Produktinformation Achieving more together

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktinformation Achieving more together"

Transkript

1 Mini Futures & Mini Futures BEST Produktinformation Achieving more together

2

3 Innehåll I 3 Innehåll Mini Futures 04 Varifrån kommer Mini Futurens hävstång? Daglig Finansieringskostnad Stop loss-nivån och beräkning av Restvärdet Exempel Mini Futures BEST 10 Fördelen med BEST Prissättningen av en Mini Future BEST Skillnaden mellan Mini Futures och Mini Futures BEST 13 Vanliga frågor och svar 16

4 4 I Mini Futures Mini Futures Inledning Mini Futures är en vidareutveckling av de klassiska Turbowarranterna, men med skillnaden att de avsaknar fastställda lösendagar. Även den här varianten av Turbowarranter fungerar såväl när marknaden stiger som när den sjunker, och Mini Futures erbjuder en hävstång på det satsade kapitalet. Ytterligare en fördel med Mini Futures förutom den obegränsade löptiden, är att den implicita volatiliteten inte har något inflytande eftersom den inte spelar någon roll för prissättningen. Till och med i perioder när marknaden uppvisar hög volatilitet leder det inte till ett högt tidsvärde, något som är typiskt för till exempel standardwarranter och optioner. Mini Futures finns i två varianter: Mini Long och Mini Short. Med en Mini Long kan du dra nytta av en stigande marknad och med Mini Short kan du dra nytta av en fallande marknad.

5 Mini Futures I 5 Varifrån kommer Mini Futurens hävstång? En Mini Future ger dig möjlighet att fullt ut följa med den underliggande tillgångens kursrörelser med en begränsad kapitalinsats. Återstående del Mini Futurens Finansieringsnivå finansieras av emittenten. För en Mini Long betalar investeraren räntekostnaden för finansieringen indirekt, genom att räntan för finansieringen adderas till Finansieringsnivån på daglig basis. På samma sätt läggs eventuella aktieutdelningar från den underliggande tillgången till kapitalinsatsen, genom att Finansieringsnivån justeras med motsvarande belopp. I exemplet till höger syns en Mini Long med Finansieringsnivån 80, bredvid den underliggande aktien som just nu handlas i 100. Denna Mini Long har därmed kapitalinsatsen 20 kr, vilket blir priset på Mini Futuren. Om underliggande aktie stiger till 110 kr ökar värdet på Mini Long från 20 till 30 kr. Trots att aktien bara stigit med 10 procent så har värdet på Mini Long-certifikatet ökat med 50 procent. Hävstångseffekten är alltså fem. Beroende på vilken Finansieringsnivå som väljs, ändras inte bara den dagliga räntekostnaden, utan också Mini Futurens hävstång. Ju högre Finansieringsgraden är relativt den underliggande tillgångens fulla pris, desto högre blir hävstången och därmed den procentuella vinsten eller förlusten. Högre hävstång innebär högre vinstpotential, men därmed också högre prisrisk. Exempel Mini Long kr Mini Long Aktie Aktiepris Kapitalinsats Finansieringsnivå Månatlig justering av Stop loss-nivån Indexpunkter Daglig Finansieringskostnad Finansieringskostnaden betalar för hävstångens uppbyggnad. Vanligtvis orsakar Finansieringskostnaden en daglig stigning hos Finansieringsnivån. Justeringsperioden är en månad. Första dagen i varje justeringsperiod fastställs Finansieringskostnaderna. De baseras på Finansieringsnivån och bestäms efter gällande marknadsräntor. Tänk på följande: Om underliggande tillgång inte noterar någon kursförändring alls ökar risken för en knockout, detta eftersom Finansieringsnivån (dagligen) och Stop loss-nivån (varje månad) alltid närmar sig kursen för den underliggande tillgången , , , ,00 Stop loss (månatlig justering) Finansieringsnivå (daglig justering) Streckad linje: Justering av Stop loss-nivån DAX Finansieringsnivån hos en Mini Future höjs dagligen med ett belopp motsvarande Finansieringskostnaden. I grafen ovan ligger Finansieringsnivån för en Mini Long på DAX30-index vid köptillfället på exakt indexpunkter och Stop loss-nivån på indexpunkter. Den dagliga höjningen av Finansieringsnivån gör att den efter en månad stigit till 5 020,58 punkter. Stop lossnivån justeras den första handelsdagen i varje månad, så att det ursprungliga avståndet mellan Finansieringsnivån och Stop lossnivån i stort sett återställs. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

6 6 I Mini Futures Finansieringsnivå och Stop loss-nivå för Mini Long Indexpunkter Stop loss (månatlig justering) Förfall Finansieringsnivå (daglig justering) DAX Stop loss-nivån och beräkning av Restvärdet Förutom Finansieringsnivån har en Mini Long en Stop loss-nivå placerad strax över Finansieringsnivån, och garanterar att värdet på en Mini Future aldrig kan bli negativt. Om Stop loss-nivån nås under löptiden förfaller värdepappret omedelbart och betalar i regel ut ett Restvärde. Hos en Mini Long består Restvärdet i bästa fall av differensen mellan Stop loss-nivån och Finansieringsnivån; hos en Mini Short i bästa fall av differensen mellan Finansieringsnivån och Stop loss-nivån. Vilken nivå Restvärdet har beror i slutändan på marknadsförhållandena, eftersom Commerzbank måste likvidera positionen som byggts upp i underliggande tillgång, i den takt som marknadens likviditet tillåter. Finansieringsnivå och Stop loss-nivå för Mini Short Indexpunkter DAX Finansieringsnivå (daglig justering) Stop loss (månatlig justering) Förfall På marknader med stora kursrörelser kan Restvärdet till och med bli noll om Stop loss-nivån och även Finansieringsnivån nås. Då uppstår en totalförlust och hela det satsade kapitalet går förlorat. En Mini Future med en Finansieringsnivå och en Stop loss-nivå som ligger nära den aktuella spotkursen hos underliggande tillgång har en högre hävstångseffekt, och därmed föreligger också en ökad risk för att Stop loss-nivån nås. En investerare bör alltid vara medveten om den risken. Ju större avståndet är mellan Finansieringsnivån (och därmed också Stop loss-nivån) och aktuell spotkurs hos underliggande, desto lägre blir risken för att Stop loss-nivån nås, men därmed också hävstången. Du kan hitta hävstången och de aktuella Finansierings- och Stop loss-nivåerna för alla Commerzbanks Mini Futures på

7 Mini Futures I 7 Exempel Investerare A tror att tyska DAX30-index kommer att stiga, medan Investerare B däremot tror på en fallande marknadsutveckling. Båda har ett kapital på kronor att investera. Båda investerarna informerar sig om olika hävstångsprodukter för att få ut högsta möjliga avkastning från sina olika marknadsförväntningar. Både optioner och terminer faller bort som alternativ, eftersom de förstnämnda förknippas med komplexa optionsberäkningar och de sistnämnda med höga risker (t.ex. marginalsäkerhetskrav). Mini Futures erbjuder något som passar både Investerare A:s och B:s förväntningar på marknaden. De erbjuder hävstångseffekt och deras höga transparens gör det enkelt att följa priserna hela tiden. DAX30-index handlas vid köptillfället till punkter. Investerare A bestämmer sig för en Mini Long med en Finansieringsnivå på 5000 punkter. Investerare B väljer istället en Mini Short med en Finansieringsnivå på punkter. Pris Mini Long = (indexkurs aktuell finansieringsnivå) x paritet x [ev. växelkurs EUR/SEK] = (6600 punkter punkter) x 1/2 000 x 9,00 = 7,20 kr I januari 2007 hade DAX en notering på punkter. Paritet för vald Mini Future är 2 000:1. Investerare A:s Mini Long kostar därför 7,20 kr. Pris Mini Short = (aktuell finansieringsnivå indexkurs) x paritet x [ev. växelkurs EUR/SEK] = (9000 punkter punkter) x 1/2 000 x 9,00 = 10,80 kr Den dagliga Finansieringskostnaden hos Investerare A:s Mini Long blir 0,6849 punkter med en årsränta på 5 % (5 000 x 0,05/365). Finansieringsnivån höjs varje dag med detta belopp och ligger efter en månad på 5 020,55 punkter ( ,6849 x 30). Avståndet mellan Finansieringsnivån och Stop loss-nivån som bestämdes vid emissionen av Mini Futuren återställs sedan en gång i månaden. Investerare B:s Mini Short kostar med en Finansieringsnivå på indexpunkter 10,80 kr. Den dagsaktuella Finansieringsnivån för B:s Mini Short befinner sig längre ifrån spotpriset för DAX30 än vad A:s Mini Long gör, och den har därför ett större säkerhetsavstånd (riskbuffert). Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investerare B:s Mini Short får enligt samma metod en daglig Finansieringskostnad på 1,2329 punkter (9 000 * 0,05/365). Efter en månad har Finansieringsnivån sjunkit till 8963,01 punkter ( ,2329 * 30). Även i det här fallet justeras Stop loss-nivån en gång i månaden. Vi antar i denna broschyr (för enkelhetens skull) att växelkursen EUR/SEK hålls konstant vid 9 kr.

8 8 I Mini Futures Hävstång = spotpris x paritet x [ev. växelkurs] Pris Mini Future Hävstång Mini Long 6600 x (1/2 000) x 9 = = 4,13 7,20 Hävstång Mini Short Hävstången Hävstången anger hur mycket mer eller mindre värdet i Mini Futuren ändras procentuellt, när kursen för underliggande tillgång rör sig 1 %. Hävstången för respektive Mini Future räknas ut till vänster: Mini Long Stiger (sjunker) DAX30-index med 1 %, stiger (sjunker) värdet på Mini Long med 4,13 %. Stiger DAX till exempel med 5 % till 6930 indexpunkter så stiger värdet på Mini Long 4,13 gånger så mycket, dvs. med 20,65 % (4,13 x 5 %) från 7,20 kr till 8,69 kr. = 6600 x (1/2 000) x 9 = 2,75 10,80 Mini Short Sjunker (stiger) DAX30-index med 1 %, stiger (sjunker) värdet på Mini Short med 2,75 %. Faller DAX till exempel med 5 % till 6270 indexpunkter så stiger värdet på Mini Short 2,75 gånger så mycket, dvs. med 13,75 % (2,75 x 5 %) från 10,80 kr till 12,29 kr. Scenario 1 Stigande DAX-index Mellan januari och juli 2007 steg DAX30-index med punkter (+ 21 %). Med en sådan kursstigning blev Investerare A glad: A:s investering på kr i 1388 Mini Long växte med 80 % till kr mellan januari och juni. Detta medan Investerare B gjorde en tydlig förlust med sina 925 Mini Short. Stigande DAX Värdeutveckling (normerad procent) 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % DAX 30 Mini Long DAX 30- index DAX 30 Mini Short DAX30-index Mini Long Mini Short Januari ,20 kr 10,80 kr Antal Mini Futures Investerat kapital kr kr Juni ,94 kr* 5,50 kr** Kapital kr 5087 kr Avkastning 21 % 80 % 49 % * Mini Long: Efter justering av Finansieringsnivån till 5 123,28 punkter. ** Mini Short: Efter justering av Finansieringsnivån till 9 221,92 punkter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

9 Mini Futures I 9 Scenario 2 DAX sjunker Mellan juli och mars 2007 sjönk DAX30-index med punkter ( 22,5 %). Nu blev förutsättningarna omvända för Investerare A och B. Värdet på A:s Mini Long föll med 69 %, från kr till kr. Investerare B däremot satsade däremot på en sjunkande marknad och gick med vinst tack vare att index sjönk. Värdet på B:s Mini Short nästan tredubblades mellan juli 2007 och mars 2008 och steg från kr till kr. DAX30-index Mini Long Mini Short Juli ,94 kr 5,50 kr Antal Mini Futures Investerat kapital kr kr Mars ,01 kr* 15,10 kr** Kapital 3095 kr kr Avkastning 23 % 69 % 175 % * Mini Long: Efter justering av Finansieringsnivån till 5 308,20 punkter. ** Mini Short: Efter justering av Finansieringsnivån till 9 554,80 punkter. Sjunkande DAX Värdeutveckling (normerad procent) 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % DAX 30 Mini Long DAX 30- index DAX 30 Mini Short Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Sammanfattning De båda scenarierna visar att det går att skapa överproportionell avkastning med Mini Futures, både när marknaden stiger och när den sjunker. Men hävstången som den reducerade kapitalinsatsen ger upphov till kan även gå emot investeraren. Därför är det viktigt att sätta upp egna Stop loss-nivåer och att dessa följs konsekvent. Om marknadsförväntningarna inte infrias, är det värsta som kan inträffa en totalförlust av det satsade kapitalet.

10 10 I Mini Futures BEST Mini Futures BEST Barrier Equals STrike Oavsett om du tror på ett starkt OMXS30-index (TM), sjunkande oljepris eller stigande guldpris, erbjuder Mini Futures BEST dig en sjätte växel för dina investeringar. Och detta med obegränsad löptid, oberoende av hur marknaderna rör sig. Det unika med Mini Futures BEST: Medan Stop loss-nivån ( Barrier ) hos klassiska Mini Futures ligger i närheten av Finansieringsnivån ( Strike ), är den hos Mini Futures BEST identisk med densamma. Därav BEST: Barrier Equals STrike

11 Mini Futures BEST I 11 Fördelen med BEST Fördelen med Mini Futures BEST är enkel: Den erbjuder dig som investerare mer flexibilitet och en högre hävstång. Ligger Stop loss-nivån över (hos Mini Long) eller under (hos Mini Short) Finansieringsnivån, kan inte hävstångseffekten hos en klassisk Mini Future användas fullt ut. Når underliggande aktiekurs Stop loss-nivån, så handelsstoppas den klassiska Mini Futuren även om underliggandes kurs därefter skulle stiga och ej berör Finansieringsnivån igen. En Mini Future BEST däremot, förfaller värdelös först när Finansieringsnivån nås. Även hos Mini Futures BEST gäller att investeraren betalar finansieringen av hävstången genom den dagliga justeringen av Finansieringsnivån och Stop loss-nivån, för den tidsperiod som han faktiskt håller sin Mini Future BEST. Mini Long BEST på EUR/USD USD 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 Euro/USD-växelkurs Finansieringsnivå = Stop loss Grafen ovan visar kursutvecklingen för EUR/USD. Hos en Mini Future BEST är Finansieringsnivån identisk med Stop lossnivån (Barrier Equals STrike), vilket bidrar till instrumentets genomgående höga hävstång. Prissättningen av en Mini Future BEST När Stop loss-nivån nås kommer Mini Futuren att förfalla och handelsstoppas omedelbart. Emittenten likviderar sin position i underliggande tillgång så fort marknadssituationen tillåter. Eventuellt Restvärde betalas sedan ut till innehavaren av Mini Futuren ifråga. Beroende på om det är en klassisk Mini Future eller en Mini Future BEST det handlar om, ser emittentens kursrisk olika ut. Vi pratar här om emittentens s.k. Gap risk risken att marknaden tar ett språng förbi Finansieringnivån (dvs. marknaden uppvisar ett gap ) och att emittenten får likvidera sin position till ett ofördelaktigt marknadspris, vilket kan leda till en stor förlust. Detta medför att priset för en Mini Future och en Mini Future BEST kommer skilja sig åt. Klassiska Mini Futures När Stop loss-nivån nås, kommer emittenten likvidera sin position till marknadspris så snabbt som möjligt, och betala ut Restvärdet - skillnaden mellan det erhållna marknadspriset och Finansieringsnivån. I det fall att marknaden tar ett språng och emittenten inte ens kan lividera sin position till ett pris motsvarande Finansieringsnivån, kommer Restvärdet för Mini Futuren bli noll, och innehavaren förlorar hela skillnaden mellan Finansieringsnivån och Stop loss-nivån. Avståndet mellan Finansieringsnivån och Stop lossnivån kan därför beskrivas som en säkerhetsbuffert som emittenten har för att skydda sig mot plötsliga stora kursrörelser.

12 12 I Mini Futures BEST Mini Futures BEST Eftersom avståndet mellan Stop loss-nivån och Finansieringsnivån är noll, kommer en Mini Future BEST att förfalla värdelös då Finansieringsnivån nås. Sett från emittentens synvinkel existerar ingen säkerhetsbuffert som hos en klassisk Mini Future, vilket ökar risken för en stor förlust om marknaden tar ett språng förbi Finansieringsnivån. Detta benämns som emittentens Gap risk, och är en kursrisk som emittenten måste ha kompensation för. Därför kommer en Mini Future BEST handlas till en premie gentemot motsvarande klassiska Mini Future. En Mini Future BEST har därför ett högre pris. Premien kan sägas vara kostnaden för den extra flexibilitet och hävstång en Mini Future BEST erbjuder investaren, då den förfaller senare och därmed kan handlas längre än motsvarande klassiska Mini Future. Premien går helt förlorad då Stop loss-nivån nås. Investeraren vet därför alltid vad den maximala kostnaden blir för en extrem marknadsrörelse. Det är därför relevant för investeraren att jämföra bufferten hos en klassisk Mini Future mot premien i motsvarande Mini Future BEST för att se vad som är en passande investering.

13 Skillnaden mellan Mini Futures och Mini Futures BEST I 13 Skillnaden mellan Mini Futures och Mini Futures BEST 3 olika scenarier Mini Futures BEST skiljer sig från klassiska Mini Futures, eftersom Stop loss-nivån hos den förre alltid är lika med Finansieringsnivån. Detta leder till betydande skillnader i hur varianterna fungerar under olika marknadssituationer, och därmed också en skillnad i prissättningen. Vi ska i detta avsnitt jämföra en Mini Future BEST med motsvarande klassiska Mini Future under 2 olika marknadsscenarier. Antag följande: Vi har underliggande Aktieindex A som just nu handlas vid 115 punkter, en klassisk Mini Long samt en Mini Long BEST, båda med Aktieindex A som underliggande. Den klassiska Mini Futuren har sin Stop loss-nivå satt till 110, och dess Finansieringsnivå satt till 100. Stop loss-nivån för Mini Long BEST väljs också till 110, vilket är samma som dess Finansieringsnivå. Premien för gap-risken i Mini Long BEST antas just nu vara 2 kr, vilket beror på underliggande tillgång och rådande marknadssituation. Vi antar vidare att det går en Mini Future per underliggande tillgång. Priset för Mini Long BEST blir 7 kr medan priset för den klassiska Mini Futuren blir 15 kr, se beräkningar till höger. Detta faktum leder till att förlustrisken för en Mini Long BEST med samma Stop loss-nivå är lägre än hos motsvarande klassiska Mini Long. Prisberäkningar Klassisk Mini Long: (indexkurs aktuell Finansieringsnivå) = ( ) = 15 Mini Long BEST: = (indexkurs aktuell Finansieringsnivå) + premie = ( ) + 2 = 7

14 14 I Mini Future BEST Scenario 1: Mini Long Indexpunkter Stop loss Finansieringsnivå 95 Scenario 1: Index A sjunker till 109 Mini Long: Mini Long förfaller och handelsstoppas, då Stop loss-nivån 110 nås. Innehavaren erhåller Restvärdet, som är det genomsnittliga priset till vilket emittenten lyckas likvidera positionen i underliggande, i detta exempel 110 kr. Resultatet för denna kursutveckling blir en förlust på 5 kr. 90 Index Scenario 1: Mini Long BEST Indexpunkter Stop loss = Finansieringsnivå Mini Long BEST: Då Finansieringsnivån är satt till 110 förfaller även Mini Long BEST då 110 berörs. Resultatet av denna investering är en förlust på 7 kr. Anledningen till att förlusten blir större för en Mini Long BEST är de extra 2 kronorna som erlades vid köpet, och kan sägas vara kostnaden för den garanterade Stop loss-funktionen som en Mini Long BEST erbjuder. Den garanterade Stop lossen förklaras vidare i Scenario Index Scenario 2: Index A uppvisar ett gap och sjunker snabbt under 100 i börsöppningen Scenario 2: Mini Long Indexpunkter Stop loss Mini Long: Mini Long förfaller redan vid 110. På grund av marknadssituationen kan emittenten inte likvidera sin position till ett marknadspris över Finansieringsnivån 100. Inget Restvärde kan därför betalas ut till innehavaren, som i detta fall riskerar att förlora maximalt 15 kr Scenario 2: Mini Long BEST Indexpunkter Index Finansieringsnivå Mini Long BEST: Mini Long BEST förfaller också när 110 berörs. Total förlust är däremot endast 7 kr. Det är här fördelen med BEST-konceptet visar sig: Stop loss-nivån vid 110 för en Mini Long BEST är garanterad, till skillnad mot en klassisk Mini Long, där innehavaren är helt beroende av till vilket pris emittenten kan lösa upp sin position i underliggande för att kunna betala ett restvärde. Ägaren till en Mini Long BEST vet däremot redan vid köptillfället vad den maximala kostnaden är för ett stort kursfall Stop loss = Finansieringsnivå Mini Futures BEST förfaller därför ALLTID utan Restvärde Index Tänk på: En Mini Future BEST kan ha högre hävstång än motsvarande klassiska Mini Future, och innebär därmed högre prisrisk för dig som investerare.

15 Mini Future BEST I 15 Sammanfattning Mini Futures BEST är i många fall en mer flexibel investering än klassiska Mini Futures: En Mini Future BEST prissätts med en premie jämfört med en klassisk Mini Future, på grund av gap-risken. Denna premie kan sägas vara kostanden för den garanterade Stop loss-nivån innehavaren av en Mini Future BEST erbjuds, då innehavaren till en klassisk Mini Future inte kan vara säker på underliggande tillgångs kursutveckling eller Restvärdets nivå, skulle Stop loss-nivån beröras. Högre transparens: Skulle underliggandes pris nå Stop loss-nivån, vet innehavaren till en Mini Future BEST från början vad den maximala kostnaden för denna rörelse blir nämligen den premie för gap-risken han erlade vid köpet. Han kan agera i marknaden innan underliggandes pris rör sig så långt, medan innehavaren till en klassisk Mini Future däremot kan komma att lida en större förlust, motsvarande hela avståndet mellan Finansieringsnivån och Stop loss-nivån. De investerare som tror på en stigande (Long) eller sjunkande (Short) marknad och att Stop loss-nivån inte nås, kan handla en Mini Future BEST nära Finansieringsnivån och få en högre hävstång på sitt kapital än i en klassisk Mini Future. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

16 16 I Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Hur påverkar en utdelning min Mini Future? Generellt för Commerzbank hela utdelningen vidare till innehavaren av respektive Mini Future eller Mini Future BEST. För Mini Futures och Mini Futures BEST på europeiska aktier innebär det vanligtvis att Finansieringsnivån och Stop loss-nivån justeras nedåt i storlek med utdelningen. Vad innebär tillägget BEST för en Mini Future? Hos en Mini Future BEST är Stop lossnivån identisk med Finansieringsnivån. För investeraren innebär det att det går att spekulera med ännu aggressivare produkter tack vare en ännu högre hävstångseffekt. Commerzbank erbjuder Mini Futures BEST på svenska aktier, aktieindex, ädelmetaller och Brent-olja. Varför ändras Finansieringsnivån på mina Mini Futures? Lösenpriset hos en Mini Future motsvarar dess Finansieringsnivå. Som investerare har du full exponering mot underliggandes utveckling, även då du inte har erlagt en fullständig kapitalinsats. Det är där som hävstångseffekten för en Mini Future uppstår. Emittentens finansieringskostnader debiteras investeraren genom att Finansieringsnivån justeras. För Mini Long innebär det att Finansieringsnivån stiger med ett belopp varje dag. För en Mini Short fungerar det annorlunda. Här lånas och säljs underliggande tillgång. Genom värdepapperslån ( blankning ) uppstår kostnader som vanligtvis kompenseras genom de ränteintäkter som behållningen av försäljningen och samtidig investering ger. Första handelsdagen i varje månad (varje dag för Mini Futures BEST) justeras Stop loss-nivån för att undvika att den passeras av Finansieringsnivån, och för att bibehålla ett fastställt avstånd till Finansieringsnivån. Aktuell räntesats för Mini Futures hittar du på vår hemsida för respektive produkt. När kan Mini Futures knockas? Mini Futures kan förfalla under de tider som dess underliggande tillgång handlas. För OMXS30-index (TM) och alla svenska aktier gäller handelstiderna på NasdaqOMX som är från , medan DAX30-index handlas på Xetra som är öppet från ca Det kan också vara så att Mini Futures förfaller på tider då de inte går att handla på NDX-börsen. Så är fallet t.ex. med utländska aktier, valutor, Brent-olja och ädelmetaller. Hur kan jag följa och beräkna aktuellt pris på min Mini Future? Priset på en klassisk Mini Future är enkelt att räkna ut. För en Mini Long motsvaras det av skillnaden mellan aktuellt marknadspris ( Spotpris ) hos den underliggande tillgången och Mini Futurens Finansieringsnivå, multiplicerat med pariteten. För en Mini Short subtraheras Finansieringsnivån från Spotpriset. För Mini Futures på underliggande tillgångar i en annan valuta än kronor måste respektive växelkurs tas med i beräkningen. Mini Futures BEST handlas med en premie gentemot motsvarande (samma Finansieringsnivå) klassiska Mini Future, vilket beror på den extra risk som emittenten tar på sig.

17 Vanliga frågor och svar I 17 Varför motsvarar inte Restvärdet för Mini Futuren alltid differensen mellan Finansieringsnivån och Stop loss-nivån? När Stop loss-nivån nåtts för en Mini Future likviderar emittenten sin hedge. Hur stort Restvärdet blir framgår av differensen mellan Finansieringsnivån och det uppnådda priset vid likvideringen av hedgen. Beloppet motsvarar inte nödvändigtvis differensen mellan Finansieringsnivå och Stop lossnivå. Vid extrema kursrörelser, till exempel vid börsöppningen eller vid ekonomiska rapporter, kan Restvärdet till och med bli noll. Detta sker dock bara för Mini Long när priset på underliggande tillgång sjunker under Mini Futurens Finansieringsnivå, eller för en Mini Short när priset på underliggande tillgång stiger över Mini Futurens Finansieringsnivå. För Mini Futures BEST är Restvärdet ALLTID noll, eftersom avståndet mellan Finansieringsnivån och Stop loss-nivån är noll. Varför ändras spreaden på mina Mini Futures? Som ledande emittent är Commerzbank angelägen om att erbjuda små och attraktiva spreadar för investerarna. Hur stora spreadarna är varierar och någon garanti finns inte för att de håller en viss storlek. Generellt är det marknadsläget och likviditeten i den underliggande tillgången som avgör hur stor spreaden blir. För vem är Mini Futures en passande investering? Klassiska Mini Futures och Mini Futures BEST kan användas för en rad olika marknadsuppfattningar och investeringsstrategier på börsen: Korta och långfristiga kursförändringar kan utnyttjas med hävstång och det utan att något tidsvärde går förlorat. Det går att göra vinst på såväl stigande som fallande kurser och det utan att behöva utföra några komplexa beräkningar som för optioner. Hur ser jag skillnad mellan Mini Futures och Mini Futures BEST hos min mäklare? Alla Mini Futures har en börskod, som visas hos din mäklare. Börskoden för en Mini Future BEST börjar alltid på B. Exempel: B LONGOMX A CBK är en Mini Future BEST med svenska OMXS30-index (TM) som underliggande tillgång och Commerzbank som emittent. Mini Futurens aktuella Finansieringsnivå och Stop loss-nivå hittar du på Commerzbanks hemsida Hur handlar jag med Mini Futures? Commerzbanks klassiska Mini Futures och Mini Futures BEST är noterade som värdepapper på Nordic Derivatives Exchange (NDX). De är registrerade hos Euroclear Sweden AB. De kan därför köpas och säljas precis som vanliga aktier, Standardwarranter och Turbowarranter under hela löptiden, förutsatt att en knock out-händelse ej ägt rum. Det enda som behövs är ett VP-konto eller en depå hos en mäklare. Handeln med klassiska Mini Futures och Mini Futures BEST sker via Internet, via Din bank eller via Din mäklare. Inga andra avgifter

18 18 I Vanliga frågor och svar än det normala courtaget till Din mäklare eller bank utgår. Commerzbank AG uppbär inget courtage. Commerzbank åtar sig att vara marknadsgarant ( Market Maker ), och garanterar likviditeten i alla Commerzbanks klassiska Mini Futures och Mini Futures BEST under hela handelsdagen. Du kan därför köpa och sälja klassiska Mini Futures och Mini Futures BEST lika enkelt som Standardwarranter och aktier. Förutom hos Din mäklare hittar Du realtidspriser och annan viktig information om klassiska Mini Futures och Mini Futures BEST på Commerzbanks hemsida för warranter,

19 Ansvarsfriskrivning I 19 Ansvarsfriskrivning I denna handledning beskrivs en del av de risker som finns med Mini Futures, dock inte alla risker och andra viktiga förhållanden angående Mini Futures. Du bör inte handla med Mini Futures om du inte till fullo förstår hur investeringen fungerar och omfattningen av den risk du tar. Handel med Mini Futures är inte lämpligt för alla som får den här informationen. Du bör läsa eller låta din bank eller mäklare förklara det prospekt som upprättats inför noteringen av Mini Futures innan du fattar några investeringsbeslut. Vissa Mini Futures har hävstångseffekt, vilket innebär att en relativt liten rörelse i underliggande aktie eller index kan innebära en stor rörelse i priset på Mini-Futurerna. Detta kan vara både till din fördel och din nackdel. Investerare påminns om att alla investeringar innebär en finansiell risk och det kan vara svårt för investerare att sälja sin investering. Köp- och säljkurser i Mini Futures kanske inte alltid kan ställas och även om de ställs kan det ibland vara svårt att få ett marknadsmässigt pris. Commerzbank AG kan vara den enda aktör som ställer kurser i vissa eller samtliga Mini Futures. Detta kan påverka en investeringskalkyl negativt. Priset på Mini-Futurerna och aktier noterade utomlands skulle kunna påverkas, såväl positivt som negativt, av förändringar i växelkursen för den främmande valutan. Handel i Mini Futures innebär restriktioner i vissa länder och för olika sorters kunder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i Mini Futures är förenad med risk och investeringens värde kan såväl öka som minska, och det är inte säkert att investerat kapital kan återbetalas. All information i denna broschyr är baserad på källor som Commerzbank AG anser tillförlitliga, men ingen garanti kan lämnas av Commerzbank AG avseende informationens riktighet. Information i broschyren kan ändras utan föregående meddelande. Broschyren är sammanställd uteslutande i informationssyfte och inte avsett som och får därför inte heller betraktas som ett erbjudande eller ansökan om att förvärva eller sälja Mini Futures. Commerzbank-koncernen samt dess anställda och uppdragstagare kan äga och förvärva Mini Futures och dem underliggande tillgångar, handla med såväl sådana värdepapper som derivat baserade på sådana värdepapper, samt sälja dessa, när helst man anser det lämpligt. Commerzbank-koncernen kan utfärda Mini Futures på aktier med vilka koncernen har affärseller andra relationer. Commerzbank-koncernen ikläder sig inget som helst ansvar för utgift, förlust eller skada som uppstår till följd av eller på något sätt i samband med utnyttjandet av informationen i denna broschyr. Med denna broschyr Commerzbank AG tillhandahåller endast information om bankens produkter, varför den inte utgör investeringsrådgivning. Om du vill ha ytterligare information eller om du vill handla med Mini Futures bör du kontakta din investeringsrådgivare. Denna information är utfärdad av Commerzbank AG. 2012

20 Commerzbank AG Corporates & Markets Equity Markets & Commodities Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Warrantlinjen: E-post: Internet:

Mini Futures & Mini Futures BEST

Mini Futures & Mini Futures BEST Mini Futures & Mini Futures BEST Innehåll 04 Mini Futures Varifrån kommer Mini Futurens hävstång? Daglig Finansieringskostnad Stop loss-nivån och beräkning av Restvärdet Exempel 10 Mini Futures BEST Fördelen

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Börshandlade investeringsprodukter - möjligheternas sparande

Börshandlade investeringsprodukter - möjligheternas sparande 1 UTBILDNING: BÖRSHANDLADE INVESTERINGSPRODUKTER INLEDNING NDX-Investerarskola Köpwarrant Förslust Vinst Lösenpris Börshandlade investeringsprodukter - möjligheternas sparande Börshandlade investeringsprodukter

Läs mer

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets Maxcertifikat Istället för aktier En produkt från Handelsbanken Capital Markets Handelsbankens maxcertifikat Maxcertifikat ger dig möjlighet till god avkastning, till lägre risk än aktier. Handelsbankens

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: ASSA ABLOY AB Husqvarna AB Investor AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Scania AB Securitas AB SSAB Svenskt

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

Värdepappersbelåning och säkerhetskrav

Värdepappersbelåning och säkerhetskrav Värdepappersbelåning och säkerhetskrav Securities VÄRDEPAPPERSBELÅNING KREDIT Med värdepappersbelåning kan du som investerare få en flexibel finansiering av din handel, och möjligheten att frigöra likviditet

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r Här hittar du allmän information om ränteswappar som kan handlas hos Danske Bank. Ränteswappar och swaptioner kan handlas OTC

Läs mer

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 11 Indexbevis 1 Innehåll 1. Grundpositionerna 1.1 Köpt köpoption 1.2 Såld köpoption 1.3 Köpt säljoption 1.4 Såld säljoption 2. Konstruktion av indexbevis 3. Avkastningsanalys 4. Knock-in optioner 5.

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s k o n t r a k t

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s k o n t r a k t I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s k o n t r a k t Här hittar du allmän information om valutaoptionskontrakt som handlas hos Danske Bank. Valutaoptioner kan handlas OTC med oss som motpart.

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 juni 2008 en framställning från Roschier Advokatbyrå AB. I framställningen ställs frågor rörande tillämpningen

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK

Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK Fonden Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK erbjuder försäkringstagare möjligheten att delta 100% i en positiv utveckling av OMX Stockholm 30 Index, en förtida inlösen

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat valutor x 15 tjäna pengar vid nedgång

Swedbanks Bear-certifikat valutor x 15 tjäna pengar vid nedgång Swedbanks Bear-certifikat valutor x tjäna pengar vid nedgång Tror du att marknaden kommer falla, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer att försvagas mot SEK? Då kan Swedbanks Bear-certifikat

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Fastställd av kommunstyrelsen 2011-06-21, 181 Gäller från och med 2011-10-18 Förord Detta dokument

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat x 8 tjäna pengar vid uppgång

Swedbanks Bull-certifikat x 8 tjäna pengar vid uppgång Swedbanks Bull-certifikat x 8 tjäna pengar vid uppgång Tror du på uppgång? Med Swedbanks Bull-certifikat får du riktigt hög avkastning vid marknadsuppgång. Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r ä n t e o p t i o n e r Här hittar du allmän information om ränteoptioner som handlas hos Danske Bank. När du köper ränteoptioner får du antingen en rättighet eller en skyldighet

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är högriskplaceringar

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med

TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Läs mer

Del 19 Buffertbarriär

Del 19 Buffertbarriär Del 19 Buffertbarriär Innehåll Indexbevisets konstruktion... 3 Barriäroptioner... 3 Konstruktion av kursfallsskydd med barriäroption... 3 Avkastningsanalys med knock-in-barriär... 4 Optionens lösenkurs...

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj: Börshandlade

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier

www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier www.danskebank.se Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier Intressant placering till begränsad risk Chefekonomen har ordet Genom en

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är högriskplaceringar

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de värdepapper ( Värdepapperen eller Certifikaten ) som emitteras

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN INTRÄDESPROV 13.6.2005 UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Namn. Personbeteckning. Ifylles av examinator:

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN INTRÄDESPROV 13.6.2005 UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Namn. Personbeteckning. Ifylles av examinator: Namn Personbeteckning - Ifylles av examinator: Uppgift 1: poäng SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN INTRÄDESPROV 13.6.2005 UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Bestäm huruvida följande påståenden stämmer, inte stämmer eller huruvida

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

DNR 06-7423-601 2006 :13. Warrantmarknaden en granskning av informationen till småsparare

DNR 06-7423-601 2006 :13. Warrantmarknaden en granskning av informationen till småsparare RAPPORT DEN 10 oktober 2006 DNR 06-7423-601 2006 :13 Warrantmarknaden en granskning av informationen till småsparare Warrantmarknaden en granskning av informationen till småsparare INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:21 2011-06-29 UTTALANDE

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:21 2011-06-29 UTTALANDE Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:21 2011-06-29 UTTALANDE Aktiemarknadsnämnden finner att det förfarande som beskrivs i framställningen inte skulle vara förenligt med god sed på aktiemarknaden. [Detta

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Unlimited Turbos. educatedtrading.bnpparibas.se. Broschyren utgör marknadsföringsmaterial

Unlimited Turbos. educatedtrading.bnpparibas.se. Broschyren utgör marknadsföringsmaterial Unlimited Turbos educatedtrading.bnpparibas.se En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Unlimited turbos är

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer.

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer. v.40 15 november 2009 Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Råvaruindex 8 Råvarukanalen 9 Graföversikt 11 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: 29.5.2006 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 19.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: ABB Ltd H & M Hennes & Mauritz AB OMXS30 Index Skandinaviska Enskilda Banken AB Volvo AB Med noteringsdag:

Läs mer

Veckoanalysen - OMX Tis 8 mars 2016 Skrivet av Per Stolt

Veckoanalysen - OMX Tis 8 mars 2016 Skrivet av Per Stolt OMX-index dagsdiagram, diagram källa: Infront) Veckoanalysen - OMX Tis 8 mars 2016 Skrivet av Per Stolt OMX-INDEX (1394,65): Visst föll OMX ned till 1325! Nu i upprekyl Sist vi tittade till OMX ur det

Läs mer

Spelregler. 2-6 deltagare från 10 år. En svensk spelklassiker

Spelregler. 2-6 deltagare från 10 år. En svensk spelklassiker En svensk spelklassiker Spelregler 2-6 deltagare från 10 år Innehåll: 1 spelplan, korthållare, 2 tärningar, 6 spelpjäser, 21 aktier, 20 lagfartsbevis, 12 obligationer, 21 finanstidningar, 40 börstips,

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022 låg risk Aktieindex- Obligation 6 år Grundutbud Erasmusbrug, Rotterdam Europeiska Aktieåterköp Placeringen ger exponering mot ett index av europeiska bolag

Läs mer

Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK v.40 6 december 2009 Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 8 Råvarukommentar 9 Högbergs högläge: Guld på $3000, minst! 10 Graföversikt

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Vontobel Investment Banking. Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer!

Vontobel Investment Banking. Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer! Vontobel Investment Banking Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer! 2 Vontobels hävstångsprodukter Hävstångsprodukter är mycket populära och har etablerat sig som en självständig form av kapitalplaceringar.

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer