Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar."

Transkript

1 Vi är många som vill hjälpa Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Stora broschyren.pgm 2-3

2 Våld används för att få en person att göra något som hon inte vill, eller få henne att avstå något hon vill. Det medför att den som utsätts känner sig rädd, kränkt, hotad eller utsatt. Våld kan se olika ut: Psykiskt - Att hota, nedvärdera, begränsa, kontrollera och vara överdrivet svartsjuk, isolera från samhälle, släkt och vänner, skrämma, utöva emotionell eller ekonomisk utpressning, förstöra egendom, vara våldsam mot djur eller andra närstående. Fysiskt - Att knuffa, hålla fast, skaka om, ge örfil, nypa, bita, klösa, ta stryptag, dra i hår, blockera utgång, hindra en person från att äta, sova eller uppsöka sjukvård. Sexuellt - Att tvinga, övertala eller tjata sig till sexuella handlingar. Utsatt för våld? Många våldsutsatta kvinnor känner sig osäkra över om de handlingar deras partner utsätter dem för är våld. Vi vill här berätta om hur vi ser på våld. En relation ska bygga på ömsesidig respekt. Ingen ska behöva tolerera våld. Våld är brottsliga handlingar som ska polisanmälas. Barn som upplever våld i hemmet är brottsoffer och behöver eget stöd. Om du känner igen dig bör du ta kontakt med någon och tala om din situation. Det är aldrig för sent att ta sig ur en relation där våld eller andra kränkningar förekommer. Många kvinnor bryter upp och börjar på ett nytt liv. Ett telefonsamtal kan vara första steget. Du är inte ensam, det finns många som kan hjälpa. Stora broschyren.pgm 4-5

3 Kriscentrum för kvinnor i Lund Kriscentrum för kvinnor vänder sig till kvinnor som lever eller har levt i en destruktiv relation. Kriscentrum för kvinnor erbjuder: Rådgivning Samtal och behandling Ingen registrering eller journalföring Prennegatan 9, Lund Här kan du få hjälp Samhället erbjuder olika sorters stöd, hjälp och skydd som anpassas efter varje kvinnas och barns behov. Här hittar du information om var hjälpen finns. Kriscentrum för barn i Lund - Lysmasken Lysmasken är till för barn och ungdomar som upplevt våld eller bråk i sin familj. Lysmasken erbjuder: Samtal med en vuxen om det barnet varit med om Samtal med jämnåriga i samma situation Prennegatan 9, Lund Kvinnofridslinjen Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Kvinnofridslinjen erbjuder: Stöd och rådgivning dygnet runt Anonymitet Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen Stora broschyren.pgm 6-7

4 Socialtjänsten i Lomma kommun Socialtjänsten ansvarar för att våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp de behöver. Socialtjänsten kan bistå med: Rådgivning Information om rättigheter och möjligheter till stöd, hjälp och skydd Kontakt med andra instanser Skyddat boende Tillfällig ekonomisk hjälp Rådgivning i frågor om vårdnad, boende och umgänge för barnen Kontaktperson eller kontaktfamilj Kontakta Britt Midlöv, 1:e socionom, Om du behöver råd, stöd och hjälp akut under veckoslut och helger kan du vända dig till sociala jouren. Ring Polis och rättsväsende Våld mot kvinnor och barn är brottsliga handlingar. Det är viktigt att brott polisanmäls. En polisanmälan kan medföra att den som utsatts för brott får upprättelse och kan gå vidare med sitt liv och att förövaren ställs till svars för sina handlingar. En anmälan kan även medföra att den utsatte får ett större stöd av samhället. När polisen får kännedom om ett brott tar de upp en polisanmälan. En polisanmälan kan göras muntligt eller skriftligt av den utsatte själv eller av någon annan. En åklagare leder förundersökningen och beslutar om vilka åtgärder polisen skall vidta och om åtal ska väckas. Den som blivit utsatt för brott har rätt att få information om sina rättigheter och möjligheter till stöd, och vad som händer med ärendet under hela rättsprocessen. För att underlätta rättsprocessen kan den som utsatts för misshandel eller sexualbrott få juridiskt stöd av ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet ska tillvarata brottsoffrets intressen och ge stöd och hjälp under förundersökning och rättegång. Den utsatte kan även få en stödperson som finns som stöd under rättsprocessen. Det kan vara en närstående person. För att förhindra fortsatt hot och våld gör polisen en hot- och riskbedömning. De kan ge information om hur den utsatte kan skydda sig från våld. En ansökan om besöksförbud kan göras hos polisen för att motverka fortsatta hot, förföljelser och trakasserier i icke brådskande ärenden SOS Alarm 112 i akuta situationer Läs mer om brottsofferfrågor och rättsprocessen på Stora broschyren.pgm 8-9

5 Hälso- och sjukvård Våld påverkar kvinnors hälsa. Det är viktigt att söka vård och behandling i tid. Om du fått skador är det viktigt att skadorna tas om hand och dokumenteras av sjukvården. Dokumentationen kan användas som bevis vid en eventuell polisanmälan. Primärvården Du kan kontakta vårdcentralen för att få råd, bedömning, vård eller behandling. Vårdcentralen i Lomma Vårdcentralen i Bjärred Akut sjukvård Vid behov av akut vård ska du vända dig till akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Lund Getingevägen 4, Akutmottagningen SOS Alarm 112 i akuta situationer Om du blivit utsatt för våldtäkt eller sexuella övergrepp kan du vända dig till Kvinnoklinikens akutmottagning på Universitetssjukhuset i Lund. De erbjuder akut vård och omhändertagande samt samtalsterapi och stöd Kvinnojouren i Lund Kvinnojouren i Lund vänder sig till kvinnor som blivit utsatta för våld eller annan kränkande behandling. Kvinnojouren erbjuder: Stöd och rådgivning Skyddat boende Praktiskt stöd Stöd i kontakt med myndigheter Anonymitet och ingen registrering Terrafem Terrafem är till för kvinnor och flickor med utländsk bakgrund som utsatts för våld eller annan kränkande behandling. De ger stöd och råd på flera olika språk. Terrafem erbjuder: Stöd- och rådgivning Juridisk rådgivning Skyddat boende och stödlägenheter Stora broschyren.pgm 10-11

6 Tjejjouren i Lund och Malmö Tjejjouren är till för tjejer som befinner sig i en svår situation. Inget problem är för litet eller för stort. Tjejjouren erbjuder: Samtalsstöd Stöd i kontakt med myndigheter. Anonymitet och ingen registrering , samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen. (msn chatt) RFSL Brottsofferjour Den som blivit utsatt för partnervåld kan vända sig till RFSL brottsofferjour för stöd och rådgivning Brottsofferjouren Brottsofferjouren vänder sig till personer som blivit utsatta för brott. Brottsofferjouren erbjuder: Råd och stöd Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag Stöd i samband med rättegång Viktiga råd Här hittar du råd om det som är viktigt att tänka på för den som överväger att separera från en våldsam eller kränkande partner. Det kan kännas svårt, men tänk på att det finns stöd att få. Stora broschyren.pgm 12-13

7 När ni lever tillsammans Lämna din partner. Varken du eller dina barn ska behöva tolerera våld. Våldet och kränkningarna sker vanligtvis allt oftare och blir allt grövre. Berätta för någon, gärna en professionell person. Det ger dig perspektiv på tillvaron och hjälp att reda ut din situation. För dagbok över våldet och kränkningarna så att du lättare kommer ihåg vad som hänt. Tro inte på din partner när han säger att han ska förändra sitt beteende. Uppsök läkarvård om du får skador, så att skadorna tas om hand och dokumenteras inför en eventuell polisanmälan. Polisanmäl din partner. Våld är brottsliga handlingar. Förbered din flykt. Ha en väska packad med det nödvändigaste. Fråga om du kan komma akut till en närstående. Tala med kvinno- jouren eller socialtjänsten om skyddat boende. Ha kontanter undangömda. Kom överens om ett kodord tillsammans med någon du litar på som ska larma om ordet sägs. Se till att din partner inte har uttagsrätt till dina konton. Gör en lista på det du vill ha med dig vid en framtida separation. Ställ dig i bostadskö. Om du måste lämna hemmet akut För dig Id-kort och pass Kontanter, kreditkort, kontonummer Viktiga dokument, avtal, kontrakt, nycklar Mobiltelefon och mobilladdare Läkemedel Hygienartiklar, linser och glasögon Ombyteskläder och ombytesskor Ytterkläder Foton och viktiga minnessaker För barn Läkemedel Napp, barnvagn m. m. Viktiga leksaker, snuttefilt, gosedjur Skolschema, skolböcker och viktiga tider Hygienartiklar, glasögon Ombyteskläder och ombytesskor Ytterkläder Badkläder, gympakläder, regnkläder Stora broschyren.pgm 14-15

8 När ni separerar Du kan bo tillfälligt på ett skyddat boende eller hos en närstående om det är du som lämnar hemmet. Sök egen bostad. Du kan begära kvarsittningsrätt på den gemensamma bostaden och använda den i bostadsbyte. Du har rätt att ta med dig barnen om du bedömer att det är för deras bästa. En våldsam förälder har allvarliga problem i sitt föräldraskap. Tala med förskola och skola om du inte vill att din partner ska hämta dem. Du har rätt att ta med dig dina tillhörigheter. Om du inte får med dig allt kan du hämta det som är mindre viktigt senare. Ändra din adress. Begär tillfällig eftersändning om du bor på ett skyddat boende. Du kan ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten om du är i en svår ekonomisk situation. Se till att din före detta partner inte har uttagsrätt till dina konton. Säg upp avtal och kontrakt som står i ditt namn, annars kan du få betalningsanmärkningar om din före detta partner inte betalar. Sjukanmäl dig om du inte orkar med att arbete. Tala med en läkare om sjukskrivning. Olika sätt att skydda dig Byt lås, installera säkerhetskedja och kikhål i dörren och byt till oregistrerat kontantkort eller hemligt telefonnummer. Du kan få hjälp om du är rädd eller hotad. Det finns skyddsåtgärder såsom skyddat boende, besöksförbud, trygghetspaket och skyddade personuppgifter. Tala med socialtjänsten eller polisen för mer information. Efter separationen Begränsa kontakten med din före detta partner. Det underlättar för dig att gå vidare i livet. Prata med någon professionell för att bearbeta dina upplevelser och reda ut dina känslor och tankar om separationen. Barn som upplevt våld i hemmet behöver eget stöd. Kontakta social- tjänsten för rådgivning. Gör en polisanmälan. På så sätt kan våldet få ett slut, du få upp- rättelse och din partner ställas till svars för sina handlingar. Begär ett målsägandebiträde om du polisanmäler så att du får juri- diskt stöd under rättsprocessen. Ansök om försörjningsstöd hos socialtjänsten och bostadsbidrag hos Försäkringskassan om du är i en svår ekonomisk situation. Se till att barnbidrag sätts in på ditt konto om barnen bor med dig. Ansök om underhållstöd hos försäkringskassan om barnen bor med dig. Om du har skulder kan du få hjälp att göra upp en avbetalningsplan. Kontakta en jurist eller socialtjänsten om du är oense med din före detta partner angående vårdnad, boende och umgänge för barnen. Ansök om skilsmässa hos tingsrätten. Begär bodelning om du inte får det du har rätt till. Berätta för Migrationsverket om våldet om du är i Sverige på anknytning till din partner. Begär tolk om du inte hör eller förstår svenska. Stora broschyren.pgm 16-17

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Jag vill veta hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? www.jagvillveta.se VUXNA 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Inledning

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105)

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Innehållsförteckning Praktiska råd i mötet med en våldsutsatt kvinna 1 Våga fråga 1 Bemötande

Läs mer

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEFINITION... 4 HÄLSOPROBLEM.... 4 JÄMSTÄLLDHETSPROBLEM... 4 DEMOKRATIPROBLEM... 4 STATISTIK.... 4 BEGREPPSDEFINITION...

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS 1(13) NORDMALINGS KOMMUN HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Dnr 09/SN063 750 Socialnämnden den 24 februari 2009, 56 Kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 39 2(13) 2008-10-12

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 92 Den 2007-11-26 Kommunfullmäktige 2007-11-26 110 Kommunstyrelsen 2007-11-12 203 Kf 92 Ks 169 Dnr 2007.311 750 Reviderad handlingsplan Våld mot kvinnor Smedjebacken Kommunfullmäktige

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. 1 Aktuell lagstiftning Brottsbalken Brottsbalkens 3:e, 4:e och 6:e kapitel innehåller bestämmelser om olika former av våldsbrott och brott mot frihet och frid samt sexualbrott.

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09.40 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Vindeln, Vännäs och Bjurholms kommuner i samarbete med Hälsocentralen Tre Älvar Antagen av ON, Bjurholms kommun 2011-04-06 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer - handlingsplan för social- och omsorgsförvaltningen R Dnr 2011-029-730 Rev iderad Dnr 2012-030-790 2012-05-29 72 Innehållshållsförteckning 1 Inledning 4 2 Korta fakta om våld i

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN INLEDNING Flickor i strängt patriarkala familjer vars fri- och rättigheter är hotade har under det sista decenniet uppmärksammats inom socialtjänsten. Länsstyrelsen

Läs mer

samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Gemensamt handlingsprogram för personalgrupper i Lindesbergs kommun som möter våldsutsatta kvinnor eller män och barn som bevittnat våld i nära relation samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och

Läs mer

Kvinnohusets arbete och statistik 2014

Kvinnohusets arbete och statistik 2014 1 Kvinnohusets arbete och statistik 2014 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande

Läs mer

det är ett BROTT bra att veta för dig som är ung

det är ett BROTT bra att veta för dig som är ung det är ett BROTT bra att veta för dig som är ung Vad är egentligen ett brott och hur vet man om man blivit utsatt? Är det OK att någon hotar en till livet i ett mail eller... Är mobbning ett brott? Har

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER - gemensam handlingsplan för Kungälvs kommun 2012 FOLKHÄLSORÅDET KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter Del av FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer