Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707"

Transkript

1 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:

2 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst går till och lite kort om innehållet i de vanligaste service- och omvårdnadsinsatserna.

3 Innehåll VAD ÄR HEMTJÄNST?... 1 ATT ANSÖKA... 2 UTFÖRARE... 3 GENOMFÖRANDEPLAN... 4 DOKUMENTATION... 4 KOSTNAD FÖR HEMTJÄNST... 4 HEMFÖRSÄKRING... 5 GÅVOR... 5 TYSTNADSPLIKT... 5 OLIKA TYPER AV SERVICEINSATSER... 5 OLIKA TYPER AV OMVÅRDNADSINSATSER... 6 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD... 7 ALTERNATIV TILL HEMTJÄNST... 7

4 Vad är hemtjänst? Hemtjänst ska ge det stöd du behöver för att klara av de dagliga aktiviteterna så att du kan bo kvar i din bostad. Hur mycket hjälp du behöver kan variera. Det är viktigt att du deltar aktivt i de uppgifter du klarar av. Hemtjänst utförs endast när du är på plats i ditt hem. Hemtjänst kan beviljas i form av serviceinsatser och/eller personlig omvårdnad. Serviceinsatser innebär hjälp med till exempel tvätt, städ och inköp. Personlig omvårdnad innebär till exempel hjälp med dusch, hjälp vid måltid, förflyttning i hemmet, tillsyn, ledsagning etc. Hämtat ur socialtjänstlagen 4 kapitlet paragraf 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd, och genom detta tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 1

5 Att ansöka Kontakt Ansökan börjar med att du eller någon som företräder dig, kontaktar en biståndshandläggare på socialkontoret. Telefonnummer Du kan också hämta en blankett Stöd och boende på våra medborgarkontor eller på Strängnäs kommuns webbsida Ansökan Du ansöker om den hjälp du anser dig behöva. Ansökan görs skriftligt eller muntligt till biståndshandläggare. Utredning Biståndshandläggaren inleder en utredning om ditt hjälpbehov. Det ska göras så snart som möjligt. För att göra en bedömning utifrån din aktuella situation träffar du biståndshandläggaren vid ett personligt möte, hemma hos dig eller på socialkontoret. Du kan också bli kontaktad via telefon. Om det är nödvändigt hämtas uppgifter från exempelvis läkare, distriktssköterska eller närstående. Det sker efter ditt samtycke. Biståndshandläggaren kan informera dig om utredningen och du har möjlighet att yttra dig. Bedömning Din ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen och kommunens riktlinjer samt utifrån just din situation. Beslut Efter bedömningen beslutar biståndshandläggaren antingen att bevilja, delavslå eller helt avslå din ansökan. Du får alltid ett skriftligt beslut. 2

6 Överklagan Om du får avslag betyder det att du inte får den hjälp du ansökt om. Får du delavslag får du delar av din ansökan beviljad. Du kan överklaga avslag och delavslag till Förvaltningsrätten. Det ska ske inom tre veckor från det att du fått beslutet. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet. Biståndshandläggaren ska hjälpa dig med överklagandet, om du så önskar. Uppföljning Biståndshandläggaren ska regelbundet, minst en gång varje år, följa upp biståndsbeslutet för att kontrollera att insatserna tillgodoser ditt hjälpbehov. Beslutet kan behöva justeras, vilket leder till att du får ett nytt beslut. Förändrat behov Om ditt hjälpbehov ändras så att det inte överensstämmer med ditt biståndsbeslut eller om insatsen ska upphöra, är det din skyldighet att kontakta biståndshandläggaren. Närstående kan vara behjälplig vid kontakten. Utförare Valfrihet Om du blir beviljad hemtjänst får du välja vem som ska utföra den. Du kan välja mellan olika utförare. Information om utförarna finns i en särskild broschyr som du får av biståndshandläggarna. Nattpatrull Insatser under natten sköts av kommunens nattpatrull. Trygghetslarm Om du har trygghetslarm får du besök av personal från kommunen. 3

7 Genomförandeplan Senast två veckor efter att hemtjänsten påbörjats, ska du tillsammans med hemtjänstpersonal ha gjort en genomförandeplan. I den ska det framgå hur den hjälp du blivit beviljad, i praktiken ska genomföras. När ni skriver genomförandeplanen är det viktigt att du är tydlig med hur du vill att hjälpen ska ges. Det är också viktigt att din hemtjänstutförare är lyhörd inför dina önskemål. En princip för hemtjänst är att det ska finnas viss flexibilitet. Om du till exempel beviljats hjälp med tvätt och klädvård och du på höst och vår vill ha hjälp med att rensa undan och ta fram säsongens kläder, kan du få det inom ramen för insatsen. Genomförandeplanen ska regelbundet följas upp. Det är ett ansvar som åvilar din hemtjänstutförare. Men självklart kan du ta initiativ till en revidering. Dokumentation Hemtjänstpersonalen skriver löpande anteckningar om det vardagliga arbetet hemma hos dig. I anteckningarna ska det gå att utläsa hur din situation utvecklas, om du önskar någon förändring, eller om något inte fungerar som det var tänkt. Kostnad för hemtjänst Du betalar en hemtjänstavgift som är framräknad av kommunens avgiftshandläggare. Betalning sker i efterskott och faktureras av kommunen. Du betalar samma belopp om du har privat eller kommunal utförare och du betalar alltid till kommunen. Information om avgifterna finns i en särskild broschyr som du får av biståndshandläggarna. 4

8 Hemförsäkring När du släpper in andra personer i ditt hem, till exempel hemtjänsten, behöver du se över din hemförsäkring. Du kan behöva skaffa ett tillägg i form av allrisk. Hör med ditt försäkringsbolag. Gåvor Biståndshandläggare, hemtjänstpersonal hos kommunal och privat utförare och andra tjänstemän får inte ta emot eventuella gåvor från dig eller dina närstående. Tystnadsplikt Alla anställda inom kommunal verksamhet och hos privat utförare har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får berätta för andra om dina personliga förhållanden. Det gäller även efter att de avslutat sin anställning. Olika typer av SERVICEINSATSER Förutsättning för att få hjälp med städning, tvätt och inköp är att det inte finns någon annan i hemmet som kan utföra dessa sysslor. Beviljas hjälp sker det på följande sätt: Städning Städning sker i regel en gång var tredje vecka. Oavsett storlek på bostaden så städas 2 rum och kök i ett enpersonshushåll och 3 rum och kök om ni bor två personer tillsammans. Bor ni tillsammans ska båda vara beviljade städning. Det är du/ni som håller med fungerande städutrustning. Om du önskar ytterligare städning hänvisas du till privata städbolag. Se sidan 10 Tjänster med RUT-avdrag. 5

9 Tvätt och klädvård Tvätt och klädvård utförs i regel en gång varannan vecka. Du behöver ha en tvättmaskin eller tillgång till tvättstuga. I annat fall får du hjälp med att skicka tvätten till tvättinrättning. Kostnad för tvätten står du för. Inköp och ärenden Inköp av dagligvaror sker i regel en gång i veckan, i närmaste butik. Andra ärenden, exempelvis apoteksärenden sker normalt en gång per månad. Matdistribution Matdistribution innebär att du får färdiglagat kylt huvudmål hemsänt. Blir du beviljad matdistribution kommer Samhall att ordna så att du får göra beställningar och att maten kommer hem till dig. Telefon till Samhall Olika typer av OMVÅRDNADSINSATSER Beviljas du hjälp med omvårdnad sker det på följande sätt: Hygien och toalettbesök Hygien Daglig hygien innebär att du kan få hjälp med att sköta din hygien, morgon och/eller kväll och eventuellt vid andra tillfällen. Toalettbesök Du kan få hjälp i samband med toalettbesök, eller vid byte av inkontinenshjälpmedel. Duschning Du kan få hjälp med duschning vid planerade tillfällen under veckan. Hårvård samt skötsel av händernas naglar kan ingå. För skötsel av dina fötter hänvisas du till ordinarie fotvård. 6

10 På- och avklädning Hjälp med på- och avklädning sker som regel morgon och kväll. I samband med det kan du även få hjälp med stödstrumpor, sköta protes samt ta på och av glasögon och hörapparat. Egenvård med handräckning Svaghet kan göra att du har svårt för att ta din medicin, ögondroppar eller annat som sjukvården har ordinerat. Du kan få hjälp från hemtjänsten med att hantera detta om du ber sjukvården om ett så kallat egenvårdsintyg. Du ansvarar själv för att skaffa samt lämna intyget till biståndshandläggaren i samband med att du ansöker om hjälpen. Du ansvarar även för att skaffa nytt intyg när det gamla har gått ut. Måltidsstöd Måltidsstöd innebär att du får hjälp med att värma mat samt duka fram och duka av. Maten har levererats till dig via inköp eller matdistribution. Om någon annan i hemmet kan värma maten och sköta dukningen, blir du inte beviljad hjälp. Du kan få hjälp med att fylla i beställningslistan för matdistribution. Måltidsstöd innebär även att du kan få hjälp med att äta och dricka om du inte klarar det själv. Aktivitet Du kan få hjälp med att utföra aktiviteter i eller utanför hemmet. Det kan handla om promenader, annan typ av motion eller någon sysselsättning som intresserar dig och får dig att må bra. En typ av aktivitet är att gå med när hemtjänsten handlar åt dig. Aktivitet beviljas som regel för ett eller två tillfällen per vecka. 7

11 Ledsagning Med ledsagning menas att få hjälp med att uträtta planerade ärenden, som att besöka frisör, tandläkare eller liknande. När du ska besöka sjukvården får du normalt inte ledsagning, utan beställer sjukresa hos landstinget. Hemtjänsten behöver i god tid få reda på dag och klockslag för ledsagning. Trygghet För att du ska känna dig trygg i ditt hem, har du möjlighet att ha någon av följande insatser: Trygghetslarm Via trygghetslarm kan du dyngnet runt komma i kontakt med personal som kan komma till dig vid akuta situationer. Telefonservice Telefonservice innebär att du blir uppringd av hemtjänsten på avtalade tider. Trygghetsbesök Trygghetsbesök innebär att hemtjänsten tittar till dig vid vissa avtalade tider under dygnet. Den som får andra omvårdnadsinsatser blir inte beviljad trygghetsbesök. Nattinsats Nattinsats kan beviljas för att hjälp med vändning i sängen, toalettbesök och annat. Avlösning i hemmet Bor du tillsammans med någon som hjälper dig och ger dig trygghet, kan den personen behöva bli avlöst. Då kommer hemtjänsten och är hos dig istället. Det sker vid planerade och regelbundet återkommande tillfällen. 8

12 Hälso- och sjukvård Strängnäs kommun ansvarar för hemsjukvård. Hemsjukvård innebär att legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster gör hembesök och utför hälsooch sjukvård för de som inte kan ta sig till sin vårdcentral. Vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter kan delegeras till personal i hemtjänsten. Om det sker får du medicinska insatser av hemtjänstpersonal, till exempel läkemedelshantering eller vissa rehabiliterande åtgärder. Insatserna utförs under ansvar och med kontroll av hemsjukvården, vilken styrs av Hälso- och sjukvårdslagen. Hemsjukvårdens sjukgymnaster och arbetsterapeuter nås via telefon Behöver du hemsjukvård av sjuksköterska kontaktar du din vårdcentral som förmedlar kontakt. 9

13 Alternativ till hemtjänst När du behöver hjälp i ditt hem finns alternativ till hemtjänst i form av tjänster med Rut-avdrag samt Servicetjänster. Dessa kan också kombineras med hemtjänst. Tjänster med RUT-avdrag Du kan köpa hushållsnära tjänster med skattereduktion (RUT-avdrag). Vill du ha information om företag som utför hushållsnära tjänster kan du få en lista av biståndshandläggarna. Servicetjänster för äldre Är du 70 år eller äldre kan du få gratis hjälp med byte av glödlampor och annat, där du riskerar att falla och göra dig illa. Du kan också till självkostnad, få hjälp med sådant som inte ingår i hemtjänsten uppgifter, t.ex. gräsklippning och snöskottning. Boka på telefon

14 Socialkontoret Myndighet och bistånd Nygatan Strängnäs April 2015

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun Sigtuna kommun, socialförvaltningen och kommunala pensionärsrådet Foto omslag: Jeanette Sundin

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2012-11-14 SN/2012/77 1 (21) BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETEN I 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 84 2014-06-12 (Med giltighet fr.o.m. 2014-06-16) RIKTLINJER

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer