Strategisk försäljning mot offentlig sektor. SMS:a frågor till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk försäljning mot offentlig sektor. SMS:a frågor till 0736-589 489"

Transkript

1 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

2 Från A(nbud) till A(vtal) - om affärsmässighet och överprövning - Leverantörsdagen Advokat Carl Bokwall I samarbete med Upphandling 24

3 REALTID.se Statistik? Hur kan det vara att de här juristerna som tar så hutlöst betalt endast vinner en bråkdel av överprövningarna? Den upphandlande enheten vinner upp emot 90% av alla fall. Ändå lyckas Nio stycken jurister/advokater rankas som de bästa i Sverige på offentlig upphandling: Carl Bokwall, Cederquist Olof Hallberg, Lindahl Joakim Lavér, Linklaters Fredrik Linder, Hamilton Kristian Pedersen, Delphi Catharina Piper, Lindahl Henrik Seeliger, Lindahl Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi Louise Widén, Mannheimer Swartling Who s Who Legal Public Procurement 2009 juristerna övertala företagen att överpröva. Det är tur att våra domstolar oftast är utrustade med sunt förnuft. Juristerna borde lägga krutet på att hjälpa företagen att lämna bra anbud istället, då skulle vi få ett mycket bättre utnyttjande av de allmänna medlen. Nisse på manpower Nja, UM klarar sig i ca % av fallen Fast Nisse har rätt juristerna borde lägga krut på att hjälpa leverantörer lämna bra anbud (som tål prövning) 3

4 Affärsmässighet och överprövning 1. Den offentliga arenans spelregler myter & tyckande om överprövningar vikten av private enforcement en kort orientering om LOU:s/LUF:s regler om överprövning 2. Från A till A en Arbetslinje för anbud i offentlig upphandling 3. Direktupphandlingar vad bör man som leverantör tänka på? 4

5 1. Den offentliga arenans spelregler Myter & tyckande Några påståenden om leverantörer och överprövningar: Leverantörer som överprövar förstör sina kundrelationer Överprövningar leder till ökade kostnader och effektivitetsförluster för det allmänna och skadar skattebetalarna, brukare, patienter m.fl. Överprövningar har blivit ett problem och har ökat lavinartat de senaste åren Det borde kosta leverantörerna att överpröva risken måste öka 5

6 Mer på REALTID.se Lättförtjänta pengar Det finns inte en enda upphandling som inte går att kritisera och hitta fel i. Jag vill påstå att NN och hennes kollegor har ett av de lättaste jobben som finns - att hitta fel i offentliga upphandlingar. Företagen som anlitar dessa jurister borde gå en tvådagars utbildning i LOU och sedan sköta överprövningarna själva. Det behövs inga jurister till det. jur kand på andra sidan... Huvudet på spiken angående utbildning i LOU! Kan det vara så att med rätt rådgivning minskar antalet (onödiga) överprövningar? 6

7 och ännu mer på REALTID.se Tveksam Jag är tveksam till den utveckling vi ser överprövningar av offentliga upphandlingar. Tendensen är att fler och fler upphandlingar överprövas, inte för att den upphandlande enheten gjort några grova fel utan för att jurister, som NN mfl, letar efter små fel i underlag och utvärderingar. Har en leverantör blivit orättvist behandlad skall han naturligtvis ha rätt att överpröva men att göra det för att man är en dålig förlorare kostar bara samhället en massa pengar. Klaga gärna på underlagen men gör det innan anbudstiden gått ut. Kom inte efteråt och leta fel! Upphandlare av rang Nja igen, överprövningarna ökar måhända med det gör även antalet upphandlingar och komplexiteten. Vad är grova respektive små fel och var går gränsen för att bli orättvist behandlad? Är ni dåliga förlorare? 7

8 1. Den offentliga arenans spelregler Vikten av private enforcement Syftet med upphandlingsdirektiven är marknadsintegration (effektiva skattekronor är ett nationellt syfte) EU-rätten och upphandlingsdirektiven ger leverantörerna verktygen att säkra leverantörens rättigheter i syfte att främja marknadsintegrationen Enligt LOU/LUF kan KKV bara ingripa skarpt i 3 fall och ansöka hos FR om marknadsskadeavgift (sedan juli 2010): 1. Avtal får bestå pga. tvingande hänsyn till ett allmänt intresse 2. Överträdelse av avtalsspärr 3. Otillåten direktupphandling I övrigt är det upp till leverantörerna att säkra sin rätt och påtala fel 8

9 1. Den offentliga arenans spelregler Reglerna om överprövning Leverantörer har rätt att begära överprövning. Leverantör är den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader Måste lida skada eller riskera lida skada av överträdelsen 3 sorters överprövning Göra om eller rättelse av upphandling (under upphandling / efter tdb) Ogiltighet av avtal Upphävande av avbrytandebeslut 9

10 1. Den offentliga arenans spelregler Reglerna om överprövning Avtalsspärr Avtal får inte ingås förrän 10 dagar gått från det upphandlingsmeddelandet skickades (15 dagar om ej sänds elektroniskt) Avtalsspärren förlängs automatiskt om tilldelningsbeslutet överprövas om inte domstolen beslutar annat Ingen avtalsspärr i KamR och HFD. 10

11 1. Den offentliga arenans spelregler Reglerna om överprövning Ansöka om överprövning av avtals giltighet måste ske inom 6 månader från det att avtalet ingicks Ansökan måste dock ha inkommit inom 30 dagar Innan 30 dagar har gått från en efterannonsering om tilldelningen under förutsättning att annonsen innehåller en motivering av beslutet att direkttilldela kontraktet. Innan 30 dagar har gått från det att anbudssökandena/anbudsgivarna har underrättats om att avtal har slutits, under förutsättning att underrättelsen innehåller tillräckliga uppgifter. 11

12 2. En Arbetslinje från Annons till Avtal Annons Kval KB FFU TDB? OP / ÖP? Är vi utestängda? Finns det koppling mellan op/öp och Avtalet? Ska vi delta? Vad är det värt? Aktiv nedtrattning i kvalet - risk att vi inte kvalar? Betydelse för vår *intäktsbudget *investeringsbehov *personalstyrka Strategisk betydelseförsvarar eller utmanar vi? Vilka resurser behöver vi? Ansökan OP / ÖP? Är vi rätt bedömda Är konkurrenterna rätt bedömda? Finns det koppling mellan op/öp och Avtalet? Är krav och kriterier klara? Vilka frågor måste vi ställa? Vilka frågor bör vi INTE ställa Vilken info vill vi förmedla till UM och konkurrenter? Anbud OP / ÖP? Är vi rätt bedömda Är konkurrenterna rätt bedömda? Finns det koppling mellan op/öp och Avtalet? Avtal Alla skallkrav är uppfyllda Alla börkrav är optimalt bemötta Ev. risker är tagna medvetet Anbudet ska tåla granskning i domstol

13 2. En Arbetslinje från Anbud till Avtal Fokus på Avtalet Vikten av ett konsekvent förhållningssätt tuff i sakfrågan, mjuk i relationsfrågan Gör rätt leta inte fel Ha rätt resurser Ett starkt juridiskt case är en nödvändig förutsättning, men inte en tillräcklig när ska man INTE överpröva? Hur ser vi i vårt företag på överprövningar? I vilka situationer är det aktuellt att överpröva för oss? 13

14 3. Direktupphandlingar inte bara UMs ensak När har UM rätt att direktupphandla Absolut nödvändighet synnerlig brådska (synnerliga skäl), etc., etc., etc.... Pga. överprövning? Lågt värde LOU/LUF - ett värde för hela myndigheten? Risker ogiltighet, plötsligt stå utan intäkter Skadestånd? Tips Fundera på UMs rätt att direktupphandla väg riskerna mot fördelarna Säkra giltighet så långt det går dialog skälen och om förhandsinsyn Villkorat interimsavtal vid fall av överprövning 14

15 Kontakt: Copyright 2006 by Advokatfirman Cederquist KB No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means - electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise - without the permission of Cederquist.This document provides an outline of a presentation and is incomplete without the accompanying oral commentary and discussion.

16 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

17 - Din professionella partner i anbudsprocesser

18 Dan Frödén Kort presentation Entreprenör. Nytt bolag vart femte år sedan 1985, bl.a. OPIC LOU sedan tillblivelsen 1994 Föreläst för > företag sedan 2002 Tenders Sverige AB 2005 Strategisk expert, anbudsexpert och rådgivare. Lobbyist Affärsutveckling B2G Kontakt: Tenders Sverige AB 18

19 Tenders Sverige AB Tenders är en professionell partner i anbudsprocesser. Sveriges största rådgivnings- och konsultföretag inom offentlig upphandling. Alla steg i anbudsprocessen eller delar. - Analys - Granskning - Anbudsskrivning - Överprövning - Utbildning - Rådgivning och konsultation strategier, organisation, lobbying mm. Läs mer på Tenders Sverige AB 19

20 Upphandlingsprocessen Före anbud PROAKTIV Under anbudsgivning REAKTIV Efter tilldelning FÖRVALTNING Mycket egenregiaktivitet i den reaktiva fasen Lite egenregiaktivitet på förberedelse och efteranalys/avtalsoptimering Tenders Sverige AB 20

21 Analysfas Frågor att besvara: Vem köper? Bestämmer? Påverkar? Vad köps? Egentligen Vad betalas? I verkligheten När är nästa upphandling? Tenders Sverige AB 21

22 Påverkansfas Att göra: Besöka påverkare, avropare och upphandlare minst ett år före ny upphandling. Kontakta inför avtalsförlängning. Ta ut fakturor. Kolla mot avtal. Kolla aktuella priser mot gällande avtal. Ta reda på när nästa upphandling startar. Ge förslag på ffu. Skapa preferens! Tenders Sverige AB 22

23 Anbudsfas Förfrågningsunderlaget: Analysera noga. Fråga/påstå/kräv. Justera ffu. Outsourca anbudsarbetet för fokusering på pris/produkt Om ej, extern QA Kontrollräkna rätt pris. Lova inte mer än vad som krävs Tenders Sverige AB 23

24 Tilldelning Ge aldrig upp! Ingen tilldelning Analysera noga Vinnande anbud. Analysera noga! Kontakt, ÖP Tilldelning Avtalet mot ffu Undvik förhandling Tenders Sverige AB 24

25 Avtalsoptimering Att göra Sälja mer! Kolla prisjusteringsmöjligheter Sälj annat Tät kontakt vara Preferred Supplier Bevaka avrop noga Begär skriftliga avrop Tenders Sverige AB 25

26 Att fundera på : 57 X 37% X 6,6 = ca : 208 X 53% X 6 = ca 661 Tillsammans vinner vi oftare! Våga ta professionell hjälp! Egenregi Tenders Tack för mig! Ring eller Tenders Sverige AB 26

27 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

28 NYHET! Konferensprogrammet för 2012 är nu färdigt Läs mer & Anmäl dig här:

29 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

30 SERVICEFÖRVALTNINGEN SIDAN 30

31 Så här fungerar Stockholms stad invånare VÄLJER medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR SERVICEFÖRVALTNINGEN

32 Stockholms politiska organisation Kommunfullmäktige 101 ledamöter Valberedningen Revisorskollegiet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Personal- och jämställdhetsutskottet Borgarrådsberedning en Finansroteln Trafik- och arbetsmarknadsroteln Stadsbyggnad s- och idrottsroteln Skolroteln Äldre- och ytterstadsroteln Stadsmiljöroteln Socialroteln Kultur- och fastighetsroteln 14 stadsdelsnämnder 16 facknämnder 17 bolag SERVICEFÖRVALTNINGEN

33 Stockholms stads budget 2011 kostnader Cirka 41 miljarder kronor Fastighetsförvaltning 2,1 % Stadsplanering och bostadsbyggande 1,4 % Trafik, gator och miljö 5,5 % Övrigt 7 % Förskola och annan pedagogisk omsorg 16 % Grundskola, särskola och skolbarnomsorg 21,5 % Individ- och familjeomsorg amt arbetsmarknad 11,8 % Gymnasieskola och gymnasiesärskola 5,9 % Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 7 % Äldreomsorg 16,6 % Kultur och idrott 5,2 % SERVICEFÖRVALTNINGEN

34 Stockholms stads budget 2011 intäkter Cirka 41 miljarder kronor Intäkter från verksamheten 17 % Intäkter från utjämningssystem 0,2 % Finansiellt netto 2,5 % Kommunal fastighetsavgift 2,7 % Skatteintäkter m.m. 77,6 % SERVICEFÖRVALTNINGEN

35 Den dagliga verksamheten Ansvaret för den dagliga verksamheten har stadens förvaltningar och bolag som leds av politiskt sammansatta nämnder och styrelser. SERVICEFÖRVALTNINGEN

36 Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar 1. Bromma 2. Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjö Östermalm SERVICEFÖRVALTNINGEN

37 Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för: Fritidsverksamhet för barn och ungdomar Förskola Försörjningsstöd, budgetrådgivning och skuldsanering Konsumentrådgivning Lokala näringslivsfrågor Lokala stadsmiljöfrågor Renhållning, skötsel och underhåll av parker samt parkinvesteringar Service och omsorg till personer med funktionsnedsättning Social service, omsorg och behandling samt familjerätt Äldreomsorg SERVICEFÖRVALTNINGEN

38 Fackförvaltningar Har hand om verksamheter som är gemensamma för hela staden. Arbetsmarknadsförvaltningen Exploateringskontoret Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen Kulturförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen Miljöförvaltningen Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Stockholms stadsarkiv Trafikkontoret Utbildningsförvaltningen Valnämnden Äldreförvaltningen Överförmyndarnämnden SERVICEFÖRVALTNINGEN

39 Bolag Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och är moderbolag i koncernen som består av: Familjebostäder Micasa Fastigheter S:t Erik Försäkring S:t Erik Livförsäkring S:t Erik Markutveckling SISAB Stockholm Globe Arena Fastigheter Stockholms Hamn Stockholmshem Stockholm Business Region Stockholm Parkering Stockholms Stads Bostadsförmedling Stockholms Stadsteater Stockholm Vatten Stokab Svenska Bostäder Övriga majoritetsägda bolag: Mässfastigheter Intressebolag: Fortum Värme Holding SERVICEFÖRVALTNINGEN

40 Serviceförvaltningens uppdrag i dag Stadens löneadministration Stadens ekonomiadministration Koncerngemensam upphandling Kontaktcenter Stockholm IT-service och växelfunktion SERVICEFÖRVALTNINGEN SIDAN 40

41 Upphandlingsorganisation Respektive nämnd/styrelse ansvarar för egen försörjning Upphandlande myndighet (LOU) Lokal inköpsorganisation Kommunfullmäktige beslutar om policy och inriktning samt om eventuell central samordning Kommunstyrelsen utfärdar riktlinjer och anvisningar Stadsledningskontoret svarar för tillämpning, uppföljning och utveckling Serviceförvaltningen genomför central/koncerngemensam upphandling och avtalsförvaltning SERVICEFÖRVALTNINGEN SIDAN 41

42 Samordningsformer Central upphandling Beslut i kommunfullmäktige Tvingande för nämnder / rekommendation till bolagen. Gemensam upphandling Beslut av respektive nämnd/styrelse med fullmakt till serviceförvaltningen Frivillig samordning SIDAN 42

43 Beslut om central upphandling och avtalsförvaltning Annonsförmedling Av-produkter Fordon köp, leasing, kortidsförh. Drivmedel Dryckesauotmater El Förbrukningsmaterial (skol- och kontor, kök- och hushåll, inkontinensoch sjukvård mm) IT-kringutrustning IT-konsulter Litteratur Livsmedel Möbel- och kontorsflyttning Möbler, belysning etc Postförmedling Resebyråtjänster Taxiresor i tjänst Tidningar och tidskrifter Tolkförmedling Transporttjänster Tryckeritjänstser Tvätteritjänster Yrkeskläder och skor SIDAN 43

44 Gemensam upphandling Bemanningstjänster Inläsningstjänster Läromedel Måltidskuponger Organisationskonsulter Park- och lekmaterial Persontransporter Medicintekniska hjälpmedel Bårtransporter Undersökningsmöbler Vitvaror Sommargårdsverksamhet (Kollo) Avfallshantering SIDAN 44

45 Leverantörssamverkan Öppen samverkan Informations- och erfarenhetsutbyte med företags- och branschorganisationer Öppna möten inför nya upphandlingar Enkätundersökningar efter genomförd upphandling Avtalsbaserad samverkan Strukturerad uppföljning, utvärdering och utveckling, enligt överenskommen samverkansmodell SERVICEFÖRVALTNINGEN SIDAN 45

46 Upphandling Stockholms Stad Lokalt upphandlings- och inköpsansvar Ökad samordning genom serviceförvaltningen Fördjupad behovsanalys, uppföljning och informationsspridning Kommunikation och samverkan SERVICEFÖRVALTNINGEN SIDAN 46

47 SERVICEFÖRVALTNINGEN SIDAN 47

48 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

49 Sigtuna vill ha dialog

50 Antalet företag ökar Drygt invånare arbetstillfällen År 2010 startades drygt 300 nya företag Drygt företag Ca 40 företag med över 100 anställda Ca företag mellan 1 till 49 anställda Drygt 80% av företagen privatägda

51 Upphandling i Sigtuna kommun Inköp av varor, tjänster, entreprenad för 800 miljoner kr/år leverantörer 400 lokala leverantörer Ca 50 pågående upphandlingar/månad Ca 400 pågående avtal i avtalsdatabasen Upphandlingsstöd: e-avrop.com

52 Så arbetar Sigtuna för att få en bra dialog med marknaden. Ett nyckelord är samarbete.

53 Samarbete Näringslivsenheten och upphandlingsenheten Dialogmöten Regelbundna referensgruppsmöten Riktad utbildning

54 Hur underlätta för leverantörer Elektroniska anbud Enhetliga förfrågningsunderlag Elektroniska fakturor Rätt paketering Tydliga krav Tydlig utvärdering

55 Hur hitta upphandlingarna Samtliga förfrågningsunderlag som vi upprättar publiceras på kommunens hemsida. Annonsering i lokalpressen och på förstasidan på kommunens hemsida Kommunens avtalsdatabas finns även på vår hemsida.

56 Ser upphandlingarna annorlunda ut? Möjlighet att lämna på delar av uppdrag Exempel: Vinterväghållning Byggentreprenad Hantverkstjänster

57 Ser upphandlingarna annorlunda ut? Elektroniska förfrågningsunderlag Elektroniska anbud Enkelt upphandlingsstöd E-fakturering (Mål 100 %) E-beställning Gratis prenumeration av upphandlingar ( e-avrop)

58 E-handel/E-fakturor Totalt ca fakturor/år 10 leverantörer står för 35% av fakturavolymen leverantörer har bara 1 faktura Fördelar för företagaren Sparar tid vid faktureringen Mindre kostnad för porto och papper Risken för fel minimeras Snabbare hantering av våra fakturor internt vilket innebär snabbare betalning till företagen Värnar om vår miljö

59 Några effekter av vårt nya arbetssätt Ökad kunskap genom utbildningarna Ökad förståelse bland företagare för det krångliga Företagarna får ett ansikte och kontakt in i kommunen Lärandeprocessen A och O, utbyte av erfarenheter Dialogen ökat externt/internt Bättre översikt av samtliga upphandlingar Alla avtal på ett ställe

60 Vad har hänt senaste året Upphandlingsstrateg anställts, sept 2010 Kvalitetscontroller anställts, sept 2010 Kommunalråd med särskilt ansvar för upphandlingsfrågor Referensgrupp i upphandlingsfrågor med lokala företag och Företagarna Rätt paketerade upphandlingar Översyn av kommunens upphandlingsriktlinjer - Politisk styrgrupp: 3 majoriteten, 2 opposition och tjänstemän Dialogmöten/Informationsträffar med lokala företag

61 Tack! Caroline Olsson Näringslivsutvecklare Christer Wikström Näringslivschef

62 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

63

64 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

65 Att sälja till det offentliga

66 Så jobbar Semantix med Försäljning direkt till det offentliga Proaktivt arbete Offentliga upphandlingar Överprövningar

67 Försäljning direkt till det offentliga Offentliga säljare Ute hos kund: Kundens behov Möjligheter till direktupphandling? Ska tjänsten upphandlas?

68 Proaktivt arbete Bevakning kommande upphandlingar Bevakning konkurrenter Kontakt upphandlande myndighet Möte Skriftliga synpunkter

69 Upphandling Förstudie Arbete med underlag Annonsering Tilldelningsbeslut Avtal

70 Semantix anbudsprocess Beslut Priskalkyl/ frågor upphandlaren Prismöte Uppstartsmöte Kvalitetssäkring Anbudet in Avtal/ överprövning och uppföljning

71 Exempel på en upphandling Telefontolkning Pris 30 min och påföljande 15 min Beräknad samtalstid ca 1 timme Viktning Första 30 min = 36,67 % Påföljande 15 min = 18,33 %

72 Semantix prisstrategi Semantix 2:a pris 3:a pris 30 min = 78 kr 15 min = 131 kr Utvärdering pris 451poäng 1 tim = 340 kr Över 1tim = 471 kr 30 min = min = 60 Utvärdering pris 403 poäng 1 tim = 250 kr Över 1 tim = 310 kr 30 min = min = 75 Utvärdering pris 281 poäng 1 tim = 360 kr Över 1 tim = 435 kr

73 Överprövning Är det ett strategiskt viktig avtal? Har upphandlaren gjort fel? Strider felet mot LOU? Lider vi skada av just det felet? Kan vi visa detta i domstol?

74 Tack för mig! Maria Krantz Upphandlingsavdelningen Telefon Mobil E-post

75 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

76 NYHET! Konferensprogrammet för 2012 är nu färdigt Läs mer & Anmäl dig här:

77 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

78 Systematiskt arbete med upphandlingar ger resultat för Nordea Ulf Bengtsson Ansvarig för kommuner och landsting

79 Agenda Nordea och offentlig sektor Bakgrund till förändring av arbetssätt Hur arbetar Nordea med upphandlingar? Organisation Handlingsplaner Erfarenheter kring nuvarande arbetssätt Hur säkerställer Nordea fortsatt framgång?

80 Nordea och offentlig sektor Betydande leverantör med lång erfarenhet Offentlig sektor efterfrågar tjänster och produkter inom alla delar av bankens verksamhet En av fyra ramavtalsleverantörer av Cash Management till Staten Kommuner och landsting är en strategiskt viktig kundgrupp för Nordea 35 % av landets kommuner och 50 % av landstingen använder Nordea som sin husbank

81 Bakgrund till förändring av arbetssätt Nordea genomför bankupphandlingar per år Mycket tid och resurser gick åt i anbudsprocessen Svårt att planera tid och resurser Många upphandlingar kom som en överraskning Nödvändigt att effektivisera anbudsprocessen Efter upphandling Under upphandling Före upphandling

82 Nödvändiga åtgärder Frågeställningar Hur effektiviserar vi anbudsgivningen? Hur säkerställer vi juridisk kompetens i upphandlingsfrågor? Kan vi använda oss av en extern partner? Åtgärder Utbildning, utbildning, utbildning! Vi delade upp anbudsprocessen i olika faser Vi kom i kontakt med Tenders i Sverige och de används idag som en integrerad del i upphandlingsprocessen Varje upphandling har sin egen handlingsplan, tidsplan m.m Efter Under Före

83 Arbetssätt vid anbudsförfrågan Vid annonseringen underrättas kundansvarig Frågor ställs omedelbart på FFU Kundteamet beslutar om/hur anbudsprocessen ska genomföras Tenders genomför hela/delar av anbudet Kommunikation med alla inblandade i processen under anbudstiden Kundansvarig är projektledare och ytterst ansvarig Nordea värdesäkrar innehållet i anbudet, prissätter och ger klartecken till Tenders att skicka in anbudet Tenders håller bevakning på tilldelningsbesked och deltar i dialogen hur vi ska bedöma resultatet

84 Strategi för överprövning Alla spelare på planen måste följa samma regelbok Kommunaffären är viktig för oss. Blir Nordea felaktigt behandlade och/eller felaktigt utvärderade, reagerar vi. Kommer ingen rättelse till stånd vid kontakt med upphandlande kommun och vi bedömer att vi kan vinna upphandlingen, då överprövar Nordea. Nordea tar ställning till överprövning från fall till fall. Nordea reagerar även på affärskritiska och principiella frågor

85 Erfarenheter av offentlig upphandling Lära sig spelreglerna och agera utifrån detta på spelplanen Ta hjälp av extern kompetens om situationen kräver det Kontinuerlig kontakt med kunden Agera proaktivt och i god tid Försök lösa felaktigheter genom dialog Våga överpröva men i rätt situation

86 Hur säkerställer Nordea fortsatt framgång? Fortsatt utbildning av vår personal Kontinuerlig effektivisering av anbudsprocessen Kontinuerlig information om branschens utveckling i dialog med kunden Struktur och kontroll Aktivitet!!!!!

87 Tack för att du lyssnade! Ulf Bengtsson Ansvarig för kommuner och landsting i Nordea

88 Strategisk försäljning mot offentlig sektor SMS:a frågor till

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

Strategier vid överprövning

Strategier vid överprövning Strategier vid överprövning 30 oktober 2013 Lina Håkansson Strategisk försäljning mot offentlig sektor Rätten till överprövning vikten av privat agerande Syftet med upphandlingsdirektiven är marknadsintegration

Läs mer

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 ÄLDREFÖRVALTNINGEN NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 STOCKHOLMS STAD PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Visionen om ett Stockholm i världsklass Stockholm ska växa till en miljonstad

Läs mer

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad SIDAN 1 Medarbetarenkät 2009 Stockholms stad Högt betyg, tydliga förbättringar Nöjd Medarbetarindex, NMI 62 (2008 NMI 59) Tydlig förbättring av trivsel och hälsa Arbetsmotivation och ansvarstagande högt

Läs mer

Ramavtal - möjligheter och begränsningar

Ramavtal - möjligheter och begränsningar Ramavtal - möjligheter och begränsningar 4 oktober 2012 Advokat Carl Bokwall i samarbete med Upphandling24 Aktuella rättsliga frågor om ramavtal 1. Alternativa avropsmetoder 2. Avropsberättigade myndigheter

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad Jan Willgård, jan.willgard@sterikforsakring.se, 08-508 29 812 Stockholms stad Cirka 860 000 innevånare Växer med cirka 16

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING 1 VINSTERNA MED LOU OSUND OCH LUF STRATEGISK ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / / Advokat Advokat 21 Erfarenhetsdagarna

Läs mer

Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen

Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen Anna Ulfsdotter Forssell / Advokat / Partner Kristian Pedersen / Advokat / Partner Upphandla bygg och anläggning Stockholm den 2 Agenda

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING 1 VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH OSUND TENDENSER STRATEGISK INOM UPPHANDLINGSRÄTTEN ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / /

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Kommunal nämnd/styrelse (under förutsättning att den finns kvar även efter valet) AB Familjebostäder AB Micasa Fastigheter AB Skolfastigheter i

Kommunal nämnd/styrelse (under förutsättning att den finns kvar även efter valet) AB Familjebostäder AB Micasa Fastigheter AB Skolfastigheter i Kommunal nämnd/styrelse (under förutsättning att den finns kvar även efter valet) AB Familjebostäder AB Micasa Fastigheter AB Skolfastigheter i Stockholm SISAB AB Stockholm Business Region AB AB Stockholm

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 september 2012 KLAGANDE Stockholms läns landsting Ombud: Advokat Roger Hagman Box 3460 103 69 Stockholm MOTPART Berendsen Textil Service

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir.

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir. 0009 2010 08-02 1 (8) CIRKULÄR 10:51 och landsting Upphandlingsansvariga i kommuner Upphandlingsansvariga i landsting Kommunjurister Landstingsjurister Bolag i kommuner och landsting Ändringar i upphandlingslagstiftningen

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Förtroendekrisen och kommunikationsarbetet inom Göteborgs Stad

Förtroendekrisen och kommunikationsarbetet inom Göteborgs Stad Förtroendekrisen och kommunikationsarbetet inom Göteborgs Stad Helena Mehner, kommunikationsdirektör Jens Lisell, senior kommunikationsstrateg Detta har hänt Göteborgs Stad vi har stått i fokus för medias

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Public Procurement Service www.procurement.se

Public Procurement Service www.procurement.se Public Procurement Service Internutbildning Utbildningsprogram Vårt utbildningsprogram anpassas helt enligt de förutsättningar Ni själva sätter upp för respektive kurs. Skulle Ni vilja ändra på innehåll

Läs mer

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Antagen av kommunfullmäktige 2001-03-06, 18 2000-12-04 POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Allmänna principer För all upphandling

Läs mer

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING 1 10 maj 2012 Fråga juristen om upphandling av vård och omsorg OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING Upphandla vård och omsorg, Stockholm den 10 maj 2012 Kristian Pedersen / Delägare / Advokat 21 september 2011

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Innovativa upphandlingar Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Innovativa upphandlingar det är möjligt! 2008-09-26 Company presentation

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattning Alla kommunala,

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Handledningstjänster tillsammans med Farsta och Skarpnäcks SDF Städ i verksamhetslokaler Städ i enskilda hem Konsumentvägledning

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 KLAGANDE Vägverket Ombud: Verksjurist Rogert Andersson Vägverket 781 87 Borlänge MOTPART Grundels Fönstersystem & Måleri AB, 556447-4038

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU.

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU. 1 Antaget av kommunfullmäktige, 2010-09-20 75 Senaste ändring, - - Diarienummer: 3.2010.050 Upphandlingspolicy 1. Inledning För upphandlings- och inköpsverksamheten gäller Lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Så styrs Stockholm. På väg mot världsklass

Så styrs Stockholm. På väg mot världsklass Så styrs Stockholm 1 På väg mot världsklass vi har fått en välskött och fin hundrastgård, där områdets alla hundar kan leka och ha kul utan att störa andra. Hundrastgård på Järvafältet Nu kan vi gå runt

Läs mer

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser.

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser. Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner Många aktörer och marknader, submarknader Hög ambitionsnivå, små resurser Diversifierad 2 Åstadkomma effektivitetsvinster och förbättra utnyttjande av

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 LINDAHLS FÖRSLAG Advokatfirman Lindahl arbetar för att föra rättsutvecklingen inom upphandlingsområdet framåt och redovisar i det syftet

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

Utredning om produktionsplan för bostäder med tidshorisonten 5- respektive 10-års sikt

Utredning om produktionsplan för bostäder med tidshorisonten 5- respektive 10-års sikt Utredning om produktionsplan för bostäder med tidshorisonten 5- respektive 10-års sikt Direktörsmöte för stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen och trafikkontoret. 2015-01-19

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna!

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna! Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013 Välkomna! 1 Mål Tekniska förvaltningen i Hudiksvall Insikt om vad bra offentliga affärer är Kunskap om regler som

Läs mer

Anställd ska avstå från att delta i inköp om misstanke om jävssituation finns.

Anställd ska avstå från att delta i inköp om misstanke om jävssituation finns. Sidan 1 av 10 Regler för inköp vid Mälardalens högskola Beslutad av förvaltningschef 2013-11-18 1. Inledning Alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom statlig verksamhet styrs av lag (2007:1091)om

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall -

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 2 Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 19 november 2013 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB Advokat Anette Hansson Ahl Jur kand Emelie Henriksson Agenda 1. Inledning 2. Avgöranden i

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Mars 2015 INNEHÅLL Sid. Kommittédirektiv Dir. 2014:161 Inrättande av Upphandlingsmyndighet 2 Dir. 2014:162

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; SFS 2010:572 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg

Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg Om Göteborgs Stads pilotprojekt 2013-2015 Agenda Bakgrund Pilotprojektet för social hänsyn i upphandling Utmaningar och nästa steg Frågor

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal Göran Brunberg Närodlat Karteller Etiska regler kollektivavtal KKV LOU/LUF tingsrätt Transportsamordning

Läs mer

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1 Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningsvis Den leverantör som vill bli duktig på anbudsarbete måste Jobba mer effektivt internt

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Riktlinjer upphandling

Riktlinjer upphandling 1 (1) 1 Inledning... 2 2 Upphandlande myndighet/enhet... 2 3 Ansvar... 2 4 Samordning... 2 5 Affärsmässig relation till leverantörer... 3 5.1 Allmänhetens insyn i leverantörs verksamhet... 3 5.2 Krav på

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö SIDAN 1 Medborgarundersökning Stadsmiljö Om undersökningen Undersökningen riktade sig till ett urval av boende i respektive stadsdel fördelade efter 300 per stadsdel, totalt 4 200 personer Undersökningen

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY 1 (12) INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY Ängelholms kommuns upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och samordning för att uppnå en god totalekonomi. Inköp och upphandling skall baseras

Läs mer