Alla kan någon gång ha personliga problem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla kan någon gång ha personliga problem"

Transkript

1 Alla kan någon gång ha personliga problem Rådgivning och stöd hit kan du vända dig Information om sociala stödtjänster, socialtjänstens öppenvård Linköpings kommun linkoping.se/stodochomsorg

2 5 Mottagningen för råd och stöd Stöd till dig som är vuxen 18 6 Stöd till barn och familjer Stödinsatser för barn, unga och deras familjer... 7 Intensiv hemmabaserad familjebehandling, IHF... 8 Hagadal, föräldrar spädbarnsverksamhet... 8 Unga föräldrar... 9 Familjecentraler/Socialt områdesarbete... 9 Föräldrakurser... 9 Utbildning för adoptivföräldrar Vårt Nygård socialt områdesarbete Anhörigstöd Barn och unga...11 Helgkoloniverksamhet...11 Nätverkslaget Stöd till dig som är ung Ungdomsmottagningen Beroendemottagningen för unga Ungdomsresurs...14 Brottsförebyggande gruppen, medling, ungdomstjänst, mm...14 Fältverksamhet Resursteam för stöd i skola och hem Stöd och behandling till dataspelande ungdomar och deras föräldrar Anhörigstöd för unga Sorgegrupp för unga - Vi som mist...17 Boendestöd för unga...17 Rådgivning och stödsamtal Beroendemottagningen/Beroendekliniken (S:t Larsmottagningen) Familjerådgivning Vita öppenvårdsbehandling enligt 12-stegsmodellen Våld i nära relationer Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem Mansmottagningen mot våld Anhörigstöd för vuxna Aktiviteter och sysselsättning Boendestöd och personligt stöd Stödboenden Kontaktcentrum öppen verksamhet alla dagar Föreningar 28 Socialkontoret

3 Mottagningen för råd och stöd Lätt att få stöd Alla kan någon gång drabbas av livskriser, sociala eller personliga problem. Om du behöver råd, stöd eller någon att prata med kan du kontakta någon av de utförare som Linköpings kommun, omsorgsnämnden, har avtal med. Kommunen vill att det ska vara enkelt för dig att få stöd om du behöver det. De flesta verksamheter kan du kontakta direkt. Tystnadsplikt Personalen har tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller med undantag för bland annat anmälningsskyldigheten. Om en personal som arbetar i sociala stödverksamheter, förskola, skolan och landstinget m.fl. får veta att ett barn eller en ungdom kan fara illa måste de anmäla till socialkontoret. Kostnadsfritt Allt stöd är kostnadsfritt förutom familjerådgivning och adoptivföräldrautbildning. Nyhet! Barnwebben www. linkoping.se/ hjalp Mottagningen för råd och stöd Mottagningen ger information om socialt stöd som erbjuds kommuninnevånare i alla åldrar. Genom mottagningen kan du även få rådgivande stödsamtal och telefonrådgivning. För familjer med barn 6-15 år finns Råd, stöd och hälsa som drivs i samverkan med landstinget. Besöksadress: Klostergatan 5 B Telefon: , Även samarbetspartners kan vända sig till mottagningen för information. Vi hjälper dig att hitta rätt! 4 5

4 Barn och familj Barn och familj Stöd till barn och familjer Ring oss för att få hjälp med ett nätverksmöte se sidan 11 Stödinsatser för barn, unga och deras familjer Verksamheterna riktar sig till barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer, som har behov av socialt stöd. Du kan få hjälp genom stödsamtal, familjebehandling och/eller genom stöd i hemmet. Hos utföraren Råd & Stöd kan du även få hjälp genom Funktionell familjeterapi, FFT, en behandlingsmetod som förbättrar kommunikation och relationer i familjen. Du kan välja mellan fyra utförare: Råd & Stöd, Familjeteamet Besöksadress: Ågatan 31 Telefon: Socialpedagogiskt barn och ungdomsteam i Linköping AB Besöksadress: Sörgårdsgatan 17 Telefon: , , E-post: Bloton öppenvård AB Besöksadress: Storgatan 39 Telefon: , E-post: Eleonoragruppen AB Besöksadress: Järnvägsgatan 8 Telefon: , E-post: 6 7

5 Barn och familj Barn och familj Intensiv hemmabaserad familjebehandling, IHF Vid stora problem i familjen kan ni få hjälp genom en behandlingsmetod som engagerar hela familjen och resurser som finns omkring er. För att få möjlighet till detta stöd behöver du ansöka hos socialkontoret. Verksamheten vänder sig till familjer med barn år. Socialkontoret Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Mottagningstelefon: E-post: Råd & Stöd, IHF Besöksadress: Birgittagatan 6 Telefon: Hagadal, föräldrar spädbarnsverksamhet Spädbarnsverksamheten vänder sig till dig som är gravid eller nyligen fått barn och behöver stöd i din föräldraroll. Verksamheten bedrivs i samarbete med landstinget och erbjuder stöd både enskilt och i grupp. Hagadal Besöksadress: Garnisonsvägen 9 Telefon: Unga föräldrar Verksamheten är för dig som är ung förälder år och upplever att du behöver stöd i ditt föräldraskap. Stödet erbjuds både individuellt, i grupp och tillsammans med ditt barn. Linköpings Stadsmission Besöksadress: Hamngatan 23 Telefon: E-post: Familjecentraler/Socialt områdesarbete Om du har barn kan du vända dig till familjecentralen i ditt bostadsområde. Det är en mötesplats för småbarnsföräldrar där du har tillgång till barnavårdscentral och öppen förskola. Du kan också få vägledning och stöd av socialarbetare. De arbetar även konsultativt till skolpersonal. Familjecentraler finns i Berga, Ekholmen, Lambohov, Ljungsbro, Skäggetorp, Ryd och Valla. Läs mer på eller ring (vxl). Föräldrakurser För dig som vill utveckla din föräldraroll erbjuds kostnadsfritt föräldrakurser/familjeprogram. Kurserna finns för alla föräldrar med barn i olika åldrar i flera av våra bostadsområden och ges på olika språk. Särskilda kurser finns för föräldrar som möter stora utmaningar i sitt föräldrarskap. Läs mer på när kurser startar. 8 9

6 Barn och familj Barn och familj Utbildning för adoptivföräldrar För att få adoptera ett barn måste du/ni gå en adoptivföräldrautbildning. För utbildningen tas en avgift ut. Läs mer om adoptionsfrågor på Råd & Stöd Besöksadress: Klostergatan 5 B Telefon: Vårt Nygård socialt områdesarbete Vårt Nygård finns för dig som bor i Skäggetorp. Verksamheten erbjuder dig socialt stöd. Det kan till exempel vara att stödja dig som förälder eller att delta i en gruppverksamhet. Vårt Nygård samarbetar bl a med Familjecentralen, förskola och skola. Råd & Stöd Besöksadress: Nämndemansgården 10 Telefon: Anhörigstöd Barn och unga Har du en anhörig som har problem med alkohol, droger, är psykiskt sjuk eller förekommer det våld i din familj? Du som är under 20 år erbjuds stöd i grupp och egna samtal. Grupperna anpassas utifrån ålder. Eleonoragruppen AB Besöksadress: Järnvägsgatan 8 Telefon: , E-post: Helgkoloniverksamhet Helgkoloniverksamhet vänder sig till barn/ungdom år som är i behov av extra stöd. Verksamheten erbjuder fritidsverksamhet och personligt stöd på helger och kvällar och kan vara ett alternativ till kontaktfamilj. Råd & Stöd Besöksadress: Ågatan 31 Telefon: Familjerådgivning se sidan 23 Nätverkslaget Hit kan du vända dig för att få hjälp att anordna ett nätverksmöte. Det innebär en träff där viktiga personer i ditt liv bjuds in för att prata om hur din livssituation kan förändras. Telefon: E-post: 10 11

7 Ungdom Stöd till dig som är ung Tips! Ungdomsmottagningen på nätet Kärlek, sex och relationer Ungdomsmottagningen Vill du som ung få rådgivning och stöd utifrån frågor eller problem som du har? Frågorna kan handla om sex och samlevnad, relationer, hälsa och mående. Ungdomsmottagningen vänder sig till killar och tjejer i åldern år. Ungdomsmottagningen är ett samarbete mellan landstinget och kommunen. Besöksadress: Platensgatan 10 B Telefon: Epost: gå in på Mina vårdkontakter Beroendemottagningen för unga Om du dricker för mycket, eller har använt droger kan du vända dig till beroendemottagningen för unga, år. Du får rådgivning och kan komma med frågor om droger. Beroendemottagningen utför även drogtester. Mottagningen är ett samarbete mellan landstinget och kommunen. Mottagningen erbjuder även stöd till föräldrar. Besöksadress: Brigadgatan 14, plan 2 Telefon: , Stöd till unga och deras familjer sidan 7 Ungdomsresurs Ungdomsresurs vänder sig till dig som är år. Du och din familj kan få hjälp om du tex. dricker för mycket, använder droger eller mår dåligt. Verksamheten erbjuder rådgivning, stöd, vägledning och kvalifiserad behandling. Råd & Stöd Besöksadress: Drottninggatan 50 Telefon:

8 Ungdom Ungdom Brottsförebyggande gruppen Medling, ungdomstjänst och brottsförebyggande arbete Verksamheterna vänder sig till unga som begått brott och deras anhöriga. Du kan få stöd och behandling för att förändra din situation. Verksamheten erbjuder: - Medling samtal mellan brottsutsatt och gärningsman - Ungdomstjänst en straffpåföljd som innebär samtalsprogram och oavlönat arbete. - Samtal inom 48 timmar med barn under 15 år som misstänks för brott. - Stöd till unga brottsutsatta stödsamtal, rådgivning och praktisk hjälp. Brottsförebyggande gruppen, Råd & Stöd Besöksadress: Artillerigatan 10 (Garnisonsområdet) Telefon: Fältverksamhet I flera bostadsområden finns socialarbetare, så kallade fältare. Du kan träffa dem i skolan och på kvällarna i ditt område. Med dem kan du prata om frågor som du som tonåring tycker är viktiga. Du kan ha kontakt med fältsekreterare på Facebook t.ex. Ung röst i Ryd. Fältverksamheten i Berga Besöksadress: Hovetorpsgatan 32 Telefon: , Fältverksamheten i Ryd Besöksadress: Rydsvägen 142 B Telefon: , Fältverksamheten i Skäggetorp Besöksadress: Stiglötsgatan 54 Telefon: , Resursteam för stöd i skola och hem I resursteamet arbetar socialarbetare och lärare. Teamet erbjuder stöd till unga 7-16 år och deras familjer i skolsituationen, i hemmet och på fritiden. Syftet är att hjälpa dig fullfölja dina studier på din skola. Besöksadress: Klostergatan 5 B Telefon: Det finns andra former av stöd i skolan. Kontakta elevvården på din skola för mer information, (vxl)

9 Ungdom Ungdom Stöd och behandling till dataspelande ungdomar och deras föräldrar Spelar du för mycket? Är dina föräldrar oroliga för dig? Är du under 18 år kan du eller dina föräldrar kontakta Game Over som kan hjälpa dig att bryta ditt spelberoende. Game Over, Revia i Östergötland AB Besöksadress: Ålerydsvägen 17 Telefon: E-post: Anhörigstöd för unga Har du en anhörig som dricker för mycket, använder droger, är psykiskt sjuk eller förekommer det våld i din familj? Du som är under 20 år erbjuds stöd i grupp och egna samtal. Eleonoragruppen AB Besöksadress: Järnvägsgatan 8 Telefon: , E-post: Sorgegrupp för unga Vi som mist Har du förlorat en nära anhörig eller vän genom självmord så kan du få stöd i grupp samt stödsamtal. Linköpings Stadsmission Besöksadress: Hamngatan 23 Telefon: E-post: Boendestöd och behandlingshem för unga Om du av någon anledning inte kan bo kvar hemma och samtidigt behöver socialt stöd kan du ansöka hos socialkontoret om ungdomsboende och stöd. Ungdomsboenden: Linköpings ungdomsboende, , Exodus ungdomsboende, Behandlingshem riktat till unga: Linköpings behandlingshem, , Boende för ensamkommande barn, Olivlunden, Kommunen har avtal om platser hos flera behandlingshem Socialkontoret Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Mottagningstelefon: E-post: 16 17

10 Vuxen Vuxen Stöd till dig som är vuxen Rådgivning och stödsamtal Behöver du rådgivning och samtalsstöd för personliga problem? Du kan välja mellan tre utförare: Råd och stöd, Mottagningen Besöksadress: Klostergatan 5 B Telefon: Samtalsstöd för dig med personliga problem Linköpings Stadsmission Besöksadress: Hamngatan 23 Telefon: E-post: Bloton öppenvård Besöksadress: Storgatan 39 Telefon: , E-post: 18 19

11 Vuxen Vuxen Beroendemottagningen/Beroendekliniken (S:t Larsmottagningen) Är du orolig för att du dricker för mycket eller använder droger? Är du orolig för någon närstående? Beroendemottagningen kan hjälpa dig med bedömning, rådgivning och öppenvårdsbehandling. Genom beroendemottagningen kan du få hjälp att komma till ett behandlingshem. Som anhörig kan du få rådgivning och kortare samtalsstöd. Mottagningen är ett samarbete mellan landstinget och kommunen. Familjerådgivning Har ni problem i er parrelation? Genom familjerådgivning kan du och din partner få hjälp att bearbeta relations- och samlevnadssvårigheter. Familjerådgivningen har sträng sekretess. Ni får betala en avgift för varje samtal. Familjerådgivning, Råd & Stöd Besöksadress: Klostergatan 5 B Telefon: E-post: Besöksadress: Brigadgatan 14 Telefon: , Tips! Anonyma alkoholister även: Anonyma narkomaner Vita öppenvårdsbehandling enligt 12-stegsmodellen Vita erbjuder gruppbehandling för dig med alkohol- och/eller drogproblem. Linköpings Stadsmission Besöksadress: Hamngatan 23 Telefon: E-post: 20 21

12 Vuxen Vuxen Våld i nära relationer Kommunen erbjuder stöd till alla parter i familjer där det förekommer våld. Våld i nära relationer Verksamheten erbjuder stöd till dig som lever i en relation där din partner använder eller har använt våld mot dig. Barn erbjuds eget samtalsstöd. Råd & Stöd Besöksadress: Ågatan 31 Telefon: E-post: Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor Verksamheten erbjuder samtalsstöd och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn. Mansmottagningen mot våld Är du orolig för att du gjort din partner illa genom hot eller våld, eller är du själv utsatt? Mansmottagningen mot våld erbjuder behandling i grupp och enskilda samtal. Råd & Stöd Besöksadress: Ågatan 31 Telefon: E-post: Anhörigstöd för barn och ungdom se sidan 11 Kvinnojouren Ellinor Telefon: E-post: Skyddat boende och stödboende för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem Linköpings Stadsmission Telefon: , Tips! Nationella Kvinnofridslinjen: www. kvinnofridslinjen.se 22 23

13 Vuxen Vuxen Anhörigstöd för vuxna Är du anhörig till någon som dricker för mycket eller använder droger? Du kan få stöd genom gruppsamtal och enskilda samtal. Verksamheten riktar sig till dig över 18 år. Du kan välja mellan två utförare: Linköpings Stadsmission Besöksadress: Hamngatan 23 Telefon: E-post: Råd & Stöd, Sensus Besöksadress: Artillerigatan 10 Telefon: , E-post: Aktiviteter och sysselsättning För dig med alkohol- och/eller drogproblem finns flera möjligheter till aktiviteter, gemenskap och sysselsättning i drogfri miljö. Lokalen, Origo Vård och Omsorg AB Besöksadress: Badhusgatan 1 Telefon: eller E-post: Linköpings Stadsmission Besöksadress: Isidor Kjellbergs gränd 3 Telefon: Föreningen Cykelstället Telefon: Ia Bring eller E-post: Kamratstödet IOGT-NTO Besöksadress: Järnvägsgatan 10 Telefon: , , Tips! Kommunen har ett anhörigcentrum

14 Vuxen Vuxen Boendestöd och personligt stöd Boendestödet vänder sig till dig som har missbruksproblem eller andra psykosociala problem. Du kan få boendestöd och personligt stöd av någon av dessa tre utförare: Origo Vård och Omsorg AB Besöksadress: Badhusgatan 1 Telefon: eller E-post: Boendestöd, Active Omsorg och Skola i Linköping AB Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 55 Telefon: , , E-post: Brinkens boendestöd, Roger Klaar Rehabilitering AB Besöksadress: Snickaregatan 50 Telefon: , E-post: Stödboenden För dig med missbruksproblem finns stödboenden där du kan få stöd av personal dygnet runt. Du kan ansöka om stödboende hos socialkontoret. Våra stödboenden heter: Villa Nova, Augustbergsgården, (inriktning äldre) Götgatan, Valhallagatan, Landeryds ängar, Stödboende för kvinnor, Socialkontoret Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Mottagningstelefon: E-post: Kontaktcentrum öppen verksamhet alla dagar Verksamheten finns för dig som te.x. har problem med alkohol, droger eller psykisk ohälsa. Kontaktcentrum erbjuder gemenskap, personligt stöd och måltider. Linköpings Stadsmission Besöksadress: Isidor Kjellbergs gränd 3 Telefon:

15 Föreningar Föreningar Föreningar Det finns många frivilligorganisationer och intresseföreningar som erbjuder stöd på olika sätt. Här finner du några av dem. Resurspoolen Besöksadress: Östgötagatan 5 (Medborgarkontoret i city) Telefon: Brottsofferjouren Telefon: E-post: Kvinnojouren Telefon: E-post: Tjejjouren Telefon: E-post: AHA (Anhöriga hjälper anhöriga) Telefon: E-post: BRIS, Barnens rätt i samhället Telefon: För barn , BRIS vuxentelefon om barn Unga Kris Telefon: RFSL i Linköping, Riksföreningen för sexuellt likaberättigande Telefon: Attention Östergötland Sydvästra Läs mer om föreningar www. linkoping.se 28 29

16 Socialkontoret Socialkontoret Socialkontoret Om du är orolig för att ett barn eller någon annan far illa kan du kontakta socialkontoret för att göra en anmälan. Har du vänt dig till någon av våra utförare för stöd och det inte motsvarade dina behov kan du alltid vända dig till socialkontoret och ansöka om en insats genom bistånd. Utifrån ansökan eller anmälan utreder socialkontoret behov och fattar beslut. Socialkontoret Besöksadress: Barnhemsgatan 2 E-post: Telefon: (vxl) Mottagningstelefon Genom mottagningstelefonen tar socialkontoret emot ansökningar och anmälningar. Ekonomiskt bistånd, tidsbokningstelefon För visst stöd och hjälp måste du ansöka om bistånd hos socialkontoret, exempelvis ekonomisk hjälp. Familjerätten På socialkontoret finns familjerätten som bland annat kan hjälpa separerade föräldrar att komma överens om vårdnads- och umgängesfrågor. Sociala jouren Sociala jouren finns för dig som har akuta sociala problem. Den är öppen efter kontorstid och på helger. Hitta på webben På webben hittar du fördjupad information om alla verksamheter och där visas också resultat av brukarenkäter och andra kvalitetsuppföljningar. Synpunkter och klagomål Vi vill med din hjälp förbättra våra verksamheter. Så här kan du framföra synpunkter och klagomål: Lämna dina synpunkter direkt till personalen. Använd blanketten Välkommen att tycka till! som finns synlig i alla verksamheter Lämna synpunkter via /stodochomsorg Du är välkommen att tycka till! Vi välkomnar dina synpunkter 30 31

17 2013 Kommunikationsavdelningen Linköpings kommun, Omsorgs och äldreförvaltningen, Omsorgskontoret Linköping Telefon: (vxl) Linköpings kommun linkoping.se/stodochomsorg

Rådgivning och stöd vid personliga problem vart vänder jag mig för att få hjälp?

Rådgivning och stöd vid personliga problem vart vänder jag mig för att få hjälp? Rådgivning och stöd vid personliga problem vart vänder jag mig för att få hjälp? 2008 Det kan gälla alla Alla kan någon gång i livet drabbas av personliga problem. Nästan alla känner någon som behöver

Läs mer

PSYKOSOCIALT STÖD TILL BARN OCH UNGA I ÅTVIDABERGS KOMMUN

PSYKOSOCIALT STÖD TILL BARN OCH UNGA I ÅTVIDABERGS KOMMUN PSYKOSOCIALT STÖD TILL BARN OCH UNGA I ÅTVIDABERGS KOMMUN Uppdaterad 2017-12-01 KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG För insatser som kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem, samtalsstöd

Läs mer

Så här tycker brukarna om kvaliteten i sociala stödinsatser. Undersökning genomförd våren 2016

Så här tycker brukarna om kvaliteten i sociala stödinsatser. Undersökning genomförd våren 2016 Så här tycker brukarna om kvaliteten i sociala stödinsatser Undersökning genomförd våren 16 Linköping, september 16 Enkäter om sociala stödinsatser, Kontaktcentrum, behandlingshem och stödbostäder inom

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Psykosocialt stöd till barn och unga i Kinda kommun

Psykosocialt stöd till barn och unga i Kinda kommun Psykosocialt stöd till barn och unga i Kinda kommun A different Kinda life Individ- och familjeomsorg För insatser som kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem och behandlingshem lämnas en ansökan till

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde. Ärende 4 Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde. Ärende 4 Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos 1 Omsorgsnämnden 2008-01-30 Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (fp), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47

Läs mer

Till dig som söker stöd och råd för missbruk av alkohol och andra droger

Till dig som söker stöd och råd för missbruk av alkohol och andra droger Till dig som söker stöd och råd för missbruk av alkohol och andra droger Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning På vuxenavdelningen missbruk arbetar socialsekreterare, öppenvårdssamordnare, behandlingsassistent

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Våld i nära relation

Våld i nära relation Våld i nära relation Våld och förtryck i olika former Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig. Sexuellt våld

Läs mer

LIVS Lotsen. Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd

LIVS Lotsen. Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd LIVS Lotsen Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd 2013 HHär hittar du tips om vart du som bor i Mölndals stad kan vända dig när livet gungar och du behöver råd och stöd. Välkommen att

Läs mer

Lotsen LIVS. Lotsen IVS. Lotsen. Många kriser klarar man av själv, men ibland LIVS. Lotsen. LIVS Lotsen

Lotsen LIVS. Lotsen IVS. Lotsen. Många kriser klarar man av själv, men ibland LIVS. Lotsen. LIVS Lotsen Många kriser klarar man av själv, men ibland känner man sig ganska ensam med sin oro och sina frågor. Det är inte säkert att man har vänner eller släktingar på nära håll som kan hjälpa till och finnas

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa?

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa? Lever du i en destruktiv relation eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Råd & Stöddagarna 17-18 november 2009

Råd & Stöddagarna 17-18 november 2009 Råd & Stöddagarna 17-18 november 2009 Den 17 18 november samlades ca 300 medarbetare inom Råd & Stöd för att lära känna varandra och varandras verksamheter, träffas, lära och lära av varandra och, mingla

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men, vad kan man göra vid oro för att ett

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa. Linköpings kommun. linkoping.se

Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa. Linköpings kommun. linkoping.se Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa Linköpings kommun linkoping.se 7 Kommunens stödinsatser Region Östergötlands insatser 21 Personligt stöd... 7 Mottagingen för råd och stöd... 7 Personligt

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgen (Ifo)

Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgen (Ifo) Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten Individ- och familjeomsorgen (Ifo) Föräldrar är barns viktigaste skyddsfaktor, det vet vi och det säger forskning som gjorts om föräldraskap.

Läs mer

Behöver du någon att prata med?

Behöver du någon att prata med? Behöver du någon att prata med? Vart kan jag vända mig? Du som lider av psykisk ohälsa är välkommen till oss på Privatläkarna för att boka tid hos psykolog. Vår mottagning är ackrediterad av Region Skåne

Läs mer

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Om du har egna problem Har alkohol eller droger blivit ett problem eller hinder

Läs mer

Västerås stad Individ och familj. Det kan gälla alla...

Västerås stad Individ och familj. Det kan gälla alla... Västerås stad Individ och familj Det kan gälla alla... Det kan gälla alla... Alla kan någon gång i livet drabbas av personliga problem. Nästan alla känner någon som behöver stöd och hjälp. Alla kan någon

Läs mer

I det här häftet hittar du som är förälder i Ystads kommun information om aktiviteter och gruppverksamheter som kan vara till glädje och stöd för dig

I det här häftet hittar du som är förälder i Ystads kommun information om aktiviteter och gruppverksamheter som kan vara till glädje och stöd för dig I det här häftet hittar du som är förälder i Ystads kommun information om aktiviteter och gruppverksamheter som kan vara till glädje och stöd för dig i din föräldraroll Att vara förälder är för det mesta

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa

Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa Information om olika insatser 1 Kommunens stödinsatser 6 Socialkontoret 17 Personligt stöd Mottagningen för råd och stöd Personligt ombud Stödteam för

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER En liten broschyr om vilken hjälp som går att få i Ljungby, Markaryd och Älmhult Det berör oss alla Är du kvinna, man, ungdom, barn som blir utsatt för någon form av våld av någon

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Hemtjänst katalogen. Information om hemtjänsten i Linköpings kommun.

Hemtjänst katalogen. Information om hemtjänsten i Linköpings kommun. 3 10-0482 Ariom Reklambyrå Hemtjänst katalogen Postadress: Linköpings kommun, Socialkontoret, Box 356, 581 03 Linköping Telefon: 013-20 64 01 E-post: aldrelots@linkoping.se Information om hemtjänsten i

Läs mer

Ungdoms GUIDEN 2013-2014. Vägledning i små och stora frågor

Ungdoms GUIDEN 2013-2014. Vägledning i små och stora frågor Ungdoms GUIDEN 2013-2014 Vägledning i små och stora frågor Har du problem eller känner du någon annan som har det? När man har det jobbigt hjälper det oftast att prata med någon. Men ibland funkar det

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Sida 1 av 5 Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Innan en orosanmälan görs är det viktig att prata med barnets vårdnadshavare om den oro man känner för barnet. Vårdnadshavaren ska få information

Läs mer

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder.

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. Föräldra KRAFT Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. P E R S O N A L F O L D E R Barn behöver föräldrar.

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Plan för Stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan för Stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan för Stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Upprättad: 2011-11-28 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2012-02-27, 22 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson

Läs mer

Chatta med socialrådgivningen, socialtjänsten mer tillgänglig för invånarna. Alexandra Göransson, Stockholms stad

Chatta med socialrådgivningen, socialtjänsten mer tillgänglig för invånarna. Alexandra Göransson, Stockholms stad Chatta med socialrådgivningen, socialtjänsten mer tillgänglig för invånarna Alexandra Göransson, Stockholms stad Bakgrund Sedan våren 2013 har Stockholms stad tjänsten Socialrådgivning på nätet (stockholm.se/socialradgivning),

Läs mer

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Samverkansrutin Barn- och ungdomsenheten Hagfors och VISIT, Landstinget i Värmland 1.0 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Barn-

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk!

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Arrangörer: Kommunal utveckling, Region Jönköpings län Länsstyrelsen Jönköpings län Sofia Rosén, Länsstyrelsen

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA!

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn SVÅR A SE ANSVAR A HANDLA! Helena Hansson, lektor i socialt arbete Socialhögskolan, Lunds universitet samt Institutionen för hälsa, vård och samhälle

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

SESAM. - Ronneby kommuns verksamhet för våld i nära relationer

SESAM. - Ronneby kommuns verksamhet för våld i nära relationer SESAM - Ronneby kommuns verksamhet för våld i nära relationer SESAM Ronneby Kommun Kommun i Blekinge med 28 000 inv Kommunalt anställda: 2400 st Anställda på Socialförvaltningen: ca 300 st Sesam: Våld

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Föräldrastöd. Enköpings kommun

Föräldrastöd. Enköpings kommun Föräldrastöd Enköpings kommun Beskrivning föräldrastödsprogram 1-3 år Program Att vara småbarnsförälder är inte alltid lätt! Barn är olika till sin läggning redan från tidig ålder. En del är följsamma,

Läs mer

Information om en utredning

Information om en utredning Information om en utredning - Information om utredningar enligt socialtjänstlagen 11 kap. 1 Hofors kommun 2009 Varför görs en utredning? Orsaken till att socialtjänsten inleder en utredning kan vara att:

Läs mer

Föräldraskapstöd i Vaxholm 2016

Föräldraskapstöd i Vaxholm 2016 Föräldraskapstöd i Vaxholm 2016 Vaxholms stad Föräldrastödssamordnare Familjecentrum erbjuder invånare kostnadsfria föräldrastödsutbildningar även efter den första småbarnstiden. De utbildningar vi erbjuder

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Ungdoms GUIDEN. Vägledning i små och stora frågor

Ungdoms GUIDEN. Vägledning i små och stora frågor Ungdoms GUIDEN 2012-2013 Vägledning i små och stora frågor Har du problem eller känner du någon annan som har det? När man har det jobbigt hjälper det oftast att prata med någon. Men ibland funkar det

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander I den här foldern hittar du information och kontaktuppgifter som gäller för Åland. Texten i foldern

Läs mer

Uppföljning. Kommunrevisionen i Linköpings kommun. Granskning av nämndernas. som riskerar att fara illa. Revisionsrapport.

Uppföljning. Kommunrevisionen i Linköpings kommun. Granskning av nämndernas. som riskerar att fara illa. Revisionsrapport. www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning Granskning av nämndernas arbete med barn som riskerar att fara illa Kommunrevisionen i Linköpings kommun Uppföljning - samverkan

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men vad kan du som vuxen göra om du är

Läs mer

Ungdoms GUIDEN. Vägledning i små och stora frågor

Ungdoms GUIDEN. Vägledning i små och stora frågor Ungdoms GUIDEN 2010 Vägledning i små och stora frågor En guide för vägledning av unga, en sammanställning av de resurser som finns i Arboga och rikstäckande organisationer. Guiden är en inventering av

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012 VÅLD - hjälp och stöd Ring alltid 112 vid nödsituation! Produktion: socialkontoret 2012 www.sollentuna.se Kontaktuppgifter SOCIALKONTORET Mottagningen för barn och unga, tel 08-579 212 50 Mottagningen

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Stöttar du också någon? Anhörigstöd

Stöttar du också någon? Anhörigstöd Stöttar du också någon? Anhörigstöd Enköpings kommun Enköpings kommun 2012. Formgivning: Elin Hjelm. Här kan anhöriga i alla åldrar få stöd och hjälp Du kan få stöd från kommunen om du vårdar, hjälper

Läs mer

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Inledning Det här temanumret producerades i samband med projektet No More Violence. Det är ett samarbete mellan vänkommunerna Haninge,

Läs mer

Rapporten kan beställas från FoU Södertörn Doktorsvägen 2 147 30 Tumba Tel: 08-530 621 80 Fax: 08-530 621 81 E-post: info@fou-sodertorn.

Rapporten kan beställas från FoU Södertörn Doktorsvägen 2 147 30 Tumba Tel: 08-530 621 80 Fax: 08-530 621 81 E-post: info@fou-sodertorn. Insatser inom socialtjänstens öppna barn- och ungdomsvård Bilaga 2. Insatsformer uppdelade på kommunerna Francesca Östberg FoU Södertörns skriftserie nr 139/15 1 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet

Läs mer

GUIDE Vård, stöd och service till personer med psykiska funktionshinder i Linköping IFS

GUIDE Vård, stöd och service till personer med psykiska funktionshinder i Linköping IFS GUIDE Vård, stöd och service till personer med psykiska funktionshinder i Linköping IFS INNEHÅLL Socialkontoret...............................5 Personligt ombud............................8 PVH-team.................................9

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN HAGFORS KOMMUN STÖD TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp i sin vardag. Din omsorg om en närstående kan betyda mycket

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

2010-02-04. Informationsguide. För personer med psykisk ohälsa som bor i Nyköpings kommun och deras närstående

2010-02-04. Informationsguide. För personer med psykisk ohälsa som bor i Nyköpings kommun och deras närstående 2010-02-04 Informationsguide För personer med psykisk som bor i Nyköpings kommun och deras närstående Telefonnummer och information om verksamheter som kan ge dig stöd när du behöver stöd eller söker information.

Läs mer

Handledningsmaterial för skolpersonal

Handledningsmaterial för skolpersonal Handledningsmaterial för skolpersonal Du är en sådan där viktig vuxen, som kan finnas för barn runt omkring dig. Vi på Maskrosbarn möter dagligen barn som lever i mycket utsatta hemsituationer. Genom detta

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen

Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen Socialpsykiatriska enheten är socialtjänstens stöd till personer med olika funktionstillstånd till följd av psykisk ohälsa. Enhetens insatser vänder sig till

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun

INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun Den här guiden vänder sig i första hand till dig i vuxen ålder med psykisk funktionsnedsättning och till dina närstående.

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde 1 Omsorgsnämnden 2008-04-23 Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (fp), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47

Läs mer

Informationsguide Psykisk ohälsa.

Informationsguide Psykisk ohälsa. Informationsguide Psykisk ohälsa. Innehållsförteckning. 2 I den här guiden kan du hitta information om verksamheter och kontaktställen som stödjer och underlättar för personer med psykisk ohälsa i Nyköpings

Läs mer

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Hot och kränkningar Stöd och hjälp Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Du kan vara utsatt för våld i nära relation om du...... får höra att du är ful, värdelös, korkad eller äcklig....

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Verksamhetsuppföljning, Beroendemottagningen och förstärkt öppenvård

Verksamhetsuppföljning, Beroendemottagningen och förstärkt öppenvård 1 (5) Kvalitets- och utvärderingskontoret Ulla Lindberg 2017-11-02 Dnr ON 2017-348 Verksamhetsuppföljning, Beroendemottagningen och förstärkt öppenvård Faktauppgifter om verksamheten Utförare Leanlink,

Läs mer

Delrapport. Barn som anhöriga. Februari Oktober 2013. Ur barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet - Kommunens politiska vilja:

Delrapport. Barn som anhöriga. Februari Oktober 2013. Ur barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet - Kommunens politiska vilja: Delrapport Barn som anhöriga Februari Oktober 2013 Ur barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet - Kommunens politiska vilja: Alla barn och ungdomar ska ha likvärdiga villkor oavsett sociala, ekonomiska

Läs mer

När det är bråttom...

När det är bråttom... HJÄLP OCH STÖD Missbruk Sjukdom Föräldraskap Samhällsfrågor Våld i nära relation Ekonomiska problem Någon att prata med Relationer som skadar Sexualitet & samlevnad När det är bråttom... Nödnummer 112

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Utredningar och insatser för barn och unga i socialtjänsten

Utredningar och insatser för barn och unga i socialtjänsten Utredningar och insatser för barn och unga i socialtjänsten www.upplands-bro.se Foto: Emese/Shutterstock.com Vad gör socialtjänsten? Socialtjänstens barn- och ungdomsenhet arbetar för att se till att barn

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa?

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningsbyrån Socialtjänsten Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningar kommer ibland i kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa Information om vart du vänder dig om du eller någon du känner drabbas av psykisk ohälsa www.umea.se/psykiskohalsa Innehåll Jourtelefon...4 Stöd från kommunen...6 Vård

Läs mer