Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa"
  • Ove Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa Information om olika insatser 1

2 Kommunens stödinsatser 6 Socialkontoret 17 Personligt stöd Mottagningen för råd och stöd Personligt ombud Stödteam för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning Stödteam för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Kontaktperson Hemtjänst Sysselsättning och daglig verksamhet Lotsen, mötesplats och daglig verksamhet Hantverkshuset, aktivitetshus Team Rehabilitering, Jobb- och Kunskapstorget RSMH Fyren, öppen verksamhet, Kamratstöd IFS/Trappan, Studieverksamhet Regnbågen, daglig verksamhet Diamanten, daglig verksamhet Skog och Mark, arbetsinriktad daglig verksamhet Nybro, lantlig daglig verksamhet Conexi, daglig verksamhet Boende Anhörigstöd Anhörigcenter IFS Anhörigstöd Anhörigstöd till unga Hitta på webben Synpunkter och klagomål Socialkontoret - för att ansöka om insats 17 Sociala jouren 17 Landstingets insatser 18 Öppenvård 19 Unga vuxna, samtalsmottagning 19 Specialistpsykiatriska öppenvårdsmottagningen, Repslagaregatan 20 Neuropsykiatriska utredningsenheten för vuxna (NPU-enheten) 21 Psykosmottagningen 21 Capio Psykiatri, specialistpsykiatrisk öppenvård 22 Vuxenhabilitering/LSS Råd och Stöd till vuxna 22 Psykiatriska kliniken, heldygnsvård 23 Avdelning Avdelning Akutenheten 23 Anhörigstöd 24 Specialistpsykiatriska öppenvårdsmottagningen, Repslagaregatan 24 Capio Psykiatri 24 Vuxenhabilitering/LSS Råd och Stöd till vuxna 25 Synpunkter och klagomål 25 Intresseföreningar

3 Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa Alla kan någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa. Det finns fl era verksamheter både inom kommunen och inom landstinget som kan hjälpa dig och dina anhöriga. Kommunen ansvarar för att erbjuda dig socialt stöd, sysselsättning och boende. Landstingets ansvar är att erbjuda medicinska, rehabiliterande och terapeutiska insatser vid psykisk ohälsa. Stödet ska utformas tillsammans med dig. Tystnadsplikt Personalen har tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller med undantag för bland annat anmälningsskyldigheten. Om en personal får veta att ett barn eller en ungdom far illa måste de anmäla detta till socialkontoret. Du kan välja själv Inom kommunen kan du kontakta de flesta verksamheterna själv, genom besök eller via telefon. Inga särskilda beslut krävs. För insatser som kräver biståndsbeslut ska du kontakta socialkontoret, exempelvis om du behöver bostad med särskild service, kontaktperson eller hemtjänst. Du kan fritt välja vårdcentral inom Landstinget i Östergötland, detta kallas vårdval. Inom landstingets öppenvård kan du välja mellan landstingets specialistpsykiatriska öppenvård och Capio Psykiatri. Kostnad Allt kommunalt stöd förutom hemtjänst är kostnadsfritt. I Landstinget finns en fastställd patientavgift. 4 5

4 Kommunens stödinsatser Kommunens stödinsatser Kommunen erbjuder fl era olika stödinsatser, såsom: Personligt stöd Sysselsättning och daglig verksamhet Boende Anhörigstöd Personligt stöd Mottagningen för råd och stöd Mottagningen kan ge dig information om vart du kan vända dig för att få stöd. Genom mottagningen kan du även få rådgivande stödsamtal och telefonrådgivning. Besöksadress: Klostergatan 5 B Telefon: E-post: Råd & Stöd Personligt ombud Ett personligt ombud arbetar på ditt uppdrag fristående från myndigheter. Det personliga ombudet kommer, tillsammans med dig, fram till vilket stöd du önskar och behöver och arbetar för att du får det stöd du har rätt till. De verkar för att olika stödinsatser samordnas, företräder dig hos myndigheter och stödjer dig i kontakter med exempelvis sjukvård, försäkringskassa och socialtjänst. Råd & Stöd, Leanlink Besöksadress: Tegelbruksgatan 20 Telefon: E-post: Råd & Stöd 6 7

5 Kommunens stödinsatser Stödteam för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning Stödteam finns för dig som bor i egen lägenhet och behöver stöd för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet kan bestå av praktiska sysslor i din bostad, ekonomisk planering, stöd i olika myndighetskontakter och stöd för att bryta isolering och utveckla kontakter med andra. Du kan även få personligt stöd för att hitta arbete och sysselsättning. Råd & Stöd, Leanlink Besöksadress: Klostergatan 24 Telefon: Stödteam för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Stödteam finns för dig som bor i egen lägenhet och behöver stöd för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet kan bestå av praktiska sysslor i din bostad, ekonomisk planering, stöd i olika myndighetskontakter och stöd för att bryta isolering och utveckla kontakter med andra. Du kan även få personligt stöd för att hitta arbete och sysselsättning. Råd & Stöd, Leanlink Besöksadress: Artillerigatan 10 Telefon: Råd & Stöd Råd & Stöd Kontaktperson En kontaktperson är till för dig som har få kontakter med andra människor, men känner behov av att delta i fritidsaktiviteter eller prata med en medmänniska. Kontaktperson är en insats enligt Socialtjänstlagen eller LSSlagen. Du ansöker hos socialkontoret om kontaktperson som beslutar om du har rätt till insatsen. Socialkontoret Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Telefon: , E-post: Hemtjänst Hemtjänsten består av insatser i form av personlig omvårdnad, städning, tvätt, inköp och matkorg. Du kan också ansöka om ett trygghetslarm som gör det möjligt att nå personal dygnet runt. Kontakta socialkontoret för att ansöka om hemtjänst. På kan du läsa om vilka utförare det finns att välja mellan. Socialkontoret Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Telefon: , E-post: 8 9

6 Kommunens stödinsatser Sysselsättning och daglig verksamhet Det fi nns fl era sysselsättningar och dagliga verksamheter som du kan vända dig till för att pröva olika aktiviteter, studera och träffa andra i liknande situation. Verksamheterna har olika inriktning och finns på fl era platser i kommunen. Alla verksamheter bygger på delaktighet och infl ytande från dig som deltar i verksamheten. Lotsen, mötesplats och daglig verksamhet Lotsen ligger centralt i Linköping. Här finns ett café med tillgång till dagstidning och sällskapsspel. Aktiviteter som finns är till exempel matlagning med gemensamma måltider, bakning, friskvård, utflykter, hobbyverksamhet inom trä, textil samt bild och form. Dessutom finns pingisbord, gå-/löpband och flera datorer med internetuppkoppling. Här kan du också välja mer arbetsinriktade uppgifter. Carema Care Besöksadress: Apotekaregatan 13 C Telefon: E-post: Hantverkshuset, aktivitetshus Hantverkshuset ligger på T1-området. Verksamheten erbjuder keramikverkstad, snickeriverkstad, målarverkstad, sömnad och vävning samt caféverksamhet. Team Rehabilitering, Jobb- och Kunskapstorget Team Rehabilitering finns för att erbjuda dig möjlighet till praktik/arbete inom den öppna arbetsmarknaden, till exempel kan arbetsträning vara första steget. Du kan även få stöd för att börja studera. Verksamheten vänder sig i första hand till dig i åldern år som har någon funktionsnedsättning. Hos Jobb- och Kunskapstorget kan också du som har försörjningsstöd eller introduktionsersättning få hjälp. Utbildningsförvaltningen Besöksadress: Nygatan 19 Telefon: E-post: RSMH Fyren, öppen verksamhet, Kamratstöd RSMH Fyren är en öppen verksamhet som finns i T1-området. Verksamheten erbjuder till exempel matlagning, sällskapsspel, kamratstöd och social gemenskap. Föreningen riktar sig till alla som riskerar att drabbas eller har drabbats av social och/eller psykisk ohälsa. Öppet alla dagar hela året om. RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa Besöksadress: Rekrytgatan 6 Telefon: E-post: Attendo Besökadress: Furirgatan 15 Telefon: Kontaktuppgifter till fler intresseföreningar finns på sida

7 Kommunens stödinsatser IFS/Trappan, Studieverksamhet Trappan erbjuder studier i små studiegrupper och utvecklande miljö. Lokalerna är centralt belägna i Linköping. Studieverksamheten tar emot elever kontinuerligt i mån av plats. Du är välkommen att höra av dig när som helst under terminen. Inga förkunskaper krävs. Du väljer själv vilket/vilka ämnen du vill läsa ur kursutbudet. IFS (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd) Besöksadress: Ågatan 39, 5 tr Telefon: E-post: Skog och Mark, arbetsinriktad daglig verksamhet Skog och Mark är en arbetsinriktad verksamhet för dig som vill arbeta praktiskt i naturen eller med snickeriverksamhet. På Skog och Mark kan du arbeta utomhus med uppgifter som du är intresserad av, exempelvis gräsklippning, skötsel av blommor och skogsarbete. Verksamheten har en egen snickeriverkstad i Ullstämma. Råd & Stöd, Leanlink Besöksadress: Ullstämma grannskapshus Telefon: Råd & Stöd Regnbågen, daglig verksamhet Regnbågen har lokaler i Vasastaden och är en strukturerad verksamhet. Regnbågen erbjuder dig studieverksamhet i små grupper eller individuellt, att baka bröd till beställningar, laga mat gemensamt, skötsel av växthus och tillhörande trädgård samt promenader och utflykter. Attendo Besöksadress: Törnsbergsgatan 2 B Telefon: Diamanten, daglig verksamhet Diamanten finns i Ljungsbro. Verksamheten erbjuder bland annat matlagning och bakning, friskvård, hantverk, utflykter samt tillgång till dator. Attendo Besöksadress: Evastigen 21 B, Vreta Kloster Telefon: Nybro, lantlig daglig verksamhet I anslutning till gruppbostaden i Nybro finns en lantlig daglig verksamhet. Här kan du arbeta inom olika områden, som djurskötsel (här finns hästar och getter), trädgård, byggnation/vaktmästeri, bilvård och snickeri. Vis Vitalis Besöksadress: Harvestad, Nybro Telefon: Conexi, daglig verksamhet Verksamheten vänder sig till dig som har autism eller Asperger syndrom. Conexi erbjuder arbetslivsträning på IKEA med dagligt stöd av utbildad handledare och utslussning på arbetsmarknaden med fortsatt stöd. Kontakta socialkontoret för att få hjälp att ansöka om denna insats. Conexi Telefon: , E-post: 12 13

8 Kommunens stödinsatser Boende Bostad med särskild service kan erbjudas dig som har en psykisk funktionsnedsättning och är i behov av ett omfattande stöd i vardagen. I boendet erbjuds du stöd, service och omvårdnad. Personal fi nns tillgänglig dygnet runt på boendet eller per telefon. Det finns bostäder med särskild service på olika platser i kommunen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Totalt finns ungefär 160 platser i Linköping. Anhörigstöd Kommunen erbjuder stöd till dig som är anhörig till en person med psykisk funktionsnedsättning. På sida kan du läsa om vilka insatser Landstinget erbjuder anhöriga. Anhörigcenter Anhörigcenter stödjer och stärker dig som har en närstående med funktionsnedsättning. På Anhörigcenter kan du dricka en kopp kaffe och få en pratstund, vila, träffa andra i liknande situation och delta i olika aktiviteter. Du kan bo i bostad med särskild service antingen enligt SoL, Socialtjänstlagen eller LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vänd dig till socialkontoret för att ansöka om boende. Råd & Stöd, Leanlink Besöksadress: Djurgårdsgatan 17 C Telefon: , Råd & Stöd Socialkontoret Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Telefon: , E-post: IFS Anhörigstöd IFS (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd) bedriver anhörigstöd i form av träffar, gruppsamtal med psykoterapeut som ledare och öppet-hus-kvällar. IFS Besöksadress: Ågatan 39, 5 tr Telefon: E-post: Anhörigstöd till unga Har du en anhörig som missbrukar, har en psykisk funktionsnedsättning eller förekommer det våld i din familj? Du som är under 20 år erbjuds stöd i grupp och egna samtal. Eleonoragruppen AB Besöksadress: Järnvägsgatan 8 Telefon: E-post: 14 15

9 Kommunens stödinsatser Socialkontoret Hitta på webben På webben hittar du fördjupad information om alla verksamheter, där visas också resultat av brukarenkäter och andra kvalitetsuppföljningar. Synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter Vi vill med din hjälp förbättra våra verksamheter. Så här kan du framföra synpunkter och klagomål: - Lämna dina synpunkter direkt till personalen. - Använd blankett Välkommen att tycka till! som finns synlig i alla verksamheter. - Lämna synpunkter via Har du vänt dig till någon av kommunens utförare för stöd och tycker att stödet inte motsvarade dina behov kan du alltid vända dig till socialkontoret och ansöka om en insats genom bistånd. Socialkontoret Hos socialkontoret kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Exempel på biståndsbeslut är bostad med särskild service, insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kontaktperson samt hemtjänst. Socialkontoret kan även ge information och vägledning om vilka insatser som finns att tillgå. Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Telefon: , E-post: Sociala jouren Sociala jouren finns för dig som har akuta sociala problem. Den är öppen efter kontorstid och på helger. Telefon:

10 Landstingets insatser Landstingets insatser I första hand ska du vända dig till din vårdcentral, du kan välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. Information om det fria vårdvalet hittar du på Landstinget erbjuder också specialistpsykiatrisk vård som omfattar öppenvård, heldygnsvård och akutvård. I den specialistpsykiatriska öppenvården gäller fritt vårdval. Öppenvård Unga vuxna, samtalsmottagning Mottagningen finns för dig som är år och känner att du vill förändra något i ditt liv. Det kan till exempel handla om relationsproblem, nedstämdhet/depression, oro/ångest/fobier, kris/sorg eller livsval. Du erbjuds ett till sex samtal. Personerna som arbetar på unga vuxnamottagningen är kuratorer och psykologer. Besöksadress: Klostergatan 5 B Telefon: Telefontid: måndag-fredag

11 Landstingets insatser Specialistpsykiatriska öppenvårdsmottagningen, Repslagaregatan Den specialistpsykiatriska öppenvården i landstingets regi består av tre specialistpsykiatriska mottagningar och en psykosmottagning. På varje mottagning arbetar läkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, skötare och teamassistent. Mottagningarna kan erbjuda dig behandling enskilt eller i grupp, läkemedelsbehandling, utredningar (exempelvis neuropsykiatrisk utredning och ätstörningsutredning), samtalsbehandling, sjukgymnastik, arbetsterapi, DBT-behandling (dialektisk beteendeterapi), omvårdnadsinsatser samt hembesök. Besöksadress: Repslagaregatan 6 Telefon: Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag , onsdag Team 1 Du som bor i vårdenhetsområdena Valla, Kisa, Åtvidaberg och Österbymo ska i första hand vända dig till team 1. Team 2 Du som bor i vårdenhetsområdena Kungsgatan, Kärna, Nygatan och Ljungsbro ska i första hand vända dig till team 2. Team 3 Du som bor i vårdenhetsområdena Johannelund, Tannefors, Ekholmen och Linghem ska i första hand vända dig till team 3. Neuropsykiatriska utredningsenheten för vuxna (NPU-enheten) Teamet är sammansatt av personer med kompetens från psykiatri, habilitering, primärvård och socialtjänst. Yrkeskategorier som ingår är administratör, arbetsterapeut, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom och sjukgymnast. Enhetens uppdrag är att utreda och diagnostisera autismspektrumtillstånd och/eller ADHD, att påbörja behandlande insatser då det behövs och att samverka med vårdgrannar. Utredningen bygger på att du som patient är delaktig i utredningsprocessen. Besöksadress: Gasverksgränd 22 Telefon: Telefontid: måndag , tisdag, onsdag, torsdag Psykosmottagningen Psykosmottagningen ansvarar för patienter med psykossjukdom i Linköping, Åtvidaberg, Ydre och Kinda kommuner. Mottagningen kan erbjuda läkemedelsbehandling, utredningar, samtalsbehandling, sjukgymnastik, arbetsterapi, omvårdnadsinsatser, tidiga insatser vid nyinsjuknande i psykossjukdom samt hembesök. Besöksadress: Psykiatriska kliniken, ingång 27, plan 10 Telefon: Telefontid: måndag-fredag

12 Landstingets insatser Capio Psykiatri, specialistpsykiatrisk öppenvård Capio Psykiatri erbjuder specialistpsykiatrisk öppenvård för vuxna på uppdrag av Landstinget i Östergötland. Som ny patient kan du komma till Capio Psykiatri via remiss eller genom att ringa och boka en tid. Capio Psykiatri erbjuder bland annat läkemedelsbehandling, utredningar och samtalsbehandling. Capio Psykiatri erbjuder också enskilda besök, gruppbehandlingar, familjestöd och hembesök. Boende i Ryd, Skäggetorp, Lambohov och Berga ska i första hand vända sig till Capio Psykiatri. Boende utanför dessa områden är också välkomna enligt det fria vårdvalet. Besöksadress: Nygatan 22 Telefonnummer: E-post: Vuxenhabilitering/LSS Råd och Stöd till vuxna Vuxenhabiliteringen riktar sig till dig som fyllt 18 år och som har medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Det kan exempelvis vara autism, Asperger syndrom, eller betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder. LSS Råd och Stöd ger: Information så att du bättre kan förstå din funktionsnedsättning Råd och tips för att underlätta vardagen, exempelvis kring tal, språk, dagliga aktiviteter och fysisk träning Information om samhället och vart man vänder sig i olika frågor Anhörigstöd Besök hos LSS Råd och Stöd är kostnadsfria. Psykiatriska kliniken, heldygnsvård På psykiatriska kliniken finns två avdelningar och en akutenhet. Avdelning 37 En allmänpsykiatrisk vårdavdelning med 14 vårdplatser. Avdelning 38 En vårdavdelning där främst personer med psykossjukdom vårdas. 14 vårdplatser. Avdelning 37 Besöksadress: Universitetssjukhuset, ingång 27 Telefon: Avdelning 38 Besöksadress: Universitetssjukhuset, ingång 27 Telefon: Akutenheten Akutenhetens uppdrag är att göra akuta psykiatriska bedömningar. Bedömningar sker på mottagningen alternativt vid hembesök eller via telefon. De ger även råd och stöd. De har öppet dygnet runt, årets alla dagar, men ser helst att du ringer före besök. Enheten disponerar tre observationsplatser för heldygnsvård. Bemanningen utgörs av sjuksköterskor, skötare, läkare och sekreterare. Besöksadress: S:t Larsgatan 9D Telefon: E-post: Besöksadress: Psykiatriska kliniken, ingång 28, plan 9 Telefon:

13 Landstingets insatser Anhörigstöd Landstinget erbjuder olika typer av stöd till dig som är anhörig till en person med psykisk funktionsnedsättning. På sida 15 kan du läsa om vilka insatser kommunen erbjuder anhöriga. Specialistpsykiatriska öppenvårdsmottagningen, Repslagaregatan På mottagningen på Repslagaregatan kan du få enskilda samtal med utbildade familjestödjare. Där finns också patient- och anhörigutbildning för olika sjukdomssyndrom, exempelvis affektivt syndrom och personlighetsstörning. Utbildningen utgår från ett psykopedagogiskt program. Patienter och anhöriga träffas sex till sju gånger för att få kännedom och lära sig mer om sjukdomen. Vuxenhabilitering/LSS Råd och Stöd till vuxna Du som är anhörig till en person som får stöd av Vuxenhabiliteringen/ LSS Råd och Stöd till vuxna kan vända dig till dem för att få anhörigstöd. Besöksadress: S:t Larsgatan 9D Telefon: E-post: Synpunkter och klagomål på landstingets insatser På under Mina vårdkontakter kan du lämna synpunkter på insatser från landstinget. Mottagningen erbjuder även familjeintervention, ett stöd till föräldrar för att främja barnens välbefinnande när en förälder lider av psykisk ohälsa. Barnens situation diskuteras och du som förälder får handledning i att hantera situationen. Metoden kallas Beardslee. Besöksadress: Repslagaregatan 6 Telefon: Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag , onsdag Capio Psykiatri Du kan vända dig till Capio Psykiatri för att få familjestödjande insatser. Besöksadress: Nygatan 22 Telefonnummer: E-post: 24 25

14 Intresseföreningar Intresseföreningar Dessa intresseföreningar får föreningsbidrag av Linköpings kommun samt bedriver verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning i Linköping. HSO, Handikappföreningarnas samarbetsorgan Telefon: E-post: Föreningen för kontaktpersoner i Linköping Telefon: , E-post: FUB, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i Linköping Telefon: E-post: SPES, Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd Jourtelefon klockan , IFS, Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd Telefon: E-post: RSMH, Lokalförening inom riksförbundet för social och mental hälsa Telefon: E-post: Attention i Östergötland Sydöstra Telefon: E-post: Nationella hjälplinjen, jourtelefon för människor i psykisk kris Telefon: Telefontid: Autism och Aspergerföreningen i Östergötland Telefon: E-post: 26 27

15 , 5000 ex. Produktion: Ariom Reklambyrå, Tryck: Elanders Linköpings kommun, Omsorg och socialförvaltningen Box 356, Linköping Telefon: (vxl) Psykiatriska kliniken, Närsjukvårdscentrum Universitetssjukhuset, Linköping Telefon: (vxl) 28

Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktions hinder. Här fi nner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktions hinder. Här fi nner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktions hinder Här fi nner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. 1 Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar

Läs mer

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa.

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Guiden uppdateras en gång per år och fi nns även på kommunens

Läs mer

Alla kan någon gång ha personliga problem

Alla kan någon gång ha personliga problem Alla kan någon gång ha personliga problem Rådgivning och stöd hit kan du vända dig Information om sociala stödtjänster, socialtjänstens öppenvård Linköpings kommun linkoping.se/stodochomsorg 5 Mottagningen

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa BJURHOLMS KOMMUN INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa I den här guiden kan du lätt hitta information om verksamheter och kontaktställen som kan hjälpa dig i din vardag. Guiden kan också

Läs mer

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Information om Vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Senast ändrad april 2015 Människor som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service Stöd

Läs mer

H A L M S T A D KartoteK 1

H A L M S T A D KartoteK 1 H A L M S T A D Kartotek 1 KARTOTEK - AV STÖD- OCH REHABILITERINGSVERKSAMHETER INOM PARTERNA I SAMORDNINGSFÖRBUNDET I HALLAND Detta Kartotek är tänkt att användas som stöd i arbetet för de samverkande

Läs mer

stöd och resurser Guide för personer med psykiska funktionshinder

stöd och resurser Guide för personer med psykiska funktionshinder stöd och resurser för personer med psykiska funktionshinder Guide Den här guiden är avsedd att ge en kortfattad beskrivning av verksamheter och kontaktställen som kan stödja, hjälpa och underlätta för

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

GUIDE FÖR TIERP. Sammanställd av Elisabet Alphonce. Uppdaterad: 200?-??-??

GUIDE FÖR TIERP. Sammanställd av Elisabet Alphonce. Uppdaterad: 200?-??-?? GUIDE FÖR TIERP Här kan du få hjälp om du mår psykiskt dåligt - öppenvård, slutenvård, träffpunkter, boende, rehabilitering och föreningar i Tierp 2009 Sammanställd av Elisabet Alphonce Uppdaterad: 200?-??-??

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa. En informationsguide för dig i Vilhelmina Kommun

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa. En informationsguide för dig i Vilhelmina Kommun Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Vilhelmina Kommun Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas av psykisk ohälsa. I denna guide kan du hitta information om verksamheter

Läs mer

Informationsguide. för dig i Västerås med psykisk funktionsnedsättning

Informationsguide. för dig i Västerås med psykisk funktionsnedsättning Informationsguide för dig i Västerås med psykisk funktionsnedsättning Innehållsförteckning Telefonjourer... 3 Kognitiva hjälpmedel... 20 Vård och Behandling... 4 Familjeläkare/ Primärvården Vårdvalsservice

Läs mer

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun

Vård och omsorg i Enköpings kommun Vård och omsorg i Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Angelica Runquist, Enköpings kommun Text: Angelica Runquist, Sofie Samrell, Enköpings kommun Foto

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Kanaler och nätverk kring kultur i vården i Uppsala län

Kanaler och nätverk kring kultur i vården i Uppsala län Kanaler och nätverk kring kultur i vården i Uppsala län En kartläggning på uppdrag av Landstinget i Uppsala län Kultur i länet 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förord...3 Kanaler och

Läs mer