Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna"

Transkript

1 Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

2 Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan och myndigheter. Syftet är att samordna och utveckla Norrtälje kommuns drog- och brottsförebyggande trygghetsarbete. Välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer! Vilka aktiviteter samordnar vi? Föräldrastöd genom Komet, ABC, Effekt och Älskade förbannade tonåring Förebyggande arbete mot tobak, alkohol, doping och narkotika Kampanjer av olika slag Medborgardialoger och boendemöten Trygghetsvandringar Klotterarbete Säkerhetscertifiering av butiker Kompetensutveckling och utbildning i förebyggande frågor Är du orolig för någon? Behöver du ha någon att prata med? Eller vill du själv vara med och hjälpa till? Säkerhetsprogrammet Programmet vänder sig till kvinnor, män och barn som upplevt, upplever eller utövar våld och eller lever i starka konflikter i nära relation. Vi kan erbjuda: Individuella stödsamtal/rådgivning Riskbedömning och säkerhetsplanering Hjälp till skyddat boende vid behov Trappan-samtal: stödjande och bearbetande krissamtal för barn och ungdomar som upplevt våld Samtal mellan barn och föräldrar Gruppverksamhet för barn som bevittnat våld Gruppverksamhet för kvinnor/män Information och stöd till kontakter med andra myndigheter Telefon: , eller Mini-Maria På Mini-Maria jobbar vi tillsammans med ungdomar upp till 20 år och deras familjer kring beroende och missbruksfrågor. Vi erbjuder familjesamtal, missbruksbedömning, missbruksutredning, alkoholbehandling, cannabisbehandling, spelberoendebehandling med mera. Telefon: Öppen mottagning: måndag Besöksadress: Rodret, Hantverkaregatan 16 Anhörigstöd För dig som stödjer och vårdar närstående som har en varaktig sjukdom, psykisk eller fysisk eller som är äldre. Telefon: E-post: 1

3 Ditt engagemang gör skillnad! Roslagsblomman En ideell förening som stödjer barn och ungdomar i Norrtälje kommun genom att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Telefon: Webbsida: roslagsblomman.se Nattvandring Har du lite extra tid över för våra ungdomar? Vuxna behövs och vi gör stor skillnad när vi rör oss ute bland ungdomarna. Genom att vara ute och se hur klimatet är får vi en bild av dagens ungdomssituation och bidrar till en tryggare kväll. Även om inte just ditt barn är ute, så behöver vi dig på kvällarna. Läs mer på nattvandring.nu eller norrtalje.se/ trygg eller ring våra kontaktpersoner. Norrtälje: Rimbo: Älmsta: Hallstavik: Polisens tipstelefon Hit kan du ringa om du har tips och upplysningar till polisen - till exempel om du ser någon ge alkohol till barn och ungdomar. Ser du någon begå ett brott ska du i stället ringa 112! Polisens volontärer Att vara polisens volontär innebär att du hjälper polisen att förebygga brott och skapa trygghet i lokalsamhället. Du får utbildning av polisen. Är du intresserad - ring oss! Telefon: Nattknappen Om du känner dig rädd eller otrygg på väg hem en fredag- eller lördagnatt kan du ringa Nattknappen. Det är öppet mellan Ringer du hit får du prata med någon av Polisens volontärer. I första hand handlar samtalet om att vara ett sällskap i luren tills du har kommit till en plats där du känner dig trygg. Telefon: ALV - Allas lika värde ALV är en Facebookgrupp som ideellt arbetar med stöd till framför allt hemlösa men även andra behövande i Norrtälje kommun. Vi brinner för att tillsammans hjälpa människor. Telefon: E-post: 2

4

5

6 Stöd till barn och föräldrar Stöd till barn och föräldrar Här hittar du våra olika förebyggande insatser, utbildningar och samhällssociala verksamheter. Här hittar Allting du är våra kostnadsfritt. olika förebyggande Ring gärna insatser, angivna utbildningar telefonnummer och samhällssociala om du vill veta verksamheter. Allting är kostnadsfritt. Ring gärna angivna telefonnummer om du vill veta mer! mer! FÖR VUXNA FÖR VUXNA Socialkontoret Ungaföräldraöppet på Öppna Förskolan Jourtelefon Socialkontoret varje dag mellan Ungaföräldraöppet i Familjens hus på Öppna Förskolan Socialsekreterare Jourtelefon varje dag tar mellan emot anmälningar och För i Familjens föräldrar hus upp till 23 år med barn 0-6 år. ansökningar Socialsekreterare samt tar konsulterar, emot anmälningar hänvisar och Telefon: För föräldrar upp till år med barn 0-6 år. ger ansökningar råd. Telefon: samt konsulterar, 43 hänvisar och Telefon: ger råd. Telefon: Tonårsföräldrar på nätet Socialjouren Tonårsföräldrar Är du tonårsförälder på nätet kan du gå med i vår sida Bemannad Socialjouren mellan alla dagar. Är på du Facebook: tonårsförälder Tonårsföräldrar kan du gå Norrtälje. med i vår sida Telefon: Bemannad mellan alla dagar. på Facebook: Tonårsföräldrar Norrtälje. Övrig Telefon: tid: ring polis Gruppverksamhet Övrig tid: ring polis Gruppverksamhet För föräldrar som mår psykiskt dåligt. Personligt ombud - PO-verksamheten Telefon: För föräldrar som 63 mår 00psykiskt dåligt. Du Personligt som är över ombud 18 - år PO-verksamheten och haft psykiska funktionsnedsättningar Du som är över 18 i år mer och än haft ett psykiska år kan få funk- ett Beroenderådgivning Telefon: personligt tionsnedsättningar ombud som i mer stöd än och ett samordnare år kan få ett i En Beroenderådgivning specialistenhet i öppenvård för behandling dina personligt kontakter ombud med som olika stöd myndigheter. och samordnare i En av vuxna specialistenhet med alkohol-, i öppenvård tablett- för och behandling narkotikaproblem. vuxna Telefon: med alkohol-, tablett och narkotika- Telefon: dina kontakter med 15 olika myndigheter. av E-post: Telefon: problem. Telefon: E-post: Svenska kyrkans samtalskontakt KOMET - föräldrautbildning Kyrkans Svenska diakoner kyrkans hjälper samtalskontakt dig om du behöver För KOMET föräldrar - föräldrautbildning med barn mellan 3-11 år. Lär dig Kyrkans någon att diakoner prata med. hjälper dig om du behöver hantera För föräldrar bråk med och konflikter barn mellan mer 3-11 framgångsrikt år. Lär dig Telefon: någon att prata med. 43, och hantera att se bråk möjligheter och konflikter och lösningar. mer framgångsrikt Telefon: , Telefon: och att se möjligheter 19, och lösningar BOJ - Brottsofferjouren i Norrtälje Telefon: , Hit BOJ kan - Brottsofferjouren du vända dig om i Norrtälje du blivit utsatt för ABC Alla Barn i Centrum Hit brott. kan Du du kan vända få hjälp dig om med du olika blivit saker, utsatt t.ex för Under ABC fyra Alla träffar Barn får i Centrum du möjlighet att diskutera brott. samtalsstöd Du kan eller få hjälp och med stöd olika vid saker, rättegång. t.ex föräldraskap Under fyra träffar med får andra du möjlighet föräldrar. att Syftet diskutera är att Telefon: samtalsstöd eller hjälp 81, och stöd 41 vid 34 rättegång. främja föräldraskap barnets med utveckling andra föräldrar. genom att Syftet stärka att relationen främja barnets mellan utveckling barn och föräldrar. genom att stärka re- Kvinnojouren Snäckan Telefon: , Telefon: lationen mellan barn 19, och föräldrar Vi Kvinnojouren stödjer och hjälper Snäckan misshandlade kvinnor till Telefon: , Vi polis, stödjer sjukvård, och hjälper advokat, misshandlade socialkontoret kvinnor och till Familjeverkstan akut polis, boende. sjukvård, advokat, socialkontoret och En Familjeverkstan kurs för föräldrar som har barn mellan 3-12 Telefon: akut boende , år. En Vi kurs skapar för föräldrar stimulerande som har diskussioner barn mellan mellan 3-12 Telefon: , föräldrar, år. Vi skapar där stimulerande alla lär av varandra. diskussioner mellan AMD - anhöriga mot droger Telefon: föräldrar, där alla lär 50av varandra. AMD En förening - anhöriga som mot är till droger för alla som vill delta i Telefon: En kampen förening mot som droger. är till för alla som vill delta i Öppna förskolan i Hallstavik Telefon: kampen mot droger Telefon: Öppna förskolan i 64 Hallstavik Telefon: E-post: Telefon: E-post: 5 5

7 FÖR BARN OCH UNGDOMAR FÖR BARN OCH UNGDOMAR Unga vuxna Här Unga får vuxna du som är mellan 16 och 24 år och mår Här psykiskt får du dåligt som snabb är mellan hjälp. 16 Du och kanske 24 år och känner mår dig psykiskt nedstämd, dåligt snabb har ångest hjälp. eller Du kanske mår psykiskt känner dåligt dig nedstämd, på annat har sätt. ångest eller mår psykiskt Telefon: dåligt på annat sätt FÖR BARN OCH UNGDOMAR Telefon: Ungdomsmottagningen Unga vuxna Vi Ungdomsmottagningen tar emot ungdomar för rådgivning och samtal tar om emot samlevnadsfrågor ungdomar för rådgivning och preventivmedel. och sam- Här får du som är mellan 16 och 24 år och mår Vi psykiskt dåligt snabb hjälp. Du kanske känner Telefon: tal om samlevnadsfrågor och preventivmedel. dig nedstämd, har ångest eller mår psykiskt Telefon: dåligt på annat sätt. N-FUNK Telefon: Nätverk N-FUNKför ensamkommande flyktingungdomar. Syftet för med ensamkommande nätverket är att flyktingungdo- ge stöd till Nätverk Ungdomsmottagningen flyktingungdomar mar. Syftet med nätverket som är bosatta är ge i orten, stöd till- Vi tar emot ungdomar för rådgivning och samtal om samlevnadsfrågor och preventivmedel. flyktingungdomar sammans med Norrtälje som är kommun bosatta och i orten, ideella tillsammans Våra med aktiviteter Norrtälje bidrar kommun till ett och större ideella so- krafter. Telefon: cialt krafter. nätverk Våra aktiviteter för ungdomarna bidrar till och ett därigenom större socialt nätverk för för ungdomarna en bättre integrering och därigenom i det förutsättningar N-FUNK förutsättningar svenska samhället. för en bättre integrering i det Nätverk för ensamkommande flyktingungdomar. Syftet med nätverket är att ge stöd till svenska samhället. Samordnare Cecilia Lindelöf flyktingungdomar som är bosatta i orten, tillsammans med Norrtälje kommun och ideella Telefon: Samordnare Cecilia 26 Lindelöf Telefon: krafter. Våra aktiviteter bidrar till ett större socialt nätverk för ungdomarna och därigenom Attention Roslagen En lokal ideell förening för personer med förutsättningar för en bättre integrering i det neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, svenska samhället. deras familjer och yrkesverksamma inom området. Läs mer på attention-roslagen.se. Samordnare Cecilia Lindelöf Telefon: Telefon: E-post: Fältsekreterare Du Fältsekreterare som tonåring kan använda fältsekreteraren Du som som ett bollplank tonåring kan om använda du har några fältsekreteraren frågor eller funderingar. som ett bollplank om du har några frågor eller Telefon: funderingar , , Telefon: , , BUP- barn och ungdomspsykiatrin Fältsekreterare Hit BUP- kan barn du och ringa ungdomspsykiatrin du eller en närstående kan mår du psykiskt ringa dåligt. om du Vi eller kan även närståen- erbjuda Du som tonåring kan använda fältsekreteraren Hit som ett bollplank om du har några frågor eller gruppverksamheter. de mår psykiskt dåligt. Vi kan även erbjuda funderingar. Telefon: gruppverksamheter Telefon: , , Telefon: RFSL Roslagen Vi RFSL finns Roslagen till för dig som är homosexuell, bisexuell finns eller till för transperson. dig som är Kontakta homosexuell, oss på bi- BUP- barn och ungdomspsykiatrin Vi Hit kan du ringa om du eller en närstående mår psykiskt dåligt. Vi kan även erbjuda vår sexuell Facebooksida eller transperson. RFSL Roslagen Kontakta eller oss på vår Facebooksida Är RFSL du under Roslagen 25 år eller så kan på gruppverksamheter. du också skriva till Är du under 25 år så kan Telefon: Anhöriga du också och skriva vänner till är också varmt välkomna. Anhöriga och vänner är också varmt välkomna. RFSL Roslagen Gruppverksamhet för barn till föräldrar Vi finns till för dig som är homosexuell, bisexuell eller transperson. Kontakta oss på som Gruppverksamhet missbrukar för barn till föräldrar Gruppverksamheterna Telefon: som missbrukar riktar sig till barn och vår Facebooksida RFSL Roslagen eller på ungdomar Telefon: mellan år. Är du under 25 år så kan du också skriva till Vi träffas tio gånger och tar upp olika teman Anhöriga och vänner är också varmt välkomna. för att alla ska få möjlighet att prata om sina tankar och dela erfarenheter med varandra. Gruppverksamhet för barn till föräldrar Samordnare är Veronica Gautier Westergård. som missbrukar Telefon: Telefon:

8 KontaKtuppgifter Trygg i Norrtälje kommun Box Norrtälje Besöksadress: Hantverkaregatan 24 Marita Bertilsson: telefon: , e-post: Sofie eriksson ahlholm - samordnare och utvecklare Telefon: , e-post: Margareta Jansson Lundström - samordnare föräldrastöd telefon: , e-post: Denise Keyser - preventionssamordnare telefon: e-post: Vi finns även på Facebook: Trygg i Norrtälje kommun Näringsliv och kommunikation

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barndialogen i Jönköpings läns Landsting är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Landstinget, kommunerna i

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas

Läs mer

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa BJURHOLMS KOMMUN INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa I den här guiden kan du lätt hitta information om verksamheter och kontaktställen som kan hjälpa dig i din vardag. Guiden kan också

Läs mer

Är du orolig för dig själv, ditt barn, en anhörig, vän eller granne? Här kan du se vart du kan vända dig för råd och hjälp. Alla instanser har

Är du orolig för dig själv, ditt barn, en anhörig, vän eller granne? Här kan du se vart du kan vända dig för råd och hjälp. Alla instanser har Är du orolig för dig själv, ditt barn, en anhörig, vän eller granne? Här kan du se vart du kan vända dig för råd och hjälp. Alla instanser har tystnadsplikt. ALKOHOL- OCH DROGMOTTAGNINGEN Upplever du att

Läs mer

om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se

om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se Jag vill veta om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det kan hända till exempel hemma, i skolan, på

Läs mer

Filmer från din verklighet

Filmer från din verklighet Filmer från din verklighet Här är filmer som handlar om din och dina kompisars verklighet. Filmerna bygger på era berättelser, men det är aldrig den som skrivit berättelsen som är med i filmen utan alla

Läs mer

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Detta borde alla veta om Rädda Barnen 107 88 Stockholm Tel: 08-698 90 00 Fax:

Läs mer

Jag är mer än bara cancer.

Jag är mer än bara cancer. Jag är mer än bara cancer. Arbetsmaterial för verksamheter som vill bli bättre på att möta cancerberörda. Det här materialet riktar sig till dig som möter personer med cancer och närstående i ditt yrke.

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Garantinivå Vad menar vi med det?

Garantinivå Vad menar vi med det? Garantinivå Vad menar vi med det? Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt Behöver du någon att prata med? Letar du efter stöd och hjälp? Professionellt Anonymt Kostnadsfritt En svår livssituation kan vara svår att hantera på

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län 1 Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län Att se människan. Och att alltid hitta en lösning för var och en... INNEHÅLL SIDA Innan vi ses 4 Möt några av oss 6 Psykiatrins tio förhållningssätt 8

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET

Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET 1 (8) Inledning En trygg miljö utan sexuella kränkningar och övergrepp är en förutsättning för att ha tillgång till demokratisk delaktighet och all

Läs mer