Warranter En investering med hävstångseffekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Warranter En investering med hävstångseffekt"

Transkript

1 Warranter En investering med hävstångseffekt

2 Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd att ta, samt vad du har för förväntningar och mål med investeringen. Är warranter rätt typ av investering för dig? Om merparten av nedanstående påståenden stämmer överens med din riskprofil, kan handel med warranter vara rätt investering för dig. Jag är en aktiv investerare med intresse för den finansiella marknaden. Jag är riskmedveten, men har också den vilja och de möjligheter som behövs för att kunna ta risker. Jag vill ha en avkastning över genomsnittsavkastningen med en liten kapitalinvestering och med en känd risknivå. Jag vill skydda min portfölj mot fluktuationer. Jag vill vara flexibel och ha möjlighet att sälja min position när som helst under löptiden till marknads. Jag är medveten om att jag kan förlora mitt investerade kapital. Denna informationsbroschyr förmedlar inte investeringsråd eller andra råd. I den mån läsaren använder exempel eller annan i broschyren förekommande information som underlag för investeringsbeslut eller annat beslut, sker detta på läsarens egen risk. Läsaren uppmärksammas på att det kan förekomma andra kostnader, utöver de som nämns i denna informationsbroschyr, vid handel med warranter. UBS Warburg ansvarar inte för skada till följd av att i broschyren förekommande information använts som underlag för investeringsbeslut eller annat beslut. Läsaren uppmärksammas på att handel med warranter kan medföra risker. För handel med warranter gäller de regler som finns i till warranten tillhörigt prospekt. 3 Denna informationsbroschyr är inte avsedd för distribution utanför Sverige.

3 Fördelarna med warranter HÖG VINSTPOTENTIAL I FÖRHÅLLANDE TILL STORLEKEN PÅ DET INVESTERADE KAPITALET, DEN SÅ KALLADE HÄVSTÅNGSEFFEKTEN SKYDD MOT KURSFLUKTUATIONER GENOMLYSTA PRISER HÖG GRAD AV FLEXIBILITET De huvudsakliga fördelarna med warranter - Hög vinstpotential i förhållande till storleken på det investerade kapitalet, den så kallade hävstångseffekten. - Skydd mot kursfluktuationer. - Genomlysta er. - Hög grad av flexibilitet. Warranter är köp- eller säljoptioner som är baserade på ett stort antal underliggande instrument med olika lösener och löptider. De underliggande instrumenten kan till exempel vara aktier eller ett index. När du köper en warrant har du rättigheten, men inte skyldigheten, att köpa (köpwarrant) eller sälja (säljwarrant) ett bestämt antal av de underliggande instrumenten till ett förutbestämt (lösenet). Du kan köpa eller sälja på, eller fram till, ett bestämt datum i framtiden (löptiden). Köp- och säljwarranter Om du förväntar dig att et på det underliggande instrumentet kommer att stiga, köper du en köpwarrant. Om et stiger, kan köpwarranten ge en högre avkastning på investerat kapital jämfört med en direktinvestering i det underliggande instrumentet. Om du däremot tror att et på det underliggande instrumentet kommer att sjunka, köper du en säljwarrant. Du kan också använda warranter för att skydda din portfölj. Warranter kan du också köpa om du vill skydda din investeringsportfölj. Du kan till exempel köpa säljwarranter och på så vis gardera dig mot fallande er. En annan viktig egenskap på warrantmarknaden är de genomlysta erna. Utfärdaren, som också är marknadsgarant, kvoterar er i warranterna kontinuerligt. Aktuell information om kurserna på UBS Warburgs warranter kan du få via exempelvis internet, dagstidningar och text-tv. Eftersom du kan handla med warranter och aktier under de tider som Stockholmsbörsen har öppet kan du förändra din position när du vill. 5

4 Tänk på det här när du investerar Priset på en warrant består av två delar. en har ett positivt resultatut- Tidsvärdet bestäms i första hand av Förändringar av det underliggande Realvärdet, alltså det inneboende värdet, fall, den är in the money. Det motsatta warrantens återstående löptid, den ränta instrumentets värde (), räntan och och tidsvärdet. gäller för en säljwarrant. Om aktieet som krävs för att finansiera warranten, utdelningar påverkar köp- och sälj- är 500 SEK och lösenet är 450 SEK, det underliggande värdets förväntade warranter på olika sätt. Realvärdet av en warrant utgörs av skillnaden mellan et på det underliggande instrumentet och lösenet. Låt oss titta på ett exempel. Om et på det underliggande instrumentet har säljwarranten ett negativt resultatutfall på 50 SEK och således inget inneboende värde. en är out of the money. volatilitet och, då det gäller aktier, eventuella vinstutdelningar. Ju längre återstående löptid och ju högre volatilitet, desto högre tidsvärde. Tänk på att tidsvärdet minskar med överproportio- Det underliggande värdet stiger (i detta fall en aktie) är 500 SEK och lösenet är 450 SEK, har köpwarranten ett inneboende värde på 50 SEK. nerlig hastighet mot slutet av löptiden. Eftersom du kan handla med warranter och aktier under de tider som Stockholms- Det underliggande värdet sjunker börsen har öppet, har du möjlighet att ändra din postition när du vill. Då det gäller warranter baserade på aktier Tabellen nedan visar de faktorer som påverkar warrantet. Räntan stiger Räntan sjunker Warrantens volatilitet och löptid påverkar både köp- och säljwarranten lika mycket. Utdelning stiger Utdelningen sjunker Avkastningsdiagram för en köp- och en säljwarrant Ökning av volatilitet Vinst/förlust vid löptidens slut Optionspremie Lösen Break-even nivå Lösen Det underliggande värdet Minskning av volatilitet Längre löptid* Kortare löptid* en; positivt resultatutfall en; positivt resultatutfall * Europeiska köp- eller säljwarranter som har mycket stort realvärde ( deep in the money ) kan utgöra ett undantag. 6 7

5 Möjligheter och risker Så här gör du om du vill investera i warranter När du köper en köpwarrant, vill du att et på det underliggande instrumentet ökar så mycket som möjligt under warrantens löptid. Vid löptidens slut är förtjänsten lika med skillnaden mellan det underliggande instrumentets och lösenet, minus kostnaden för köpet av köpwarranten. När ska man investera i köpwarranter respektive säljwarranter? För både köp- och säljwarranter är den maximala förlusten begränsad till det kapital som du spenderat för att köpa warranten. Det är väldigt viktigt att du regelbundet kontrollerar dina warrantpositioner, eftersom det kan vara stora kursfluktuationer på marknaden. Om du inte har investerat kapital på den finansiella marknaden tidigare, rekommenderar vi att du rådgör med din bank eller fondkommissionär. De hjälper dig också med att utföra dina affärer. UBS Warburg, en division inom UBS AG, är market maker i warranter. Vi åtar oss att kvotera köp- och säljkurser för warranterna. Handel pågår under de öppettider som normalt gäller för handel med warranter på Stockholmsbörsen. er av amerikansk typ kan lösas när som helst under löptiden. Du kan alltså välja att utnyttja den rättighet som är förknippad med warranten och köpa det underliggande instrumentet till lösenet. Det är fördelaktigt om et på det underliggande instrumentet är högre än lösenet. För en säljwarrant är förhållandet det motsatta. Om et på det underliggande instrumentet är högre än lösenet, lönar det sig inte att lösa warranten och sälja det underliggande instrumentet till lösenet. 8

6 Håll dig uppdaterad Ordlista Som investerare kan du få marknadsinformation från flera olika källor. Priser och nya emissioner Elektroniskt: TV4: Text-TV sid 266 SVT: Text-TV sid Finansiella tidningar: SvD Dagens Industri Finanstidningen www Text-TV Tidningar 10 Underliggande instrument Hävstångseffekt Det finansiella instrument, alltså den tillgång, som en warrant är baserad på. Det mer utväxling man får på kapitalet om Hävstångsvärdet visar hur många gånger kan till exempel vara en aktie eller ett man köper warranten istället för aktien. index. Positivt resultatutfall När lösenet är lägre (köpwarrant) Option där köparen har rättigheten, eller högre (säljwarrant) än det underliggande instrumentets aktuella. men inte skyldigheten, att köpa en i förväg bestämd mängd av det underliggande instrumentet till ett i förväg Option där köparen har rättigheten, bestämt (lösenet) och på, eller men inte skyldigheten, att sälja en i före, ett specifikt datum (slutdagen). förväg bestämd mängd av det underliggande instrumentet (exempelvis en aktie Amerikansk warrant En warrant som kan utnyttjas när som eller ett index) till ett i förväg bestämt helst under löptiden. (lösenet) och på eller före ett specifikt datum (slutdagen). Neutralt resultatutfall När lösenet och et på det under- ABC liggande instrumentet är lika stora (hänsyn ej tagen till investeringskostnaden). Lösen Det till vilket det underliggande instrumentet köps eller säljs när man utnyttjar en warrant. Derivat Samlingsnamnet för värdepapper vars värde bestäms av ett annat underliggande instrument. Exempel på derivat är warranter, optioner och terminer. Europeisk warrant En warrant som endast kan utnyttjas (lösas) på slutdagen, alltså löptidens sista dag. Premie Priset för en warrant. Utfärdare av en warrant Motparten till den som köper en warrant. Utfärdaren påtar sig skyldigheten att sälja (köpwarrant) eller köpa (säljwarrant) det underliggande instrumentet. Kvotering När utfärdaren avger köp- och säljkurser för warranterna. Volatilitet Ett mått på hur snabbt eller kraftigt en underliggande vara rör sig upp och ner över tiden. 11

7 UBS Warburg Regeringsgatan 38, 7tr Box Stockholm Tel Fax Warrant info TV4 text-tv sidan 266

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Sidan 1 Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Om företaget Allmänt Axpo Sverige AB, organisationsnummer 556121-3199, är ett bolag inom Axpo-koncernen

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER Optioner ger investerare många möjligheter eftersom det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva verktyg för att försäkra innehav

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail Bull & Bear- Equity Structured Retail certifikat Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång rbsbank.se/markets Upp eller ner? Daglig hävstång i portföljen Med Bull & Bear-certifikat

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer