Dokumentation utlämnad av skatteverkets skattebrottsenhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation utlämnad av skatteverkets skattebrottsenhet"

Transkript

1 Dokumentation utlämnad av skatteverkets skattebrottsenhet 1) Beslut om utlämnande av handlingar och dokument rån skattebrottsenhet 2) och bifogat PM från polisinspektör Mikael Söderman till Ove Jäverfelt ang. Johannes Steinsson 3) Dagboksblad mellan och i ekobrottsmyndighetens utredning Dnr EB som upprättats av skattebrottsutredare Sylva Bonander där förkortningar används AR=Ale Rivinoja samt KE = Kjell Ekblad samt CN = Christina Nordgren samt MB = Mats Blomberg 4) Kommunicering och korrespondens mellan myndigheterna Mejl till slasken med sidnumrering sidan 1 med datum till sidan 165 med datum * = Kommunicering skattebeslut relaterat till Ale Rivinoja Sida Nr Datum - Beskrivning Ove Jäverfelt samordnar avseende Kjell Ekblad och vill ha tillgång till dokument Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Kammaråklagare Hedvig Lundblad Sylva Bonander fått information om polisiära ärenden avseende Kjell Ekblad Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Hedvig Lundblad Kjell Ekblad ska förhöras. Förberedelse till förhöret i Ulricehamn. Heidar Hilmarsson får agera bodyguard pga. hotbilden Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Ove Jäverfelt Ove Jäverfelt meddelar Sylva Bonander om ärendet som avser Ale Rivinoja Fordon som placerats på Bandidos lokaler av Kjell Ekblad diskuteras Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Ove Jäverfelt Ove Jäverfelt meddelar Sylva Bonander att Henrik Tegelstöm blivit hotad Denna information har Ale Rivinoja lämnat till polisinsp. Marianne Hallabro där även beskrivningar om alla andra polisanmälda ärenden informeras Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Ove Jäverfelt

2 Sylva Bonander meddelar Ove Jäverfelt om Kjell Ekblad ska förhöras, advokat etc Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Ove Jäverfelt Sylva Bonander meddelar Ove Jäverfelt att Ale Rivinoja blivit förhörd och delgiven misstanke om bokföringsbrott. Kjell Ekblad har bokföringen. Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Ove Jäverfelt Ove Jäverfelt meddelar Sylva Bonander ang. husrannsakan hos Kjell Ekblad misstanke om bokföringsbrott. Kjell Ekblad har bokföringen. Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och polis då Alexander Edberg varit hos polisen ang. en utpressning avseende telefon och SMS som skickats den Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt ang. en husrannsakan hos Kjell Ekblad där man ska leta efter verifikationer som tillhör Ale Rivinoja Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt ang. Mats Blomberg är nu misstänkt i ekobrottsmyndighetens utredning Dnr EB Skattebrottsenhet Ove Jäverfelt Kammaråklagare Sylva Bonander Kontakter mellan skatteverket Kristian Andersson och Sylva Bonander SKATT Skatteverket har dialog med Ale Rivinoja om skönbesluten och dialogen meddelas Skatteverket Kristian Andersson Kammaråklagare Sylva Bonander, Marita Nilsson Kontakter mellan åklagare Hedvig Lundblad och Ove Jäverfelt Husrannsakan planeras mot Ekblad och Blomberg där Marianne Hallabro är utredare Åklagare Hedvig Lundblad Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Ove Jäverfelt och Sylva Bonander Ale Rivinoja har inlämnat till polis Marianne Hallabro en beskrivning angående avtal, överlåtelser, lånehanteringar samt info om händelseförlopp Skattebrottsenhet Ove Jäverfelt Kammaråklagare Sylva Bonander

3 Kontakter mellan Ove Jäverfelt och åklagare Hedvig Lundblad Husrannsakan planeras hos Ekblad och Blomberg m.m. Varje brottsutredning ska ha sitt eget husrannsakanbeslut då det letas efter olika saker i respektive utredning hos polis och ekobrottsmyndighet Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Åklagare Hedvig Lundblad Kontakter mellan Sylva / Ove och Sylva Bonander och polisen Hallabro / Söderman Husrannsakan och anhållning och beslag avseende Ekblad och Blomberg Skattbrottsenhet, ekobrottsmyndighet polis och åklagare Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt Johannes Steinsson kontaktar Sylva Bonander via och telefon Skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt och skatteverket Marita Nilsson SKATT Skatteverket Marita Nilsson har uppgifter om att Ale Rivinoja startat ett AB nere i Sölvesborg, Humanhabit AB. Styrelseledamot är Alexander Edberg. Skatteverket Marita Nilsson Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt / Sylva Bonander Telefonkontakt mellan polisinspektör Mikael Söderman och Ove Jäverfelt SKATT Därefter Ulf Sjösten, Sylva Bonander och skatteverket Marie Hermansson kontaktas Det ringde en polis som arbetar ihop med Hallabro angående Rivinoja mfl. BEVIS Han berättade att han som har Lyson AB (Johannes Steinsson) berättat att Ale kopierat deras hemsida och börjat sno kunder. PM Han säljer även billigare för att han säljer utan moms. Mikael Ove Jäverfelt sa att vi får slå till i Januari mot Ale och göra husrannsakan. Söderman Vi får höras när ni är åter den 9 Januari 2012 så kan vi se om det finns förutsättningar att ta pengar betalsäkring / företagsbot m.m. Åklagare Ove Jäverfelt Skatteverket Marie Hermansson Sylva Bonander Ulf S Kontakter mellan Mikael Söderman och Ove Jäverfelt, Ulf Sjösten, Fredrik Johansson Polisinspektör Mikael Söderman kontaktar polisman Fredrik Johansson angående Ale Rivinoja blivit stoppad under bilfärd av polis angående en drog-rf och polisman förhör Ale Rivinoja angående Humanhabit anställning på allmän gata. Polisinspektör Mikael Söderman undrar om polisman Fredrik Johansson kontaktat Ove Jäverfelt på ekobrottsmyndigheten angående polisförhöret som skett på allmän gata. Det fanns uppgift om att Ale Rivinoja var VD för Human habit LTD m.m. Polisinsp. Mikael Söderman Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt / Ulf Sjösten

4 Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt Sylva Bonander sammanställer uppgifter från Ale Rivinoja Plusgiro bankkonton efter att fått et där polisinspektör Mikael Söderman kontaktat Ove Jäverfelt Skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan skatteverket Marita Nilsson och Ove Jäverfelt SKATT Skatteverket Marita Nilsson efterfrågar Ale Rivinoja privata kontoutdrag samt Human Habit LTD kontoutdrag samt att denna framställan bifalles Skatteverket Marita Nilsson Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Skatteverket Marita Nilsson skatteverket Marie Hermansson Angående Husrannsakan hos revisor Anneli Koivio procedur Kontakter mellan Ove Jäverfelt och Lars Erik Edenfall / Lennart Andersson Åtgärder angående Husrannsakan hos revisor Anneli Koivio Vice chefsåklagare Ove Jäverfelt skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice chefsåklagare Ove Jäverfelt Krim. Insp. Lars Erik Edenfall Vice chefsåklagare Ove Jäverfelt skatteverket Marie Hermansson / Marita Nilsson Angående Husrannsakan Humanhabit parti och detaljhandel AB 114 Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt / Ulf Sjösten Sylva Bonander anger att det är aktuellt med husrannsakan på 2 olika adresser Bodagatan 29 (Ale Rivinojas lägenhet) och Alvestagatan (Humanhabit parti & d. AB) där vittnesförhör ska upptas på Humanhabit parti och detaljhandel AB lokaler. Marita Nilsson skatteverket undrar om hon kan ta material som avser Humanhabit parti och detaljhandel AB som inte ingår i förundersökning (FUP) BEVIS vilket innebär att husrannsakan sker uppsåtligen i fel affärslokaler avseende HH AB Humanhabit parti och detaljhandel AB affärslokaler Alvestagatan 31, Borås skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice chefsåklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt och skatteverket Husrannsakan planeras med bankkontoutdrag, åtgärder företagsbot m.m. Betalsäkring planeras mot Ale Rivinoja och Humanhabit LTD, UK filial Skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt ang. kommunicering revisorer Sylva Bonander har fått ett från Johannes Steinsson som skickas till revisorer Skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt

5 Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt ang. ärende vad gäller Kjell Ekblad och Mats Blomberg ang. bevisläge i den historien. Skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt ang. ärende vad gäller brottsmisstankar Ale Rivinoja Kjell Ekblad Mats Blomberg Skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt angående Vi tar med alla papper men inte på framsidan. Ring mig så förklarar jag. Förenklingar av förundersökningar etc. Ekblad, Blomberg etc. Skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan advokat Sandra Ullsten och Sylva Bonander angående kompletteringar av förundersökning ang. förhör Henrik Tegelström m.m. Begäran av advokat Sandra Ullsten att förundersökningens slask översänds Skattebrottsutredare Sylva Bonander advokat Sandra Ullsten Kontakter mellan Ove Jäverfelt och Sylva Bonander angående att polisiära förundersökningar begärts ut i slasken och åklagare Hedvig Lundblad FUP ska tillfrågas om ingen sekretess förekommer i det som ska lämnas ut SLASK Skattebrottsutredare Sylva Bonander Ove Jäverfelt Kontakter mellan Ove Jäverfelt och Sylva Bonander angående att Ekblads åtal och Ales åtal hänger ihop utredningsmässigt så är det bra om det FUP ALE finns FUP för båda i båda akter och till advokaterna EKBLAD Skattebrottsutredare Sylva Bonander Ove Jäverfelt Kontakter mellan Ove Jäverfelt och Sylva Bonander angående att hos husrannsakan hos Kjell Ekblad har ett beslag gjorts angående en FUP ALE bokföringspärm som tillhör Human Habit LTD verifikationslista och huvudbok 2009 EKBLAD Beslaget bör hävas, och informationen om beslaget borde finnas i en FUP. Skattebrottsutredare Sylva Bonander Ove Jäverfelt Husrannsakan Humanhabit parti och detaljhandel AB beslagsprotokoll 42 datorer 152 Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt angående att hos husrannsakan hos Humanhabit parti och detaljhandel AB Alvestagatan 31 BEVIS Häger tog kort. Sylva frågar om beslag som rörde datorerna. Har Kennet dessa? HH AV Skattebrottsutredare Sylva Bonander Ove Jäverfelt

6 Åklagare Hedvig Lundblad tar bort sekretess på polisiära förundersökningar 152 Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt angående röd stämplade polisiära förundersökningar se men inte få som begärts ut i slasken SLASK Skattebrottsutredare Sylva Bonander Ove Jäverfelt Mail som vidarebefordas ang. begäran om utlämnande av slasken 157 Kontakter mellan Heidar Hilmarsson och advokat Sandra Ullsten angående polisiära förundersökningar och dokument som begärts utlämnade i slasken SLASK Heidar Hilmarsson Advokat Sandra Ullsten Heidar Hilmarsson Sylva Bonander Foton som avser husrannsakan på Humanhabit parti och detaljhandel AB lokal 158 Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt angående CD-skivor SLASK som begärs utlämnande angående husrannsakan Alvestagatan 31 Sylva Bonander Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och Jonathan Meyer som tagit över utredning och förundersökning avseende Ale Rivinoja Sylva Bonander Jonatan Meyer, Ekobrottsmyndigheten

7 ~ skatteverket Beslut Datum D nr /263 1 (2) Heidar Bilmarsson Ale Rivinoja Bodagatan BORAS Begäran om utlämnande av allmän handling Du har i en skrivelse daterad inkommit med begäran om utlämnande av handlingar i de förundersökningar som genomförts. Din begäran avser bl.a. kopia på skatteverkets begäran om bankuppgifter/ kontoutdrag för dig personligen och företaget Humanhabit LDT dvs handlingar som ingår i den s.k. "slasken" som inte har ingått i de förundersökningsprotokoll som du erhållit tidigare. Kopia av samtliga handlingar i förundersökningen, förutom de förundersökningsprotokoll som du mottagit efter delgivning, översändes per post, med REK + mottagningsbevis. Observera att handlingarna innehåller "slasken" från den ursprungliga förundersökningen med Dnr / 611 samt "slasken" i tilläggsåtgärder till förundersökningen med Dnr /615. Du begär även ut handlingar gällande handläggning av beslutsunderlag avseende mål om betalningssäkring gentemot dig. Handlingar gällande mål om betalningssäkring finns hos / Förvaltningsdomstolen som handlagt ärendet. I din skrivelse har även du efterfrågat varför skattebrottsenheten har haft tillgång till information från Polismyndigheten Västra Götaland, Boråsenheten. De allmänna reglerna kring förundersökning framgår av 23 kap Rättegångsbalken. Förundersökningen syftar till att samla in uppgifter av betydelse för åtalsfrågan. Insamlingen av uppgifter sker brett och går därmed ut på att söka efter källor som kan ge uppgifter om de brott som utreds. Det föreligger således inget rättsligt hinder för att inom ramen för en förundersökning inhämta uppgifter från polismyndigheter, eller andra myndigheter och privatpersoner. Du har begärt besked varför skattebrottsenheten fått tillgång tillljudfiler i förundersökningen. De aktuella ljudfilerna lämnades till Skattebrottsenheten, på initiativ av Boråspolisen. Innehållet i inspelningarna har inte tillfört något till skattebrottsenhetens och Ekobrottsmyndighetens brottsutredning. Följaktligen har Cd:n med ljudfilerna hamnat i den s.k. slasken. Cd:n med ljudfilerna skickades till din offentlige försvarare Sandra Ulls ten. Beträffande frågan om sekretess mellan beskattningsverksamheten och skatteverkets brottsutredande verksamhet så är det rätt uppfattat att sekretess - som huvudregel - råder mellan dessa verksamhetsgrenar. Det finns emellertid sekretessbrytande regler som innebär Postadress: Box 2855, GÖTEBORG Telefon: Epost:

8 ~ skatteverket Beidar Bilmarsson Beslut Datum Dn r / 263 2(2) att uppgifter får, under särskilda omständigheter, lämnas till den andra verksamhetsgrenen. En sådan omständighet är när förundersökning har inletts. Då sker utlämnande av information med stöd av 1 O kap. 24 eller 1 O kap. 27 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Utlämnande kan även göras med stöd av 10 kap. 28 om utlämnandet avser uppgifter som omfattas av den sekretessbrytande bestämmelsen i 5 a förordningen (2001 :588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet (SdbF). Beidar Bilmarsson sektionschef

9 Sylva Bonander Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Mikael Söderman den 30 december :49 Sylva Banander PM angående Ale Rivinojas kopierade websida PM angående kopierad websida.pdf Enligt ö.k. med Ove s bifogar jag ett PM som gäller en frustrerad m lsägare som drabbc;~ts av Ale Rivinojas "uppfinningsrikedom". Jag har lovat m lsäganden Steinsson att ta reda p vad han kan göra. Som jag först r det på Ove s är det civilrättsligt (intr ng i varumärke) och advokat som gäller. Vänliga hälsningar Mikael Söderman, kriminalinspektör T Polismyndigheten i Västra Götaland Polisenhet Borås, utredningsgruppen Box BORÅS 1

10 Polismyndighet Västra Götaland Enhet BORÅS PM Fortsatt brottslighet från Ales sida Signerad av, Signerad datum Diarienr 1400-Kl Beslag verkställt Nej Material för analys Nej Mottaget Mottaget datum Tid Sätt på vilket uppgiftlämnats Upprättad av Mikael Söderman Involverade personer Rivinoja, Ale Uppgiften avser F ortsatt brottslighet från Ales sida Uppgift Personnummer/Orgnr Roll Berörd person Johannes Steinsson, VD får Lyson AB, kontaktar mig och undrar vad han ska göra eftersom hans företag fortsätter "blöda" pengar. Johannes syftar på att hans websida är kopierad av Ale Rivinoja. Ale använder felaktigt till försäljning av identiska produkter. Ales websida är till utseendet nästan en identisk kopia av Steinssons vilket gör att poteniella kunder till Johannes istället handlar hos Ale när de klickar fel. Eftersom Ale inte verkar betala moms på försäljningen (priserna är ju så låga, resonerar Steinsson) så handlar kunderna hos Ale i stället. Steinsson får numera 5-l O samtal om dagen som gäller kunder som handlat hos Ale i stället får hos Steinsson. Kunderna har velat klaga på att de inte får några varor, att varorna är trasiga eller andra problem de råkat ut får. Kunderna har inte fårstått att de handlat av Ale utan de har lurats av de snarlika websidorna. Kunderna får inte nya varor eller inga varor alls. (Flera anmälningar om bedrägeri i detta avseende finns upprättade. /Utredarens anteckning). Dessutom är ju fåretagsnamnen och namnen på websidorna fårvillande lika vilket inte är någon slump. Detta har Ale gjort medvetet: Steinssons företag: Lyson AB Steinssons websida: humanhabit.se Ales företag: Human Habit Ltd. Ales websida: lyson.se Alla felaktiga telefonsamtal är mycket tidskrävande och tar all kraft från Steinsson som inte kan koncentrera sig på sin verksamhet. Dessutom förlorar Steinsson runt kr /månad i uteblivna intäkter på grund av utebliven försäljning vilket beror på Ales kopierade websida och fårvillande företagsnamn. Steinsson är frustrerad och vill ha hjälp med att få stopp på Ales försäljning. Steinsson berättar också att Ale verka ha blivit av med sin F-skattsedel. Mikael Söderman

11 Sylva Bonander Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Jäverfelt Ove den 20 oktober :17 Sylva Banander EB_164_11_FROF _09000cba81e901cb EB_164_11_FROF _09000cba81e901cb.docx 1

12 Frän: Christina Hanzen Skickat: den 27 juni :53 Till: Sylva Banander Ämne: SV: enl liten dagbok Hej igen! Har du någon ärendeinfo som jag kan få till detta ärende, så jag kan avsluta i SBE-Stat. Mvh Christina Frän: Sylva Banander Skickat: den 15 juni :59 Till: Christina Hanzen Kopia: Sylva Banander Ämne: enl liten dagbok At Datum "" Direktiv fr EBM l gällandeke "" Kontoutdrag fr 4 Ulricehamns Sparbank, MB, kommer via EBM Beskrivning Till diariet Diarietfort Skapad av "" ttvk "" ttvk "" "" Kontakt med Ekblad, forhör på onsdag den 9 mars kilo i U-hamn Förhör med Ekblad "" ttvk "" ttvk "" Begäran om uppgifter 12 från Tullverket "" ttvk 2

13 Skickar förhör till Ekblad, samt sms:ar att morgondagen är inställd 5 ttvk Svar från Tullverket Kallelse till förhör AR 18 ttvk ttvk Kontoutdrag fr Swedbank, kopia fr SKV,AR 16 ttvk Beslag fr AR, HB, verlista ttvk Förhör med AR 19 ttvk Kontoutdrag fr Nordea,, kopia fr SKV, AR 16 ttvk Begäran om kontoutdrag, Danske Bank HHLtd Direktiv fr EBM gällande KE + MB Begäran till U-hamns Sparbank avseende MB Begäran till U-hamns Sparbank avseende KE Kontoutdrag fr 12 l ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk 3

14 Ulricehamns Sparbank, MB Begäranom 12 kontoutdrag, Nordea AR Kontoutdrag fr Danske 16 Bank, HHLtd Förhör med Annelie 19 Koivio Begäran om kontoudrag 12 fr Swedbank gällande AR Direktiv från åkl Beslut om att inleda fu, Förfrågan till Blocket Mejlsvar från Blocket Kontoutdrag fr 16 Swedbank, AR Kontoutdrag fr 16 Nordea, AR Bokföringsfiler från 16 Annelie Sahindal Koivio Förhör med Werner 19 Vallsten F ör hör med Henrik 19 Tegelström Förfrågan till Blocket Mejlsvar från Blocket Förfrågan till Blocket Mejlsvar från Blocket Förfrågan till Blocket Mejlsvar från Blocket Begäranom 12 ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk 4

15 kontoutdrag, Danske Bank HHLtd Begäranom 12 kontoutdrag,nordea AR Begäranom 12 kontoutdrag, Nordea, CN Begäran till U-hamns 12 ttvk Sparbank avseende MB Kontoutdrag fr 16 ttvk Ulricehamns Sparbank, MB Kontoutdrag fr Danske 16 Bank, HH Ltd Kontoutdrag fr Nordea, 16 ttvk,ar Kontoutdrag fr Nordea, 16 CN Förhör med Rivinoja Förhör med Johannes 19 Steinsson Förhör med Lars 19 Lundqvist Beslagsprotokoll for 30 MB Förhör med MB Husrannsakan och 30 beslag hos MB Husrannsakan och 30 beslag hos KE Förhör med MB 19 ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk Beslagsprotokoll fr 30 ttvk 5

16 EBM Planderat förhör med 18 KE, han kom inte Skrivelse till KE om 5 kontakt Mejl fr Steinsson om 4 eftersända brev Kallelse till KE om 18 förhör den 16 dec Förhör med Kjell 19 Ekblad Begäranom 12 kontoutdrag, Danske Bank HHLtd Begäran om 12 kontoutdrag, Nordea AR Begäran till U-hamns 12 Sparbank avseende MB Begäran till U-hamns 12 Sparbank avseende KE begäranom 12 kontoutdrag till Danske Bank, RH Ltd Kontoutdrag fr Danske 16 Bank, HHLtd Kontoutdrag fr 16 Ulricehamns Sparbank, MB Kontoutdrag fr Nordea, 16,AR Begäranom 12 kontoutdrag, Swedbank AR Kontoutdrag fr 16 6 ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk

17 l!il Swedbank, AR Direktiv från åkl Husrannsakan hos Annelie Koivio Direktiv från åkl l Begäranom 12 kontoutdrag, Danske Bank HHLtd Kontoutdrag fr Danske 16 Bank,HHLtd ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk Begäran om 12 ttvk kontoutdrag, Swedbank AR Begräanom 12 kontoutdrag till Nordea, AR Kontoutdrag fr Danske 4 "" ttvk Bank,HH Ltd Förhör med Rivinoja med inlämnade handlingar Kontoutdrag fr 16 Swedbank, AR Kontoutdrag fr Danske 16 Bank, HH Ltd Protokoll över 26 husrannsakan på Bodagatan och Alvestagatan ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk Kto-utdrag fr Danske 16 Bank, HH Ltd Protokoll fr 30 ttvk ttvk 7

18 husrannsakan och beslag hos AR fr EBM 41,47,49, Mejl fr Steinsson 4 ttvk Framställan om offentlig försvarare ttvk Förhör med Annelie Koivio 19 ttvk Kontoutdrag fr Nordea,,AR 16 ttvk Förhör med Annelie Koivio 19 ttvk Genomläsning av förhör till AR, 5 ttvk Fax till advokat med förhörsutskrifter del l och2, 5 ttvk Genomläsning av förhör till KE 5 ttvk Genomläsning av KE:s förhör till adv 5 ttvk "" Underrättelse fr åkl om nedläggning av grovt skattebrott, AR Underrättelse om beslut, MB avförs från utredningen Fup till mt, KE Fup till KE:s advokat Kontrollmeddelande till 24 KE Fu-protokoll till 26 Rivinoja ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk 8

19 "" Kontrollmeddelande till 24 "" ttvk Rivinoja "" Fu-protokoll till adv 26 "" ttvk Ullsten "" Förlängd svarstid till 4 "" ttvk den 27 april2012 på AR:s Fup "" Slasken "" ttvk "" Förhör med Britta 19 "" ttvk Berglund "" Förhör med Henrik 19 "" ttvk Tegelstrm "" tilläggsfup till KE och 28 "" ttvk ad v "" Fu-protokoll till 28 "" ttvk Rivinoja och adv samt KE:s fup "" Meddelande till KE 24 "" ttvk "" Översänder begärda 5 "" ttvk uppgifter till adv och AR om skickade förfrågningar Avser ärende /611 Avslut kommer vad det lider.... s b 9

20 Christina Hanzen Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Bifogade filer: Sylva Banander den 26 september :48 Christina Hanzen Sylva Banander SV: enl liten dagbok avslut Rivinoja mfl.jdt At Datum Beskrivning Till diariet Fup och 26 tilläggsfup till åkl,gällande K.EochAR ex av AR:s protokoll lämnas till åkl för att gå till TR och till Carlström Advringer och meddelar att hon hämtat ut protokoll idag Bokar tid till den 18 juni kl 10' genomgång av slas Genomgång av slask Skickar ut 5 slask Skickar ut 5 CD-skiva med bilder fr Alvestagatan Avslutar här kommer lite komplettering till tidigare dagbok /syl va 1

21 Mejl till slasken Partier markerade med X avser ej detta ärende

22 Från: sylva Bonander skickat: den 24 februari :26 Ämne: Ang. sv: Advokat Hej Ove Ärende 164 har landat på mitt bord och har talat med claes c samt att Marita Nilsson har kontaktat mig. Ni har tydligen talat om att ha ngn sammankomst avseende herrarna i ärendet. När i så fall? mvh syl va Från: sylva Bonander skickat: den 24 februari :21 Ämne: Ang. sv: Ang. sv: Advokat Hej Efter att ha talat med Claes, Marita och Birgitta så kom vi fram till tisdag kl 10. Lokal Gäsene som är på plan 2. Mvh syl va Jäverfelt ove :30 Till Kopia Ärende 'sylva Bonander' sv: Ang. sv: Advokat sida l

23 Mejl till slasken AR.txt Bestäm Ni tid nästa vecka när det passar er tre. Den 2 och 4 mars är jag upptagen men annars går det bra. Jag räknar med max en timmes möte - hör av dig när det passar att jag kommer bort till Er. Med vänlig hälsning ove Från: Sylva Banander skickat: den 24 februari :26 Till: Jäverfelt Ove Ämne: Ang. sv: Advokat Hej Ove Ärende 164 har landat på mitt bord och har talat med claes c samt att Marita Nilsson har kontaktat mig. Ni har tydligen talat om att ha ngn sammankomst avseende herrarna i ärendet. När i så fall? mvh syl va Från: Jäverfelt Ove skickat: den 2 mars :27 Till: Lundblad Hedvig Kopia: sylva Banander Ämne: VB: Gårdagen Bifogade filer: image001.jpg Hej Hedvig! Kjell Ekblad, , har vi som gemensam misstänkt. Kan jag komma bort och kopiera det som jag skulle behöva ha tillgång till i mitt ärende från ditt ärende eller om det inte är för mycket handlingar om du har någon snäll sekreterare som kan kopiera allt som jag kan hämta. vi kommer att höra honom så snart det går med de uppgifter du nämnde till sylva i bakhuvudet gällande ditt ärende. Jag behöver också veta vem som är ansvarig polis i ditt ärende för samordna lite kunskap och ev medverkan från våra poliser vid Erat tillslag i april För övrigt har jag jour måndag till tisdag nästa vecka och kommer bort vid 14-tiden den 7 mars sida 2

24 Låter härligt med semesterresa (igen). Mejl till slasken AR.txt Hälsar ave Jäverfelt vice chefsåklagare Från: sylva Bonander skickat: den 2 mars :42 Till: Jäverfelt ave Ämne: Gårdagen Hej igen Har talat med din kollega Hedvig Lundblad. Hon har de andra ärendena på KE. Fick en del info, du kanske kan ringa mig när du har tid och möjlighet. Mvh syl va Från: Jäverfelt ave skickat: den 3 mars :52 Till: sylva Bonander Ämne: sv: Ang. sv: Gårdagen Vill han inte ha advokat? Bra annars med snabbt förhör - tänk på säkerheten/ave Från: sylva Bonander skickat: den 3 mars :48 Till: Jäverfelt ave Kopia: claes Carlsson Ämne: Ang. sv: Gårdagen sida 3

25 På onsdag den 9 mars kl 10 träffar jag K E 1 u-hamn på servicekontoret /syl va Från: sylva Banander skickat: den 3 mars :01 Ämne: Ang. sv: Ang. sv: Gårdagen Han meddelar på onsdag vem han vill ha som advokat, han behöver ingen nu för att förklara hur det ligger till och om vem det är som driver företaget. För det är inte E enl honom själv. Jag har med mig Heidar som bodygard. Mvh sylva Banander ******************************************** sylva Banander skattebrottsutredare skattebrottsenheten i Borås BOX BORÅS telefon mobil e-post: ******************************************* Från: sylva Banander skickat: den 3 mars :01 Ämne: Ang. sv: Ang. sv: Gårdagen Han meddelar på onsdag vem han vill ha som advokat, han behöver ingen nu för att förklara hur det ligger till och om vem det är som driver företaget. För det är inte E enl honom själv. Jag har med mig Heidar som bodygard. Mvh sylva Banander ******************************************** sylva Banander skattebrottsutredare skattebrottsenheten i Borås Box BORÅS telefon mobil e-post: ******************************************* Från: Jäverfelt ove skickat: den 3 mars :02 Till: sylva Banander Ämne: sv: Ang. sv: Ang. sv: Gårdagen ok - låter bra/oj sida 4

26 Från: sylva Banander skickat: den 3 mars :01 Till: Jäverfelt Ove Ämne: Ang. sv: Ang. sv: Gårdagen Han meddelar på onsdag vem han vill ha som advokat, han behöver ingen nu för att förklara hur det ligger till och om vem det är som driver företaget. För det är inte E enl honom själv. Jag har med mig Heidar som bodygard. Mvh sylva Banander ******************************************** sylva Banander skattebrottsutredare skattebrottsenheten i Borås Box BORÅS telefon mobil e-post: ******************************************* Från: Jäverfelt ove skickat: den 7 mars :28 Till: sylva Banander Ämne: Ärendet med lamporna Bifogade filer: image001.jpg Hej sylval Jag har nu fått handlingarna som rör de inblandade i vårat ärende gällande lampor från Kina. Där står att Human Habit är Ales bolag och att Ale har 200 återförsäljare varav Mats Blomberg är en av dem (Ales egna förhör som målsäganden). Ekberg har lagat en bil som sedan inte betalas och det är inledningen på bråket dem emellan. Bilen försvinner sedan och senast sågs den på Bandidos ställe utanför Borås. Du får handlingarna på onsdag - påminn mig - har jag gått till rätten - så ligger de på mitt rum - lilla bordet. Hälsar ove Jäverfelt vice chefsåklagare sida 5

Förundersökningsprotokoll. Arkiv/Åkl. ex

Förundersökningsprotokoll. Arkiv/Åkl. ex Polismyndighet Enhet Bedrägeribrott 3 PO Malmö Handläggare (Protokollförare) Polisassistent Mikaela Österlund Bitr. handläggare Utredare Ulf Hansson Undersökningsledare Inspektör Nina Berg Polisens diarienummer

Läs mer

~2!! i~~"n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef

~2!! i~~n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef ~2!! i~~"n i Polisområde Älvsborg Polisenhet Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef Datum 2013-09-13 Diarienr (åberopas) 187 A197.856/2013 Ale Rivinoja Bodagatan 29 507 42 BORÅS l (l) Begäran om utlämnade

Läs mer

Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten

Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten 1 (30) Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten R2A Box 2223, 550 02 Jönköping Besöksadress: Hovrättsgränd 4 Telefon: 036-15 65 00 Fax: 036-15 65 36 gota.hovratt@dom.se www.gotahovratt.se Expeditionstid:

Läs mer

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet 2012/13:JO1 Kritik mot en psykiatrisk vårdinrättning för att den på begäran av polisen lämnat ut en patientjournal avseende en person som var målsägande

Läs mer

Om oetiska försäljnings- metoder och. Telephon Sv. AB

Om oetiska försäljnings- metoder och. Telephon Sv. AB Om oetiska försäljnings- metoder och Telephon Sv. AB Per Florén Vers. 6, september 2012 Sammanfattning Nedan sammanställs processen kring Telephon Sverige AB:s oetiska och möjligen olagliga försäljning

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri Tillsynsrapport Fakturabedrägeri - Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:7 Utvecklingscentrum Stockholm 2012-11-21 (dnr ÅM-A 2012/0764) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

2009-07-17 meddelad i Malmö

2009-07-17 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Martin Bresman, Vice chefsåklagare Lars Olson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm 1. Målsägande AB Emma

Läs mer

DOM (deldom) 2012-11-16 Göteborg

DOM (deldom) 2012-11-16 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 13 (deldom) 2012-11-16 Göteborg Mål nr B 2149-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uddevalla tingsrätts dom den 29 april 2008 i mål nr : se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

BESLAG. En handbok. Utvecklingscentrum Malmö September 2010

BESLAG. En handbok. Utvecklingscentrum Malmö September 2010 1 BESLAG En handbok Utvecklingscentrum Malmö September 2010 2 Innehållsförteckning Del 1 1 Inledning... 4 1.1 Sökfunktioner... 4 1.2 Markeringar... 4 2 Förutsättningar för beslag... 4 3 Beslag eller förvar

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-02-24 meddelad i Örebro

2012-02-24 meddelad i Örebro Mål nr meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Grandestedt Kinell Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Hilda Bokvist Advokatbyrån

Läs mer

Syfte med Shopping. Fakta. Tack till: 1/40

Syfte med Shopping. Fakta. Tack till: 1/40 1/40 Syfte med Shopping Under tonåren ökar ungdomars kontakt med företag och handelssituationer. Det är inte alltid lätt att välja och vraka bland olika erbjudanden. Detta material är en hjälp för att

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg.

Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg. Sida 1 (20) AM-97036-07 Ert datum Er beteckning Hovrätten över Skåne och Blekinge ANSÖKAN OM RESNING Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 Fråga om en arbetsgivare vidtagit vissa åtgärder mot en arbetstagare, bl.a. hotat arbetstagaren till livet, och därigenom kränkt arbetstagarens föreningsrätt.

Läs mer

Missbruk av statlig lönegaranti

Missbruk av statlig lönegaranti Samverkan mellan myndigheter mot ekonomisk brottslighet (SAMEB) SAMEB-projekt Stockholms län Missbruk av statlig lönegaranti Slutrapport 2011-11-30 2(24) Innehållsförteckning: Sida: Sammanfattning 4 1.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright 1/33 Göteborgsregionen och GR Utbildning GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har medlemskommunerna 900 000 invånare. Förbundets uppgift är att verka för samarbete

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Vägledning 2004:1 Version 9. Kontrollutredning

Vägledning 2004:1 Version 9. Kontrollutredning Kontrollutredning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet (5734-2012) Anmälan. Utredning. Utredning.

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet (5734-2012) Anmälan. Utredning. Utredning. Socialförsäkring Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet (5734-2012) (Dnr 5734-2012) Beslutet i korthet: En journalist har i en anmälan till JO anfört att han vände sig till

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats-Olov Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer