Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden"

Transkript

1 Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden

2 Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det ett brott som strider inte bara mot svensk lagstiftning, utan också mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Många som blir utsatta för brott av sin partner lever ändå kvar i relationen under lång tid. Att man väljer att stanna kvar kan ha olika förklaringar. Många kvinnor orkar inte och vågar inte söka hjälp när de blir slagna eller hotade. Många vet inte heller vart de kan vända sig eller vilken hjälp som går att få. Den här foldern är en vägledning för Dig som vill ta dig ur en svår situation som våldsutsatt eller för Dig som närstående som vill hjälpa och stötta. Kom ihåg att barn som bevittnat våld i hemmet också är i behov av stöd och hjälp. Kom också ihåg att ansvaret för våldet är förövarens, inte ditt! Broschyren är ett samarbete mellan Norrbottens läns landsting, Bodens kommun, Luleå kommun samt Polisen

3 Sjukvården När du, och/eller dina barn, är utsatt för våld av din partner kan du vända dig till sjukvården för att få stöd och hjälp. Kom ihåg att våld inte bara kan vara fysiskt som t.ex. slag, knuffar, fasthållande eller strypgrepp, utan även kan vara psykiskt, som t ex. att ständigt bli kallad värdelös eller hora av sin partner. Att inte få göra vad man vill, att inte få umgås med vem man vill, eller att ständigt bli kontrollerad räknas som psykiskt våld. Att bli tvingad till sexuella handlingar i förhållandet är också att vara utsatt för våld av sin partner. Barnet/ barnen i en familj där våld förekommer far mycket illa. Dessa barn utsätts för psykiskt våld genom att höra eller bevittna våldet. Vid akuta problem och akut behov av hjälp uppsöker du akutmottagningen på sjukhuset eller jourmottagningen i ditt närområde. Där får du den akuta hjälp du kan behöva. Det är viktigt att få eventuella synliga skador dokumenterade, samt att din minnesbild är bäst i samband med våldets händelse. Om du inte är i behov av akut hjälp omgående, beställer du enklast en tid på Vårdcentralen till din läkare. Du kan också ta upp ditt problem med en barnmorska eller en distriktssköterska. Alla i sjukvården har tystnadsplikt och vi finns till för dig för att kunna ge dig råd, stöd och den vård som du kan tänkas behöva. Vi kan också, i samråd med dig, hjälpa dig vidare för att göra en polisanmälan eller för att få hjälp från sociala myndigheter. För telefonnummer, se Blå sidorna i telefonkatalogen. I akuta situationer tveka aldrig att ringa SOS Alarm. 3

4 Kuratorsmottagningen Den som är inlagd eller går på behandling på Sunderby Sjukhus har möjlighet att själv eller via personal begära kontakt med kurator. Även närstående kan kontakta kurator. Vid olika tillfällen i livet kan man behöva samtalskontakt med en kurator, vid stora förändringar, vid sjukdom, i sorgearbete eller när svårigheter i livssituationen påverkar hälsan. Kuratorns huvudsakliga arbetsuppgifter är krisbehandling, stödoch motivationssamtal med patienter och närstående under kortare eller längre tid. Vuxenpsykiatrisk verksamhet I första hand ska du vända dig till din läkare på vårdcentralen. Din läkare kan sedan skriva en remiss till vuxenpsykiatrin på sjukhuset om du skulle behöva mer psykiatrisk vård och stöd. I akuta lägen då du mår riktigt dåligt kan du ringa psykiatrins rådgivningssköterska som ger dig råd och stöd dygnet runt. Sjukhusen har en specialiserad vuxenpsykiatri med psykiatrisk akutmottagning dit du kan åka dygnet runt. Du får gärna ta med dig någon närstående om det underlättar för dig. För telefonnummer, se Blå sidorna i telefonkatalogen. Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Det finns en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning BUP. Barnoch ungdomspsykiatrin är till för barn och ungdom i åldrarna 0-18 år och för deras familjer. Hit kan alla i familjen vända sig för att få hjälp i olika problemsituationer. Du får enklast kontakt med BUP genom att ringa till dem direkt, se Blå sidorna i telefonkatalogen. Du behöver alltså inte gå via läkare för remiss. Behandlingen vid BUP är kostnadsfri. Klaramottagningen Klaramottagningen vänder sig till kvinnor med begynnande alkoholproblem och erbjuder rådgivning, bedömning och samtalsbehandling utan 4

5 kostnad. Du kan vara anonym och personalen har sekretess. Klaramottagningen samarbetar inte med myndigheter eller andra vårdgivare utan ditt samtycke. Telefonnummer finns i telefonkatalogens Blå sidor. Kommunen Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att alla människor i kommunen får hjälp och stöd i olika situationer Socialtjänsten kan erbjuda Dig: Rådgivning och samtal En socialsekreterare kan ge råd och stöd i personliga frågor. Socialsekreteraren har tystnadsplikt. Du kan också få hjälp med familjerättslig rådgivning vid vårdnads- och umgängesfrågor gällande barn samt allmän rådgivning om skilsmässa. Möjlighet till familjerådgivning finns. Familjerådgivningen erbjuder samtalsstöd och bearbetning av samlevnadsproblem vid olika livssituationer. Ekonomisk hjälp Saknar du inkomst (lön, sjukpenning, a-kassa mm) eller av andra skäl har hamnat i ekonomiska svårigheter, har du rätt att söka ekonomisk hjälp. Den prövas individuellt utifrån din situation Tillfällig övernattning Har Du blivit slagen eller är rädd för att bli det kan du få hjälp med tillfällig övernattning genom i första hand socialtjänsten eller i vissa fall kvinnojouren. Det finns en lokal social beredskap om du behöver hjälp efter kontorstid. Ring vakthavande befäl hos polisen så tar de kontakt med socialtjänsten i din kommun. Ny bostad Socialsekreteraren kan hjälpa dig eller din partner med att skaffa lägenhet om så krävs. 5

6 Barn och ungdom Det finns olika program för att hjälpa barn som bevittnat våld att bearbeta sina upplevelser. Det kan ske i gruppverksamhet eller individuellt inom socialtjänstens öppenvård. Ungdomar har möjlighet till kontakt med kurator på ungdomsmottagning eller via skolans elevhälsa Övrigt Du kan också få hjälp med någon som följer med dig vid andra myndighetskontakter t ex besök hos polis eller åklagare. Mannen som utövar våld kan också erbjudas behandling via kommunen. Du får naturligtvis tolkhjälp vid behov. POLISEN Varje år anmäls ca fall av våldsbrott riktade mot kvinnor i Sverige. I ca 80 procent av dessa fall begås gärningen av en man som på något sätt är bekant. När det gäller dödligt våld riktat mot kvinnor, har det tidigare konstaterats att ungefär två tredjedelar av gärningsmännen är partners eller före detta partners till offret. Något annat vanligt förekommande är att personer som tidigare använt våld är mer benägna att också göra det i framtiden. Vissa personer använder våld enbart mot familjemedlemmar Att göra en polisanmälan är ett viktigt steg mot att få våldet att upphöra. Ring eller 112 om det är akut. Allmänt åtal Misshandel som sker inom familjen faller under allmänt åtal. Det betyder att även om du själv inte kan eller orkar anmäla så kan polismyndigheten själv, en vän eller en släkting också göra en anmälan om misshandel. 6

7 Utredning När ett brott kommer till polisens kännedom så startar en utredning. Då är det viktigt att samla in all tänkbar bevisning. Det blir förhör med den utsatta, vittnen och till sist med den misstänkte. För att få veta mer om hur en polisutredning går till: Skador ska dokumenteras, och om det finns tidigare besök hos läkare, så kan polisen med ett medgivande få ta del av dessa journalanteckningar. Även egna fotografier av skador kan bifogas utredningen. Om någon har sett händelsen, skadorna, eller fått det berättat för sig så kan dessa höras. Sparade SMS och datakommunikation kan ha betydelse, dagboksanteckningar, likaså. Frihetsberövande I vissa fall kan den misstänkte frihetsberövas under kortare eller längre tid. Det är tre faktorer som påverkar längden av frihetsberövandet: Om man kan anta att den misstänkte kommer fortsätta begå brott, försvåra utredningen eller undanhålla sig rättsprocessen. Den som slår Kan få hjälp att bryta sitt beteende. Inom kriminalvården finns behandlingsprogram som forskning visat vara framgångsrikt. Det finns också andra hjälp- och stödinsatser för den som utövar våldet. För mer information gå in på: 7

8 Åklagarna Ärenden beträffande brott i nära relation leds alltid av en åklagare. Det är denne som beslutar om det finns tillräckligt med bevisning för att väcka åtal. Om du vill veta mer om hur en rättegång går till, gå in på: Målsägandebiträde I vissa fall är man berättigad att få en jurist som, utan kostnad för dig, hjälper dig genom rättsprocessen med bland annat skadeståndsfrågan. Detta kallas för målsägandebiträde. Om du vill veta mer om detta, gå in på: Besöksförbud Det finns en möjlighet att begära besöksförbud. Besöksförbud finns i olika grader, men innebär i sak att den misstänkte inte på något sätt får kontakta den utsatte. Inte genom telefon, SMS, mail, besök eller liknande. Åklagaren kan också besluta om besöksförbud i den gemensamma bostaden. Övergrepp i rättssak Även om det inte föreligger ett besöksförbud, så är det enligt lag förbjudet att själv, eller genom ombud, på något sätt genom hot, våld eller andra påtryckningar försöka att förmå den som anmält att ta tillbaka sin anmälan. Kontakta polisen om detta händer. 8

9 Organisationer Kvinnojouren Kvinnojouren är en helt fristående organisation - alltså ingen myndighet. Det är kvinnor som vill hjälpa dig vid rädsla, hotelser, misshandel, våldtäkt och med dina barn. Vid kontakt med kvinnojouren är du anonym och du registreras inte! Kvinnojourens uppgifter: att ge behövande kvinnor och barn tak över huvudet i nödsituationer att följa och stödja misshandlade kvinnor från den första kontakten till dess att de återigen är trygga och fungerar att ha en fungerande telefonjour att informera och utbilda vid behov att nå ut med information om föreningens arbete För telefonnummer, se telefonkatalogen Brottsofferjouren Luleå Brottsofferjour är en fristående organisation och ingen myndighet. Den består av anställda och ideella och har som huvuduppgift att hjälpa brottsdrabbade. Behöver du prata om situationen i din relation t ex hot, våld och kränkningar kan du kontakta oss. Funderar du på att göra en polisanmälan kan du resonera med oss. Du når oss via e-post eller Du kan vara anonym och all hjälp är gratis! Du som bor i Boden kan också kontakta Luleå Brottsofferjour. 9

10 Kvinnofridslinjen Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. De som tar emot ditt samtal är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Alla har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Kvinnofridslinjen har även tillgång till tolkservice till de flesta språk som talas i Sverige. Telefonnummer

11 Mer information hittar du på:

12 Ett samarbete mellan:

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Jag vill veta hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? www.jagvillveta.se VUXNA 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Inledning

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Detta borde alla veta om Rädda Barnen 107 88 Stockholm Tel: 08-698 90 00 Fax:

Läs mer

det är ett BROTT bra att veta för dig som är ung

det är ett BROTT bra att veta för dig som är ung det är ett BROTT bra att veta för dig som är ung Vad är egentligen ett brott och hur vet man om man blivit utsatt? Är det OK att någon hotar en till livet i ett mail eller... Är mobbning ett brott? Har

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa.

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Handlingsplanen är antagen av: Kyrkoherde Monica Göransson Ort datum Innehåll Inledning...3 Vad gör jag när jag

Läs mer

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. 1 Aktuell lagstiftning Brottsbalken Brottsbalkens 3:e, 4:e och 6:e kapitel innehåller bestämmelser om olika former av våldsbrott och brott mot frihet och frid samt sexualbrott.

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barndialogen i Jönköpings läns Landsting är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Landstinget, kommunerna i

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer