Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari Lokal: Åsbacka Servicehus.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus."

Transkript

1 Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna från PRO Värmland, Lisbeth Staaf-Igelström och Elisabeth Karlsson välkomna och förklarade därefter årsmötet för öppnat. 2 Parentation En tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit under 2014, därefter läste Barbro Ekberg en dikt Tiden av William Shakespeare. 3 Godkännande av dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes och fastställdes. 4 Val av mötesfunktionärer Till ordförande för årsmötet valdes Lisbeth Staaf-Igelström. Till sekreterare för årsmötet valdes Elisabeth Karlsson. Till att justera årsmötesprotokollet valdes Sten-Åke och Vivianne Sandberg. Till tidningsreferens valdes Lisbeth Svensson. 5 Verksamhetsberättelsen 2014 Verksamhetsberättelsen för 2014 föredrogs och fastställdes. Lades med godkännande till handlingarna. Resultat- och balansräkningen föredrogs och fastställdes. Föreningen har ett underskott år Att underskottet är så stort, beror på att föreningen haft mycket aktiviteter, samt subventionerat resor samt inköpt möbler till exp.lokalen. Lades med godkännande till handlingarna. 6 Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Bo Pedersen. Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna. 7 Beslut om ansvarsfrihet Revisorerna har i sin berättelse föreslagit att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Detta blev också årsmötets beslut.

2 8 Val a/ Styrelsen Kassör Agneta Wadman 2 år omval Ledamot Lisbeth Svensson 2 år omval Ledamot Bo Pedersen nyval/fyllnadsval Styrelseersättare Nisse Andersson fyllnadsval Revisorer Ordinarie: Roland Sandström fyllnadsval Ersättare: Kjell Jansson nyval b/ Studiekommitté: Lisbeth Blomqvist Sammankallande Barbro Ekberg Lisbeth Svensson c/ Kaffekommitté Margareta Olsson Sammankallande Solveig Nylin Jonny Olsson Rolf Ekberg Birgitta Bratt Edit Jansson Bruno Andersson d/ Bingokommitté Rut Halvarsson Sammankallande Kerstin Österlund Stig Sandberg e/ Lotterikommitté Rut Halvarsson Sammankallande Astrid Persson Rosa Magnusson f/ Handarbetskommitté Lisbeth Blomqvist Sammankallande Marianne Eklöv Gunnel Mossberg

3 g/ Program och festkommitté Nisse Andersson Agneta Wadman Sammankallande h/ Kontaktkommitté Rut Halvarsson Sammankallande Barbro Bergström Margeriet Pedersen Sammankallande Bo Pedersen i/ Boulekommitté Rolf Ekberg Sammankallande Jonny Olsson Ove Samuelsson j/ Trafikombud Nisse Andersson k/ Reseansvarig Styrelsen l/ Friskvårdsgrupp Bo Pedersen Sammankallande Göte Hjelm m/ Valberedning Lillemor Jansson Sammankallande Göte Hjelm Bruno Andersson 9 Prisutdelning Kerstin Österlund delade ut pris till föreningens klubbmästare i boule som blev Gunnar Jansson. I år hade föreningen ingen lagtävling. Gunnar Jansson fick varma applåder. 10 Distriktets verksamhet Lisbeth Staaf-Igelström informerade om distriktets verksamhet: Föreningarnas årsmöten sker nu under februari mars och distriktet deltar på många av dem mars så är det Seniormässa på CCC i Karlstad. PRO Värmland i samarbete med SPF, SKPF och RPG samt Senior Event. Kommer att bli trevliga dagar med utställare, föreläsningar mm.

4 Bodil Jönsson och Lennie Norman kommer att medverka under mässan. Annons om tider o program kommer i VF och NWT. Distriktets årsmöte är den 25 mars i Forshaga Folkets Hus och det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar samt val av kongressombud till PROs kongress den 12-14/6 i Stockholm. Vi har 9 ombud. 243 st motioner har inkommit till kongressen. Kongressen kommer att var helt digital för första gången. Sture Forselind stipendiet kommer också att delas ut. Värmlands Trafik kommer att medverka under årsmötet och informera om servicelinjen. Den 6-7 maj kommer en reseträff ombord på Birka att genomföras för föreningarnas ordförande och reseansvarig. Inbjudan kommer att sändas ut inom kort. Som vanligt kommer distriktet att genomföra distriktstävlingar i PRO- Vetarna, boule, golf. Distriktets ordinarie kursutbud kommer som vanligt att genomföras under året. Årsmötet godkände rapporterna. 11 Föreningens verksamhet Barbro Ekberg informerade om föreningens kommande verksamhet under våren Det kommer att vara Öppet Hus där man kan träffas och diskutera, spela kort, dricka kaffe mm. Vi har haft 2 st sådana träffar nu i början av året och det var trevligt och omtyckt. Nästa träff är den 17/2 kl. 13:00 i PRO:s lokal, Bäckebogatan. Alla är hjärtligt välkomna. En läsecirkel har diskuterats att startas samt en Läs och res till Göteborg, och ev. blir den resan, i augusti. Mer information kommer. Ny aktivitet som vi kommer att prova på under våren är bowling. Barbro har varit i kontakt med Nöjesfabriken i Karlstad och det kommer att bli en prova på dag den 21/4. De som vill anmäla sig till detta måste göra det innan den 20/3. Ålandsresa 23/3 anmälan till Agneta Wadman innan den 15/2. Påskbord den 28/3. Gymnastiken börjar den 12/2. Bo Pedersen leder den gruppen. Bingon är i full gång. Resa med Polarstjärnan den 30/7 Den är prel., men så snart man fått besked, så återkommer man med information kring den resan.

5 Danserna i Upperudslogen startar den 24/5 och håller på hela sommaren. En uppmaning ställde en årsmötesdeltagare: -Kom på gammeldans i Hembygdsgården. Det fattas karlar!! Lokalfrågan kom upp gällande lokal för årsmötet, då vi oftast är fler deltagare. Förslag på Graningeskolans matsal kom upp. Styrelsen tar det i beaktning. 12 Avtackning Då ingen avslutat sina uppdrag i styrelse, kommittéer mm så fanns det ingen att avtacka. Barbro Ekberg kallade Nisse Andersson upp på scenen och vill tacka honom för det arbete han har och gör för PRO Nyed. Han var ordförande i 9 år och innan dess ersättare i styrelsen. Han är nu kvar i styrelsen som ersättare igen, vilket känns bra med den erfarenhet som han har. Du är värdefull Nisse Andersson, sa Barbro. Tack för allt Du gett oss! Lisbeth Staaf Igelström överlämnade sedan PRO:s förtjänsttecken till Nisse Andersson som tack för det fina arbete han lagt ner för föreningen samt den glädje han spridit och fortfarande gör. Han fick även en fin blombukett och varma applåder. Nisse tackade så mycket för förtjänstnålen och blommorna och sa att det är fantastiskt och lärorikt att vara med i en förening och att det är Er förtjänst att det är så. Vi har alltid trevligt tillsammans och jag kommer fortsätta att vara med i verksamheten framöver. Barbro Ekberg tackade även Lisbeth Staaf Igelström och Elisabeth Karlsson för att de varit ordförande resp. sekreterare för årsmötet och överlämnade en varsin fin bukett blommor. 13 Mötets avslutande Lisbeth Staaf-Igelström tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. Efter årsmötet underhöll Bengt Alsterlind, Ingvar Karlsson och Anders Kyrkander med sång och musik samt lite roliga historier. Det bjöds på kaffe och semla. Vid protokollet Justeras: Elisabeth Karlsson Barbro Ekberg Sekreterare Ordförande 1-4

6 Justeras: Lisbeth Staaf-Igelström 5-13 Justeras: Justeras: Sten-Åke Sandberg Vivianne Sandberg