan juli 2010): 1. Avtal får bestå pga. tvingande hänsyn till ett allmänt intresse 2. Överträdelse av avtalsspärr 3. Otillåten direktupphandling I övrigt är det upp till leverantörerna att säkra sin rätt och påtala fel 8

9 1. Den offentliga arenans spelregler Reglerna om överprövning Leverantörer har rätt att begära överprövning. Leverantör är den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader Måste lida skada eller riskera lida skada av överträdelsen 3 sorters överprövning Göra om eller rättelse av upphandling (under upphandling / efter tdb) Ogiltighet av avtal Upphävande av avbrytandebeslut 9

10 1. Den offentliga arenans spelregler Reglerna om överprövning Avtalsspärr Avtal får inte ingås förrän 10 dagar gått från det upphandlingsmeddelandet skickades (15 dagar om ej sänds elektroniskt) Avtalsspärren förlängs automatiskt om tilldelningsbeslutet överprövas om inte domstolen beslutar annat Ingen avtalsspärr i KamR och HFD. 10

11 1. Den offentliga arenans spelregler Reglerna om överprövning Ansöka om överprövning av avtals giltighet måste ske inom 6 månader från det att avtalet ingicks Ansökan måste dock ha inkommit inom 30 dagar Innan 30 dagar har gått från en efterannonsering om tilldelningen under förutsättning att annonsen innehåller en motivering av beslutet att direkttilldela kontraktet. Innan 30 dagar har gått från det att anbudssökandena/anbudsgivarna har underrättats om att avtal har slutits, under förutsättning att underrättelsen innehåller tillräckliga uppgifter. 11

12 2. En Arbetslinje från Annons till Avtal Annons Kval KB FFU TDB? OP / ÖP? Är vi utestängda? Finns det koppling mellan op/öp och Avtalet? Ska vi delta? Vad är det värt? Aktiv nedtrattning i kvalet - risk att vi inte kvalar? Betydelse för vår *intäktsbudget *investeringsbehov *personalstyrka Strategisk betydelseförsvarar eller utmanar vi? Vilka resurser behöver vi? Ansökan OP / ÖP? Är vi rätt bedömda Är konkurrenterna rätt bedömda? Finns det koppling mellan op/öp och Avtalet? Är krav och kriterier klara? Vilka frågor måste vi ställa? Vilka frågor bör vi INTE ställa Vilken info vill vi förmedla till UM och konkurrenter? Anbud OP / ÖP? Är vi rätt bedömda Är konkurrenterna rätt bedömda? Finns det koppling mellan op/öp och Avtalet? Avtal Alla skallkrav är uppfyllda Alla börkrav är optimalt bemötta Ev. risker är tagna medvetet Anbudet ska tåla granskning i domstol

13 2. En Arbetslinje från Anbud till Avtal Fokus på Avtalet Vikten av ett konsekvent förhållningssätt tuff i sakfrågan, mjuk i relationsfrågan Gör rätt leta inte fel Ha rätt resurser Ett starkt juridiskt case är en nödvändig förutsättning, men inte en tillräcklig när ska man INTE överpröva? Hur ser vi i vårt företag på överprövningar? I vilka situationer är det aktuellt att överpröva för oss? 13

14 3. Direktupphandlingar inte bara UMs ensak När har UM rätt att direktupphandla Absolut nödvändighet synnerlig brådska (synnerliga skäl), etc., etc., etc.... Pga. överprövning? Lågt värde LOU/LUF - ett värde för hela myndigheten? Risker ogiltighet, plötsligt stå utan intäkter Skadestånd? Tips Fundera på UMs rätt att direktupphandla väg riskerna mot fördelarna Säkra giltighet så långt det går dialog skälen och om förhandsinsyn Villkorat interimsavtal vid fall av överprövning 14

15 Kontakt: Copyright 2006 by Advokatfirman Cederquist KB No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means - electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise - without the permission of Cederquist.This document provides an outline of a presentation and is incomplete without the accompanying oral commentary and discussion.

16 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

17 - Din professionella partner i anbudsprocesser

18 Dan Frödén Kort presentation Entreprenör. Nytt bolag vart femte år sedan 1985, bl.a. OPIC LOU sedan tillblivelsen 1994 Föreläst för > företag sedan 2002 Tenders Sverige AB 2005 Strategisk expert, anbudsexpert och rådgivare. Lobbyist Affärsutveckling B2G Kontakt: Tenders Sverige AB 18

19 Tenders Sverige AB Tenders är en professionell partner i anbudsprocesser. Sveriges största rådgivnings- och konsultföretag inom offentlig upphandling. Alla steg i anbudsprocessen eller delar. - Analys - Granskning - Anbudsskrivning - Överprövning - Utbildning - Rådgivning och konsultation strategier, organisation, lobbying mm. Läs mer på Tenders Sverige AB 19

20 Upphandlingsprocessen Före anbud PROAKTIV Under anbudsgivning REAKTIV Efter tilldelning FÖRVALTNING Mycket egenregiaktivitet i den reaktiva fasen Lite egenregiaktivitet på förberedelse och efteranalys/avtalsoptimering Tenders Sverige AB 20

21 Analysfas Frågor att besvara: Vem köper? Bestämmer? Påverkar? Vad köps? Egentligen Vad betalas? I verkligheten När är nästa upphandling? Tenders Sverige AB 21

22 Påverkansfas Att göra: Besöka påverkare, avropare och upphandlare minst ett år före ny upphandling. Kontakta inför avtalsförlängning. Ta ut fakturor. Kolla mot avtal. Kolla aktuella priser mot gällande avtal. Ta reda på när nästa upphandling startar. Ge förslag på ffu. Skapa preferens! Tenders Sverige AB 22

23 Anbudsfas Förfrågningsunderlaget: Analysera noga. Fråga/påstå/kräv. Justera ffu. Outsourca anbudsarbetet för fokusering på pris/produkt Om ej, extern QA Kontrollräkna rätt pris. Lova inte mer än vad som krävs Tenders Sverige AB 23

24 Tilldelning Ge aldrig upp! Ingen tilldelning Analysera noga Vinnande anbud. Analysera noga! Kontakt, ÖP Tilldelning Avtalet mot ffu Undvik förhandling Tenders Sverige AB 24

25 Avtalsoptimering Att göra Sälja mer! Kolla prisjusteringsmöjligheter Sälj annat Tät kontakt vara Preferred Supplier Bevaka avrop noga Begär skriftliga avrop Tenders Sverige AB 25

26 Att fundera på : 57 X 37% X 6,6 = ca : 208 X 53% X 6 = ca 661 Tillsammans vinner vi oftare! Våga ta professionell hjälp! Egenregi Tenders Tack för mig! Ring eller Tenders Sverige AB 26

27 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

28 NYHET! Konferensprogrammet för 2012 är nu färdigt Läs mer & Anmäl dig här:

29 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

30 SERVICEFÖRVALTNINGEN SIDAN 30

31 Så här fungerar Stockholms stad invånare VÄLJER medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR SERVICEFÖRVALTNINGEN

32 Stockholms politiska organisation Kommunfullmäktige 101 ledamöter Valberedningen Revisorskollegiet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Personal- och jämställdhetsutskottet Borgarrådsberedning en Finansroteln Trafik- och arbetsmarknadsroteln Stadsbyggnad s- och idrottsroteln Skolroteln Äldre- och ytterstadsroteln Stadsmiljöroteln Socialroteln Kultur- och fastighetsroteln 14 stadsdelsnämnder 16 facknämnder 17 bolag SERVICEFÖRVALTNINGEN

33 Stockholms stads budget 2011 kostnader Cirka 41 miljarder kronor Fastighetsförvaltning 2,1 % Stadsplanering och bostadsbyggande 1,4 % Trafik, gator och miljö 5,5 % Övrigt 7 % Förskola och annan pedagogisk omsorg 16 % Grundskola, särskola och skolbarnomsorg 21,5 % Individ- och familjeomsorg amt arbetsmarknad 11,8 % Gymnasieskola och gymnasiesärskola 5,9 % Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 7 % Äldreomsorg 16,6 % Kultur och idrott 5,2 % SERVICEFÖRVALTNINGEN

34 Stockholms stads budget 2011 intäkter Cirka 41 miljarder kronor Intäkter från verksamheten 17 % Intäkter från utjämningssystem 0,2 % Finansiellt netto 2,5 % Kommunal fastighetsavgift 2,7 % Skatteintäkter m.m. 77,6 % SERVICEFÖRVALTNINGEN

35 Den dagliga verksamheten Ansvaret för den dagliga verksamheten har stadens förvaltningar och bolag som leds av politiskt sammansatta nämnder och styrelser. SERVICEFÖRVALTNINGEN

36 Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar 1. Bromma 2. Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjö Östermalm SERVICEFÖRVALTNINGEN

37 Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för: Fritidsverksamhet för barn och ungdomar Förskola Försörjningsstöd, budgetrådgivning och skuldsanering Konsumentrådgivning Lokala näringslivsfrågor Lokala stadsmiljöfrågor Renhållning, skötsel och underhåll av parker samt parkinvesteringar Service och omsorg till personer med funktionsnedsättning Social service, omsorg och behandling samt familjerätt Äldreomsorg SERVICEFÖRVALTNINGEN

38 Fackförvaltningar Har hand om verksamheter som är gemensamma för hela staden. Arbetsmarknadsförvaltningen Exploateringskontoret Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen Kulturförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen Miljöförvaltningen Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Stockholms stadsarkiv Trafikkontoret Utbildningsförvaltningen Valnämnden Äldreförvaltningen Överförmyndarnämnden SERVICEFÖRVALTNINGEN

39 Bolag Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och är moderbolag i koncernen som består av: Familjebostäder Micasa Fastigheter S:t Erik Försäkring S:t Erik Livförsäkring S:t Erik Markutveckling SISAB Stockholm Globe Arena Fastigheter Stockholms Hamn Stockholmshem Stockholm Business Region Stockholm Parkering Stockholms Stads Bostadsförmedling Stockholms Stadsteater Stockholm Vatten Stokab Svenska Bostäder Övriga majoritetsägda bolag: Mässfastigheter Intressebolag: Fortum Värme Holding SERVICEFÖRVALTNINGEN

40 Serviceförvaltningens uppdrag i dag Stadens löneadministration Stadens ekonomiadministration Koncerngemensam upphandling Kontaktcenter Stockholm IT-service och växelfunktion SERVICEFÖRVALTNINGEN SIDAN 40

41 Upphandlingsorganisation Respektive nämnd/styrelse ansvarar för egen försörjning Upphandlande myndighet (LOU) Lokal inköpsorganisation Kommunfullmäktige beslutar om policy och inriktning samt om eventuell central samordning Kommunstyrelsen utfärdar riktlinjer och anvisningar Stadsledningskontoret svarar för tillämpning, uppföljning och utveckling Serviceförvaltningen genomför central/koncerngemensam upphandling och avtalsförvaltning SERVICEFÖRVALTNINGEN SIDAN 41

42 Samordningsformer Central upphandling Beslut i kommunfullmäktige Tvingande för nämnder / rekommendation till bolagen. Gemensam upphandling Beslut av respektive nämnd/styrelse med fullmakt till serviceförvaltningen Frivillig samordning SIDAN 42

43 Beslut om central upphandling och avtalsförvaltning Annonsförmedling Av-produkter Fordon köp, leasing, kortidsförh. Drivmedel Dryckesauotmater El Förbrukningsmaterial (skol- och kontor, kök- och hushåll, inkontinensoch sjukvård mm) IT-kringutrustning IT-konsulter Litteratur Livsmedel Möbel- och kontorsflyttning Möbler, belysning etc Postförmedling Resebyråtjänster Taxiresor i tjänst Tidningar och tidskrifter Tolkförmedling Transporttjänster Tryckeritjänstser Tvätteritjänster Yrkeskläder och skor SIDAN 43

44 Gemensam upphandling Bemanningstjänster Inläsningstjänster Läromedel Måltidskuponger Organisationskonsulter Park- och lekmaterial Persontransporter Medicintekniska hjälpmedel Bårtransporter Undersökningsmöbler Vitvaror Sommargårdsverksamhet (Kollo) Avfallshantering SIDAN 44

45 Leverantörssamverkan Öppen samverkan Informations- och erfarenhetsutbyte med företags- och branschorganisationer Öppna möten inför nya upphandlingar Enkätundersökningar efter genomförd upphandling Avtalsbaserad samverkan Strukturerad uppföljning, utvärdering och utveckling, enligt överenskommen samverkansmodell SERVICEFÖRVALTNINGEN SIDAN 45

46 Upphandling Stockholms Stad Lokalt upphandlings- och inköpsansvar Ökad samordning genom serviceförvaltningen Fördjupad behovsanalys, uppföljning och informationsspridning Kommunikation och samverkan SERVICEFÖRVALTNINGEN SIDAN 46

47 SERVICEFÖRVALTNINGEN SIDAN 47

48 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

49 Sigtuna vill ha dialog

50 Antalet företag ökar Drygt invånare arbetstillfällen År 2010 startades drygt 300 nya företag Drygt företag Ca 40 företag med över 100 anställda Ca företag mellan 1 till 49 anställda Drygt 80% av företagen privatägda

51 Upphandling i Sigtuna kommun Inköp av varor, tjänster, entreprenad för 800 miljoner kr/år leverantörer 400 lokala leverantörer Ca 50 pågående upphandlingar/månad Ca 400 pågående avtal i avtalsdatabasen Upphandlingsstöd: e-avrop.com

52 Så arbetar Sigtuna för att få en bra dialog med marknaden. Ett nyckelord är samarbete.

53 Samarbete Näringslivsenheten och upphandlingsenheten Dialogmöten Regelbundna referensgruppsmöten Riktad utbildning

54 Hur underlätta för leverantörer Elektroniska anbud Enhetliga förfrågningsunderlag Elektroniska fakturor Rätt paketering Tydliga krav Tydlig utvärdering

55 Hur hitta upphandlingarna Samtliga förfrågningsunderlag som vi upprättar publiceras på kommunens hemsida. Annonsering i lokalpressen och på förstasidan på kommunens hemsida Kommunens avtalsdatabas finns även på vår hemsida.

56 Ser upphandlingarna annorlunda ut? Möjlighet att lämna på delar av uppdrag Exempel: Vinterväghållning Byggentreprenad Hantverkstjänster

57 Ser upphandlingarna annorlunda ut? Elektroniska förfrågningsunderlag Elektroniska anbud Enkelt upphandlingsstöd E-fakturering (Mål 100 %) E-beställning Gratis prenumeration av upphandlingar ( e-avrop)

58 E-handel/E-fakturor Totalt ca fakturor/år 10 leverantörer står för 35% av fakturavolymen leverantörer har bara 1 faktura Fördelar för företagaren Sparar tid vid faktureringen Mindre kostnad för porto och papper Risken för fel minimeras Snabbare hantering av våra fakturor internt vilket innebär snabbare betalning till företagen Värnar om vår miljö

59 Några effekter av vårt nya arbetssätt Ökad kunskap genom utbildningarna Ökad förståelse bland företagare för det krångliga Företagarna får ett ansikte och kontakt in i kommunen Lärandeprocessen A och O, utbyte av erfarenheter Dialogen ökat externt/internt Bättre översikt av samtliga upphandlingar Alla avtal på ett ställe

60 Vad har hänt senaste året Upphandlingsstrateg anställts, sept 2010 Kvalitetscontroller anställts, sept 2010 Kommunalråd med särskilt ansvar för upphandlingsfrågor Referensgrupp i upphandlingsfrågor med lokala företag och Företagarna Rätt paketerade upphandlingar Översyn av kommunens upphandlingsriktlinjer - Politisk styrgrupp: 3 majoriteten, 2 opposition och tjänstemän Dialogmöten/Informationsträffar med lokala företag

61 Tack! Caroline Olsson Näringslivsutvecklare Christer Wikström Näringslivschef

62 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

63

64 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

65 Att sälja till det offentliga

66 Så jobbar Semantix med Försäljning direkt till det offentliga Proaktivt arbete Offentliga upphandlingar Överprövningar

67 Försäljning direkt till det offentliga Offentliga säljare Ute hos kund: Kundens behov Möjligheter till direktupphandling? Ska tjänsten upphandlas?

68 Proaktivt arbete Bevakning kommande upphandlingar Bevakning konkurrenter Kontakt upphandlande myndighet Möte Skriftliga synpunkter

69 Upphandling Förstudie Arbete med underlag Annonsering Tilldelningsbeslut Avtal

70 Semantix anbudsprocess Beslut Priskalkyl/ frågor upphandlaren Prismöte Uppstartsmöte Kvalitetssäkring Anbudet in Avtal/ överprövning och uppföljning

71 Exempel på en upphandling Telefontolkning Pris 30 min och påföljande 15 min Beräknad samtalstid ca 1 timme Viktning Första 30 min = 36,67 % Påföljande 15 min = 18,33 %

72 Semantix prisstrategi Semantix 2:a pris 3:a pris 30 min = 78 kr 15 min = 131 kr Utvärdering pris 451poäng 1 tim = 340 kr Över 1tim = 471 kr 30 min = min = 60 Utvärdering pris 403 poäng 1 tim = 250 kr Över 1 tim = 310 kr 30 min = min = 75 Utvärdering pris 281 poäng 1 tim = 360 kr Över 1 tim = 435 kr

73 Överprövning Är det ett strategiskt viktig avtal? Har upphandlaren gjort fel? Strider felet mot LOU? Lider vi skada av just det felet? Kan vi visa detta i domstol?

74 Tack för mig! Maria Krantz Upphandlingsavdelningen Telefon Mobil E-post

75 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

76 NYHET! Konferensprogrammet för 2012 är nu färdigt Läs mer & Anmäl dig här:

77 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

78 Systematiskt arbete med upphandlingar ger resultat för Nordea Ulf Bengtsson Ansvarig för kommuner och landsting

79 Agenda Nordea och offentlig sektor Bakgrund till förändring av arbetssätt Hur arbetar Nordea med upphandlingar? Organisation Handlingsplaner Erfarenheter kring nuvarande arbetssätt Hur säkerställer Nordea fortsatt framgång?

80 Nordea och offentlig sektor Betydande leverantör med lång erfarenhet Offentlig sektor efterfrågar tjänster och produkter inom alla delar av bankens verksamhet En av fyra ramavtalsleverantörer av Cash Management till Staten Kommuner och landsting är en strategiskt viktig kundgrupp för Nordea 35 % av landets kommuner och 50 % av landstingen använder Nordea som sin husbank

81 Bakgrund till förändring av arbetssätt Nordea genomför bankupphandlingar per år Mycket tid och resurser gick åt i anbudsprocessen Svårt att planera tid och resurser Många upphandlingar kom som en överraskning Nödvändigt att effektivisera anbudsprocessen Efter upphandling Under upphandling Före upphandling

82 Nödvändiga åtgärder Frågeställningar Hur effektiviserar vi anbudsgivningen? Hur säkerställer vi juridisk kompetens i upphandlingsfrågor? Kan vi använda oss av en extern partner? Åtgärder Utbildning, utbildning, utbildning! Vi delade upp anbudsprocessen i olika faser Vi kom i kontakt med Tenders i Sverige och de används idag som en integrerad del i upphandlingsprocessen Varje upphandling har sin egen handlingsplan, tidsplan m.m Efter Under Före

83 Arbetssätt vid anbudsförfrågan Vid annonseringen underrättas kundansvarig Frågor ställs omedelbart på FFU Kundteamet beslutar om/hur anbudsprocessen ska genomföras Tenders genomför hela/delar av anbudet Kommunikation med alla inblandade i processen under anbudstiden Kundansvarig är projektledare och ytterst ansvarig Nordea värdesäkrar innehållet i anbudet, prissätter och ger klartecken till Tenders att skicka in anbudet Tenders håller bevakning på tilldelningsbesked och deltar i dialogen hur vi ska bedöma resultatet

84 Strategi för överprövning Alla spelare på planen måste följa samma regelbok Kommunaffären är viktig för oss. Blir Nordea felaktigt behandlade och/eller felaktigt utvärderade, reagerar vi. Kommer ingen rättelse till stånd vid kontakt med upphandlande kommun och vi bedömer att vi kan vinna upphandlingen, då överprövar Nordea. Nordea tar ställning till överprövning från fall till fall. Nordea reagerar även på affärskritiska och principiella frågor

85 Erfarenheter av offentlig upphandling Lära sig spelreglerna och agera utifrån detta på spelplanen Ta hjälp av extern kompetens om situationen kräver det Kontinuerlig kontakt med kunden Agera proaktivt och i god tid Försök lösa felaktigheter genom dialog Våga överpröva men i rätt situation

86 Hur säkerställer Nordea fortsatt framgång? Fortsatt utbildning av vår personal Kontinuerlig effektivisering av anbudsprocessen Kontinuerlig information om branschens utveckling i dialog med kunden Struktur och kontroll Aktivitet!!!!!

87 Tack för att du lyssnade! Ulf Bengtsson Ansvarig för kommuner och landsting i Nordea

88 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm?

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Mars 2009 Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Sverige behöver fler entreprenörer inom välfärdssektorn - vi behöver dig! Stockholms stad, Stockholms NyföretagarCentrum och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Höga mål. Förupphandling ger lägre kostnad. It-upphandling med dialog ger succé. Förändra samhället med sociala krav

Höga mål. Förupphandling ger lägre kostnad. It-upphandling med dialog ger succé. Förändra samhället med sociala krav affärstidningen för dig som arbetar med offentlig upphandling Nummer 5 2013 2 2015 Förändra samhället med sociala krav Höga mål Annie Stålberg, Upphandlingsstödet, ser möjligheter med sociala krav i offentliga

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Handbok för utmanare om privata företags möjligheter att utmana kommunala verksamheter. Anders Morin, Monica Renstig Januari 2009

Handbok för utmanare om privata företags möjligheter att utmana kommunala verksamheter. Anders Morin, Monica Renstig Januari 2009 Handbok för utmanare om privata företags möjligheter att utmana kommunala verksamheter Anders Morin, Monica Renstig Januari 2009 Därför behövs utmaningsrätt! 1 Därför behövs utmaningsrätt! Landets kommuner

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare November 2014 Så funkar kommunen en guide för företagare Innehåll 4 Så funkar kommunen 4 Kommunstyrelsen leder arbetet i din kommun 5 Kommunen har obligatoriska och frivilliga uppgifter 5 Kommunerna väljer

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Två rapporter skrivna av ARS Research AB på uppdrag av Konkurrensverket Förord På uppdrag av Konkurrensverket har ARS

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 2 Sammanfattning Alltfler uppgifter genomförs idag

Läs mer

2 miljarder DEBATT: Klart att jag blir ledsen över att bli misstänkliggjord AVTALS NYTT PROFILEN. Karteller, konkurrens och pensionsskuldsförvaltning

2 miljarder DEBATT: Klart att jag blir ledsen över att bli misstänkliggjord AVTALS NYTT PROFILEN. Karteller, konkurrens och pensionsskuldsförvaltning A F F Ä R S T I D N I N G E N F Ö R O F F E N T L I G S E K T O R #6 2006 FJORTONDE ÅRGÅNGEN PROFILEN Mats Odell (kd) Karteller, konkurrens och pensionsskuldsförvaltning Klart att jag blir ledsen över

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer