Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron"

Transkript

1 Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro Egen begäran Annan orsak 2. Informera om rehabiliteringen (till exempel i förebyggande syfte) 3. Orsak till sjukfrånvaron 1

2 4. Genomförda åtgärder/behandlingar 5. Arbetssituation 2

3 6. Hälsa 7. Social situation 8. Tankar kring framtiden 3

4 Handlingsplan Åtgärd/Insats Ansvarig Klart, datum 4

5 10. Övriga upplysningar 11. Uppföljningsmöte Datum: Klockan: Lokal: Underskrifter Medarbetare Ansvarig chef HR-konsult Tagit del av: Facklig stödperson Annan stödperson Försäkringskassan Företagshälsovården Primärvården 5

6 Förklarande text till dokumentet Skriv gärna i dokumentet under mötet för att spara tid. Då alla är samlade, kan samtliga skriva under att deltagit i mötet. Du slipper i efterhand försöka få tag i folk för underskrifter. De som önskar, kan få en kopia. Om du inte väljer att skriva under mötet, använd dokumentet som kladdunderlag och öppna det sedan i datorn och skriv i det snarast efter mötet. Dokumentet är en mall som är skrivbar. Har du haft ett första möte med Kalle Petterson kan du spara ner dokumentet i valfritt namn, förslagsvis Rehabmöte K P Nästa gång du öppnar dokumentet Rehabiliteringsmöte, är dokumentet tomt och skrivbart igen. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Här fyller du i orsaken till att rehabiliteringen körs igång. Det kan vara att medarbetaren har varit långtidssjukskriven i mer än 20 dagar, har haft upprepad sjukfrånvaro minst 6 ggr/år, medarbetaren själv önskar få igång en rehab, eller där du ser ett behov av rehab, exempelvis i förebyggande syfte. 2. Information om varför medarbetaren är kallad Informera medarbetaren om varför hon/han är kallad till mötet. Ge en kort beskrivning av rehabprocessens steg (första mötet, uppföljningsmöten, syftet och målet) vilka regler som gäller (se Riktlinje och Rutin) och att medarbetaren aktivt ska medverka i sin egen rehabilitering, samt att sekretess gäller. 3. Orsak till sjukfrånvaro Vad beror sjukfrånvaron på? Är det fysiska problem, psykiska eller sociala. Kanske en blandning? Beror sjukfrånvaron på arbetssituationen eller beror sjukfrånvaron på faktorer i medarbetarens privatliv? Är läkarintyg lämnat och vad säger det? Hur länge löper sjukskrivningen? Vilken prognos anger läkaren? Vid korttidsfrånvaro, utred och dokumentera orsak vid varje enskilt sjukfrånvarotillfälle. 4. Genomförda åtgärder/behandlingar Har några åtgärder/behandlingar gjorts tidigare? Exempel: läkarbesök, samtal hos psykolog eller liknande, sjukgymnastik? Har arbetshjälpmedel införskaffats? Har anpassning i arbetet gjorts (förändrade arbetstider, andra arbetsuppgifter, förflyttning, minskat ansvar och liknande)? Har arbetsträning via Försäkringskassan gjorts? Arbetsförmågebedömning? Dokumentera vad som är gjort för att få en total bild över framtida behov och för att ha historiken dokumenterad om frågetecken längre fram uppstår. 5. Arbetssituation Ta reda på hur arbetssituationen ser ut. Klarar medarbetaren av sina arbetsuppgifter? Arbetar han/hon heltid eller deltid? Fungerar samarbetet med övriga? Har medarbetaren mycket ansvar i arbetet? Förekommer ensamarbete? 6

7 6. Hälsa Trots sjukfrånvaro och sjukdom har medarbetaren en hälsa i någon grad. Fokusera på det friska. Hur upplever medarbetaren sin sömn? Är den förändrad? Kosthållning? Äter medarbetaren en varierande kost och hur många mål om dagen intas? Motion, rör sig medarbetaren på fritiden och hur ofta i så fall? Hur upplever medarbetaren sitt bruk av alkohol, tobak och läkemedel vara? Upplever sig medarbetaren ha balans mellan arbete och fritid? 7. Social situation Finns det möjlighet för medarbetaren att söka stöd hos någon? Har medarbetaren familj? Hur ser nätverket ut i övrigt med vänner, släkt och bekanta? 8. Tankar kring framtiden Tror och vill medarbetaren komma tillbaka i sitt arbete? Finns tankar på annan sysselsättning? Hur ser tankarna ut? 9. Handlingsplan Här skrivs de åtgärder/insatser som bestäms gemensamt under mötet, t ex att medarbetaren ska börja röra på sig genom att t ex promenera eller ta kontakt med sin husläkare. Det kan också röra sig om behandling från företagshälsovården som ska beställas av chefen. Det kan också vara olika anpassningsåtgärder på arbetsplatsen som att under en tid kommer arbetstiderna att ändras eller vissa arbetsuppgifter tas bort, arbetshjälpmedel införskaffas som underlättar återgången och annat som beslutas under mötet. Viktigt att sätta vem som är ansvarig och när det ska vara klart. Uppföljning görs vid nästa möte. 10. Övriga upplysningar Här kan exempelvis information från Försäkringskassan, den fackliga organisationen, Arbetsförmedlingen föras in eller annat som i övrig kan påverka medarbetarens rehabilitering. 11. Uppföljningsmöte Mycket viktigt att bestämma uppföljning inom en månad efter första mötet. Ange datum, klockslag och lokal. Underskrifterna Rehabiliteringen syftar till att medarbetaren ska kunna arbeta utan att vara sjuk och arbetsgivaren ska tillsammans med medarbetaren arbeta och underlätta återgång eller förebygga sjukdom. Det är därför viktigt att det man talat om under mötet och kommit överens om i handlingsplanen skrivs under och gäller. Det är också en dokumentation om vilka som har deltagit på mötet. 7

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010

Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED10-755 23 Revidering av Riktlinjer och rutiner för alkohol och droger i arbetslivet Arbetsutskottets förslag till beslut 1.

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt.

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt. Antagen KS 2008-01-15 8 1 (6) Alkohol och droger - rutin Enhet Personalavdelningen Giltig från 2008-09-01 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2008-01-15 8 Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Rektor HANDLINGSPLAN 2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111 ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Att omplacera en anställd eller avstänga en student med missbruksproblem är sällan en lösning. Alkohol/drogmissbruk

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare RUTIN Alkohol Hudiksvalls kommun och andra droger - ett hjälpmedel för dig som ledare Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förebyggande åtgärder 3. Representation 4. Tecken på skadligt bruk/beroende 5.

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer