Monterings- och skötselanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och skötselanvisning"

Transkript

1 Monterings- och skötselnvisning H-fönster Levernsskedet Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. TRANSPORT Under trnsport sk fönster skydds mot fukt och nederbörd smt nedsmutsning. De sk därför trnsporters med täckt fordon. Fönster sk trnsporters stående på knt och ej liggnde, se fig 1. LEVERANSMOTTAGNING Kontroll v fönster sk utförs vid levernsmottgning. Eventuell trnsportskdor och brister i levernsomfttning sk v mottgren omgående nges på frktsedel smt meddels trnsportören och Elitfönster AB. Synlig fel sk påtls före monteringen, dock senst 5 dgr efter mottgen leverns. I övrigt gäller bestämmelser i ABM 92 punkt Innehåll LEVERANSSKEDET Trnsport...3 Levernsmottgning...3 Lgring på byggpltsen...4 BYGGSKEDET Montering...6 Fogning/Drevning...15 Justering...20 Skydd v montert fönster under byggndstiden...21 Rengöring v energigls/belgd gls...22 Ytbehndling v obehndlde fönster...23 BRUKSSKEDET Brnsäkerhetsbeslg...25 Underhåll och skötsel...26 Kondens...30 Reklmtion...33 Grnti...34 Miljö...35 LAGRING PÅ BYGGPLATSEN Levernsskedet Fönster sk under lgring, hntering och montering skydds mot nederbörd, mrkfukt eller nnn fukt och nedsmutsning. Hntering sk ske med sådn vrsmhet tt inte fönstren skds eller deformers. Lgring inomhus I först hnd bör fönster/fönsterpket lgrs inomhus skyddde mot nederbörd. Lgring sker stående på knt, ej liggnde Observer tt: loklen skll vr väl ventilerd luftfuktigheten skll hålls konstnt låg fönstren skll plcers på högknt på plnt underlg minst 100 mm över golv, och så tt beslgen inte skdr övrig fönster, se fig 2. Fig 2 Lgring utomhus Fig 1 Levernsskedet Om fönstren lgrs utomhus bör dett ske endst tillfälligt under kort tid. Observer tt: lgring bör ske under tk t ex i kllförråd, grge eller liknnde. loklen sk vr väl ventilerd och god luftning nordns under och melln fönstren. endst i undntgsfll kn lgring ske under presenning, som då väl skll täck fönsterprtiets översid och sidor och förnkrs så tt nederbörd ej kn träng in, se fig 3. fönstren plcers på högknt på ett plnt underlg Fig 3 med minst 200 mm fritt vstånd melln fönster och mrk. utrymmet under presenningen skll vr väl ventilert. beslg m m som leverers seprt skll örvrs inomhus. YTBEHANDLING AV OBEHANDLADE FÖNSTER 100 mm Obehndlde fönster sk lltid ytbehndls in- och utvändigt före montering. För lämplig ytbehndlingsmteril, såsom rengöringsmedel, täckfärg, lsyr och verktyg erhålles informtion från färgleverntör eller färghndel. Nednstående nvisningr nger endst typ v rengöringsmedel och ytbehndlingsmedel och ej något fbrikt. Observer! Tätlist melln krm och båge smt tätningsbnd vid isolerrutor får inte övermåls/lsers. Ev. färg eller lsyr som kommer på lister, bnd eller skenor sk genst torks v. Spnjoletter, fönsterbromsr, koppelbeslg, gångjärn och övrig beslg får ej övermåls eftersom ders funktion då försämrs. Rengöring Borst v löst sittnde smuts och dmm. Slip lätt i träets längdriktning med ett fint slipppper så tt eventuell fiberresning försvinner mm 6 Täckmålning Utvändig ytor Grundmål en gång med lkydbserd grundfärg. Låt tork. Färdigmål två gånger med oljelkydfärg. Krmbottenstycke och bågunderstycke stryks en tredje gång. Låt tork väl melln strykningrn. Invändig ytor Grundmål med lkydbserd grundfärg. Låt tork. Slip lätt med fint slipppper. Spckl ev. ojämnheter och sprickor med snickerispckel och slip därefter lätt med fint slipppper. Stryk helst ytterligre en gång med lkydbserd grundfärg och efterslip med fint slipppper. Färdigmål med lkydfärg (högblnk eller hlvmtt). Låt tork väl. Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. MONTERING Förutom de nvisningr för montering som vi lämnr i det här kpitlet hänvisr vi till följnde llmänn föreskrifter och svensk stndrder: HusAMA 98, kp NSC Svensk Stndrd SS Dörrr och fönster - Krminfästning Klssindelning och vl v don. Fönsters montering i vägg, publiktion utgiven v SNIRI (Snickerifbrikerns Riksförbund) OBS! Obehndlde fönster skll lltid behndls ut- och invändigt före montering. Fönster sk monters så tt de vid behov kn demonters utn vsevärd ingrepp i fönster eller väggstomme, t ex vid åternvändning v fönster eller väggdelr. Smtidigt sk krmen monters i vägghålet så tt krfter från bågens eller dörrbldets egenvikt eller från vindbelstning kn överförs till väggstommen utn deformtioner. 7 8

2 Montering, forts. Vid montering v stor och tung fönster kn väggr behöv förstyvs, gäller ex v lättregelväggr, utnpåliggnde reglr på betongstomme smt vid infästning i lättbetong. Krmr till fönster är förborrde för montering v s k justerbr krmskruv och uppfyller krven för Svensk Stndrd SS Fästhål för justerbr infästningsdon. All produkter hr håltyp nr 2 (14 mm hål). Elitfönster AB rekommenderr nvändning v justerbr krmskruv+hyls som uppfyller krv enligt svensk stndrd SS , ex v Krtro Adjufix. Vid nvändning v dess behöver ej kilr nbrings invid fästställen. Vid nvändning v infästningsdon som ej uppfyller ovnstående stndrd, hänviss till de föreskrifter (bl HusAMA) som nämns i börjn v vsnittet. Måttgning Mät fönsterhålet i väggen. Bäst är tt t bort foder/lister runt fönstret för tt få ett så exkt mått som möjligt på bredd och höjd. Räkn bort c mm utrymme på vr sid melln vägg och fönster (för tätningen). Välj därefter ut en fönsterstorlek som pssr ur Elitfönsters storleksguide, eller tl med en återförsäljre. Storlekr Observer! Storlekr skrivs lltid ut bredd/höjd och räkns i moduler, där en modul (M) är 10 cm. Fönstrets totl krmyttermått är modulmåttet minus 20 mm på bredd och höjd. Ett fönster i storlek 10/13, hr lltså bredd 980 mm och höjd 1280 mm. Monteringsnvisning Läs först informtionen under rubriken Montering, llmänt. Krmr till fönster monters i vägghålet enligt följnde: 9 1. Fönstrets mått skll vr fönsterhålets mått minus c mm på bredd och höjd Fäst 2 stödklossr () i fönsterhålet, se fig 4:1. Lägg två bärklossr (b) under båd krmsidorn och under ev post. Bärklotsrn sk h c 20 mm mindre djup än krmen för tt medge en obruten tätning melln krm och vägg. Bärklotsrn sk vr v hårt och formstbilt mteril med god långtidshållfsthet och ej fuktupptgnde, t ex ek, bok eller nnt hårt träslg. Plcer en riktbräd på Bärklossrn och kontroller med vttenpss tt fönstret kommer tt stå horisontellt, se fig 4:1. b 4. Öppn H-fönstret tills spärren tr emot () och de förborrde hålen blir åtkomlig, se fig. 4:3. Infästning i H-fönstrets glidskenor får bsolut inte ske! Kontroller med vttenpss (b) tt fönstret vrken lutr inåt eller utåt, se fig. 4:3. Fig 4:3 5. Skruv ut de nedre krmhylsorn med insexnyckel, så tt de ligger n mot fönsterhålets väggsidor, se fig. 4:4. b Fig 4:1 3. Lyft in fönstret/krmen i hålet och plcer på bärklotsrn, se fig. 4:2. Fig 4:2 11 Fig 4:4 Nedre krmhylsor skruvs ut först! Öppn H-fönstrets vädrings/brnspärr, se fig 4:5 7. Vänd runt fönstret, se fig 4:6. 8. Skruv ut de övre krmhylsorn med insexnyckel, så tt de ligger n mot fönsterhålets väggsidor, se fig. 4:7. H-fönster (i omvänt läge) Övre krmhylsor skruvs ut. Fig 4:5 Fig 4:6 9. Kontroller med vttenpss så tt fönstret är rkt i ll sidor och inte lutr in- eller utåt. Kontroller så tt krmsidorn inte böjs inåt på mitten, fig. 4:8. Kontroller, ev fler gånger, med digonlmätstick tt digonlmåtten är lik, se fig. 4:9. Juster vid behov med krmhylsorn. Att på dett sätt säkerställ tt krmen blir rätvinklig är helt vgörnde för fönstrets täthet liksom en god öppnings- och stängningsfunktion. 13 Fig 4:7 Ev hål för mittre krmhysor, skruvs ut sist. Observer! Hög fönster fästs lltid med ytterligre en krmhyls mitt på resp. sidokrm. Dess hylsor skruvs ut sist! Se fig. 4: Krmen infästes i väggstommen med krmskruv+krmhyls. Infästningslängden i väggstommen sk vr minst 45 mm. Fästdonet sk h korrosionsskydd motsvrnde minst 12µm, se fig. 4: Upprep steg 9. Kontroller med vttenpss så tt fönstret är rkt i ll sidor och inte lutr ineller utåt. Kontroller tt krmsidorn inte böjs inåt på mitten, se fig. 4:8. min 45 mm Fig 4: Kontroller, ev fler gånger, med digonlmätstick tt digonlmåtten är lik, se fig. 4:9. Juster vid behov med krmskruvskruv/hylsor (skruven losss först och sedn hylsn). Att på dett sätt säkerställ tt krmen blir rätvinklig är helt vgörnde för fönstrets täthet liksom för en god öppnings- och stängningsfunktion Stäng H-fönstret. Fig 4:8 Fig 4:9 d1 = d Efterdrg ll skruvr och täck infästningshålen i krmen med täckpluggrn, se fig. 4:11. Fig 4:11 16

3 FOGNING/DREVNING Fog melln krm och vägg sk utförs så tt den fungerr som en fortsättning v väggen frm mot fönsterkrmen. Utförndet sk därför ge: vid fogens utsid vid fogens mittdel vid fogens rumssid Fogning/drevning, forts Snitt sett uppifrån 1 Rumssid Fogning/drevning v fog melln krm och vägg utförs enligt fig 5. Drevning får inte utförs så hårt tt krmen böjer inåt från väggen och sk görs med ett icke fuktupptgnde isoleringsmteril. (förklringr t. fig. 5) 1 Fönsterkrm 2 Värme-/ljudisolering (drevning) med icke fuktupptgnde isoleringsmteril. 3, 4 Luft- och ångtätning (tätfog). Sk plcers vid krmens rumssid. Utförs med bottningslist (3) och elstisk fogmss (4). Fogmssn sk h god vidhäftningsförmåg mot mterilen i krm och vägg. Fogmss och list kn ersätts med EPDM-gummiprofil, fogbnd e dyl. - regnskydd - vindskydd - ventiltion - dränering - värmeisolering - ljudisolering - lufttätning - ångtätning - ljudtätning - brndtätning (brndfönster) 17 Fig 5 Utsid 2 6 5b 18 (förklringr t. fig. 5, forts) 5 Invändig smyglist. Användes där risk föreligger för meknisk åverkn på synlig fogmss eller dold fog önsks. 5b Utvändig smyglist. Trälist kn ersätts med smygbleck e dyl. Listen förhindrr inträngning v slgregn. 6 Luft- och dräneringsknl. Underlättr luftning och uttorkning v ev. fukt i fogutrymmet melln krm och vägg. Knlen sk vr minst 15 mm och löp runt hel fönsterkrmen. Käll till fig. 5, Fönsters plcering i vägg, SNIRI Då polyuretnskum nvändes som isoleringsmteril i fogen måste denn nbrings så tt utvändig luftningsknl eller tätfogen på rumssidn ej fylles med skum. Observer risken för tt skummet vid sin expnsion kn deformer lång krmstycken. Fogmss vid fogens rumssid sk vr diffusionstät, elstisk och h hög vidhäftning mot väggmterilet och krmen. Vid montering v ljudisolernde fönster är det mycket viktigt tt tätning v fogen utförs med stor noggrnnhet så tt små hål eller springor inte uppkommer. Minst läckge för luft nedsätter i betydnde grd ljudreduktionen. Montering v fönsterbleck Fönsterbleck utforms och monters i enlighet med HusAMA, kp JT.-52 och svensk stndrd SS Montering v spröjs Montering v spröjs frmgår v nvisning som medföljer spröjsförpckningen. SKYDD AV MONTERAT FÖNSTER UNDER BYGGNADSTIDEN Under byggndstiden sk fönstret skydds väl mot vrje form v yttre åverkn. Beslg får inte utsätts för färg, puts- eller murbruk, betongvtten eller ndr frätnde ämnen. Färg får inte heller förekomm på tätlister, beslgens rörlig delr eller på glidskenor. Gls sk skydds noggrnt vid rbete med vinkelslip eller svetsutrustning i närheten v fönstret. Om plstfolie och tejp nvänds för tt skydd fönstret observer då risken för skdor på fönstrets ytbehndling v folien (kontktmissfärgning) eller tejpen smt vid borttgning v tejp eller folien, t ex vidhäftning melln folie respektive tejp och målde ytor (färgsläppning). Se till tt fukten i byggnden vädrs ut genom forcerd ventiltion och god värmetillförsel. Då fönstret hålls öppet för utventilering v byggfukt under bruksskedet sk observers tt den invändig ytbehndlingen kn t skd v fuktpåkänningen, t ex v regnvtten eller kondensvtten. 19 JUSTERING Krmen Vid sättningr i byggndsstommen kn krmen behöv efterjusters. Dett sker enkelt med hjälp v krmskruvrn. Vid justering losss skruven först och sedn krmhylsn. RENGÖRING AV ENERGIGLAS/BELAGDA GLAS T hänsyn till följnde: Undvik tt vidrör glsytn med fingrr eller smutsig hndskr. Använd flytnde fönsterputsmedel, mycket vtten och mjukt luddfritt tyg eller gummiskrp. Svår fläckr kn ts bort med industrisprit eller ceton. Mild metllpolish kn nvänds för tt vlägsn ndr fläckr. Noter dock tt medlet sk tvätts bort med industrisprit och nvänd därefter fönsterputsmedel. Använd ldrig vss metllföremål eller stålull vid rengöringen (gäller llt gls) BARNSÄKERHETSBESLAG UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL Brnspärr på H-fönster H-fönstret är säkrt så tt minderårig ej kn öppn fönstret mer än 10 cm. Brnspärren träder i funktion utomtiskt. Spärren är plcerd på krmens högr sid. Den görs åtkomlig genom tt fönstret öppns på glänt, och frigörs därefter enkelt genom tt den skjuts uppåt, se fig 7. Även vid öppning v bågen i 180 grder träder brnspärren i funktion utomtiskt och spärrr då bågen i helt omvänt läge. om underhåll v ytbehndling Behovet v underhåll v ytbehndling är beroende v bl fönstrets plcering i väggen, tkutsprång, fönstrets orientering i olik väderstreck, byggndens geogrfisk plcering, klimtisk påkänningr såsom regn, sol och vind. Underhållsintervllen kn därför vrier t o m för fönster i smm byggnd. För lämplig mteril, såsom rengöringsmedel, täckfärg, lsyr och verktyg erhålles informtion från färgleverntör eller färghndel. Nednstående nvisningr nger endst typ v rengöringsmedel och ytbehndlingsmedel och ej något fbrikt. Observer! Tätlist melln krm och båge och tätningsbnd vid isolerrutor får inte övermåls/lsers. Ev. färg eller lsyr som kommer på lister, bnd eller skenor sk genst torks v. Spnjoletter, fönsterbromsr, koppelbeslg, gångjärn och övrig beslg får ej övermåls eftersom ders funktion då försämrs. Fig

4 Underhåll v täckmålde fönster Täckmålde fönster sk kontrollers årligen. Om färgen uppvisr blåsor, sprickor, flgor eller mtthet sk ommålning ske enligt följnde: Utvändig ytor Tvätt fönstret med milt lkliskt rengöringsmedel (kontroller innehållet på förpckningen). Skrp och slip bort sprucken och löst sittnde färg smt skrp bort ev. frmträngnde kåd. Lg ev sprickor t ex i hörnfogr eller vid fönsterbleck med plstisk fogmss. Grund renskrpde ytor med lkydgrundfärg. Låt tork. Stryk en ndr gång med oljelkydfärg. Vr särskilt noggrnn och stryk på flödigt vid fönstrets nedre delr, på ändträ och vid hörnfogr. Invändig ytor Normlt krävs här endst rengöring i form v tvättning med vtten och milt rengöringsmedel. Vid ev. ommålning görs först en lätt slipning med fint slipppper därefter grundning med lkydfärg. Stryk en ndr gång med lkydfärg. Skötsel v beslg och tätlister För tt fönster sk funger tillfredsställnde fordrs normlt tt beslgen rengörs och smörjs minst en gång om året. Spnjolettens låskolvr och låshus smörjs med tunn siliconolj eller nnn vttenfri olj. Tätlister sk hålls ren och hel. Skdde lister ger luftläckge och sk byts. Underhåll v lserde fönster Lserde fönster sk kontrollers och vid utstt lägen underhålls vrje år. Om utvändig ytor visr tecken på uttorkning (t ex ytsprickor), mtthet eller grånd sk ommålning ske enligt följnde: Utvändig ytor Slip ytn med fint slipppper och skrp bort eventuellt frmträngnde kåd. Tvätt med en trs indränkt i lcknft. Lg ev sprickor t ex i hörnfogr eller vid fönsterbleck med plstisk fogmss. Stryk träytorn med pigmenterd lkydlsyr med hjälp v en trs eller pensel. Invändig ytor Normlt krävs här endst rengöring i form v tvättning med vtten och milt rengöringsmedel. Vid eventuell ommålning görs först en lätt slipning med fint slipppper vrefter ytn stryks med opigmenterd klrlck KONDENS Kondens på fönstrets insid Kondens på fönstrets insid uppkommer då vrm och fuktig rumsluft kyls ned vid en kll glsyt och vsätts i form v imm eller vttendroppr på glset. I ett nybyggt hus finns under lång tid kvrvrnde fukt från inbyggd byggmteril, s k byggfukt, som lätt ger upphov till kondens. Fukten försvinner med tiden men kn upphör snbbre genom vädring. Otillräcklig eller icke fungernde ventiltion ger även upphov till kondens på fönster. Djup fönsternischer och fönsterbänkr liksom tät grdinrrngemng kn hindr värmen från rditorer tt strömm upp utefter fönstret och värm glsytn. Fönsterbänkr bör därför monters med en spring melln fönstret och fönsterbänken, se fig 8. Risken för kondens minskr hos fönster, som monterts med glsets insid långt in mot rummet. Genom höjd rumstemperturen minks kondensrisken medn sänkt rumstempertur ökr risken. Fig Kondens på fönstrets utsid Hos mycket välisolerde fönster kn i ett fåtl fll, och under speciell omständigheter, kondens uppkomm på yttre glsets utsid. Orsken är tt fönstret isolerr så effektivt tt nästn ingen värme tränger ut till fönsterrutns yttre gls. En klr ntt kn yttre glset därför bli kllre än utomhusluften. Om luftfuktigheten smtidigt är hög kn den vsätts som tillfällig kondens på den kll glsytn. Risken för utvändig kondens är högre om fönstret är plcert i ett oskyddt läge i byggnden (t ex utn vskärmnde buskr eller träd frmför, inget tkutsprång, plcering långt ut i fsden etc) eller i ett läge där luftfuktigheten är mycket hög. Kondensen uppstår som regel på ntten och försvinner under morgontimmmrn. I förekommnde fll sker dett frmför llt under en kort period på hösten och våren, när temperturskillndern melln ntt och dg är mycket stor. På morgonen värms luften och rutn upp utifrån och kondensen dunstr bort, se fig Risken för denn typ v kondens minskr om glset är vskärmt mot himlen, tex v träd eller buskr, eller v mrkiser som är nedfälld nttetid. Något högre rumstempertur de nätter då risk för utvändig kondens föreligger verkr också förebyggnde. Då höjs ytterglsets tempertur och risken för kondens minskr. Väl rengjord glsytor minskr generellt risken för tt kondensen fstnr på glsytn. Elitfönster AB kn ge informtion om publiktioner, som utförligre beskriver förutsättningrn och orskern till smt omfttning v denn typ v kondens. Fig 9 30 REKLAMATION Brister i fönstrets utförnde eller levernsens omfttning, som konstterts eller borde konstterts när fönstret mottogs v köpren sk nmäls till Elitfönster AB inom en veck efter mottgndet och innn fönstret monters i byggnden. Om brist eller skd kn nts uppkommit under trnsport och leverns sk dett nges på frktsedeln i smbnd med kvitteringen. Anmäln sk dessutom görs till trnsportören. Brist i utförnde och levernsomfttning enligt ovn eller skd från trnsport kn inte åberops om ngiven tidsrm ej uppfylls. Konstters brist eller skd senre efter mottgndet sk nmäln ske till Elitfönster AB inom skälig tid efter det tt bristen eller skdn upptäcks v köpren eller kommit köpren till kännedom genom nnn. 31 GARANTI Under förutsättning tt nvisningr om lgring, montering, skötsel och underhåll följs lämnr Elitfönster AB grnti enligt ABM 92, 17 enligt följnde: Om inte nnt föreskrivs i övrig vtlshndlingr nsvrr säljren för fel i vrn som frmträder inom två år från vrns vlämnnde. Hr vrn levererts till ett projekt för vilket slutbesiktning sk ske, räkns ngiven tid från den dg projektet blivit godkänt. Säljren är inte nsvrig enligt först stycket om hn gör snnolikt tt felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller bristfällig lgring, hntering eller montering v vrn eller på nnt förhållnde som kn hänförs till köpren Under förutsättning tt Elitfönsters nvisningr om lgring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnr dessutom Elitfönster AB 10 års grnti i Sverige på impregnerde och i fbrik ytbehndlde fönster med isolergls. Mot rötskdor i virket Mot kondens melln glsen i isolerrutor På fönstrets inklusive beslgens funktion För fönster i icke slutbesiktigde byggndsobjekt räkns denn grntitid från fkturns dtum. För fönster i objekt som slutbesiktigts gäller dtum för slutbesiktning. 32

5 MILJÖ Miljöegenskper För studier v fönstrets miljöegenskper hänviss till Elitfönster AB:s Miljödeklrtioner, som upprättts i smrbete med AB Trätek, smt Elitfönster AB:s Byggvrudeklrtioner upprättde i enlighet med nvisningr från Byggsektorns Kretsloppsråd. Deklrtionern kn erhålls från Elitfönster AB. De finns också på Internet vi Byggtjänsts miljövrubs, Fönstervirket är impregnert mot röt. Vid destruktion v större mängder utrngert virke kontkt kommunens miljökontor. *Arbete med frmtgning v metoder och nvisningr för isärtgning v komponenter ingående i isolerrut pågår hos tillverkre och brnschorgnistioner Demontering v H-fönster (trä och trä/luminium) Efter uttgning v fönstret ur vägg kn fönstret ts isär till ett ntl huvudkomponenter, som därefter kn åternvänds resp deponers. Åtgärd Verktyg/kommentr 1. Bågen hks ur krmen H-beslget dels Glsningslister/luminiumprofiler losss med stämjärn/kniv resp. vrids loss från clipsen* 2. Isolerrutn ts ur bågen (inkl demontering v lu. profiler på båge) 3. All tätlister rivs loss 4. Aluminiumprofiler på krm och båge losss 5. Beslg skruvs bort 6. Krm och bågr skruvs/ slås isär Omfttr äv glsningslister v gummi (listern är stiftde, spårmonterde eller självhäftnde) Profilern som är monterde med clips böjs/vrids loss från clipsen Avser spnjolett, slutbleck, gångjärn, hndtg, clips etc Träkomponenter är skruvde /stiftde Elitfönster AB, Box 153, Vetlnd Tel , Fx emil Elitfönster AB, Lenhovd Tel , Fx

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR

SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

HANTERINGS- ANVISNING LEVERANSSKEDET BYGGSKEDET BRUKSSKEDET. för fönster under

HANTERINGS- ANVISNING LEVERANSSKEDET BYGGSKEDET BRUKSSKEDET. för fönster under HANTERINGS- ANVISNING för fönster under LEVERANSSKEDET BYGGSKEDET BRUKSSKEDET INNEHÅLL 2 LEVERANSSKEDET Transport 3 Leveransmottagning 3 Lagring på byggplatsen 4 BYGGSKEDET Montering 6 Fogning/Drevning

Läs mer

Montage av vridfönster

Montage av vridfönster Montage av vridfönster Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning Elit Design

Monterings- och skötselanvisning Elit Design Monterings- och skötselanvisning Elit Design OBS! Ta del av hela monteringsanvisningen före montaget Förutom nedanstående anvisningar kan kompletterande information inhämtas i HusAMA 98, kap NSC. TRANSPORT

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av fast karm Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Anvisningar fönster. Leverans Mottagning Lagring Hantering Montering Justering Underhåll Kondens. SSC 0910-72 59 00 www.sscgroup.

Anvisningar fönster. Leverans Mottagning Lagring Hantering Montering Justering Underhåll Kondens. SSC 0910-72 59 00 www.sscgroup. Anvisningar fönster Leverans Mottagning Lagring Hantering Montering Justering Underhåll Kondens Transport, mottagning 1.1 och Mottagning. lagning 1. Transport. Under transport ska fönster skyddas mot fukt

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Montering och bruksanvisning. PVC fönster

Montering och bruksanvisning. PVC fönster Montering och bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Drevisolering, alternativt fogskum Leverans och lagring

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 15016 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr / 16.0.2015

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter FMont-YB 2013/09 Produkter som ej är täckmålade eller laserade i fabrik skall alltid ytbehandlas in- och utvändigt före montage i vägg.* Instruktioner

Läs mer

Skötsel - och Bruksanvisning

Skötsel - och Bruksanvisning Innovativa Energifönster Skötsel - och Bruksanvisning Pannordic Fönster 1 Nöjd länge tack vare rätt skötsel Grattis till erat val av Skaala kvalitetsprodukter. Vänligen läs noggrant igenom denna skötselanvisning

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN SWING ORIGINAL HÖRNA. Läs igenom monteringsanvisningen noga före montering

MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN SWING ORIGINAL HÖRNA. Läs igenom monteringsanvisningen noga före montering MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN I D E E R F Ö R D U S C H B Y G G A R E SWING ORIGINAL HÖRNA Läs igenom monteringsnvisningen nog före montering SPRÄNGSKISS Borr ø 6 mm / ø 8 mm Borr ø 3 mm 6 ø 8 x0 ø 6

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER För att uppnå bästa möjliga funktion är kvaliteten på monteringen in i byggnationen av största vikt. Läs därför igenom monteringsanvisningarna innan monteringen påbörjas,

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring Se till tt persiennen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Vrning för murket trä, söndervittrd puts eller tegel och tunn pnelmteril. Motor och ev. styrutrustning skll instllers v behörig elektriker.

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE VINÄSFÖNSTER Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE Vinäs Fönsterindustri AB Vinäs Byväg 42 792 91 Mora 0250-162 40 info@vinasfonster.se www.vinasfonster.se Vinäsfönster klassiska fönster som lyfter fram

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

Pivåhängda takfönster

Pivåhängda takfönster Pivåhängda takfönster Fönsterfakta Familj Pivåhängda takfönster. Material Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. vitmålat (RAL 9010) eller klarlackat som standard, övriga RAL-kulörer som tillval. Trädetaljer

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Fyrdelade glidskjutpartier

Fyrdelade glidskjutpartier Montering: Våra monteringsanvisningar guidar dig steg för steg i arbetet. Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta oss eller låta en fackman montera fönstren. Kom ihåg att våra produkter inte är

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER Monteringsanvisning Mått och Väggöppning Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta

Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu UTFÖRANDE & BESLAGNING: Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä. Karmar med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbar.

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

Riktlinjer för eftermarknad och garantier

Riktlinjer för eftermarknad och garantier Riktlinjer för eftermarknad och garantier Innehåll 1 Garantiförutsättningar 1.1 Garantikrav 2 Lagring på byggplatsen 2.1 Allmänt 2.2 Lagring inomhus 2.3 Lagring utomhus 3 Felanmälan 3.1 Felanmäla 3.2 Obligatoriskt

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Montageanvisning Maximal Compactkarm

Montageanvisning Maximal Compactkarm Montageanvisning Maximal Compactkarm 1. Börja med att ta ur bågen ur karmen genom att dra ur sprinten i det övre gångjärnet. Tryck med en skruvmejsel in det undre fjädringslåset och vrid till. För sprinten

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Monteringsanvisning Säkerhetsytterdörr RC 2

Monteringsanvisning Säkerhetsytterdörr RC 2 Monteringsanvisning Säkerhetsytterdörr RC 2 Rev.nr 140619 Vattenpass Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Hammare Vinkelhake Såg Drevisolering Samt penna, 2st 1,5m träribbor och kilar av torrt, hårt virke

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 160208 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr 3 /

Läs mer

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn Typgodkännndebevis Sinit Gipsskivor och stålprofiler 0859/99 Mj 2014 produktöversikt Moln AB Östr Hmnvägen 31, Box 46 SE-432 21 Vrberg Tel: +46 (0)340-313 00 Fx +46 (0)340-313 01 www.moln.se E-mil: moln@moln.se

Läs mer

Sidohängt kopplat fönster Inåtgående 2+1 glas

Sidohängt kopplat fönster Inåtgående 2+1 glas OBJEKT alu Sidohängt kopplat fönster Inåtgående 2+1 glas VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu UTFÖRANDE & BESLAGNING: Insida i trä. Utsida med aluminiumbeklädnad. Sidohängt med inåtgående kopplade bågar. Kan

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

LAGERADRESS GIPS: terminal west. ö. hamnvägen. varberg hamn

LAGERADRESS GIPS: terminal west. ö. hamnvägen. varberg hamn MARS 2009 Lfrge gipsskivor och stålprofiler LAGERADRESS GIPS: terminl west. ö. hmnvägen. vrberg hmn moln b östr hmnvägen 31. box 46. 432 21 vrberg tel. +46 (0)340-313 00. fx +46 (0)340-313 01 e-mil: molnd@molnd-skive.dk.

Läs mer

Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta

Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu. UTFÖRANDE & BESLAGNING: In- och utsida i trä. Karm med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbart. Karmförband limmade

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 161025 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr 3 /

Läs mer

Måla fönster och snickerier. Arbetsråd Bestå Fönstersystem.

Måla fönster och snickerier. Arbetsråd Bestå Fönstersystem. Måla fönster och snickerier Arbetsråd Bestå Fönstersystem. De mest utsatta delarna på huset. Fönster, vindskivor, foder, knutbrädor och andra snickeridetaljer är de mest utsatta delarna på ett hus. Därför

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre.

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre. Fax 08-603 88 69 Org. nr 556699-7689 www.tresson.se info@tresson.se Skötselråd nya fönster Här får du skötselråd för dina fönster. Du får också ta del av nyttiga och användbara funktioner och handgrepp.

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Sätt snabbt & enkelt upp fönster & dörrar

Sätt snabbt & enkelt upp fönster & dörrar Sätt snbbt & enkelt upp fönster & dörrr Med djufix monterr du dörrr och fönster snbbt och enkelt utn kilr. djufix nvänds även v Sveriges lednde fönstertillverkre. www.djufix.se GUIDE Fönster Dörr Se svensk

Läs mer

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE TROX Sverige AB Johnnelundvägen 3 SE-194 61 Upplnd Väby Telefon: +46 (0)8 594 114 70 Fx: +46 (0)8 594 114 71 e-mil info@trox.e www.trox.e Montge-, drift- och underhållnvining för brnd-/brndgpjäll Montge-,

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2015-1

Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2015-1 Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2015-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer inte partiet att fungera optimalt

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor. Mottagningskontroll Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt

Läs mer

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se Pul 269 sept 2011 Cemrit produktpärm flik 4 BSAB.112 Ersätter mrs 2011 Uppdtering se:.emrit.se Cemrit Multi Fore Ingår i Minerit onept Fierementskivn för tuff miljöer.emrit.se Produktegenskper Allmänt

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

Pivåhängda takfönster

Pivåhängda takfönster Fönsterfakta Familj Pivåhängda takfönster. Material Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. Insida vitmålat (NCS S 0502-Y) eller klarlackat som standard (ej prosky) övriga RAL-kulörer som tillval. Trädetaljer

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 85

Monteringsanvisning System WG 85 Monteringsanvisning System WG 85 Skjutpartier för Vinterträdgård 2012-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Viktigt före installation! Se över produkterna före installation. Detta gäller både ytliga skador på karm och båge

Läs mer

Drift och Underhåll Dörrar från Daloc

Drift och Underhåll Dörrar från Daloc DALOC DU BSAB 96 NCS.2 1108 Drift och Underhåll Dörrar från Daloc DALOC SI BSAB 96 NCS.2 1039 Skötselinstruktion för Dalocdörrar ALLMÄNT För att en dörr skall ha en perfekt funktion under många år, krävs

Läs mer

Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta

Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu. UTFÖRANDE & BESLAGNING: In- och utsida i trä. Karm med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbart. Karmförband limmade

Läs mer