Dagens Business Controller vill vara Partner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagens Business Controller vill vara Partner"

Transkript

1 En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011

2 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att behovet av den affärsnära controllern har diskuterats under många år står verkligheten fortfarande långt ifrån retoriken. Dagens Business Controller vill lägga mer tid på strategisk rådgivning, framåtblickande analyser och omvärldsanalys. Istället fylls dagarna av rapportering och framtagande av budget. Kreativt affärsstöd Vi ser mycket positivt på controllerns syn på sitt arbete. Den stämmer väl överens med företagsledningars önskemål om ett mer proaktivt affärs- och beslutsstöd. Men omställningen går trögt. En möjlig orsak kan vara att fokus ligger på att slimma ekonomifunktionen istället för att flytta frigjorda resurser till affärsstödjande uppgifter. Än mer oroande är att man tenderar att lägga till nya arbetsuppgifter utan att förändra tjänsten i övrigt. Mycket återstår således för att Business Controllern ska bli den interna affärspartner som efterfrågas av såväl controllers som affärsledning. För att nå ända fram krävs ett förändringsarbete som omfattar både organisation och individ. Från trygghetszonen till ledningsrummen Att omfamna rollen som Business Partner innebär för många individer att ompröva och utveckla sin egen funktion och roll i organisationen. Det gäller att våga lämna redovisningens trygghetszon och ta språnget till en mer rådgivande roll i ledningsrummen. En stor utmaning är att skapa en relation med affärsledningen som bygger på ömsesidig respekt, tillit och förtroende. Det händer inte av sig självt. För att kunna axla sitt uppdrag behöver individen stöd i form av kompetensutveckling och löpande coachning. Se över hela ekonomifunktionens roll Behovet av ett mer aktivt ledningsstöd påverkar hela ekonomifunktionen. Hur ska det nya uppdraget förverkligas? Vilka kompetenser och roller bör finnas totalt sett? Vilka arbetsuppgifter ska vi prioritera? Vem ska göra vad? För att hitta utvecklingspotentialen, såväl i organisationen som hos individen, finns anledning att se över hur ekonomifunktionen i stort bör organiseras för att svara upp mot företagsledningens behov. Därigenom kan den samlade kompetensen utnyttjas på ett mycket bättre sätt än vad många upplever idag. De tre mest upplevda rollerna 73 % Analytiker 59 % Expert 45 % Kontrollant De tre mest önskvärda rollerna 81 % Analytiker 57 % Coach 54 % Utmanare Vad Business Controllern vill lägga mer tid på 77 % Simulering och framåtblickande analys 68 % Strategisk rådgivning 60 % Omvärldsbevakning och marknadsanalys

3 Vi verkar på en dynamisk marknad och utvecklingen går snabbare och snabbare. Det kräver att vi är mer proaktiva och att vi vågar utmana i vår relation till affärsledningen. Inte minst måste vi bli bättre på att kommunicera vårt budskap. ANDERS FRÖBERG, Borealis Business Group Controller Operations

4 Idag är strategi mycker mer av ett kontinuerligt arbete. Förr hade vi två olika processer. Nu arbetar vi hela tiden med både det kort- och långsiktiga perspektivet samtidigt. RIKARD OLSSON, AstraZeneca Director R&D Finance Performance, Strategy & Reporting

5 Management Innovation en förutsättning för konkurrenskraft Ekonomifunktionens roll är i förändring. Detta beror framför allt på ökad marknadskomplexitet och snabbrörlighet men också på att informationsteknologins framfart både förbättrar beslutsstödsystem och gör det löpande ekonomi- och transaktionsarbetet effektivare. Vår undersökning bekräftar det våra kunder säger att de behöver: ledningsprocesser som bättre följer affärsrytmen och ger ledningen rätt beslutsunderlag. Hela 76 % anger att en utveckling inom ovan nämnda områden, är en förutsättning för bibehållen konkurrenskraft. Samtidigt pekar över hälften av respondenterna också på ökad marknadskomplexitet som en drivare i denna förändring. Vi konstaterar därmed att det finns en stor förbättringspotential i hur vi leder organisationen och utvecklar våra affärer. De företag som lyckas kommer att vinna ett stort försprång till konkurrenterna. Ta kontroll över informationen IT är en viktig pusselbit för att åstadkomma en framåtblickande ledning och styrning. Idag finns tekniken vi behöver för att i realtid bevaka vad som händer och hur flödena ser ut, vilket ger stora möjligheter till framsynta analyser och åtgärder. Förbättring behöver inte vara lika med att köpa nytt. Vi ser ofta att det redan finns IT-verktyg i organisationen, som om rätt använda, kan tillfredsställa de behov som finns. Nyckeln ligger i de flesta fall i en genomtänkt modell som möjliggör försörjning av kvalitativ ledningsinformation. Många pratar om bättre IT-stöd. Men hur är det med intresset? Enligt undersökningen tycker hela 40 % av respondenterna att bristfälliga IT-stöd är ett av de största hindren för att uppnå önskvärd utveckling. Samtidigt uppger endast 14 % ett mer än måttligt behov av att utveckla sin kompetens inom IS/IT. Om den låga siffran handlar om bristande intresse finns det anledning att vara bekymrad. För att åstadkomma det stöd som efterfrågas måste ekonomi- och controllingfunktionen ta kontrollen över och driva utvecklingen av verktygen genom ett nära samarbete med IT-funktionen. Först då blir IT-stöden den hävstång de kan och bör vara. De tre vikigaste drivarna för utveckling 76 % Konkurrenskraft 65 % Effektivisering av stödjande processer och funktioner 55 % Ökad marknadskomplexitet Störst behov av utveckling för organisationen finns inom 67 % Simulering och framåt blickande analys 46 % Omvärldsbevakning och marknadsanalys 44 % Mål- och strategiprocessen 5

6 Företagskulturen bromsar utvecklingen Undersökningen visar att Business Controllers överlag bedömer att behovet av utveckling är större än de förändringar organisationen i praktiken är beredd att genomdriva. När vi sedan frågar vilka de största hindren är för att uppnå önskvärd utveckling anger så mycket som 62 % rådande företagskultur, värderingar och strukturer. Därefter följer brist på tid med 51 %. Enkätdeltagarnas bild av svårigheterna återspeglas även i hur de ser på sitt eget behov av kompetensutveckling. Nära hälften upplever ett stort eller mycket stort behov av kompetensutveckling inom såväl förändringsledning som kommunikation viktiga pusselbitar för att driva större utvecklingsarbete av denna karaktär. Släpp taget om gamla tankebanor ge plats åt nya Att förändra hur vi leder organisationen och fattar beslut startar och slutar med hur vi tänker. I många fall är avlärning av hur vi alltid gjort svårare än att lära nytt. En stor del av företagens ledningsverktyg lever kvar från en tid präglad av stabilitet och förutsägbarhet. Förändringsarbetet handlar därför om att se med nya ögon på omvärlden och vår plats i den, och att ge tid och utrymme för ledning och medarbetare att vara med på resan. Vad vi vill åstadkomma är en symbios mellan våra affärsmål och hur vi ska styra och leda för att ta oss dit. Det innebär att ledningsmodellen och tillhörande processer aldrig kan kopieras från en miljö och organisation direkt in i en annan. Förändringsarbetet måste därför bygga på en helhetssyn och anpassning till det specifika företaget, dess historia och företagskultur, personalstruktur, omvärlds- och marknadsförutsättningar. De tre största hindren för önskvärd utveckling 62 % Företagskultur, värderingar och strukturer 51 % Tidsbrist 41 % Bristfälliga IT-stöd De tre största behoven av kompetens utveckling för individen 44 % Kommunikation, pedagogik och presentationsteknik 44 % Förändringsledning 42 % Analysmetoder och verktyg Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät under perioden sep-okt Business Controllers, eller motsvarande, deltog i undersökningen. 123 företag, verksamma i Sverige, är representerade varav 74 % utgörs av företag med en årlig omsättning på miljoner SEK eller mer. Om du vill veta mer om undersökningen och dess resultat vänligen kontakta Malin Wennebro, , 6

7 Vad vi vill åstadkomma är ett förändrat beteende. För det är hur vi agerar i vardagen som ger resultat. Utvecklingsarbetet måste därför ta avstamp i ledningsfilosofin och i våra gemensamma kärnvärden. KERSTIN ANDERSON, IL Recycling Vice vd

8 Ekan är ett managementkonsultföretag med över 25 års erfarenhet av att förverkliga utvecklingspotential. Vårt erbjudande är enkelt. Vi hjälper våra kunder att realisera de förändringar som är nödvändiga för stärkt konkurrenskraft, idag och imorgon. Lasarettsgatan 6, Göteborg, Tel: Styrmansgatan 2, Stockholm, Tel:

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Fördjupningspass och rundabordsdiskussioner Verksamhetsstyrning 2.0 2015

Fördjupningspass och rundabordsdiskussioner Verksamhetsstyrning 2.0 2015 Fördjupningspass och rundabordsdiskussioner Verksamhetsstyrning 2.0 2015 Under konferensdagen är du välkommen att diskutera och dela erfarenheter med kollegor. I rundabordssamtal tar vi upp aktuella frågeställningar

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens.

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. En studie om svenska företags inställning till outsourcing av ekonomifunktionen. Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

En personalfunktion i förändring

En personalfunktion i förändring Det pågår en förändring inom personalfunktionen på flera företag i Sverige. Förändringen innebär centralisering, rationalisering, effektivisering och samordning. Antalet personalarbetare blir färre i alla

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering?

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Undersökning 2 av 3 BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se

Läs mer

Intern eller extern chefsrekrytering

Intern eller extern chefsrekrytering Elisabeth Carlsson & Jonas Lundin Intern eller extern chefsrekrytering - En jämförelse mellan offentliga verksamheter och företag Internal or external executive recruitment - A comparative study between

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Ekonomisystemmarknaden. i Sverige. De största utmaningarna och de främsta systemen. kpmg.se

Ekonomisystemmarknaden. i Sverige. De största utmaningarna och de främsta systemen. kpmg.se Ekonomisystemmarknaden i Sverige De största utmaningarna och de främsta systemen kpmg.se 2 Ekonomisystemmarknaden i Sverige Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning.... 5 Profil hos respondenterna....

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen 1 Innehåll Innehåll...1 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Andel som har fått kompetensutveckling...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG

FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG Hur utvecklade är svenska storföretags Finance Shared Service Centers och inom vilka områden kommer de att utvecklas framöver? FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG NULÄGE OCH FRAMTIDA FOKUS

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi 4 juni 2010 Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi Vi är förberedda inför en generationsväxling Jeanette Saveros, Affärsområdeschef Öst, Hifab Sociala medier

Läs mer