Information om hemtjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om hemtjänsten"

Transkript

1 Information om hemtjänsten

2 Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Städning Vad ingår i hemtjänsten? Hemtjänsten i Linköpings kommun består av städning, tvätt och inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm samt leverans av matkorg. Hemtjänsten ges i huvudsak i det egna boendet eller i servicelägenhet. samt leverans av färdiglagad lunchmat, så kallad matkorg. Hemtjänsten utför inte tjänster som storstädning, fönsterputsning, bakning, trädgårdsskötsel m.m. För information om vilka tilläggstjänster varje utförare erbjuder, se utförarnas faktablad. Tvätt och inköp Personlig omvårdnad Personlig omvårdnad I personlig omvårdnad ingår tjänster som innebär hjälp med att klara den dagliga livsföringen, till exempel påoch avklädning, hygien, toalettbesök, frukost och kvällsmål. Hjälpen kan du få vid ett eller flera tillfällen på dygnet. Trygghetslarm Med ett trygghetslarm som kopplas till telefonen kan du vid akuta behov få kontakt med hemtjänstpersonal under hela dygnet. Utförare ska svara på larm inom 20 minuter i tätort och inom 40 minuter utanför tätorten. Trygghetslarm Matkorg Ibland kan hemtjänst kombineras med medicinska insatser. Om du bor i servicelägenhet får du den hjälpen av sjuksköterskan på servicehuset. Om du bor i eget boende får du insatserna av distriktssköterskan på vårdcentralen. Städning, tvätt, inköp och matkorg I hemtjänsten ingår även städning, tvätt och inköp, så kallad boservice, Fixartjänst Du som är över 65 år kan få hjälp i hemmet av kommunens Fixartjänst. Du kan få hjälp med enkla sysslor som ej kräver fackkunskap, t. ex. hänga upp gardiner, montera brandvarnare eller att ställa in tunga saker i förråd. För att få hjälp, ring och fråga efter Fixartjänst. 2

3 Så kan du få hemtjänst Du som är 75 år eller äldre och har behov av hemtjänst kan vända dig direkt till någon av de godkända hemtjänstutförarna i kommunen. Du kan också vända dig till kommunens äldrelotsar eller till servicehuset i ditt hemtjänstområde. Tillsammans med utföraren kommer du överens om vilken hjälp och service du har behov av. Ni skriver ett serviceavtal och en omsorgsplan, där det beskrivs vad ni kommit överens om. Du som är över 75 år har rätt att köpa städning, tvätt och inköp sammantaget upp till 6 timmar per månad utan särskild prövning. Du som är under 75 år kan ansöka om hemtjänst hos Socialkontoret. En biståndsbedömare utreder tillsammans med dig dina behov av hemtjänst och fattar ett biståndsbeslut om vilken hjälp du har rätt till. Du kan sedan välja vilken eller vilka utförare du tycker passar dig bäst. 3

4 För dig som vill välja utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Du som är i behov av hemtjänst kan välja mellan flera utförare, såväl privata som kommunala. Du kan välja olika utförare för olika tjänster. Alla hemtjänstutförare är godkända av Linköpings kommun. Därför kan du alltid vara säker på att din utförare levererar tjänster av god kvalitet. All personal har tystnadsplikt, bär namnbricka och ska kunna legitimera sig. Du kan avstå från det egna valet. Du får då hjälp av den hemtjänstutförare som ansvarar för ditt hemtjänstområde. För områdesindelning och kontaktuppgifter, se faktablad Hemtjänstområde. Vilka kan jag välja? I den här katalogen hittar du ett antal faktablad där de olika hemtjänstutförarna presenterar sig själva och de tjänster de utför. 4

5 På faktabladen ser du vilka tjänster utförarna erbjuder i just ditt bostadsområde, under vilka tider på dygnet de utför tjänsterna samt deras kontaktuppgifter. Flera utförare har profilerat sig genom att ha specialkompetens inom ett eller flera områden, t.ex. språk och kultur, demensvård och inriktning mot personer med funktionsnedsättning. Hur gör jag för att byta? När du hittat den eller de utförare du vill ha, kontaktar du dem direkt. Om du vill byta utförare kan detta ske med en veckas varsel. Du behöver inte ge någon motivering till varför du vill byta. Du kan ta hjälp av kommunens äldrelotsar vid byte av hemtjänstutförare. Många hemtjänstutförare erbjuder också tilläggstjänster som inte ingår i hemtjänsten. Utbud hittar du på respektive faktablad. Kostnaden för dessa tjänster betalas alltid direkt till utföraren. Om du inte är nöjd Dina synpunkter på hemtjänsten gör att servicen och tjänsterna kan förbättras. Vänd dig i första hand till din utförare om du har klagomål eller synpunkter. Du kan även skriva ned dina synpunkter i kommunens klagomålsbroschyr, på eller vända dig till kommunens äldrelotsar. 5

6 Avgifter och regler Avgifter och maxtaxa Det är reglerat i socialtjänstlagen hur kommunen får ta ut avgifter för hemtjänst. Avgiften beräknas med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden samt hur stort ditt behov av hjälp är. Det finns en lagstadgad högsta avgift kommunen får ta ut, s.k. maxtaxa, som är lika i hela landet. Se faktablad Avgifter för hemtjänst. Inkomstanmälan förbehållsbelopp För att kommunen ska beräkna avgiften rätt, begär vi in en inkomstanmälan. Blankett för inkomstanmälan och ansökan om individuellt förbehållsbelopp finns på Socialkontoret och hos hemtjänstutförarna. Du kan även skriva ut dem på www. linkoping.se/hemtjanst. Avgiftsunderlag På faktabladet Avgifter för hemtjänst som följer med katalogen kan du beräkna ditt avgiftsunderlag och din avgift. Beslut om avgift När kommunen har beräknat hemtjänstavgiften får du ett brev med beslut om din avgift. Om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga. I brevet står vart du då ska vända dig. Betalning av avgift Avgift för hemtjänst betalas i efterskott. Räkningen kommer omkring den 20:e i månaden efter det att hemtjänsten utförts. 6

7 Frågor Om du har frågor om avgifter, kontakta ansvarig verksamhetschef. Skattereduktion Det kan finnas möjlighet till skattereduktion för hushållsarbete. För information, kontakta Skatteverket, för personlig omvårdnad med 1/30- del för varje frånvarodag. Avbeställning Avbeställning av städning, tvätt och inköp ska ske senast en vecka innan avtalad tid, annars debiteras avgiften. Avbeställning av matkorg ska ske två dagar innan avtalad leverans. Uppehåll i hemtjänst personlig omvårdnad För planerad frånvaro behöver du inte betala avgift. Exempelvis när du under en tid ska resa bort, bo hos anhöriga eller liknade. I dessa fall ska frånvaron anmälas sju dagar före första frånvarodagen. Avdrag från avgiften för personlig omvårdnad görs med 25 procent för varje hel veckas uppehåll om sju dagar. Vid oplanerad frånvaro då annan vårdgivare tar ut en särskild avgift behöver du inte heller betala avgift. Exempelvis när du blir sjuk och där avgift utgår för vistelse på sjukhus. I dessa fall görs avdrag från avgiften 7

8 Vi kan hjälpa dig! Om du har ytterligare frågor om hemtjänst och det egna valet kan du vända dig till kommunens äldrelotsar, din biståndsbedömare, den hemtjänstutförare du har idag eller närmaste servicehus. Äldrelots Telefon: Biståndsbedömare Hemtjänstutförare Servicehusen Telefon: Internet: E-post: Postadress: Linköpings kommun, Box 356, Linköping Telefon: E-post:

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 Socialförvaltningen Hemtjänstkatalog Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 De här utförarna finns just nu Erikssons Hemservice G-kraft Home AB Höglandet städ Mitt hem Sverige AB Monicas

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare Hemtjänstguide -för dig som ska välja hemtjänstutförare Juni 2011 Innehåll Vad är hemtjänst?... Kundval... Kvalitetsgarantier... Vad kostar hemtjänsten?... Hemtjänstutförare i Solna... 4 5 6 8 10 Akedo...

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer