Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa"
  • Ove Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa Information om olika insatser 1

2 Kommunens stödinsatser 6 Socialkontoret 17 Personligt stöd Mottagningen för råd och stöd Personligt ombud Stödteam för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning Stödteam för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Kontaktperson Hemtjänst Sysselsättning och daglig verksamhet Lotsen, mötesplats och daglig verksamhet Hantverkshuset, aktivitetshus Team Rehabilitering, Jobb- och Kunskapstorget RSMH Fyren, öppen verksamhet, Kamratstöd IFS/Trappan, Studieverksamhet Regnbågen, daglig verksamhet Diamanten, daglig verksamhet Skog och Mark, arbetsinriktad daglig verksamhet Nybro, lantlig daglig verksamhet Conexi, daglig verksamhet Boende Anhörigstöd Anhörigcenter IFS Anhörigstöd Anhörigstöd till unga Hitta på webben Synpunkter och klagomål Socialkontoret - för att ansöka om insats 17 Sociala jouren 17 Landstingets insatser 18 Öppenvård 19 Unga vuxna, samtalsmottagning 19 Specialistpsykiatriska öppenvårdsmottagningen, Repslagaregatan 20 Neuropsykiatriska utredningsenheten för vuxna (NPU-enheten) 21 Psykosmottagningen 21 Capio Psykiatri, specialistpsykiatrisk öppenvård 22 Vuxenhabilitering/LSS Råd och Stöd till vuxna 22 Psykiatriska kliniken, heldygnsvård 23 Avdelning Avdelning Akutenheten 23 Anhörigstöd 24 Specialistpsykiatriska öppenvårdsmottagningen, Repslagaregatan 24 Capio Psykiatri 24 Vuxenhabilitering/LSS Råd och Stöd till vuxna 25 Synpunkter och klagomål 25 Intresseföreningar

3 Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa Alla kan någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa. Det finns fl era verksamheter både inom kommunen och inom landstinget som kan hjälpa dig och dina anhöriga. Kommunen ansvarar för att erbjuda dig socialt stöd, sysselsättning och boende. Landstingets ansvar är att erbjuda medicinska, rehabiliterande och terapeutiska insatser vid psykisk ohälsa. Stödet ska utformas tillsammans med dig. Tystnadsplikt Personalen har tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller med undantag för bland annat anmälningsskyldigheten. Om en personal får veta att ett barn eller en ungdom far illa måste de anmäla detta till socialkontoret. Du kan välja själv Inom kommunen kan du kontakta de flesta verksamheterna själv, genom besök eller via telefon. Inga särskilda beslut krävs. För insatser som kräver biståndsbeslut ska du kontakta socialkontoret, exempelvis om du behöver bostad med särskild service, kontaktperson eller hemtjänst. Du kan fritt välja vårdcentral inom Landstinget i Östergötland, detta kallas vårdval. Inom landstingets öppenvård kan du välja mellan landstingets specialistpsykiatriska öppenvård och Capio Psykiatri. Kostnad Allt kommunalt stöd förutom hemtjänst är kostnadsfritt. I Landstinget finns en fastställd patientavgift. 4 5

4 Kommunens stödinsatser Kommunens stödinsatser Kommunen erbjuder fl era olika stödinsatser, såsom: Personligt stöd Sysselsättning och daglig verksamhet Boende Anhörigstöd Personligt stöd Mottagningen för råd och stöd Mottagningen kan ge dig information om vart du kan vända dig för att få stöd. Genom mottagningen kan du även få rådgivande stödsamtal och telefonrådgivning. Besöksadress: Klostergatan 5 B Telefon: E-post: Råd & Stöd Personligt ombud Ett personligt ombud arbetar på ditt uppdrag fristående från myndigheter. Det personliga ombudet kommer, tillsammans med dig, fram till vilket stöd du önskar och behöver och arbetar för att du får det stöd du har rätt till. De verkar för att olika stödinsatser samordnas, företräder dig hos myndigheter och stödjer dig i kontakter med exempelvis sjukvård, försäkringskassa och socialtjänst. Råd & Stöd, Leanlink Besöksadress: Tegelbruksgatan 20 Telefon: E-post: Råd & Stöd 6 7

5 Kommunens stödinsatser Stödteam för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning Stödteam finns för dig som bor i egen lägenhet och behöver stöd för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet kan bestå av praktiska sysslor i din bostad, ekonomisk planering, stöd i olika myndighetskontakter och stöd för att bryta isolering och utveckla kontakter med andra. Du kan även få personligt stöd för att hitta arbete och sysselsättning. Råd & Stöd, Leanlink Besöksadress: Klostergatan 24 Telefon: Stödteam för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Stödteam finns för dig som bor i egen lägenhet och behöver stöd för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet kan bestå av praktiska sysslor i din bostad, ekonomisk planering, stöd i olika myndighetskontakter och stöd för att bryta isolering och utveckla kontakter med andra. Du kan även få personligt stöd för att hitta arbete och sysselsättning. Råd & Stöd, Leanlink Besöksadress: Artillerigatan 10 Telefon: Råd & Stöd Råd & Stöd Kontaktperson En kontaktperson är till för dig som har få kontakter med andra människor, men känner behov av att delta i fritidsaktiviteter eller prata med en medmänniska. Kontaktperson är en insats enligt Socialtjänstlagen eller LSSlagen. Du ansöker hos socialkontoret om kontaktperson som beslutar om du har rätt till insatsen. Socialkontoret Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Telefon: , E-post: Hemtjänst Hemtjänsten består av insatser i form av personlig omvårdnad, städning, tvätt, inköp och matkorg. Du kan också ansöka om ett trygghetslarm som gör det möjligt att nå personal dygnet runt. Kontakta socialkontoret för att ansöka om hemtjänst. På kan du läsa om vilka utförare det finns att välja mellan. Socialkontoret Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Telefon: , E-post: 8 9

6 Kommunens stödinsatser Sysselsättning och daglig verksamhet Det fi nns fl era sysselsättningar och dagliga verksamheter som du kan vända dig till för att pröva olika aktiviteter, studera och träffa andra i liknande situation. Verksamheterna har olika inriktning och finns på fl era platser i kommunen. Alla verksamheter bygger på delaktighet och infl ytande från dig som deltar i verksamheten. Lotsen, mötesplats och daglig verksamhet Lotsen ligger centralt i Linköping. Här finns ett café med tillgång till dagstidning och sällskapsspel. Aktiviteter som finns är till exempel matlagning med gemensamma måltider, bakning, friskvård, utflykter, hobbyverksamhet inom trä, textil samt bild och form. Dessutom finns pingisbord, gå-/löpband och flera datorer med internetuppkoppling. Här kan du också välja mer arbetsinriktade uppgifter. Carema Care Besöksadress: Apotekaregatan 13 C Telefon: E-post: Hantverkshuset, aktivitetshus Hantverkshuset ligger på T1-området. Verksamheten erbjuder keramikverkstad, snickeriverkstad, målarverkstad, sömnad och vävning samt caféverksamhet. Team Rehabilitering, Jobb- och Kunskapstorget Team Rehabilitering finns för att erbjuda dig möjlighet till praktik/arbete inom den öppna arbetsmarknaden, till exempel kan arbetsträning vara första steget. Du kan även få stöd för att börja studera. Verksamheten vänder sig i första hand till dig i åldern år som har någon funktionsnedsättning. Hos Jobb- och Kunskapstorget kan också du som har försörjningsstöd eller introduktionsersättning få hjälp. Utbildningsförvaltningen Besöksadress: Nygatan 19 Telefon: E-post: RSMH Fyren, öppen verksamhet, Kamratstöd RSMH Fyren är en öppen verksamhet som finns i T1-området. Verksamheten erbjuder till exempel matlagning, sällskapsspel, kamratstöd och social gemenskap. Föreningen riktar sig till alla som riskerar att drabbas eller har drabbats av social och/eller psykisk ohälsa. Öppet alla dagar hela året om. RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa Besöksadress: Rekrytgatan 6 Telefon: E-post: Attendo Besökadress: Furirgatan 15 Telefon: Kontaktuppgifter till fler intresseföreningar finns på sida

7 Kommunens stödinsatser IFS/Trappan, Studieverksamhet Trappan erbjuder studier i små studiegrupper och utvecklande miljö. Lokalerna är centralt belägna i Linköping. Studieverksamheten tar emot elever kontinuerligt i mån av plats. Du är välkommen att höra av dig när som helst under terminen. Inga förkunskaper krävs. Du väljer själv vilket/vilka ämnen du vill läsa ur kursutbudet. IFS (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd) Besöksadress: Ågatan 39, 5 tr Telefon: E-post: Skog och Mark, arbetsinriktad daglig verksamhet Skog och Mark är en arbetsinriktad verksamhet för dig som vill arbeta praktiskt i naturen eller med snickeriverksamhet. På Skog och Mark kan du arbeta utomhus med uppgifter som du är intresserad av, exempelvis gräsklippning, skötsel av blommor och skogsarbete. Verksamheten har en egen snickeriverkstad i Ullstämma. Råd & Stöd, Leanlink Besöksadress: Ullstämma grannskapshus Telefon: Råd & Stöd Regnbågen, daglig verksamhet Regnbågen har lokaler i Vasastaden och är en strukturerad verksamhet. Regnbågen erbjuder dig studieverksamhet i små grupper eller individuellt, att baka bröd till beställningar, laga mat gemensamt, skötsel av växthus och tillhörande trädgård samt promenader och utflykter. Attendo Besöksadress: Törnsbergsgatan 2 B Telefon: Diamanten, daglig verksamhet Diamanten finns i Ljungsbro. Verksamheten erbjuder bland annat matlagning och bakning, friskvård, hantverk, utflykter samt tillgång till dator. Attendo Besöksadress: Evastigen 21 B, Vreta Kloster Telefon: Nybro, lantlig daglig verksamhet I anslutning till gruppbostaden i Nybro finns en lantlig daglig verksamhet. Här kan du arbeta inom olika områden, som djurskötsel (här finns hästar och getter), trädgård, byggnation/vaktmästeri, bilvård och snickeri. Vis Vitalis Besöksadress: Harvestad, Nybro Telefon: Conexi, daglig verksamhet Verksamheten vänder sig till dig som har autism eller Asperger syndrom. Conexi erbjuder arbetslivsträning på IKEA med dagligt stöd av utbildad handledare och utslussning på arbetsmarknaden med fortsatt stöd. Kontakta socialkontoret för att få hjälp att ansöka om denna insats. Conexi Telefon: , E-post: 12 13

8 Kommunens stödinsatser Boende Bostad med särskild service kan erbjudas dig som har en psykisk funktionsnedsättning och är i behov av ett omfattande stöd i vardagen. I boendet erbjuds du stöd, service och omvårdnad. Personal fi nns tillgänglig dygnet runt på boendet eller per telefon. Det finns bostäder med särskild service på olika platser i kommunen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Totalt finns ungefär 160 platser i Linköping. Anhörigstöd Kommunen erbjuder stöd till dig som är anhörig till en person med psykisk funktionsnedsättning. På sida kan du läsa om vilka insatser Landstinget erbjuder anhöriga. Anhörigcenter Anhörigcenter stödjer och stärker dig som har en närstående med funktionsnedsättning. På Anhörigcenter kan du dricka en kopp kaffe och få en pratstund, vila, träffa andra i liknande situation och delta i olika aktiviteter. Du kan bo i bostad med särskild service antingen enligt SoL, Socialtjänstlagen eller LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vänd dig till socialkontoret för att ansöka om boende. Råd & Stöd, Leanlink Besöksadress: Djurgårdsgatan 17 C Telefon: , Råd & Stöd Socialkontoret Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Telefon: , E-post: IFS Anhörigstöd IFS (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd) bedriver anhörigstöd i form av träffar, gruppsamtal med psykoterapeut som ledare och öppet-hus-kvällar. IFS Besöksadress: Ågatan 39, 5 tr Telefon: E-post: Anhörigstöd till unga Har du en anhörig som missbrukar, har en psykisk funktionsnedsättning eller förekommer det våld i din familj? Du som är under 20 år erbjuds stöd i grupp och egna samtal. Eleonoragruppen AB Besöksadress: Järnvägsgatan 8 Telefon: E-post: 14 15

9 Kommunens stödinsatser Socialkontoret Hitta på webben På webben hittar du fördjupad information om alla verksamheter, där visas också resultat av brukarenkäter och andra kvalitetsuppföljningar. Synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter Vi vill med din hjälp förbättra våra verksamheter. Så här kan du framföra synpunkter och klagomål: - Lämna dina synpunkter direkt till personalen. - Använd blankett Välkommen att tycka till! som finns synlig i alla verksamheter. - Lämna synpunkter via Har du vänt dig till någon av kommunens utförare för stöd och tycker att stödet inte motsvarade dina behov kan du alltid vända dig till socialkontoret och ansöka om en insats genom bistånd. Socialkontoret Hos socialkontoret kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Exempel på biståndsbeslut är bostad med särskild service, insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kontaktperson samt hemtjänst. Socialkontoret kan även ge information och vägledning om vilka insatser som finns att tillgå. Besöksadress: Barnhemsgatan 2 Telefon: , E-post: Sociala jouren Sociala jouren finns för dig som har akuta sociala problem. Den är öppen efter kontorstid och på helger. Telefon:

10 Landstingets insatser Landstingets insatser I första hand ska du vända dig till din vårdcentral, du kan välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. Information om det fria vårdvalet hittar du på Landstinget erbjuder också specialistpsykiatrisk vård som omfattar öppenvård, heldygnsvård och akutvård. I den specialistpsykiatriska öppenvården gäller fritt vårdval. Öppenvård Unga vuxna, samtalsmottagning Mottagningen finns för dig som är år och känner att du vill förändra något i ditt liv. Det kan till exempel handla om relationsproblem, nedstämdhet/depression, oro/ångest/fobier, kris/sorg eller livsval. Du erbjuds ett till sex samtal. Personerna som arbetar på unga vuxnamottagningen är kuratorer och psykologer. Besöksadress: Klostergatan 5 B Telefon: Telefontid: måndag-fredag

11 Landstingets insatser Specialistpsykiatriska öppenvårdsmottagningen, Repslagaregatan Den specialistpsykiatriska öppenvården i landstingets regi består av tre specialistpsykiatriska mottagningar och en psykosmottagning. På varje mottagning arbetar läkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, skötare och teamassistent. Mottagningarna kan erbjuda dig behandling enskilt eller i grupp, läkemedelsbehandling, utredningar (exempelvis neuropsykiatrisk utredning och ätstörningsutredning), samtalsbehandling, sjukgymnastik, arbetsterapi, DBT-behandling (dialektisk beteendeterapi), omvårdnadsinsatser samt hembesök. Besöksadress: Repslagaregatan 6 Telefon: Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag , onsdag Team 1 Du som bor i vårdenhetsområdena Valla, Kisa, Åtvidaberg och Österbymo ska i första hand vända dig till team 1. Team 2 Du som bor i vårdenhetsområdena Kungsgatan, Kärna, Nygatan och Ljungsbro ska i första hand vända dig till team 2. Team 3 Du som bor i vårdenhetsområdena Johannelund, Tannefors, Ekholmen och Linghem ska i första hand vända dig till team 3. Neuropsykiatriska utredningsenheten för vuxna (NPU-enheten) Teamet är sammansatt av personer med kompetens från psykiatri, habilitering, primärvård och socialtjänst. Yrkeskategorier som ingår är administratör, arbetsterapeut, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom och sjukgymnast. Enhetens uppdrag är att utreda och diagnostisera autismspektrumtillstånd och/eller ADHD, att påbörja behandlande insatser då det behövs och att samverka med vårdgrannar. Utredningen bygger på att du som patient är delaktig i utredningsprocessen. Besöksadress: Gasverksgränd 22 Telefon: Telefontid: måndag , tisdag, onsdag, torsdag Psykosmottagningen Psykosmottagningen ansvarar för patienter med psykossjukdom i Linköping, Åtvidaberg, Ydre och Kinda kommuner. Mottagningen kan erbjuda läkemedelsbehandling, utredningar, samtalsbehandling, sjukgymnastik, arbetsterapi, omvårdnadsinsatser, tidiga insatser vid nyinsjuknande i psykossjukdom samt hembesök. Besöksadress: Psykiatriska kliniken, ingång 27, plan 10 Telefon: Telefontid: måndag-fredag

12 Landstingets insatser Capio Psykiatri, specialistpsykiatrisk öppenvård Capio Psykiatri erbjuder specialistpsykiatrisk öppenvård för vuxna på uppdrag av Landstinget i Östergötland. Som ny patient kan du komma till Capio Psykiatri via remiss eller genom att ringa och boka en tid. Capio Psykiatri erbjuder bland annat läkemedelsbehandling, utredningar och samtalsbehandling. Capio Psykiatri erbjuder också enskilda besök, gruppbehandlingar, familjestöd och hembesök. Boende i Ryd, Skäggetorp, Lambohov och Berga ska i första hand vända sig till Capio Psykiatri. Boende utanför dessa områden är också välkomna enligt det fria vårdvalet. Besöksadress: Nygatan 22 Telefonnummer: E-post: Vuxenhabilitering/LSS Råd och Stöd till vuxna Vuxenhabiliteringen riktar sig till dig som fyllt 18 år och som har medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Det kan exempelvis vara autism, Asperger syndrom, eller betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder. LSS Råd och Stöd ger: Information så att du bättre kan förstå din funktionsnedsättning Råd och tips för att underlätta vardagen, exempelvis kring tal, språk, dagliga aktiviteter och fysisk träning Information om samhället och vart man vänder sig i olika frågor Anhörigstöd Besök hos LSS Råd och Stöd är kostnadsfria. Psykiatriska kliniken, heldygnsvård På psykiatriska kliniken finns två avdelningar och en akutenhet. Avdelning 37 En allmänpsykiatrisk vårdavdelning med 14 vårdplatser. Avdelning 38 En vårdavdelning där främst personer med psykossjukdom vårdas. 14 vårdplatser. Avdelning 37 Besöksadress: Universitetssjukhuset, ingång 27 Telefon: Avdelning 38 Besöksadress: Universitetssjukhuset, ingång 27 Telefon: Akutenheten Akutenhetens uppdrag är att göra akuta psykiatriska bedömningar. Bedömningar sker på mottagningen alternativt vid hembesök eller via telefon. De ger även råd och stöd. De har öppet dygnet runt, årets alla dagar, men ser helst att du ringer före besök. Enheten disponerar tre observationsplatser för heldygnsvård. Bemanningen utgörs av sjuksköterskor, skötare, läkare och sekreterare. Besöksadress: S:t Larsgatan 9D Telefon: E-post: Besöksadress: Psykiatriska kliniken, ingång 28, plan 9 Telefon:

13 Landstingets insatser Anhörigstöd Landstinget erbjuder olika typer av stöd till dig som är anhörig till en person med psykisk funktionsnedsättning. På sida 15 kan du läsa om vilka insatser kommunen erbjuder anhöriga. Specialistpsykiatriska öppenvårdsmottagningen, Repslagaregatan På mottagningen på Repslagaregatan kan du få enskilda samtal med utbildade familjestödjare. Där finns också patient- och anhörigutbildning för olika sjukdomssyndrom, exempelvis affektivt syndrom och personlighetsstörning. Utbildningen utgår från ett psykopedagogiskt program. Patienter och anhöriga träffas sex till sju gånger för att få kännedom och lära sig mer om sjukdomen. Vuxenhabilitering/LSS Råd och Stöd till vuxna Du som är anhörig till en person som får stöd av Vuxenhabiliteringen/ LSS Råd och Stöd till vuxna kan vända dig till dem för att få anhörigstöd. Besöksadress: S:t Larsgatan 9D Telefon: E-post: Synpunkter och klagomål på landstingets insatser På under Mina vårdkontakter kan du lämna synpunkter på insatser från landstinget. Mottagningen erbjuder även familjeintervention, ett stöd till föräldrar för att främja barnens välbefinnande när en förälder lider av psykisk ohälsa. Barnens situation diskuteras och du som förälder får handledning i att hantera situationen. Metoden kallas Beardslee. Besöksadress: Repslagaregatan 6 Telefon: Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag , onsdag Capio Psykiatri Du kan vända dig till Capio Psykiatri för att få familjestödjande insatser. Besöksadress: Nygatan 22 Telefonnummer: E-post: 24 25

14 Intresseföreningar Intresseföreningar Dessa intresseföreningar får föreningsbidrag av Linköpings kommun samt bedriver verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning i Linköping. HSO, Handikappföreningarnas samarbetsorgan Telefon: E-post: Föreningen för kontaktpersoner i Linköping Telefon: , E-post: FUB, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i Linköping Telefon: E-post: SPES, Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd Jourtelefon klockan , IFS, Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd Telefon: E-post: RSMH, Lokalförening inom riksförbundet för social och mental hälsa Telefon: E-post: Attention i Östergötland Sydöstra Telefon: E-post: Nationella hjälplinjen, jourtelefon för människor i psykisk kris Telefon: Telefontid: Autism och Aspergerföreningen i Östergötland Telefon: E-post: 26 27

15 , 5000 ex. Produktion: Ariom Reklambyrå, Tryck: Elanders Linköpings kommun, Omsorg och socialförvaltningen Box 356, Linköping Telefon: (vxl) Psykiatriska kliniken, Närsjukvårdscentrum Universitetssjukhuset, Linköping Telefon: (vxl) 28

Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa. Linköpings kommun. linkoping.se

Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa. Linköpings kommun. linkoping.se Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa Linköpings kommun linkoping.se 7 Kommunens stödinsatser Region Östergötlands insatser 21 Personligt stöd... 7 Mottagingen för råd och stöd... 7 Personligt

Läs mer

GUIDE Vård, stöd och service till personer med psykiska funktionshinder i Linköping IFS

GUIDE Vård, stöd och service till personer med psykiska funktionshinder i Linköping IFS GUIDE Vård, stöd och service till personer med psykiska funktionshinder i Linköping IFS INNEHÅLL Socialkontoret...............................5 Personligt ombud............................8 PVH-team.................................9

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Hemtjänst katalogen. Information om hemtjänsten i Linköpings kommun.

Hemtjänst katalogen. Information om hemtjänsten i Linköpings kommun. 3 10-0482 Ariom Reklambyrå Hemtjänst katalogen Postadress: Linköpings kommun, Socialkontoret, Box 356, 581 03 Linköping Telefon: 013-20 64 01 E-post: aldrelots@linkoping.se Information om hemtjänsten i

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun

INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun Den här guiden vänder sig i första hand till dig i vuxen ålder med psykisk funktionsnedsättning och till dina närstående.

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa Information om vart du vänder dig om du eller någon du känner drabbas av psykisk ohälsa www.umea.se/psykiskohalsa Innehåll Jourtelefon...4 Stöd från kommunen...6 Vård

Läs mer

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa.

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Guiden uppdateras en gång per år och fi nns även på kommunens

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, Kalmar

Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, Kalmar Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård V U X E N P SYKIATRI SÖDER F A S TSTÄL L T 2011-06-16 V E R S I O N 2011:1 PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Innehåll Inledning 2 Definition av öppenvård,

Läs mer

Informationsguide 2014

Informationsguide 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Informationsguide 2014 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Guiden uppdateras en gång per år och fi nns även på kommunens

Läs mer

GUIDE. Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN

GUIDE. Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN GUIDE Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehåll 4. Vård och behandling Primärvården vårdcentraler Sjukvårdsrådgivning Psykiatriska

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Informationsguide Psykisk ohälsa.

Informationsguide Psykisk ohälsa. Informationsguide Psykisk ohälsa. Innehållsförteckning. 2 I den här guiden kan du hitta information om verksamheter och kontaktställen som stödjer och underlättar för personer med psykisk ohälsa i Nyköpings

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Exempel på områden som beskrivs är

Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Exempel på områden som beskrivs är 1 Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Exempel på områden som beskrivs är Landstingets hälso- och sjukvård Östhammars kommuns sysselsättningsverksamhet, fritid, rehabilitering och sociala

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

2010-02-04. Informationsguide. För personer med psykisk ohälsa som bor i Nyköpings kommun och deras närstående

2010-02-04. Informationsguide. För personer med psykisk ohälsa som bor i Nyköpings kommun och deras närstående 2010-02-04 Informationsguide För personer med psykisk som bor i Nyköpings kommun och deras närstående Telefonnummer och information om verksamheter som kan ge dig stöd när du behöver stöd eller söker information.

Läs mer

GUIDE. för personer med psykisk ohälsa I Katrineholms kommun. Vart vänder jag mig om jag mår psykiskt dåligt?

GUIDE. för personer med psykisk ohälsa I Katrineholms kommun. Vart vänder jag mig om jag mår psykiskt dåligt? GUIDE för personer med psykisk ohälsa I Katrineholms kommun Vart vänder jag mig om jag mår psykiskt dåligt? Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av psykisk

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd i hemmet Omsorg och hjälp i Motala kommun I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin i Danderyds kommun 1 Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Höörs kommun Social sektor Box 53 Södergatan 28 243 21 HÖÖR Tel: 0413-280 00 E-post: kommun@hoor.se www.hoor.se 2007-08-24 INNEHÅLL Sida 1. Förord

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Alla kan någon gång ha personliga problem

Alla kan någon gång ha personliga problem Alla kan någon gång ha personliga problem Rådgivning och stöd hit kan du vända dig Information om sociala stödtjänster, socialtjänstens öppenvård Linköpings kommun linkoping.se/stodochomsorg 5 Mottagningen

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Läs gärna mer på Habiliteringens webbsida www.ltdalarna.se/hab Där hittar du också kartor till de olika enheterna inom Habiliteringen i Dalarna. FOTO: MOSTPHOTOS. TRYCK: PRINTELIEN

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Socialpsykiatri. - Stöd i det dagliga livet

Socialpsykiatri. - Stöd i det dagliga livet Socialpsykiatri - Stöd i det dagliga livet Socialpsykiatri stöd i det dagliga livet Personer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar kan beviljas stöd i det dagliga livet, i och utanför bostaden,

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Lomma kommun Socialförvaltningen Kommunhuset Hamngatan 3 234 81 Lomma Tel: 040-641 10 00 www.lomma.se 2007-03-30 INNEHÅLL Sida 1. Förord 3 2. Vad är

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Psykisk ohälsa Alingsås

Psykisk ohälsa Alingsås Psykisk ohälsa Alingsås Redovisning/inventering av insatser inom området Psykisk ohälsa i Alingsås kommun Kommun Närhälsa och övriga vårdcentraler Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Alingsås Beskrivning

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Psykosociala insatser vid schizofreni eller liknande psykoser. Stöd för dig i dina kontakter med vården och omsorgen

Psykosociala insatser vid schizofreni eller liknande psykoser. Stöd för dig i dina kontakter med vården och omsorgen Psykosociala insatser vid schizofreni eller liknande psykoser Stöd för dig i dina kontakter med vården och omsorgen Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

PSYKOSOCIALT STÖD TILL BARN OCH UNGA I ÅTVIDABERGS KOMMUN

PSYKOSOCIALT STÖD TILL BARN OCH UNGA I ÅTVIDABERGS KOMMUN PSYKOSOCIALT STÖD TILL BARN OCH UNGA I ÅTVIDABERGS KOMMUN Uppdaterad 2017-12-01 KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG För insatser som kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem, samtalsstöd

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Socialpsykiatri. Enköpings kommun

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Socialpsykiatri. Enköpings kommun För dig som har en psykisk funktionsnedsättning Socialpsykiatri Enköpings kommun Vad är egentligen socialpsykiatri? Socialpsykiatrin drivs av kommunen. Den riktar sig till dig som har en varaktig psykisk

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer