Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa."

Transkript

1 Vellinge kommun POST Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Guiden uppdateras en gång per år och fi nns även på kommunens hemsida Vellinge.se. Senaste nytt fi nns alltid på hemsidan! Har du synpunkter eller har upptäckt några fel i informationsguiden så maila gärna till Vellinge.se I den här guiden kan du hitta information om verksamheter och kontaktställen som kan hjälpa dig med psykisk ohälsa som bor i Vellinge kommun. Guiden kan också vara till hjälp om du som anhörig eller personal behöver söka information. Vellinge.se

2 För personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning är det ibland svårt att hitta rätt bland samhällets olika stödformer. Denna guide ger information om olika former av stöd som kan erbjudas dig som är bosatt i Vellinge kommun och vart du kan vända dig. Meningen är inte att ge en fullständig information, utan ska ses som en hjälp för att kunna ta reda på mer. Innehållsförteckning ningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt att arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper. Hemsida: Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd SPES Jourtelefon Öppen alla dagar SPES är ett ideellt riksförbund för dem som mist någon närstående genom suicid/självmord och erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. SPES arbetar för att öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar och tabuföreställningar. Hemsida: Akut hjälp och stöd sidan 3 Någon att prata med sidan 4 Vård och behandling sidan 6 Alkohol- och narkotikarådgivning sidan 7 Stödinsatser sidan 7 Boende sidan 9 Arbete och sysselsättning sidan 10 Ekonomi sidan 11 Anhörigstöd sidan 12 Föreningar och organisationer sidan

3 OCD-förbundet telefon Svenska OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser som Tourettes syndrom, trichotillomani, hoarding och dysmorfofobi (BDD) och deras anhöriga. Hemsida. Riksförbundet Attention telefon Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom ADHD, ADD, autismspectrumtillstånd, Tourettes syndrom och OCD. Attention arbetar med kunskapsspridning, intressepolitik och kamratstöd. Attention har lokalföreningar i bland annat Trelleborg och i Malmö. Hemsida: Anonyma Alkoholister AA telefon Telefonjour alla dagar samt AA är en gemenskap, av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism. Hemsida: Akut hjälp och stöd SOS Alarm (nödsituationer) telefon ringer du vid akuta nödsituationer dygnet runt. Du når ambulans, polis, räddningstjänst, social jour, jourhavande präst med flera. Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177 För råd om vård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen dygnet runt. Här svarar sjuksköterskor som också kan förmedla kontakt med läkare. Psykiatriska akutmottagningen telefon Mottagningen har öppet dygnet runt och tar emot sökande från 18-års ålder som är i behov av omedelbart ställningstagande till psykiatrisk vård. Telefonrådgivning ges av sjuksköterskor. Mottagningen finns i Psykiatrihuset på SUS-området i Malmö. Sociala jouren Syd telefon 112 Till Sociala jouren Syd kan du ringa vid nödsituation av social karaktär när socialkontoret är stängt. Sociala jouren Syd prioriterar akuta barnärenden, akuta missbruksärenden och ärenden som rör relationsvåld. Anonyma narkomaner NA telefon NA är en ideell förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. Medlemmarna är tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria. Hemsida: SHEDO Self Harm and Eating Disorders Organisation SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstör- 14 3

4 Någon att prata med När du mår psykiskt dåligt kan du behöva någon att prata med. Nedan finns kontaktuppgifter till några telefonjourer och chattlinjer som kan vara till hjälp för dig. Nationella hjälplinjen telefon Telefontid alla dagar. Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. Du kan ringa både för din egen del eller om du är orolig för någon i din närhet. De som svarar är socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor med erfarenhet av att stödja människor i kris. Både du som ringer till hjälplinjen och den som svarar är anonym. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på din telefonräkning. Jourhavande medmänniska telefon Telefontid alla dagar. Du kan ringa Jourhavande medmänniska om du känner att du behöver dela dina upplevelser, tankar och känslor med någon. De har tystnadsplikt och du ringer helt anonymt. Du betalar vanlig telefontaxa för samtalet. Webbadress: Jourhavande präst telefon 112 Genom Jourhavande präst erbjuder Svenska kyrkan akut samtals- och krisstöd varje natt mellan klockan Jourhavande präst är öppen för alla som behöver någon att prata med. Du ringer 112 och blir kopplad. Den som svarar har tystnadsplikt. Man behöver inte tillhöra Svenska kyrkan för att ringa. Samtalet är gratis. Föreningar och organisationer När man mår dåligt kan det vara skönt att prata med och/eller träffa någon som vet hur det känns. Det fi nns många olika intresseföreningar och organisationer som anordnar träffar och föreläsningar. Nedan fi nns kontaktuppgifter till ett antal av de föreningar och organisationer som fi nns. RSMH telefon Riksförbundet för Social och Mental hälsa arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. RSMH vänder sig till personer med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa och deras närstående. Hemsida: Schizofreniförbundet (IFS) telefon Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. Schizofreniförbundet organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer. Schizofreniförbundet har lokalföreningar i Trelleborg och Malmö. Hemsida: Autism- & Aspergerföreningen Skåne telefon Föreningen är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd. Medlemmar är såväl personer med funktionshinder som deras närstående och personal. Hemsida: ÅSS - Svenska Ångestsyndromsällskapet telefon ÅSS är en ideell förening för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar. ÅSS sprider kunskap om ångestsyndrom och informerar om vilka former av behandling som finns att tillgå. ÅSS ger stöd till människor med ångest och till deras närstående samt verkar för deras intressen i samhället. ÅSS har även en stödchatt, se hemsidan för öpettider. Hemsida: 4 13

5 Anhörigstöd Du som är anhörig till någon som drabbats av psykisk ohälsa kan behöva eget stöd. Med anhörig menas du som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand. Inom kommunen anordnas olika former av anhörigstöd, som exempelvis samtalsträffar, anhörigcafé, föreläsningar. På kommunens hemsida kan du läsa mer om vilket stöd som erbjuds. Webbadress: E-post: Övrigt 1177 Vårdguiden 1177 Vårdguiden är en webb-tjänst från Sveriges landsting och regioner. Här kan du ta del av andras erfarenheter, vad du kan göra själv och var man kan hitta stöd och hjälp. Det finns också fakta om olika diagnoser och behandlingar. Webbadress: Röda Korsets telefonjour telefon Telefontid: alla dagar. Du kan ringa Röda korset om du behöver någon att prata med. Du kan vara anonym. Samtalet är kostnadsfritt. Jourhavande Kompis Öppet vardagar och helger Röda Korsets ungdomsförbund har en chattjour där du som barn och ungdom upp till 25 år kan chatta anonymt med en jourhavande kompis. Chatten bemannas av frivilliga mellan 18 och 30 år. Du kan vara helt anonym. Datorchatt: Mobilchatt: m.jourhavandekompis.se eller smsa Kompis till (kostar som ett vanligt samtal) BRIS telefon Öppettider: vardag, stängt onsdagar 13 17, lördag och söndag Till BRIS kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Man kan inte heller se på telefonräkningen att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. För vuxna som har frågor om barn finns BRIS vuxentelefon om barn telefon Telefontid: måndag, torsdag , tisdag, onsdag, fredag Webbadress: 12 5

6 Vård och behandling Primärvården. När du blir sjuk eller behöver råd om din hälsa är det i första hand till din vårdcentral du ska vända dig. Vårdcentralen kan vid behov ge dig en remiss till den psykiatriska öppenvården. Vellinge vårdcentral telefon Näsets läkargrupp, Höllviken telefon Näsets läkargrupp, Skanör telefon Kommunal hälso- och sjukvård Om du bor i bostad med särskild service eller i vård- och omsorgsboende och inte på egen hand kan ta dig till din vårdcentral, vänder du dig till personalen som hjälper dig kontakta den kommunala sjuksköterskan eller hjälper dig att ta dig till en vårdcentral. Ekonomi Försäkringskassan Försäkringskassan har samordningsansvaret för att du som har sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning får möjlighet till rehabilitering och får hjälp med att komma ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Försäkringskassan hjälper till med planering, beslutar om ersättning med mera. Du når Försäkringskassans kundtjänst på telefon Webbadress: Försörjningsstöd Om du saknar pengar eller tillgångar och inte kan få eller ta ett arbete som ger tillräcklig inkomst kan du vara berättigad till försörjningsstöd. I dagligt tal kallat socialbidrag. Försörjningsstödet träder i kraft först när alla andra vägar till självförsörjning är prövade. Ansökan om försörjningsstöd handläggs och prövas av en socialsekreterare på kommunens Omsorgsavdelning. Du når kommunens biståndshandläggare på telefon Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177 Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen för att få rådgivning av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig. Triagemottagningen i Trelleborg telefon Telefontid måndag fredag , Triagemottagningen är en psykiatrisk mottagning för tidsbokade besök av akut karaktär. Du kommer hit via remiss eller via telefonkontakt med en sjuksköterska. Triagemottagningen vänder sig till nya patienter över 18 år som söker psykiatrin för första gången eller som avslutat sin behandling men nu söker på nytt. 6 11

7 Arbete och sysselsättning Arbetscentrum Om du vill ut i arbetslivet men känner dig osäker, kan Arbetscentrum erbjuda kontinuerligt, långvarigt och framför allt individuellt utformat stöd. Arbetscentrum arbetar efter en metod som kallas Supported Employment. Metoden bygger på att alla som vill kan arbeta, med rätt stöd. Om du vill delta i verksamheten behöver du ansöka om detta hos kommunens biståndshandläggare. Du når kommunens biståndshandläggare på telefon Kornet Aktivitetshuset Kornet är en daglig verksamhet för dig mellan år med psykisk funktionsnedsättning. Kornet erbjuder social rehabilitering i form av kultur-, fritids- och hälsofrämjande aktiviteter, enskilt eller i grupp, samt en öppen verksamhet. Kornet är öppet måndag till fredag under dagtid. Ansökan om daglig verksamhet på Kornet handläggs och prövas av kommunens biståndshandläggare. Du når kommunens biståndshandläggare på telefon Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen ger service till dig som är arbetssökande. Tillsammans med dig bedömer de vilket stöd du behöver för att komma närmare en anställning. Du når Arbetsförmedlingen på telefon Webbadress: Alkohol- och narkotikarådgivning Alkoholmottagningen i Vellinge Du som har frågor och funderingar om ditt eget eller någon anhörigs missbruk kan vända dig till mottagningen. Alkoholmottagningen är till för alla i Vellinge kommun som fyllt 20 år eller mer. Mottagningen finns på Vellinge vårdcentral. Vellinge vårdcentral, telefon Alkoholkuratorn nås genom Vellinge Direkt på telefon Stödinsatser Kontaktperson Om du behöver hjälp med att bryta ensamheten kan du ansöka om ett personligt stöd i form av kontaktperson. Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara någon att umgås med, som kan delta i fritidsaktiviteter och ge råd som inte kräver expertis. Du ansöker om kontaktperson hos kommunens biståndshandläggare, på telefon Ledsagarservice Ledsagarservice är en personlig service som ska göra det lättare att delta i samhällslivet. Det kan exempelvis vara att få stöd av en person för att kunna delta i fritidsaktiviteter, besöka vänner, åka till sjukhus eller gå en promenad. Du ansöker om ledsagarservice hos kommunens biståndshandläggare, telefon Färdtjänst Färdtjänst är särskild kollektivtrafik för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel. Du ansöker om färdtjänsttillstånd hos kommunens färdtjänsthandläggare. Telefon

8 God man Om du har svårt att klara kontakter med myndigheter, sköta din ekonomi eller få den vård och sociala service som du har rätt till kan du få stöd av en god man. Du ansöker om god man hos kommunens överförmyndare. Kontakta Vellinge Direkt på telefon för att få reda på när överförmyndaren finns tillgänglig. Hjälpmedel Du som har en funktionsnedsättning och är över 20 år kan få låna olika hjälpmedel som underlättar din vardag. Det är en arbetsterapeut eller en sjukgymnast som utifrån en behovsbedömning ordinerar, provar ut och visar dig hur du använder hjälpmedlet. Du får låna hjälpmedlet så länge du har behov av det. För att ansöka om hjälpmedel kontaktar du en av kommunens sjukgymnaster eller arbetsterapeuter på telefon Hjälpmedel för dig under 20 år liksom vissa kommunikationshjälpmedel, elrullstolar och en del andra hjälpmedel administreras av Region Skåne, Habilitering & Hjälpmedel. Telefonnummer Hemsida: www. skane.se/hjalpmedel Boende Du som behöver stöd i ditt boende kan ansöka om det. Du kan få stöd där du bor nu eller hjälp till bostad med särskild service. Biståndshandläggaren bedömer om du har rätt till de olika stödformerna och i vilken omfattning. Du når kommunens biståndshandläggare genom Vellinge Direkt på telefon Boendestöd Du som bor i eget boende kan få stöd och hjälp hemma. Boendestöd är en social och praktisk stödinsats som ska stärka förmågan att hantera vardagslivet i och utanför hemmet. Boendestödjaren hjälper till att planera och strukturera vardagen och stöttar i utförandet av praktiska vardagssysslor. Du förväntas själv, utifrån din egen förmåga, medverka i uppgifterna, som bestäms tillsammans med dig. Det kan exempelvis handla om stöd att klara sysslor hemma, göra ärenden, ta kontakt med myndigheter eller att bryta ensamhet och träffa andra människor. Stödet kan ges någon gång per vecka eller flera gånger om dagen utifrån behov. Lillgårdens vård- och omsorgsboende I Vellinge kommun finns bostäder i form av ett samlat lägenhetsboende för personer med psykisk funktionsnedsättning och som har ett stort behov av stöd och hjälp i vardagen. Här erbjuds ett tryggt och säkert boende med tillsyn dygnet runt. Boendet består av 16 lägenheter. Det finns också en gemensam lokal där du kan träffa grannar och personal. 8 9

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa BJURHOLMS KOMMUN INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa I den här guiden kan du lätt hitta information om verksamheter och kontaktställen som kan hjälpa dig i din vardag. Guiden kan också

Läs mer

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Information om Vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Senast ändrad april 2015 Människor som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service Stöd

Läs mer

H A L M S T A D KartoteK 1

H A L M S T A D KartoteK 1 H A L M S T A D Kartotek 1 KARTOTEK - AV STÖD- OCH REHABILITERINGSVERKSAMHETER INOM PARTERNA I SAMORDNINGSFÖRBUNDET I HALLAND Detta Kartotek är tänkt att användas som stöd i arbetet för de samverkande

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa september 2010 Vård och Omsorg Postadress: 241 80 Eslöv Besöksadress: Gröna Torg 2 Telefon: 0413-620 00 Telefax: 0413-624 54 epost: vard.och.omsorg@eslov.se

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

När det är bråttom...

När det är bråttom... HJÄLP OCH STÖD Missbruk Sjukdom Föräldraskap Samhällsfrågor Våld i nära relation Ekonomiska problem Någon att prata med Relationer som skadar Sexualitet & samlevnad När det är bråttom... Nödnummer 112

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun

Vård och omsorg i Enköpings kommun Vård och omsorg i Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Angelica Runquist, Enköpings kommun Text: Angelica Runquist, Sofie Samrell, Enköpings kommun Foto

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

LIVS Lotsen 2014. Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd

LIVS Lotsen 2014. Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd LIVS Lotsen 2014 Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd Här hittar du tips om vart du som bor i Mölndals stad kan vända dig när livet gungar och du behöver råd och stöd. Välkommen att

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Information till föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med epilepsi

Information till föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med epilepsi Information till föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med epilepsi 1 Vilka möjligheter finns? Hur hittar jag information, råd och stöd? När ett barn eller en ung person får diagnosen epilepsi

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer