Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa"
  • Ove Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa Information om olika insatser 1

2 Kommunens stödinsatser 6 Socialkontoret 17 Personligt stöd Mottagningen för råd och stöd Personligt ombud Stödteam för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning Stödteam för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Kontaktperson Hemtjänst Sysselsättning och daglig verksamhet Lotsen, mötesplats och daglig verksamhet Hantverkshuset, aktivitetshus Team Rehabilitering, Jobb- och Kunskapstorget RSMH Fyren, öppen verksamhet, Kamratstöd IFS/Trappan, Studieverksamhet Regnbågen, daglig verksamhet Diamanten, daglig verksamhet Skog och Mark, arbetsinriktad daglig verksamhet Nybro, lantlig daglig verksamhet Conexi, daglig verksamhet Boende Anhörigstöd Anhörigcenter IFS Anhörigstöd Anhörigstöd till unga Hitta på webben Synpunkter och klagomål Socialkontoret - för att ansöka om insats 17 Sociala jouren 17 Landstingets insatser 18 Öppenvård 19 Unga vuxna, samtalsmottagning 19 Specialistpsykiatriska öppenvårdsmottagningen, Repslagaregatan 20 Neuropsykiatriska utredningsenheten för vuxna (NPU-enheten) 21 Psykosmottagningen 21 Capio Psykiatri, specialistpsykiatrisk öppenvård 22 Vuxenhabilitering/LSS Råd och Stöd till vuxna 22 Psykiatriska kliniken, heldygnsvård 23 Avdelning Avdelning Akutenheten 23 Anhörigstöd 24 Specialistpsykiatriska öppenvårdsmottagningen, Repslagaregatan 24 Capio Psykiatri 24 Vuxenhabilitering/LSS Råd och Stöd till vuxna 25 Synpunkter och klagomål 25 Intresseföreningar

3 Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa Alla kan någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa. Det finns fl era verksamheter både inom kommunen och inom landstinget som kan hjälpa dig och dina anhöriga. Kommunen ansvarar för att erbjuda dig socialt stöd, sysselsättning och boende. Landstingets ansvar är att erbjuda medicinska, rehabiliterande och terapeutiska insatser vid psykisk ohälsa. Stödet ska utformas tillsammans med dig. Tystnadsplikt Personalen har tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller med undantag för bland annat anmälningsskyldigheten. Om en personal får veta att ett barn eller en ungdom far illa måste de anmäla detta till socialkontoret. Du kan välja själv Inom kommunen kan du kontakta de flesta verksamheterna själv, genom besök eller via telefon. Inga särskilda beslut krävs. För insatser som kräver biståndsbeslut ska du kontakta socialkontoret, exempelvis om du behöver bostad med särskild service, kontaktperson eller hemtjänst. Du kan fritt välja vårdcentral inom Landstinget i Östergötland, detta kallas vårdval. Inom landstingets öppenvård kan du välja mellan landstingets specialistpsykiatriska öppenvård och Capio Psykiatri. Kostnad Allt kommunalt stöd förutom hemtjänst är kostnadsfritt. I Landstinget finns en fastställd patientavgift. 4 5

4 Kommunens stödinsatser Kommunens stödinsatser Kommunen erbjuder fl era olika stödinsatser, såsom: Personligt stöd Sysselsättning och daglig verksamhet Boende Anhörigstöd Personligt stöd Mottagningen för råd och stöd Mottagningen kan ge dig information om vart du kan vända dig för att få stöd. Genom mottagningen kan du även få rådgivande stödsamtal och telefonrådgivning. Besöksadress: Klostergatan 5 B Telefon: E-post: Råd & Stöd Personligt ombud Ett personligt ombud arbetar på ditt uppdrag fristående från myndigheter. Det personliga ombudet kommer, tillsammans med dig, fram till vilket stöd du önskar och behöver och arbetar för att du får det stöd du har rätt till. De verkar för att olika stödinsatser samordnas, företräder dig hos myndigheter och stödjer dig i kontakter med exempelvis sjukvård, försäkringskassa och socialtjänst. Råd & Stöd, Leanlink Besöksadress: Tegelbruksgatan 20 Telefon: E-post: Råd & Stöd 6 7

5 Kommunens stödinsatser Stödteam för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning Stödteam finns för dig som bor i egen lägenhet och behöver stöd för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet kan bestå av praktiska sysslor i din bostad, ekonomisk planering, stöd i olika myndighetskontakter och stöd för att bryta isolering och utveckla kontakter med andra. Du kan även få personligt stöd för att hitta arbete och sysselsättning. Råd & Stöd, Leanlink Besöksadress: Klostergatan 24 Telefon: Stödteam för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Stödteam finns för dig som bor i egen lägenhet och behöver stöd för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet kan bestå av praktiska sysslor i din bostad, ekonomisk planering, stöd i olika myndighetskontakter och stöd för att bryta isolering och utveckla kontakter med andra. Du kan även få personligt stöd för att hitta arbete och sysselsättning. Råd & Stöd, Leanlink Besöksadress: Artillerigatan 10 Telefon: Råd & Stöd Råd & Stöd Kontaktperson En kontaktperson är till för dig som har få kontakter med andra människor, men känner behov av att delta i fritidsaktiviteter eller prata med en medmänniska. Kontaktperson är en insats enligt Socialtjänstlagen eller LSSlagen. Du ansöker hos socialkontoret om kontaktperson som beslutar om du har rätt till insatsen. Socialkontoret Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Telefon: , E-post: Hemtjänst Hemtjänsten består av insatser i form av personlig omvårdnad, städning, tvätt, inköp och matkorg. Du kan också ansöka om ett trygghetslarm som gör det möjligt att nå personal dygnet runt. Kontakta socialkontoret för att ansöka om hemtjänst. På kan du läsa om vilka utförare det finns att välja mellan. Socialkontoret Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Telefon: , E-post: 8 9

6 Kommunens stödinsatser Sysselsättning och daglig verksamhet Det fi nns fl era sysselsättningar och dagliga verksamheter som du kan vända dig till för att pröva olika aktiviteter, studera och träffa andra i liknande situation. Verksamheterna har olika inriktning och finns på fl era platser i kommunen. Alla verksamheter bygger på delaktighet och infl ytande från dig som deltar i verksamheten. Lotsen, mötesplats och daglig verksamhet Lotsen ligger centralt i Linköping. Här finns ett café med tillgång till dagstidning och sällskapsspel. Aktiviteter som finns är till exempel matlagning med gemensamma måltider, bakning, friskvård, utflykter, hobbyverksamhet inom trä, textil samt bild och form. Dessutom finns pingisbord, gå-/löpband och flera datorer med internetuppkoppling. Här kan du också välja mer arbetsinriktade uppgifter. Carema Care Besöksadress: Apotekaregatan 13 C Telefon: E-post: Hantverkshuset, aktivitetshus Hantverkshuset ligger på T1-området. Verksamheten erbjuder keramikverkstad, snickeriverkstad, målarverkstad, sömnad och vävning samt caféverksamhet. Team Rehabilitering, Jobb- och Kunskapstorget Team Rehabilitering finns för att erbjuda dig möjlighet till praktik/arbete inom den öppna arbetsmarknaden, till exempel kan arbetsträning vara första steget. Du kan även få stöd för att börja studera. Verksamheten vänder sig i första hand till dig i åldern år som har någon funktionsnedsättning. Hos Jobb- och Kunskapstorget kan också du som har försörjningsstöd eller introduktionsersättning få hjälp. Utbildningsförvaltningen Besöksadress: Nygatan 19 Telefon: E-post: RSMH Fyren, öppen verksamhet, Kamratstöd RSMH Fyren är en öppen verksamhet som finns i T1-området. Verksamheten erbjuder till exempel matlagning, sällskapsspel, kamratstöd och social gemenskap. Föreningen riktar sig till alla som riskerar att drabbas eller har drabbats av social och/eller psykisk ohälsa. Öppet alla dagar hela året om. RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa Besöksadress: Rekrytgatan 6 Telefon: E-post: Attendo Besökadress: Furirgatan 15 Telefon: Kontaktuppgifter till fler intresseföreningar finns på sida

7 Kommunens stödinsatser IFS/Trappan, Studieverksamhet Trappan erbjuder studier i små studiegrupper och utvecklande miljö. Lokalerna är centralt belägna i Linköping. Studieverksamheten tar emot elever kontinuerligt i mån av plats. Du är välkommen att höra av dig när som helst under terminen. Inga förkunskaper krävs. Du väljer själv vilket/vilka ämnen du vill läsa ur kursutbudet. IFS (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd) Besöksadress: Ågatan 39, 5 tr Telefon: E-post: Skog och Mark, arbetsinriktad daglig verksamhet Skog och Mark är en arbetsinriktad verksamhet för dig som vill arbeta praktiskt i naturen eller med snickeriverksamhet. På Skog och Mark kan du arbeta utomhus med uppgifter som du är intresserad av, exempelvis gräsklippning, skötsel av blommor och skogsarbete. Verksamheten har en egen snickeriverkstad i Ullstämma. Råd & Stöd, Leanlink Besöksadress: Ullstämma grannskapshus Telefon: Råd & Stöd Regnbågen, daglig verksamhet Regnbågen har lokaler i Vasastaden och är en strukturerad verksamhet. Regnbågen erbjuder dig studieverksamhet i små grupper eller individuellt, att baka bröd till beställningar, laga mat gemensamt, skötsel av växthus och tillhörande trädgård samt promenader och utflykter. Attendo Besöksadress: Törnsbergsgatan 2 B Telefon: Diamanten, daglig verksamhet Diamanten finns i Ljungsbro. Verksamheten erbjuder bland annat matlagning och bakning, friskvård, hantverk, utflykter samt tillgång till dator. Attendo Besöksadress: Evastigen 21 B, Vreta Kloster Telefon: Nybro, lantlig daglig verksamhet I anslutning till gruppbostaden i Nybro finns en lantlig daglig verksamhet. Här kan du arbeta inom olika områden, som djurskötsel (här finns hästar och getter), trädgård, byggnation/vaktmästeri, bilvård och snickeri. Vis Vitalis Besöksadress: Harvestad, Nybro Telefon: Conexi, daglig verksamhet Verksamheten vänder sig till dig som har autism eller Asperger syndrom. Conexi erbjuder arbetslivsträning på IKEA med dagligt stöd av utbildad handledare och utslussning på arbetsmarknaden med fortsatt stöd. Kontakta socialkontoret för att få hjälp att ansöka om denna insats. Conexi Telefon: , E-post: 12 13

8 Kommunens stödinsatser Boende Bostad med särskild service kan erbjudas dig som har en psykisk funktionsnedsättning och är i behov av ett omfattande stöd i vardagen. I boendet erbjuds du stöd, service och omvårdnad. Personal fi nns tillgänglig dygnet runt på boendet eller per telefon. Det finns bostäder med särskild service på olika platser i kommunen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Totalt finns ungefär 160 platser i Linköping. Anhörigstöd Kommunen erbjuder stöd till dig som är anhörig till en person med psykisk funktionsnedsättning. På sida kan du läsa om vilka insatser Landstinget erbjuder anhöriga. Anhörigcenter Anhörigcenter stödjer och stärker dig som har en närstående med funktionsnedsättning. På Anhörigcenter kan du dricka en kopp kaffe och få en pratstund, vila, träffa andra i liknande situation och delta i olika aktiviteter. Du kan bo i bostad med särskild service antingen enligt SoL, Socialtjänstlagen eller LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vänd dig till socialkontoret för att ansöka om boende. Råd & Stöd, Leanlink Besöksadress: Djurgårdsgatan 17 C Telefon: , Råd & Stöd Socialkontoret Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Telefon: , E-post: IFS Anhörigstöd IFS (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd) bedriver anhörigstöd i form av träffar, gruppsamtal med psykoterapeut som ledare och öppet-hus-kvällar. IFS Besöksadress: Ågatan 39, 5 tr Telefon: E-post: Anhörigstöd till unga Har du en anhörig som missbrukar, har en psykisk funktionsnedsättning eller förekommer det våld i din familj? Du som är under 20 år erbjuds stöd i grupp och egna samtal. Eleonoragruppen AB Besöksadress: Järnvägsgatan 8 Telefon: E-post: 14 15

9 Kommunens stödinsatser Socialkontoret Hitta på webben På webben hittar du fördjupad information om alla verksamheter, där visas också resultat av brukarenkäter och andra kvalitetsuppföljningar. Synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter Vi vill med din hjälp förbättra våra verksamheter. Så här kan du framföra synpunkter och klagomål: - Lämna dina synpunkter direkt till personalen. - Använd blankett Välkommen att tycka till! som finns synlig i alla verksamheter. - Lämna synpunkter via Har du vänt dig till någon av kommunens utförare för stöd och tycker att stödet inte motsvarade dina behov kan du alltid vända dig till socialkontoret och ansöka om en insats genom bistånd. Socialkontoret Hos socialkontoret kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Exempel på biståndsbeslut är bostad med särskild service, insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kontaktperson samt hemtjänst. Socialkontoret kan även ge information och vägledning om vilka insatser som finns att tillgå. Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Telefon: , E-post: Sociala jouren Sociala jouren finns för dig som har akuta sociala problem. Den är öppen efter kontorstid och på helger. Telefon:

10 Landstingets insatser Landstingets insatser I första hand ska du vända dig till din vårdcentral, du kan välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. Information om det fria vårdvalet hittar du på Landstinget erbjuder också specialistpsykiatrisk vård som omfattar öppenvård, heldygnsvård och akutvård. I den specialistpsykiatriska öppenvården gäller fritt vårdval. Öppenvård Unga vuxna, samtalsmottagning Mottagningen finns för dig som är år och känner att du vill förändra något i ditt liv. Det kan till exempel handla om relationsproblem, nedstämdhet/depression, oro/ångest/fobier, kris/sorg eller livsval. Du erbjuds ett till sex samtal. Personerna som arbetar på unga vuxnamottagningen är kuratorer och psykologer. Besöksadress: Klostergatan 5 B Telefon: Telefontid: måndag-fredag

11 Landstingets insatser Specialistpsykiatriska öppenvårdsmottagningen, Repslagaregatan Den specialistpsykiatriska öppenvården i landstingets regi består av tre specialistpsykiatriska mottagningar och en psykosmottagning. På varje mottagning arbetar läkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, skötare och teamassistent. Mottagningarna kan erbjuda dig behandling enskilt eller i grupp, läkemedelsbehandling, utredningar (exempelvis neuropsykiatrisk utredning och ätstörningsutredning), samtalsbehandling, sjukgymnastik, arbetsterapi, DBT-behandling (dialektisk beteendeterapi), omvårdnadsinsatser samt hembesök. Besöksadress: Repslagaregatan 6 Telefon: Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag , onsdag Team 1 Du som bor i vårdenhetsområdena Valla, Kisa, Åtvidaberg och Österbymo ska i första hand vända dig till team 1. Team 2 Du som bor i vårdenhetsområdena Kungsgatan, Kärna, Nygatan och Ljungsbro ska i första hand vända dig till team 2. Team 3 Du som bor i vårdenhetsområdena Johannelund, Tannefors, Ekholmen och Linghem ska i första hand vända dig till team 3. Neuropsykiatriska utredningsenheten för vuxna (NPU-enheten) Teamet är sammansatt av personer med kompetens från psykiatri, habilitering, primärvård och socialtjänst. Yrkeskategorier som ingår är administratör, arbetsterapeut, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom och sjukgymnast. Enhetens uppdrag är att utreda och diagnostisera autismspektrumtillstånd och/eller ADHD, att påbörja behandlande insatser då det behövs och att samverka med vårdgrannar. Utredningen bygger på att du som patient är delaktig i utredningsprocessen. Besöksadress: Gasverksgränd 22 Telefon: Telefontid: måndag , tisdag, onsdag, torsdag Psykosmottagningen Psykosmottagningen ansvarar för patienter med psykossjukdom i Linköping, Åtvidaberg, Ydre och Kinda kommuner. Mottagningen kan erbjuda läkemedelsbehandling, utredningar, samtalsbehandling, sjukgymnastik, arbetsterapi, omvårdnadsinsatser, tidiga insatser vid nyinsjuknande i psykossjukdom samt hembesök. Besöksadress: Psykiatriska kliniken, ingång 27, plan 10 Telefon: Telefontid: måndag-fredag

12 Landstingets insatser Capio Psykiatri, specialistpsykiatrisk öppenvård Capio Psykiatri erbjuder specialistpsykiatrisk öppenvård för vuxna på uppdrag av Landstinget i Östergötland. Som ny patient kan du komma till Capio Psykiatri via remiss eller genom att ringa och boka en tid. Capio Psykiatri erbjuder bland annat läkemedelsbehandling, utredningar och samtalsbehandling. Capio Psykiatri erbjuder också enskilda besök, gruppbehandlingar, familjestöd och hembesök. Boende i Ryd, Skäggetorp, Lambohov och Berga ska i första hand vända sig till Capio Psykiatri. Boende utanför dessa områden är också välkomna enligt det fria vårdvalet. Besöksadress: Nygatan 22 Telefonnummer: E-post: Vuxenhabilitering/LSS Råd och Stöd till vuxna Vuxenhabiliteringen riktar sig till dig som fyllt 18 år och som har medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Det kan exempelvis vara autism, Asperger syndrom, eller betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder. LSS Råd och Stöd ger: Information så att du bättre kan förstå din funktionsnedsättning Råd och tips för att underlätta vardagen, exempelvis kring tal, språk, dagliga aktiviteter och fysisk träning Information om samhället och vart man vänder sig i olika frågor Anhörigstöd Besök hos LSS Råd och Stöd är kostnadsfria. Psykiatriska kliniken, heldygnsvård På psykiatriska kliniken finns två avdelningar och en akutenhet. Avdelning 37 En allmänpsykiatrisk vårdavdelning med 14 vårdplatser. Avdelning 38 En vårdavdelning där främst personer med psykossjukdom vårdas. 14 vårdplatser. Avdelning 37 Besöksadress: Universitetssjukhuset, ingång 27 Telefon: Avdelning 38 Besöksadress: Universitetssjukhuset, ingång 27 Telefon: Akutenheten Akutenhetens uppdrag är att göra akuta psykiatriska bedömningar. Bedömningar sker på mottagningen alternativt vid hembesök eller via telefon. De ger även råd och stöd. De har öppet dygnet runt, årets alla dagar, men ser helst att du ringer före besök. Enheten disponerar tre observationsplatser för heldygnsvård. Bemanningen utgörs av sjuksköterskor, skötare, läkare och sekreterare. Besöksadress: S:t Larsgatan 9D Telefon: E-post: Besöksadress: Psykiatriska kliniken, ingång 28, plan 9 Telefon:

13 Landstingets insatser Anhörigstöd Landstinget erbjuder olika typer av stöd till dig som är anhörig till en person med psykisk funktionsnedsättning. På sida 15 kan du läsa om vilka insatser kommunen erbjuder anhöriga. Specialistpsykiatriska öppenvårdsmottagningen, Repslagaregatan På mottagningen på Repslagaregatan kan du få enskilda samtal med utbildade familjestödjare. Där finns också patient- och anhörigutbildning för olika sjukdomssyndrom, exempelvis affektivt syndrom och personlighetsstörning. Utbildningen utgår från ett psykopedagogiskt program. Patienter och anhöriga träffas sex till sju gånger för att få kännedom och lära sig mer om sjukdomen. Vuxenhabilitering/LSS Råd och Stöd till vuxna Du som är anhörig till en person som får stöd av Vuxenhabiliteringen/ LSS Råd och Stöd till vuxna kan vända dig till dem för att få anhörigstöd. Besöksadress: S:t Larsgatan 9D Telefon: E-post: Synpunkter och klagomål på landstingets insatser På under Mina vårdkontakter kan du lämna synpunkter på insatser från landstinget. Mottagningen erbjuder även familjeintervention, ett stöd till föräldrar för att främja barnens välbefinnande när en förälder lider av psykisk ohälsa. Barnens situation diskuteras och du som förälder får handledning i att hantera situationen. Metoden kallas Beardslee. Besöksadress: Repslagaregatan 6 Telefon: Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag , onsdag Capio Psykiatri Du kan vända dig till Capio Psykiatri för att få familjestödjande insatser. Besöksadress: Nygatan 22 Telefonnummer: E-post: 24 25

14 Intresseföreningar Intresseföreningar Dessa intresseföreningar får föreningsbidrag av Linköpings kommun samt bedriver verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning i Linköping. HSO, Handikappföreningarnas samarbetsorgan Telefon: E-post: Föreningen för kontaktpersoner i Linköping Telefon: , E-post: FUB, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i Linköping Telefon: E-post: SPES, Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd Jourtelefon klockan , IFS, Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd Telefon: E-post: RSMH, Lokalförening inom riksförbundet för social och mental hälsa Telefon: E-post: Attention i Östergötland Sydöstra Telefon: E-post: Nationella hjälplinjen, jourtelefon för människor i psykisk kris Telefon: Telefontid: Autism och Aspergerföreningen i Östergötland Telefon: E-post: 26 27

15 , 5000 ex. Produktion: Ariom Reklambyrå, Tryck: Elanders Linköpings kommun, Omsorg och socialförvaltningen Box 356, Linköping Telefon: (vxl) Psykiatriska kliniken, Närsjukvårdscentrum Universitetssjukhuset, Linköping Telefon: (vxl) 28

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun

INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun Den här guiden vänder sig i första hand till dig i vuxen ålder med psykisk funktionsnedsättning och till dina närstående.

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa.

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Guiden uppdateras en gång per år och fi nns även på kommunens

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

2010-02-04. Informationsguide. För personer med psykisk ohälsa som bor i Nyköpings kommun och deras närstående

2010-02-04. Informationsguide. För personer med psykisk ohälsa som bor i Nyköpings kommun och deras närstående 2010-02-04 Informationsguide För personer med psykisk som bor i Nyköpings kommun och deras närstående Telefonnummer och information om verksamheter som kan ge dig stöd när du behöver stöd eller söker information.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Informationsguide Psykisk ohälsa.

Informationsguide Psykisk ohälsa. Informationsguide Psykisk ohälsa. Innehållsförteckning. 2 I den här guiden kan du hitta information om verksamheter och kontaktställen som stödjer och underlättar för personer med psykisk ohälsa i Nyköpings

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Alla kan någon gång ha personliga problem

Alla kan någon gång ha personliga problem Alla kan någon gång ha personliga problem Rådgivning och stöd hit kan du vända dig Information om sociala stödtjänster, socialtjänstens öppenvård Linköpings kommun linkoping.se/stodochomsorg 5 Mottagningen

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Gruppbostad och servicebostad

Gruppbostad och servicebostad omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppbostad och servicebostad Vem kan få gruppbostad eller servicebostad? Personer med funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppbostad eller servicebostad. För att få

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Björktrasten Björktrasten Björktrastens vårdboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman har

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt Behöver du någon att prata med? Letar du efter stöd och hjälp? Professionellt Anonymt Kostnadsfritt En svår livssituation kan vara svår att hantera på

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Strömsborg Strömsborg Strömsborgs vårdboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman har ett

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Information om Vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Senast ändrad april 2015 Människor som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service Stöd

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Strandvägen Strandvägen Vårdboende Strandvägen erbjuder tillfälligt boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer