För beslut. Inspektör Marianne Hallabra Inspektör Mikael Söderman. Nej. Anmälan 1400-K Anmälan...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För beslut. Inspektör Marianne Hallabra 2012-09-27. Inspektör Mikael Söderman. Nej. Anmälan 1400-K170183-10 Anmälan..."

Transkript

1 Polismyndighet Västra Götaland Enhet Borås Handläggare (Protokollförare ) För beslut Aklnr AM O Signerat av Signerat datum Inspektör Marianne Hallabra Bitr. handläggare Inspektör Mikael Söderman Undersökningsledare Kammaråklagare Hedvig Lundblad Polisens diarienummer 1400-K O Målsägande Nordgren, Christina Rivinoja, Ale Datum Målsägandebiträde/Stödperson/Sä rskild företrädare Förtursmål Beslag Målsägande vi ll bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej Nej Ersättningsyrkanden Tolk krävs Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar Diarienr Uppgiftstyp Sida Hedvig, Här är allt i ärendet med Richardson, Lillen och Ale. Vad gör vi nu? Vi har inte fått tag på Lillen. Avvaktar dina direktiv. MVH Marianne Anmälan 1400-K Anmälan Bilaga: Ursprunglig anmälan Förhör målsägande Förhör med målsägande, Rivinoja, Ale Raimo K Rån alt 5 utpressning... Förhör med målsägande, Rivinoja, Ale Raimo... 9 Förhör Ale Rivinoja Förhör med målsägande, Nordgren, Anita Christina Kl Förhör med målsägande, Nordgren, Anita Christina Förhör vittne Förhör med vittne, Jonsborg, Per Martin Förhör med vittne, Edberg, Ivan Alexander Förhör med vittne, Nordgren, Anita Christina Förhör med vittne, Shahdadzaei, Nader Förhör misstänkt Förhör med misstänkt, Richardson, Adonis Daniel Emo Förhör med misstänkt, Blomberg, Mats Björn... 31

2 PM Tjänsteanteckning Identifiering av utpekad personer telefonspegling, SMS Tvångsmedel Beslagsprotokoll avseende Blomberg, Mats Björn, BG

3 Polismyndighet Västra Götaland Enhet Bo Utr Anmältdatum Brottsplats BODAGA T AN 29 BORÅS Brottstid Torsdag Lördag Brottsbeskrivning Utpressning Involverade personer Nordgren, Christina Rivinoja, Ale Polismyndigheten I Västra Götaland Edberg, Ivan Alexander Jonsborg, Per Martin., Nader Shahdadzaei, Nader Polismyndigheten I Västra Götaland l nvolverad personal Hallabro Marianne Hallabro Marianne Fritext grundanmälan BROTTET Brottsanmälan Registreringsdatum 201 O-l 0-11 Gärningsmännen, Rickardsson och Tomas "Lillen" har hotat de båda målsägandena Rivinoja och Nordgren och sagt att de ska leta fram , annars kommer Rivinoja att få en kula i knät. De tvingade en anställd till platsen. Rickardsson hade en pistol i jackan. Innan Rickardsson och Tomas "lillen" gick tog de Nordgrens frimärkssamling. De återkom senare och tog då med sig Nordgrens varulager som uppskattas till ca kr. Rivinoja och Nordgren kände sig hotade och rädda och vågade inte anmäla händelsen. Roll Målsägande Målsägande Anmälare Vittne Vittne Vittne Vittne Signerad av Signerad datum Diarienr 1400-K Överförd från RAR Områdeskod Brottskod 0907 U p p giftslämnare Funktion Handläggare (RAR) Anmälningsupptagare Antal 2 1 GODS Varulager bestående av biltillbehörsdelar såsom hörlurar, kameror till bilen, 7-tumsskärmar till bilen, kablar, m.m. Värde ca kr. ÖVRIGT Förhör i DUR-två i tidigare ärende K51869-l O.

4 2 Polismyndigheten i Västra Götaland A N M Ä L A N ARKIVEXEMPLAR Kl sida : 1 Anm.upptagande p-mynd: VÄSTRA GÖTALAND Dnr: 1400-Kl Enhet: BO UTR Myndighetskod: 1400 Dnr annan p-mynd: Anmälningsdatum: kl: Anmälningssätt: efter förhör Upptagen av: Insp Marianne Hallabra Inskriven av: Insp Marianne Hallabra Inskriven: kl: Handl. p-mynd: VÄSTRA GÖTALAND Enhet: BO UTR BROTTSPLATS Områdeskod: BODAGATAN 29, BORÅS BROTTSTID Torsdag t.o.m Lördag BROTT / HÄNDELSE Rån alt utpressning SAMMANDRAG Brottskod An t l MÅLSÄGANDE: RIVINOJA, ALE NORDGREN, CHRISTINA ANMÄLARE: POLISMYNDIGHETEN I VÄSTRA GÖTALAND VITTNE:., NADER MISSTÄNKT: ÖVRIGT: Fritext Godsuppgift 5 punkter UTPEKAD: RICHARDSON, DANIEL CARLSSON, THOMAS BILAGOR: FRITEXT BROTTET Gärningsmännen, Rickardsson och Tomas "Lillen" har hotat de båda målsägandena Rivinoja och Nordgren och sagt att de ska leta fram , annars kommer Rivinoja att få en kula i knät. De tvingade en anställd till platsen. Rickardsson hade en pistol i jackan. Innan Rickardsson och Tomas "lillen" gick tog de Nordgrens frimärks samling. De återkom senare och tog då med sig Nordgrens varulager som uppskattas till ca kr. Rivinoja och Nordgren kände sig hotade och rädda och vågade inte anmäla händelsen. GODS Varulager bestående av biltillbehörsdelar såsom hörlurar, kameror till bilen, 7-tumsskärmar till bilen, kablar, m. m. Värde ca kr. Utredning Borås Box BORÅS Tfn : E-post: Besöksadress: Sandgärdsgatan 15 Handläggande enhet: Utredning Borås Handläggare : Insp Marianne Hallabra

5 3 Polismyndigheten i Västra Götaland A N M Ä L A N ARKIVEXEMPLAR Kl Sida: 2 ÖVRIGT Förhör i DUR-två i tidigare ärende K GODsFÖRTECKNING l Föremål: Huvudgrupp: Undergrupp: Antal: Anteckningar: 2 Föremål: Huvudgrupp: Undergrupp: Antal: Anteckningar: 3 Föremål: Huvudgrupp: Undergrupp: Antal: Anteckningar: 4 Föremål: Huvudgrupp: Undergrupp: Antal: Anteckningar: 5 Föremål: Huvudgrupp: Undergrupp: Antal: Anteckningar: Frimärkssamling Värdehandlingar/ Kontanter Frimärke/ Frimärkssamling l Hörlurar Radio/TV/ Video/Elektronik Radio/ Bandsp. / Förstärkare/ CD / Skivsp. l okänt antal Kamera Foto/ Optik Foto/Optik/Tillbehör l Okänt antal kameror till bil Skärmar Bokföring/ Data/Kontor/Telefoni Datautrustning/ Tillbehör/ Programvara l Okänt antal 7 - tumsskärmar till bil. Kabel Kabel / Lina/ Tråd/ Metall Kabel/Lina/Tråd l Okänt antal kablar MÅLSÄGANDEN RIVINOJA, ALE RAIMO Kön: M Försäkringsbolag: Rättsintyg: MÅLSÄGANDEN NORDGREN, ANITA CHRISTINA Kön: K Försäkringsbolag: Rättsintyg: Utredning Borås Box BORÅS Tfn: E-post: Besöksadress: Sandgärdsgatan 15 Handläggande enhet: Utredning Borås Handläggare: Insp Marianne Hallabra

6 4 Polismyndigheten i Västra Götaland VITTNE., NADER Kön: M A N M Ä L A N ARKIVEXEMPLAR K sida: 3 ANMÄLARE JURIDISK PERSON POLisMYNDIGHETEN I VÄSTRA GÖTALAND Organisationsnr: Besöksadress: Anmält av: MARIANNE HALLAERO Befattning: INSPEKTÖR Övriga anteckningar: Telefon: Telefon: BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING Datum: Beslut av: kå Hevig Lundblad Förundersökning inleds Utredning Borås Box BORÅS Tfn : E-post: Besöksadress: Sandgärdsgatan 15 Handläggande enhet: Utredning Borås Handläggare: Insp Marianne Hallabra

7 Polismyndighet Västra Götaland Enhet Bo Utr Hörd person Rivinoja, Ale Förhör K Rån alt utpressning Signerat av Signerat datum Diarienr 1400-Kl O Personnummer 5 Den hörde är Målsägande ID Styrkt Ja Sätt känd ställning till misstänkt- målsägande - vittne Tolk Språk Brottsmisstanke l Anledning till förhöret Rån alt utpressning Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12 iakttagna) Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar Förhörsledare Marianne Rallabro Förhörsplats Polishuset Borås Förhörsvittne Förhörsdatum Förhör påbörjat Förhör avslutat :52 11:30 Typ av förhör RB 23:6 Utskrivet av Förhörssätt Berättelse På frågan om vem Daniel Rickardsson är så säger Ale att han troligen lärde känna honom när Ale hade bilverkstad på Ångpannegatan i Göteborg. Ale hade verkstaden för ca 8-9 år sedan. Daniel är ingen bekant, de har umgåtts mer flyktigt. De har varit på fest och liknande, det har inte varit daglig kontakt. På frågan om hur väl Ale känner Daniel så är det lite ytligt säger han. Daniel jobbade på ett slakteri förut, hur det är nu vet inte Ale. Ale vet inte var Daniel bor nu, sist hyrde han inneboende på något som heter "slottet" eller "slottsborgen" i Partille. Lillen hyrde där och Daniel hyrde rum av Lillen. Daniel och Ale har haft affärer ihop när det gäller bilreparationer, det är vad Ale kommer ihåg. På frågan om de träffats när inte Ale hade bilverkstaden så säger han att det varit sporadiskt. När Ale var nymuckad så träffade han Daniel och då kände Daniel Lillen. Ale hade en bra affärside; att importera från Kina och det presenterade Ale för Daniel. Lillen heter Tomas, eventuell Karlsson i efternamn. Han kallas för Lillen av alla. I den vevan blev Lillen inblandad. Det här är ca 3-4 år sedan. Lillen lånade ut ,- till Ale för affärsiden för att komma igång med inköp och försäljning av mp3-spelare. Det gick bra till en början, produkten var bra. Men sedan gjorde kineserna något med batterierna och det blev inte så lönande, de gick inte så bra att sälja, det blev mycket reklamationer. Lillen hörde inte av sig så mycket, utan det var Ale som rapporterade hur affärerna gick. Daniel åkte in på kåken och Lillen hörde inte av sig. Ale säger att i början när det gick bra så fick Lillen fick tillbaka en del av pengama som han satsat, Ale vet inte summan. I den här vevan så träffade Ale Christina. Hon startade en finna där hon tog in mediaspelare, det gick bra och hon satsade egna pengar i firman. Det var ganska stora belopp, hon sålde sin

8 Förhör med Rivinoja, Ale ; :52 diarienr: 1400-K lägenhet och tog lån för att satsa. Vid den tiden så jobbade Ale på Ericson och han och Christina skötte firmorna på deltid. Det gick bra med Christinas finna och de tog in anställda, Nader och Cassim, för att kunna emballera och packa. Ale och Christina hade en web-shop. Under den tiden hade Ale inte mycket kontakt med Daniel och Lillen. Det kunde gå långa perioder som de inte hörde av sig. Under vissa perioder så var de hos Ale en gång i veckan. Daniel hade en flickvän. Christina och den flickvännen umgicks lite. Daniel och Lillen fick för sig att det var deras affärer som Christina höll på med. På frågan om vad Daniel hade med saken och göra så säger Ale att Lillen sagt till Daniel att styra affärerna eftersom inte Lillen hade tid. Daniel skulle vara drivande och ansvarig. På frågan om hur mycket kontakt Ale haft med Daniel och Lillen innan mötet i maj 2008 så säger Ale att det var lång tid innan de var hemma. De hade varit hemma hos Ale och Christina men Ale kan inte komma ihåg när det var, det kan ha varit en vecka innan. Då var det lugnt och sansat. Ale förklarade hur läget var med försäljningen av mp3-spelare och att det gått sämre med den och hur det varit under tiden Daniel och Lillen varit borta. Ale tror att Daniel och Lillen var borta ca ett år och Lillen hörde inte av sig under den tiden. På frågan om det var snack om Christinas finna då så tror Ale att han pratade om hennes finna och hur det gått med den och att det gått bra och att de hade anställda. Daniel och Lillen erbjöds att vara med i Christinas finna eftersom det gått bra med den och sämre med deras. Ale kommer inte ihåg vad de sa om det, han kommer inte ihåg vad Daniel och Lillen svarade. Ale säger att de två inte ville sätta sig in i att det var Christinas finna. Ale säger att Daniel har svårt att hålla fokus, han har DAMP säger Ale, och när det blir för mycket så kan han inte sitta still och lyssna. Det kan då bli kommunikationsproblem med Daniel. Vid det här mötet så blev Lillen intresserad av en frimärkssamling som Christina hade. Det var en fin samling. På frågan om vad som bestämdes utifrån det här mötet så säger Ale att det inte bestämdes något speciellt. Daniel och Lillen var allmänt intresserade av hur det gått med affärerna. Det är sällan det blir som man säger när det gäller Daniel, han är nyckfull. Om man ska ha affärsmöte med Daniel kan det lika gärna bli fest. Daniel och Lillen skulle komma tillbaka vid senare tillfälle. Vad exakt som sades kommer inte Ale ihåg. När de varit på besök så brukar de alltid få med sig lite prover. Om de fick det den här gången vet inte Ale. Ale kan inte minnas att de bestämde någon ny träff. Ibland kom de sporadiskt. Ale minns inte om nästkommande besök var ett planerat eller ett oplanerat besök. Han kommer inte ihåg om det var ytterligare möte. Det kan ha varit tre möten. Det första mötet var fredligt säger Ale. Sedan var det nog ett möte till, Ale kommer inte ihåg när och då skulle de gå igenom papprena och redovisa för affärerna. Därefter så fick Daniel och Lillen för sig något och de bokade in ett tredje möte där Christina inte skulle få vara med eftersom det mötet skulle handla om Ales affärer med dem. Mötet skulle vara hemma hos Ale. Christina var inte hemma när Daniel och Lillen kom. Mötet började hotfullt nästan med en gång. Ale sa att Daniel var drogpåverkad, han var psykopatiskt lagd, ungefår som om någon varit vaken lång tid, han såg konstig ut i ögonen, han var aggressiv och hotfull. Daniel och Lillen gick in och satte sig. Det blev hetsigt och högljutt. De började fråga var alla miljonerna var, eftersom de sett att affärerna gått bra så. Ale förklarade att det var Christinas firma, att hon hade enskild firma och att den gått bra. Då sa Daniel och Lillen att hon inte

9 Förhör med Rivinoja, Ale; :52 diarienr: 1400-K räknades, de ville inte tro på att hon hade den affåren. De påstod att det var de l ,- som Lillen satsat som utvecklats till dessa miljoner och att de inte fått del av den avkastningen. Daniel sa att han kände sig förolämpad och han ville sätta en kula i Ale. Lillen försökte tona ner det hela men hade svårt att lugna ner Daniel. Ale blev rädd för Daniel då han inte lugnade ner sig. Ale såg att Daniel hade ett vapen innanför jackan. Daniel visade pistolen när han hotade. På frågan om vad som hände därefter så säger Ale att försökte lugna ner Daniel och förklara situationen. Ale ringde till Christina och bad henne komma hem för att Daniel och Lillen ville kolla på hennes kontoutdrag, någon dosa till internetbanken som Ale inte hade tillgång till. Christina kom hem. Hon loggade in, visade och försökte förklara för Daniel och Lillen. Daniel sa att det inte spelade någon roll, han menade på att det var hans affårer och inte hennes. Daniel tilltalade henne som om hon inte fanns där, de tog ingen notis om henne och sa att det var deras affårer. Ale säger att vid det andra mötet så fick Daniel och Lillen med sig bokföringspärmarna eller så var det vid det tredje mötet. Ale säger att han inte kommer ihåg. Han säger att han inte var beredd på den här utvecklingen, det var pressat. Han kommer inte ihåg alla detaljer nu. Ale tror att de fick med sig pärmarna vid andra mötet och sett att omsättningen var stor och trodde då att det var stora vinster. Så tror Ale att det var. På frågan om hur dialogen i lägenheten utvecklade sig så säger Ale att det blev hotfullt. De frågade henne om miljonerna. De sa till Ale att de räknat ut att vinsten på försäljningen var ,-. De begärde ,- av Ale och att det skulle betalas inom några timmar. Om han inte gjorde det så skulle han få en kula i benet sa Daniel. Christina var i lägenheten när detta sades. Ale tror att Christina hört detta. Det var högljutt under det här mötet, Ale tror att det var sent på kvällen. Nader, en anställd, blev ditkallad. När han kom dit så fick han redovisa om firman. Daniel och Lillen ställde frågor somnader fick svara på. Vad de frågade kommer inte Ale ihåg. När Daniel och Lillen skulle gå så ville Lillen ha med sig frimärkssamlingen. Nader fick hjälpa till att bära ner dessa kartonger. Frimärkssamlingen vägde 240 kg, det var ca 16 stora kartonger. De fick inte med sig allt i Daniels bil och kom tillbaka några dagar senare och hämtade resten. På frågan om varför Lillen skulle ha frimärkssamlingen så säger Ale att Lillen ansåg att han kunde ta den som avbetalning för de miljonerna som han ville ha. Det hjälpte inte att Ale försökte förklara att det inte fanns några miljoner. Ale hade visat frimärkssamlingen vid tidigare möte och då uppfattade tydligen Lillen det som om det var Ales frimärkssamling. Ale förklarade att det var Christinas frimärkssamling men Lillen och Daniel ville inte lyssna på att det var Christinas saker och att det var två personer som bodde där i lägenheten och ägde saker. Ale ville inte argumentera mer eftersom Daniel hade ett vapen. På det tredje mötet, det hotfulla, bestämdes det också att pengar skulle skaffas fram till Daniel och Lillen. Vid ett senare möte, ett fjärde, så bestämdes att varulagret skulle säljas och Daniel och Lillen skulle få dessa pengar. Ale försökte att det var Christinas varulager men det brydde de sig inte om. De sa att det var deras affårer. De sa att hon fick skylla sig själv. Stämningen var sådan att det inte gick att diskutera mer med Daniel och Lillen. Varulagret innehåll allt det som hon importerade. Det fanns dokumenterat. Det bestämdes att Mats Blomberg skulle sköta försäljningen av sakerna. Ale minns inte vem som packade dessa varor. Det var mycket varor och dessa rymdes inte hos Mats. Där kom husvagnen in i bilden. Mats fru ville inte ha varorna i bostaden utan varulagret skulle förvaras i husvagnen.

10 Förhör med Rivinoja, Ale; :52 diarienr: 1400-K På frågan om Ale var med på det här med försäljningen av varulagret så säger han att han inte var det men att han blivit hotad av Daniel tidigare. Ale säger att han kände sig tvingad att gå med på försäljningen. På frågan om det var hot när Nader var där vid det tredje mötet så säger Ale att det var det. På frågan om varför Ale inte anmälde det här hotet med en gång så säger han att han var rädd, det var dödshot, han var chockad. Han säger att det har fått ta tid, det har mognat. Han säger att Daniel inte går att stoppa, Ale var rädd att Daniel skulle utföra hotet. När Ale såg att Lillen inte kunde lugna ner Daniel så blev Ale rädd. På frågan om vilken kontakt han har med Daniel och Lillen idag så säger han att han inte har någon kontakt med dem idag. På frågan om när han hade kontakt med dem senast så minns han inte det, det var i samband med att de här affarema avslutades. På frågan om när han träffade Daniel senast så säger han att det var i samband med det när bilen stod ute hos Bandidos. Ale skulle gå till Netto på Boda och handla, då kom det en bil som körde förbi och då sa Christina att Daniel satt i bilen. Ale såg inte Daniel då. Han tror att det är över ett år sedan han pratade med Daniel. Sista gången han träffade Daniel så var han och flickvännen på besök hos Ale. Då ville Daniel ha bilen eftersom han ansåg att Ale hade en skuld till honom. Daniel ville att den skulle skrivas över på honom. Det ville inte Ale och sa att Ekobrottsmyndigheten hade visat intresse av firman och så sa Ale att Christinas kusin var polis och att bilen stod på Ales morsa. Då blev Daniel inte så intresserad längre. Uppläst och godkänt.

11 Polismyndighet Västra Götaland Enhet Bo Utr Hörd person Rivinoja, Ale Förhör Signerat av Signerat datum Diarienr 1400-K Personnummer 9 Den hörde är Målsägande ID styrkt Ja Sätt känd ställning till misstänkt - målsägande - vittne Tolk Språk Brottsmisstanke l Anledning till förhöret kompletterande förhör ang olaga hot, utpressning Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12 iakttagna) Försvarare/ombud önskas Försva rare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar Förhörsledare Förhörsdatum Förhör påbörjat Förhör avslutat Marianne Hallabra :25 14:42 Förhörsplats Typ av förhör Förhörssätt RB 23:6 Telefonförhör Förhörsvittne Utskrivet av Berättelse Förhörsledaren upplyser om att Ale i tidigareförhör sagt att de hotade och undrar vilka det var som hotade. Ale säger att det var Daniel som hotade och Lillen som var mer passiv. Lillens roll var mer att lugna ner Daniel så att det skulle bli en legitimitet i hoten. Ale uppfattade det som om Daniel gick igång och att Lillen försökte lugna, men det var ändå så att det var Lillen som hade lånat ut pengama från början. Delaktigheten kan man ju alltid diskutera menar Ale, men under det här tillfället så var Lillen den som försökte lugna ner Daniel. Ale uppfattade det som om Daniel gick Lillens ärenden. Ale menar att situationen hade ju aldrig uppstått om inte Lillen tidigare lånat ut pengar till Ale. Ale säger att det alltid är Daniel som är hetsig och Lillen som är lite lugnare. Ale uppfattar det som att deras upplägg är så och att det är Daniel som pressar verbalt. Det är en slags förhandling och Lillen är med på det hela även om Daniel är den som pratar mest. Lillen är den som godkänner det som blir överenskommet och lugnar Daniel. Förhörsledarenfrågar om hur aktiva var och en av Lillen och Daniel var när de kom och tog varulagret. Ale säger att det var ganska hotfullt vid det tillfället. Daniel och Lillen skulle ta varulagret och att Ale på det sättet skulle betala tillbaka sina l ,- inom en vecka annars skulle Ale få en kula i benet. Daniel och Lillen gick ut i köket och överlade vad de skulle göra. Vad de sa där ute vet inte Ale. Daniel var hetsig och Lillen fick lugna ner Daniel där ute i köket. När de kom ut från köket så hade de bestämt sig för att det var ,- som skulle betalas tillbaka. Alefår fi'ågan om vad det är som gör att de f år ta med sig sakerna.

12 Förhör med Rivinoja, Ale ; :25 diarienr: 1400-K På det svarar Ale att han var hotad och skulle få en kula i knät och tyckte att det inte var mycket att förhandla om, därför fick de ta varulagret. Daniel och Lillen bestämde att det var Mats Blomgren som skulle sälja varulagret. Ale får frågan om detförekom det några hot vid det tillfället då varulagret hämtades. Ale säger att det var Mats som kom och hämtade varulagret. Mats och Daniel är gamla kåkkompisar så Ale ser inte det som en slump att det var just Mats som skulle göra jobbet. Det var bestämt att Mats skulle hämta varorna, det var godkänt från tidigare möten så det var inget att säga om det. Mats tog varorna hem till sig och sålde varorna. Det var inga hot då. Återgett och godkänt.

13 Förhör Ale Rivinoja , :57 diarienr: 1400-K Förhör Signera! av Signerat datum Polismyndighet Viistra Götaland Enhet Borås Diarienr 1400~K HÖrdper~~n R.i yinöja;.; ~le i- -, -:. ' -,~~,,,,~..._ >;:, Den hörde är.,.,,. Målsä~~11de ;. ID Styrkt ' : Ja Sätt känd ställning till misstänkt- målsägande -vittne Tolk Språk Brottsrnlsst~hke l ~(\l~d~ing iii! fi>rfiöret }Jot,, utpressni~g < Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12 Iakttagna) Försvarare/ombud llnskas Försvarare/ombud narvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar Förhörsledare. Marianne L.Laua u v Förhörsplats Förhörsvittne Typ av förhör RB 23:6 Utskrivet av FÖrhÖr p;lbörjat 15:50.> FörMrsslltt Telefonförhör Förhör avslutat Berättelse Ale säger att han har kommit på mer som hänt i ärendet. Detta kom han på när han och Alexander pratade om bankdosor en dag. I samband med den utpressningen när Mats och Daniel hämtade Christmas varulager så har Mats skickat ett smsm till Alexander Edberg. Mats har i sms:et skickat Daniels kontonummer och sagt att Alexander skulle lösa detta med 5 000,- och att bankdosan skulle skickas ned till Mats annars skulle Alexander få böta l 000,- varje dag som skulle sättas in på kontot. Ale tror att Alexander betalade de 5 000,-. Ale menar att hotet som Daniel hade över Ale har han nu skickat vidare till andra. Ale säger att Alexander har kvar telefonen och sms:et. Det var enjobbtelefon. Alexanders telefonnummer finns i akt. När Daniel kom i maj då de skulle kolla på banksaldot då Christina fick komma hem så att hon kunde gå in med dosan på hennes företag så tyckte Daniel att Nader skulle ha företagets bankdosor. Detta för att Daniel inte tyckte att Ale skötte sig och var betrodd. Nader skulle sedan rapportera till Daniel hur affårerna gick. Nader hade bankdosorna flera veckor. När Ale inte kunde betala ut lön till Nader så fick Ale nästan hotanader och säga till honom så att bankdosorna lämnades tillbaka. Daniel hade sedan kontakt med Nader och frågat hur det gått med affårerna. EftersomNader har haft tillgång till bankdosorna under flera veckor så säger Ale att man kan se var det är inloggat någonstans, på vilket lp-adress, och att det inte är Ales eller Christinas. För ca en vecka sedan så ringde Kjell till företaget Micke, en anställd, pratade med Kjell. Kjell sa att han skulle ha ,- av Ale annars skulle Ale få stora bekymmer. Om Kjell

14 Förhör Ale Rivinoja , :57 diarienr: 1400-K [ Förhör med Rivinoja, Ale; :50 diarienr: 1400-K fick ,- skulle Kjell berätta sanningen. Han pratade även om Mats och hans inblandning. Kjell pratar också om att han ska in på förhör på måndag-tisdag till Ekobrottsmyndigheten. Ale säger att det är ca 7-8 minuters inspelning. Det är som en diktafon men det finns inte datum eller klocka att hänföra till. Det går att lägga över ljudfilen och skicka till polisen. Ale har nu hittat uppgifter på den person som sålde frimärkssamlingen till Christina. Den frimärkssamling som de tog med sig vid utpressningen. Ale ska skicka namn och adress på mej l. Återgett i konceptform och godkänt.

15 13 Polismyndighet Västra Götaland Enhet Bo Utr Hörd person Nordgren, Christina Förhör K O Signerat av Signerat datum Diarienr 1400-K Personnummer Den hörde är Målsägande ID Styrkt Ja Sätt känd ställning till misstänkt - målsägande - vittne Tolk Språk Brottsmisstanke l Anledning till förhöret Rån alt utpressning Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12 iakttagna) Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar Förhörsledare Förhörsdatum Förhör påbörjat Förhör avslutat Marianne HaHabro :10 11:15 Förhörsplats Typ av förhör Förhörssätt Polishuset Borås RB 23:6 Förhörsvittne Utskrivet av Berättelse Christina får frågan om vem Daniel Rickardsson är. Hon säger att han bor i Parti lie, vid något tom. Han bor där med Lillen och några kompisar. På frågan om hur Daniel ser ut så säger hon att han är lång, är mörkhyad och har inte så mycket hår. Han har jobbat på ett slakteri i Kortedala, om han gör det nu vet hon inte. Senast hon hade kontakt med Daniel är vid midsommar På frågan om hur hon lärde känna Daniel så säger hon att Ale kände honom sedan tidigare. Så när Christina träffade Ale så lärde hon känna Daniel och hans flickvän. Detta var De umgicks alla fyra och var kompisar. På frågan om Ale och Daniel haft något affärsverksamhet ihop så säger hon att inte vad hon känner till. Hur dom träffats vet hon inte men det kan ha varit när Ale hade bilverkstad i Göteborg på Ångpannegatan. Christina får frågan om vem Lillen är. Hon säger att det är Daniels kompis. Han kallas "lillen" men heter Tomas. Christina och Ale har träffat Lillen via Daniel. Lillen är nog ca 60 år gammal, han är kort, smal och har inte så mycket hår. Lillen bor på samma adress som Daniel. På frågan om när hon pratade med Lillen senast så säger hon att hon inte vet det, hon kommer inte ihåg. Det har varit någon gång när Daniel varit hemma hos dem men när vet hon inte. Christina säger att Daniel och Lillen lånade den vita vanen av Ale när de skulle flytta. Det var under 2009 någon gång. Det tog lång tid innan Ale och Christina fick tillbaka bilen. Förhörsledaren refererar till tidigare förhör med Christina i ärende K51869-J O och frågar hur det blev bestämt att Daniel och Lillen skulle komma hem till Ale. Christina säger att hon inte vet det, det är så länge sedan nu. Hon kommer ihåg att det var

16 Förhör med Nordgren, Christina; :10 diarienr: 1400-K bråttom för Lillens mamma var dålig. Christina kommer inte ihåg vilket datum det var men det var i maj 2008 och det var en vardag. Ale sa till Christina att hon inte skulle vara hemma när han skulle prata med Daniel och Lillen. Christina åkte ner på stan, det var regnigt. När hon var på Åhlens ringde Ale och sa att hon skulle skynda sig hem för att Daniel hade fått för sig att han hade del i hennes firma. När hon kom hem till lägenheten och hon öppnade dörren så hörde hon Daniel säga "nu kommer hon och ska skjuta oss", "vad sa du", sa Lillen, "hon ska skjuta oss" sa Daniel igen. Lillen, Daniel och Ale var i vardagsrummet. Daniel hoppade omkring i rummet och mopsade upp sig och diskuterade pengar hit och dit. Han var jättepåverkad. Christina säger att när Daniel hoppade omkring så hade han jackan öppen och då såg hon en pistol innanför hans jacka. Hon blev rädd när hon såg att han hade pistol. Först så började de pratade om mp3-spelarna som de tagit hem. På frågan om varför Daniel trodde att han hade del i Christinas firman så berättar Christina att Ale och Lillen hade en affår i ihop, de hade beställt hem en stor mängd mp3-spelare för ca l ,- från Kina. Det var dålig kvalitet på dessa, dåliga batterier m. m. Det gick inte att sälja spelarna. Daniel trodde att Lillen hade satsat pengar i Christinas bolag i och med den här affåren. Men så var det inte säger Christina. Det var ju Ales firma, men det fattade inte Daniel. På frågan om vad Lillen sa när Daniel påstod att det var Christinas finna som Lillen hade del i så säger hon att Lillen höll sig bakgrunden. Han var nedstämd under mötet för hans mamma var dålig. Han försökte förklara lite för Daniel men Daniel var så hetsig så det gick inte att prata med honom. Daniel var jättepåverkad av narkotika säger Christina. Ögonen stod "rakt upp". De fortsatte att prata om firmorna och pengar. Christina säger att Daniel aldrig förstod att det handlade om olika firmor och att Lillen inte hade något med Christinas finna att göra. Under samtalet så ringde Daniel upp Henrik Tegelström. På frågan om hur Daniel vet vem Henrik är så säger Christina att troligen har Ale berättat för Daniel om Henrik och att Henrik ägt Human Habit som nu är Ales finna. Varför Daniel ringde upp Henrik vet inte Christina. Daniel frågade om hur mycket Henrik fått. Henrik fattade inte vad Daniel menade och sa att han inte fått något. Daniel slängde på luren. Efter det samtalet så pratade de mer om pengar och om Christinas bolag. Daniel hade ritat och räknat ut en massa. Innan de skulle gå så sa Daniel att Ale var skyldig honom ,- och att Ale skulle betala detta inom 8-9 timmar. Om Ale inte betalade så skulle Ale få en kula i knäskålen. Detta hörde Christina Daniel säga till Ale. Christina blev jätterädd när hon hörde detta. Lillen sa att de var tvungna att gå och sa att de skulle ta med sig något. De tyckte att de hade blivit orättvist behandlade och att de inte fått några pengar och att de skulle ta med sig något istället. De tog Christinas frimärkssamling som hon hade köpt under Hon hade köpt den av en man i Jönköping, han sålde sin fars frimärkssamling. Det var en stor frimärkssamling, flera album som var i kartonger, ca 5 kartonger av typen flyttlådor. Samlingen var värd ca ,-. Daniel och Lillen tog med sig de här kartongerna och lastade in dem i sin bil. På frågan om vad Christina sa när de tog kartongerna så säger hon att hon var skärrad och rädd och vågade inte säga mer till Daniel. När Daniel och Lillen gått började Christina gråta, hon var rädd för vad som kunde hända. Ale lugnade ner henne och sa att det var lugnt, det kommer inte hända något. På frågan om det var någon mer i lägenheten så säger Christina att under mötets gång så sa

17 Förhör med Nordgren, Christina; :10 diarienr: 1400-K Daniel att Christina skulle ringa till någon i firman att de skulle komma till lägenheten. Christina sa att hon inte kunde ringa så sent, men Daniel sa till henne att ringa ändå. Hon ringdenader som hörde att Christina var upprörd. Han kom med en gång. När Nader kom så frågade Daniel om hur det var att jobba i firman och vad han gjorde. Efter en stund sa Daniel att de var tvungna att dra och sa till Nader att hjälpa till med att bära frimärkena till bilen. På frågan om vad som hände sedan så säger Christina att Daniel och Lillen åkte och Nader gick hem till sig. Dagen efter pratade Ale med Daniel och sa att det inte fanns något hot. Detta sa Ale till Christina. På frågan om när hon träffade Daniel efter den händelsen så säger hon att det nog gått en månad. Det var först tal om att Christina och Ale skulle åka på semester med Daniel och hans flickvän men det ville inte Christina efter det som hänt. Hon kommer inte ihåg när hon träffade honom. Förhörsledaren upplyser om att Christina i tidigare förhör sagt att någon kom hem och tog hennes varulager och undrar vad det är och vilka det var. Christina säger att Ale träffade Daniel och Lillen ett tag senare, när exakt vet hon inte. Det var inte så långt efter. De hade pratat om pengama igen och Ale hade sagt att Christinas finna höll på att gå i konkurs. Daniel sa att han hade en kompis som hette Mats Blomberg som kunde hjälpa henne med firman genom att sälja grejerna så att det inte blev konkurs. Då kunde Christina avveckla bolaget istället. Daniel och Lillen kom hem till Christina och Ale ca en månad efter det att de varit hemma hos Christina och hotat. De sa att de fortfarande inte fått betalt. De tog de hörlurar med tillbehör, fodral till mp4-spelare, bilstereor, dvd-instrument, back-kameror m.m. Det var mycket saker säger Christina. Ale har uppskattat värdet till ca ,-. På frågan om vad de hade för bil så säger Christina att hon inte vet det. På frågan hur mycket det var så säger hon att de inte fick med sig allt med en gång, de fick komma i omgångar och hämta sakerna. På frågan om varför Daniel och Lillen tog dessa saker så säger hon att de sa att Mats skulle sälja detta så att de kunde ta pengama sedan. De tog även bokföringspärmar som de skulle titta i. Pärmarna fick hon tillbaka senare efter mycket tjat. Hon kan idag inte säga hur mycket det var som de tog, det är så länge sedan. På frågan om hon har någon dokumentation på varorna så säger hon att den finns gömd i något arkiv hos Rosengrens advokatbyrå. Hon har ingen kopia, hon fick inte tillbaka pärmarna efter konkursen. Christina säger att Mats sagt att han har sålt varorna men att han inte visste att det var Christinas varulaget På frågan om vad han trodde vad det var så säger Christina att han sagt till henne att han inte visste att det var hennes varulager och att han inte har med det att göra. Han vill inte bli störd och vara inblandad. På frågan om när hon träffade Mats första gången så säger hon att det var på sommaren 2008, Mats fru var med. Det var hemma hos Ale och Christina. Vid den tidpunkten så var varulagret hemma hos Mats och en del var sålt. På frågan om de pratade om varulagret då så säger Christina ja, men Mats sa att han inte visste något om ett varulager. Han erkände att han sålt saker åt Daniel men att han inte visste att det var Christinas saker. Christina frågade om Mats visste något om frimärkssamlingen och han sa han inte kände till den, han hade inte sålt någon.

18 Förhör med Nordgren, Christina; :10 diarienr: 1400-K På frågan om varför Daniel och Lillen började med allt detta så säger hon att de inte fattat att hur hela affären varit. Det verkar som om Daniel trott att Ale och Christina tjänat en massa pengar på affären och att de lurat Lillen. Det är vad Christina tror i alla fall. På frågan om varför Daniellägger sig i Lillens saker så säger Christina att Daniel anser att han ska styra upp det som Lillen gör. På frågan om varför hon och Ale inte berättade det här för polisen från första början så säger hon att hon inte vågade det. Hon säger att hon inte riktigt vet vad det är för personer och vad de kan hitta på i slutändan. Hon säger att Lillen och Daniel har många kriminella kontakter i Göteborg. När det nu i år blev aktuellt med bilen och Kjell så ville hon berätta för polisen även om den här händelsen. Uppläst och godkänt.

19 Polismyndighet Västra Götaland Enhet Bo Utr Hörd person Nordgren, Christina Förhör Signerat av Signerat datum Diarienr 1400-Kl Personnummer 17 Den hörde är Målsägande ID styrkt Ja Sätt känd ställning till misstänkt - målsägande - vittne Tolk Språk Brottsmisstanke l Anledning till förhöret kompletterande förhör ang olaga hot/utpresssning Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12 iakttagna) Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar Förhörsledare Förhörsdatum Förhör påbörjat Förhör avslutat Marianne HaHabro :12 11:20 Förhörsplats Typ av förhör Förhörssätt RB 23:6 Telefonförhör Förhörsvittne Utskrivet av Berättelse Förhörsledaren upplyser Christina att hon i tidigareförhör sagt att Lillen och Daniel tog frimärkena. Christinafår frågan om vem som var aktiv vid det här tillfället Christina säger att det var Daniel som var mest aktiv under mötet, han var mycket påverkad. Det var otäckt säger Christina. Hon säger också att Lillen var aktiv. Lillen sa att eftersom de inte fick pengar med sig så skulle de ta något annat med sig. De såg frimärksamlingen och båda sa att de skulle ha den med sig. Christina vågade inte motsätta sig detta. Christina får frågan om vem som kom och tog varulagret med sig. Hon säger att hon har för sig att det var Daniel och Mats som hämtade varulagret tillsammans. Lillen var inte med. Stämningen var väldigt tryckt när de kom och skulle hämta varorna. De påstod att Ale var skyldig Lillen pengar så det var inte lustigt det hela. Ale sa att det var bäst att de fick ta varorna med sig. Christina vågade inte göra något annat. Förhörsledaren upplyser om att hon i tidigareförhör sagt att det var Lillen och Daniel som hämtade varulagret. Christina säger att Lillen inte var med vid det här tillfället. Christina får frågan om det förekom några hot när varulagret hämtades. Hon säger att det inte var några direkta hot. Det var tryckt stämning och de blängde illa på Ale, men de sa inte så mycket. Christina får frågan om hur varulagret är redovisat. Christina säger att hon inte vet exakt hur det är dokumenterat. Rosengrens Advokatbyrå har allt. Hon vet inte om det är en summa eller specificerat, men de ska ha materialet säger hon. Eftersom hon gick i konkurs så var hon tvungen att lämna ifrån sig all bokföring och har inte

20 Förhör med Nordgren, Christina; :12 diarienr: 1400-K någon kopia på det. Hon säger att ett kvitto adderades för att täcka det svinn som varulaget som bestod av. Kontakten på byrån heter Martin Jonsborg. Återgett och godkänt.

Förundersökningsprotokoll. Arkiv/Åkl. ex

Förundersökningsprotokoll. Arkiv/Åkl. ex Polismyndighet Enhet Bedrägeribrott 3 PO Malmö Handläggare (Protokollförare) Polisassistent Mikaela Österlund Bitr. handläggare Utredare Ulf Hansson Undersökningsledare Inspektör Nina Berg Polisens diarienummer

Läs mer

Dokumentation utlämnad av skatteverkets skattebrottsenhet

Dokumentation utlämnad av skatteverkets skattebrottsenhet Dokumentation utlämnad av skatteverkets skattebrottsenhet 1) 2014-06-05 Beslut om utlämnande av handlingar och dokument rån skattebrottsenhet 2) 2011-12-30 E-mail och bifogat PM från polisinspektör Mikael

Läs mer

~2!! i~~"n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef

~2!! i~~n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef ~2!! i~~"n i Polisområde Älvsborg Polisenhet Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef Datum 2013-09-13 Diarienr (åberopas) 187 A197.856/2013 Ale Rivinoja Bodagatan 29 507 42 BORÅS l (l) Begäran om utlämnade

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

2010-06-17 meddelad i Solna. Åklagare kammaråklagare Marie Lind Thomsen Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2010-06-17 meddelad i Solna. Åklagare kammaråklagare Marie Lind Thomsen Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare kammaråklagare Marie Lind Thomsen Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. Målsägande Ewelina Anna Bialon c/o Caroline Reiner Box 19153

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 Fråga om en arbetsgivare vidtagit vissa åtgärder mot en arbetstagare, bl.a. hotat arbetstagaren till livet, och därigenom kränkt arbetstagarens föreningsrätt.

Läs mer

DOM 2010-02-08 Stockholm. Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Box 239 541 25 Skövde

DOM 2010-02-08 Stockholm. Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Box 239 541 25 Skövde 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1005 2010-02-08 Stockholm Mål nr B 10088-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 7 december 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

DOM 2014-05-05 meddelad i Västerås. Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn 6 kap 4 1 st brottsbalken i dess lydelse före 1 juli 2013

DOM 2014-05-05 meddelad i Västerås. Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn 6 kap 4 1 st brottsbalken i dess lydelse före 1 juli 2013 meddelad i Västerås Mål nr PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Karolin Hellsberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright 1/33 Göteborgsregionen och GR Utbildning GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har medlemskommunerna 900 000 invånare. Förbundets uppgift är att verka för samarbete

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats-Olov Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Syfte med Shopping. Fakta. Tack till: 1/40

Syfte med Shopping. Fakta. Tack till: 1/40 1/40 Syfte med Shopping Under tonåren ökar ungdomars kontakt med företag och handelssituationer. Det är inte alltid lätt att välja och vraka bland olika erbjudanden. Detta material är en hjälp för att

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

VECKANS. www.spifab.se www.facebook.com/spifab. Taxichaufför i Bua offer för beställningsmord Ur Nordisk Kriminalkrönika 1999

VECKANS. www.spifab.se www.facebook.com/spifab. Taxichaufför i Bua offer för beställningsmord Ur Nordisk Kriminalkrönika 1999 VECKANS www.spifab.se www.facebook.com/spifab Taxichaufför i Bua offer för beställningsmord Ur Nordisk Kriminalkrönika 1999 vecka 49 2012 Taxichaufför i Bua offer för beställningsmord Av Tommy Fälth, kriminalinspektör,

Läs mer

Kapitel 1 Boendeformer

Kapitel 1 Boendeformer ÖVNINGAR Privatekonomi på enkel svenska Kapitel 1 Boendeformer Film 1: Inledning En pappa och hans dotter pratar med varandra De sitter i soffan hemma i vardagsrummet Dottern har sin dator på bordet Hon

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2. Så råkade jag vara otrogen igen

2. Så råkade jag vara otrogen igen 2. Så råkade jag vara otrogen igen När Anna kom en kväll i februari och sa att vi skulle sätta oss och prata lite trodde jag att hon skulle fria. Jag hade fel. Jag har träffat en annan. Jag blev helt chockad,

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-05-20 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-05-20 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad Talal Abdelrahman, 19620414-1755 Mellanvångsvägen 6 B, lgh 1503 223 55 Lund Offentlig försvarare: Advokat Leif Silbersky Advokatfirman

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Värdetransporten. Fredrik Andersson. Boksidan

Värdetransporten. Fredrik Andersson. Boksidan Värdetransporten Fredrik Andersson Boksidan Värdetransporten av Fredrik Andersson Copyright: Förlaget Boksidan 2006 Box 558 146 33 Tullinge Värdetransporten, ISBN-nummer: 978-91-86199-18-0 Du får gärna

Läs mer

2010-07-30 meddelad i Huddinge

2010-07-30 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Riksenheten för polismål, Malmö 1. Målsägande Sekretess A Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Del 10 1988 Av Bo Simonsson

Del 10 1988 Av Bo Simonsson Del 10 1988 Av Bo Simonsson Jag återvände till Studema och jobbet där men i övrigt så föll mina andra projekt och inkomstkällor bort. FSC-office skulle ju betala mig 8 000 kronor i månaden för att jag

Läs mer

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 MÖTE Plats AIK s styrelserum, Evenemangsgatan 31 Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 Granskningsgruppen Jonas Galotta (JG) Peter Andersson (PA) Vassillios Vassiliadis (VV) AIK s tjänstemän Thomas Johansson

Läs mer

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll.

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. TJUVEN Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. 1 Pengarna är borta, sa vår lärare Jenny. Två tusen kronor! Hon höll ett brunt kuvert i handen. Det var tomt. Jag såg på Jenny. Sedan såg jag på Diana

Läs mer