Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i"

Transkript

1 Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011

2 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader återstår. För att undersöka hur GRo ska arbeta vidare arrangerade projektteamet i samarbete med projektledningsgruppen en workshop under temat Vad ville vi? Vad har vi gjort? Hur går vi vidare?. Workshopen ägde rum på Radisson Blu Hotell i Göteborg. Syftet var att gemensamt reflektera över vad som hittills gjorts utifrån de målbilder som skapades under analysfasen av projektet och utefter dessa se framåt och fundera över vad som bör göras framöver. Sammanlagt 57 chefer, verksamhetsutvecklare, GRo-ambassadörer och fackliga företrädare från Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Partille och Stenungsund deltog. Vad händer i GRo-kommunerna? Representanter från samtliga sex deltagande kommuner fick kort presentera sitt arbete med GRo på hemmaplan. Kungälv har för närvarande dryg hundra medarbetare som deltar i GRo-aktiviteter av olika slag. Man har valt att satsa mycket på studiecirklar som metod för kompetensutveckling. Torsdagen den 22 september startar de upp tre lokala studiecirklar på temat gemensamma spelregler. Härryda har många aktiviteter på gång, bland annat går flera medarbetare kurs i näringslära. Utanför GRo ska samtliga anställda i Härryda kommun gå en utbildning i bemötande. Härryda planerar att arrangera lokala studiecirklar och har uppslag på ämnen, men ännu inte startat upp. Partille tycker att det är mycket roligt på gång i GRo med spännande aktiviteter och många deltagare i kommunen. Planer finns på att genomföra studiecirklar på hemmaplan inom ämnet makt och hur olika maktsituationer i relationen brukare och personal kan hanteras. Lerum har arbetat med att ta fram lokala mål och kriterier för GRo-aktiviteterna. Man vill inte bara fylla utbildningsplatserna utan se att rätt person deltar och att aktiviteten gagnar verksamheten. I Lerum har man också satt upp kriterier för att utvärdera vad projektet leder till för deras verksamhet. De har även skapat en referensgrupp med deltagarrepresentanter för att få kontinuerlig feedback ur ett medarbetarperspektiv. Stenungsund berättade om det förberedande besöket i Danmark som enhetscheferna Ulla Andersson och Anette Johansson varit iväg på tillsammans med Nicholas Singleton från GRo. Syftet med besöket var att förbereda inför kommande studiebesök och arbetsskuggning för GRo-deltagare i Danmark. Två resor är inplanerade med ungefär 30 deltagare per resa. Dessa resor kommer vara öppna för alla kommuner som deltar i GRo. Utöver utbyte med Danmark planerar projektteamet för utbyte med Italien också. Ale kommun berättade om deras arbete med att hantera anmälningar och administrera dessa. Just nu finns det ett stort intresse bland medarbetarna att delta i aktiviteter. GRo-ambassadörer har utsetts i varje verksamhet. Dessa fungerar som kontaktpersoner för personal och chefer. 2

3 Senaste nytt om slutet av mars 2011 lanserades GRo-projektets lär- I och kommunikationsplattform se. En hel del nyheter har tillkommit på plattformen sedan dess. Projektledare Theresa Larsens informerade därför om dessa. Projektledare Theresa Larsen berättar om Central informationskanal Lär- och kommunikationsplattformen är en central del av projektet då den fungerar som informationskanal för allt som rör projektet. Där publiceras nyheter om vad som är på gång i projektet och där läggs dokumentation från möten, konferenser, kurser och föreläsningar i form av texter, foton och filmklipp. Från lär- och kommunikationsplattformen kan man dessutom nå GRo-bloggen samt gå webbaserade utbildningar. Det är också via groprojektet.se som deltagare ska anmäla sig till olika aktiviteter och få information om vilka aktiviteter som finns och vad de innehåller. GRo på Facebook GRo finns numera på Facebook under namnet GRoprojektet. Genom att gå in och gilla GRo-projektet på Facebook får man automatiskt nyheter från GRo i sitt eget nyhetsflöde på Facebook. Där finns också möjligheten för deltagare att själva göra inlägg om projektet, skicka länkar, lägga ut bilder med mera. Nyhetsflödet på Facebook syns också på lär- och kommunikationsplattformens startsida. Viktigt med administrativa rutiner Projektteamet har konstaterat att deltagande kommuner hittills haft olika lokala rutiner för anmälningsförfarandet till GRo-aktiviteter. Det har resulterat i vissa svårigheter i det administrativa arbetet, både för projektteamet och för kommunerna. Det är viktigt att uppgifterna som efterfrågas i anmälningsformuläret fylls i på rätt sätt och helst av den person som ska gå den aktuella aktiviteten. Projektteamet behöver e-postadresser och telefonnummer till deltagarna. Alla medarbetare har dock inte en egen e-postadress eller telefon i kommunen. Då har man fyllt i ansvarig chefs uppgifter istället. Det har inneburit att en del deltagare inte fått kursbekräftelser eller kursinformation, om inte chefen vidarebefordrat denna. Ibland kan det vara så att en kursledare eller någon från projektteamet snabbt behöver komma i kontakt med deltagarna och då är det viktigt att ha rätt kontaktuppgifter, exempelvis vid lokalbyte eller om en aktivitet ställs in med kort varsel på grund av sjukdom hos kursledaren. Utveckling av groprojektet.se Via groprojektet.se finns det nu ett antal webbutbildningar tillgängliga och tanken är att de ska bli fler framöver. Ytterligare utveckling av lär- och kommunikationsplattformen är på gång, bland annat arbetar projektteamet och leverantören av plattformen med att ta fram en lösning där det ges möjlighet för deltagare och kursledare att kommunicera och dela informationsmaterial via en inloggningsfunktion på hemsidan. På detta sätt kan exempelvis cirkelledare kommunicera och dela ut material på ett enkelt och smidigt sätt samtidigt som deltagarna kan nå materialet från vilken surfplatta, dator eller smartphone som helst. 3

4 Gruppdiskussioner under temat Vad ville vi? Vad har vi gjort? Hur går vi vidare? grupper fick deltagarna tillfälle att diskutera I och reflektera över hur de anser att projektet ska fortskrida. Med stöd av dokumentationen från analysdagarna samt listor över aktiviteter som är på gång fick grupperna i uppgift att fundera över vad som behöver prioriteras och göras för att projektet ska uppnå sitt syfte att skapa hållbara strukturer för lärande. erfarenheter och kunskaper mellan kommunerna. Genom bland annat studiebesök, GRo-caféer och nätverk samt en gemensam plattform för idé- och kompetenskartläggning vill kommunerna kunna ta del av varandras kunskaper. Om det finns möjligheter till utbyte och kunskapsöverföring kan man undvika att göra samma arbete på flera håll och samtidigt hjälpa varandra i sina respektive utvecklingsarbeten. Ett område som särskilt lyftes fram var studiecirklarna och studiecirkelledarna. Man vill kunna ta del av vilken typ av cirklar som pågår i andra kommuner och vem som är cirkelledare för dessa. Då kan kommunerna dela med sig och ta del av studiematerial, upplevelser och erfarenheter från andra som arbetar inom liknande områden. Det fanns också önskemål om mer stöd från GRo i hur man kan lägga upp studiecirklar och nätverk. Grupperna dokumenterade diskussionerna med hjälp av de surfplattor som köpts in i projektet. Anteckningsapplikationen Evernote laddades ner och användes för dokumentationsarbetet. Nedan följer en sammanfattning av vad som framkom. Anteckningarna från respektive grupp finns dessutom sammanställda i en särskild bilaga. Fokus på hållbara strukturer Majoriteten av grupperna ansåg att GRo inte ska satsa så mycket mer på att arrangera fler nya aktiviteter än de som redan är igång eller planerade. Flera kommuner har svårt att hinna med att få ut deltagare i alla aktiviteter. Det är viktigare att satsa på kvalitet istället för kvantitet, och att skicka rätt personer på kurs än att bara fylla utbildningsplatserna. Önskemål fanns om att få mer stöd i att verkligen lyckas integrera den kunskap i verksamheterna som medarbetarna redan har eller tillskansar sig genom GRo. Flera grupper ville få mer information om hur man kan arbeta med SMARTa mål eller andra verktyg för verksamhetsutveckling. Samarbete och utbyte Det fanns ett stort intresse bland grupperna att skapa goda förutsättningar och former för att utbyta 4 Groprojektet.se som kompetensbank För att underlätta utbytet mellan kommunerna ville flera av grupperna ha en webbaserad plattform som är tillgänglig för alla, där material och information kan inhämtas på ett bra och effektivt sätt. Ett annat önskemål var att plattformen ska kunna fungera som en kompetensbank. Groprojektet.se anses av flera grupper vara en sådan plattform, men den kan utvecklas vidare. Dessutom behöver plattformen finnas kvar då projektet är slut. Flera grupper framförde önskemål om att åtminstone delar av plattformen ska finnas kvar och drivas vidare av GR. Förslag lades också fram om en samordnare via GR, en kontaktperson som arbetar med hemsidan och fungerar som en länk mellan kommunerna. Att låta GRo gro efter GRo Tanken med GRo-projektet är att skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande och utveckling, att möjliggöra arbetssätt som främjar lärande och utveckling i verksamheterna. Därför kom mycket av diskussionerna att kretsa kring detta. Vad behöver vi göra nu för att behålla GRo-tänket efter att projektet är slut? I tankarna kring långsiktighet och hållbarhet betraktades studiecirklarna som ett mycket positivt verktyg, främst för att dessa sker på hemmaplan och kan planeras utefter de förutsättningar och behov

5 som finns i respektive kommun. Dessutom tycks det vara ett verktyg som kan användas på alla nivåer och i olika sorters sammanhang då det dök upp idéer och förslag på cirklar med helt olika inriktningar och målgrupper. Även webbutbildningar lyftes bland flera grupper som något att satsa på eftersom dessa kan leva kvar även efter projektets slut. Enligt grupperna kan webbutbildningar vara ett sätt för verksamheter att skola in nya medarbetare. De kan också användas för kontinuerlig vidareutbildning då de är beständiga och tillgängliga. Men tekniken kan också innebära svårigheter då den ställer krav på kunnande och tillgång till hjälpmedel som inte alltid finns. Därför påpekades det att det även är viktigt att erbjuda utbildningar i hanterandet av tekniken för att underlätta användandet och inlärningen av webbutbildningarna. Avslutande reflektioner De goda tankar och idéer som framkom under workshopen kommer att diskuteras i projektledningsgruppen och i projektteamet. En plan för den resterande tiden i GRo kommer att tas fram. Målsättningen är att kunna tillgodose så många önskemål som möjligt. Information om detta kommer givetvis att kommuniceras via groprojektet.se! Text: Jacob Bucht, GRo Foto och layout: Maja Sabelsjö, GRo Läs mer om GRo på 5

6 Bilaga 1 Anteckningar från gruppdiskussionerna, sammanställda i Evernote Grupp 1 Viktigt veta mål med gro. Hälsofrämjande mål. Målbild som är gemensam. Ny teknik lär vi oss. Ökat tillgängligheten i verksamheten. Vi har puchade att redan nu lära oss detta. Uppföljning. Förmedla o ta tlllvara kunskap o kompetens. Ledningsgruppen har ansvar för att besluta gemensamt arbetssätt. Börja skriva smarta mål nu. Strukturera fördelning av kursplatser. Kopplat till kompetensplan. Önskar nätverk för att motivera o se hur andra jobbar. Alp följa upp arbetssätt o lära av varandra på alla nivåer. Gemensam plattform för lärande. Cafekvällar med inbjudna föreläsare. Kosten o livsstil viktigt att jobba med. Nätverk för pers.ass. Genomlysningsmetoden. Vi samlar metoder i en sk verktygslåda. Webbutbildning o dokumentation för nyanställda. Hemsida med kunskapsbank. Blogg. Kontaktpersoner. Kunniga i olika ämnen. Hemsida som lever kvar efter groprojektet. Fb hur använda i vardagen. Otydlig policy. Studiecirklarna viktiga att komma igång med så att ledarna startar studiecirklar ganska snart, Hur blir vi attraktiva arbetsgivare? Vi arbetar i vissa fall i konkurrensutsatta verksamheter. Viktigt att mål sätts upp i varje verksamhet. Viktigt att kommunerna ta del av varandras kunskap o resultat, tex uppsatta verksamhetsmål., så vi inte uppfinner hjulet om o om igen. Utveckla dataprogram som brukare kan använda. Grupp 2 Hur skall vi arbeta vidare i projektet? Vi behöver mer kunskap i: * hur vi bygger lärande strukturer i organisationen - nätverk kommuner emellan - idebank - använda groprojektets lärplattform för ex chatt - genemsam lärandekultur - verksamhetsutveckling * kompetensinventering/kartläggning - ta vara på våra erfarenheter mellan kommunerna - utveckla kravprofil för ex. habiliteringspersonal, personlig assistent. - kompetenspåfyllnad, vad, hur och när? * hur tar vi vara på varandras kompetenser? - kompetensbank * hur bevarar vi gro andan efter projektet? - nätverk - kontaktperson/samordning via GR

7 Grupp 3 Genomgång mobiliseringsfasen. I gruppen hade 4 av 6 varit med från början. Analysdelen var för lång. Gruppen upplevde att mobiliseringsfasen var för kort. För stor tilltro till att personalen skall vara teknikintresserade och ha tillgång till datorer och ha tid på arbetstid för att kunna gå in och söka info. Viktigt att inte lämna ut ny teknik för lärande utan att utbilda i tekniken. Viktigt att få tid till lärandet, många har fullt upp med "vardagen". Eftersom det gick fort från start till genomförande så har verksamheterna inte haft tid att hinna planera. Tanken med organisatoriskt lärande är bra. Bra med smarta mål, att få tänka till kring sitt lärande. Önskemål framtid Längre tid men inte mer innehåll. Fler tillfällen att lära sig tekniken. Viktigt att räkna på vinst kopplat till kostnaden för utbildningarna. Försöka göra koppling utbildning till karriär och lön för att motivera personal att utveckla sig själva och organisationen. Webutbildning med Bo Hejlskov med tema promblemskapande beteende lågaffektivt bemötande. Viktigt att utbilda chefer i att arbeta i lärande organisationer så att man kan leda i utveckling. UGL för cheferna Grupp 4 Prioritet Medarbetare framför chef Motivet Behovet är större många chefer får påfyllning på annat håll Chefer och medarbetare kan delta i samma aktivitet Transiinternationella aktiviteterna Prioritet, medarbetare framför chef Motivet De har ett annat fokus och bättte på att återkoppla direkt till verksamheten Webbaserade utbildningar Prioritet medarbetare Förslag Nätverka mellan kommunerna och ev extern "expert" för att skapa en webbaserad utbildning vid ex nyanställda Storföreläsning. Samla hela arbetsgrupper. Kopla studiecirklar före eller efter föreläs-

8 ningen ev läsa gemensam littertur Gro café, varje kommun tar ansvar för att ordna mlnst ett café under projektets gång och bjuda in övriga kommuner att delta i. Grupp 5 Att omsätta teorin i praktik blir en framgångsfaktor. Att använda gro ambassadörer har varit positivt. Aktiviteterna ligger i linje med vad vi kommit fram till på analysdagarna. Det vi nu behöver är att fokusera på genomörandet. Flera av aktiviteterna ger förutsättningar till utbyte mellan kommunerna, men ansvaret ligger på varje kommun att ta tillvara på möjligheten. Vi kommer att gå hem i våra verksamheter och slå ett slag för smarta mål och ett ökat egenansvar. För att ge projektet bärighet är det av vikt att kommunvis få möjlighet att arbeta med strukturen som skall finnas över tid. Det skulle även vara av glädje att ha workshops på hemmaplan som groteamet kan vara med och arrangera. Grupp 6 Tre kommuner deltog i vår grupp, Partille, Lerum och Kungälv. Vad ville vi: Lerum - målet är att deltagare skall nå en fördjupad förståelse för sitt uppdrag och sin yrkesroll utifrån lagstiftning, etik och professionalitet. Förhållningssätt och bemötande ville man arbeta med i Lerum, för att nämna någrot. Partille - vill koppla deltagandet till de politiska målen. Brukarna skall gå mot självständighet i detdagliga livet och att de skall få det stöd de behöver. Personalen förväntas vara flexibla och förberedda på framtidens krav. Utvecklingsområde: Kommunikationsmetoder samt bruarnas behov och delaktighet Kungälv - tre utvecklingsområden i focus: kommunikation inom och mellan arbetsgrupper, utveckling av arbetsrollen, bemötande och förhållningssätt. Vad har vi gjort: Hittat arbetsformer för administrativa frågor kring GRO. Utbildningar har kommit igång. Alla har stående informationspunkt om GRO på APT eller personalmöte. Olika tolkning av smarta mål, en del får motivera sig innan kurs, andra senare. I Lerum finns riktlinjer kring deltagande, tex alla skall gå webbutbildningar

9 Vad vill vi framåt: Det vi vill är att baskunskaper skall rulla på, men många utbildningar är spetskunskap som inte alla kan ta del av. Risk att kompetens tappas. Studiecirklarna är viktiga för att skapa hållbara strukturer, troligtvis den viktigaste lärformen Det bör stå i kursbeskrivningen om man skall/förväntas kunna föra kunskapen tidigare. Viktigt titta på om man behöver kunskapen i de kurser man anmäler sig till Fler webbutbildningar i olika ämnen Webbutbildningar bör finnas kvar efter projektet Hur får vi projektet ide att leva kvar? Fortsatt gro grupp efter projektets slut, gärna med en samordnare Vad händer med hemsidan? Önskemål om att den skall finnas kvar och uppdateras Uppföljning på bestämd datum, vad blev det av projektet, hur går vi vidare. Grupp 7 Vad har vi gjort? Hur går vi vidare? Nu bör vi hitta former för hur vi går vidare. Man kan t ex ämnesstyra på olika sätt. Vi kan samarbeta över gränserna och slå våra kloka huvuden ihop. Viktigt att hitta lärandet för formena. Ha projektets syfte i fokus! Man skulle kunna ha medarbetarnas delaktighet inom GRo som en stående punkt på t ex medarbetarsamtal och lönesamtal. Alla medarbetare måste ta ett ansvar. Groambassadörer är stabila inom projektet, de är viktiga personer ute i verksamhetena. Lerum har utifrån ambassadörerna gjort en sk referensgrupp. Ref.gr kopplar i sin tur ut till ambassadörerna. Detta för en enklare kommunikation. Ref.gruppen kan ha en förberedande roll innan stormötena med groambassadörerna. Det är viktigt att inte glömma ambassadörerna. De får info från ledningsgruppen. I Ale har ambassadörerna ansvaret för läsplattorna. De har gått utbildning och skall i sin tur utbilda sina kollegor. Det är viktigt med regelbunden avstämning, diskutera hur långt vi har kommit, samla ihop kunskaper och fundera på hur vi går vidare. Knyta ihop säcken. Satsa på de medarbetare som vill och som är engagerade. Planera och utveckla vidare. Ska vi satsa en validering på grundkompetens? Det vore bra att få tips från GRo om ämnen till studiecirklarna. Materialet måste studiecirkelledaren idag själva leta efter. En bank på ämnen skulle man kunna lägga ut på GRos hemsida, på så sätt ta del av varandras kunskaper och skapa nätverk över kommungränserna. Inte tappa studiecirkelhandledarna, utan ha kontinuerliga träffar så att de inte tappas på vägen. Träffar inom kommunen men också över kommungränserna. Idag är det ett 50 tal studiecirkelledare totalt. Viktigt att ge ledarna näring- jobba över gränser och komma ut i en annan roll. Studiebesök i andra verksanheter o organisationer. Specialistkunskap eller att drivet finns hos studiecirkelledaren. Viktigt att skapa nätverk för att bibehålla kunskaperna.

10 Enhetscheferna,två från varje chefsgrupp, bör själva gå en studiecirkelledarkurs. Detta för att enklare kunna driva frågan och visa på vikten. Viktigt att bromsa farten och ta tillvara på den kunskapen som finns just nu. Studiecirkelledarna blir centrala och viktiga personer i projektet. Ambassadören tillsammans med cirkelledaren blir viktiga tillsamans. De skulle kunna formulera de smarta målen ihop. Svårt att koppla tillbaka när det går för fort. Hinner inte tänka till på djupet. Hinner inte heller motivera en medarbetare om det går för fort. En del skulle behöva få ansvar för att kunna växa som medarbetare. Som chef och ansvarig vill man samtala med alla som gått kurser för att följa upp. Att verkligen se, bekräfta och uppmärksamma. Att ambassadörerna har en stående punkt på t ex Apt och emellan mötens pusha sina kollegor och medarbetare. Grupp 8 På gång är : Näringslära, 2 grupper om c:à 30 personer totalt Uppdatering Näringslära / Dietik, c:à 30 personer totalt. Kursstart under senhösten, avslut Januari. Planeringsdag med Kursledare den 28 / 9. Under våren kommer Dietiken att börja med avslut under hösten V.44 kommer 15 stycken att gå Cirkelledarutbildning för implementation i verksamheten. MI utbildning för 5 personer med uppföljning under hösten. Tänkbara områden för studiecirklar /temadagar: Hälsa/Friskvård / Ergonomi Sapere metoden. Salladsbuffe, vegmat, Bakning för storhushåll Hur utveckla äldreomsorgsmat Hållbar framtid Marknadsföring av vår produkt Ekonomi IT kunskap Matsedelsutveckling/produktutveckling Erfarenhetsutbyte / Skuggning Fler ämnen kan tillkomma efter inventering av behov Motiv : Att uppnå ett så stort deltagande som möjligt I studiecirklarna genom att tillgodose behov och önskemål i möjligaste mån. Att därigenom utveckla både organisation och medarbetare i positiv riktning Hur : Att skapa ett aktivt engagemang bland våra arbetskamrater och stödja vilja till förbättring och utveckling. Att ge möjlighet till arbetskamrater att påverka utbudet. Prioritet : 1. Att få våra arbetskamrater involvolverade innan studiecirkelledarna är utbildade för att kunna påverka utbudet.

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

Workshop i GRo-projektet

Workshop i GRo-projektet Dokumentation från Workshop i GRo-projektet på Stenungsbaden konferens 8 9 dec 2010 1 Gemensam start i GRo-projektet Den 8-9 december 2010 hade GRo-projektet en gemensam workshop på Stenungsbaden konferens.

Läs mer

Innehåll Kompetensutveckling krav eller möjlighet? Strukturer som stödjer verksamhetsutveckling SMARTa mål Fyll i dina SMARTa mål elektroniskt

Innehåll Kompetensutveckling krav eller möjlighet? Strukturer som stödjer verksamhetsutveckling SMARTa mål Fyll i dina SMARTa mål elektroniskt a mål i GRo Innehåll Kompetensutveckling krav eller möjlighet? 3 Strukturer som stödjer verksamhetsutveckling 4 SMARTa mål 5 Fyll i dina SMARTa mål elektroniskt 8 SMARTa mål-formuläret 9 Spara och skriv

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Innehåll Cirklar GRo Varför cirklar? Förankra cirkeln Cirkelns upplägg Cirkelledarens roll Chefens roll Cirkelns spelregler Atrium

Innehåll Cirklar GRo Varför cirklar? Förankra cirkeln Cirkelns upplägg Cirkelledarens roll Chefens roll Cirkelns spelregler Atrium Lathund för ledare Innehåll Cirklar i GRo Varför cirklar? Förankra cirkeln Cirkelns upplägg Cirkelledarens roll Chefens roll Cirkelns spelregler Atrium Stödberättigade kostnader Cirkelledaren är kontaktperson

Läs mer

GRo-projektet ORGANISATORISKT LÄRANDE I GÖTEBORGSREGIONEN. Analysdagen hölls i fullmäktigesalen på kommunhuset i Lerum.

GRo-projektet ORGANISATORISKT LÄRANDE I GÖTEBORGSREGIONEN. Analysdagen hölls i fullmäktigesalen på kommunhuset i Lerum. Dokumentation från Analysdag i GRo-projektet med funktionshinderverksamheten i Lerums kommun den 4 februari 20 GRo-projektet Analysdagen hölls i fullmäktigesalen på kommunhuset i Lerum. D en fjärde februari

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Rapport Demensnätverk

Rapport Demensnätverk HEMVÅRDS FÖRVALTNINGEN Planerat startdatum: 2003 Planerat slutdatum: Beställare: Anneli Bjärnhag, enhetschef, förebyggande verksamhet Uppdragstagare: Eva Persson, demensundersköterska, demensteamet Rapport

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Det räcker inte med en kurs för att utveckla verksamheten

Det räcker inte med en kurs för att utveckla verksamheten Det räcker inte med en kurs för att utveckla verksamheten theresa.larsen@grkom.se Lärande sker inte bara genom utbildning! Lärande är en kontinuerligt pågående process som kan vara avsiktligt planerad,

Läs mer

Hur kan vi följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Erfarenheter från en FoU-cirkel. Elisabeth Beijer och Yvonne Andersson

Hur kan vi följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Erfarenheter från en FoU-cirkel. Elisabeth Beijer och Yvonne Andersson Hur kan vi följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Erfarenheter från en FoU-cirkel Elisabeth Beijer och Yvonne Andersson 1 Att följa upp brukares upplevelser av en insats GRo står för

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Medarbetarsamtal i Håbo kommun RIKTLINJER

Medarbetarsamtal i Håbo kommun RIKTLINJER Medarbetarsamtal i Håbo kommun RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Medarbetare: : Arbetsplats: Chef: Syfte När Förberedelse Dokumentation Sammanfattning Uppföljning Medarbetarsamtalet ska ha fokus på medarbetarens

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete Till nytta för vem eller vad? Brukare - patienter? Kommuner, landsting och regioner? Verksamheten FoU? Forskare? Andra medarbetare? www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna?

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna? Vi blir mer säkare och tryggare i arbetet som visar sig gentemot brukarna. Blandningen någorlunda Vi pratar och diskuterar kring den nyunna kunskapen Föreläsningar, semenarium. Att vi är öppna för nya

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Sex och samlevnad i en modern skola

Sex och samlevnad i en modern skola Processbeskrivning Sex och samlevnad i en modern skola Januari 2004 Per Blanck och Eva Annerås Sex och samlevnad i en modern skola processbeskrivning Inledning Detta är en kortfattad redogörelse för arbetsprocessen

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas!

Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas! Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas! Syfte skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande i kommunala verksamheter genom att ta fram, pröva och utvärdera

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Underlag vid medarbetarsamtal

Underlag vid medarbetarsamtal Datum Dnr 1(5) 2015-01-21 Underlag vid medarbetarsamtal Mallar inför och under medarbetarsamtal Enheten för personal och kompetens 2015-01-21 Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-519 540 00 Box 50007

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

Uppföljning Bromma Personlig assistans

Uppföljning Bromma Personlig assistans Bromma stadsdelsförvaltning Rapport Sida 1 (6) 2014-09-18 Uppföljningen gäller insatsen personlig, enheten arbetar även med avlösar- och ledsagarservice. Adress: Tunnlandsvägen 91 B 168 36 Bromma Enhetschef:

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

1. Skrivtorget, skrivarkurs på distans

1. Skrivtorget, skrivarkurs på distans 1. Skrivtorget, skrivarkurs på distans Nyköpings Folkhögskola Projektledare Jan Altsjö e-postadress info@nykoping.fhsk.se Tel 0155-29 20 80 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Ett sätt för skolan att

Läs mer

Processutvärdering 3

Processutvärdering 3 Processutvärdering 3 sep-11 Tar vi tillvara nya kunskaper och idéer som vi får genom kompetensutveckling? Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna? N En förvärvad kunskap

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin)

Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin) Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin) Yrkeskravsarbetet i CARPE Tar tillvara tidigare utvecklingsarbete från projektet Modellarbetsplatser Tar tillvara erfarenheter från projektet/verksamheten

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Utvecklingsplan Hallen

Utvecklingsplan Hallen 2013-01-14 Utvecklingsplan Hallen Rubrik Förbättringsområde Mål med åtgärder Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning/organisation Verksamheten behöver tydligare struktur gällande information gällande

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslaget bygger på att man möts både fysiskt och via nätet så kallat flexibelt lärande. Materialet Rättvis handel är flexibelt så det går också att träffas

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Hållbara strukturer för organisatoriskt lärande

Hållbara strukturer för organisatoriskt lärande Hållbara strukturer för organisatoriskt lärande Slutrapport för GRo-projektet Carina Abrahamson Löfström Theresa Larsen 1 organisatoriskt lärande 2 Till minne av Anders Helsing 3 Innehåll Inledning...5

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling. Självvärderingsinstrument steg 1

Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling. Självvärderingsinstrument steg 1 Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling Självvärderingsinstrument steg 1 Förberedelse: Bestäm vem som ska leda uppföljningsarbetet. Det kan exempelvis vara studiecirkelledaren, enhetschef,

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (11) Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet 2013-2015 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (11) Övergripande strategi

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 7 februari 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Vuxenutbildningen i Härryda, Långenäsvägen 5 (Mölnlycke Centrum) Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Målsättning med föreläsningen Beskriva vårt arbete i Växjö

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Kommunikationspolicy för Västerås stad

Kommunikationspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 12 februari 2009 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med

Läs mer

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Generella utgångspunkter Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska

Läs mer

Värdegrund inom provarmdo vård- och omsorg

Värdegrund inom provarmdo vård- och omsorg 2014-03-24 Handläggare Maria Olsborn pro Varmdo 14VOS/0042 Vård- och omsorgsstyrelsen Värdegrund inom provarmdo vård- och omsorg Förslag till beslut Vård- och omsorgsstyrelsen har tagit del av redovisningen

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002

Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002 2003-05-13 Roland Nilsson Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002 Resultatet av SIFO:s personalenkät för 2002 uppvisade glädjande nog väsentliga förbättringar jämfört med motsvarande

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Handbok för. Lönesättande samtal. Försvarsförbundets målbild: Varje medlems lön ska sakligt kunna motiveras.

Handbok för. Lönesättande samtal. Försvarsförbundets målbild: Varje medlems lön ska sakligt kunna motiveras. Handbok för Lönesättande samtal Försvarsförbundets målbild: Varje medlems lön ska sakligt kunna motiveras. Lönesättande samtal I det lönesättande samtalet pratar du och din chef om sambandet mellan din

Läs mer