~2!! i~~"n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~2!! i~~"n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef"

Transkript

1 ~2!! i~~"n i Polisområde Älvsborg Polisenhet Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef Datum Diarienr (åberopas) 187 A /2013 Ale Rivinoja Bodagatan BORÅS l (l) Begäran om utlämnade av handlingar. Du har begärt att få ut utredningshandlingar i tre olika ärenden. Efter så kallad sekretessprövning enligt lag 2009:400 lämnas bifogade handlingar ut. De handlingar och andra uppgifter som inte lämnas ut, med stöd av ovan lag, i de aktuella ärendena är direktiv och andra utredningstaktiska avvägningar samt identitetsupp gifter. Eventuell klagan över beslutet kan sändas till Polismyndigheten i, Polisområde Älvsborg,, BORÅS. E-post Postadress Besöksadress Telefon Sandgärdsgatan polismyndigheten BORAS

2 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Aklagarkammaren i Kammaråklagare Ove Jäverfelt Underrättelse Sida 1 (1) Handling 41 Ärende AM Handläggare 404A-13 Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Polismyndigheten i Box~- 40 l 26 G~BORG Underrättelse om beslut Kammaråklagare Ove Jäverfelt har fattat följande beslut. Frågor om beslutet kan ställas till denne. Bedrägeri Id: 404A , Ext ärendenr: 1400-K Utpekad person: Steinsson, Johannes Förundersökningen läggs ned Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. 23 kapitlet 4 andra stycket rättegångsbalken Dataintrång Id: 404A , Ext ärendenr: 1400-K Utpekad person: Steinsson, Johannes Förundersökningen läggs ned Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. 23 kapitlet 4 andra stycket rättegångsbalken Postadress Box BORAS Gatuadress Telefon Lilla Brogatan Telefax E-post

3 Polismyndigheten i A N M Ä L A N ARKIVEXEMPLAR Sida: l Anm.upptagande p-mynd: VÄSTRA GÖTALAND Dnr: Enhet: BORÅS Myndighetskod: 1400 Dnr annan p-mynd: Anmälningsdatum: kl: Anmälningssätt: Besök på polisstationen Upptagen av: Insp Lennart Stenquist Inskriven av: Insp Lennart Stenquist Inskriven: kl: Handl. p-mynd: VÄSTRA GÖTALAND Enhet: BORÅS BROTTSPLATS Områdeskod: GRÖNBOGATAN 5, BORÅS BROTTSTID Fredag kl t.o.m Lördag kl BROTT/HÄNDELSE Bedrägeri med hjälp av Internet Dataintrång SAMMANDRAG Brottskod An t l l MÅLsÄGANDE: HUMANHABIT LTD, UK FILIAL ANMÄLARE: RIVINOJA, ALE MISSTÄNKT: ÖVRIGT: Fritext VITTNE: BILAGOR: Genomläst och godkänd. FRITEXT HÄNDELSE Johannes Steinsson samt Leif Stockdale har i samråd kapat domäner och därmed kommit åt Humanhabits företagshemligheter samt kommit åt företagets .de båda har sagt till ett Kinesiskt företag vid namn Monica Zeng att de äger Humanhabit och att royaltis skall betalas till företaget Lyson AB som ägs av Steinssone. Resultatet innebar att Lyson fick utbetalt från det Kinesiska företaget med 16 miljoner dollar. Åtgärd Anmälaren har med sig två pärmar med dokumentation angående hela händelsen. Pärmarna finns tillgängliga hos anmälaren. Anmälaren vill också ha ett målsägandebiträde och då Sandra Ullsten hon arbetar på Göteborgs advokatbyrå tfn eller BORÅS Tfn : Handläggande enhet:

4 Polismyndigheten i A N M Ä L A N ARKIVEXEMPLAR Sida: MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON HUMANHABIT LTD, UK FILIAL BODAGATAN 29, BORÅS Telefon: Organisationsnr: Besöksadress : Försäkringsbolag: Övriga anteckningar: ANMÄLARE RIVINOJA, ALE RAIMO KÖn: M BORÅS Tfn: Handläggande enhet:

5 HUVUDANMÄLAN HANDLING MED IDENTITETSUPPGIFTER Polismyndigheten i ANMÄLARE EGEN FÖRETAGARE RIVINOJA, ALE RAIMO, Kön: M BODAGATAN 29, BORÅS Tilltalsnamn: ALE Tfn.arbete: Tfn.bostad: Tfn.mobil: Arbetsplats: Övriga anteckningar: S L U T Handläggande enhet: BORÅS Tfn:

6 Polismyndigheten i Handläggande enhet: BORÅs Handläggare : HANDLING MED INFORMATION OCH UNDERRÄTTELSER M. M. TILL MÅLSÄGANDE ARKIVEXEMPLAR Kl Sida : l Målsägande: HUMANHABIT LTD, UK FILIAL INFORMATION OCH UNDERRÄTTELSE Datum: Lämnad av: Lennart Stenquist Målsäganden är tillfrågad och vill bli underrättad om beslut enligt 13b förundersökningskungörelsen (1947:948) FUK: Om förundersökning inte skall inledas. Om en inledd förundersökning skall läggas ned. Om åtal ej skall väckas. Tidpunkt för huvudförhandling i målet. Dom i målet. Kontakt önskas INTE med brottsofferstödjande verksamhet/organisation BORÅs Tfn: Handläggande enhet:

7 Polismyndighet Enhet Uppgiftslämnare Hallabro, Marianne Beslag verkstä llt Nej Material för analys Nej PM Telefonsamtal- inhämtning av pärmar Datum Signerad av Signerad datum Diarienr 1400-K Tid 16:27 Mottaget Mottaget datum Tid Sätt på vilket uppgift lä mnats Upprättad av Marianne Rallabro Uppgiften avse r Uppgift Jag ringde idag upp Ale Rivinoja och bad att de två pärmar som han hänvisar till i anmälan skulle länmas in till polisen. Ale sa att han skulle titta på det, det var ett digert material men han skulle se på det. Jag bad honom också att markera det som specifikt rör det här ärendet. Efter en liten stund frågade Ale vem som var förundersökningsledaren och jag svarade kå Ove Jäverfelt. Ale blev mycket upprörd och sa att det inte var seriöst med Ove Jäverfelt som åklagare och att Ove inte ska snoka i det här för han är i maskopi med de kriminella och det är han som har skapat de problem som Ale nu befinner sig i. Ale sa att han suttit som medmisstänkt med Kjell Ekblad och då har Ove skickat ut material, bokföring m.m. till Kjell. Ale sa också att han skulle anmäla detta till JK och att Ove inte kan sitta som förundersökningsledare i de här ärendena. Ale sa också att han fyra gånger har begärt ut det husrannsakansbeslut som ska finnas från husrannsakan på Alvestagatan 31 från Ale har inte fått se detta beslut och menar på att Ove Jäverfelt gjort dataintrång- det finns troligen inget beslut på denna husrannsakan. Jag upplyste honom om att jag inte har med det ärendet att göra och att jag inte kan ge honom något. Ale ville också veta när polisen började jobba med den här anmälan och när beslutet att hämta in pärmarna togs. Jag meddelade att jag inte kunde lämna ut detta till honom. Ale hänvisar också till att han enligt anmälan önskar ett målsägarbiträde, Sandra Ullsten. Hon är förordnad försvarare i andra ärenden. Jag förklarade för honom att bara för att hon är utsedd som försvarare så blir hon automatiskt inte målsägandebiträde. Han vill att all dokumentation, preciserade inte vad, ska skickas till henne. Jag svarade att jag inte kan skicka något. Ale vill ha ett beslut på att han inte fått eller att han får ett målsägandebiträde så som han önskat. Ale sa att han vägrar länma ut något material till polisen i det här ärendet förrän han har fått ett målsägandebiträde och att han anser att en ny åklagare måste utses. Jag meddelade Ale att jag kommer att skriva ned en PM om telefonsamtalet.

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Aktuella rättsfrågor ARF 2008:3 Oktober 2008 Vice överåklagaren Roland Andersson

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m. RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 20U "04" 2 6 Dnr 6083-2013 Sid 1(4) Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

BESLAG. En handbok. Utvecklingscentrum Malmö September 2010

BESLAG. En handbok. Utvecklingscentrum Malmö September 2010 1 BESLAG En handbok Utvecklingscentrum Malmö September 2010 2 Innehållsförteckning Del 1 1 Inledning... 4 1.1 Sökfunktioner... 4 1.2 Markeringar... 4 2 Förutsättningar för beslag... 4 3 Beslag eller förvar

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Tillsynsrapport 2013:14 Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen genomförde en inspektion av våld i

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-27 LS-LED10-285 101 Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång Landstingsstyrelsens beslut 1. Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång godkänns.

Läs mer

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv RättsPM 2012:5 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 173-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande 1 SAMMANFATTNING Polismyndighetens

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 Tre arbetstagare ansökte om ledighet i en till två dagar. Deras ledighetsansökningar avslogs. Fråga huvudsakligen om arbetsgivaren därigenom brutit mot studieledighetslagen

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer