Till dig som är tonårs förälder i Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som är tonårs förälder i Solna"

Transkript

1 Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd

2 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi ett ansvar för att våra barn och ungdomar får en trygg uppväxt som ger förutsättningar för god hälsa och utveckling. Några av hörnstenarna i vårt främjande och förebyggande arbete är: Insatser för att stärka barn och ungdomar, t ex genom livskunskap i skolan och goda relationer mellan unga och personal inom förskola, skola och fritidsverksamhet Föräldrastödjande insatser, både i de vardagliga relationerna mellan föräldrar och kommunal personal och genom att erbjuda strukturerade föräldrastödsprogram Trygg utemiljö genom vuxen närvaro av exempelvis nattvandrare och fältarbetande personal under helgkvällar Insatser för att begränsa tillgängligheten av tobak, alkohol och narkotika till unga genom exempelvis utbildning av restaurangpersonal och kontroll av butiker med folköls och/eller tobaksförsäljning Ett av våra verktyg i det förebyggande arbetet är en enkätundersökning 1 som vi vartannat år genomför bland alla elever i årskurs nio och i år två i gymnasiet. Genom enkäten får vi bland annat veta mer om ungdomarnas situation och deras drogvanor. I den här foldern får du ta del av några av svaren från eleverna i årskurs nio (undersökningen genomfördes våren 2008). Fler resultat från undersökningen hittar du på drogforebyggande. Vi vill tillsammans med dig som förälder arbeta för att skapa en trygg tillvaro för alla stadens barn och ungdomar. Bästa hälsningar, Lars-Erik Salminen Borgmästare Solna stad Arion Chryssafis Ordförande i trygghetsrådet Text: Karin Hägglund och Kaisa Snidare Foto: Sara Burman Tryck: Prinfo, Malmö Stockholmsenkäten, Stockholms Utrednings- och Statistikkontor, 2008 Solna_original.indd

3 Unga röker mer än vuxna Sedan 1980-talet har det varit en positiv trend gällande rökning bland vuxna allt fler har slutat. Däremot ser det annorlunda ut bland ungdomar och varje år börjar cirka svenska tonåringar att röka. Sedan 2002 har rökningen bland Solnas flickor i årskurs nio minskat med hälften, från 48 procent som rökte dagligen eller ibland år 2002, till 24 procent som röker år Bland pojkarna visar trenden på minskad rökning under åren , men därefter har rökningen ökat. År 2008 uppgav 21 procent av pojkarna i årskurs nio att de rökte dagligen eller ibland. Din tonåring vill att du sätter gränser Nya studier 2 visar att du som förälder kan hjälpa din tonåring att helt avstå från rökning. Tonåringar är positiva till att du som förälder försöker hindra dem från att röka. Det mest effektiva som du kan göra i detta sammanhang är att avråda från rökning och försöka övertala din tonåring att låta bli, att inte röka själv samt att inte tillåta att dina tonåringar röker hemma. Yngre tonåringar är i allmänhet mer positiva till den typen av ingripanden än äldre, så börja prata om rökning och snusning hemma redan innan du tror att det är ett problem. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Rökning flickor Rökning pojkar Snusning pojkar Snusning flickor Andel Solnaboende flickor och pojkar i årskurs nio som röker/snusar dagligen eller ibland. För få flickor för att redovisa år 2004 och % Studie från Umeå Universitet, M Nilsson, L Weinehall, E Bergström, H Stenlund, U Janlert: Adolescent s perceptions and expectations of parental action on children s smoking and snus use; national cross sectional data from three decades, BMC Public Health. 3 Solna_original.indd

4 Många nyktra många fulla Det är stora skillnader i tonåringars alkoholvanor. Många unga, ungefär en tredjedel av alla i årskurs nio, dricker inte alkohol alls. En annan grupp, motsvarande ungefär en fjärdedel av ungdomarna, dricker både ofta och mycket 3. Andelen storkonsumerande pojkar har ökat de senaste åren medan andelen storkonsumerande flickor är relativt konstant. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Storkonsumtion flickor Storkonsumtion pojkar Andel Solnaboende elever i årskurs nio som storkonsumerar alkohol vid minst ett tillfälle per månad. 0% Elever som vid minst ett tillfälle per månad konsumerar alkohol motsvarande en halv kvarting sprit eller en hel flaska vin eller fyra stora starköl eller sex stora burkar folköl vid ett och samma tillfälle räknas som storkonsumenter av alkohol. Solna_original.indd

5 Kompisar köper ut, illegal alkohol ökar På frågan Hur får du vanligen tag på alkohol? svarar mer än hälften av eleverna i årskurs nio att kamrater eller kamraters syskon tillhandahåller alkoholen. Den näst vanligaste källan till alkohol är från annan vuxen som köper ut åt mig och den tredje vanligaste källan till alkohol är privatimporterad eller insmugglad alkohol. Anmärkningsvärt är att var femte elev svarande att de vanligen köper privatimporterad/insmugglad alkohol år 2008, medan ingen elev uppgav detta alternativ år Ju mer man bjuder desto mer dricker de Föräldrar, andra vuxna och de kompisar som finns runt din tonåring har naturligtvis olika uppfattningar kring det här med att bjuda tonåringar på alkohol eller att köpa ut åt dem. Vissa tycker att det känns bra att avdramatisera alkohol genom att bjuda hemma, kompisar eller kompisars syskon kanske tycker att det känns tryggt att veta vad de dricker istället för att inte veta. Det som forskningen säger oss är att de tonåringar som blir bjudna på alkohol hemma dricker mer än andra ungdomar och att ju svårare det är för ungdomar att få tag i alkohol desto mindre dricker de. Mot denna bakgrund vill vi i Solna tillsammans andra kommuner i länet, länsstyrelsen och polisen uppmärksamma langningen av alkohol till tonåringar. Varje gång någon som är under 18 år dricker alkohol har en vuxen brustit i ansvar eller begått ett brott genom att langa alkohol. Vill du läsa mer, gå in på 5 Solna_original.indd

6 Narkotika finns där din ungdom finns I Sverige har fem procent av flickorna och sju procent av pojkarna i årskurs nio någon gång använt narkotika. Narkotikaanvändningen är generellt högre i storstadsregioner och i länet har drygt var tionde ungdom använt narkotika (11 procent). Var tionde flicka (11 procent) och var femte pojke (19 procent) i årskurs nio i Solna har någon gång testat narkotika. Detta motsvarar 58 ungdomar. Merparten av dem som någon gång använt narkotika har använt cannabispreparat (86 procent av de som använt narkotika har använt marijuana eller hasch). De flesta säger nej till knark Drygt var tredje elev i årskurs nio har någon gång haft möjlighet att pröva narkotika och det är ingen större skillnad mellan flickor och pojkar. De flesta unga som har möjligheten att prova tackar alltså nej. De elever som någon gång använt narkotika uppger att det vanligaste sättet att skaffa narkotika är att man blivit bjuden av kamrater. Vanligast därefter är att ha köpt narkotika av kamrater eller någon man känner. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Flickor åk 9 Pojkar åk 9 Andel Solnaboende flickor och pojkar i årskurs nio som någon gång använt narkotika 0% Solna_original.indd

7 Vart kan man vända sig? Det finns många myndigheter och organisationer som arbetar för att minska och förhindra ungdomar att använda tobak, alkohol och andra droger. Här presenteras några och hur du kommer i kontakt med dem. LOKUS-MiniMaria LOKUS-MiniMaria vänder sig till ungdomar år som har ett missbruk eller är i riskzonen för missbruk eller kriminalitet i Solna/Sundbyberg. Hit kan du vända dig om du har frågor eller är orolig för en tonåring. Kontakta vår samordnare Eva Personne på eller kom på vår öppna mottagning på måndagar kl Adress är Hagalundsgatan 33 i Solna. Maria Ungdom På Maria Ungdom finns Maria akuten dit fulla och narkotikapåverkade ungdomar kan tas in vid behov, Finsensväg 1 (S:t Görans Sjukhusområde). Maria Ungdom har öppet dygnet runt för besök eller telefonrådgivning; ring Hitta Mariaungdom på nätet på Fältande personal I Solna stad arbetar fritidsfältare och ungdomsledare från AIK ute på stan på fredags och lördagskvällar mellan kl Du når dem på helgkvällarna på Nattvandring Vill du som förälder nattvandra i Solna? Du behövs! Kontakta dina lokala nattvandrare: Bagartorp: Huvudsta: Råsunda: Alkoholhandläggare Har du tips på var ungdomar under 18 år köper cigaretter eller folköl? Kontakta alkoholhandläggare Ann-Cathrine Bringner Jansson på Solna närpolis I Solna arbetar närpoliser som med intresse och engagemang värnar om dig som invånare eller besökare i vårt närpolisområde. Om du vill tipsa polisen om langning eller komma i kontakt med Solna närpolis av andra skäl, ring Vid akuta ärenden, ring 112. Drogförebyggande arbete i Solna stad Har du frågor om det förebyggande arbetet mot tobak, alkohol och andra droger är du välkommen att kontakta samordnare Kaisa Snidare på e-post solna.se eller telefon Solna_original.indd

8 Hur är det att vara ung i Solna? Här får du som är förälder till en tonåring som antingen bor i Solna eller som går i någon av Solnas skolor lite fakta om tobaks-, alkoholoch narkotikaanvändning bland unga i staden. Du får också tips på hur du som förälder kan agera och vart du kan vända dig om du har frågor eller behöver stöd. Läs gärna mer på Solna_original.indd

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström Rapport 2001:1 Drogvaneundersökning 2001 Fotomontage: Martin Ekström Drogvanor hos unga Resultatet av en enkätundersökning i årskurs 9 samt gymnasiets andra årskurs i Lund 2001. Samordningsgruppen för

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Drogvaneundersökningen 2001 Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs. Arbetsgruppen för bearbetning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012 RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Nio kommuner i Kalmar län 12 Monica Keller Agnetha Hammerin Skriftserie 12:3 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning Ungdomarna har svarat att de mår

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning: Ungdomarna har svarat att de

Läs mer

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009 arn och ungas hälsa En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun 2009 Piteå kommun Tel: 0911-69 60 00 Besöksadress: Svartuddsvägen 1 www.pitea.se En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun

Läs mer

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Rapport 2006:4 Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Bild; Logo till tänkt kampanj En undersökning hösten 2006 med syfte att ta reda på gymnasieföräldrarnas attityder

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund!

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Rapport från enkäten Skolelevers arbetsmiljö och hälsa VT 1 Katja Gillander Gådin Hej! I slutet av höstterminen 9 och i början av vårterminen 1 svarade ni elever

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009 Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 21-3-11 1 [26] Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 29 I årsredovisningen för folkhälsoarbete finns en del statistik på befolkningsnivå

Läs mer

Elever och lärare online

Elever och lärare online En rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Förord Den snabba utvecklingen av användandet

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012 All statistik i punktform Innehåll 1 Mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling... 3 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 3 1.2 Barn och ungas uppväxtvillkor...

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer