Dagordning årsmöte 11 maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning årsmöte 11 maj 2015"

Transkript

1 Dagordning årsmöte 11 maj Mötets öppnande 2 Fastställande av närvaro och röstlängd inför mötet 3 Godkännande av mötets behöriga utlysande 4 Fastställande av dagordning 5 Val av mötets ordförande och mötessekreterare 6 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 7 Halvårsrapport för innevarande termin 8 Fastställande av Styrelsen och utskottens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret 9 Fastställande av föreningens resultat och balansräkningar 10 Revisionsberättelse 11 Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser 12 Val av föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande 13 Behandling av proposition 2015:1 Bildande av Idrottsutskottet 14 Behandling av proposition 2015:2 Stadgeändring 15 Val av vice ordförande, chefredaktör, marknadsföringssamordnare, utbildningssamordnare, idrottsamordnare samt pvd-projekledare 16 Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år 17 Val av valberedning för en tid av ett år

2 18 Behandling av motioner som inlämnats till styrelsen senast 30 dagar innan årsmötet 19 Fastställande av firmatecknare 20 Utnämning av hedersmedlem 21 Övriga frågor 22 Ordet är fritt 23 Mötets avslutande

3 Styrelsens halvårsrapport VT 2015 Ordförande, VT 15 Styrelsen har haft möten varannan måndag under hela vårterminen. Nytt är att med dagordningen har det även skickats ut information om beslutspunkter för att diskussionerna under mötet ska bli effektivare. Utöver det har jag haft enskilda möten med samordnarna och strävat att delta vid minst ett möte per utskotts. Representation Jag har representerat föreningen i Alumnicus styrelse och fungerat som studentrepresentant vid Programrådsmöten och GRUMN. Under terminen har jag arbetat med att underhålla samt stärka den goda relationen vi har till vår värdinstitution (Sociologiska institutionen). Jag har även deltagit på Samhällsvetenskapliga sektionens (kåren) ordförandeträff och mingel. Under våren har styrelsen representerats i flera olika sammanhang. Vi har deltagit i Vemdalen, under insparken, PVD och andra av föreningen arrangerade event. Under insparksgasquen genomförde styrelsen traditionsenligt ett spex. Under terminen har jag och Vice Ordförande hållit tal på examensgasquen, insparksgasquen såväl som på PVD-gasquen. Medlemmar Hittills har vi 82 nya medlemmar, vilket är över prognos. Vi är fortsatt många engagerade och flera av utskotten växer. Samarbeten Vi har fortsatta samarbeten med Folkuniversitetet, P-riks och Samhällsvetenskapliga sektionen. Dessa samarbeten genererar oss intäkter i form av bidrag kopplade till vår verksamhet. I Folkuniversitetets fall vår generella verksamhet och i P-riks och Samhällsvetenskapliga sektionen fall i form av specifik verksamhet. Samarbetet med Alumnicus fortgår och de är måna om att stärka samarbetet mellan föreningarna. De var representerade under examensgasquen och PVD. Samuel Göranzon, Ordförande Vice ordförande VT15 Sponsring och samarbeten I början av året ordnades det sista med årens kontrakt. Höstens förhandlingar resulterade i att 4 kontrakt höjdes med 1000 kronor. Ett flertal andra saker har även ändrats i kontrakten för att främja föreningen och dess samarbeten. Intresse av annonsering hos Dynamicus har varit stort vilket är väldigt roligt, dock har överenskommelser inte alltid kunnat träffas. Resten av vårterminen kommer gå till att utvärdera PVD med samarbetspartnerna, ordna med spons till en ny Dynamicusväska samt börja överlämningen med min efterträdare.

4 Styrelsearbete Mitt arbete inom styrelsen har till det mesta gått ut på att ständigt föra en dialog med ordförande kring föreningens fortlöpande verksamhet. Den interna representationen har utgjorts av deltagande under insparken och under PVD. Extern representation har även gjorts genom deltagande på P-riks ordförande-träff tillsammans med ordförande samt möten med samarbetspartners. Samarbete med marknadsföringssamordnare sker fortlöpande angående den nya Dynamicusväskan. Daniel Nordin, Vice Ordförande Sekreteraren, VT15 Protokoll Dynamicus styrelse har haft möten varannan måndag och under samtliga möten har det förts protokoll. Protokollen är skrivna kortfattade och informationsrika för att man enkelt ska kunna ta till sig innehållet. Efter justering av en ytterligare styrelsemedlem har protokollen lagts upp på hemsidan. Detta har gjorts senast 2 veckor efter mötestillfället. Medlemsregister Dynamicus använder sig av P-riks medlemsregister. Ett problem har varit att gamla medlemmar ligger kvar i registret och att även dessa får Dynamicus mailutskick. Problemet kommer att åtgärdas genom att samtliga medlemmar gås igenom. Det nya registret kräver att alla medlemmar omregistreras varje termin för att alla ska kunna räknas som aktiva medlemmar. Det kommer därför att skickas ut ett mail med instruktioner för hur man behåller sitt medlemskap. Nyhetsbrev Nyhetsbrev har skickats ut en gång i månaden. Problemet att nyhetsbrevet måste skickas ut som en länk är ännu inte löst. Tillsvidare kommer alltså nyhetsbrevet att skickas ut som en länk via P-riks medlemsregister. Rebecca Karbassi, sekreterare Webmaster, VT15 Under det här året har all information som vi velat förmedla skickats ut till medlemmar via både hemsida och facebooksida. Event från våra sponsorer marknadsförs också på båda portalerna och vi når ut med mycket information till alla medlemmar. Hemsidan Hemsidan har inte förändrats mycket i design eller upplägg, men har uppdaterats med information och innehåll. För det mesta är det event skapade av föreningen eller våra sponsorer. Facebook På Facebook har vi vidare förmedlat information från hemsidan, men även laddat upp bilder från examensgasquen HT 14.

5 Administrativt arbete Under terminens gång har jag även skapat nya mailadresser till andra utskott, samt skapat alias för vanliga felskick. På så sätt kommer information fram dit den ska på kortare tid, samt att information som är menad för en person inte behöver gå via mig. Magnus Frennberg, Webmaster Evenemangsutskottet, VT15 Evenemangsutskottet har fått en ny samordnare och har tillsammans med medlemmar i utskottet utgjort en grupp på 14 personer. Vi startade upp utskottet med en kickoff tillsammans med marknadsföringsutskottet då vi hade tacokväll med utgång efter det. Mycket lyckat! Vi har haft möte varannan vecka och har fortsatt att jobba i projektgrupper för att planera vårens event. Vemdalen Vi fyllde nästan tre bussar och åkte till Vemdalen under ledning av Anna Holmén Larsson, vår före detta samordare för evenemangsutskottet. Inspark Under ledning av fem utomordentligt bra generaler så blev det en fantastisk inspark med tiden som tema. Aktiviteter som pubrunda, fulsittning, stadskamp och gasque stod bl. a på schemat. Pubrunda Pubrundan hölls under temat professorer och det var så bra uppslutning att vi fick dela upp PAgänget i tre grupper. Under hela kvällen hade vi en pågående tävling där en reflexväst vandrade från vinnare till vinnare av olika utmaningar. PA-bingo En bingokväll anordnades där flera fina priser delades ut under kvällen. Kvällen hade en uppslutning på 35 personer och följdes av utgång på Snerikes nation. Kommande event Event som vi planerar just nu är sexan efter årsmötet där det bjuds på middag, snaps och frågesport. Vi planerar också en engagemangsfest för alla engagerade i de olika utskottet. Vi tror på solsken i slutet av maj och kommer att anordna en femkamp där vi bjuder på grillat och hänger i eko-parken. Planeringen av insparken ht-15 är också i full gång av generaler och kaptener. I övrigt så har vi fortsatt att jobba i projektgrupper, vilket har fungerat mycket bra. Till hösten kommer vi att fortsätta med att komma på fler nya event för våra medlemmar. Vi behöver forfarande jobba på att marknadsföra våra event mer framöver. My Salama Hansson, Evenemangssamrodnare

6 Dynamiquen, VT15 Löpande verksamheten Redaktionen har tillsammans arbetat fram och släppt årets första nummer (2015.1) och arbetet med nästa nummer (2015.2) är i sitt slutskede. Vi har haft möten minst två gånger i månaden under terminens gång. Tillsammans har vi kommit fram till ett tema och ett passande innehåll till varje nummer. Redaktionsmedlemmarna har själva fått välja vad de jobbar med; intervjua, skriva texter, fota, och layouta. Vi har under terminen testat olika sätt att distribuera tidningen. Redaktionen har upplevt att det är svårt att få ut tidningen till alla. I första hand har vi försökt dela ut tidningen via föreläsningar och Dynamiqusrelaterade event, men då krävs det att alla medlemmar är närvarande, vilket är sällsynt. I andra hand har vi sedan skickat ut via post, vilket till synes kan vara det bästa sättet att nå ut till alla men tyvärr kommer många tidningar tillbaka på grund av felaktig adress. Förutom att träffas under möten har redaktionen i början av terminen haft en kickoff och när terminen lider mot sitt slut planeras en kickout. Redaktionen har fortsatt sitt samarbete med Tidningskonventet. Bland annat genom att närvara vid möten och deras layoutföreläsning. Tidningens innehåll Redaktionen har haft avsikt att täcka alla de intressen som finns inom föreningen. Vi har under våren fortsatt arbetet mot att försöka jämna ut fördelningen mellan föreningsliv och näringsliv i tidningen. För att hålla en enhetlighet mellan tidningarna och en seriöst ton, har vi under våren valt att behålla inslaget Intervju med. Gällande layouten har vi behållit mycket av det som tidigare har bestämts. Lite förändring sker dock inför varje nummer eftersom det alltid finns förbättringsmöjligheter. Anna Wikman, Chefredaktör Näringslivsutskottet, VT15 Löpande verksamhet Näringslivsutskottet har sammanträtt varannan vecka under våren. Gruppen har gått från att vara ca 20 personer till i dagsläget 17 personer. Utskottet arbetat i mindre arbetsgrupper om ca 3 personer men diskussioner om respektive projekt har hållits i storgrupp. Under varje möte har även 1 timmes övning inkluderats som gått i teman som ledarskap, grupputveckling, feedback eller case. Studiebesök Förarbetet till studebesökt har gjorts och intressanta företag har kontaktats. Ett nytt koncept och nytt namn för projektet har även börjat tas fram där idéen är att vi under ett studiebesök kommer att besöka ca tre olika företag under dagen. Projektet har även skjutits på fram till hösten då projektgruppen anser att de behöver mer tid. Mentorskapsprojekt Under våren har projektgruppen hittat mentorer både via Alumnicus och genom att ta kontakt med föreläsare under PVD. Antalet mentorer är bestämt att vara 10 st. En planering av mentorskapsprojektet kick off har även satt igång. Till hösten kommer projektgruppen göra intervjuer med mentorerna i marknadsföringssyfte som kommer läggas ut på Facebookgruppen.

7 Nätverksdagen Under våren planerades Nätverksdagen men på grund av bristande intresse från andra föreningar, lades projektet på is. I slutet av våren väcktes intresset på nytt och därför är tanken att Nätverksdagen kommer att bli av till hösten. Rekrytering ekonomernas kontaktdagar Förarbetet för rekryteringen som tar plats i höst har gjorts under våren. Projektgruppen har kontaktat ekonomernas förening och diskuterat upplägg, börjat planera marknadsföring för att få tag på rekryterare och planerat en infoträff för alla de som ska rekrytera. Infoträffen kommer innehålla en lektion i intervjuteknik och en genomgång av intervjufrågor. Rekrytering Uppsala vittnesstöd Projektgruppen har tillsatt flera poster till Uppsala vittnesstöds styrelse. I arbetsuppgifterna har skriva intervjufrågor, hålla intervjuer och skriva rekommendationer ingått. Praktikplatser Under våren har tre stycken praktikplatser annonserats. Till hösten planeras en uppföljning där de som tilldelats praktik kommer bli intervjuade om sin upplevelse. Detta i syfte att få fler att söka praktikplatser. Övrigt: Marknadsföring Under våren har utskottet arbetat aktivt med att hitta nya marknadsföringskanalar. Detta i syfte att attrahera nya medlemar men framförallt för att synans utåt mot näringslivet. Utslottet har därför valt att ta fram en blogg där allt näringslivsrelaterat kommer att postas. Näringslivsutskottet har även fått tillgång till Dynamicus instagram där samordnare tillsammans med en socialmedia ansvarig kommer att lägga ut bilder på aktivieter som hålls genom och i utskottet. Catherine Chamera, Näringslivssamordnare Utbildningsutskottet, VT15 Utskottet har under våren växt och fått tre nya medlemmar. Vi har haft möten ungefär varje vecka där vi har pratat om bland annat fokusgruppernas utformning och frågor, vilka ämnen som vi vill lära oss mer om och pratat om utbildningen i helhet. Vi har tagit lärdom av höstens event och utvärderat vad som gick bra och vad som kan förbättras samt vad studenterna tyckte var intressant. Detta resulterade i att vi anordnat föreläsningar som kan ge oss lite mer praktiska tips som vi har nytta av både under studietiden samt i vårt kommande arbetsliv. Tidigare erfarenheter ifrån fokusgrupperna VT-13 gjorde att vi startade direkt efter julledigheten med att planera och sätta datum för när vi skulle genomföra fokusgrupperna, då vi visste att projektet är tidskrävande och en bra planering är nödvändigt för att kunna genomföra fokusgrupperna så bra som möjligt. Fokusgrupper Under början av terminen planerades och genomfördes fokusgrupperna. Vi utvärderade terminen 1-5 och är mycket nöjda med genomförandet. Sammanställningen av fokusgruppsrapporten är i fullgång och studenterna upplevdes mer positiva än förväntat till vår utbildning vilket vi tycker är jätteroligt! En personalvetare berättar Utbildningsutskottet har även under denna genomfört vår mest populära gästföreläsning En personalvetare berättar. Under föreläsningen fick studenterna inspiration, områden att fundera över inför vårt kommande arbetsliv samt möjlighet att ställa massor av frågor. Både studenter samt föreläsare kändes väldigt nöjda efteråt så gästföreläsningen blev en succé även denna termin.

8 Intervjuteknik och CV-granskning med Unionen En frukostföreläsning tillsammans med Unionen där studenter fick råd och insikt över vad som är bra att ta upp på en intervju och vad som kan vara klokt att inte berätta anordnades i mitten av terminen. Utöver tips och saker att fundera över så fick studenterna även praktiska råd gällande CV-utformningen. Väldigt lärorik och rolig frukostföreläsning Informationskväll om utlandsstudier Tillsammans med vår studie och yrkesvägledare kommer Utbildningsutskottet att anordna en informationskväll om utlandsstudier. Under informationstillfället så kommer studenter att få lyssna till studenter som har varit ute på utbyte och deras erfarenheter samt ställa frågor till de som varit ute på utbyte. Internationella kansliet kommer även att delta för att informera bland annat om hur ansökningen går till och svara på eventuella frågor som studenterna har. Föreläsning om diskriminering och HBTQ-lagen Innan det är dags för sommarlov så kommer utskottet tillsammans med Akademikerförbundet SSR att anordna en föreläsning där vi får lära oss mer om diskriminerings- och HBTQlagen. Föreläsningen kommer bland att behandla hur man rekryterar neutralt. Denna föreläsning tror vi kommer att vara jättelärorik och intressant. Föreläsning om lön, karriär och jämställdhet Den sista föreläsningen som utskottet kommer att anordna är tillsammans med Vision. Föreläsningen kommer bland annat att handla om vad man ska tänka på vid löneförhandling och löneförslag. Vi i utbildningsutskottet anser att det kommer att vara en viktig föreläsning som ger studenterna kunskap om deras rätt till en bra ingångslön och annan viktig kunskap inför arbetslivet. Utöver dessa föreläsningar och projekt har jag som samordnare representerat Dynamicus i sektionsrådet för Samhällsvetenskapliga sektionen. Jag har även deltagit i samrådsmöten med de ansvariga för de olika institutionerna som vi läser på samt hjälpt studie och yrkesvägledaren att hitta studenter ifrån B- och C-nivåerna som kommer och informerar termin fyra om de olika inriktningarna. Caroline Berkelind, utbildningssamordnare Personalvetarnas dag, VT15 Sedan föreningsstämman i vintras har samarbetet fungerat väldigt bra i projektgruppen och vi har hela tiden tagit oss ett steg närmare vår vision om dagen. Hela gruppen har under arbetets gång stöttat och hjälpt varandra för att uppnå alla de mål vi satte upp för PVD Desto närmare vi kom dagen utökade vi våra möten till en gång i veckan. Detta för att hela tiden hålla varandra uppdaterade och för att diskutera olika frågor som dök upp. Utöver våra möten har vi hela tiden kommunicerat genom bland annat Facebook och över telefon. Under arbetets gång har vi stött på både med och motgångar, vilket hela projektgruppen har tacklat bra. Vi har alla varit flexibla och tagit tag i saker direkt om vi stött på något problem. För nästa projektgrupp är det bra att hela tiden ha ett öppet sinne och vara beredd på att saker inte alltid kommer gå som man har tänkt sig. Men slutprodukten kommer helt klart vara värt allt slit!

9 Dagen som ägde rum den 9:e april hade flera hundra besökare som deltog i både föreläsningar, workshops samt minglade med våra 15 företag som stod i montrar under dagen. Vi hade närmare 50 besökare som kom från andra städer, bl.a. Gävle, Falun och Örebro. Det är väldigt roligt att se hur PVD sprider sig runt om i Sverige och inte bara lockar besökare från Uppsala. Temat för dagen var Framtiden och dess möjligheter vilket följde med under både föreläsningar och workshops där man bland annat kunde ta reda på mer om exempelvis framtidens ledarskap och vad framtiden har att erbjuda för oss som ska jobba inom HR. Vi har fått bra muntlig feedback både från våra besökare och från företagen och vi håller nu även på med en större utvärdering av dagen i enkätform. Dagen avslutades med en fartfylld gasque där vi hade över 300 sittande matgäster på V-dala nation som sedan fylldes på med några hundra till när vi öppnade upp för släpp. Uppsalabandet Labyrint fick tillsammans med Amsie Brown dansgolvet att gunga ända in på småtimmarna. Både vi projektledare samt hela projektgruppen är enormt stolta över hur PVD 2015 utformade sig och vi hoppas att dagen kommer att växa som projekt och locka ännu fler besökare nästa år. Jenny Nilsson & Hanna Wagenius, Projektledare Personalvetarnas dag Marknadsföringsutskottet, VT15 Under den gångna terminen så har väldigt mycket hänt inom marknadsföringsutskottet. Vi har växt från att vara circa 9-10 medlemmar till att nu omfatta 22 aktiva medlemmar, vilket därmed också gör det till Dynamicus största utskott i skrivande stund. I början av terminen bestämdes och implementerades ett system där varje projekt har en projektansvarig, detta för att skapa större engagemang inom projektgrupperna. De projekt som har berörts under denna termin är följande; Hoodies Det har länge funnits ett önskemål om att Dynamicus ska lansera hoodies med föreningsloggan på. En projektgrupp har arbetat med det under terminen, och de förväntas kunna beställas tidigt HT 15. Podcast Ett nylanserat projekt där det planeras att det ska diskuteras om ämnen som är bra för personalvetare att hålla koll på. Finns även vissa planer på att genomföra intervjuer med folk inom HR-branschen. Dynamicusloppet Loppet fortskrider även i år, och väntas hållas någon gång efter insparken under höstterminen. En idé som ligger på bordet är att försöka hålla loppet under vårterminerna och detta kommer att diskuteras ytterligare när det blir mer aktuellt. PA-pandan En maskotdräkt har beställts, och kommer att användas i marknadsföringssyften för föreningen på olika evenemang som föreningen anordnar, och kommer även att visas i DynamicusTV och på Instagram. Instagram Arbetet med att lägga upp material och bilder till föreningens instagramkonto har fortskridits, och vi siktar på att fortsätta göra det, och i framtiden försöka utöka omfattningen av uppladdningar.

10 Dynamicus sångbok Försäljningen av sångboken har fortgått utan konstigheter, och kommer från och med nästa termin att betalas genom föreningens nya betalningslösning swish. Detta kommer att underlätta administrationen av försäljningen och kommer i förlängningen att kräva mindre arbete än tidigare. DynamicusTV Detta är vårt största och mest omfattande projekt, och innefattar en projektgrupp på 9 personer. Syftet med detta projekt är att komma ut med matnyttig information på ett underhållande sätt gentemot våra medlemmar, och även i förlängningen ge mer information om hur föreningen fungerar och hur vi arbetar. I dagsläget har vi fyra delar inom projektgruppen; Matlagning, Cribs, Vett & Etikett samt redigering. Sinan Sabir, marknadsföringssamordnare Intäkter 1/1-18/11 Budget 2015 Diff. Anmärkning Sponsring 77,500 76,000 1,500 Not 1 PVD 30,000 Not 2 Bidrag 36,657 67,000-30,343 Not 3 Annonser Not 4 Övriga intäkter 3,280 3,280 Not 5 Summa intäkter 117, ,000-55,563 Kostnader PVD ,000 Not 6* Evenemang 21, ,000-43, Not 7 Näringsliv ,000-14,622 Not 8 Marknadsföring 4, ,000-8, Not 9 P-riks 500 3,000-2,500 Not 10 Utbildning , Not 11* Dynamiquen 7,640 22,600-14,960 Not 12 Styrelsen 1,634 14,200-12,566 Not 13 Diverse kostnader , Not 14 Övriga kostnader 0 0 Summa kostnader 73, , Resultat 43,840.49

11 Noter Ekonomisk rapport Not 1: Unionen 19000, Vision 17000, Jusek 14000, SSR 14000, Academic Work 10000, Sveriges HR Förening 2000, Bravura 1500 Not 2: Se PvD Not 3: P-riks 16968, Folkuniversitetet 9330, Uppsala Universitet 9000, Samsek 1359 Not 4: Inga annonser sålda Not 5: Sångböcker 3280 Not 6: Bidrag 30000, inväntar resultatet* Not 7: Hyra lokal sexan 5800, Hyra av Brantingsskolans gymnastiksal (PA-fotboll m.m.) 1512*, Kick-off , Bingo 51, Inspark Not 8: Kick-off 378 Not 9: GoPro 3490, Minneskort GoPro , Kick-off , Dynamicuskväll , Fika möten Not 10: Medlemsavgift VT Not 11: Biobiljetter fokusgrupper 2597, Mat fokusgrupper 1968, Bidrag från Samsek för fokusgrupper 1359*(intäkt), Fika Samsek , Kick-off 210. *Bidrag från P-riks tillkommer (intäkt) Not 12: Tryckkostnad för Dynamiquen nr , Kick-off 337 Not 13: Kick-off *, Tårta Dynamicuskvällen 71.96, Fika årsmöte , Tävling och godis under PvD , Fika Not 14: Diverse bankavgifter , Donation till rädda barnen 350, Årsavgift betalkort 288

12 Verksamhetsberättelse Styrelsen har bestått av Ordförande Sara Carlenfors VT14 Samuel Göranzon HT14 Vice ordförande Adam Ahlbom VT14 Daniel Nordin HT14 Ekonomiansvarig Angelica Nilsson Sekreterare Linda Wirström Webmaster Alpay Aksoy Marknadsföringssamordnare Oskar Johnson Hägglund VT14 Sinan Sabir HT14 Evenemangssamordnare Felicia Yllenius VT14 Anna Holmén Larsson HT14 Näringslivssamordnare Josefine Karlsson Chefredaktör Dynamiquen Ioana Valasquez VT14 Amma Wikman HT14 Utbildningssamordnare Martin Lundvall VT14 Caroline Berkelind HT14 Projektledare PVD Frida Begquist VT14 Amanda Hagberg VT14 Jenny Nilsson HT14 Hanna Wagenius HT14 Revisor: Tobias Berglund

13 Viktiga händelser under verksamhetsåret 2014 Propositioner från styrelsen Under året presenterade styrelsen 1 proposition. Vid årsmötet 2014 valdes Annika Eriksson till hedersmedlem. Till föreningsstämman lade styrelsen fram propositionen om att i paragraf 8 ta bort meningen Antalet sammanträden och tidpunkt för sammanträden skall fastslås av styrelsen i början av varje termin. samt under samma paragraf lägga till protokoll skall justeras av ordförande, sekreterare samt vid mötet utsedd justeringsperson. I samma proposition låg även förslaget att ta bort paragraf 10 Styrelsens arbetsfördelning i sin helhet. Detta röstades också igenom av föreningsstämman 2014, det då stämman ansåg att det var bättre lydelse samt att arbetsfördelningen regleras av arbetsbeskrivningarna. Försöksverksamhet Under våren 2014 gick försöksverksamheten med Idrottsutskottet in under Evenemangsutskottet istället för att bli ett eget utskott. Under året har de anordnat framförallt fotbollsträningar men även försökt arrangera andra aktiviteter. De har sökt och fått verksamhetsbidrag från P-riks för sin verksamhet. Efter ett års försöksverksamhet är det en naturlig del av föreningen och planeras att bli ett helt självständigt utskott. Kommunikationen mellan Idrottsverksamheten och styrelsen har och är fortsatt god varför vi anser att det kan utvecklas till ett eget utskott. Nya samarbeten Under våren fick vi in Unionen student, Vision samt Sveriges HR förening som sponsorer av Dynamicusväskan. Under hösten omförhandlades alla kontrakt med samarbetspartners för att möta föreningens behov. Vi fick även in en ny samarbetspartner, bemannings- och rekryteringsföretaget Bravura. Nya medlemmar Föreningen fick 129 nya medlemmar vilket var i enlighet med vår prognos. Nya projekt och event under året Under våren genomfördes ett nytt event i form av after-school. Inspark, vemdalen och andra stående event genomfördes även under året. Under hösten fick vi ett nytt event i form av Glöggmingel samt att Dynamicusloppet genomfördes för andra gången och det anordnades examens-gasque till de PA-studenter som tog examen. Personalvetarnas Dag Personalvetarnas Dag 2014 hade temat Motivera & Motiveras vilket genomsyrade hela dagen med spännande föreläsare och workshops. Dagen lockade många besökare och den avslutades på bästa sätt med en underbar gasque. Dynamiquen Tidningen genomgick en förändring av innehållet under höstterminen där fokus var att jämna ut fördelningen mellan nytta och nöja. Lay-outen har förändrats mest på framsidan. Hemsida Hemsidan har under 2014 uppgraderats med en kalender som går att synka med googlekalendrar, och på så sätt blir enklare att komma åt direkt i mobilen. Det har även skapats en ny facebookgrupp vid namn PA Jobb & Praktik för att minska flödet av information i den allmänna facebookgruppen.

14 Fokusgrupperna Under vårterminen så genomförde utbildningsutskottet projektet Fokusgrupper för första gången där studenterna ifrån termin 2-6 fick utvärdera tidigare termin. Termin 1-5 utvärderades och resultatet av fokusgrupperna presenterades både för berörda lärare på samrådsmötet samt i en rapport som publicerades via Dynamicus olika kanaler. Gästföreläsningar, Workshops och Studiebesök En personalvetare berättar har anordnats under båda terminerna och var lika inspirerande båda tillfällena. Under hösten så provade utbildningsutskottet att ordna en föreläsning/workshop med två av fackföreningarna för första gången. Det var väldigt lärorikt och de två fackföreningarnas information kompletterande varandra väl. Utskottet anordnade även en frukostföreläsning där jämställdhet och lönekartläggning diskuterades. Föreläsningen var oerhört uppskattad och lockade många studenter. Rekrytering till arbetsmarknadsdagar och styrelser Föreningen har hjälpt Uppsalaekonomerna och Juridiska föreningen att rekrytera medarbetare till deras respektive arbetsmarknadsdagar. Vi har även rekryterat styrelseposter till Vittnesstöden. Marknadsföring Under hösten såldes för första gången Dynamicus egna sångbok för att kunna användas vid sittningar och gasquer. Den traditionella t-shirten gjordes under hösten för att sticka ut under skidresan till Vemdalen. Dynamicus Styrelse genom Samuel Göranzon, Ordförande

15 Bokslut 2014 Ekonomisk sammanställning för verksamhetsåret för personalvetarföreningen Dynamicus

16 Den ekonomiska verksamheten 2014 Resultaträkning Noter Balansräkning Innehåll

17 Den ekonomiska verksamheten 2014 Dynamicus har under 2014 fortsatt visa goda ekonomiska resultat. Styrelsen och samtliga utskott har haft ett sunt ekonomiskt tänk, och alla inblandade har ansträngt sig för att eftersträva målen för den ekonomiska delen av verksamheten. Annonser Under vårterminen 2014 så fanns det ett alternativ till annonspaket som infördes under Denna variant kostade 900 kr och under vårterminen såldes tre av dessa, men inga under höstterminen vilket gjorde att den sammanlagda annonsförsäljningen under räkenskapsåret var kr. Vad som är värt att nämna är att mycket av annonseringen ingick redan i samarbetsavtalen. PVD Personalvetarnas Dag 2014 sköttes bra och resulterade i en vinst på kr, vilket var lite mer än den budgeterade vinsten på 9 500kr. Dynamicus vill att PVD ska vara en arbetsmarknadsdag av högsta klass med intressanta och duktiga föreläsare och workshophållare, som för varje år kan utvecklas och förbättras. Bidrag På grund av flytten från Blåsenhus till Engelska Parken, får Dynamicus ett årligt bidrag från sociologiska intuitionen på kr. Dynamicus har under 2014 fått 4000 kr av Studentkåren. Dynamicus h a r ä v e n i år f å t t möjligheten att ta del av P-riks överskott som de planerade att ge i bidrag till personalvetarföreningar i Sverige. Vart utskott kunde komma med förslag på vad de ville förbättra i föreningen och därefter söka för detta med styrelsen godkännande. Under 2014 har Dynamicus sammanlagt fått kr i bidrag från P- riks. Dynamicus har även fått bidrag ifrån Folkuniversitetet på kr. Samarbetsavtal Dynamicus har under 2014 visat stort engagemang när det gäller att knyta nya samarbetsavtal och behålla redan etablerade. Under 2014 har Dynamicus, med äldre och nya avtal, samlat in kr. Avtalen har även hjälpt att sponsra föreningen vid inspark och dynamicusloppet men även produkter som t.ex. Dynamicusväskan. Under 2014 började Dynamicus även hyra ett förråd där bland annat sammarbetspartners kunde ha sina saker och för den lokalen fick Dynamicus kr av olika sammarbetspartners. Då engagerade i Dynamicus lägger ned energi och tid på att söka sponsring, bidrag och vice ordförandens fantastiska jobb med sammarbetsavtalen och annonser. Gör att Dynamicus som förening kan satsa mer på kvalité i våra evenemang, billigare priser för våra medlemmar och en större möjlighet att utveckla Dynamicus efter våra medlemmars önskemål på bästa sätt. Sammanfattningsvis kan jag meddela att Dynamicus har fortsatt god ekonomi. Min förhoppning är att detta ska kunna medföra större satsningar på nya initiativ samt förbättra och höja kvaliteten på redan existerande projekt. Angelica Nilsson, Ekonomiansvarig 2014

18 Resultaträkning Intäkter 1/1-31/12 Budget 2014 Noter Medlemsavgifter Sponsring (89643) PVD Bidrag (104350) Annonser Summa intäkter ( ) Kostnader PVD (20500) Evenemang (58263) Näringsliv P-riks (1000) Utbildning (3 331) Dynamiquen Marknadsföring (20186) Styrelsen Diverse kostnader Summa Kostnader ( ) Summa (82968) 17

19 Noter Not 1 Dynamicus har gratis medlemsavgift vilket inte påverkar resultaträkningen. Not 2 Dynamicus har under 2014 sammanlagt fått in kr från samarbetsavtal, hyra av förråd med mera, i denna summa är även sponsring till evenemang som inspark, dynamicusloppet och dynamicusväskan medräknat, men när de ligger på vartdera utskott blir summan kr. Not 3 PVD genererade ett resultat på kr. Vilken innebär att de har ett positivt resultat på 4759 kr utöver budget. PVD och Dynamicus har olika konton och bokför separat. Det som betalats till PVD från Dynamicus konto var kr, men 2015 fick Dynamicus tillbaka kr för kostnaden för PVDs gasque. Vilket innebär att kostnaden egentligen uppgick till 8719 kr på Dynamicus konto. PVDs resultat var minus 13408kr. PVD har dock bokfört för kostnader för Dynamicus på 36386kr, vilket innebär att egentligen skulle PVD resultat vara kr och efter att de 8719kr dragits som blir kvar från PVD kostnader från Dynamicus konto blir deras resultat kr. Not 4 Bidrag från Uppsala Studentkår, P-riks, folkuniversitetet och sociologiska institutionen uppgick till kr, (varav 3000kr skulle gå till Utbildningsutskottets fokusgrupper, 6000kr till Nätverksdagen och kr till PVD 2015). Not 5 Dynamicus sålde 3 annonser under 2014 för sammanlagt kr. Not 6 Summa intäkter under 2014 uppgick till kr. Inom parentesen ser vi hur summan för intäkterna sett ut om intäkterna hamnat under utskott, ( kr). Not 7 PVD och Dynamicus har olika konton och bokför separat. Det som betalats till PVD från Dynamicus konto var kr, med efter uträknat resultat blir kostnaderna efter budget på kr. Not 8 Evenemangsutskottet hade en kostnad på kr. Men när sponsring för bland annat inspark räknats bort och även kostnader som skulle ha hamnat på räkenskapsåret 2013 (Julsittning, inspark ht 13 och biovisning), blir kostnaden för evenemang kr. Not 9 Kostnaderna för Näringslivsutskottet uppgick till kr.

20 Not 10 Kostnaderna för medlemskap och deltagande i P-riks uppgick till kr. Skillnaden mot budgeten beror på bidrag vi fått in som skulle gå till nätverksdagen, så den egentliga kostnaden för P-riks var 1000 kr Not 11 Kostnaderna för Utbildningsutskottet uppgick till 6 331kr. Men då de fick in 3000kr i bidrag för fokusgrupperna från Uppsala Studentkår, var kostnaderna egentligen bara 3 331kr. Not 12 Kostnaderna för tryck och utgivning av medlemstidningen uppgick till kr. Skillnaden mot budgeten beror på att styrelsen beviljade en ökad kostnad för tryck. Not 13 Kostnaderna för Marknadsföringsutskottet uppgick till kr. Men när sponsring för Dynamicusväska och Dynamicusloppet räknas in blir summan kr. Skillnaden i budget beror på oväntade kostnader som styrelsen godkände och vägdes upp med bidrag från P-riks. Not 14 Styrelsens kostnader uppgick till kr. Not 15 Diverse övriga kostnader uppgick till kr. Not 16 Summa kostnader för 2014 uppgick till kr. Inom parentesen ser vi hur siffran hade sett ut om vi tar hänsyn till att sponsringen sorterats på utskott och på evenemangs kostnader som egentligen tillhör budget för Not 17 År 2014 redovisar Dynamicus ett resultat på (82 968). Detta är dock ett skevt resultat med tanke på att vissa bidrag kommer in året innan, som till exempel PVD:s bidrag från P-riks på kr och kostnaderna för bland annat evenemang på höstterminen faller över till nästa räkenskapsår som till exempel Vemdalen.

21 Balansräkning Tillgångar 31/ / Handkassa Plusgiro Likviditetsfond Produkter 0 0 Summa tillgångar Skulder Leverantörsskulder 0 Eget kapital Summa eget kapital och skulder Uppsala 2014 Angelica Nilsson, Ekonomiansvarig 2014

22 Stockholm Dynamicus Revisionsberättelse Revisor: Tobias Berglund Verksamhetsår 2014 (1/1-31/12) Revisionsberättelse avseende räkenskapsår Dynamicus Vid granskning av Dynamicus räkenskaper för tiden till har jag funnit dessa i god ordning. Jag har granskat Årsbokslut och bokföring samt styrelsens förvaltning. Revisionen har genomförts och planerats så att revisionen i rimlig grad kan uttala sig om och försäkra att årsbokslutet inte innehåller några väsentliga fel. Revisionen innefattar granskning av ett urval av verifikationer och underlag samt kontroll av räkenskaperna. Revisionen har granskat väsentliga beslut, åtgärder samt därav ekonomiska förhållanden för att säkerställa styrelsens tillämpning i enlighet med föreningens stadgar. Som revisor för föreningen Dynamicus anser jag mig därför ha grund för följande rekommendation till årsmötet. Mot förvaltning och för föreningens ekonomiska verksamhet, i enlighet med förda protokoll, finns enligt mig icke någon anledning till revisionsanmärkning. Därför tillstyrker jag årsmötet att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. I samband med revisionen och i samråd med förenings kassör har det framställts en minde avvikelse i avseende på den ekonomiska redovisningen för Dynamicus föreningsprojekt PVD. Föreningens bokföring och PVD -projektets bokföring behöver förtydligas och med fördel ytterligare särskiljas och simplifieras. Avvikelsen är av förbättringskaraktär och påverkar inte revisionens totala omdömen ej heller frågan om ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Tobias Berglund Revisor för Dynamicus måndag den 4 maj 2015

23 Proposition till Dynamicus årsmöte 11 maj 2015 Proposition 2015:1 Bildande av Idrottsutskottet Under över ett år har Dynamicus arrangerat sportaktiviteter som försöksverksamhet. Dessa har varit uppskattade bland medlemmarna. Dock har det inte idrottsverksamheten kunnat utvecklas då ekonomiska medel varit begränsade. Vi i styrelsen anser att för att verksamheten ska kunna växa bör det nu bli ett ordinarie utskott. Genom bildandet av Idrottsutskottet hoppas styrelsen kunna få fler engagerade medlemmar då vår verksamhet utvidgas. Styrelsen föreslår årsmötet besluta att bilda idrottsutskottet

24 Proposition till Dynamicus årsmöte 11 maj 2015 Proposition 2015:2 Stadgeändring En förenings stadga är de interna regler som föreningen måste följa. Det är styrelsens uppgift att följa stadgan under verksamhetsåret. I nuvarande stadga står de i 14 en försöksverksamhet uppnått tillräcklig kontinuitet bör vid årsmötet övergå till ordinarie verksamhet. Dynamicus idrottsverksamhet har under ett års tid arrangerat fotbollsträningar för samtliga medlemmar samt haft planer på andra aktiviteter. Vi i styrelsen anser att för att verksamheten ska kunna växa bör det nu bli ett ordinarie utskott med en samordnare och plats i styrelsen. Ifall detta även är årsmötets mening behöver stadgan ändras. Styrelsen föreslår årsmötet besluta att lägga till idrottsamordnare enligt bifogat förslag till 7 i föreningens stadga att i 17 lägga till idrottssamordnare under punkt 13 att i 19 lägga till idrottssamordnare under punkt 11 Stadgeändring 1 Nuvarande lydelse 7 Styrelse Förbereda Årsmötet samt Föreningensstämman Styrelsen skall bestå av ledamöter som väljs bland medlemmarna i kategorin aktivt medlemskap och som studerar vid Uppsala Universitet. Styrelsen skall bestå av Ordförande, Vice Ordförande, Utbildningssamordnare, Chefredaktör, Marknadsföringssamordnare och projekledare för PVD, vilka väljs på årsmötet. Styrelsen skall vidare bestå av sekreterare, ekonomiansvarig, Näringslivssamordnare, Webbmaster och Evenemangssamordnare vilka väljs på Föreningsstämman. Styrelsens ledamöters mandat är ett år och skall vara mellan den 1/1 till den 31/12 respektive 1/7 fram till den 30/6. Förslag på ny lydelse 7 Styrelse Förbereda Årsmötet samt Föreningensstämman Styrelsen skall bestå av ledamöter som väljs bland medlemmarna i kategorin aktivt medlemskap och som studerar vid Uppsala Universitet. Styrelsen skall bestå av Ordförande, Vice Ordförande, Utbildningssamordnare, Chefredaktör, Marknadsföringssamordnare, projekledare för PVD, vilka väljs på årsmötet. Styrelsen skall vidare bestå av sekreterare, ekonomiansvarig, Näringslivssamordnare, Webbmaster och Evenemangssamordnare vilka väljs på Föreningsstämman. Idrottssamordnare väljs på både årsmöte och föreningsstämma. Styrelsens ledamöters mandat är ett år och skall vara mellan den 1/1 till den 31/12 respektive 1/7 fram till den 30/6 undantaget idrottssamordnaren vars mandat är ett halvår.

Styrelsens halvårsrapport Ht 2013

Styrelsens halvårsrapport Ht 2013 Styrelsens halvårsrapport Ht 2013 Ordförande, Ht 2013 Styrelsen har haft möten varannan måndag under hela höstterminen. Utöver det har jag haft möten med utskottssamordnare och övriga styrelsemedlemmar

Läs mer

Dagordning föreningsstämma 18 november 2015

Dagordning föreningsstämma 18 november 2015 Dagordning föreningsstämma 18 november 2015 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av närvaro och röstlängd inför mötet 3 Godkännande av mötets behöriga utlysande 4 Fastställande av dagordning 5 Val av mötets

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer:

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer: Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer: 802439-0711 Datum: 3 oktober 2016 Plats: Ekonomikum H432 Tid: 17:00 Närvarande Sara Enlingfors Fanny Olsson Madeleine

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningsstämma 2011-12-12

Verksamhetsplan Föreningsstämma 2011-12-12 Verksamhetsplan Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande Styrelsen Löpande verksamhet Under 2011 kommer styrelsen fortsättningsvis att sammanträda två gånger i månaden för att diskutera och arbeta med den

Läs mer

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) )

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) 1. #Mötet#öppnas.# 2. Upprop#av#närvarande.# 3. Fråga#om#årsmötets#stadgeenliga#utlysande.# 4. Val#av#mötesfunktionärer.# 4.1. #Val#av#mötesordförande.#

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse

Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Befattningsbeskrivningar KarlEkons styrelse Allmänt En styrelsemedlem i KarlEkon skall ständigt arbeta för föreningens och medlemmarnas bästa. Förutom det dagliga arbetet på den specifika posten skall

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Propositionangående antagande av nya stadgar

Propositionangående antagande av nya stadgar Propositionangående antagande av nya stadgar Bakgrund: Styrelsen har under året som gått vid ett flertal tillfällen rådfrågat stadgarna i olika situationer. Ibland har stadgarna varit till hjälp, men många

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stadgar för Stockholms Dövas Förening

Stadgar för Stockholms Dövas Förening 1 Om föreningen Stadgar för Stockholms Dövas Förening Föreningens namn är Stockholms Dövas Förening (SDF). SDF bildades den 3 maj 1868 och har sitt säte i Stockholm. SDF är en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att främja en ökad trivsel och ett gott kamratskap medlemmar emellan. Att främja samarbetet mellan medlemmar och förvaltningen.

Att främja en ökad trivsel och ett gott kamratskap medlemmar emellan. Att främja samarbetet mellan medlemmar och förvaltningen. STADGAR Dessa stadgar gäller fr.o.m. 2015-03-18 1 Namn Föreningens namn är Cefyrekon. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Kristianstad. 3 Ändamål Cefyrekon är en partipolitiskt, religiöst och fackligt oberoende

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Josefine Johansson Datum 2015-12- 12 Senast uppdaterad 2016-10- 23 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 ! Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 Bakgrund Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2006-10-09 Plats: Studiecentrum Ordförande: Erik Wendel TM05 Sekreterare: Anna Hansson TM05 Jenny A Andersson TM06 Jenny

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA Stadgar antagna vid föreningens konstituerande möte 2013-06-24 1 Namn och säte Föreningens namn är Svensk Förening för Läkare inom Prehospital

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

UPPSALA PARKOUR ÅRSMÖTE 2016

UPPSALA PARKOUR ÅRSMÖTE 2016 UPPSALA PARKOUR ÅRSMÖTE 2016 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av årsmötets utlysning. 3. Val av mötets ordförande 4. Val av sekreterare för förhandlingarna. 5. Val av justerare. 6. Anmälan

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer