KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 Program för KFUK-KFUM:s Östgötaregions Årsmöte 2015 Den 25 mars kl på Strömvillans Fritidsgård i Norrköping Välkommen Vi börjar med lite information Årsmöte Den formella delen börjar. Det är här och nu ni i föreningarna kan utnyttja era demokratiska rättigheter och välja er styrelse. Stipendier och andra utdelningar sker i samband med årsmötets avslutande. Direkt efter förhandlingarna så bjuder KFUK-KFUM Östgötaregionen på förtäring ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA Styrelsen för KFUK-KFUM:s Östgötaregion Sida 2

3 DAGORDNING Östgötaregionens årsmöte 25/3-15, Strömvillans Fritidsgård i Norrköping, KFUM Norrköping 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer. 3 Fastställande av röstlängd. 4 Fråga om mötets behöriga utlysande. 5 Fastställande av dagordning. 6 Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för verksamhetsåret Behandling av revisorernas berättelse för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret Val av a) Ordförande för en tid av 1 år. b) Tre ledamöter för en tid av 2 år. c) Tre suppleanter för en tid av 1 år. d) Två revisorer för en tid av 1 år. e) Två revisorsuppleanter för en tid av 1 år. 10 Val av valberedning. Minst 3 ledamöter, varav en sammankallande. 11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för Behandling av årsmötets inkomna motioner. 13 Behandling av ärenden som KFUM Sverige överlämnat. 14 Övriga frågor. 15 Utdelning av diplom och avtackningar 16 Mötets avslutande. Sida 3

4 ROLLER Styrelse Vald in till årsmötet Nuri Aslan, Linköping Ordförande 2014 Alexandra Ringius-Hård, Norrk. V. ordförande 2015 Tomas Volavka, Norrköping Kassör 2016 Kenth Aronsson, Norrköping Ledamot 2016 Hans Wester, Linköping Ledamot 2016 Bo Kindgren, Linköping Ledamot 2015 Anders Lidstedt, Norrkoping Ledamot 2015 Gunnar Lindblom, Linköping Suppleant (1år) 2015 Gohar Moosavaharami, Norrk. Suppleant (1år) 2015 Niklas Börjesson, Brevik Suppleant (1år) 2015 Revisorer Jan Magnusson, Linköping Aukt. revisor 2015 Magnus Toresand, Norrköping Revisor 2015 Jan Sjögren, Norrköping Suppleant 2015 Nils Linderfalk, Linköping Suppleant 2015 Valberedning Margareth Andersson, Norrköping Sammankallande Nils Linderfalk, Linköping Lisa Larnemark-Schultzberg Utbildningsgrupp Bo Kindgren, Linköping Ordförande Alexandra Ringius-Hård, Norrk. Gunnar Lindblom, Linköping Marknadsföringsgrupp Tomas Volavka, Norrköping Ordförande Hans Wester, Linköping Gohar Moosavaharami, Norrk Samverkansgrupp Nuri Aslan, Linköping Ordförande Niklas Börjesson, Brevik Anders Lidstedt, Norrkoping Regionsekreterare Ej någon anställd Regionstyrelsen har haft 6 st. protokollförda sammanträden under verksamhetsåret Sida 4

5 Några ord om året som gått Hej! Under 2014 har våra utskott (Marknadsföring, Samverkan och utbildningsutskotten.) jobbat hårt för att få fram resultat/aktiviteter. Det har visat sig att alla tre utskotten har varit duktiga och fått fram aktiviteter som kan ligga till grund för fortsatt utveckling av Östgötaregion. Här år några exempel som visar hur intensivt alla engagerar sig i sin regions uppdrag. Samverkansgruppen anordnade en personaldag för alla KFUM föreningar i regionen. Personaldagen ägde rum på Brevik. Det var mycket omtyckt av deltagarna. Sedan anordnar Samverkansgruppen även julbord för alla KFUM föreningar på Strömvillan i Norrköping. I denna grupp sitter Verksamhetschefer för respektive förening i regionen. Cheferna samverkar i form av regelbundna träffar under året. Det anordnades även en resa till London för de unga ledarna från respektive förening. Det var ledare som under året utmärkt sig och har varit väldigt engagerade i sina förningar. Resans syfte var också att inspirera ledarna och ge dem nya utmaningarna. Marknadsföringsgruppen fokuserar på sociala medier och annat som har med marknad att göra. Utbildningsgruppen anordnade en styrelsehelg på Vårdnäs. Styrelsehelgen är för alla KFUM styrelser samt sektionernas styrelser (medlemmar). Det bjöds också in föreläsare för våra medlemmar. Alla tre grupperna har något gemensamt och det är att de föreningar som är aktiva i regionen samverkar kring dessa frågor. Det känns underbart att vi äntligen har kommit igång med verksamheten för styrelser, personal, medlemmar, deltagare, besökare etc. Vi tackar KFUM Norrköping som gjorde ett fantastiskt julbord där de flesta av regionens föreningar var representerade med sin personal. Mycket uppskattat. Ett stort Tack till KFUM Brevik Föreningen också för en lyckad Personaldag! Det Känns riktigt bra att vi gör gemensamma aktiviteter med både personal, styrelser och medlemmar. Nuri Aslan, ordförande Sida 5

6 KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGIONS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION KFUK-KFUM:s Östgötaregion har sedan 1994 varit en paraplyorganisation för alla KFUK-KFUM föreningar i Östergötland. Inom regionen finns det föreningar inom alla specialförbund; idrott, scout-, triangel- och körverksamhet. Vår uppgift är att på bästa sätt ge möjligheter till regionens föreningar att bedriva en så bra verksamhet som möjligt inom sina respektive områden. Sida 6

7 Ungdomsledarresa London I maj 2014 besökte en grupp på 8 ungdomar London. Ungdomarna representerade olika delar av Östgötaregionen. Resan var en uppmuntring för det fina arbete de lägger ned i föreningen men också en inspiration till att fortsätta. Vi hann med att lära känna varandra bättre och presentera våra olika verksamheter för varandra. Vi påbörjade planering av en aktivitet som kommer att gå av stapeln Vi besökte YMCA England och YMCA City i London. Det var intressant att se hur deras arbete var inriktade på sociala aktiviteter och stöttning för ungdomar. YMCA City drev bland annat ett hem för ungdomar som var socialt utsatta. Förutom att göra dessa besök hann vi också med en cykeltur i London och att se musikalen Phantom of the Opera. Londongruppen har legat på is under resterande del av 2014 men hoppas kunna arrangera en aktivitet under 2015 som regionens medlemmar kan ta del av. Sida 7

8 Styrelsehelg Styrelsehelgen genomfördes fredag 12 till lördag 13 september på Vårdsnäs stiftsgård söder om Linköping. Vi blev inte så många som vi hoppades på men 16 deltagare träffades. På fredag kväll hade varje styrelse möjlighet för eget arbete eftermiddagen och sedan var det musikquiz och kvällen avslutades kring elden på scoutvis med marshmallows och Janne berättade inspirerande om Intus Norrköpings arbete, en inspiration. På lördagen var den inspirationsföreläsning om "Framtidens förening" med pappaledig Carl Bäckström, med många bra tankar hur vi som förening måste vara med på resan in i framtiden. Utvärderingen av helgen visade att deltagarna var mycket nöjda men att man önskat att fler varit med från fler föreningar. Styrelsen satsar på en ny helg redan i vår och hoppas då på fler! Julbord Under december månad anordnades julbord för all personal i regionen, detta är en återkommande aktivitet. Personaldag 7 maj Personaldagen genomfördes på Brevik med 30 tal medarbetare. Sammarbetsövningar och gruppdraget stod på programmet. Sida 8

9 Representanter Följande personer från Östgötaregionen har eller har haft förtroendeuppdrag inom KFUK-KFUM i Sverige: Susanne Ekman, KFUM Norrköping INTUS, ledamot i KFUK KFUM Sveriges Internationella utskott. Rolf Vårdstedt, KFUM Linköpings kör, har varit sekreterare i Sångarförbundets styrelse. Anders Nordin, KFUM Norrköpings kör, ledamot i Sångarförbundets styrelse. Regionen har för närvarande inga ombudsmän för någon idrott. Ekonomi För resultat och balansräkning hänvisar vi till den ekonomiska redovisningen. Av redovisningen framgår att regionen har fortsatt god ekonomi och likviditet. Årets resultat visar ett överskott även i år. Planerad underskott vändes till överskott delvis tack vare högre bidrag från Östsam än var vi vågade planera för, minskade omkostnader samt goda ränteintäkter. Även nästa års budget föreslår styrelsen en underskott. Styrelsen anser att detta är motiverat med tanke på stödet till föreningar. Personal Regionen har sedan januari 2012 ingen anställd regionsekreterare. Sida 9

10 NICKE GRÖNLUNDS LEDARSTIPENDIUM Stipendiet delades ut för första gången vid regionens årsmöte Stipendiet delas ut för att uppmuntra enskilda ledare och ekonomiskt stötta deras personliga utveckling. NICKE GRÖNLUNDS LEDARSTIPENDIUM TILLDELADES FÖLJANDE. Nicke Grönlunds stipendiater i regionen åren 1997 till 2014 Utdelat på För år årsmötet Susanne Ekman KFUM Norrköping INTUS Ewa Skogwik KFUM Norrköping Volleyboll Johan Wiggur KFUM Linköping Innebandy Rick Bergström Norrköping Dam Basket Peter Bjurstam Team Valla Charlotte Karlsson Nicklas Pilevång NUBF Patrik Pilevång NUBF Harris Habul NUBF Johan Magnusson KFUM Norrköping Kärrtramparna Joakim Sundgren KFUM Norrköping INTUS Jan-Olof Karlsson Triangelkåren Baptist, Motala Jonas Hård Team Valla Hans Palmér KFUM Norrköping BT Lisa Larnemark Brevik Maria Ornefalk Matteus Scoutkår Håkan Jonsson KFUM Linköping Basket Johan Fredriksson KFUM Linköping Innebandy Sida 10

11 Utdelat på För år årsmötet Marie Arnroth KFUM Linköping Basket Roger Arnroth KFUM Linköping Basket Markus Hederot KFUM Linköping Innebandy Erik Rilegård KFUM Norrköping Kärrtramparna Torbjörn Johansson (delat) KFUM Linköping Innebandy Daniel Hermansson (delat) KFUM Linköping Innebandy Anne Svensson (delat) KFUM Linköping Basket Sofia Lönnelid (delat) KFUM Linköping Basket Kenth Aronsson Sköldkåren John Jensen Triangelkåren Baptist, Motala Mathias Gustavsson Team Valla Lotta Nordensjö KFUM Linköping Innebandy Damir Supulveda NUBF Jenny Wonisch KFUM Norrköping Base/Softboll Helena Rosenkvist KFUM Norrköping Base/Softboll Jesper Norberg KFUM Linköping Innebandy Cajsa Skoglund KFUM Norrköping Brevik Jonas Tell KFUM Linköping Basket Zeljko Milicevic DejanPetrovic Peter Walin Per Johansson Karl Ahremark KFUM Linköping Basket KFUM Linköping Basket KFUM Linköping Innebandy KFUM Linköping Innebandy Team Valla Emma Holmström KFUM Linköping Basket Henrik Wahlman KFUM Linköping Frisbee Nuri Aslan KFUM Linköping Fritid Robert Sandberg KFUM Linköping Basket Rasmus Westergren KFUM Norrköping Scout Gustav Ydén KFUM Norrköping Brevik Jan Andesson KFUM Linköping Sara Ljungdahl KFUM Norrköping Scout Sida 11

12 Föreningar i Regionen KFUM Brevik KFUM Linköping KFUM Mjölby, Curling KFUM Norrköping Matteus SI Norrköping Basket Dolphins Teakwondo Motala (Fornåsa) Söderledskyrkan EFS Team Valla/LVC Medlemstatistiken visar endast antalet medlemmar som regionen söker bidrag för. Sida 12

13 Medlemsstatistik KFUK-KFUM Östgötaregionen 2014 Ålder S:a Brevik KFUM Linköping KFUM Mjölby Curling KFUM Norrköping Matteus SI Norrköping Basket Dolphins Teakwondo Motala (Fornåsa) Team Valla/LVC Chorus Feminae Norrköping Totalt 0-6 Ålder S:a Summa Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik Sida 13

14 Sida 14

15 Sida 15

16 Sida 16

17 VERKSAMHETSPLAN 2015 Nedan angivna verksamhet är arrangemang som arrangeras av Specialförbunden, KFUM Sverige och Regionen. Regionstyrelsen uppmanar till att delta i de arrangemang som kan vara aktuella. Vad gäller Regionens egna arrangemang kommer deltagaravgifterna att sättas så lågt som möjligt för KFUK-KFUM föreningar i Östergötland. När det gäller övriga arrangemang är det möjligt att söka ekonomiskt stöd från Regionen. För ytterligare information om arrangemangen hänvisas till respektive arrangör. För regionens arrangemang kommer särskild information att skickas ut till föreningarna i regionen. Deltagande i specialförbund, förbundsmöten och Riksombudsmötet bekostas helt av regionen, för regionens medlemmar som bor i Östergötland Förklaring för förkortningarna KFUM Sverige = Sverige Idrottsförbundet = If. Scoutförbundet = Scf. Triangelförbundet = Tf. Sångarförbundet = Sång. Östgötaregionen = Regionen. Sida 17

18 JANUARI Regionstyrelsemöte, Linköping Regionen FEBRUARI Regionstyrelsemöte, Norrköping Regionen MARS Regionstyrelsemöte, Norrköping Regionen 25 Regionens Årsmöte, Norrköping Regionen APRIL Regionstyrelsemöte, Linköping Styrelsehelg Regionen Regionen MAJ 21 Regionstyrelsemöte, Norrköping Regionen Inspirationsresan med ungdomar Regionen JUNI Sida 18

19 JULI AUGUSTI 27 Regionstyrelsemöte, Linköping Regionen SEPTEMBER Regionstyrelsemöte, Norrköping Regionen OKTOBER Regionstyrelsemöte, Linköping Ungdomsaktivitet Regionen Regionen NOVEMBER Regionstyrelsemöte, Norrköping Ledarutbildning Regionen Regionen DECEMBER Regionstyrelsemöte med julbord, Norrköping Regionen Sida 19

20 KFUK-KFUM Östgötaregion Styrelsen 2014 Nuri Aslan, Linköping Ordförande Alexandra Ringius-Hård, Norrk. V. ordförande Tomas Volavka, Norrköping Hans Wester, Linköping Kenth Aronsson, Norrköping Bo Kindgren, Linköping Anders Lidstedt, Norrkoping Gunnar Lindblom, Linköping Gohar Moosavaharami, Norrk. Niklas Börjesson, Brevik Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Sida 20

21 Sida 21

22 Sida 22

23 Anteckningar Sida 23

24

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 1. Årsmötets behöriga utlysande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare, två protokolljusterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ!

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! Vi hälsar dig varmt välkommen till förbundsmötet på Scandic Triangeln i Malmö den 9-10 maj. Adress: Triangeln 2, 211 43 Malmö GPS: Latitud -55,5964845, Longitud -13,0015222

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer