Alla kan någon gång ha personliga problem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla kan någon gång ha personliga problem"

Transkript

1 Alla kan någon gång ha personliga problem Rådgivning och stöd hit kan du vända dig Information om sociala stödtjänster, socialtjänstens öppenvård Linköpings kommun linkoping.se/stodochomsorg

2 5 Mottagningen för råd och stöd Stöd till dig som är vuxen 18 6 Stöd till barn och familjer Stödinsatser för barn, unga och deras familjer... 7 Intensiv hemmabaserad familjebehandling, IHF... 8 Hagadal, föräldrar spädbarnsverksamhet... 8 Unga föräldrar... 9 Familjecentraler/Socialt områdesarbete... 9 Föräldrakurser... 9 Utbildning för adoptivföräldrar Vårt Nygård socialt områdesarbete Anhörigstöd Barn och unga...11 Helgkoloniverksamhet...11 Nätverkslaget Stöd till dig som är ung Ungdomsmottagningen Beroendemottagningen för unga Ungdomsresurs...14 Brottsförebyggande gruppen, medling, ungdomstjänst, mm...14 Fältverksamhet Resursteam för stöd i skola och hem Stöd och behandling till dataspelande ungdomar och deras föräldrar Anhörigstöd för unga Sorgegrupp för unga - Vi som mist...17 Boendestöd för unga...17 Rådgivning och stödsamtal Beroendemottagningen/Beroendekliniken (S:t Larsmottagningen) Familjerådgivning Vita öppenvårdsbehandling enligt 12-stegsmodellen Våld i nära relationer Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem Mansmottagningen mot våld Anhörigstöd för vuxna Aktiviteter och sysselsättning Boendestöd och personligt stöd Stödboenden Kontaktcentrum öppen verksamhet alla dagar Föreningar 28 Socialkontoret

3 Mottagningen för råd och stöd Lätt att få stöd Alla kan någon gång drabbas av livskriser, sociala eller personliga problem. Om du behöver råd, stöd eller någon att prata med kan du kontakta någon av de utförare som Linköpings kommun, omsorgsnämnden, har avtal med. Kommunen vill att det ska vara enkelt för dig att få stöd om du behöver det. De flesta verksamheter kan du kontakta direkt. Tystnadsplikt Personalen har tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller med undantag för bland annat anmälningsskyldigheten. Om en personal som arbetar i sociala stödverksamheter, förskola, skolan och landstinget m.fl. får veta att ett barn eller en ungdom kan fara illa måste de anmäla till socialkontoret. Kostnadsfritt Allt stöd är kostnadsfritt förutom familjerådgivning och adoptivföräldrautbildning. Nyhet! Barnwebben www. linkoping.se/ hjalp Mottagningen för råd och stöd Mottagningen ger information om socialt stöd som erbjuds kommuninnevånare i alla åldrar. Genom mottagningen kan du även få rådgivande stödsamtal och telefonrådgivning. För familjer med barn 6-15 år finns Råd, stöd och hälsa som drivs i samverkan med landstinget. Besöksadress: Klostergatan 5 B Telefon: , Även samarbetspartners kan vända sig till mottagningen för information. Vi hjälper dig att hitta rätt! 4 5

4 Barn och familj Barn och familj Stöd till barn och familjer Ring oss för att få hjälp med ett nätverksmöte se sidan 11 Stödinsatser för barn, unga och deras familjer Verksamheterna riktar sig till barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer, som har behov av socialt stöd. Du kan få hjälp genom stödsamtal, familjebehandling och/eller genom stöd i hemmet. Hos utföraren Råd & Stöd kan du även få hjälp genom Funktionell familjeterapi, FFT, en behandlingsmetod som förbättrar kommunikation och relationer i familjen. Du kan välja mellan fyra utförare: Råd & Stöd, Familjeteamet Besöksadress: Ågatan 31 Telefon: Socialpedagogiskt barn och ungdomsteam i Linköping AB Besöksadress: Sörgårdsgatan 17 Telefon: , , E-post: Bloton öppenvård AB Besöksadress: Storgatan 39 Telefon: , E-post: Eleonoragruppen AB Besöksadress: Järnvägsgatan 8 Telefon: , E-post: 6 7

5 Barn och familj Barn och familj Intensiv hemmabaserad familjebehandling, IHF Vid stora problem i familjen kan ni få hjälp genom en behandlingsmetod som engagerar hela familjen och resurser som finns omkring er. För att få möjlighet till detta stöd behöver du ansöka hos socialkontoret. Verksamheten vänder sig till familjer med barn år. Socialkontoret Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Mottagningstelefon: E-post: Råd & Stöd, IHF Besöksadress: Birgittagatan 6 Telefon: Hagadal, föräldrar spädbarnsverksamhet Spädbarnsverksamheten vänder sig till dig som är gravid eller nyligen fått barn och behöver stöd i din föräldraroll. Verksamheten bedrivs i samarbete med landstinget och erbjuder stöd både enskilt och i grupp. Hagadal Besöksadress: Garnisonsvägen 9 Telefon: Unga föräldrar Verksamheten är för dig som är ung förälder år och upplever att du behöver stöd i ditt föräldraskap. Stödet erbjuds både individuellt, i grupp och tillsammans med ditt barn. Linköpings Stadsmission Besöksadress: Hamngatan 23 Telefon: E-post: Familjecentraler/Socialt områdesarbete Om du har barn kan du vända dig till familjecentralen i ditt bostadsområde. Det är en mötesplats för småbarnsföräldrar där du har tillgång till barnavårdscentral och öppen förskola. Du kan också få vägledning och stöd av socialarbetare. De arbetar även konsultativt till skolpersonal. Familjecentraler finns i Berga, Ekholmen, Lambohov, Ljungsbro, Skäggetorp, Ryd och Valla. Läs mer på eller ring (vxl). Föräldrakurser För dig som vill utveckla din föräldraroll erbjuds kostnadsfritt föräldrakurser/familjeprogram. Kurserna finns för alla föräldrar med barn i olika åldrar i flera av våra bostadsområden och ges på olika språk. Särskilda kurser finns för föräldrar som möter stora utmaningar i sitt föräldrarskap. Läs mer på när kurser startar. 8 9

6 Barn och familj Barn och familj Utbildning för adoptivföräldrar För att få adoptera ett barn måste du/ni gå en adoptivföräldrautbildning. För utbildningen tas en avgift ut. Läs mer om adoptionsfrågor på Råd & Stöd Besöksadress: Klostergatan 5 B Telefon: Vårt Nygård socialt områdesarbete Vårt Nygård finns för dig som bor i Skäggetorp. Verksamheten erbjuder dig socialt stöd. Det kan till exempel vara att stödja dig som förälder eller att delta i en gruppverksamhet. Vårt Nygård samarbetar bl a med Familjecentralen, förskola och skola. Råd & Stöd Besöksadress: Nämndemansgården 10 Telefon: Anhörigstöd Barn och unga Har du en anhörig som har problem med alkohol, droger, är psykiskt sjuk eller förekommer det våld i din familj? Du som är under 20 år erbjuds stöd i grupp och egna samtal. Grupperna anpassas utifrån ålder. Eleonoragruppen AB Besöksadress: Järnvägsgatan 8 Telefon: , E-post: Helgkoloniverksamhet Helgkoloniverksamhet vänder sig till barn/ungdom år som är i behov av extra stöd. Verksamheten erbjuder fritidsverksamhet och personligt stöd på helger och kvällar och kan vara ett alternativ till kontaktfamilj. Råd & Stöd Besöksadress: Ågatan 31 Telefon: Familjerådgivning se sidan 23 Nätverkslaget Hit kan du vända dig för att få hjälp att anordna ett nätverksmöte. Det innebär en träff där viktiga personer i ditt liv bjuds in för att prata om hur din livssituation kan förändras. Telefon: E-post: 10 11

7 Ungdom Stöd till dig som är ung Tips! Ungdomsmottagningen på nätet Kärlek, sex och relationer Ungdomsmottagningen Vill du som ung få rådgivning och stöd utifrån frågor eller problem som du har? Frågorna kan handla om sex och samlevnad, relationer, hälsa och mående. Ungdomsmottagningen vänder sig till killar och tjejer i åldern år. Ungdomsmottagningen är ett samarbete mellan landstinget och kommunen. Besöksadress: Platensgatan 10 B Telefon: Epost: gå in på Mina vårdkontakter Beroendemottagningen för unga Om du dricker för mycket, eller har använt droger kan du vända dig till beroendemottagningen för unga, år. Du får rådgivning och kan komma med frågor om droger. Beroendemottagningen utför även drogtester. Mottagningen är ett samarbete mellan landstinget och kommunen. Mottagningen erbjuder även stöd till föräldrar. Besöksadress: Brigadgatan 14, plan 2 Telefon: , Stöd till unga och deras familjer sidan 7 Ungdomsresurs Ungdomsresurs vänder sig till dig som är år. Du och din familj kan få hjälp om du tex. dricker för mycket, använder droger eller mår dåligt. Verksamheten erbjuder rådgivning, stöd, vägledning och kvalifiserad behandling. Råd & Stöd Besöksadress: Drottninggatan 50 Telefon:

8 Ungdom Ungdom Brottsförebyggande gruppen Medling, ungdomstjänst och brottsförebyggande arbete Verksamheterna vänder sig till unga som begått brott och deras anhöriga. Du kan få stöd och behandling för att förändra din situation. Verksamheten erbjuder: - Medling samtal mellan brottsutsatt och gärningsman - Ungdomstjänst en straffpåföljd som innebär samtalsprogram och oavlönat arbete. - Samtal inom 48 timmar med barn under 15 år som misstänks för brott. - Stöd till unga brottsutsatta stödsamtal, rådgivning och praktisk hjälp. Brottsförebyggande gruppen, Råd & Stöd Besöksadress: Artillerigatan 10 (Garnisonsområdet) Telefon: Fältverksamhet I flera bostadsområden finns socialarbetare, så kallade fältare. Du kan träffa dem i skolan och på kvällarna i ditt område. Med dem kan du prata om frågor som du som tonåring tycker är viktiga. Du kan ha kontakt med fältsekreterare på Facebook t.ex. Ung röst i Ryd. Fältverksamheten i Berga Besöksadress: Hovetorpsgatan 32 Telefon: , Fältverksamheten i Ryd Besöksadress: Rydsvägen 142 B Telefon: , Fältverksamheten i Skäggetorp Besöksadress: Stiglötsgatan 54 Telefon: , Resursteam för stöd i skola och hem I resursteamet arbetar socialarbetare och lärare. Teamet erbjuder stöd till unga 7-16 år och deras familjer i skolsituationen, i hemmet och på fritiden. Syftet är att hjälpa dig fullfölja dina studier på din skola. Besöksadress: Klostergatan 5 B Telefon: Det finns andra former av stöd i skolan. Kontakta elevvården på din skola för mer information, (vxl)

9 Ungdom Ungdom Stöd och behandling till dataspelande ungdomar och deras föräldrar Spelar du för mycket? Är dina föräldrar oroliga för dig? Är du under 18 år kan du eller dina föräldrar kontakta Game Over som kan hjälpa dig att bryta ditt spelberoende. Game Over, Revia i Östergötland AB Besöksadress: Ålerydsvägen 17 Telefon: E-post: Anhörigstöd för unga Har du en anhörig som dricker för mycket, använder droger, är psykiskt sjuk eller förekommer det våld i din familj? Du som är under 20 år erbjuds stöd i grupp och egna samtal. Eleonoragruppen AB Besöksadress: Järnvägsgatan 8 Telefon: , E-post: Sorgegrupp för unga Vi som mist Har du förlorat en nära anhörig eller vän genom självmord så kan du få stöd i grupp samt stödsamtal. Linköpings Stadsmission Besöksadress: Hamngatan 23 Telefon: E-post: Boendestöd och behandlingshem för unga Om du av någon anledning inte kan bo kvar hemma och samtidigt behöver socialt stöd kan du ansöka hos socialkontoret om ungdomsboende och stöd. Ungdomsboenden: Linköpings ungdomsboende, , Exodus ungdomsboende, Behandlingshem riktat till unga: Linköpings behandlingshem, , Boende för ensamkommande barn, Olivlunden, Kommunen har avtal om platser hos flera behandlingshem Socialkontoret Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Mottagningstelefon: E-post: 16 17

10 Vuxen Vuxen Stöd till dig som är vuxen Rådgivning och stödsamtal Behöver du rådgivning och samtalsstöd för personliga problem? Du kan välja mellan tre utförare: Råd och stöd, Mottagningen Besöksadress: Klostergatan 5 B Telefon: Samtalsstöd för dig med personliga problem Linköpings Stadsmission Besöksadress: Hamngatan 23 Telefon: E-post: Bloton öppenvård Besöksadress: Storgatan 39 Telefon: , E-post: 18 19

11 Vuxen Vuxen Beroendemottagningen/Beroendekliniken (S:t Larsmottagningen) Är du orolig för att du dricker för mycket eller använder droger? Är du orolig för någon närstående? Beroendemottagningen kan hjälpa dig med bedömning, rådgivning och öppenvårdsbehandling. Genom beroendemottagningen kan du få hjälp att komma till ett behandlingshem. Som anhörig kan du få rådgivning och kortare samtalsstöd. Mottagningen är ett samarbete mellan landstinget och kommunen. Familjerådgivning Har ni problem i er parrelation? Genom familjerådgivning kan du och din partner få hjälp att bearbeta relations- och samlevnadssvårigheter. Familjerådgivningen har sträng sekretess. Ni får betala en avgift för varje samtal. Familjerådgivning, Råd & Stöd Besöksadress: Klostergatan 5 B Telefon: E-post: Besöksadress: Brigadgatan 14 Telefon: , Tips! Anonyma alkoholister även: Anonyma narkomaner Vita öppenvårdsbehandling enligt 12-stegsmodellen Vita erbjuder gruppbehandling för dig med alkohol- och/eller drogproblem. Linköpings Stadsmission Besöksadress: Hamngatan 23 Telefon: E-post: 20 21

12 Vuxen Vuxen Våld i nära relationer Kommunen erbjuder stöd till alla parter i familjer där det förekommer våld. Våld i nära relationer Verksamheten erbjuder stöd till dig som lever i en relation där din partner använder eller har använt våld mot dig. Barn erbjuds eget samtalsstöd. Råd & Stöd Besöksadress: Ågatan 31 Telefon: E-post: Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor Verksamheten erbjuder samtalsstöd och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn. Mansmottagningen mot våld Är du orolig för att du gjort din partner illa genom hot eller våld, eller är du själv utsatt? Mansmottagningen mot våld erbjuder behandling i grupp och enskilda samtal. Råd & Stöd Besöksadress: Ågatan 31 Telefon: E-post: Anhörigstöd för barn och ungdom se sidan 11 Kvinnojouren Ellinor Telefon: E-post: Skyddat boende och stödboende för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem Linköpings Stadsmission Telefon: , Tips! Nationella Kvinnofridslinjen: www. kvinnofridslinjen.se 22 23

13 Vuxen Vuxen Anhörigstöd för vuxna Är du anhörig till någon som dricker för mycket eller använder droger? Du kan få stöd genom gruppsamtal och enskilda samtal. Verksamheten riktar sig till dig över 18 år. Du kan välja mellan två utförare: Linköpings Stadsmission Besöksadress: Hamngatan 23 Telefon: E-post: Råd & Stöd, Sensus Besöksadress: Artillerigatan 10 Telefon: , E-post: Aktiviteter och sysselsättning För dig med alkohol- och/eller drogproblem finns flera möjligheter till aktiviteter, gemenskap och sysselsättning i drogfri miljö. Lokalen, Origo Vård och Omsorg AB Besöksadress: Badhusgatan 1 Telefon: eller E-post: Linköpings Stadsmission Besöksadress: Isidor Kjellbergs gränd 3 Telefon: Föreningen Cykelstället Telefon: Ia Bring eller E-post: Kamratstödet IOGT-NTO Besöksadress: Järnvägsgatan 10 Telefon: , , Tips! Kommunen har ett anhörigcentrum

14 Vuxen Vuxen Boendestöd och personligt stöd Boendestödet vänder sig till dig som har missbruksproblem eller andra psykosociala problem. Du kan få boendestöd och personligt stöd av någon av dessa tre utförare: Origo Vård och Omsorg AB Besöksadress: Badhusgatan 1 Telefon: eller E-post: Boendestöd, Active Omsorg och Skola i Linköping AB Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 55 Telefon: , , E-post: Brinkens boendestöd, Roger Klaar Rehabilitering AB Besöksadress: Snickaregatan 50 Telefon: , E-post: Stödboenden För dig med missbruksproblem finns stödboenden där du kan få stöd av personal dygnet runt. Du kan ansöka om stödboende hos socialkontoret. Våra stödboenden heter: Villa Nova, Augustbergsgården, (inriktning äldre) Götgatan, Valhallagatan, Landeryds ängar, Stödboende för kvinnor, Socialkontoret Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Mottagningstelefon: E-post: Kontaktcentrum öppen verksamhet alla dagar Verksamheten finns för dig som te.x. har problem med alkohol, droger eller psykisk ohälsa. Kontaktcentrum erbjuder gemenskap, personligt stöd och måltider. Linköpings Stadsmission Besöksadress: Isidor Kjellbergs gränd 3 Telefon:

15 Föreningar Föreningar Föreningar Det finns många frivilligorganisationer och intresseföreningar som erbjuder stöd på olika sätt. Här finner du några av dem. Resurspoolen Besöksadress: Östgötagatan 5 (Medborgarkontoret i city) Telefon: Brottsofferjouren Telefon: E-post: Kvinnojouren Telefon: E-post: Tjejjouren Telefon: E-post: AHA (Anhöriga hjälper anhöriga) Telefon: E-post: BRIS, Barnens rätt i samhället Telefon: För barn , BRIS vuxentelefon om barn Unga Kris Telefon: RFSL i Linköping, Riksföreningen för sexuellt likaberättigande Telefon: Attention Östergötland Sydvästra Läs mer om föreningar www. linkoping.se 28 29

16 Socialkontoret Socialkontoret Socialkontoret Om du är orolig för att ett barn eller någon annan far illa kan du kontakta socialkontoret för att göra en anmälan. Har du vänt dig till någon av våra utförare för stöd och det inte motsvarade dina behov kan du alltid vända dig till socialkontoret och ansöka om en insats genom bistånd. Utifrån ansökan eller anmälan utreder socialkontoret behov och fattar beslut. Socialkontoret Besöksadress: Barnhemsgatan 2 E-post: Telefon: (vxl) Mottagningstelefon Genom mottagningstelefonen tar socialkontoret emot ansökningar och anmälningar. Ekonomiskt bistånd, tidsbokningstelefon För visst stöd och hjälp måste du ansöka om bistånd hos socialkontoret, exempelvis ekonomisk hjälp. Familjerätten På socialkontoret finns familjerätten som bland annat kan hjälpa separerade föräldrar att komma överens om vårdnads- och umgängesfrågor. Sociala jouren Sociala jouren finns för dig som har akuta sociala problem. Den är öppen efter kontorstid och på helger. Hitta på webben På webben hittar du fördjupad information om alla verksamheter och där visas också resultat av brukarenkäter och andra kvalitetsuppföljningar. Synpunkter och klagomål Vi vill med din hjälp förbättra våra verksamheter. Så här kan du framföra synpunkter och klagomål: Lämna dina synpunkter direkt till personalen. Använd blanketten Välkommen att tycka till! som finns synlig i alla verksamheter Lämna synpunkter via /stodochomsorg Du är välkommen att tycka till! Vi välkomnar dina synpunkter 30 31

17 2013 Kommunikationsavdelningen Linköpings kommun, Omsorgs och äldreförvaltningen, Omsorgskontoret Linköping Telefon: (vxl) Linköpings kommun linkoping.se/stodochomsorg