DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini"

Transkript

1 PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade under perioden fem stora orsaker till att gå från budgetöverskott på 300 miljarder dollar till ett underskott på 1,2 biljoner dollar. Obama fick ärva två krig och en finanskris och nu skyller alla på honon, säger Roubini, och uttrycker att deras finanspolitik var förstörd långt tidigare. Roubini berättar att de har tur att the great reccession inte förvandlades till en great depression men att de behövde mer ekonomisk stimulans. Problemet var inte stimulanspaketen utan att de inte var större och mer omfattande. hur stora stimulanspaket hade det behövts? 700 miljarder dollar var inte så mycket pengar med tanke på att han ärvde ett budgetunderskott på 1,2 biljoner dollar som ökade till cirka 1,4 biljoner dollar, och som nu är på väg att minska något så ökningen av budgetunderskottet var i realiteten ganska blygsam. Folk pratar om budgetunderskottet men om USA inte har tillväxt eller hamnar i en dubbel dip kommer underskottet och statsskulden att öka och bli än mer ohållbar. Sättet att handskas med budgetunderskottet är inte att införa finanspolitiska åtstramningar, utan policies som skapar ekonomisk tillväxt och arbeten så att man växer ur sina skuldproblem. På medellång sikt behöver vi åtstramningar genom höjda skatter och minskade offentliga utgifter men kortsiktigt behöver vi mer finanspolitisk stimulans, anser Roubini. Alla länder, inklusive USA gör tvärtom, de skär ner och stramar åt och efter Standard & Poor:s nedgradering av USA:s kreditbetyg ökar trycket ytterligare på politikerna att skära ner, vilket bara förstärker de negativa effekterna på ekonomin. var det fel att nedgradera usa? Egentligen inte, svarar Roubini till Wall Street Journal, möjligen var tidpunkten illa vald. Det är sant att USA:s finanspolitik är ohållbar och att det politiska läget gör att det inte kommer att ske någon utveckling på medellång sikt. Konsekvensen av nedgraderingen är att trycket ökar på

2 PORTRÄTT åtstramningspaket och alla länder från USA till Storbritannien till Euro-zone länderna stramar för tillfället åt, och de är samtliga på väg in i ny lågkonjunktur. USA, Storbritannien, Tyskland, Japan och alla andra länder som har tillgång till kreditmarknaderna borde bedriva en expansiv finanspolitisk på kort sikt, tycker Roubini, samtidigt som de åtar sig att bedriva en hållbar politik på medellång sikt, en politik som bland annat innebär höjda skatter. Det är omöjligt att täcka upp budgetunderkotten utan att höja skatterna. finns det någon risk att europa och usa går samma väg som japan? Enligt Roubini hade Japan zombie-bolag och zombie-banker, i USA i dag har vi zombie-hushåll och zombie-banker. För att komma runt detta måste huslån, kreditkort och andra lån som är ohållbara skrivas ner. Roubini fortsätter; Hade vi erbjudit skuldsanering för de mest utsatta hushållen hade miljoner amerikaner kunnat bo kvar i sina hem i stället för att bli vräkta. Eftersom vi inte gjorde detta skapades deflation och högre utbud på fastighetsmarknaden vilket i sin tur skapade gigantiska förluster för bankerna. Man måste börja med de som har en ohållbar skuldsituation vilka är hushållen. Det leder till förluster för bankerna, vilka till och med kanske hade behövt tas över av staten, precis som i Sverige. Nu skjuter man problemen framför sig och skapar zombie-banker som hålls vid liv genom åtgärder som inte löser de egentliga problemen. Kommer det en ny lågkonjunktur kommer de flesta banker att vara insolventa igen (på obestånd igen). too big to fail? USA hade banker som var too big to fail och som i dag har blivit ännu större på grund av konsolideringar i branschen. JP Morgan tog över Bear Sterns, Bank of America tog över Countrywide och Merrill Lynch med mera. Problemet är att bankerna blivit så stora, och vi börjar få slut på ekonomiska möjligheter att rädda upp dem om vi hamnar i en situation likt den Ser man på Europa så flyttades krediterna, risken och problemen från bankerna till länderna. Nu när länderna har problem med finanserna drabbas bankerna eftersom de sitter på en stor del av statsobligationerna vilket gör att staterna inte bara saknar resurser att hjälpa bankerna utan faktiskt förvärrar situationen för dem. Det saknas i dag politisk vilja att rädda bankerna på samma sätt som det gjordes 2008, å andra sidan är fler banker än mer systemkritiska i dag och att låta någon utav dem att gå omkull skulle leda till Lehman-kollapsen i kvadrat, lite som att välja mellan pest eller kolera. Kommer Euro-zonen att falla samman? Roubini anser inte det, inte inom de närmsta två åren. Han tror att man först kommer att omstrukturera och skriva ner lån i länder som är insolventa, vilket kommer att ske på ett organiserat sätt. Grekland är inte isolerat utan samma sak kommer hända på Irland och i Portugal. Om Italien och Spanien dessutom inte längre har tillgång till kreditmarknaderna kommer även de att behöva omförhandla sina lån eftersom varken ECB eller EFSF har medel att hjälpa dem i dagsläget. roubini själv har större delen av sina besparingar på banken i dag. Han menar att ingen vet om den volatilitet vi nu ser kommer att fortsätta, eller om marknaden kommer att se bättre ut framöver. Han menar att vi lika gärna kan gå in i en ny lågkonjunktur och se fall på ytterligare 30 till 40 procent på världens aktiemarknader. Tills läget klarnat ligger jag i kassa och jag tycker att det är fel tillfälle att ligga i riskfyllda tillgångsslag, berättar han för Wall Street Jornal. roubini om guld Roubini tror att råvarupriserna kommer att kollapsa om vi går in i en ny lågkonjunktur. Guld används främst som en hedge mot inflation men det är inget som bekymrar honom. Med tanke på det överutbud som finns på husmarknaden, konsumtionsprodukter och arbetsmarknaden ser han snarare deflation som ett problem. Se bara på tio-åriga amerikanska statspapper som ger runt två procent. När osäkerheten är stor och riskaptiten minskar flyr man till det som upplevs som mest säkert, och just nu är det dollarn och amerikanska statspapper. Andra valutor som klarar sig bra är Schweizisk franc och japanska yen. Euron tror han har gjort sitt och kommer försvagas framöver på grund av de fundamentala problem som finns inom unionen. när vet man att det är dags att börja investera igen? Just nu är läget som sagt för oklart och Roubini tror att det är mer än 50 procents risk att USA, Storbritannien, Euroområdet och Japan går in i en ny lågkonjunktur. Han säger att han kan ha fel, USA kanske hankar sig fram med en två procents BNP-tillväxt och kan fortsätta att skjuta problemen framför sig ett tag till. Den ekonomiska data som kommer de närmaste två månaderna kommer att ge oss en tydlig signal om var vi är på väg. Just nu kör vi på knapp styrfart vilket inte är hållbart. Antingen kommer vi att lyfta eller så kommer vi att åka neråt. Oavsett tycker Roubini att det är bättre att ligga i kassa och ta det säkra före det osäkra, nedsidan är mycket större är uppsidan. NÄR OBAMA BLEV PRESIDENT ÄRVDE HAN ETT UNDERSKOTT PÅ 1,3 BILJONER DOLLAR. NÄR BUSH KOM HADE HAN ETT BUDGETÖVERSKOTT PÅ 300 MILJARDER Nouriel Roubini 18

3 RÄNTEPLACERINGAR STOR ÖKNING AV RÄNTEPLACERINGAR Ränteplaceringarna har ökat stort när både privatpersoner och institutionella placerare väljer att skydda värdet i stället för att räkna med hög avkastning. Trots det går det att nå i snitt sex till åtta procent per år i en ränteplacering i statspapper på tillväxtmarknaderna. Text: christer fälldin Småsparare och institutionella placerare har dragit öronen åt sig. Det finns just nu möjligheter att göra stora klipp på aktiemarknaden, men det sker till priset av mycket hög risk. Intresset för ränteplaceringar, som traditionellt inte varit stort i Sverige, har ökat, men kunskaperna hos många är fortfarande begränsade. Att göra ränteplaceringar behöver inte vara tråkigt, tvärtom finns det ränteplaceringar med intressanta strategier, som också ger varierande avkastning tillbaka. i danmark är det omvänt jämfört med Sverige. Där har ett spritt räntesparande länge varit populärt. Räntesparandet innehåller många nischer, från att köpa tyska statsobligationer med en ränta strax under en procent, till att satsa på statsobligationer och statspapper i tillväxtmarknadsländerna. I dag finns därför möjligheten att välja ett räntesparande med ganska hög avkastning Historiskt sett ligger avkastningen i våra fonder i snitt på cirka 15 procent per år, säger Morten Bugge, Chief Investment Officer på den danska fondförvaltaren Global Evolution som investerar på tillväxtmarknaderna, Emerging Markets, huvudsakligen enligt tre sinsemellan skilda valutastrategier. De tre strategierna är hårdvaluta som dollar och euro, lokala valutor samt det som kallas frontier-valutor, som kan vara valutor i afrikanska länder, eller Mongoliet, eller vissa östeuropeiska länder som Albanien. global evolution fokuserar på ränteplaceringar på Emerging Markets. Av cirka 125 länder som anses tillhöra tillväxtmarknaderna är mellan 70 till 80 investeringsbara, anser Morten Bugge. Portföljerna innehåller enbart statsobligationer och andra statspapper, aldrig aktier. Det är en högst medveten strategi. Förvaltaren investerar däremot inte i företagsobligationer över huvud taget. Att investera i företagsobligationer är svårt nog på de utvecklade marknaderna. Att investera TILLVÄXTLÄNDERNA HAR INTE ALLS SAMMA SKULDPROBLEM SOM EUROPA OCH USA Morten Bugge i företagsobligationer eller aktier på tillväxtmarknaderna innebär en ytterligare högre risk, anser man. Ett annat skäl för en investerare att just nu välja bort företagsobligationer är att det privata näringslivet inte någonstans har samma säkerhets- eller skyddsnät som staterna har genom exempelvis Internationella Valutafonden, IMF. utvecklingen på tillväxtmarknaderna har varit kraftig och dynamisk under de tio senaste åren, vilket påverkat logiken på marknaden. Det har definitivt skett ett skifte på världsmarknaden när vi nu ser att PIIGS-länderna Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien har blivit hårt skuldsatta, medan länder som vi kategoriserar som Emerging Markets har fått flexiblare arbetsmarknader och stabilare ekonomier, säger Morten Bugge. Eftersom riskerna är stora i nuvarande konjunktur väljer många förvaltare breda investeringsstrategier. Vi har bara breda portföljer och typiskt har vi 50 olika papper i dem. Det är väl spridda statsobligationer och statspapper, säger Morten Bugge. Det är inte nödvändigtvis de länder som för tillfället ser mest attraktiva ut som hamnar i Global Evolutions portföljer. Den politiska risken är stor i många länder på tillväxtmarknaderna och det leder till skevheter som man måste ta hänsyn till. Den politiska risken kallas ibland over-nighteller headline-risk. Det betyder att politiska beslut eller händelser bortom det politiska skeendet över en natt förändrar villkoren för marknaden. För att försäkra sig på bästa möjliga sätt att dels få så bra avkastning som möjligt, dels skydda värden, måste investeringsperspektivet vara mycket brett. bric-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina är en framträdande grupp av tillväxtländerna. Men de är inte alltid gångbara i ett nischat räntesparande, framför allt inte om strategin är att investera i statspapper. Det har Global Evolution tagit fasta på. Kina ger inte ens ut några statspapper då de befinner sig i andra änden av skalan och lånar ut pengar i stället, säger Morten Bugge. Räntan just nu på en tioårig statsobligation i Sverige är när det här skrivs cirka 1,80 procent, vilket är lägre än reporäntan. När avkastningen är så låg som den är nu i Europa när det gäller statspapper, företagskrediter och företagsobligationer utgivna av stabila stater och företag är det rimligt att titta på andra lösningar. när målet varit att försvara värden i stället för att få del av hög avkastning har statsobligationer alltid betraktats som riskfria investeringar, men så är det inte längre, ens i Europa eller USA. Den här utvecklingen har inneburit att obligationer kommit att bli en strategisk placering, som även de riktigt stora placerarna, som livbolagen, tagit in i sina portföljer. Hur hög avkastning går det då att få i den här typen av ränteplaceringar? Det beror naturligtvis på hur portföljen sprids och vilka risker man är beredd att ta. För en placering på de traditionella tillväxtmarknaderna är en genomsnittlig avkastning på sex till åtta procent per år realistiskt för en investering som behålls under tre till fem år, säger Morten Bugge. 19

4 RÄNTEPLACERINGAR Analys Anders Berg TID FÖR KONSERVATIV STRATEGI Den ekonomiska turbulensen drabbar alla. Ett sparande i räntefonder med målet att försvara värdet på placeringen blir mer populärt. En trend är att göra som man alltid har gjort. Text: christer fälldin Titel: vd, Evli fonder Mycket talar för high yield Den europeiska marknaden för high yield-obligationer har fallit kraftigt i spåren av den globala finansoron. Räntedifferensen mot tyska statsobligationer är nu mer än 900 punkter och yielden därmed en bit över elva procent. Historien visar att köp på dessa prisnivåer ofta gett mycket bra avkastning på tre års sikt. Marknaden för kreditobligationer (high yield) är förhållandevis liten, men mycket talar för snabb tillväxt de kommande åren. En haltande aktiemarknad gör det svårare för bolag att få tillgång till eget kapital till en rimlig kostnad. Dessutom innebär de nya kapitaltäckningsreglerna enligt Basel III att priset på traditionell bankfinansiering kommer att stiga. High yield kommer därför att växa som finansieringskälla även för mindre och medelstora bolag de kommande åren. Det finns många fördelar med företagsobligationer. Den mest uppenbara är diversifiering och betydligt bättre riskjusterad avkastning över tid. I en värld där den förväntade avkastningen på aktier är högst osäker och där man tvingas omotiverat långt ut på avkastningskurvan för att få rimlig kompensation bara för inflation framstår även de lägre yielderna på företagsobligationer med högre kreditvärdighet (investment grade) som mycket konkurrenskraftiga. Går vi ett steg längre ut på riskkurvan så är bilden än mer attraktiv. De som köpte amerikanska high yield-obligationer vid de fem tillfällen mätt från 1985 när räntedifferensen (spreaden) gick över 800 punkter kunde i snitt räkna hem en avkastning på över 50 procent på tre år. I Europa finns färre datapunkter men bilden är likartad. Självklart finns inga garantier för att historien upprepar sig. Dessutom är ofta det första året volatilt med risk för ytterligare prisfall innan en fast botten är etablerad. För investerare som inte har high yield är det emellertid dags att köpa lite nu för att sedan öka då pristrenden vänt upp. Utmaningen i svåra tider är att inte alltid börja följa trender och flockbeteenden på marknaderna. Det finns ett beprövat värde i att hålla sig till gamla sanningar i orostider. Den danska förvaltaren Sparinvest håller benhårt fast vid sin skomakarstrategi. Vi förblir vid vår läst och har kvar vår gamla strategi även om många gamla fundament slås omkull, säger Jan Krepp, regionchef och ansvarig för Sparinvests svenska, norska och finländska verksamheter som sorterar under Sparinvest S.A. i Luxembourg. skälet till att behålla en konservativ hållning kan vara att verkligheten ständigt förändrar sig och bjuder på nya överraskningar. Många trodde för några få år sedan att Lehman Brothers aldrig skulle kunna gå omkull, men nu vet vi att det var möjligt. Det är ett av skälen till att Sparinvest gör som de alltid har gjort. Tillvägagångssättet är enkelt och beprövat. Oavsett hur marknaden beter sig tittar man på bolaget, dess affärsplaner och förmåga att tjäna pengar, inte någonting annat. Jan Krepp anser att det finns en extrem möjlighet med att våga våra kvar vid en gammal beprövad strategi. Under perioder som den vi går igenom nu går det att hitta lågt värderade bolag som har en väsentligt lägre skuldsättning än andra och bland annat därför har bättre förutsättningar att tjäna pengar. En positiv effekt av Lehman-krisen är att bolagen har anpassat sig och är i bättre form i dag än de var under Med en konservativ förvaltningsstrategi som Sparinvests är ett exempel på, kan det vara lättare VI FÖRBLIR VID VÅR LÄST OCH HAR KVAR VÅR GAMLA STRATEGI Jan Krepp att förvalta just nu jämfört med när ekonomin är på topp. Det är nu möjligt att köpa bolagen med en ordentlig rabatt, vilket inte är lika lätt när börsen är på topp. Fonden bedriver värdeinvesteringar, och framgången bygger på att minimera kraftiga nedgångar, men samtidigt vara med på uppgångar. Avkastningsmålet för Sparinvest är att leverera mellan 12 till 15 procent årsvis över tiden. Bolagen köps till 40 procents rabatt och stannar i portföljen i snitt 4,2 år. I dag ligger avkastningen under målet. Extrema år som 2008 slår hårt i en lång indexserie. Börsnedgången då var 40 procent och det slår hårt, vilket är ett skäl till att ligga kvar med strategierna över tiden. räntesparande i form av företagsobligationer lockar både institutionella investerare och privatpersoner. Företagsobligationerna har lägre risk och lägre förväntad avkastning. Avkastningen för tillgångsslaget som sådant är statsobligationsräntan plus tre till fem procent, säger Jan Krepp. Många investerare placerar vid betydligt lägre avkastning än så. Ett exempel är de tyska statsobligationerna där räntan i dag ligger strax under en procent, vilket är lägre än den tyska inflationen. Sådana placeringar görs av dem som vill parkera pengarna på en säker plats så att de inte tappar i värde, kommenterar Jan Krepp. Gemensamt drag för de institutionella placerarna och privatpersonerna är att man köper säkrare just nu, korträntefonder och obligationsfonder. Samtidigt säljer man tillgångsslag högre upp på riskskalan. 20

5 BankInvest din erfarne partner inden for Emerging Markets og SRI BankInvest din erfarna partner inom Emerging Markets och SRI _3_2 Exempel på fonder: BI SICAV New Emerging Markets Equities BI SICAV Global Emerging Markets Debt SRI Om BankInvest BankInvest är en av de ledande kapitalförvaltarna i Norden. Vi förvaltar ett kapital om sammanlagt 103 miljarder SEK och har 25 års erfarenhet av att investera i tillväxtmarknader. BankInvest ägs av 42 danska banker och förvaltar medel för ca privata investerare och 100 institutionella kunder. BankInvest har 180 medarbetare fördelade på huvedkontoret i Köpenhamn och regionala kontor i Luxembourg och Vietnam. Läs mer om oss på Kontakt: Managing Director i Luxembourg, Johan Lindberg, , e-post: Excellence in Asset Management

6 DERIVAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT, EN DAGLIG HÄVSTÅNG PÅ DIN INVESTERING Ett Bull & Bear-certifikat är en börshandlad investeringsprodukt, vilket betyder att det är en värdepapperstyp som är noterad på en börs och utgiven av en bank. Med börshandlade investeringsprodukter kan du ta del av värdeutvecklingen hos en mängd olika råvaror, index, valutor och enskilda aktier via en vanlig aktiedepå eller kapitalförsäkring. Text: tommy fransson, ndx Bull & Bear-certifikaten erbjuder hävstång på underliggande tillgångs dagliga utveckling, och ger dig möjligheten att tjäna pengar i både upp- och nedgång. Med daglig utveckling menas den procentuella utvecklingen vid stängningen av en viss handelsdag jämfört med stängningen av föregående handelsdags stängning. Bull & Bear-certifikatets utveckling styrs helt av den underliggande tillgångens rörelser. Detta innebär för ett Bull-certifikat med daglig hävstång 2 på Volvo-aktien, att det stiger med två procent om Volvo-aktien stiger med en procent jämfört med föregående dags stängningskurs. Det finns oftast olika dagliga hävstänger att välja mellan, de vanligaste är 2, 3 och 4. (Se bild 1) hävstången verkar åt båda hållen, det vill säga certifikatet utvecklas negativt vid felaktig marknadstro. Ett bull & bear-certifikat kan delas upp i följande delar: Underliggande tillgång Marknadstro (Bull eller Bear) Hävstång underliggande tillgång Ett Bull & Bear-certifikat är kopplat till en underliggande tillgång. Exempel på underliggande tillgångar kan vara en råvara, en aktie eller ett aktiein dex. Bull & Bearcertifikatets prisutveckling styrs av hur den underliggande tillgången utvecklar sig procentuellt mellan två påföljande handelsdagars stängningar. MARKNADSTRO: Du tror på uppgång i Volvo-aktien: om du har en uppfattning om dagsutvecklingen i till exempel Volvo-aktien kan din investering se ut som följande: marknadstro DU VÄLJER: BULL Du vill ha 3 gånger dagsavkastningen i Volvo: BULL VOL X3 Bull-certifikat: Tror du att priset på silver kommer att gå upp kan du tjäna pengar på att köpa ett Bull-certifikat. Val: Du investerar i ett Bull-certifikat med en hävstång på 3 och silver som underliggande tillgång. Resultat: Om priser på silver stiger en procent under en dag, stiger Bull-certifikatet med tre procent den dagen. Bear-certifikat: Tror du att silverpriset kommer att gå ned kan du tjäna pengar på att köpa ett Bear-certifikat. Val: Du investerar i ett Bear-certifikat med en hävstång på 3 och silver som underliggande tillgång. Resultat: Om priser på silver sjunker en procent under en dag får Bear-certifikatet omvänd utveckling, och stiger i stället med tre procent den dagen. hävstång Med ett Bull & Bear-certifikat får du en så kallad daglig hävstång, vilket innebär att hävstången är konstant under en handelsdag och inte över en längre period (som hos till exempel Turbowarranter). Detta får till följd att för en tidsperiod längre eller kortare än en handelsdag kan den erhållna hävstången i certifikatet bli såväl större som min dre än certifikatets dagliga hävstång. BILD 1 BILD 2 5 % Bull-certifikat x2 x3 x4 Volvo-aktien 40 % 30 % Bull-certifikat Bear-certifikat Aktie 4 % 20 % 3 % 10 % 2 % 0 % 1 % -10 % 0 % -20 % -30 % -1 % Kl Kl Dag 1-40 % 10 dagar 22

7 BULL eller BEAR på VIX -index? Med Commerzbanks fyra nya Bull & Bear-certifikat kan du erhålla 1 eller 2 gånger* dagsavkastningen på CBOE Volatility Index (VIX ) Future. Vad tror du om turbulensen på aktiemarknaden den kommande tiden? Kommer oron att öka i takt med den ekonomiska turbulensen runtom i Europa, eller kommer marknaden lugna sig? Nu kan du tjäna pengar på din magkänsla: Med ett Bull-certifikat på CBOE Volatility Index (VIX ) Future tjänar du pengar när oron tilltar. Tror du istället att marknaden lugnar sig, kan du köpa ett Bear-certifikat. Commerzbanks 4 Bull & Bear-certifikat erbjuder dig en investering med full fart: 1 eller 2 gånger* dagsavkastningen på CBOE Volatility Index (VIX ) Future. Du vet väl att Commerzbank med 110 certifikat har Sveriges största utbud av Bull & Bear-certifikat på svenska aktier, internationella aktieindex och råvaror? För mer information om Commerzbanks Bull & Bear-certifikat, besök gärna vår hemsida: Warrantlinjen: Bull & Bear-certifikaten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hävstångseffekten i Bull & Bear-certifikaten medför att värdet på det investerade kapitalet fluktuerar mer än det underliggande finansiella instrumentet. *Gäller under nomala marknadsförhållanden, kostnader som t.ex. courtage ej inräknade. Achieving more together

8 DERIVAT Analys Peter Olsson Titel: Country Manager Sweden, Commerzbank AG Mini Futures BEST Årets nykomling bland börs handlade investerings produkter? Tidigare i år lanserade Commerzbank Mini Futures BEST. Precis som klassiska Mini Futures är det en produkt med obegränsad löptid som rör sig 1:1 med underliggande. BEST betyder Barrier Equals STrike, eller på svenska Stop loss-nivån är identisk med Finansieringsnivån. Denna lilla men viktiga skillnad mot klassiska Mini Futures gör en BEST till ett mycket intressant alternativ för dig som gillar att handla Mini Futures. En klassisk Mini Future har sin Stop lossnivå skild från Finansieringsnivån. Detta medför, givet samma Finansieringsnivå, att den alltid förfaller innan motsvarande Mini Future BEST förfaller. Detta ger BEST-varianten några fördelar: En BEST kan emitteras med Stop lossnivån (och därmed Finansieringsnivån) mycket närmare underliggandes pris, vilket ger möjlighet till högre hävstång; En BEST ger dig därmed också flexibilitet att kunna fortsätta handla ända tills Finansieringsnivån nås, till skillnad från den klassiska Mini Futuren, som förfaller redan när Stop loss-nivån nås. En Mini Future BEST kommer alltid vara lite dyrare än en klassisk Mini Future, givet samma Finansieringsnivå, det vill säga den handlas med en premie. Anledningen till detta är emittentens så kallad Gap-risk (risken för att underliggande aktie gör ett hopp förbi Finansieringsnivån). Kom ihåg att din risk som investerare är begränsad till ditt satsade kapital det är vad du maximalt kan förlora på din affär. Premien i en Mini Future BEST är priset för dess extra flexibilitet och extra handelsutrymme, samt möjligheten till högre hävstång, jämfört med en klassisk Mini Future Gap-risk-premien. Mini Futures BEST erbjuds på OMXS30- index, DAX30-index, Brent-olja, guld, silver, samt några svenska aktier. Du känner enkelt igen en Mini Future BEST hos din mäklare, genom att dess börskod börjar på B, exempel B LONGOMX. exempel underliggande visar en trend uppåt eller nedåt: Vi antar att Volvo-aktien uppvisar en stigande trend och startar på 100 krononr dag noll och stiger med en krona per dag under tio dagar. Det ger en avkastning i aktien med tio procent för perioden. För ett Bull-certifikat med daglig hävstång 3 är det lätt att tro att certifika tet ska ha en utveckling på 30 procent under samma period. Utvecklingen i Bull-certifikatet blir högre, nämligen 32,74 procent. Tack vare den förstärkta ränta-på-ränta -effekten blir den effektiva hävstången över denna tidsperiod 3,27. på motsvarande sätt blir den procentuella förlusten svagare för Bear-certifikatet. Utvecklingen för ett Bear-certifikat med hävstång 3 blir då istället minus 25,29 procent. Den motsatta effekten fås när aktien i stället sjunker konstant. (Se bild 2) ovanstående marknadsförhållanden är ideala för Bull & Bear-certifikat. Ett exempel på underliggande som trendat väldigt kraftigt är silver, som först gick brant upp mot 50 amerikanska dollar under råvaru-boomen i april 2011, för att sedan falla tillbaka kraftigt till cirka 34 amerikanska dollar. I första fallet var Bull Silver rätt investering, för att sedan övergå till Bear Silver. det finns däremot en typ av prisutveckling som inte är optimal för Bull & Bear-certifikat, nämligen en slagig marknad. I följande två exempel kan du se hur priset på ett Bullrespektive Bear-certifikat fluktuerar när den underlig gande aktien rör sig både upp och ner under en fem-dagars period. Vi kan där se hur en slagig marknad påverkar hävstången över tid negativt, och därmed försämrar avkastningen i certifikatet. bull-certifikat: Du tror att Volvo-aktien ska gå upp och investerar BILD 3 BILD 4 Värde Bear certifikat med hävstång kr 98 kr 112,5 kr 94 kr 105,3 kr 97 kr 103,1 kr 98 kr Aktie 109,4 kr 95 kr Start Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Tid i ett Bull-certifikat på Volvo med daglig hävstång 2. Certifikatet kostar 100 kronor. I exemplet nedan kan du följa och jämföra den procentuella förändringen i pris på den underliggande tillgån gen och certifikatet över en period av fem dagar. (Se bild 3) bear certifikat: Du tror att Volvo-aktien ska sjunka och investerar i ett Bear-certifikat på Volvo med daglig hävstång 2. Även detta certifikat kostar 100 kronor. I exemplet nedan kan du följa och jäm föra den procentuella förändringen i pris på den underliggande tillgången och certifikatet över en period av fem dagar. (Se bild 4) i båda exemplen kan vi se att på dagsbasis erhålles exakt två gånger Volvo-aktiens utveckling. Men sett över tid blir hävstången lägre än 2 (1,98 respektive 1,88). garanterad likviditet Den bank som ger ut Bull & Bear-certifikatet åtar sig att kontinuerligt erbju da köp- och säljkurser. Detta gör att du kan köpa och sälja ditt certifikat när som helst under dagen under normala marknadsförhållanden. Med andra ord kan du köpa ett Bull & Bear-certifikat för att sedan sälja certifikat nästa minut eller om ett år. Läs respektive banks Slutliga Villkor för detaljer om hur certifikatet fungerar. hur går man tillväga om man vill investera i ett bull & bear-certifikat? Du kan handla Bull & Bear-certifikat genom din aktiedepå hos en bank eller fondkommissionär. Du gör det på samma sätt som när du handlar aktier. Många banker erbjuder även handel med Bull & Bear certifikat i en kapitalförsäkring. handel med värdepapper innebär alltid en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Värde Bull-certifikat med hävstång kr 103 kr 110,1 kr 105 kr 103,8 kr 102 kr 112 kr 106 kr Aktie 109,9 kr 105 kr Start Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Tid 24

9 HÖGSTA MÖJLIGA AVKASTNING LÄGSTA MÖJLIGA SKATT Vad ger din bank dig i ränta? MAXIMAL HANDLINGS- FRIHET Vi erbjuder idag företagsobligationer som ger dig KAPITALFÖRÄDLING mellan 8-10% i fast ränta. För ytterligare information, vänligen kontakta vårt Stockholmskontor på eller e-posta till Vikande tillväxt och hårdare bankregleringar gör det svårare för företag att låna upp kapital. Allt fl er företag ser därför utgivandet av obligationer som den säkraste och mest effektiva vägen att säkra framtida kapitalanskaffning. För dig som investerare fi nns det därmed pengar att tjäna. HÖGSTA MÖJLIGA AVKASTNING MAXIMAL HANDLINGS- FRIHET LÄGSTA MÖJLIGA SKATT KAPITALFÖRÄDLING UPPSALA DAG HAMMARSKJÖLDS VÄG 13. TELEFON: STOCKHOLM KUNGSGATAN TR. TELEFON: DALARNA TEKNIKDALEN FORSKARGATAN 3. TELEFON: HÄLSINGLAND H-HUSET HÅSTAHOLMEN. TELEFON:

10 ETF:er ETF:er TRIVS PÅ VOLATIL MARKNAD Handeln med börshandlade fonder, eller ETF:er som de också kallas, ökade kraftigt under det första halvåret och nådde rekordomsättning i augusti. Som en följd av den allmänna börsoron på världens marknader har volatiliteten skjutit i höjden och så även omsättningen av de nordiska ETF:erna. Text: PIA OHLÉN Sex hävstångsfonder stod för drygt 80 procent av den totala omsättningen under augusti, och de två mest omsatta ETF:erna var norska XACT Derivat Bull och XACT Derivat Bear. ten att gå kort, med andra ord handlar det om att tjäna pengar när börsen går ner med så kallade Bear-fonder. Bear-fonder kan även användas som ett skydd i en aktieportfölj mot en fortsatt börsnedgång. För vem passar hävstångs-etf:er? Hävstångsfonder passar framförallt den aktive placeraren som bevakar sina innehav ofta och som agerar snabbt på marknadens rörelser, säger Stephan Agerman, som poängterar att det är viktigt att förstå hur en hävstångsfond med multiplikatoreffekt fungerar: En sälj-etf med 200 procents hävstång innebär att ETF:en går upp med cirka två procent om underliggande index faller med en procent under en handelsdag. Detta gäller inte över flera handelsdagar. Avkastningen över en längre period kommer att vara ett resultat av de olika dagliga avkastningarna och inte periodens avkastning många har upptäckt fördelarna med de börshandlade fonderna som en enkel, billig och transparent investeringsform med möjlighet att köpa och sälja fondandelar på börsen i realtid. Spararen kan välja bland ett stort utbud av fonder med allehanda underliggande tillgångsslag i form av länder, branscher, råvaror och valutor. Trenden vi ser nu är en extremt kraftig tillväxt för ETF:er där volymerna domineras av hävstångsfonder. ETF:er passar väldigt bra i ett oroligt börsklimat där spararen har möjlighet att dra nytta av börsens svängningar i realtid, säger Stephan Agerman, analytiker ETFSverige.se. Hävstångsfonderna passar som en extra krydda i portföljen och tillhandahåller möjlighemultiplicerat med aktuell hävstång. Även om hävstångsfonder dominerar volymmässigt består fortfarande majoriteten av det nordiska ETF-utbudet av icke-hävstångsfonder som följer både nordiska, globala, lands och branschindex, så kallade 1-1 fonder eller ickehävstångs ETF:er. Med dessa fonder får investeraren en bra riskspridning med ett enda instrument eftersom den följer ett index och inte en specifik aktie eller annan tillgång. Exempel på sådana ETF:er är XACT OMXS30 eller SpotR OMXS30 som ger en exakt spegling av det svenska indexet OMXS30. Genom dessa instrument får investeraren genom ett köp 30 bolag i en diversifierad aktiekorg. ursprung i usa Handeln med börshandlade fonder har sitt ursprung i USA i början av 1990-talet. Där är marknaden för ETF:er mycket omfattande, totalt 26

11 ETF:er Avkastning per den 15 september i SEK (källa: Factset) Analys Fond Ticker Förvaltat kap, milj kr Förändring 1 mån, % (SEK) Förändring i år, % (SEK) Xact Bear 2 XACT Derivate Bear XACT Bear Market Vectors ETF Gold Miners Market Vectors Indonesia Index ETF ishares DJ Select Dividend Index Fund ishares MSCI Thailand Investable Market Index Fund PowerShares High Yield Equity Dividend Achievers Portfolio XACT OMXS30 XACT Bull XACT Derivate Bull XACT Bull 2 SpotR Bull OMXS30 SpotR OMXS30 SpotR Bear OMXS30 Xact Bear 2 OBXEXDBEAR XACT Bear GDX IDX DVY THD PEY XACT OMXS30 XACT Bull OBXEDBULL XACT Bull 2 SpotR Bull OMXS30 SpotR OMXS30 SpotR Bear OMXS30 MINA FAVORITER ÄR FRAMFÖRALLT INDONESIEN OCH THAILAND Stephan Agerman består utbudet av cirka fonder. Den europeiska ETF-marknaden domineras av Tyskland följt av Storbritannien. Än så länge är den svenska marknaden relativt liten, även om den är på klar uppgång. Aktörerna på den svenska ETF-marknaden domineras av Handelsbankens dotterbolag XACT följt av SEB genom SpotR. SEB som inledde sin satsning i mars i år har snabbt stigit upp som klar tvåa på marknaden för börshandlade fonder i Sverige. Jag tror att vi kommer att se ett ökat intresse för ETF:er och att de fortsätter att ta marknadsandelar. De större nätmäklarna erbjuder redan i dag ett stort utbud av utlandsnoterade ETF:er. Tyvärr marknadsförs inte de börshandlade fonderna så aktivt av storbankerna. De tenderar att hålla kvar vid sin aktiva fondförvaltning som i många fall borde ersättas av ETF:er, som har en lägre förvaltningskostnad och en bättre avkastning, säger Stephan Agerman ,5% 0,6% 9,3% 10,7% -4,4% 7,8% -1,9% 7,1% -7,2% -11,3% -3,7% -15,4% -15,6% -7,5% 12,1% 45,4% 36,4% 35,0% 3,2% 0,6% 0,6% -2,7% -5,8% -24,6% -31,2% -34,2% -40,7% Har du några tips att ge i det nuvarande börsklimatet? Guldbolagens aktieutveckling har inte hängt med i takt med att guldpriset stigit i raketfart. Därför kan jag rekommendera den amerikanska ETF:en Market Vectors Gold Miners ETF (ticker GDX). I stället för ränteprodukter rekommenderar jag ETF:er med hög direktavkastning som till exempel PowerShares High Yield Equity Dividend Achievers Portfolio (ticker PEY) och ishares DJ Select Dividend Index Fund (DVY). Ett annat område är några mindre asiatiska länder som gått igenom sitt stålbad under Asienkrisen och som nu visar både på både stark export och ökad inhemsk efterfrågan. Mina favoriter är framförallt Indonesien och Thailand. ETF:er med exponering mot dessa länder är till exempel Market Vectors Indonesia Index ETF (ticker IDX) och ishares MSCI Thailand Investable Market Index Fund, avslutar Stephan Agerman Henrik Norén Titel: vd, XACT fonder ETF:er ger sparare lugn på orolig börs Förra året firade ETF:erna, eller de börshandlade fonderna, tio år på svenska börsen. ETF:er har på kort tid gjort en hisnande resa. Från att ha varit en kryptisk förkortning som få utanför den invigda kretsen av professionella placerare förstod, till att ha blivit en sparform som allt fler vanliga sparare tagit till sitt hjärta och till en position som ett av de mest omsatta instrumenten på Stockholmsbörsen. Blickar vi ut i världen ser vi att ETF:erna växt med rekordfart. Anledningen är sparformens tydliga fördelar som gör den till en modern och effektiv produkt. ETF:erna passar väl i en tid där konsumenterna vant sig vid att med hjälp av internet skaffa kunskap kring allt från flygresor till förkylningssymtom. Dagens sparare kräver också prisvärda produkter och är vana att jämföra och bilda sig en egen uppfattning. I internationell press har ETF:er ofta fått rollen som prispressare och det smarta valet. Det är på många sätt välförtjänt då de kombinerar den traditionella fondens och aktiens fördelar. ETF:er ger enkelt möjlighet till god riskspridning samtidigt som det går att handla på sekunden om börstemperaturen skulle svänga. Dessa egenskaper och det stora utbudet av olika placeringsinriktningar, gör ETF:er till utmärkta byggklossar i en privatpersons egna investeringsportfölj. Tack vare låga avgifter får också spararen behålla en större del av sitt kapital vilket får stor effekt på ett långsiktigt sparande. Under de senaste månadernas krisdrivna berg- och dalbana på börsen har EFT:erna hamnat i fokus. I stor utsträckning har det handlat om hävstångs- ETF:er, som kan ge avkastning på upp till dubbla rörelsen i index. På sikt tror jag börsoron innebär att ännu fler långsiktiga privatplacerare kommer att få upp ögonen för ETF:ernas fördelar. Om inte annat kan man lära av de stora kapitalförvaltarna som sedan länge haft ETF:er som givet inslag i sina portföljer. 27

12 HEDGEFONDER VI FÅR EN VÄRLD DÄR ALLT FLER TVINGAS ATT GÖRA SAMMA SAK VID SAMMA TIDPUNKT Mikael Stenbom MED BÖRSEN PÅ BEHÖRIGT AVSTÅND I tider med kraftiga börsfall och hög volatilitet på marknaderna är investeringar hos systematiska förvaltare som verkar på terminsmarknaderna, så kallade Managed Futures, intressanta. Historiskt sett har dessa förvaltare visat sig ge god avkastning i tider av osäkerhet och stora rörelser på marknaderna. Text: pia ohlén Specialfonder och UCITS-fonder som bygger på handel på terminsmarknaderna investerar i tillgångsslag via terminer - futures - över hela världen, i bland annat räntor, valutor, aktier och råvaror. riskspridningen är betydligt större än i en vanlig investeringsfond, med förvaltare som är aktiva på upp till 150 marknader samtidigt. Förvaltningen bygger på systematisk handel baserat på matematiska modeller som fångar upp trender på olika marknader, som ofta inträffar samtidigt med stora fall på aktiemarknaden. med andra ord, när det är kris på aktiemarknaderna och marknadsaktörer tenderar att reagera likartat på information, och därmed springer åt samma håll, ser managed futures-förvaltarna möjligheter. För det mesta är de finansiella marknaderna effektiva. Men när aktiemarknaderna är satta under stress kan det uppstå ihållande perioder där marknadens effektivitet slutar att fungera. Det förklaras bland annat av att marknadsaktörer tvingas agera på ett visst sätt, till exempel på grund av risklimiter baserade på volatilitet, säger Mikael Stenbom, vd för RPM Risk & Portfolio Management. En annan faktor är beteendet hos oss människor; vi mår sämre av att förlora pengar än vad vi mår bra av möjligheten att tjäna pengar. Det bidrar till att vi i det längsta undviker att realisera förluster i hopp om att det vänder, men när säljtrycket och rädslan ökar träder flockbeteendet in och vi hamnar i en negativ spiral. terminsmarknadernas snabba anpassning Terminsmarknaderna är sedan decennier strikt reglerade med tydliga regelverk. Dessa marknader 28

13 HEDGEFONDER Källa: Barclay Hedge har mycket små kreditrisker och har kunnat upprätthålla sin likviditet vid de stora kriserna. Därför kan förvaltare på terminsmarknaderna snabbt anpassa sig till rådande läge och agera på underliggande trender. De kan ta både korta och långa positioner och har likviditet när andra marknader saknar det. Förutom flockbeteendet finns det flera faktorer som påverkar anpassningsförmågan och effektiviteten i en turbulent marknad, enligt Mikael Stenbom. Vad vi såg under Lehman Brother-krisen, och även andra finansiella kriser, var en brist på transparens i marknaden vilket ledde till misstänksamhet med likviditetsbrist och ökade kreditspreadar som följd. Myndigheterna reagerade med ännu striktare regelverk för de finansiella aktörerna. Vi får en värld där allt fler tvingas att göra samma sak vid samma tidpunkt. Det innebär att vi får ökade svängningar på marknaderna. Det striktare regelverket kan därför minska marknadens effektivitet. god avkastning under turbulens Statistik sedan år 2000 visar på en mycket god avkastning för managed futures-förvaltare under de perioder då aktiemarknaden har varit mycket turbulent. När aktieindex sjönk med 45 procent under internet-bubblan i början av 2000-talet steg managed futures-index med drygt 30 procent. Och när Lehman Brothers-krisen bröt ut 2008 sjönk aktieindex med drygt 50 procent medan managed futures-index ökade med 13 procent. Om man tror på stora rörelser på börserna ska man investera med oss. Vi i vår tur investerar i förvaltare som försöker tjäna på stora prisrörelser. Dessa kan vara både uppåtgående och nedåtgående, och våra siffror visar att vi inte bara ger avkastning när börserna kraschar utan även när de stiger. Det värsta för oss är när marknaderna går sidledes, säger Mikael Stenbom, som är vd för Stockholmsbaserade RPM sedan början av 1990-talet. rpm är en oberoende förvaltare som sedan början av 1990-talet specialiserat sig på att konstruera portföljer bestående av globala managed futures-förvaltare för institutionella kunder främst i Japan och Kontinentaleuropa. De har cirka sex miljarder dollar i rådgivande och förvaltat kapital. Nyligen lanserade RPM en UCITSfond, RPM Directional, riktad till den europeiska marknaden. Hittills har våra fonder främst haft institutioner som kunder, men denna fond riktar sig även till privatpersoner, säger Mikael Stenbom. för den svenska marknaden öppnar fonden under slutet av september månad och kommer att kunna investeras via de vanligaste nätmäklarna. De mest kända svenska managed futuresförvaltarna är Brummer och dess fond Lynx, och SEB med fonden SEB Asset Selection. Även dessa förvaltare har uppvisat god avkastning när börsen gått ned kraftigt. Managed futures gynnas av stora rörelser och lämpar sig som ett komplement för att sprida riskerna i investeringsportföljen, och kan utgöra en av flera alternativa investeringsstrategier. 29

14 HEDGEFONDER KONSTEN ATT VARA MARKNADSNEUTRAL Ett fondbolag som valt att arbeta på ett annorlunda sätt än sina konkurrenter är Merrant fonder. Deras strategier har den gemensamma nämnaren att investeringarna inte samvarierar med rörelserna på aktie- och räntemarknaderna och har låg nettoexponering mot marknaderna. Text: pia ohlén Alla strategierna är likvida, med låg absolutrisk och bevisad förmåga att generera positiv avkastning oavsett utvecklingen på de globala aktie- och obligationsmarknaderna, säger Ulf Sedig, vd och portföljförvaltare på Merrant Fonder, ett fondbolag som specialiserat sig på marknadsneutrala fonder för institutionella investerare och förmögna privatpersoner. fond-i-fondförvaltare sätter vanligtvis samman sina portföljer genom att välja ut de bästa förvaltarna inom olika hedgefondsstrategier som till exempel makro, distressed, managed futures, event driven och long/short equity. Bygger man en portfölj på detta sätt får man alltför hög samvariation med aktie- och räntemarknaderna, säger Ulf Sedig. merrant lägger stor vikt vid korrelationsanalyser och studerar på dagsbasis hur strategierna samvarierat med aktie- och räntemarknaderna under perioder av hög volatilitet, för att säkerställa att portföljen inte korrelerar med de breda marknaderna vid nedgång. Vi är en mycket aktiv förvaltare. Om underliggande strategier uppvisar för hög samvariation med marknaderna och inte uppfyller förväntningar vad gäller avkastning, risk och korrelation säljer vi av dem och omallokerar vår portfölj. med detta arbetssätt har Merrant lyckats sänka portföljens totala volatilitet till endast 1,7 procent med en genomsnittlig årsavkastning på 7,1 procent. Merrant Alpha Select (USD) är helt okorrelerad med aktie- och räntemarknaderna, och har genererat positiv avkastning samtliga månader sedan start augusti 2009 fram till juli i år, i augusti uppgick avkastningen till cirka minus 0,6 procent. förvaltningsstrategin har rönt uppmärksamhet internationellt, bland annat utsågs Merrant Alpha Select till Bästa Nya Multistrategifonden i Europa 2010 av Hedge Fonds Review. Merrant Alpha Select, noterad i svenska kronor och valutasäkrad mot dollar, kommer att finnas tillgänglig för privatpersoner via de större nätmäklarna under hösten. Många investerare har efterfrågat en fond i svenska kronor då vår nuvarande är noterad i amerikanska dollar. För att möta den ökande efterfrågan från svenska investerare lanserade vi den första mars Merrant Alpha Select SEK, säger Ulf Sedig portföljförvaltare. Minsta insättning är kronor. Fonden riktar sig till såväl institutionella som privata investerare. Fonden investerar endast i likvida strategier som har bevisad förmåga att generera positiv avkastning oberoende utvecklingen på globala aktie- och obligationsmarknader. MÅNGA INVESTERARE HAR EFTERFRÅGAT EN FOND I SVENSKA KRONOR Ulf Sedig 30

15 I NÄSTA NUMMER AV: S.M.A.R.T. MONEY JAKTEN PÅ TILLVÄXT u Vilka marknader står emot turbulensen? Är flykten till säkerhet verkligen säker? Mini Futures enkel hävstång på dina placeringar I SvD Näringsliv den 24:e oktober 2011

16 I NVES TER A R I ÄDELTRÄ Forwoodaktien erbjuder stabil tillväxt oavsett börsutveckling. Dessutom skapar vi arbetstillfällen i en fattig del av världen. Notering First North 2012 TEAK TILL BÖRSEN 2012 Forwood AB, Storgatan 11, Göteborg Tel: , E-post:

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankens bull & Bear certifikat Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Produktinformation Achieving more together

Produktinformation Achieving more together Mini Futures & Mini Futures BEST Produktinformation Achieving more together Innehåll I 3 Innehåll Mini Futures 04 Varifrån kommer Mini Futurens hävstång? Daglig Finansieringskostnad Stop loss-nivån och

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång.

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear Marknadsföringsmaterial mars - 2012 Bull & Bear 1 Bull & Bear En placering med klös Bull Om du tror på stigande marknad ska du välja Bull. Stiger marknaden får du minst dubbelt så mycket som uppgången.

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer