HANDLINGSPLAN Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län."

Transkript

1 Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. HANDLINGSPLAN

2 Förkortningar: VOF Vård och omsorgsförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, (enhet inom VOF), HSLHälso och sjukvård, (enhet inom VOF) BUF Barn och utbildningsförvaltningen SOPOFRISKO Socialtjänst, polis, fritid, skola. ÖPP/EFFEKT Örebros preventionsprogram, (Föräldrautbildning) Vilket område Vad ska göras? Nattvandring Samabete med ideell lokal verksamhet. Hur ska det göras? När ska det göras? Annonsera i Västra uppland på kommunens info sida om de vill marknadsföra/informera om nattvandring När nattvandring.nu i Heby kommun önskar annonsera Ansvar Målgrupp Samverkans partner Folkhälsosamordnaren är kontaktperson för kommunen föräldrar Kommunens informatiör, lokala nattvandring.nu Resultat Gruppverksam het för barn Skilda världar 10 träffar á 2 h En grupp i norr och en i söder 2014 Skolkurator, BUF och socialsekreterare familjerätt Barngrupp för barn till separerade föräldrar 2

3 Musslorna Antal träffar i grupp Enstaka barn till Trappan.(även föräldrar) Vid behov Loket Barngrupp för barn till missbrukande föräldrar Alkoholfria aktiviteter Junis sommarkollo för en meningsfull fritid utan alkohol och droger. Kollo måndag till fredag för 8 barn i familjer med missbruk på Östa. Barn som har behov av att komma ifrån tuffa hemförhållanden. En vecka under sommaren Loket barn och familj Barn i utsatta familjer Svenska kyrkan IOGT-NTO Alkoholtest vid ungdomsgårdarnas arrangemang Fritidsledare ber ungdomar blåsa i alkoholtestare Vid behov Chefen för fritidsgårdarna Barn/ungdomar som besöker ungdomsgårdarna SOPOFRISKO Goda kontakter Skapa bra relationer till ungdomar. Besök på skola. När behov uppkommer 2014 Polisen Ungdomar och personal på skolan Skolan. Minska tillgänglighet av alkohol Antilangningskampanj Kampanj till föräldrar om att inte bjuda eller köpa ut. Regional uppstart för Tänk om. Ta fram handlingsplan Samordnaren SOPOFRISKO Föräldrar Rektor 7-9 Heby 3

4 Regionalt, men här redovisas det som händer i Heby Genomförande av handlingsplanen Se handlingaplan för Tänk om Samverkan mellan och skolan gällande föräldrastöd och svåra fall Mediainsatser Förtydliga vem som ansvarar och vilket föräldrastöd som ska bedrivas i kommunen samt samverkan kring svåra fall Informera invånarna i flygbladet Rubrik: Folkhälsa och Trygghet om t ex langning och dess konsekvenser Förslag med resursfördelning och ansvarsfördelning tas fram i styrgruppen för samverkan kring barn och unga Kontinuerligt Folkhälso- Samordnaren 2014 Förvaltningscheferna Medborgarna beroende på informationen de skrivs om föräldrar - samt den som vill ha ut information, Föräldrautbildningar Föräldrautbildningen ÖPP, år byter namn till Effekt Heby skola 7-9: Utbilda ÖPP presentatörer i Effekts uppgradering. Utbilda en instruktör för Heby kommun. Hålla Effekt/ÖPP på föräldramöten 2014 Samordnare och Rektor Heby skola 7-9 Eskebrant och Anbakk, ingår i kostnaden för utbildning. Ev medel från Länsstyrelsen för instruktörsutbildnin 4

5 g Östervåla skola 7-9??? Utbilda presentatörer en informatör? Rektor Östervåla skola 7-9 Tommy modellen Orossamtal med uppföljning: Erbjuda elever i riskzon stöd i tidigt skede tillsammans med dennes vårdnadshavare. Utveckla ett systematisk arbetssätt för samverkansmodellen Tommy Implementera och följa upp att metoden används 2014 Arbetsgrupp för Tommy-modellen Barn i riskzon (familjeperspektiv) Polisen och resursteamet,,skola = Arbetsgrupp för Tommy modellen Cannabisexpeter Utbilda vuxna i syfte att motverka liberala argument om Cannabis bland ungdomar Kommunens och polisens cannabisexperter med högskoleutbildning på 7,5p. tar fram en plan och genomför den 2014 Cannabisexpertern a Vuxna som möter ungdomar (föräldrar, föreningsledare, personal) Heby kommun, polisen, Solrosen, folkhälsosamordna ren 5

6 Kronobergsmodellen Ingripa direkt när ungdomar har alkohol. Ta alkoholen ifrån dem, kontakta föräldrarna, soc och (alkoholhandläggaren om de köpt alkoholen i butik) Kontinuerligt 2014: pågår Extra prioritet i norr Polisen Ungdomar, föräldrar och alkoholhandläggaren Tillsyn Försäljning av folköl och tobak Tillsynsplan och utveckla riktlinjerna Tillsyn av försäljning av tobak Informationsbrev till butiker folköl och tobak En skriftlig tillsynsplan och riktlinjer. (Lagstiftat om att detta ska finnas fr i 2011) Tillsyn Skicka information till butikerna Alkoholhandläggaren 2014 Minst ett besök per ställe och år. 2014: Valborg och vid skolavslutning Alkoholhandlägga ren alkoholhandläggar en försäljningsställen försäljningsställen försäljningsställen Polisen SOPOFRISKO Upplandsmodellen SMADIT Erbjuda behandling till alkohol och drogpåverkade förare som blivit gripna av polisen Den gripne erbjudas kontakt med beroendepsykiatrin inom 24 h och socialtjänsten inom 48 h. Samt erhåller broschyr. Diskussion om metoden ska förändras, då få tackar ja till stöd. 2014: Kontinuerligt Polisen/ vuxna, enhetschef Vuxna som kört påverkade av alkohol och droger RIM Behandling Utveckla Fasa in ytterligare 2014 Enhetschef, Ungdomar och Primärvården 6

7 öppenvård öppenvårdsinsatse r på hemmaplan HAP-program (haschavvänjningsprogra m) öppenvårdsinsatser, ex - Boendestöd - kvalificerad kontaktperson - Erbjuda deltagande i HAP 2014 vuxna Handläggare vuxna RIM Andra handläggare Lokala kvinnofridsgruppen Lokala kvinnofridsgruppen Familjefridsgruppen Ökad information till medborgare om stöd till brottsoffer Erbjuda barn som bevittnat våld stöd i Heby Familjefridsgruppen Erbjuda våldsutövare som misshandlar i Heby motiverande samtal. Kvinnojoursverksamhet (även Planeringsmöten 2014 Socialsekreterare Solrosen -Hela människan, Polisen, Boj, (landstinget, svenska kyrkan) Utbilda i trappanmodellen: Hemterapeuten, familjebehandlare Via Mansmottagningen och familjebehandlare Projektmöten ung varannan månad 2014 familjebehandlaren (ev hemterapeuten senare) barn och familj chef Barn som bevittnat våld 2014 vuxna Våldsutövare i Heby kommun 2014 Enhetscheferna Familjer i behov av skyddat boende Familjefridsgruppen Mansmottagningen i Uppsala Hela människan solrosen (Eva 7

8 för män) Bo i skyddat boende, daglig tillhörighet på solrosen. Familjebehandlare Marie Palmertz Samordnare solrosen i Östervåla. Dahlén Persson) Info till brottsoffer Brottsofferstödjan de info vid varje kontakt Muntlig och skriftlig info till brottsoffer vilken hjälp och stöd de kan få, samt info till BOJ. 2014: Pågående Extra fokus Polisen brottsoffer BOJ, Uppföljning av genomförandeplan Helt uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 8

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet Inledning Konsumtionen av alkohol och andra droger är ett samhällsproblem och därmed en angelägenhet för samtliga av samhällets aktörer. Det som nämns vara framgångsfaktorer för att bedriva ett gott drogförebyggande

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 13-18 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 13-18 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013

Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013 Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund 4 2. Organisation för revidering av programmet 5 2.1 Politisk styrgrupp för programarbetet

Läs mer

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet Här är den enkät som avser kommunernas ANDT-förebyggande

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM De senare årens utveckling i Sverige, inte minst bland barn och ungdomar, har påvisat vikten

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

motverka våld mot kvinnor

motverka våld mot kvinnor 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 godkändes i socialnämnden 13 april 2011 efter en remissrunda i alla övriga nämnder.

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Våld i nära relationer. Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län Helena Hopstadius

Våld i nära relationer. Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län Helena Hopstadius Våld i nära relationer Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län Helena Hopstadius FOU JÄMT, ÖSTERSUND 2014 ISSN:1651-7253 FÖRFATTARE: HELENA HOPSTADIUS 2 Sammanfattning

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Hur når vi barnen? Rekrytering till stödgrupper för barn och ungdomar Författare: Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2010:02 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613 37-3 FoU Västernorrland

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer en ögonblicksbild oktober 2011 maj 2012 Vilka verksamheter erbjuder stöd, vilket förebyggande arbete görs och hur ser behovet av kompetensutveckling ut i Halland? Ett samarbete mellan

Läs mer

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 (ANDT-alkohol, narkotika, dopning, tobak) Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag Organisation för det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland 2011 Samhällsråd

Läs mer

RÄTTSVÄSENDET SOCIALTJÄNSTEN

RÄTTSVÄSENDET SOCIALTJÄNSTEN RÄTTSVÄSENDET?? Kammaråklagare, relationsvåldsspecialist Leder förundersökningar avseende brott i hela Jönköpings län Beslutar om anhållande Beslutar om besöksförbud Begär förordnande av målsägandebiträde/särskild

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer

Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg

Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg 2012-2014 1 Denna handling antogs av kommunfullmäktige 2012-xx-xx INNEHÅLL Inledning 5 1. Samverkansaktiviteter 5 2. Översikt aktörer och deras ansvarsområden

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23 ( 133) FÖRORD Socialnämnden i Karlskrona antog 2000-01-24 ( 11)

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbete och välfärdsnämnden. 3 Förvaltningens uppdrag.. 5 Kvinnofridsamordnare. 6 Psykiatrikoordinator. 8 Utveckling och

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västernorrlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (158) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer