Dokumentation utlämnad av skatteverkets skattebrottsenhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation utlämnad av skatteverkets skattebrottsenhet"

Transkript

1 Dokumentation utlämnad av skatteverkets skattebrottsenhet 1) Beslut om utlämnande av handlingar och dokument rån skattebrottsenhet 2) och bifogat PM från polisinspektör Mikael Söderman till Ove Jäverfelt ang. Johannes Steinsson 3) Dagboksblad mellan och i ekobrottsmyndighetens utredning Dnr EB som upprättats av skattebrottsutredare Sylva Bonander där förkortningar används AR=Ale Rivinoja samt KE = Kjell Ekblad samt CN = Christina Nordgren samt MB = Mats Blomberg 4) Kommunicering och korrespondens mellan myndigheterna Mejl till slasken med sidnumrering sidan 1 med datum till sidan 165 med datum * = Kommunicering skattebeslut relaterat till Ale Rivinoja Sida Nr Datum - Beskrivning Ove Jäverfelt samordnar avseende Kjell Ekblad och vill ha tillgång till dokument Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Kammaråklagare Hedvig Lundblad Sylva Bonander fått information om polisiära ärenden avseende Kjell Ekblad Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Hedvig Lundblad Kjell Ekblad ska förhöras. Förberedelse till förhöret i Ulricehamn. Heidar Hilmarsson får agera bodyguard pga. hotbilden Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Ove Jäverfelt Ove Jäverfelt meddelar Sylva Bonander om ärendet som avser Ale Rivinoja Fordon som placerats på Bandidos lokaler av Kjell Ekblad diskuteras Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Ove Jäverfelt Ove Jäverfelt meddelar Sylva Bonander att Henrik Tegelstöm blivit hotad Denna information har Ale Rivinoja lämnat till polisinsp. Marianne Hallabro där även beskrivningar om alla andra polisanmälda ärenden informeras Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Ove Jäverfelt

2 Sylva Bonander meddelar Ove Jäverfelt om Kjell Ekblad ska förhöras, advokat etc Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Ove Jäverfelt Sylva Bonander meddelar Ove Jäverfelt att Ale Rivinoja blivit förhörd och delgiven misstanke om bokföringsbrott. Kjell Ekblad har bokföringen. Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Ove Jäverfelt Ove Jäverfelt meddelar Sylva Bonander ang. husrannsakan hos Kjell Ekblad misstanke om bokföringsbrott. Kjell Ekblad har bokföringen. Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och polis då Alexander Edberg varit hos polisen ang. en utpressning avseende telefon och SMS som skickats den Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt ang. en husrannsakan hos Kjell Ekblad där man ska leta efter verifikationer som tillhör Ale Rivinoja Skattebrottsenhet Sylva Bonander Kammaråklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt ang. Mats Blomberg är nu misstänkt i ekobrottsmyndighetens utredning Dnr EB Skattebrottsenhet Ove Jäverfelt Kammaråklagare Sylva Bonander Kontakter mellan skatteverket Kristian Andersson och Sylva Bonander SKATT Skatteverket har dialog med Ale Rivinoja om skönbesluten och dialogen meddelas Skatteverket Kristian Andersson Kammaråklagare Sylva Bonander, Marita Nilsson Kontakter mellan åklagare Hedvig Lundblad och Ove Jäverfelt Husrannsakan planeras mot Ekblad och Blomberg där Marianne Hallabro är utredare Åklagare Hedvig Lundblad Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Ove Jäverfelt och Sylva Bonander Ale Rivinoja har inlämnat till polis Marianne Hallabro en beskrivning angående avtal, överlåtelser, lånehanteringar samt info om händelseförlopp Skattebrottsenhet Ove Jäverfelt Kammaråklagare Sylva Bonander

3 Kontakter mellan Ove Jäverfelt och åklagare Hedvig Lundblad Husrannsakan planeras hos Ekblad och Blomberg m.m. Varje brottsutredning ska ha sitt eget husrannsakanbeslut då det letas efter olika saker i respektive utredning hos polis och ekobrottsmyndighet Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Åklagare Hedvig Lundblad Kontakter mellan Sylva / Ove och Sylva Bonander och polisen Hallabro / Söderman Husrannsakan och anhållning och beslag avseende Ekblad och Blomberg Skattbrottsenhet, ekobrottsmyndighet polis och åklagare Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt Johannes Steinsson kontaktar Sylva Bonander via och telefon Skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt och skatteverket Marita Nilsson SKATT Skatteverket Marita Nilsson har uppgifter om att Ale Rivinoja startat ett AB nere i Sölvesborg, Humanhabit AB. Styrelseledamot är Alexander Edberg. Skatteverket Marita Nilsson Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt / Sylva Bonander Telefonkontakt mellan polisinspektör Mikael Söderman och Ove Jäverfelt SKATT Därefter Ulf Sjösten, Sylva Bonander och skatteverket Marie Hermansson kontaktas Det ringde en polis som arbetar ihop med Hallabro angående Rivinoja mfl. BEVIS Han berättade att han som har Lyson AB (Johannes Steinsson) berättat att Ale kopierat deras hemsida och börjat sno kunder. PM Han säljer även billigare för att han säljer utan moms. Mikael Ove Jäverfelt sa att vi får slå till i Januari mot Ale och göra husrannsakan. Söderman Vi får höras när ni är åter den 9 Januari 2012 så kan vi se om det finns förutsättningar att ta pengar betalsäkring / företagsbot m.m. Åklagare Ove Jäverfelt Skatteverket Marie Hermansson Sylva Bonander Ulf S Kontakter mellan Mikael Söderman och Ove Jäverfelt, Ulf Sjösten, Fredrik Johansson Polisinspektör Mikael Söderman kontaktar polisman Fredrik Johansson angående Ale Rivinoja blivit stoppad under bilfärd av polis angående en drog-rf och polisman förhör Ale Rivinoja angående Humanhabit anställning på allmän gata. Polisinspektör Mikael Söderman undrar om polisman Fredrik Johansson kontaktat Ove Jäverfelt på ekobrottsmyndigheten angående polisförhöret som skett på allmän gata. Det fanns uppgift om att Ale Rivinoja var VD för Human habit LTD m.m. Polisinsp. Mikael Söderman Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt / Ulf Sjösten

4 Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt Sylva Bonander sammanställer uppgifter från Ale Rivinoja Plusgiro bankkonton efter att fått et där polisinspektör Mikael Söderman kontaktat Ove Jäverfelt Skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan skatteverket Marita Nilsson och Ove Jäverfelt SKATT Skatteverket Marita Nilsson efterfrågar Ale Rivinoja privata kontoutdrag samt Human Habit LTD kontoutdrag samt att denna framställan bifalles Skatteverket Marita Nilsson Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Skatteverket Marita Nilsson skatteverket Marie Hermansson Angående Husrannsakan hos revisor Anneli Koivio procedur Kontakter mellan Ove Jäverfelt och Lars Erik Edenfall / Lennart Andersson Åtgärder angående Husrannsakan hos revisor Anneli Koivio Vice chefsåklagare Ove Jäverfelt skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice chefsåklagare Ove Jäverfelt Krim. Insp. Lars Erik Edenfall Vice chefsåklagare Ove Jäverfelt skatteverket Marie Hermansson / Marita Nilsson Angående Husrannsakan Humanhabit parti och detaljhandel AB 114 Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt / Ulf Sjösten Sylva Bonander anger att det är aktuellt med husrannsakan på 2 olika adresser Bodagatan 29 (Ale Rivinojas lägenhet) och Alvestagatan (Humanhabit parti & d. AB) där vittnesförhör ska upptas på Humanhabit parti och detaljhandel AB lokaler. Marita Nilsson skatteverket undrar om hon kan ta material som avser Humanhabit parti och detaljhandel AB som inte ingår i förundersökning (FUP) BEVIS vilket innebär att husrannsakan sker uppsåtligen i fel affärslokaler avseende HH AB Humanhabit parti och detaljhandel AB affärslokaler Alvestagatan 31, Borås skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice chefsåklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt och skatteverket Husrannsakan planeras med bankkontoutdrag, åtgärder företagsbot m.m. Betalsäkring planeras mot Ale Rivinoja och Humanhabit LTD, UK filial Skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt ang. kommunicering revisorer Sylva Bonander har fått ett från Johannes Steinsson som skickas till revisorer Skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt

5 Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt ang. ärende vad gäller Kjell Ekblad och Mats Blomberg ang. bevisläge i den historien. Skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt ang. ärende vad gäller brottsmisstankar Ale Rivinoja Kjell Ekblad Mats Blomberg Skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt angående Vi tar med alla papper men inte på framsidan. Ring mig så förklarar jag. Förenklingar av förundersökningar etc. Ekblad, Blomberg etc. Skattebrottsutredare Sylva Bonander Vice Chefsåklagare Ove Jäverfelt Kontakter mellan advokat Sandra Ullsten och Sylva Bonander angående kompletteringar av förundersökning ang. förhör Henrik Tegelström m.m. Begäran av advokat Sandra Ullsten att förundersökningens slask översänds Skattebrottsutredare Sylva Bonander advokat Sandra Ullsten Kontakter mellan Ove Jäverfelt och Sylva Bonander angående att polisiära förundersökningar begärts ut i slasken och åklagare Hedvig Lundblad FUP ska tillfrågas om ingen sekretess förekommer i det som ska lämnas ut SLASK Skattebrottsutredare Sylva Bonander Ove Jäverfelt Kontakter mellan Ove Jäverfelt och Sylva Bonander angående att Ekblads åtal och Ales åtal hänger ihop utredningsmässigt så är det bra om det FUP ALE finns FUP för båda i båda akter och till advokaterna EKBLAD Skattebrottsutredare Sylva Bonander Ove Jäverfelt Kontakter mellan Ove Jäverfelt och Sylva Bonander angående att hos husrannsakan hos Kjell Ekblad har ett beslag gjorts angående en FUP ALE bokföringspärm som tillhör Human Habit LTD verifikationslista och huvudbok 2009 EKBLAD Beslaget bör hävas, och informationen om beslaget borde finnas i en FUP. Skattebrottsutredare Sylva Bonander Ove Jäverfelt Husrannsakan Humanhabit parti och detaljhandel AB beslagsprotokoll 42 datorer 152 Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt angående att hos husrannsakan hos Humanhabit parti och detaljhandel AB Alvestagatan 31 BEVIS Häger tog kort. Sylva frågar om beslag som rörde datorerna. Har Kennet dessa? HH AV Skattebrottsutredare Sylva Bonander Ove Jäverfelt

6 Åklagare Hedvig Lundblad tar bort sekretess på polisiära förundersökningar 152 Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt angående röd stämplade polisiära förundersökningar se men inte få som begärts ut i slasken SLASK Skattebrottsutredare Sylva Bonander Ove Jäverfelt Mail som vidarebefordas ang. begäran om utlämnande av slasken 157 Kontakter mellan Heidar Hilmarsson och advokat Sandra Ullsten angående polisiära förundersökningar och dokument som begärts utlämnade i slasken SLASK Heidar Hilmarsson Advokat Sandra Ullsten Heidar Hilmarsson Sylva Bonander Foton som avser husrannsakan på Humanhabit parti och detaljhandel AB lokal 158 Kontakter mellan Sylva Bonander och Ove Jäverfelt angående CD-skivor SLASK som begärs utlämnande angående husrannsakan Alvestagatan 31 Sylva Bonander Ove Jäverfelt Kontakter mellan Sylva Bonander och Jonathan Meyer som tagit över utredning och förundersökning avseende Ale Rivinoja Sylva Bonander Jonatan Meyer, Ekobrottsmyndigheten

7 ~ skatteverket Beslut Datum D nr /263 1 (2) Heidar Bilmarsson Ale Rivinoja Bodagatan BORAS Begäran om utlämnande av allmän handling Du har i en skrivelse daterad inkommit med begäran om utlämnande av handlingar i de förundersökningar som genomförts. Din begäran avser bl.a. kopia på skatteverkets begäran om bankuppgifter/ kontoutdrag för dig personligen och företaget Humanhabit LDT dvs handlingar som ingår i den s.k. "slasken" som inte har ingått i de förundersökningsprotokoll som du erhållit tidigare. Kopia av samtliga handlingar i förundersökningen, förutom de förundersökningsprotokoll som du mottagit efter delgivning, översändes per post, med REK + mottagningsbevis. Observera att handlingarna innehåller "slasken" från den ursprungliga förundersökningen med Dnr / 611 samt "slasken" i tilläggsåtgärder till förundersökningen med Dnr /615. Du begär även ut handlingar gällande handläggning av beslutsunderlag avseende mål om betalningssäkring gentemot dig. Handlingar gällande mål om betalningssäkring finns hos / Förvaltningsdomstolen som handlagt ärendet. I din skrivelse har även du efterfrågat varför skattebrottsenheten har haft tillgång till information från Polismyndigheten Västra Götaland, Boråsenheten. De allmänna reglerna kring förundersökning framgår av 23 kap Rättegångsbalken. Förundersökningen syftar till att samla in uppgifter av betydelse för åtalsfrågan. Insamlingen av uppgifter sker brett och går därmed ut på att söka efter källor som kan ge uppgifter om de brott som utreds. Det föreligger således inget rättsligt hinder för att inom ramen för en förundersökning inhämta uppgifter från polismyndigheter, eller andra myndigheter och privatpersoner. Du har begärt besked varför skattebrottsenheten fått tillgång tillljudfiler i förundersökningen. De aktuella ljudfilerna lämnades till Skattebrottsenheten, på initiativ av Boråspolisen. Innehållet i inspelningarna har inte tillfört något till skattebrottsenhetens och Ekobrottsmyndighetens brottsutredning. Följaktligen har Cd:n med ljudfilerna hamnat i den s.k. slasken. Cd:n med ljudfilerna skickades till din offentlige försvarare Sandra Ulls ten. Beträffande frågan om sekretess mellan beskattningsverksamheten och skatteverkets brottsutredande verksamhet så är det rätt uppfattat att sekretess - som huvudregel - råder mellan dessa verksamhetsgrenar. Det finns emellertid sekretessbrytande regler som innebär Postadress: Box 2855, GÖTEBORG Telefon: Epost:

8 ~ skatteverket Beidar Bilmarsson Beslut Datum Dn r / 263 2(2) att uppgifter får, under särskilda omständigheter, lämnas till den andra verksamhetsgrenen. En sådan omständighet är när förundersökning har inletts. Då sker utlämnande av information med stöd av 1 O kap. 24 eller 1 O kap. 27 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Utlämnande kan även göras med stöd av 10 kap. 28 om utlämnandet avser uppgifter som omfattas av den sekretessbrytande bestämmelsen i 5 a förordningen (2001 :588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet (SdbF). Beidar Bilmarsson sektionschef

9 Sylva Bonander Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Mikael Söderman den 30 december :49 Sylva Banander PM angående Ale Rivinojas kopierade websida PM angående kopierad websida.pdf Enligt ö.k. med Ove s bifogar jag ett PM som gäller en frustrerad m lsägare som drabbc;~ts av Ale Rivinojas "uppfinningsrikedom". Jag har lovat m lsäganden Steinsson att ta reda p vad han kan göra. Som jag först r det på Ove s är det civilrättsligt (intr ng i varumärke) och advokat som gäller. Vänliga hälsningar Mikael Söderman, kriminalinspektör T Polismyndigheten i Västra Götaland Polisenhet Borås, utredningsgruppen Box BORÅS 1

10 Polismyndighet Västra Götaland Enhet BORÅS PM Fortsatt brottslighet från Ales sida Signerad av, Signerad datum Diarienr 1400-Kl Beslag verkställt Nej Material för analys Nej Mottaget Mottaget datum Tid Sätt på vilket uppgiftlämnats Upprättad av Mikael Söderman Involverade personer Rivinoja, Ale Uppgiften avser F ortsatt brottslighet från Ales sida Uppgift Personnummer/Orgnr Roll Berörd person Johannes Steinsson, VD får Lyson AB, kontaktar mig och undrar vad han ska göra eftersom hans företag fortsätter "blöda" pengar. Johannes syftar på att hans websida är kopierad av Ale Rivinoja. Ale använder felaktigt till försäljning av identiska produkter. Ales websida är till utseendet nästan en identisk kopia av Steinssons vilket gör att poteniella kunder till Johannes istället handlar hos Ale när de klickar fel. Eftersom Ale inte verkar betala moms på försäljningen (priserna är ju så låga, resonerar Steinsson) så handlar kunderna hos Ale i stället. Steinsson får numera 5-l O samtal om dagen som gäller kunder som handlat hos Ale i stället får hos Steinsson. Kunderna har velat klaga på att de inte får några varor, att varorna är trasiga eller andra problem de råkat ut får. Kunderna har inte fårstått att de handlat av Ale utan de har lurats av de snarlika websidorna. Kunderna får inte nya varor eller inga varor alls. (Flera anmälningar om bedrägeri i detta avseende finns upprättade. /Utredarens anteckning). Dessutom är ju fåretagsnamnen och namnen på websidorna fårvillande lika vilket inte är någon slump. Detta har Ale gjort medvetet: Steinssons företag: Lyson AB Steinssons websida: humanhabit.se Ales företag: Human Habit Ltd. Ales websida: lyson.se Alla felaktiga telefonsamtal är mycket tidskrävande och tar all kraft från Steinsson som inte kan koncentrera sig på sin verksamhet. Dessutom förlorar Steinsson runt kr /månad i uteblivna intäkter på grund av utebliven försäljning vilket beror på Ales kopierade websida och fårvillande företagsnamn. Steinsson är frustrerad och vill ha hjälp med att få stopp på Ales försäljning. Steinsson berättar också att Ale verka ha blivit av med sin F-skattsedel. Mikael Söderman

11 Sylva Bonander Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Jäverfelt Ove den 20 oktober :17 Sylva Banander EB_164_11_FROF _09000cba81e901cb EB_164_11_FROF _09000cba81e901cb.docx 1

12 Frän: Christina Hanzen Skickat: den 27 juni :53 Till: Sylva Banander Ämne: SV: enl liten dagbok Hej igen! Har du någon ärendeinfo som jag kan få till detta ärende, så jag kan avsluta i SBE-Stat. Mvh Christina Frän: Sylva Banander Skickat: den 15 juni :59 Till: Christina Hanzen Kopia: Sylva Banander Ämne: enl liten dagbok At Datum "" Direktiv fr EBM l gällandeke "" Kontoutdrag fr 4 Ulricehamns Sparbank, MB, kommer via EBM Beskrivning Till diariet Diarietfort Skapad av "" ttvk "" ttvk "" "" Kontakt med Ekblad, forhör på onsdag den 9 mars kilo i U-hamn Förhör med Ekblad "" ttvk "" ttvk "" Begäran om uppgifter 12 från Tullverket "" ttvk 2

13 Skickar förhör till Ekblad, samt sms:ar att morgondagen är inställd 5 ttvk Svar från Tullverket Kallelse till förhör AR 18 ttvk ttvk Kontoutdrag fr Swedbank, kopia fr SKV,AR 16 ttvk Beslag fr AR, HB, verlista ttvk Förhör med AR 19 ttvk Kontoutdrag fr Nordea,, kopia fr SKV, AR 16 ttvk Begäran om kontoutdrag, Danske Bank HHLtd Direktiv fr EBM gällande KE + MB Begäran till U-hamns Sparbank avseende MB Begäran till U-hamns Sparbank avseende KE Kontoutdrag fr 12 l ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk 3

14 Ulricehamns Sparbank, MB Begäranom 12 kontoutdrag, Nordea AR Kontoutdrag fr Danske 16 Bank, HHLtd Förhör med Annelie 19 Koivio Begäran om kontoudrag 12 fr Swedbank gällande AR Direktiv från åkl Beslut om att inleda fu, Förfrågan till Blocket Mejlsvar från Blocket Kontoutdrag fr 16 Swedbank, AR Kontoutdrag fr 16 Nordea, AR Bokföringsfiler från 16 Annelie Sahindal Koivio Förhör med Werner 19 Vallsten F ör hör med Henrik 19 Tegelström Förfrågan till Blocket Mejlsvar från Blocket Förfrågan till Blocket Mejlsvar från Blocket Förfrågan till Blocket Mejlsvar från Blocket Begäranom 12 ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk 4

15 kontoutdrag, Danske Bank HHLtd Begäranom 12 kontoutdrag,nordea AR Begäranom 12 kontoutdrag, Nordea, CN Begäran till U-hamns 12 ttvk Sparbank avseende MB Kontoutdrag fr 16 ttvk Ulricehamns Sparbank, MB Kontoutdrag fr Danske 16 Bank, HH Ltd Kontoutdrag fr Nordea, 16 ttvk,ar Kontoutdrag fr Nordea, 16 CN Förhör med Rivinoja Förhör med Johannes 19 Steinsson Förhör med Lars 19 Lundqvist Beslagsprotokoll for 30 MB Förhör med MB Husrannsakan och 30 beslag hos MB Husrannsakan och 30 beslag hos KE Förhör med MB 19 ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk Beslagsprotokoll fr 30 ttvk 5

16 EBM Planderat förhör med 18 KE, han kom inte Skrivelse till KE om 5 kontakt Mejl fr Steinsson om 4 eftersända brev Kallelse till KE om 18 förhör den 16 dec Förhör med Kjell 19 Ekblad Begäranom 12 kontoutdrag, Danske Bank HHLtd Begäran om 12 kontoutdrag, Nordea AR Begäran till U-hamns 12 Sparbank avseende MB Begäran till U-hamns 12 Sparbank avseende KE begäranom 12 kontoutdrag till Danske Bank, RH Ltd Kontoutdrag fr Danske 16 Bank, HHLtd Kontoutdrag fr 16 Ulricehamns Sparbank, MB Kontoutdrag fr Nordea, 16,AR Begäranom 12 kontoutdrag, Swedbank AR Kontoutdrag fr 16 6 ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk

17 l!il Swedbank, AR Direktiv från åkl Husrannsakan hos Annelie Koivio Direktiv från åkl l Begäranom 12 kontoutdrag, Danske Bank HHLtd Kontoutdrag fr Danske 16 Bank,HHLtd ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk Begäran om 12 ttvk kontoutdrag, Swedbank AR Begräanom 12 kontoutdrag till Nordea, AR Kontoutdrag fr Danske 4 "" ttvk Bank,HH Ltd Förhör med Rivinoja med inlämnade handlingar Kontoutdrag fr 16 Swedbank, AR Kontoutdrag fr Danske 16 Bank, HH Ltd Protokoll över 26 husrannsakan på Bodagatan och Alvestagatan ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk Kto-utdrag fr Danske 16 Bank, HH Ltd Protokoll fr 30 ttvk ttvk 7

18 husrannsakan och beslag hos AR fr EBM 41,47,49, Mejl fr Steinsson 4 ttvk Framställan om offentlig försvarare ttvk Förhör med Annelie Koivio 19 ttvk Kontoutdrag fr Nordea,,AR 16 ttvk Förhör med Annelie Koivio 19 ttvk Genomläsning av förhör till AR, 5 ttvk Fax till advokat med förhörsutskrifter del l och2, 5 ttvk Genomläsning av förhör till KE 5 ttvk Genomläsning av KE:s förhör till adv 5 ttvk "" Underrättelse fr åkl om nedläggning av grovt skattebrott, AR Underrättelse om beslut, MB avförs från utredningen Fup till mt, KE Fup till KE:s advokat Kontrollmeddelande till 24 KE Fu-protokoll till 26 Rivinoja ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk ttvk 8

19 "" Kontrollmeddelande till 24 "" ttvk Rivinoja "" Fu-protokoll till adv 26 "" ttvk Ullsten "" Förlängd svarstid till 4 "" ttvk den 27 april2012 på AR:s Fup "" Slasken "" ttvk "" Förhör med Britta 19 "" ttvk Berglund "" Förhör med Henrik 19 "" ttvk Tegelstrm "" tilläggsfup till KE och 28 "" ttvk ad v "" Fu-protokoll till 28 "" ttvk Rivinoja och adv samt KE:s fup "" Meddelande till KE 24 "" ttvk "" Översänder begärda 5 "" ttvk uppgifter till adv och AR om skickade förfrågningar Avser ärende /611 Avslut kommer vad det lider.... s b 9

20 Christina Hanzen Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Bifogade filer: Sylva Banander den 26 september :48 Christina Hanzen Sylva Banander SV: enl liten dagbok avslut Rivinoja mfl.jdt At Datum Beskrivning Till diariet Fup och 26 tilläggsfup till åkl,gällande K.EochAR ex av AR:s protokoll lämnas till åkl för att gå till TR och till Carlström Advringer och meddelar att hon hämtat ut protokoll idag Bokar tid till den 18 juni kl 10' genomgång av slas Genomgång av slask Skickar ut 5 slask Skickar ut 5 CD-skiva med bilder fr Alvestagatan Avslutar här kommer lite komplettering till tidigare dagbok /syl va 1

21 Mejl till slasken Partier markerade med X avser ej detta ärende

22 Från: sylva Bonander skickat: den 24 februari :26 Ämne: Ang. sv: Advokat Hej Ove Ärende 164 har landat på mitt bord och har talat med claes c samt att Marita Nilsson har kontaktat mig. Ni har tydligen talat om att ha ngn sammankomst avseende herrarna i ärendet. När i så fall? mvh syl va Från: sylva Bonander skickat: den 24 februari :21 Ämne: Ang. sv: Ang. sv: Advokat Hej Efter att ha talat med Claes, Marita och Birgitta så kom vi fram till tisdag kl 10. Lokal Gäsene som är på plan 2. Mvh syl va Jäverfelt ove :30 Till Kopia Ärende 'sylva Bonander' sv: Ang. sv: Advokat sida l

23 Mejl till slasken AR.txt Bestäm Ni tid nästa vecka när det passar er tre. Den 2 och 4 mars är jag upptagen men annars går det bra. Jag räknar med max en timmes möte - hör av dig när det passar att jag kommer bort till Er. Med vänlig hälsning ove Från: Sylva Banander skickat: den 24 februari :26 Till: Jäverfelt Ove Ämne: Ang. sv: Advokat Hej Ove Ärende 164 har landat på mitt bord och har talat med claes c samt att Marita Nilsson har kontaktat mig. Ni har tydligen talat om att ha ngn sammankomst avseende herrarna i ärendet. När i så fall? mvh syl va Från: Jäverfelt Ove skickat: den 2 mars :27 Till: Lundblad Hedvig Kopia: sylva Banander Ämne: VB: Gårdagen Bifogade filer: image001.jpg Hej Hedvig! Kjell Ekblad, , har vi som gemensam misstänkt. Kan jag komma bort och kopiera det som jag skulle behöva ha tillgång till i mitt ärende från ditt ärende eller om det inte är för mycket handlingar om du har någon snäll sekreterare som kan kopiera allt som jag kan hämta. vi kommer att höra honom så snart det går med de uppgifter du nämnde till sylva i bakhuvudet gällande ditt ärende. Jag behöver också veta vem som är ansvarig polis i ditt ärende för samordna lite kunskap och ev medverkan från våra poliser vid Erat tillslag i april För övrigt har jag jour måndag till tisdag nästa vecka och kommer bort vid 14-tiden den 7 mars sida 2

24 Låter härligt med semesterresa (igen). Mejl till slasken AR.txt Hälsar ave Jäverfelt vice chefsåklagare Från: sylva Bonander skickat: den 2 mars :42 Till: Jäverfelt ave Ämne: Gårdagen Hej igen Har talat med din kollega Hedvig Lundblad. Hon har de andra ärendena på KE. Fick en del info, du kanske kan ringa mig när du har tid och möjlighet. Mvh syl va Från: Jäverfelt ave skickat: den 3 mars :52 Till: sylva Bonander Ämne: sv: Ang. sv: Gårdagen Vill han inte ha advokat? Bra annars med snabbt förhör - tänk på säkerheten/ave Från: sylva Bonander skickat: den 3 mars :48 Till: Jäverfelt ave Kopia: claes Carlsson Ämne: Ang. sv: Gårdagen sida 3

25 På onsdag den 9 mars kl 10 träffar jag K E 1 u-hamn på servicekontoret /syl va Från: sylva Banander skickat: den 3 mars :01 Ämne: Ang. sv: Ang. sv: Gårdagen Han meddelar på onsdag vem han vill ha som advokat, han behöver ingen nu för att förklara hur det ligger till och om vem det är som driver företaget. För det är inte E enl honom själv. Jag har med mig Heidar som bodygard. Mvh sylva Banander ******************************************** sylva Banander skattebrottsutredare skattebrottsenheten i Borås BOX BORÅS telefon mobil e-post: ******************************************* Från: sylva Banander skickat: den 3 mars :01 Ämne: Ang. sv: Ang. sv: Gårdagen Han meddelar på onsdag vem han vill ha som advokat, han behöver ingen nu för att förklara hur det ligger till och om vem det är som driver företaget. För det är inte E enl honom själv. Jag har med mig Heidar som bodygard. Mvh sylva Banander ******************************************** sylva Banander skattebrottsutredare skattebrottsenheten i Borås Box BORÅS telefon mobil e-post: ******************************************* Från: Jäverfelt ove skickat: den 3 mars :02 Till: sylva Banander Ämne: sv: Ang. sv: Ang. sv: Gårdagen ok - låter bra/oj sida 4

26 Från: sylva Banander skickat: den 3 mars :01 Till: Jäverfelt Ove Ämne: Ang. sv: Ang. sv: Gårdagen Han meddelar på onsdag vem han vill ha som advokat, han behöver ingen nu för att förklara hur det ligger till och om vem det är som driver företaget. För det är inte E enl honom själv. Jag har med mig Heidar som bodygard. Mvh sylva Banander ******************************************** sylva Banander skattebrottsutredare skattebrottsenheten i Borås Box BORÅS telefon mobil e-post: ******************************************* Från: Jäverfelt ove skickat: den 7 mars :28 Till: sylva Banander Ämne: Ärendet med lamporna Bifogade filer: image001.jpg Hej sylval Jag har nu fått handlingarna som rör de inblandade i vårat ärende gällande lampor från Kina. Där står att Human Habit är Ales bolag och att Ale har 200 återförsäljare varav Mats Blomberg är en av dem (Ales egna förhör som målsäganden). Ekberg har lagat en bil som sedan inte betalas och det är inledningen på bråket dem emellan. Bilen försvinner sedan och senast sågs den på Bandidos ställe utanför Borås. Du får handlingarna på onsdag - påminn mig - har jag gått till rätten - så ligger de på mitt rum - lilla bordet. Hälsar ove Jäverfelt vice chefsåklagare sida 5

~2!! i~~"n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef

~2!! i~~n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef ~2!! i~~"n i Polisområde Älvsborg Polisenhet Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef Datum 2013-09-13 Diarienr (åberopas) 187 A197.856/2013 Ale Rivinoja Bodagatan 29 507 42 BORÅS l (l) Begäran om utlämnade

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m. RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 20U "04" 2 6 Dnr 6083-2013 Sid 1(4) Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM Mål nr 554-13 1(4) meddelad i Stockholm den l juli 2013 KLAGANDE Carl-Erik Holmqvist Ombud: Advokaterna Karl-Johan Nörklit och Lynda Ondrasek Olofsson Setterwalls Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 0967-12 KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A 114 30 Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 2299-15 KLAGANDE Åke Wirsén Väpplingvägen 17 B 227 38 Lund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skånetrafikens beslut den 28 april

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Ärendesammanställning 2015-07-07

Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendenummer: Ärendemening: Handläggare: Fastighet: Objekt: Lagfarenägare Ärendets alla händelser BYGG.2014.296 Nybyggnad av enbostadshus Sven Lindvall EKEBY 12:11 SEPPO

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7312-11 KLAGANDE Andreas Rocksén c/o Kalla Fakta Laika Film & Television AB Tavastgatan 16 118 24 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall

2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall KAMMARRÄTTEN 2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Emma Grönlund Rotmästarvägen 5 922 63 Tavelsjö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå kommuns beslut den 17 januari 2012, se bilaga A SAKEN Rätt att

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1 (5) Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1. Underrättelse om misstanke om brott Underrättelsen om misstanke om brott ska ske i en särskild anmälan till

Läs mer

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622)

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Fyll i en blankett per ny aktieägare. Förutom att fylla i denna blankett måste du också bifoga dokument

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

BESLUT. 7 Meddelat i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Region Skånes beslut den 16 november 2012, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

BESLUT. 7 Meddelat i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Region Skånes beslut den 16 november 2012, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l BESLUT 7 Meddelat i Göteborg Sida l (4) Mål nr 8666-12 KLAGANDE Andreas Jelvefors TV4 Malmö Södergatan 22 211 34 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE s beslut den 16 november

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

KLAGANDE Hammarby IF Fotbollförening. Ombud: 1. Advokaten Lars Nilsson 2. Advokaten Bodil Ehlers ENN Advokatbyrå HB Strandvägen 47 114 56 Stockholm

KLAGANDE Hammarby IF Fotbollförening. Ombud: 1. Advokaten Lars Nilsson 2. Advokaten Bodil Ehlers ENN Advokatbyrå HB Strandvägen 47 114 56 Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM F\mV/f JJUIVI Mål nr 5647-12 Avdelnings 2012-10-05 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Hammarby IF Fotbollförening Ombud: 1. Advokaten Lars Nilsson 2. Advokaten Bodil Ehlers

Läs mer

Kritik mot Individ- och familjeomsorgsnämnden i Kungsbacka kommun för att en förälder inte erbjöds tillfälle att delta i en barnavårdsutredning

Kritik mot Individ- och familjeomsorgsnämnden i Kungsbacka kommun för att en förälder inte erbjöds tillfälle att delta i en barnavårdsutredning BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2015-01-22 Dnr 2653-2013 Sid 1 (8) Kritik mot Individ- och familjeomsorgsnämnden i Kungsbacka kommun för att en förälder inte erbjöds tillfälle att delta

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

För beslut. Inspektör Marianne Hallabra 2012-09-27. Inspektör Mikael Söderman. Nej. Anmälan 1400-K170183-10 Anmälan...

För beslut. Inspektör Marianne Hallabra 2012-09-27. Inspektör Mikael Söderman. Nej. Anmälan 1400-K170183-10 Anmälan... Polismyndighet Västra Götaland Enhet Borås Handläggare (Protokollförare ) För beslut Aklnr AM-165044-1 O Signerat av Signerat datum Inspektör Marianne Hallabra 2012-09-27 Bitr. handläggare Inspektör Mikael

Läs mer

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7941-13 KLAGANDE Leif Wegerman ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms universitets beslut den 10 december 2013 i ärende

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

2010-11-25 - INKRÅMSÖVERLÅTELSEAVTAL INKRÅMSKÖP VARULAGER LYSON AB bokföringsverifikat nr 22

2010-11-25 - INKRÅMSÖVERLÅTELSEAVTAL INKRÅMSKÖP VARULAGER LYSON AB bokföringsverifikat nr 22 p g p g pp pp g y y g g BETALNING TILL KINESISK LEVERANTÖR 2010-11-09 - Denna betalning ej inräknad i 2010-11-22 importleverans Importör av varugods Import datum Betalare Betalmottagare Kina Betalt belopp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 februari 2013 Ö 5674-12 Framställning om utlämning till Schweiz av MC Offentlig försvarare: Advokat SF YTTRANDE Det föreligger hinder

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

2008-12-19 meddelad i Stockholm

2008-12-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Per Fylking, 610129-0135 Fyrverkarbacken 21, Xvi 112

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Utskriftsdatum 2014-10-09. Organisatorisk enhet: Avdelning 3, Enhet 31

Utskriftsdatum 2014-10-09. Organisatorisk enhet: Avdelning 3, Enhet 31 Organisatorisk enhet: Avdelning 3, Enhet 31 Sambandsmål: Inkommandedatum: 2012-05-28 Plockgallras: Avgörande Datum Avgörandetyp Utgång Innehåll Överklaganden 2013-05-02 BESLUT Övrigt Övrigt 2013-05-02

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping

BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping KAMMARRÄTTEN [JÖNKÖPING * >s - '' Avdelning l BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping Skin l (4) Mål nr 3943-12 KLAGANDE Manju Andersson, 851111-6512 Anstalten Tillberga Box 1133 721 28 Västerås ÖVERKLAGAT

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer

Bilaga 1.13. Inkomna yttranden

Bilaga 1.13. Inkomna yttranden Bilaga 1.13 Inkomna yttranden !sdag den 6 mars 2012 kl. 10.11.03 Sverige Ämne: Remissvar vindkraftsansökan 3567 Datum: tisdag den 6 mars 2012 kl. 10.09.16 Sverige Från: Till: no- reply@teracom.se

Läs mer

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag Inledning Inom stadens verksamheter hanteras en stor

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

Kritik mot Elsäkerhetsverket för hanteringen av en begäran om utlämnande av handlingar

Kritik mot Elsäkerhetsverket för hanteringen av en begäran om utlämnande av handlingar BESLUT Datum Dnr Sid -JO- 2011-11" 1 1 1657-2011 1(5) Chefsjustitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt Kritik mot Elsäkerhetsverket för hanteringen av en begäran om utlämnande av handlingar Anmälan I en anmälan,

Läs mer

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan!

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! I en tidigare post Bredbandsbolaget Suger berättade jag lite om Bredbandsbolagets usla support och lovade er en redovisning av de mailkonversationer

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Inkommen skrivelse - Marknadsföring för Borås Djurpark AB

Inkommen skrivelse - Marknadsföring för Borås Djurpark AB 4. BESLUTSFÖRSLAG Inkommen skrivelse Marknadsföring för Borås Djurpark AB Det har inkommit en skrivelse daterad 20131130 med synpunkt på hur Borås Djurpark AB sköter sin marknadsföring. Skrivelsen har

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN l SUNDSVALL DOM Meddelad i Sundsvall Sida l (6) KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gymnasienämnden i Skellefteå kommuns beslut den 16

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter!

En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter! 2010-05-26 10/66 Samtliga nämnder/styrelser Landstinget Kommunala bolag/stiftelser En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter!

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

Sida l (3) \ KAMMARRÄTTEN T^^A /T Mål nr 966-14 I SUNDS VALL UUIVI. Meddelad i Sundsvall

Sida l (3) \ KAMMARRÄTTEN T^^A /T Mål nr 966-14 I SUNDS VALL UUIVI. Meddelad i Sundsvall Sida l (3) \ KAMMARRÄTTEN T^^A /T Mål nr 966-14 I SUNDS VALL UUIVI Meddelad i Sundsvall KLAGANDE Ulf Karlsson SVT Västerbottensnytt Formvägen 14 906 21 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndigheten i Västerbottens

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Angående Din begäran om att få ta del av vissa handlingar

Angående Din begäran om att få ta del av vissa handlingar Datum Dnr 8322-14-30 Aktbil. Erik J Olsson (erikj.olsson@academicrightswatch.se Angående Din begäran om att få ta del av vissa handlingar Du har i en skrivelse som kom in till Justitiekanslem den 23 oktober

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer