Egna anteckningar och telefonnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egna anteckningar och telefonnummer"

Transkript

1 Egna anteckningar och telefonnummer Polismyndigheten i Stockholms län Information till dig som utsatts för brott Mer information finns på vår hemsida Läs under Utsatt för brott? Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras Kommunikationsenheten 2005

2 Vad polisen hjälper dig med Polisanmälan Om du har utsatts för brott bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. Du är inte skyldig att anmäla brott men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna tillvarata dina rättigheter, bland annat stöd och hjälp som samhället ska ge dig. Försäkringsbolagen och Brottsoffermyndigheten kräver i regel en polisanmälan för att de ska pröva frågan om ersättning för skador till följd av brott. Polisen är alltid skyldig att ta emot din anmälan. Vänd dig till närmaste polisstation. I vissa fall räcker det med att du lämnar uppgifter per telefon, i andra fall får du besöka polisstationen eller så kommer polisen hem till dig. Brottsutredning Om du gör en polisanmälan har vi skyldighet att informera dig om vissa saker, bland annat vad som händer med din polisanmälan och vilka beslut som fattas beträffande denna. Med din anmälan som underlag beslutar polisen eller åklagaren om en förundersökning (brottsutredning) ska inledas. Under brottsutredningen förhörs den som drabbats av brottet, den så kallade målsäganden, samt den misstänkte och eventuella vittnen. Eventuella tekniska bevis, som till exempel fingeravtryck, tas om hand av kriminaltekniker. Information om beslut som fattas i ditt ärende När du gör anmälan är polisen skyldig att fråga dig om du vill bli underrättad om olika beslut som fattas i ärendet. I samband med anmälan, eller senare, kan vi även komma att hålla förhör med dig samt med vittnen och eventuella misstänkta. Alla anmälningar diarieförs hos polisen och det är viktigt att känna till att uppgifter som lämnas till polisen och som redovisas i förhör i princip alltid kommer att underrättas den misstänkta gärningsmannen. Detta är polisens skyldighet och det är reglerat i förundersökningskungörelsen precis som skyldigheten att informera och fråga dig om du vill hållas underrättad.

3 När förundersökning inte inleds Om din anmälan inte leder till att förundersökning inleds, fattas ett särskilt beslut om detta. Ett sådant beslut utesluter dock inte att vissa utredningsåtgärder ändå utförs av polisen, till exempel efterforskning av stulna föremål. Framkommer det nya uppgifter som kan leda till att brottet klaras upp, återupptas förundersökningen. Nedläggning av förundersökning Nedläggning av förundersökning beslutas av polis eller åklagare. Detta sker då det till exempel inte går att få fram tillräcklig bevisning för beslut om åtal eller när spaningsuppslag saknas. Är du missnöjd med ett beslut om nedläggning kan du vända dig till åklagare för omprövning. Komplettering av polisanmälan Om du önskar komplettera tidigare anmälda uppgifter bör du i första hand kontakta den polismyndighet och arbetsenhet som utreder din anmälan. Om du har ytterligare frågor eller om du av någon anledning är missnöjd med hanteringen av anmälan kan du alltid kontakta chefen för den arbetsenhet som utreder din anmälan. Beslut om att väcka åtal Beslutet om att väcka åtal fattas av åklagare om denne anser att det finns tillräcklig bevisning för att få en fällande dom i en huvudförhandling i domstol. Åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Tingsrätten utfärdar därefter en stämning och beslutar om tidpunkt för huvudförhandling som du kallas till. Stöd och hjälp Polisens skyldigheter och dina rättigheter I samband med att du gör en anmälan om brott är vi skyldiga att informera dig om dina rättigheter till stöd och hjälp samt om vilka myndigheter och organisationer som kan lämna stöd och hjälpa dig. Med ditt medgivande kan vi förmedla kontakt till dessa myndigheter och organisationer. Du ska även tillfrågas om du vill bli underrättad om olika beslut som tas i ditt ärende. Ideella organisationer Ideella organisationer som brottsofferjourer kan ge dig hjälp och stöd. Många erbjuder samtal med utbildad stödperson och hjälp att bearbeta vad som hänt. Telefonnummer hittar du längre bak i häftet. En stödperson kan ge information om dina rättigheter och samhällets skyldigheter och kan förmedla kontakt med personer på olika myndigheter. Personen kan följa med till polisstationen eller domstolen. Hjälpen ges så länge du behöver den. Kvinnojouren kan även ordna skyddat boende för hotade kvinnor och barn. All hjälp är kostnadsfri. Socialtjänsten Socialtjänsten har ett ansvar för personer som utsatts för brott och för deras anhöriga. Ansvaret har formulerats i en särskild paragraf i socialtjänstlagen. Det kan gälla ekonomiskt, mentalt och materiellt stöd. Hälso- och sjukvård Vid fysisk eller psykisk ohälsa kan du söka hjälp via den allmänna eller privata sjukvården. Brottsoffer- och kvinnojourer kan ofta förmedla sådana kontakter. Tolk Vid språksvårigheter, allvarlig hörsel- eller talskada har du rätt till gratis biträde av tolk under utredningen hos polisen, vid rättegången och vid kontakter med till exempel socialtjänsten. Anmäl detta till polisen eller åklagaren. Stöd under utredning och rättegång Målsägandebiträde Om du har utsatts för ett sexuellt övergrepp eller annan brottslighet som innebär ett angrepp på din person kan du få ett juridiskt biträde, ett så kallat målsägandebiträde. Biträdet tar till vara dina intressen samt ger stöd och hjälp. Biträdet betalas av staten. Har du behov av sådant biträde bör du snarast möjligt anmäla detta till åklagare eller polis eller vända dig till tingsrätten. Det är tingsrätten som avgör rättten till målsägandebiträde och utser biträde.

4 Stöd i rättssalen Flera tingsrätter har vittnesstöd, utbildade personer som ger stöd och information till brottsoffer och vittnen. De vet hur en förhandling går till och kan informera om det. Vid själva rättegången har du rätt att ta med en stödperson. Det kan vara en person från brottsoffer- eller kvinnojouren, socialtjänsten eller någon du litar på och är trygg med. Kontakta tingsrätten eller någon brottsofferjour för mer information om vittnesstöd. Juridisk hjälp Utöver hjälpen hos polis och åklagare kan du vända dig till en advokatbyrå. För en fast avgift i högst två timmar kan du få rådgivning. Avgiften kan sänkas om du har låg inkomst. Behöver du sådan juridisk hjälp kan du kontakta en advokatbyrå, se telefonkatalogens gula sidor under advokatbyråer. Rättsskydd Din hemförsäkring kan innehålla ett så kallat rättsskydd. Den kan ersätta dina kostnader i samband med en skadeståndstvist. Vänd dig till ditt försäkringsbolag för att få veta mer om just din försäkring. Om du inte har rättsskydd kan du ansöka om rättshjälp. Allmän rättshjälp Om åtal är väckt för det brott du har utsatts för, beviljas ibland allmän rättshjälp genom advokat. Ansökan görs hos rätten. Du får betala en avgift för hjälpen, som beräknas efter din årsinkomst. Rättshjälpsmyndigheten kan lämna information, tfn Ersättningsfrågor Skadestånd Du har rätt att kräva skadestånd av gärningsmannen. Detta gör du genom polisen i samband med polisutredningen. I vissa fall är åklagaren skyldig att hjälpa dig med detta. Om skadestånd utdöms sänds domen automatiskt till Kronofogdemyndigheten som, om du önskar, kostnadsfritt hjälper dig att driva in beloppet. Försäkringsersättning Om den som dömts för brottet inte kan betala skadeståndet, eller om han eller hon inte anträffas, kan du ibland få ersättning via din försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag. Brottsskadeersättning Om den som dömts för brottet inte kan betala skadestånd och du inte har någon försäkring som täcker skadan, kan du i vissa fall få ersättning från staten. Information och ansökningsblankett finns hos Brottsoffermyndigheten, Box 470, Umeå, telefonnummer Samhällets möjligheter till skydd Besöksförbud Om det finns risk för att någon kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera dig kan du begära besöksförbud. Den som utsätter dig för hotet kan förbjudas att besöka eller kontakta dig. Åklagaren beslutar om besöksförbud, det kan ges på högst ett år men kan förlängas. Ansökan om besöksförbud görs hos polisen eller Åklagarmyndigheten i Stockholm, tfn Trygghetstelefon Polisen har mobila trygghetstelefoner att låna. Telefonerna är kopplade till polisens länskommunikationscentral. Ansökan görs hos din lokala polis. Skyddad personuppgift Vid mycket allvarliga hot kan du få dina adressuppgifter skyddade genom spärrmarkering i folkbokföringsregistret. Ett annat skydd i samband med flytt är kvarskrivning på den gamla adressen. Du får information om detta hos det lokala skattekontoret. Vid särskilt allvarliga hot kan du medges att under högst fem år använda fingerade personuppgifter. Beslut om detta meddelas av Stockholms tingsrätt efter ansökan hos Rikspolisstyrelsen.

5 Stöd- och hjälporganisationer i Stockholms län Brottsofferjourer: Nationell hemsida: Farsta Haninge/Nynäshamn Huddinge/Botkyrka Nacka/Tyresö/Värmdö Norrort Norrtälje Skärholmen Solna/Sundbyberg/Ekerö Spånga/Kista Stockholms innerstad/lidingö Södertälje/Salem/Nykvarn Södra Roslagen Västerort Nationell telefoncentral Stödcentrum (unga brottsoffer och medling): Järva Västerort City Söderort/Skärholmen Söderort/Farsta Söderort/Globen Tyresö Kvinnojourer: Solna/Sundbyberg/Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Nacka/Värmdö Norrtälje Sigtuna Vallentuna Tyresö Täby/Danderyd Väsby Österåker Södertälje/Salem/Nykvarn Botkyrka Sollentuna Upplands-Bro Tensta Rinkeby Tjejjourer: Siri, Norrtälje Stockholm Tyresö Järfälla Tensta Alla Kvinnors Hus (AKH): www. allakvinnorshus.org Expedition Jourtelefon Barnjouren dagtid Team för våldtagna kvinnor Övriga/Ideella organisationer: Prostitutionscentrum , Xist Tjejforum

6 Kriscentrum för Kvinnor - Stockholm Kvinnors Nätverk (Persisk- och arabisktalande) Terrafem (Nationell jourtelefon för kvinnor på 41 olika språk) Systerjour Somaya (För muslimska kvinnor och flickor) Kvinnojour Tjejjour BRIS - Barnens Rätt i Samhället Vuxentelefon om barn Bågen (för barn som bevittnat våld) Rädda Barnen (för barn och ungdomar i kris) Växel Linnamottagningen (för ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld, hot och förtryck) Kruton (för flickor år med behov av skyddat boende till följd av våld eller hot om våld från närstående) Stöd och rådgivning Stödcentrum mot incest Röda Korsets jourhavande kompis HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp Mansjouren i Stockholms län Mansjouren i Norrtälje Manscentrum i Stockholm Manscentrum i Haninge Bågen (för våldsamma män) RFSLs Brottsofferjour (För HBT-personer som varit utsatta för hot och våld) Polismyndigheten i Stockholms län Vart går man/ringer man? I nödsituation ring 112 Polisens kontaktcenter Polismyndigheten Mer information finns på vår hemsida: ww.stockholm.polisen.se Läs under Utsatt för brott? Polisen nära dig City polismästardistrikt Norrmalms polisstation Kungsholmsgatan Södermalms polisstation Torkel Knutssonsgatan Söderorts polismästardistrikt Västberga Gårdsväg Västerorts polismästardistrikt Sundbybergsvägen 15, Solna Roslagens polismästardistrikt Biblioteksgången 11, Täby Centrum Norrtälje sidooperativa avdelning Esplanaden Norrorts polismästardistrikt Tingsvägen 7, Sollentuna Nacka polismästardistrikt Jakobsdalsvägen 1, Nacka Strand Södertörns polismästardistrikt Flemingsbergs polisstation Björnkullavägen 9, Flemingsberg Handens polisstation Runstensvägen Södertälje polismästardistrikt Jovisgatan Gränspolisen (Arlanda flygplats) Tullgränd Övriga myndigheter i Stockholms län Stockholms tingsrätt Handens tingsrätt Huddinge tingsrätt Nacka tingsrätt Norrtälje tingsrätt Sollentuna tingsrätt Solna tingsrätt Åklagarmyndigheten Skatteverket Kronofogden Sjukvården Om någon är svårt skadad och är i behov av akut sjukvård ring alltid 112 till SOS-Alarm. Landstingets Vårdguide Stockholms läns landstings akutmottagning för våldtagna kvinnor Socialtjänstens jourer Stockholms stad Södertörnsjouren Nordvästjouren /04 Södertälje/Salem Nacka/Tyresö Norrtälje

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Jag vill veta hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? www.jagvillveta.se VUXNA 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Inledning

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN INLEDNING Flickor i strängt patriarkala familjer vars fri- och rättigheter är hotade har under det sista decenniet uppmärksammats inom socialtjänsten. Länsstyrelsen

Läs mer

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott? Har du utsatts för brott? Kort information om stöd och ersättning Misshandel Hot Våld Särskilt sårbara brottsoffer Mordför Stalkning Ofredande sök Internetrelaterade brott Sexuella övergrepp Brott med

Läs mer

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. 1 Aktuell lagstiftning Brottsbalken Brottsbalkens 3:e, 4:e och 6:e kapitel innehåller bestämmelser om olika former av våldsbrott och brott mot frihet och frid samt sexualbrott.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105)

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Innehållsförteckning Praktiska råd i mötet med en våldsutsatt kvinna 1 Våga fråga 1 Bemötande

Läs mer

det är ett BROTT bra att veta för dig som är ung

det är ett BROTT bra att veta för dig som är ung det är ett BROTT bra att veta för dig som är ung Vad är egentligen ett brott och hur vet man om man blivit utsatt? Är det OK att någon hotar en till livet i ett mail eller... Är mobbning ett brott? Har

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS 1(13) NORDMALINGS KOMMUN HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Dnr 09/SN063 750 Socialnämnden den 24 februari 2009, 56 Kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 39 2(13) 2008-10-12

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av Individ- och familjenämnden Nämnden för funktionshindrade Aldrenämnden september 2010 VÄSTERÅS STAD Handlingsplan för att bekämpa mäns våld

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Vindeln, Vännäs och Bjurholms kommuner i samarbete med Hälsocentralen Tre Älvar Antagen av ON, Bjurholms kommun 2011-04-06 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM VID VÅLD MOT KVINNOR

HANDLINGSPROGRAM VID VÅLD MOT KVINNOR Höglandets sjukvårdsområde Utarbetad av Anne-Len Jägsell Agneta Rahm-Johansson Margareta Svedman Katarina Drott Anna-Karin Arvidsson Malena Tiefenthal Datum: 2006-06-28 Upplaga nr. 2 Ersätter upplaga 1

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer