Affärssystem + BI. verksamheten styr över beslutsstödet BI SOLUTIONS. För ökad lönsamhet och kunskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärssystem + BI. verksamheten styr över beslutsstödet BI SOLUTIONS. För ökad lönsamhet och kunskap"

Transkript

1 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN IDG CREATIVE MEDIA Affärssystem + BI För ökad lönsamhet och kunskap Investeringsklimatet inom Affärssystem Investeringarna i affärssystem upplevde en pik i slutet av 2008 gällande antalet nya affärer och systembyten sid. 20 verksamheten styr över beslutsstödet företag skall blicka framåt och göra simuleringar och rimliga bedömningar innan de riskerar att hamna i ett felaktigt läge. sid. 12 Underlätta det vardagliga arbetet med rätt beslutsstöd När inledande research är gjord och ett system har valts och installerats påbörjas företagets arbete med att nå sina uppsatta mål HUR? sid. 10 Branschinsikt är A och O Många leverantörer av affärssystem fokuserar på molnteknologi som universallösning, och missar vad som i slutändan skapar verklig affärsnytta för kunden. sid. 9 Hjälp! BI SOLUTIONS Våra kunder verkar gilla oss. Därför vill vi bli fler. Vi jobbar med intressanta Data Warehouse utmaningar inom Oracle. Vill du jobba med oss, eller bli kund? Skicka ett mejl till Eller titta in på

2 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN IDG CREATIVE MEDIA 14 Friskare och lönsammare företag med rätt beslutsstöd hälsoföretaget feelgood erbjuder sina kunder en beslutsstödslösning som kan minska deras anställdas sjukfrånvaro. därmed kan de också minska sina kostnader påtagligt. lösningen har utvecklats i samarbete med it-konsultbolaget kentor.»» Att de anställdas sjukfrånvaro kostar företag mycket pengar har varit ett vanligt ämne i den allmänna debatten under flera år. Det har bidragit till att öka intresset för olika lösningar som kan minska sjukfrånvaron. En framgångsrik sådan lösning används av Feelgood, en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsovård. Det är ett beslutsstödssystem som gör det möjligt för Feelgoods kunder företag med mellan 100 och anställda att minska personalens sjukfrånvaro. Kombinationen av detta verktyg och vår medicinska kunskap inom företagshälsovården blir tillsammans mycket slagkraftig. Den ger oss en stor konkurrensfördel på vår marknad, säger Nils Österlund, affärsenhetschef, Feelgood Vitea AB. Den här lösningen innebär att Feelgoods kunder får friskare personal och bättre lönsamhet. Den skapar stora fördelar för såväl kundföretagens verksamhet som för de enskilda medarbetarna, säger Anders Burestig, affärsenhetschef på Kentor AB. Nära samarbete Feelgood har sedan flera år använt ett system för sjukanmälning av kundföretagens personal. Förra året kompletterades systemet med beslutsstödslösningen som Kentor har hjälpt Feelgood att utveckla och implementera. Kentor tar också hand om drift, administration av servrar, vidareutveckling och uppgraderingar. Arbetet sker i nära samarbete för att kunna lägga utgångspunkten i Feelgoods verksamhet och samtidigt tillvarata Kentors erfarenhet i beslutsstödsfrågor, säger Anders Burestig. Beslutsstödslösningen används som en tjänst av kundföretagen. Den kallas Frisklinjen och fungerar som ett avancerat sjukoch friskanmälningssystem som nås av användarna via ett webbgränssnitt samt e-post och SMS. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt alla dagar om året. Sjukanmälan sker genom att medarbetaren ringer ett särskilt nummer hos Feelgood och uppger sjukdom, när arbetspasset börjar, hur länge frånvaron kan pågå, om det är en arbetsrelaterad sjukdom, och liknande information. Vid detta samtal får medarbetaren också möjlighet att på en gång tala med en sjuksköterska för att få sjukvårdsrådgivning, säger Nils Österlund. Med automatik Informationen registreras i systemet och går sedan med automatik till medarbetarens chef både per e-post och SMS. Chefen kan snabbt planera vilka åtgärder som ska vidtas, säger Anders Burestig. Den sjuke medarbetaren behöver kanske ersättas. En omfördelning av arbete kanske behöver göras mellan de befintliga medarbetarna. En sjuksköterska på Feelgood kan följa ärendet i systemet och samverka med chefen för att kunna göra tidiga insatser i syfte att snabbt få medarbetaren tillbaka i arbete. Systemet signalerar när cheferna ska coacha sin personal eller ta hjälp av till exempel vår expertis i form av sjuksköterskor, läkare, psykologer eller arbetsmiljöingenjörer, säger Nils Österlund. Bättre kunskap Genom beslutsstödsverktyget får chefen betydligt bättre kunskap om hur avdelningen fungerar på hälsoområdet. För vissa medarbetare som blir sjuka ofta kan åtgärder sättas in för att inte verksamheten ska drabbas av sjukfrånvaron, säger Anders Burestig. Lösningen kan även bidra till att medarbetare inte blir långtidssjukskrivna. Beslutsstödssystemet samlar in historik om de anställdas sjukskrivningar. Det ger chefen ett realtidsstöd för en övergripande bild av situationen, i stället för att chefen ska behöva vänta på en månadsrapport från ett lönesystem. Systemet ger också företagsledningen och personalavdelningen (HR) en tydlig bild av hälsosituationen för enskilda medarbetare, avdelningar och hela företaget. Feelgood hjälper sina kunder att lägga upp skräddarsydda planer för hur lösningen ska användas. Vi skapar högre effektivitet och bättre lönsamhet för våra kunder inom logistik, handel och projektstyrda organisationer. BOKSTAVLIGT talat erbjuder vi balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad.

3 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN IDG CREATIVE MEDIA 15 Systemet signalerar Då fastställer vi exempelvis hur många sjukfrånvarotillfällen en medarbetare ska nå på till exempel sex månader innan chefen eller HR gör vissa insatser, säger Nils Österlund. Systemet signalerar när detta ska ske. Vi ringer upp kundmedarbetaren den tredje sjukdagen för att undersöka om denne behöver mer sjukvårdsrådgivning. Systemet påminner oss om detta. Sjukskrivna medarbetare kostar företagen stora pengar i form av löneersättningar, arbetsuppgifter som inte blir utförda, och kostnader för tillfällig personal. Genom rätt användning av beslutsstödslösningen kan sjukfrånvaron minskas, men hur mycket varierar. Många företag kan minska medarbetarnas frånvaro med 10 procent eller mer, säger Nils Österlund. För stora företag med flera tusen anställda kan det innebära besparingar på flera miljoner kronor per år. Feelgood, som har drygt 600 anställda, använder beslutsstödslösningen för sin egen organisation. Tack vare den har sjukfrånvaron minskat, eftersom cheferna kan agera i tid. n»för stora företag kan det innebära besparingar på flera miljoner kronor per år.«nils Österlund Affärsenhetschef, Feelgood Vitea AB Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, primärvård, träning och sjukgymnastik. Företaget erbjuder hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Feelgood levererar hälsotjänster på 150 orter över hela landet Omsättning: 640 miljoner kronor Antal anställda: 600. Hemsida: Anders Burestig Affärsenhetschef, Kentor AB Nils Österlund, Affärsenhetschef, Feelgood Vitea AB och Anders Burestig, Affärsenhetschef Business Solution, Kentor Kentor är ett IT-konsultbolag som levererar affärskritiska lösningar till stora och medelstora företag och organisationer. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och St. Petersburg. Sedan 2007 är Kentor ett bolag inom TeleComputing-koncernen. Omsättning: 262 miljoner kronor Antal anställda: 270. Hemsida: Hogia Affärssystem ger dig helheten och lite till! kostnadsbesparing Pålitligt EffEktivitEt HElHEtslösning EkonomisystEm kvalité kontroll Hr system kundnytta integration ArbEtsflödE ProduktivitEt trygghet EnkElt

4 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN IDG CREATIVE MEDIA 28 EXPERTPANELEN 1. Hur bra är företagen på att integrera sina affärssystem med beslutsstödet? 2. Vilken är de viktigaste användarna av denna typ av information? Vd, affärsområdeschefer, ekonomiavdelningen eller slutanvändare? 3. Vilka områden är hetast när det gäller att använda sig av information i affärssystemen inom beslutsstöd? Data från personal-, logistik-, ekonomi eller sälj- och marknadsinformation? 4. Finns det något företagen/användarna bör tänka på när de inför beslutsstöd som bygger på verksamhetsinformation. Vad bör man prioritera? Bör man börja i liten skala och bygga ut, eller finns det argument för att införa den här typen av beslutsstöd i större skala på en gång? Robert Andersson Säljchef Cadeia 1. Varierande. Viktigt: Bestäm beslutstödsystemets uppgifter vs affärssystemets och sammanblanda dem inte. Rättning av felaktiga källdata skall göras i källan. Säkra att önskad detaljeringsgrad fås i beslutsstödsystemet antingen via dubbellagring av detaljer eller via drill through till källsystemen. 2. Viktigast är de tre förstnämnda Om man bygger ut systemet till att omfatta de dagliga operationerna och slutanvändare måste en avvägning göras gentemot befintliga operationella system. Det är kontraproduktivt att bygga beslutstödsystemet till att omfatta funktioner som redan stöds i dessa system. 3. Jag menar att det inte finns ett generellt svar på den frågan för det beror på företagets karaktär och situation - generellt kan sägas att informationen i affärssystemen ofta inte räcker till för att lösa uppgiften utan måste kompletteras med information från omgivande verksamhetsnära system. 4. Tänk stort börja smått är en god regel. Ta fram målbilden ur alla aspekter men börja inte realisera i stor skala utan med små delar. Välj de delar där man på kortast kalendertid och minsta insatser kan påvisa effekter. Bygg sedan vidare steg för steg vart efter de önskade effekterna realiseras.

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN IDG CREATIVE MEDIA 29 beslutsstöd Mikael Stern Verksamhetskonsult Hypergene Eos Per Nyberg VD, Infotool Fredrik Borin VD och Affärsansvarig Insera AB Björn Leufstedt Specialist beslutstöd, Kentor 1. Det varierar. De flesta företagen har en stark vilja att integrera affärssystemen med sitt beslutsstöd och vanligtvis fungerar det bra. Problemet ligger mer hos en del affärssystemleverantörer där det ibland finns ett motstånd mot att släppa ifrån sig information till en beslutsstödslösning. 2. De viktigaste användarna anser jag är chefer och beslutsfattare på alla nivåer i verksamheten. Beslutsstödet ska vara lätt att arbeta i och anpassat för dem. Snabbhet, enkelhet och relevans är nyckelord. Ekonomer och specialister inom andra verksamhetsområden har lättare att hitta den information de behöver i verksamhetssystemen. 3. De viktigaste behoven vi möter är information för övergripande styrning och planering av verksamheten och då handlar det om information från alla delar; försäljning, marknad, produktion, logistik, ekonomi och personal. En tydlig trend är att även beslutsstödet i sig bidrar med väsentlig information för verksamhetsstyrningen, till exempel i form av prognoser, kalkyler och distribuerad målstyrningsprocess med aktiviteter för att nå uppsatta mål. 4. Prioritera quick wins, lösningar som snabbt ger resultat för verksamheten. Det innebär att man skapar förtroende för lösningen ute i organisationen och får en bra plattform att bygga vidare på. Stegvist införande är alltid att föredra, då krav och behov ändras snabbt och fort riskerar att bli inaktuella. Säkerställ att era beslutsstödsleverantörer har informationsmodeller som hanterar förändring, vilket är en förutsättning för att nå framgång med ett stegvist införande. 1. Ett beslutsstöd behöver integreras med de underliggande affärssystemen så att utläsning av data från affärssystemen till beslutsstödet är möjlig. Detta är de flesta kunder på beslutsstöd bra på. En svårare fråga är hur beslutsstödskunden säkerställer tillräckligt hög kvalitet på det data som presenteras i beslutsstödet. Viktigt är att redan från start ta höjd för att lösningen skall vara väl dokumenterad och förvaltningsbar. Det är ett plus om beslutsstödslösningen kan kompletteras med en planeringslösningar som integreras med beslutsstödet. Ett exempel på planeringslösning är finansiell budget och prognos. 2. Användare på varje nivå i en organisation är de viktigaste användarna av information om hur verksamheten går. Med kunskap om hur det faktiskt står till bidrar man bättre till verksamhetens resultat. Ännu viktigare är att alla användare får ta del av samma sanning, dvs. en enda källa till beslutsstödsinformationen. 3. De flesta organisationer börjar med att skaffa sig en överblick inom det område där förbättrad uppföljning kan ge störst resultatförbättring. Det kan vara försäljning i det ena fallet. Det kan vara inköp i det andra fallet. Osv. Ekonomi kan ha någon övervikt. 4. Det är viktigt att mäta verksamheten, inte organisationen. Det första projektet bör givetvis vara där förbättringspotentialen ses vara störst. Det allra bästa är att börja med projekt där beslutsstödsverktyget används från allra första början. Därigenom blir förutsättningarna de bästa för att förbättra datakvalitet och kunna upprätta termkatalog med gemensamma begrepp. Finns planer på att efterhand bygga ett datalager har man ju då redan fått en utmärkt kravspecifikation på datalagrets utformning och innehåll. Ett datalager är i sig ingen nödvändighet för att upprätta en beslutsstödsfunktion. Det är bättre att stycka upp elefanten i delar. 1. Det finns en stor potential hos företagen att bli bättre på att ställa krav och avsätta resurser så att de uppnår önskat resultat. Det är även viktigt att välja en leverantör som har en bred och gedigen verksamhetskompetens som kan hjälpa företagen och förstå deras behov. Ett företag som har en tydlig strategi med vad man vill mäta och följa upp har bättre möjligheter att tillsammans med leverantören få ett effektivt beslutsstöd. 2. Ekonomiavdelningar har lång erfarenhet av beslutsstöd men nu är det en tydlig trend att affärsområdesansvariga vill få ett bättre grepp hur verksamheten går och vad som är lönsamt. Rätt val av beslutstöd vänder sig till både sällananvändare och expertanvändare. 3. Ekonomi och säljområdena är av tradition hetas. Företagen har insett kraften i beslutsstöd som bidragit till minskat manuellt arbete och att alltid ha tillgång till färsk information vilket sin tur ger en helhetsbild hur verksamheten går och öka lönsamheten. Det motiverar företagen att sprida beslutstödet på allt fler verksamhetsområden. 4. Vi förordar ett steg i taget för att undvika Big Bang projekt som ofta skapar kaos. Ett införande av beslutsstöd får inte stoppa eller störa alltför mycket den ordinarie verksamheten. Fokus ska ligga på korta införande av varje verksamhetsområde för att snabbt påvisa resultat och hålla uppe motivation hos medarbetarna. Allt för långa införanden gör att förutsättningar hinner förändras innan beslutstödet är på plats. 1. Det varierar, men vilken bransch ett företag verkar inom kan ge en bra indikation. Inom branscher med långa säljcykler och få men viktiga kunder, som exempelvis verkstadsindustrin. Där är man ofta bra på beslutsstöd för de mer administrativa delarna, så som personal och ekonomiuppföljning. Här satsar man gärna på standardlösningar som liknar det konkurrenterna har. Inom branscher med korta säljcykler och stora kundvolymer, som exempelvis detaljhandeln. Där är det vanligare att man satsat på marknads- och försäljningsdata. Man vill att beslutsstödet ska reflektera det unika i sin affärsidé. Man vill inte alltid ha samma lösning som konkurrenterna. 2. Viktigaste användarna är givetvis beslutsfattarna, oavsett var i organisationen de sitter. När beslutsfattare våga fatta beslut, där information från beslutsstödssystemet är en stor del av beslutsunderlaget, då har man kommit långt. 3. Marknads- och säljinformation känns hetast just nu. Många marknadsavdelningar uttrycker att de idag har en större press på sig att kunna visa på ROI för sina marknadsaktiviteter. Att exempelvis kunna mäta effekterna av sina kampanjer i försäljningen. Många marknadsavdelningar har också insett att beslutsstöd är vägen till att uppnå mätbarhet. 4. Oavsett ambitionsnivå, typ av information eller val av teknisk plattform finns det grundläggande IT-principer man aldrig bör bortse från. Se inte beslutsstödet som en organisk del av affärssystemet. Även om det från början kan vara svårt att se kommer affärsystemet och beslutsstödet att utvecklas åt olika håll. Förr eller senare vill du utöka beslutsstödet med information från andra system. Hantera därför beslutstödet som ett eget system och integrera med affärsystemet via ett standardiserat gränssnitt, precis som du gör med andra IT integrationer.

Affärssystem + BI. verksamheten styr över beslutsstödet BI SOLUTIONS. För ökad lönsamhet och kunskap

Affärssystem + BI. verksamheten styr över beslutsstödet BI SOLUTIONS. För ökad lönsamhet och kunskap HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN IDG CREATIVE MEDIA Affärssystem + BI För ökad lönsamhet och kunskap Investeringsklimatet inom Affärssystem Investeringarna i affärssystem upplevde en pik i slutet av 2008

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Oberoende Konsulttjänster

Oberoende Konsulttjänster Oberoende Konsulttjänster För administrativa IT-system OMRÅDE EKONOMI Ramavtal med ESV tom 2015-09-30 Om oss Ekan Management är ett oberoende managementkonsultbolag med över 30 års erfarenhet av nytänkande.

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

För Soliditets högprioriterade kunder. Det här kan vi erbjuda er

För Soliditets högprioriterade kunder. Det här kan vi erbjuda er För Soliditets högprioriterade kunder Det här kan vi erbjuda er 2 Du är högprioriterad och får därför högre service Att ditt företag valt Soliditet betyder mycket för oss, och det vill vi gärna visa. Du

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Ergonomisällskapet Sverige 091103

Ergonomisällskapet Sverige 091103 Ulf Johanson Ergonomisällskapet Sverige 091103 Är hälsa/arbetsmiljö lönsamt? Bhö Behövs ekonomiska k kalkyler/ekonomiska lkl /k ik argument? Behöver hälsa/arbetsmiljö kopplas ihop med verksamhetsstyrningen?

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare.

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare. DU BLÄDDRAR MED HJÄLP AV PILTANGENTERNA Förbättra sjuktalen med Sjuk & Frisk SJUK & FRISK ANMÄLAN, RÅDGIVNING & STATISTIK OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE POSITIVA EFFEKTER ENKEL ADMINISTRATION» Euro

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning INTRODUKTION TILL AM SYSTEM en molntjänst för kvalitetsledning INTRO TILL AM SYSTEM - ÖVERBLICK Vad är AM System? Argument för AM System AM Systems referenser Vilka ligger bakom? Mer om Underhåll Så kommer

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

Skapa affärsnytta med affärssystemet. Olav Björk Lars Stigberg

Skapa affärsnytta med affärssystemet. Olav Björk Lars Stigberg Skapa affärsnytta med affärssystemet Olav Björk Lars Stigberg 1 CIO-studien affärsmässig styrning och ledning av IT (En undersökning av 35 stora företag och myndigheter genomförd av CGE&Y sept nov 2003)

Läs mer

Lite tankar runt Key Account Management

Lite tankar runt Key Account Management Lite tankar runt Key Account Management Key Account Management och affärsmannaskap att kunna hantera kunder och leverera enligt kundens förväntningar med lönsamhet en aktörs förmåga att kunna sin marknad

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Fördjupningspass och rundabordsdiskussioner Verksamhetsstyrning 2.0 2015

Fördjupningspass och rundabordsdiskussioner Verksamhetsstyrning 2.0 2015 Fördjupningspass och rundabordsdiskussioner Verksamhetsstyrning 2.0 2015 Under konferensdagen är du välkommen att diskutera och dela erfarenheter med kollegor. I rundabordssamtal tar vi upp aktuella frågeställningar

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

www.webselect.com webselect@uc.se

www.webselect.com webselect@uc.se UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används varje år som underlag till närmare 6 miljoner affärs- och kreditbeslut som fattas på företag, banker och finansbolag.

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Personaluthyrning / Interim Management. Projekt & Konsultation. Kostnad - Pris

Personaluthyrning / Interim Management. Projekt & Konsultation. Kostnad - Pris Branscherfarenhet Jag har bred erfarenhet från många olika branscher, så som tillverkningsindustrin med allt från produktkalkylering till internprissättningsproblematik, transfer pricing samt inom tjänstesektorn

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Vad? Varför? Hur? Business Discovery: Business User-Driven BI App Model Remixability and Reassembly Social and

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt!

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! En trött ekonomichef som har alldeles för mycket att göra. Känner du igen dig? Fortsätt bläddra för att se hur vi hjälpt andra i samma situation. OBS! Det här är

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

Inventarier KLK KS 001

Inventarier KLK KS 001 Objekt/Projekt Kommunledningskontoret inventarier Upprättad den 2014-04-29 Upprättad av Kommunkansliet Inventarier KLK KS 001 Investeringsbudgeten redovisar ett schablonbelopp för det kontinuerliga utbytet

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1 Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794 Är du redo för FÖ3? 1. Ja 22 2. Nej 2 1 2 Magnus Moberg 1 » Industriell ekonomi GK Företagandet ME1003 P3 magnus.moberg@indek.kth.se Magnus Moberg 2 Magnus

Läs mer

integrerat med iscala SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 BO VILBERN IT GROUP ULF LIEBACK IT GROUP

integrerat med iscala SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 BO VILBERN IT GROUP ULF LIEBACK IT GROUP integrerat med iscala SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 BO VILBERN IT GROUP ULF LIEBACK IT GROUP IT Group IT Group ISE AB IT Group Solutions IT Group Konsult Tilläggsprogram till Affärssystem Konsult

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se Self Service Business Intelligence Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45 Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB www.advectas.se 1 Detta är Advectas Konsultföretag helt nischat mot Beslutsstöd. Kompetensområden:

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Affärssystem, strategi och styrning

Affärssystem, strategi och styrning Affärssystem, strategi och styrning 723g25 2013-12-10 Agenda Allmän kursinfo och lite om projektet i synnerhet Strategi, styrning och affärssystem, enligt Nilsson och Lindvall Controllern och affärssystemet,

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne för detalj- och dagligvaruhandeln SoftOnes affärssystem är utvecklat

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Om anställdas oro för framtida ohälsa

Jobbhälsobarometern. Om anställdas oro för framtida ohälsa Jobbhälsobarometern Om anställdas oro för framtida ohälsa Januari 2010 Föreningen Svensk Företagshälsovård, FSF, är en branschförening för företagshälsovård i Sverige. FSF bildades 1985 och är en ideell,

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer