Ungdomar Drickande & Föräldrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomar Drickande & Föräldrar"

Transkript

1 Örebro/Folketshus/SVEKOM/ Ungdomar Drickande & Föräldrar enter for Developmental Research Koutakis & Stattin Örebro universitet

2 Del av en longitudinell undersökning. Alla elever i Örebro i årskurs personer Följdes över 18 månader Det är mycket som händer i den här åldern

3 Ungdomar dricker- det är inte så mycket att göra åt! Är det så? Är alkoholdrickande i ungdomsåren ett typiskt ungdomsfenomen?

4 Ja, utifrån aspekten att vi finner en markant ökning av alkoholanvändning för en total ungdomspopulation. Vi finner samtidigt en hög individuell stabilitet över tid.

5 Svaret på frågan i åk 8 och åk 9; Har du druckit så mycket öl, sprit eller vin att du känt dig berusad? * har inte hänt 1 gång 2-3 ggr 4-10 ggr mer än 10 ggr Procent 10 0 årskurs 8 årskurs 9 * Korrelationen mellan antalet berusningstillfällen i åk 8 och åk 9, dvs. den individuella stabiliteten, var.52

6 Det finns litet av könsskillnader

7 Könsskillnader i årskurs 8 och 9 för frågan: Har du druckit så mycket öl, sprit eller vin att du känt dig berusad? Procent Pojkar Flickor Pojkar Flickor har ej hänt 1 gång 2-3 ggr 4-10 ggr mer än 10 ggr Årskurs 8 Årskurs 9

8 Känner föräldrarna till detta? Nej, föräldrar vet endast om en liten del av vad som faktiskt sker i den här åldern. Men, de föräldrar som känner till att sonen/dottern varit berusad, har barn som har en hög berusningsfrekvens.

9 Föräldrarnas svar på frågan Har det hänt att Ni kommit på barnet med att vara berusad? i relation till ungdomarnas berusningsfrekvens*. Procent Barnet varit berusad: inte alls 1 gång 2-3 ggr 4-10 ggr mer än 10 ggr

10 Är föräldrarna oroliga för att barnet ska börja missbruka alkohol? Föräldrarna svarar Ungdomarna svarar Föräldrarna svarar Ungdomarna svarar Årskurs 8 Årskurs 9 inte alls inte speciellt en del ganska mycket väldigt mycket

11 Låt oss gå över till narkotika. Vi frågade föräldrar: Såvitt ni känner till: Har sonen/dottern prövat hasch, marijuana, cannabis, elller liknande?

12 Hur många svarade att de kände till att barnet prövat på? SVAR: 6 av 880 föräldrar. Det är mindre än en procent Hur stor andel barn hade faktiskt provat på? SVAR: 7%

13 Tillbaka till ungdomars drickande

14 Är drickande i ungdomsåren huvudsakligen en ålderseffekt: Ju äldre man är, desto mer erfarenheter har man? JA

15 Är drickande i ungdomsåren huvudsakligen en ålderseffekt: Ju äldre man är, desto mer erfarenheter har man? DEFINITIVT INTE

16 Drickande är också nära kopplat till en livsstil. Frekvent drickande förekommer i stort sett endast bland ungdomar som i övrigt är normbrytande.

17 Ett mått på NORMBROTT: tagit varor i varuhus åkt fast för polisen vandaliserat tagit pengar hemma graffiti bryta sig in i bostad, etc. stulit ur ficka eller väska häleri hot eller tvång slagsmål på stan burit vapen bryta sig in i bil kraftigt våld smitit från betalning tagit moped, mc

18 HÖG 33% MEDIUM 33% LÅG 33% NORMBROTT

19 Andel som någon gång varit berusad 30 Procent Låg Medium Hög Normbrott:

20 Andel som varit berusade ofta (> 4 ggr) 10 Procent 5 0 Låg Medium Hög Normbrott:

21 Procent Låg Medium Hög Normbrott: Hur stor andel av alla som varit berusad mycket ofta (>10 ggr) kom från de tre grupperna? I stort sett alla av de mest extrema (98%) tillhörde gruppen Höga Normbrott

22 Slutsats: Frekvent drickande förekommer nästan uteslutande bland ungdomar som också i övrigt har sociala anpassningsproblem.

23 Hur stor andel av ungdomar är högkonsumenter på högstadiet? Definition: Berusad 4 ggr eller mer åk 8 och Berusad 4 ggr eller mer i åk 9 Totalt 5.7% av eleverna

24 Hur stor andel av dessa högkonsumenter hade exempelvis kraftig kriminalitet?

25 Svar: Huvuddelen Hög kriminalitet 25% 77% Högkonsumenter av alkohol 14% Medel o låg kriminalitet 75% Övriga elever

26 Nästan oberoende av vilket mått på social anpassning som vi väljer, träffar vi på samma resultat: Ju mer av drickande, desto sämre anpassning på olika områden. Exempel SKOLANPASSNING. Ser elever SKOLAN som en fiende snarare än som vän?

27 ej 1 gång 2-3 ggr 4-10 ggr > 10 ggr Druckit: Hur skulle du vilja beskriva förhållandet mellan dig och skolan? Svar: som fiender

28 Narkotikaanvändning är nära kopplat till en livsstil. Narkotikaanvändning förekommer i stort sett endast bland ungdomar som i övrigt är normbrytande.

29 Årskurs 8: Låg: 0.2% Medel: 0.3% Hög: 6.2% Prövat hasch (marijuana, cannabis)? hade prövat hasch, marijuana, cannabis Årskurs 9: Låg: 0 % Hög: 15 % Obs! ALLA som rökt hasch tillhörde gruppen Höga Normbrott hade prövat hasch, marijuana, cannabis

30 EN ANNAN FRÅGA: Finns det ett samband mellan föräldrars attityder till ungdomar och alkohol, och ungdomars faktiska alkoholvanor? Ja, det tycks vara så. Det är svårare att tolka det kausalt.

31 Här följer fyra olika typiska sätt att se på ungdomar och alkohol. Vilket av dem ligger närmast Ert sätt att se på detta:

32 Tillåtande hållning: Det är naturligt att 15-åringar är nyfikna på att pröva alkohol. Jag litar på att min son/dotter dricker på ett ansvarfullt sätt (9%) Vill ungdomar dricka alkohol så gör de det, oavsett vad vi vuxna gör och säger. Det har hänt att jag gett vår son/dotter alkohol att dricka hemma, för att det inte ska kännas så spännande (5%) Restriktiv hållning: Jag anser det helt oacceptabelt att min son/dotter dricker alkohol utanför hemmet. Däremot har det hänt att sonen/dottern fått smaka vin eller öl när vi själva dricker (24%) En 15-åring är alldeles för ung för att överhuvudtaget befatta sig med alkohol. Jag anser det självklart att ungdomar under 18 år inte ska befatta sig med alkohol. (62%)

33 Procentuell andel föräldrar som markerade det mest toleranta alternativet åk 7 åk 8 åk 9 åk 1 G

34 Procentuell andel föräldrar som markerade det alternativ som mest handlar om att vidmakthålla lagar om ungdomsdrickande åk 7 åk 8 åk 9 åk 1 G

35 Procent Barnet varit berusad någon gång i 9an Restriktiva Tillåtande Föräldrarna

36 Barnet varit berusad ofta (4 ggr el mer) i 9an 30 Procent Restriktiva Tillåtande Föräldrarna

37 I en undersökning gjorde vi en jämförelse mellan två kommuner i länet: - en kommun där ungdomarna drack mycket och ofta - en kommun som var normal för hela länet

38 Skilde sig föräldrarnas attityder åt i dessa två kommuner? JAJAMENSAN 14% av föräldrarna i kommunen där ungdomarna drack ofta och mycket hade mycket tillåtande attityder 0% av föräldrarna i normalkommunen hade mycket tillåtande attityder

39 Föräldrars attityder har samband med ungdomars drickande. - Ungdomars livsstil har samband med drickande. - Båda har betydelse för drickande

40 Procentuell andel elever som ofta varit berusade (>4 ggr) i åk 8 och 9 bland dem som hade föräldrar med (a) tillåtande och (b) restriktiva attityder till ungdomars drickande % andel som ofta varit berusade Tillåtande Restriktiva 10 0 Årskurs 8 Årskurs 9

41 Procentuell andel elever som ofta varit berusade (>4 ggr) i åk 8 och 9 bland dem som hade föräldrar med (a) tillåtande och (b) restriktiva attityder till ungdomars drickande % andel som ofta varit berusade Tillåtande Restriktiva 10 0 Årskurs 8 Årskurs 9

42 Procentuell andel elever som föräldrarna kommit på med att vara berusad, där föräldrarna hade (a) tillåtande och (b) restriktiva attityder till ungdomars drickande Tillåtande Restriktiva Årskurs 8 Årskurs 9

43 Slutsatser: Kraftigt drickande i ungdomsåren är inte ett typisk ungdomsfenomen - det ingår snarare som ett inslag i en allmän bristande anpassning Ungdomars drickande hänger samman med föräldrarnas attityder till ungdomsdrickande Föräldrars attityder förändras.

44 Vad säger forskningen om åtgärder i familjen för att minska risken för missbruk bland ungdom? Föräldrar ska få korrekt information om alkohol/droger; Föräldrar ska uppmuntras att klargöra sina åsikter om ungdomar och alkohol/droger, samt att definiera och upprätthålla en familjepolicy om alkohol/droganvändning; Ungdomar och föräldrar ska utbildas i att motstå sociala påtryckningar; samt Föräldrar i högriskfamiljer ska få hjälp att ta tag i sina egna missbruksproblem.

45 Se till att det finns vuxen närvaro, eller tillsyn på anat sätt, på fester för ungdomar. Tala med föräldrarna till dina barns kamrater. Några enkla regler till föräldrar om alkohol och droger Tala med dina barn om alkohol och droger. Gör klart vilka regler som gäller. Säg NEJ -tala med ditt barn om att ungdomar i grundskolan inte skall befatta sig med alkohol och droger. Bjud inte ungdomar på alkohol hemma. Det händer oftare än man tror att att äldre syskon köper ut alkohol till sina minderåriga syskon. Tala om detta hemma.

46 I december publicerar vi en studie där vi visar att vi med mycket enkla och mycket riktade insatser (info.) till föräldrar har en konkret förebyggande effekt -på kommunnivå. Nikolaus Koutakis Örebro universitet enter for Developmental Research

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Rapport 2006:4 Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Bild; Logo till tänkt kampanj En undersökning hösten 2006 med syfte att ta reda på gymnasieföräldrarnas attityder

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de?

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger CAN rapport 137 Håkan Leifman & Clara Henriksson Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät. Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström

Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät. Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström Innehåll Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Metodbeskrivning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Resultatsammanställning 0-mätning kunskap/attityder till cannabis

Resultatsammanställning 0-mätning kunskap/attityder till cannabis Resultatsammanställning 0-mätning kunskap/attityder till cannabis 6 gymnasieskolor (4 i Kristinastad, 2 i Malmö) Klassrumsenkäter vecka 36-37 Åk1 Åk3 31 klasser fördelat på olika program Bruttourval 750

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovården Frågan om alkohol och föräldraskap är viktig. Vår förhoppning är att du i ditt arbete ska känna dig bekväm med att ta upp frågan om alkohol med föräldrar.

Läs mer

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Jonas Raninen & Håkan Leifman Rapport 143 Barn till föräldrar i missbruksoch beroendevård en kartläggning

Läs mer

Vad man inte borde ha sagt. Eller gjort.

Vad man inte borde ha sagt. Eller gjort. Vad man inte borde ha sagt. Eller gjort. En rapport om unga vuxnas alkoholvanor och om prevention IQ, rapport 2008:1 IQ-initiativet är ett dotterbolag till Systembolaget AB. Syftet med IQ:s verksamhet

Läs mer

STOCKHOLMSUNGDOMAR SOM KLOTTRAR

STOCKHOLMSUNGDOMAR SOM KLOTTRAR STOCKHOLMSUNGDOMAR SOM KLOTTRAR Knut Sundell David Shannon Cecilia Andrée Löfholm 1 2 FÖRORD Våren 2002 beslöt Stockholms kommunstyrelse att inrättade en klotterkommission vars uppdrag skulle vara att

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer Idrottens omfattning Svensk idrott är bäst på att sätta folket i rörelse Svensk idrott är Sveriges största idéburna organisation sett till hur många som är delaktiga och engagerade. Nästan halva befolkningen

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Det här är en lättläst sammanfattning av intoleransrapporten. Texten är skriven med korta meningar och enkla ord.

Läs mer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Den här broschyren riktar sig till dig som möter personer i åldern 15-25 år i ditt arbete. Du arbetar

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

Vad vill du bli när du blir stor?

Vad vill du bli när du blir stor? Vad vill du bli när du blir stor? En undersökning av barns tankar kring sitt framtida yrkesval Författarens namn: Josefin Hallström Fritz Institutionens namn: Barn- och ungdomsvetenskap Examensarbete 15

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ NÄTET?

VAD HÄNDER PÅ NÄTET? Folkhälsans förbund r.f. VAD HÄNDER PÅ NÄTET? En kartläggning av finlandssvenska barns och ungdomars erfarenheter av andras och eget beteende på internet 2014 Stina Forsberg och Sarah Storm Innehåll Inledning...

Läs mer